index

Historische boerderijen in Duivendrecht

images/Dvdr1869.jpg
Antonius Hoeve
Goed Genoegen
Groot Giessenhof
't Is niet anders
Het is niet anders
Landzigt
Middelweg
Mijn Genoegen
Nooitgedacht (1)
Nooitgedacht (2)
Oude Jan Vrolijk
Sophia's Hoeve
Strandvliet
De Toekomst
Weltevrede
Zelden Rust
Zeldenrust (2)

Rechts een deel van Duivendrecht op een kaart uit 1896.

De dikke lijn is de gemeentegrens.
De ophaalbrug over de 'Weesper Vaart' verdween voor het knooppunt Rondweg A10, Gooiseweg en Weespertrekvaart.
De batterij werd in 1787 gebruikt door Daendels tegen de Pruisen in de verdediging van Amsterdam.
De herberg daarbij heette 'De Hoop'.
De school was 1877-1920 een openbare lagere school, een dependance van Ouderkerk. 1925-1930 Pax van R.K. werkliedenverbond.
RKK is de Rooms Katholieke Urbanus kerk.
Ook de Diemerlaan en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht staan getekend.

Omstreeks 1900 was Duivendrecht niet zo zeer een dorp als wel een polder in de gemeente Ouder-Amstel.
Boerderijen lagen met name aan de westrand van de polder (destijds Klein Duivendrecht) en aan de Duivendrechtselaan, onderdeel van de hoofdweg naar Utrecht (nu de doodlopende Rijksstraatweg), (Groot Duivendrecht).
Er waren meerdere boerderijen, aan verschillende kanten van de polder, met de namen Landzigt, Mijn Genoegen en Strandvliet.
Landzigt en Weltevrede stonden ook in de Rondehoeps Polder.
In 1913 waren er 19 boerderijen in Duivendrecht.

Antonius Hoeve

Rijksstraatweg 228. Sinds 2003 rijksmonument.
2017 gerestaureerd.

1966

S.H.B.O. rapport 1998.
Restauratieplan 2015 (pdf).

Goed Genoegen

Rijksstraatweg 125. Werd bewoond door de familie Vrolijk (laatste Bertus Vrolijk). Afgebroken in 1967.

1960

Groot Giessenhof

Rijkstraatweg 125. Ten zuiden van de Hazalaarsstraat. Nu audiostudio Mattijsen.

Groot Giessenhof     2006

't Is niet anders

Zwarte laantje 1. Ten westen van het spoor, waar nu station Duivendrecht is. Bewoond door weduwe H.A. de Jong (1915) en C.H. de Jong (1927). Afgebroken.

Het is niet anders

Zwarte laantje 9. Familie Buys.

Meer...

Landzigt

Rijkstraatweg 167. Werd bewoond door Jacob Beukeboom. Afgebroken in decennia 1960.

1969

Middelweg

Rijksstraatweg 145. Tussen nu De Slinger en Van de Madeweg. Boerderij van veehouder Van Vliet. Afgebroken.

1968

Mijn Genoegen

Rijksstraatweg 186. Wordt bewoond.

1966

Nooit Gedacht (1)

Ookwel Nooijt Gedagt, boerderij midden in de Groot Duivendrechtse Polder, annex 36 morgen land, destijds bewoond door Dirk Borst, 5 juli 1792 door eigenaar Hendrik Wijschbach en zijn vrouw Aletta Schouten, gegeven aan de R.K. kerk.

Nooitgedacht (2)

Rijksstraatweg, tegenover de Korenbloemstraat. Werd bewoond door De Vries (1929: weduwe J. de Vries) en daarna Van den Ancker.
Het zomerhuis is afgebroken in decennia 1970, het winterhuis in 1999.

Nooitgedacht. Dia B.P. Hess 1980 1980
 

Oude Jan Vrolijk

Rijksstraatweg 1. Noordkant van de Berkenlaan. Tot 1935 bewoond door Jan Vrolijk, daarna door zijn broer Johan Vrolijk. Afgebroken.

1968

Sophia's Hoeve

Rijksstraatweg 226. In 1966 woonde hier familie Van der Vaart.
Sinds 2003 rijksmonument. Nu, na fraaie restauratie, woonhuis en atelier van de familie Wintershoven.

1966

Meer over Sophia's Hoeve ...

Strandvliet

Gebouwd in 1750. Rijksstraatweg 110. Werd bewoond door familie Van der Vaart, laatstelijk door Gerrit en zijn vrijgezelle broer Jan. Afgebroken in 1972 (besluit juli 1970) om plaats te maken voor de metro.

1968

Meer over Strandvliet ...

De Toekomst

Deze boerderij stond waar nu het sportpark De Toekomst is.
In de vijftiger jaren woonden er Hannes de Lange en (op foto) Rie de Lange - van Leeuwen. De boerderij was van Hein Gels.
Met dank aan mw. I. Hermanns - Vervaart.

Weltevrede

Weltevrede was de tweede boerderij rechts na de Duivendrechtse brug, waar nu de hoek Kloosterstraat - Rijksstraatweg is.
Weltevrede was een 17deeeuwse boerderij. Het werd bewoond door de familie Koekenbier en is in 1925 gesloopt.

1898

Weltevreden, volgens Piet Mondriaan ...

Zelden Rust

Rijksstraatweg 21. Stond waar nu de Clarissenhof is. Werd bewoond door familie Kolk. Afgebroken in 1967.

1966
 

Zeldenrust (2)

Ten westen van de spoorlijn. Werd bewoond door familie Van der Vaart, Barend Koster. Afgebroken.

 

Vele van bovenstaande fotos komen uit de diacollectie van B.P. Hess (1918-1996).

Boerderij-special: Saeck 1.

Vele boerderijen, met name die in Klein Duivendrecht en in de Duivendrechtse Polder, ontbreken hier. Informatie is welkom.