SANTENkraam
English
: andere tab

Collectie Ludmilla van Santen - Bergmaier

Index
De → index B vermeldt de Van Santen's en Van Zanten's met hun partners in de collectie van mw L. van Santen - Bergmaier (november 2014).
Levenden zijn niet vermeld.
Deze index is niet samengesteld met de Personenindex van SANTENkraam; maar tak [B1] is gelijk aan [geBuren] + [geVeen].
Beide indexen vermelden veel dezelfde personen, maar worden door verschillende personen uitgebreid.
 
De layout en afkortingen komen overeen met die van de Personen index van SANTENkraam.
Alleen de in vierkante haken vermelde bronnen zijn vervangen door een enkel [Bnummer._].
Personen met hetzelfde [Bnummer._] zijn aan elkaar verwant.
Tak [B1] omvat de meeste personen; de hoogste B-nummers betreffen een enkele persoon.
 
De genoemden met hun verdere relaties staan ook in www.mijn-genea.nl/genea/member/van-santen/.
 
Stamoudsten met een hier volgende rode letter staan in een parenteel van mijn-genea.nl: (B,  P,  S,  T,  V,  Y).
Contact
Bij overname van informatie uit deze indexB graag een melding aan mw L. van Santen - Bergmaier: ludmilla@vansanten.it.
Aanvullingen en opmerkingen, inhoudelijk over de tekst, graag naar ludmilla@vansanten.it, rVvz@xs4all.nl.
Over lay-out of SANTENkraam graag aan rVvz@xs4all.nl