SANTENkraam
English

Parenteel van Johan van Santen

Parenteel
De → parenteel beschrijft de vele nakomelingen van Johan van Santen, ±1480-1542.
Zijn naam komt van Sainctes, een plaats iets ten zuidwesten van Brussel.
De beschreven personen woonden met name in Brussel, Halle en Namur (nl: Namen).
Er zijn geen levende nakomelingen bekend.
Omdat nakomelingen in de vrouwelijke lijn niet staan beschreven, is dit in feite een genealogie in mannelijke lijn.
Afkortingen
* geboren; ~ gedoopt; x (kerkelijk) getrouwd; overleden; dv dochter van; zv zoon van; « voor of in; » na of in; ± omstreeks; maanden: jan feb mrt apr aug sep okt nov dec.
Bron
Généalogie de la famille van Santen ou de Saintes, de Hal, Henry-Charles van Parys, Rixensart, L'Intermédiaire 1950/1951, Brussel.
Tekst in Santenkraam [beINT_]. Beroepen en bezittingen staan daar uitvoerig beschreven.