Een tak uit de SANTENkraam Index

Een tak omvat alle personen in de Index die (in de verte) met elkaar verwant zijn door geboorte of huwelijk.
De volledige Index omvat vele takken, die mogelijk slechts een achternaam delen.
Een tak kan één of meer personen omvatten.
Vermoedelijk bent u slechts in een enkele tak geinteresseerd.
Een index van een tak (indien die uit meer dan enkele personen bestaat) wordt u gratis op aanvraag toegezonden.
Dit betreft een uittreksel uit de Index, in een mogelijk andere vorm, zonder de extra informatie uit de bronteksten.

Een tak wordt aangeduid met een willekeurige bron.getal die tussen [] achter de naam van een willekeurige persoon van de tak in de Index staat.

Stuur uw aanvraag met een bron.getal van een willekeurig lid van de tak.

U ontvangt dan standaard, in html vorm, een alfabetisch gesorteerde index en een boomstructuur in de klassieke vorm:
Eerst wordt de oudste stamvader vermeld en dan per generatie alle leden van die generatie, generatie voor generatie. Broers en zusters worden eerder vermeld dan kinderen.

Desgewenst kan ook een boomstructuur in een andere volgorde worden gestuurd.
Noem dan het gewenste aantal te combineren generaties, bijvoorbeeld:
19, of groter dan het aantal generaties van de tak: Kinderen worden eerder vermeld dan jongere broers en zusters.
4: Kinderen worden eerder vermeld dan jongere broers en zusters, maar niet dieper dan vier generaties. Dit is geschikt als tekst bij diagrammen.

Beantwoording kan, door een eventuele vakantie, enkele weken duren.