ac_ Academici, studenten en promovendi. _=plaatsnaam[volgnummer].

acAMS Amsterdam Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, 1913. Studenten van 1799 tot 1913:
1868/69 Sant (H. van 't), Nat. Phil. pharm, 20 j.
1868/69 Sante Bzn. (G. van), Nat. Phil. pharm, 19 j.
1882 Santen (A. C. van), Med, 18 j.
1889/92 Sant Jr. (Hendrik van 't), Nat. Phil. pharm., * Amsterdam 9 Juni 1872. Bevorderd tot apotheker op 10 dec 1892.
1904/09 Santen (Isaäc van), Litt. Neerl., * Amsterdam 31 december 1885.

acDUI Duisburg, Duitsland. Die Matrikel der Universität Duisburg, 1652-1818. Uitgave Wilhelm Rotscheidt, Essen 1938.
Op p36 wordt een `Johannes à Santen' uit Wesel 1663 genoemd.

acFRA Franeker. Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844), T. Wever, Franeker 1968.
16 Sept 1635. Johannes Santius, Harlemo Battavus, med.

acGRO Groningen. Album Studiosorum Academiae Groninganæ, historisch genootschap te Groningen, J.B. Wolters, Groningen 1915.
3 jan 1628 Arnoldus Zant, Groninganus, Phil.
23 okt 1635 Joannes Santius, Harlemo-Batavus, Med. et Phil.
20 aug 1673 Joannes Zandt, Groning., Phil.
10 sep 1726 Johannes Diedericus a Santen, Norda-Frisius, Theol.
22 jan 1913 Dirk van Zanten, 25 Juni 1883 te Zeist, Wis- en Natuurk.

acHAR Harderwijk. Mr. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Vereniging Gelre, Arnhem 1980.
1741 "10 decemb. Henricus van Santen [Campis-Transisalanus], J medicinea doctor pronunciatus 'm', explicavit casum de apoplexia atque Aphor. 58 et 59 sect. 6, disputavit de morbis acutis, promotore J. de Gorter, assessoribus Van Vrijthoff et Van Lom."

acLEI1 Leiden. Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavæ, 1575-1875, Nijhoff 1875.
Notarum Expliatio: A=Artium liberalium Studiosus; Ann.ac.=Annos academicos habens; Chir.=Chirurgiæ Studiosus; Hon.e=Honoris causa insriptus; J=Juris Studiosus; L=Litterarum Studiosus; M=Medicinæ Studiosus; Mat=Matheseos Studiosus; P=Philosophiæ Studiosus; Pict=Picturæ Studiosus; T=Theologiæ Studiosus.
Nomina Studiosorum (inschrijving, naam, geboorteplaats, leeftijd, studierichting):
29 jan 1579 Balthasar Theodorici van Santen, L.
17 apr 1602 Cornelis Duyst van Zanten, Delphensis 21 J.
30 mei 1602 Elandus van Santen, Schiedamensis 16 J.
1 juli 1610 Theodorus Santen, Ultrajectinus 17 jaar P.
26 feb 1613 Martinus van Santen, Delphensis 17 J.
23 mei 1613 Jacobus van Santen, Middelburgensis 17 A.
29 okt 1614 Theodorus a Santen, Leidensis 20 M.
28 sep 1615 Martinus van Santen, Delphensis 20 J.
24 nov 1616 Jacobus a Santen, Middelburgensis 20 L.
11 nov 1620 Johannes van Santen, Hagiensis 16 L.
19 juli 1622 Nicolaus van Santen, Hagiensis 17 A.
22 apr 1638 Paulus Zantenius, Ultrajectinus 20 L.
3 mei 1638 Arnoldus a Santen, Hardervicenus 20 J.
19 feb 1641 Gerardus Harmanni de Santen, Clivensis 26 Mat.
20 sep 1644 Hermannus Santenus, Clivo-Vesaliensis 20 M.
mrt 1646 Daniel van Santen, Campensis 20 J.
24 dec 1655 Hermannus Appolonius van Santen, Ultrajectinus 22 T.
19 mei 1656 Josias van Santen, Leidensis 13.
9 okt 1658 Lambertus van Santen, Gorcomiensis 20 P.
17 feb 1661 Jacobus van Santen, Harlemensis Batavus 26 M.
6 nov 1666 Gerardus van Santen, Amstelo-Batavus 20 P.
23 aug 1670 Jacobus a Santen, Leidensis 13.
10 mrt 1674 Jacobus van Santen, 20 P Hon. e.
20 sep 1674 Gerrit Willem van Santen, Campensis 21 J.
10 feb 1676 Johannes Henricus a Santen, Campensis 20 Mat.
20 feb 1677 Joannes van Santen, Lugduno-Batavus 18.
10 feb 1676 Johannes Henricus a Santen, Campensis 20 Mat.
28 apr 1679 Giulhelmus van Santen, Campensis 23 J.
13 sep 1680 Johannes Christianus Santenius, Vesaliensis 17 P.
7 mrt 1687 Johannes van Santen, Delphensis 20 M.
13 sep Joannes van Santen, Sylvaducensis 18 M.
19 mei 1706 Petrus Coiau de Santé, Pictaviensis 22 T.
7 dec 1716 Gasparus van Santen, Lugduno-Batavus 19 J.
12 mrt 1717 Petrus van Santen, Sardamo-Batavus 20 T.
20 mrt 1723 Gosewinus van Santen, Lugduno-Batavus 23 J.
20 mrt 1723 Petrus van Santen, Lugduno-Batavus 23 J.
18 mei 1733 Henricus van Santen, Campis-Transisalanus 20 M.
19 juni 1756 Jacob van Zanten, Dirxlandia-Batavus, Ann.ac. J.
24 sep 1759 Casparus Petrus van Santen, ex pago Soetermeer 16.
30 okt 1761 Pieter van Zanten, Lugduno-Batavus, 16 Pictor.
22 mei 1764 Johannes Henricus van Santen, Indo-Batavus, Ann.ac. M.
4 apr 1767 Laurentius van Santen, Amstelodamensis 21 J.
10 sep 1821 Hendrik Jacob van 't Sant, Harlemo-Batavus 27 L.
6 okt 1851 Johannes Antonius Laurentius van Santen, Silva Ducensis 17 M.
15 jan 1863 Antonius Laurentius van Santen, Silva Ducensis 28 Chir.
28 sep 1863 Laurentius van 't Sant, Delphis-Batavus 19 T.
5 okt 1864 Janus Jacobus van Santen, Silva Ducensis 23 J.
8 okt 1867 Jacobus van Santen Kolff, Roterodamensis 19 J.
12 jan 1869 Johannes Antonius Florentius van Santen, Silva Dicensis 32 P.
14 okt 1870 Joannes Henricus van Santen Kolff, Roterodamensis 19 M.

acLEI2 Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1875-1925, A.W. Sijthoff, Leiden 1925. Vervolg op vorig boek.
13 okt 1896 Abraham van Zanten, Vlaardingen 19 Geneeskunde.
26 sep 1898 Pieter Jacobus van Santen, Den Haag 19 Geneeskunde.
6 okt 1902 Hugo van Zanten, Vlaardingen 18 Wis- en Natuurkunde.
30 sep 1907 Johanna Catharina van 't Sant, Waddinxveen 18 Wis- en Natuurkunde.
30 sep 1907 Pieternella van Zanten, Dordrecht 18 Letteren.
30 sep 1910 Frederik Ernst van Santen, Dordrecht 33 Theologie.
17 feb 1911 Isaac van Santen, Amsterdam 25 Letteren.
28 sep 1914 Lambert Johan van 't Sant, Djocjacarta 19 Geneeskunde.
22 Sep 1922 Otteline Wilhelmine van 't Sant, Meester Cornelis, 1 Nov. 1900, Wis- en Natuurkunde.

acLEI3 Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden 1941.
Santenus Laurentius (van Santen) (Louw) * Amsterdam 1 feb 1746, † 9 apr 1798. (Curator) 1795-1798. Zie van der AA 10.

acLEI4 Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, M. Nijhoff, Den Haag. Laurentius van Santen wordt enkele keren genoemd.
Deel 2, p128
G. v. Santen ondertekent te Leiden 31 aug 1619 een `verbael' betreffende de Universiteit van Leiden. Lange tekst.
Deel 5, p303
"1761 Aug 31. Iacob van Santen, Dirkslandia-Batavus, civis Monachodamensis, de Benificiis ordinis, divisionis et cedendarum actionum in Sen., Iur."
Deel 5, p310
"1764 Mai. 18. *Casparus Petrus van Santen, Soeterm. Batavus, Quaedum iura singularia respectu mulierum apud Romanus introducta, Iur."
Deel 7 (dr. P.C. Molhuysen, Catalogus Promotorum, 1924)
"1811 Mrt. 18 Ioannes van Santen, Sylvaducensis, Thesis, in Sen., Med.".

acUTR1 Utrecht. Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectnae 1636-1886, Beyers en Van Boekhoven, Utrecht 1886. Nomina Studiosorum:
Sep 1643 Hermannus Santenus, Clive-Vesaliensis.
1652 Hermannus Santhen.

acUTR2 Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1635-1815, 1936.
1668 Aug. 20. Henricus Zant, Groeninganus, Jur., publ., de Legatus, Matthaeus.

acZUT Zutphen. Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1812, door D.G. van Epen, 1904. Nomina Studiosorum:
18 dec 1741 Henricus van Santen, Campis-Transisalanus, M. Cand.