Introduction
Index

Genealogy of Johan van Santen

I Johan van Santen, * ±1480, † 1542, ±62 yr.
`geheeten van de Velde, alias de Sainctes dit Deschamps’.
Hij leende in 1502 tien `journaux’ (landmaat, één journal omvat de uitgestrektheid, die men in één dag kan beploegen) van het leen op het Hardevelt te Halle, die hij pachtte van het Hof van Ottignies en dat hem uit zijn ouderlijk erfdeel toekwam.
Function: baljuw van de heer van Gaasbeek te Lembeek (2) (1508), schout \fn{rentmeester?} van de heerlijkheid van het ziekenhuis van Lembeek (1500) (3), leenman van de landgoederen van Rognon (feodale hof van Trazegnies) (1524, 1529, 1533), pachtervan de heerlijkheden Perregaete (1508) (5), van Zelleke (1508).
Johan x Marguerite du Coroit, † 1554, daughter of Johan du Coroit.
Du Coiroit, du Coroy, Couraets, du Colroit.
Children of Johan and Marguerite:
1 Gilles van Santen. Follows II-a.
2 Catherine van Santen. Follows II-b.
3 Anne van Santen. Follows II-c.
4 Willemaine van Santen. Follows II-d.
5 Michel van Santen. Follows II-e.
6 Guillaume van Santen, * ±1510. Follows II-f.
II-a Gilles van Santen, son of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit.
Kreeg 9 april 1554, door het overlijden van zijn moeder Marguerite du Coroit een leengoed te Lembeek, leenroerig van het feodale hof van Enghien; hij verpachtte (?) de heerlijkheden `Van der Noot’ (1554), die van Perregaet (1545, 1560, 1561) (15), de Abdij van Saint-Denis en Brocqueroi (1564), `Van der Aa’ (1564), alle onder Lembeek. Hij was rentmeester van de heerlijkheid Perregaet (1559, 1564) en van die te Saint-Denis-en-Brocqueroi (1559).
Op 16 juni 1552 werd hij veroordeeld door de baljuw van Halle tot een geldboete van 20 stuivers voor het veroorzaakt hebben van een aanval op de arme Robert-van-de-oude-molen, zonder hem te hebben aangerand {pour cause d’avoir ruet du pauvre `Robert du vieil moulin’, sans l’attindre}.
Gilles started a relation Mayken.
Son of Gilles and Mayken:
1 Nicolas van Santen. Follows III-a.
II-b Catherine van Santen, daughter of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit.
Kreeg 18 september 1540 de heerlijkheid Niecoult door het overlijden van haar tante Catherine du Coroit.
Catherine x Jacques Tiefrise.
II-c Anne van Santen, daughter of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit.
Anne x Robert de Corduanier.
II-d Willemaine van Santen, daughter of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit.
Willemaine:
(1) x Jehan Damme.
(2) x Vrouw de Heuwe.
II-e Michel van Santen, † «1583, son of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit.
ouders onzeker
Michel x Anne Staes.
x «1548
Children of Michel and Anne:
1 Elisabeth van Santen, † 1608.
2 Anne van Santen, * ±1548.
Mechelen 1615
II-f Guillaume van Santen, * ±1510, † «13 Jan 1577, «67 yr, son of Johan van Santen (see I) and Marguerite du Coroit.
De Sainctes, genoemd Deschamps.
23 januari 1543 pachtte hij het leengoed van 10 `journaux’ grond op het Hardevelt te Halle, dat hem toekwam van zijn vader (34).
In de schepenregisters van Halle, die sinds het jaar 1570 voor ons bewaard zijn gebleven, vindt men enkele akten waarin hij aan het einde van zijn leven optreedt en die ons de namen van enige van zijn verwanten in de zijlijn geven:
6 augustus 1573 loste Francq Rolland de volgende leningen (kocht de rekeningen van de volgende opbrengsten terug) op zijn huis aan de Steenweg te Halle af:
bij Guillaume de Sainctes, die vergezeld door zijn getrouwde zonen Laureys en Claes (Nicolas) verscheen, 64 stuivers en 6 wisselgeld penningen;
bij Vroen de Heuwe, wonende te Lembeek, als rechthebbende van zijn vrouw Willemaine de Sainctes, weduwe van Jehan Damme (?), die verscheen vergezeld door Jehan Personne, wonend te Tubize, en Guillaume de Sainctes, oom van de laatste door diens vrouw, Adrienne van Laethem, 64 stuivers en 6 penningen; bij Guillaume van Elderinghe, echtgenoot van Catherine le Corduanier, dochter van Robert, als erfgenaam van deze, eveneens 64 stuivers en 6 penningen;
tenslotte bij Jehan de Hainnes, 32 stuivers en 2 penningen (35). De betreffende hoogte van deze bedragen doet veronderstellen dat het om medeërfgenamen gaat.
4 september 1573, Guillaume de Sainctes, die eerder 8 bunder bouwland in 5 delen, op het Hallevelt en het Savelvelt, achterleen van het feodale hof van Hainaut, had verworven, dat, krachtens feodaal recht, bij zijn overlijden uitsluitend ten deel moest vallen aan zijn
oudste zoon, `tot een gelijkwaardig deel opdeling en vergoeding voor zijn andere kinderen verlangend’ volgens de huwelijksvoorwaarden van zijn derde zoon Nicolas, een jaarrente van 4 mud bruikbaar graan uit te keren door de oudste broer over het betreffende leengoed, vanaf het overlijden van de vader (36).
Tenslotte verlenen, op 1 augustus 1574, Willem van Sante --- die naar alle waarschijnlijkheid niemand anders is dan onze Guillaume de Sainctes, omdat we hem terugvinden in gezelschap van bepaalde personen die we met hem in een eerdere akte hebben gezien, --- Vroon de Heuwere, echtgenoot van Willemyne van Sante, Guillaume Corduanier en mejuffrouw Anne de Ghorain, weduwe van Nicolas de Sainctes (37), zowel voor zichzelf als voor Jacques Thieufries alsmede voor Anne Staesins en Marie (de naam ontbreekt) weduwe van Jan van Sante, een volmacht (38). Deze akte, evenals de eerst genoemde, brengt ons waarschijnlijk in aanwezigheid van medeërfgenamen, die hier terzake van onverdeelde goederen handelen. Daarom leek het me interessant om alle
genoemde namen te vermelden, hoewel de elementen ontbreken om alle verwantschapslijnen vast te stellen.
Guillaume x van Laethem.
Children of Guillaume and van Laethem:
1 Laureys van Santen, * ±1540. Follows III-b.
2 Pierre van Santen.
Kreeg 13 januari 1577 de 10 journaux weiland, die zijn vader en zijn grootvader in leen hadden van de heerlijkheid Ottignies, die hij de 21ste van dezelfde maand aan zijn broer Nicolas verkocht.
3 Nicolaas van Santen, * ±1540. Follows III-c.
III-a Nicolas van Santen, † 16 Mar 1569, son of Gilles van Santen (see II-a) and Mayken.
Hij was schepen van de heerlijkheid van Perregaet (1545, 1560, 1561), pachthouder {? `tenaule’} van de heerlijkheid van het Personnat de Saint-Martin te Halle (1555, 1558, 1560, 1565, 1567), `homme vivant et mourant’ voor de kerk van Halle (aantekening 31 mei 1557), schepen van Halle (1559), `massart’ {beul?} van deze stad (1566) en haar griffier van 1558 tot 1569.
Nicolas x Anne de Ghorain, † »1569, daughter of Arnoud de Ghorain x Barbe Coels.
Daughter of Nicolas and Anne:
1 Marie van Santen, † «13 Mar 1586.
III-b Laureys van Santen, * ±1540, † 1582, ±42 yr, son of Guillaume van Santen (see II-f) and van Laethem.
Laureys x, ±24 yr, Halle 1564 Ida Souffye.
She trouwde later 1582 met Johan Blicq.
Jenneken.
Children of Laureys and Ida:
1 Elisabeth van Santen, * ±1568. Follows IV-a.
2 Marie van Santen, * ±1570, † 1582, ±12 yr.
3 Henry van Santen, * ±1575, † 1606, ±31 yr.
Gehuwd, zonder kinderen.
4 Ghysbrecht van Santen, * ±1579. Follows IV-b.
III-c Nicolaas van Santen, * ±1540, son of Guillaume van Santen (see II-f) and van Laethem.
Profession: 1581 wethouder van Hal.
Nicolaas x, ±33 yr, 1573 Willemyne Souffye.
The marriage dissolved 24 Jul 1574.
Willemyne is a daughter of Paul Souffye x Martine Liegaert.
Son of Nicolaas and Willemyne:
1 Guillaume van Santen, * «1585. Follows IV-c.
IV-a Elisabeth van Santen, * ±1568, † »1629, »61 yr, daughter of Laureys van Santen (see III-b) and Ida Souffye.
Elisabeth x Joachim van den Berghe, † «1629.
IV-b Ghysbrecht van Santen, * ±1579, † 9 Dec 1657, ±78 yr, son of Laureys van Santen (see III-b) and Ida Souffye.
Ghysbrecht x, ±26 yr, Halle 13 Sep 1605 Jeanne Kayart, † «1657, daughter of Jacob Kayart x Catharine Luyckx.
x Halle 1605
Children of Ghysbrecht and Jeanne:
1 Guillaume van Santen.
1658
2 Ida van Santen. Follows V-a.
3 Jacques van Santen, ~ 1 Oct 1606.
4 Arnold van Santen, ~ 8 Feb 1608. Follows V-b.
5 Joachim van Santen, ~ Halle 13 Mar 1610. Follows V-c.
6 Maria van Santen, ~ 16 Oct 1619. Follows V-d.
7 Louis van Santen, ~ 28 Apr 1622.
8 Henri van Santen, ~ 28 Mar 1625.
IV-c Guillaume van Santen, * «1585, son of Nicolaas van Santen (see III-c) and Willemyne Souffye.
Guillaume x, »11 yr, Halle 25 May 1596 Joorinne Buyens, † »1620, daughter of Daniel Buyens x Anne Roelants.
x Halle 1596
Children of Guillaume and Joorinne:
1 Nicolas van Santen, ~ Halle 9 Sep 1597.
2 Anne van Santen, ~ Halle 20 Mar 1600. Follows V-e.
3 Jean van Santen, ~ Halle 24 Jul 1600. Follows V-f.
4 Guillaume van Santen, ~ Halle 18 Jun 1603. Follows V-g.
5 Philippe van Santen, ~ Halle 13 Aug 1605.
6 Joachim van Santen, ~ Halle 23 Jan 1607.
7 Marie van Santen, ~ Halle 27 May 1609.
8 Jeanne van Santen, ~ Halle 17 Feb 1612.
9 Catherine van Santen, ~ Halle 23 Jan 1617.
10 Henri van Santen, ~ Halle 20 Oct 1619.
11 Elisabeth van Santen, ~ Halle 23 Jan 1623.
V-a Ida van Santen, daughter of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart.
Ida x Halle 27 Feb 1650 Guislain Gheerts.
x Halle 1650
V-b Arnold van Santen, ~ 8 Feb 1608, son of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart.
Arnold x, 21 yr, Halle 7 Dec 1629 Martine van Dieghem.
x Halle 1629
Children of Arnold and Martine:
1 Magdeleine van Santen, ~ 24 Jul 1631.
2 Jeanne van Santen, ~ 15 Jun 1633.
V-c Joachim van Santen, ~ Halle 13 Mar 1610, † ±13 Nov 1679, ±69 yr, son of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart.
Joachim x, 29 yr, Halle 1 Aug 1639 Catharine de Pery, 25 yr, * Halle 22 Nov 1613, † there 1 Jan 1706, 92 yr.
de Perie, du Pery, Desperies.
Children of Joachim and Catharine:
1 Balthazar van Santen, ~ Halle 21 Aug 1640. Follows VI-a.
2 Elisabeth van Santen, ~ Halle 16 Aug 1642.
3 Jean van Santen, ~ Halle 10 Jul 1644.
Re the birth of Jean: 5-4-1644 gewettigd (?, émancipé) door zijn vader.
4 Jacques van Santen, ~ Halle 2 Nov 1646. Follows VI-b.
5 Joachim van Santen, ~ Halle 6 Jan 1649. Follows VI-c.
6 Marie van Santen, ~ Halle 16 Jun 1651.
7 Paul van Santen, ~ Halle 14 Feb 1653.
8 Louis Antoine van Santen, ~ Halle 20 Jul 1655. Follows VI-d.
V-d Maria van Santen, ~ 16 Oct 1619, daughter of Ghysbrecht van Santen (see IV-b) and Jeanne Kayart.
Maria x, 37 yr, Halle 10 Feb 1657 Pierre Schoonheyt.
x Halle 1657
V-e Anne van Santen, ~ Halle 20 Mar 1600, daughter of Guillaume van Santen (see IV-c) and Joorinne Buyens.
x Halle 1625
Anne x, 25 yr, Halle 29 Sep 1625 Jean Pypens.
V-f Jean van Santen, ~ Halle 24 Jul 1600, † there 9 Mar 1646, 45 yr, son of Guillaume van Santen (see IV-c) and Joorinne Buyens.
Jean:
(1) x Marie van Obstal, † Halle 28 Nov 1632, daughter of Etienne van Obstal x Anne van der Hulst.
x Halle 1624
(2) x, 32 yr, Halle 16 Jan 1633 Catherine de Candelere.
x Halle 1633
Children of Jean and Marie:
1 Guillaume van Santen, ~ 15 Jan 1625.
2 Jean van Santen, ~ Halle 13 Mar 1628, † »1655, »27 yr.
Jean stayed unmarried.
3 Gaspar van Santen, ~ 11 Apr 1630.
4 Marie van Santen, ~ 14 Apr 1632.
Children of Jean and Catherine:
5 Catherine van Santen. Follows VI-e.
6 André Vrisius van Santen, ~ 25 Sep 1633.
7 Guillaume van Santen, ~ 9 Sep 1636.
8 Barbe van Santen, ~ 16 Nov 1638.
9 Marie van Santen, ~ 18 Feb 1640.
10 Jeanne van Santen, ~ 22 Jan 1641.
11 Gertrude van Santen, ~ 13 Aug 1643.
12 Elisabeth van Santen, ~ 6 Aug 1645.
V-g Guillaume van Santen, ~ Halle 18 Jun 1603, † there 27 Jan 1645, 41 yr, son of Guillaume van Santen (see IV-c) and Joorinne Buyens.
x2 Halle 1633
Guillaume:
(1) x Adrienne Swinnen.
?
(2) x, 29 yr, Halle 1 Mar 1633 Gertrude Wauterquin. She started earlier a relatione Philippe Chevalier (ovl. before 1633). She begon later een relatie met Nicolas Ghyselin.
VI-a Balthazar van Santen, ~ Halle 21 Aug 1640, † ±1700, ±60 yr, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery.
Balthazar x, 21 yr, Halle 1 May 1662 Anne Hoigne.
Haigne, Hougne
Children of Balthazar and Anne:
1 Joachim van Santen, * 1663.
2 Anna Maria van Santen, ~ Halle 14 Jul 1667, † there 7 Mar 1717, 49 yr.
3 Paul van Santen, ~ Halle 15 Aug 1669.
4 Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 14 Oct 1671, † «1717, «46 yr.
5 François van Santen, ~ Halle 15 Dec 1673.
6 Anthonette van Santen, * ±1676, † Halle 14 Mar 1747, ±71 yr.
x Halle 1708
7 Elisabeth van Santen, ~ Halle 2 Feb 1678. Follows VII-a.
8 Anne Josèphe van Santen, ~ Halle 28 Mar 1680.
9 Catherine Constance van Santen, ~ Halle 16 Mar 1682, † «1684, «2 yr.
10 Catherine Constance van Santen, ~ Halle 9 Aug 1684.
VI-b Jacques van Santen, ~ Halle 2 Nov 1646, † «1707, «61 yr, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery.
Jacques x, 22 yr, Halle 7 Sep 1669 Elisabeth Borremans, 21 yr, * 23 Mar 1648, daughter of Jean Borremans x Catharine van den Guchte.
x Halle 1669
Children of Jacques and Elisabeth:
1 Catherine van Santen, ~ Halle 3 Sep 1669, † there 1707, 37 or 38 yr.
2 Jean Baptiste Santen, ~ Halle 6 Dec 1671, † 31 Jul 1751, 79 yr.
3 Balthazar van Santen, ~ Halle 28 Aug 1673, † «1677, «4 yr.
4 Anne van Santen, ~ Halle 14 Mar 1675. Follows VII-b.
5 Balthazar van Santen, ~ Halle 20 Jan 1677.
6 Marie Anne van Santen, ~ Halle 22 Mar 1678. Follows VII-c.
7 Thérèse van Santen, ~ Halle 15 Apr 1681.
8 Ferdinand van Santen, ~ Halle 28 Oct 1682.
9 Claire Josephe van Santen, * Halle 11 Jul 1684, † Brussel 10 Apr 1750, 65 yr.
10 Jean Jacques van Santen, ~ Halle 1 Jul 1686.
11 Isabelle Josèphe van Santen, ~ Halle 11 Apr 1688, † Brussel 22 Mar 1750, 61 yr.
12 Thérèse van Santen, ~ Halle 7 Jun 1690.
VI-c Joachim van Santen, ~ Halle 6 Jan 1649, † 1726, 76 or 77 yr, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery.
Joachim x Catherine de Naeyer.
See VII-h for personal information of Catherine.
Children of Joachim and Catherine:
1 Catherine van Santen. Follows VII-d.
2 Agnès van Santen, ~ Halle 3 Aug 1676. Follows VII-e.
3 Anne Catherine van Santen, ~ Halle 18 Feb 1678, †, 76 yr.
4 Joachim van Santen, ~ Halle 19 Sep 1679. Follows VII-f.
5 Marie Louise van Santen, ~ Halle 10 Aug 1682.
6 Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 2 Feb 1685. Follows VII-g.
VI-d Louis Antoine van Santen, ~ Halle 20 Jul 1655, † «1679, «24 yr, son of Joachim van Santen (see V-c) and Catharine de Pery.
Louis x, 24 yr, Halle 21 Jul 1679 Anna Neetens.
The marriage dissolved 16 Apr 1680.
Anna, † Halle 22 Sep 1693.
x Halle 1679
Children of Louis and Anna:
1 Balthazar van Santen, ~ Halle 21 May 1680.
2 Jacques van Santen, ~ Halle 16 Jan 1682.
3 Jean van Santen, ~ Halle 23 Jul 1683.
4 Jacques van Santen, ~ Halle 31 Dec 1684.
5 Anne Marie van Santen, ~ Halle 5 Dec 1686.
6 Anne Louise van Santen, ~ Halle 20 May 1688.
VI-e Catherine van Santen, daughter of Jean van Santen (see V-f) and Catherine de Candelere.
Catherine x Halle 2 Oct 1653 Maximilien de Naeyer.
Profession: bakker.
Daughter of Catherine and Maximilien:
1 Catherine de Naeyer, * 1655. Follows VII-h.
VII-a Elisabeth van Santen, ~ Halle 2 Feb 1678, † there 14 Nov 1726, 48 yr, daughter of Balthazar van Santen (see VI-a) and Anne Hoigne.
Elisabeth x, 30 yr, Halle 6 Nov 1708 Jean Paridaens.
Re the marriage of Elisabeth and Jean: Weduwnaar, zijn tweede vrouw.
. He married earlier Thérèse Françoise Vastenavondt.
VII-b Anne van Santen, ~ Halle 14 Mar 1675, † Brussel 19 Mar 1723, 48 yr, daughter of Jacques van Santen (see VI-b) and Elisabeth Borremans.
Anne x, 20 yr, Brussel 26 Jan 1696 Albert Jean Baptiste van Male, 29 yr, * Mechelen 6 Dec 1666, † Brussel 6 Sep 1711, 44 yr.
x Brussel 1696
VII-c Marie Anne van Santen, ~ Halle 22 Mar 1678, † Brussel 28 Nov 1738, 60 yr, daughter of Jacques van Santen (see VI-b) and Elisabeth Borremans.
Marie x, 34 yr, Brussel 25 Sep 1712 Jean Louis Salmon, 63 yr.
Re the marriage of Marie and Jean: Weduwnaar, zijn tweede huwelijk.
Jean, * Douai 7 Aug 1649, † Brussel 18 Feb 1718, 68 yr, son of Victor Salmon x Elisabeth Gallois.
x Brussel 1712
Profession: bankier in Brussel.
VII-d Catherine van Santen, † »1732, daughter of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h).
Catherine x Halle 12 Jul 1701 Philippe Nielens, † «1726.
x Halle 1701
Catherine and Philippe stayed childless.
VII-e Agnès van Santen, ~ Halle 3 Aug 1676, † there 15 Feb 1718, 41 yr, daughter of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h).
Agnès x, 27 yr, Halle 15 May 1704 François de Ketelbutter.
Re the marriage of Agnès and François: Dispensatie 4e graads verwantschap.
.
x Halle 1704
Profession: from 1716 through 1717 wethouder Hal.
VII-f Joachim van Santen, ~ Halle 19 Sep 1679, † Brussel 28 Feb 1726, 46 yr, son of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h).
Joachim x, 29 yr, Brussel 9 Jan 1709 Marie Isabelle van der Plancken, daughter of François Guillaume van der Plancken x Marie Marguerite van Erpecom.
x Brussel 1709
Children of Joachim and Marie:
1 Joachim van Santen, ~ Brussel 6 Dec 1709. Follows VIII-a.
2 François Joseph van Santen, ~ Brussel 23 Dec 1710, † «1732, «22 yr.
3 Jean Baptiste van Santen, ~ Brussel 27 Jun 1712, † «1732, «20 yr.
4 Catherine van Santen, ~ Brussel 1 Sep 1713, † «1732, «19 yr.
5 Henri van Santen, ~ Brussel 19 Nov 1714, † «1732, «18 yr.
6 Alexandre François van Santen, ~ Brussel 24 Dec 1715, † »1737, »22 yr.
7 Marie Louise van Santen, ~ Brussel 4 Oct 1717, † »1743, »26 yr.
8 Charles Alexandre van Santen, ~ Brussel 6 Mar 1719, † «1732, «13 yr.
9 Anne Marie Josèphe van Santen, ~ Brussel 15 Aug 1720, † «1732, «12 yr.
10 Chrétien van Santen, ~ Brussel 2 Jan 1722, † »1742, »20 yr.
11 Jeanne Marie van Santen, ~ Brussel 9 Feb 1725, † »1742, »17 yr.
12 Guillaume van Santen, ~ Brussel 21 Jul 1726, † ±22 Dec 1756, ±30 yr.
VII-g Jean Baptiste van Santen, ~ Halle 2 Feb 1685, † Namur 12 Jul 1737, 52 yr, son of Joachim van Santen (see VI-c) and Catherine de Naeyer (see VII-h).
Jean x, 27 yr, Namur 4 Oct 1712 Marie Adrienne Tordeur, † Namur 9 May 1742.
x Namen 1712
Children of Jean and Marie:
1 Jean Baptiste van Santen, ~ Namur 20 Dec 1709, † there 2 Jun 1756, 46 yr.
* 1709 vlg. [beINT]
2 Joachim Joseph van Santen, ~ Namur 20 Aug 1713. Follows VIII-b.
3 Catherine Joseph van Santen, ~ Namur 14 May 1716, † there 1 Aug 1717, 1 yr.
4 Marie Catherine van Santen, ~ Namur 7 Mar 1718.
jong ovl.
5 Marie Thérèse van Santen, ~ Namur 2 Jun 1722. Follows VIII-c.
6 Arnold Joseph van Santen, ~ Namur 16 Mar 1724, † there 5 Mar 1729, 4 yr.
7 Marie Adrienne van Santen, ~ Namur 30 Apr 1726, † «1761, «35 yr.
VII-h Catherine de Naeyer, * 1655, daughter of Maximilien de Naeyer and Catherine van Santen (see VI-e).
Catherine x Joachim van Santen.
See VI-c for personal information of Joachim.
Children of Catherine and Joachim: see VI-c.
VIII-a Joachim van Santen, ~ Brussel 6 Dec 1709, †, 32 yr, son of Joachim van Santen (see VII-f) and Marie Isabelle van der Plancken.
Joachim x, 22 yr, Brussel 17 Aug 1732 Marie van Beringhen.
x Brussel 1732
Children of Joachim and Marie:
1 Marie Françoise van Santen, ~ Brussel 13 Mar 1734. Follows IX-a.
2 Anne Catherine van Santen, ~ Brussel 20 Oct 1735. Follows IX-b.
3 Jeanne Catherine van Santen, ~ Brussel 2 Jul 1737, † «1761, «24 yr.
4 Barthélémy van Santen, ~ Brussel 11 Jul 1738, † «1761, «23 yr.
5 Martin van Santen, ~ Brussel 23 Dec 1740, † «1761, «21 yr.
VIII-b Joachim Joseph van Santen, ~ Namur 20 Aug 1713, † there 1 Mar 1765, 51 yr, son of Jean Baptiste van Santen (see VII-g) and Marie Adrienne Tordeur.
Joachim x, 27 yr, Namur 12 Jun 1741 Marie Suzanne van Ferraille, † »1765.
x Namen 1741
Children of Joachim and Marie:
1 Joachim Ferdinand Joseph van Santen, ~ Namur 17 Aug 1743, † there.
2 Marie Thérèse Joséphine van Santen, ~ Namur 29 May 1745, † there 30 Jun 1813, 68 yr.
3 Marie Bernadine Josèphe van Santen, ~ Namur 10 Sep 1746.
4 Philippe Joseph van Santen, ~ Namur 3 May 1750, † there 10 May 1750, 7 days.
5 Nicolas Joseph van Santen, ~ Namur 18 May 1751, † there 5 Nov 1813, 62 yr.
Nicolas stayed unmarried.
6 Jean Baptiste Joseph van Santen, ~ Namur 16 Apr 1752.
7 Marie Angélique van Santen, ~ Namur 3 Feb 1753.
8 Pierre François Joseph van Santen, ~ Namur 17 Sep 1755, † there 26 Nov 1756, 1 yr.
9 Ferdinand Joseph van Santen, ~ Namur 21 Aug 1759, † there 6 Nov 1764, 5 yr.
VIII-c Marie Thérèse van Santen, ~ Namur 2 Jun 1722, daughter of Jean Baptiste van Santen (see VII-g) and Marie Adrienne Tordeur.
Marie x, 33 yr, Namur 15 Oct 1755 Charles Berteloit.
x Namen 1755
Profession: tabaks koopman-fabrikant in Alost.
IX-a Marie Françoise van Santen, ~ Brussel 13 Mar 1734, † there 10 Jun 1789, 55 yr, daughter of Joachim van Santen (see VIII-a) and Marie van Beringhen.
Marie x, 29 yr, Brussel 12 Sep 1763 Jean Martin van Overbeke, † 2 May 1779.
x Brussel 1763
IX-b Anne Catherine van Santen, ~ Brussel 20 Oct 1735, † there 1 Oct 1812, 76 yr, daughter of Joachim van Santen (see VIII-a) and Marie van Beringhen.
Anne x, 21 yr, Brussel 14 May 1757 Antoine Joseph Robert Catoir.
x Brussel 1757
Profession: from 1753 through 1788 notaris in Brussel.

Index (188 persons)

, Mayken. Partner of II-a.  II-a; III-a
Berghe, Joachim van den, † «1629. Partner of IV-a.  IV-a
Beringhen, Marie van. Partner of VIII-a.  VIII-a; IX-a; IX-b
Berteloit, Charles. Partner of VIII-c.  VIII-c
Blicq, Johan.   III-b
Borremans, Elisabeth, * 23-3-1648. Partner of VI-b.  VI-b; VII-b; VII-c
Borremans, Jean. Father-in-law of VI-b.  VI-b
Buyens, Daniel. Father-in-law of IV-c.  IV-c
Buyens, Joorinne, † »1620. Partner of IV-c.  IV-c; V-e; V-f; V-g
Candelere, Catherine de. Partner of V-f.  V-f; VI-e
Catoir, Antoine Joseph Robert. Partner of IX-b.  IX-b
Chevalier, Philippe, † «1633.   V-g
Coels, Barbe. Mother-in-law of III-a.  III-a
Corduanier, Robert de. Partner of II-c.  II-c
Coroit, Johan du. Father-in-law of I.  I
Coroit, Marguerite du, † 1554. Partner of I.  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e; II-f
Damme, Jehan. Partner of II-d.  II-d
Dieghem, Martine van. Partner of V-b.  V-b
Erpecom, Marie Marguerite van. Mother-in-law of VII-f.  VII-f
Ferraille, Marie Suzanne van, † »1765. Partner of VIII-b.  VIII-b
Gallois, Elisabeth. Mother-in-law of VII-c.  VII-c
Gheerts, Guislain. Partner of V-a.  V-a
Ghorain, Anne de, † »1569. Partner of III-a.  III-a
Ghorain, Arnoud de. Father-in-law of III-a.  III-a
Ghyselin, Nicolas.   V-g
Guchte, Catharine van den. Mother-in-law of VI-b.  VI-b
Heuwe, Vrouw de. Partner of II-d.  II-d
Hoigne, Anne. Partner of VI-a.  VI-a; VII-a
Hulst, Anne van der. Mother-in-law of V-f.  V-f
Kayart, Jacob. Father-in-law of IV-b.  IV-b
Kayart, Jeanne, † «1657. Partner of IV-b.  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Ketelbutter, François de. Partner of VII-e.  VII-e
Laethem, van. Partner of II-f.  II-f; III-b; III-c
Liegaert, Martine. Mother-in-law of III-c.  III-c
Luyckx, Catharine. Mother-in-law of IV-b.  IV-b
Male, Albert Jean Baptiste van, * 6-12-1666, † 6-9-1711. Partner of VII-b.  VII-b
Naeyer, Catherine de, * 1655. Number VII-h.  VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Naeyer, Maximilien de. Partner of VI-e.  VI-e; VII-h
Neetens, Anna, † 22-9-1693. Partner of VI-d.  VI-d
Nielens, Philippe, † «1726. Partner of VII-d.  VII-d
Obstal, Etienne van. Father-in-law of V-f.  V-f
Obstal, Marie van, † 28-11-1632. Partner of V-f.  V-f
Overbeke, Jean Martin van, † 2-5-1779. Partner of IX-a.  IX-a
Paridaens, Jean. Partner of VII-a.  VII-a
Pery, Catharine de, * 22-11-1613, † 1-1-1706. Partner of V-c.  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Plancken, François Guillaume van der. Father-in-law of VII-f.  VII-f
Plancken, Marie Isabelle van der. Partner of VII-f.  VII-f; VIII-a
Pypens, Jean. Partner of V-e.  V-e
Roelants, Anne. Mother-in-law of IV-c.  IV-c
Salmon, Jean Louis, * 7-8-1649, † 18-2-1718. Partner of VII-c.  VII-c
Salmon, Victor. Father-in-law of VII-c.  VII-c
Santen, Agnès van, ~ 3-8-1676, † 15-2-1718. Number VII-e.  VII-e
Santen, Alexandre François van, ~ 24-12-1715, † »1737. Son of VII-f.  VII-f,6
Santen, André Vrisius van, ~ 25-9-1633. Son of V-f.  V-f,6
Santen, Anna Maria van, ~ 14-7-1667, † 7-3-1717. Daughter of VI-a.  VI-a,2
Santen, Anne van. Number II-c.  II-c
Santen, Anne van, * ±1548. Child of II-e.  II-e,2
Santen, Anne van, ~ 20-3-1600. Number V-e.  V-e
Santen, Anne van, ~ 14-3-1675, † 19-3-1723. Number VII-b.  VII-b
Santen, Anne Catherine van, ~ 18-2-1678, [] 31-10-1754. Daughter of VI-c.  VI-c,3
Santen, Anne Catherine van, ~ 20-10-1735, † 1-10-1812. Number IX-b.  IX-b
Santen, Anne Josèphe van, ~ 28-3-1680. Daughter of VI-a.  VI-a,8
Santen, Anne Louise van, ~ 20-5-1688. Daughter of VI-d.  VI-d,6
Santen, Anne Marie van, ~ 5-12-1686. Daughter of VI-d.  VI-d,5
Santen, Anne Marie Josèphe van, ~ 15-8-1720, † «1732. Daughter of VII-f.  VII-f,9
Santen, Anthonette van, * ±1676, † 14-3-1747. Daughter of VI-a.  VI-a,6
Santen, Arnold van, ~ 8-2-1608. Number V-b.  V-b
Santen, Arnold Joseph van, ~ 16-3-1724, † 5-3-1729. Son of VII-g.  VII-g,6
Santen, Balthazar van, ~ 21-8-1640, † ±1700. Number VI-a.  VI-a; VII-a
Santen, Balthazar van, ~ 28-8-1673, † «1677. Son of VI-b.  VI-b,3
Santen, Balthazar van, ~ 20-1-1677. Son of VI-b.  VI-b,5
Santen, Balthazar van, ~ 21-5-1680. Son of VI-d.  VI-d,1
Santen, Barbe van, ~ 16-11-1638. Daughter of V-f.  V-f,8
Santen, Barthélémy van, ~ 11-7-1738, † «1761. Son of VIII-a.  VIII-a,4
Santen, Catherine van. Number II-b.  II-b
Santen, Catherine van. Number VI-e.  VI-e; VII-h
Santen, Catherine van, † »1732. Number VII-d.  VII-d
Santen, Catherine van, ~ 23-1-1617. Daughter of IV-c.  IV-c,9
Santen, Catherine van, ~ 3-9-1669, † 1707. Daughter of VI-b.  VI-b,1
Santen, Catherine van, ~ 1-9-1713, † «1732. Daughter of VII-f.  VII-f,4
Santen, Catherine Constance van, ~ 16-3-1682, † «1684. Daughter of VI-a.  VI-a,9
Santen, Catherine Constance van, ~ 9-8-1684. Daughter of VI-a.  VI-a,10
Santen, Catherine Joseph van, ~ 14-5-1716, † 1-8-1717. Daughter of VII-g.  VII-g,3
Santen, Charles Alexandre van, ~ 6-3-1719, † «1732. Son of VII-f.  VII-f,8
Santen, Chrétien van, ~ 2-1-1722, † »1742. Son of VII-f.  VII-f,10
Santen, Claire Josephe van, * 11-7-1684, † 10-4-1750. Daughter of VI-b.  VI-b,9
Santen, Elisabeth van, † 1608. Daughter of II-e.  II-e,1
Santen, Elisabeth van, * ±1568, † »1629. Number IV-a.  IV-a
Santen, Elisabeth van, ~ 23-1-1623. Daughter of IV-c.  IV-c,11
Santen, Elisabeth van, ~ 16-8-1642. Daughter of V-c.  V-c,2
Santen, Elisabeth van, ~ 6-8-1645. Daughter of V-f.  V-f,12
Santen, Elisabeth van, ~ 2-2-1678, † 14-11-1726. Number VII-a.  VII-a
Santen, Ferdinand van, ~ 28-10-1682. Son of VI-b.  VI-b,8
Santen, Ferdinand Joseph van, ~ 21-8-1759, † 6-11-1764. Son of VIII-b.  VIII-b,9
Santen, François van, ~ 15-12-1673. Son of VI-a.  VI-a,5
Santen, François Joseph van, ~ 23-12-1710, † «1732. Son of VII-f.  VII-f,2
Santen, Gaspar van, ~ 11-4-1630. Son of V-f.  V-f,3
Santen, Gertrude van, ~ 13-8-1643. Daughter of V-f.  V-f,11
Santen, Ghysbrecht van, * ±1579, † 9-12-1657. Number IV-b.  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d
Santen, Gilles van. Number II-a.  II-a; III-a
Santen, Guillaume van. Son of IV-b.  IV-b,1
Santen, Guillaume van, * ±1510, † «13-1-1577. Number II-f.  II-f; III-b; III-c
Santen, Guillaume van, * «1585. Number IV-c.  IV-c; V-e; V-f; V-g
Santen, Guillaume van, ~ 18-6-1603, † 27-1-1645. Number V-g.  V-g
Santen, Guillaume van, ~ 15-1-1625. Son of V-f.  V-f,1
Santen, Guillaume van, ~ 9-9-1636. Son of V-f.  V-f,7
Santen, Guillaume van, ~ 21-7-1726, † ±22-12-1756. Son of VII-f.  VII-f,12
Santen, Henri van, ~ 20-10-1619. Son of IV-c.  IV-c,10
Santen, Henri van, ~ 28-3-1625. Son of IV-b.  IV-b,8
Santen, Henri van, ~ 19-11-1714, † «1732. Son of VII-f.  VII-f,5
Santen, Henry van, * ±1575, † 1606. Son of III-b.  III-b,3
Santen, Ida van. Number V-a.  V-a
Santen, Isabelle Josèphe van, ~ 11-4-1688, † 22-3-1750. Daughter of VI-b.  VI-b,11
Santen, Jacques van, ~ 1-10-1606. Son of IV-b.  IV-b,3
Santen, Jacques van, ~ 2-11-1646, † «1707. Number VI-b.  VI-b; VII-b; VII-c
Santen, Jacques van, ~ 16-1-1682. Son of VI-d.  VI-d,2
Santen, Jacques van, ~ 31-12-1684. Son of VI-d.  VI-d,4
Santen, Jean van, ~ 24-7-1600, † 9-3-1646. Number V-f.  V-f; VI-e
Santen, Jean van, ~ 13-3-1628, † »1655. Son of V-f.  V-f,2
Santen, Jean van, ~ 10-7-1644. Son of V-c.  V-c,3
Santen, Jean van, ~ 23-7-1683. Son of VI-d.  VI-d,3
Santen, Jean Baptiste van, ~ 14-10-1671, † «1717. Son of VI-a.  VI-a,4
Santen, Jean Baptiste, ~ 6-12-1671, † 31-7-1751. Son of VI-b.  VI-b,2
Santen, Jean Baptiste van, ~ 2-2-1685, † 12-7-1737. Number VII-g.  VII-g; VIII-b; VIII-c
Santen, Jean Baptiste van, ~ 20-12-1709, † 2-6-1756. Son of VII-g.  VII-g,1
Santen, Jean Baptiste van, ~ 27-6-1712, † «1732. Son of VII-f.  VII-f,3
Santen, Jean Baptiste Joseph van, ~ 16-4-1752. Son of VIII-b.  VIII-b,6
Santen, Jean Jacques van, ~ 1-7-1686. Son of VI-b.  VI-b,10
Santen, Jeanne van, ~ 17-2-1612. Daughter of IV-c.  IV-c,8
Santen, Jeanne van, ~ 15-6-1633. Daughter of V-b.  V-b,2
Santen, Jeanne van, ~ 22-1-1641. Daughter of V-f.  V-f,10
Santen, Jeanne Catherine van, ~ 2-7-1737, † «1761. Daughter of VIII-a.  VIII-a,3
Santen, Jeanne Marie van, ~ 9-2-1725, † »1742. Daughter of VII-f.  VII-f,11
Santen, Joachim van, ~ 23-1-1607. Son of IV-c.  IV-c,6
Santen, Joachim van, ~ 13-3-1610, † ±13-11-1679. Number V-c.  V-c; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Santen, Joachim van, ~ 6-1-1649, † 1726. Number VI-c.  VI-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Santen, Joachim van, * 1663. Son of VI-a.  VI-a,1
Santen, Joachim van, ~ 19-9-1679, † 28-2-1726. Number VII-f.  VII-f; VIII-a
Santen, Joachim van, ~ 6-12-1709, [] 14-8-1742. Number VIII-a.  VIII-a; IX-a; IX-b
Santen, Joachim Ferdinand Joseph van, ~ 17-8-1743. Son of VIII-b.  VIII-b,1
Santen, Joachim Joseph van, ~ 20-8-1713, † 1-3-1765. Number VIII-b.  VIII-b
Santen, Johan van, * ±1480, † 1542. Number I.  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e; II-f
Santen, Laureys van, * ±1540, † 1582. Number III-b.  III-b; IV-a; IV-b
Santen, Louis van, ~ 28-4-1622. Son of IV-b.  IV-b,7
Santen, Louis Antoine van, ~ 20-7-1655, † «1679. Number VI-d.  VI-d
Santen, Magdeleine van, ~ 24-7-1631. Daughter of V-b.  V-b,1
Santen, Maria van, ~ 16-10-1619. Number V-d.  V-d
Santen, Marie van, † «13-3-1586. Daughter of III-a.  III-a,1
Santen, Marie van, * ±1570, † 1582. Daughter of III-b.  III-b,2
Santen, Marie van, ~ 27-5-1609. Daughter of IV-c.  IV-c,7
Santen, Marie van, ~ 14-4-1632. Daughter of V-f.  V-f,4
Santen, Marie van, ~ 18-2-1640. Daughter of V-f.  V-f,9
Santen, Marie van, ~ 16-6-1651. Daughter of V-c.  V-c,6
Santen, Marie Adrienne van, ~ 30-4-1726, † «1761. Daughter of VII-g.  VII-g,7
Santen, Marie Angélique van, ~ 3-2-1753. Daughter of VIII-b.  VIII-b,7
Santen, Marie Anne van, ~ 22-3-1678, † 28-11-1738. Number VII-c.  VII-c
Santen, Marie Bernadine Josèphe van, ~ 10-9-1746. Daughter of VIII-b.  VIII-b,3
Santen, Marie Catherine van, ~ 7-3-1718. Daughter of VII-g.  VII-g,4
Santen, Marie Françoise van, ~ 13-3-1734, † 10-6-1789. Number IX-a.  IX-a
Santen, Marie Louise van, ~ 10-8-1682. Daughter of VI-c.  VI-c,5
Santen, Marie Louise van, ~ 4-10-1717, † »1743. Daughter of VII-f.  VII-f,7
Santen, Marie Thérèse van, ~ 2-6-1722. Number VIII-c.  VIII-c
Santen, Marie Thérèse Joséphine van, ~ 29-5-1745, † 30-6-1813. Daughter of VIII-b.  VIII-b,2
Santen, Martin van, ~ 23-12-1740, † «1761. Son of VIII-a.  VIII-a,5
Santen, Michel van, † «1583. Number II-e.  II-e
Santen, Nicolaas van, * ±1540. Number III-c.  III-c; IV-c
Santen, Nicolas van, † 16-3-1569. Number III-a.  III-a
Santen, Nicolas van, ~ 9-9-1597. Son of IV-c.  IV-c,1
Santen, Nicolas Joseph van, ~ 18-5-1751, † 5-11-1813. Son of VIII-b.  VIII-b,5
Santen, Paul van, ~ 14-2-1653. Son of V-c.  V-c,7
Santen, Paul van, ~ 15-8-1669. Son of VI-a.  VI-a,3
Santen, Philippe van, ~ 13-8-1605. Son of IV-c.  IV-c,5
Santen, Philippe Joseph van, ~ 3-5-1750, † 10-5-1750. Son of VIII-b.  VIII-b,4
Santen, Pierre van. Son of II-f.  II-f,2
Santen, Pierre François Joseph van, ~ 17-9-1755, † 26-11-1756. Son of VIII-b.  VIII-b,8
Santen, Thérèse van, ~ 15-4-1681. Daughter of VI-b.  VI-b,7
Santen, Thérèse van, ~ 7-6-1690. Daughter of VI-b.  VI-b,12
Santen, Willemaine van. Number II-d.  II-d
Schoonheyt, Pierre. Partner of V-d.  V-d
Souffye, Ida. Partner of III-b.  III-b; IV-a; IV-b
Souffye, Paul. Father-in-law of III-c.  III-c
Souffye, Willemyne. Partner of III-c.  III-c; IV-c
Staes, Anne. Partner of II-e.  II-e
Swinnen, Adrienne. Partner of V-g.  V-g
Tiefrise, Jacques. Partner of II-b.  II-b
Tordeur, Marie Adrienne, † 9-5-1742. Partner of VII-g.  VII-g; VIII-b; VIII-c
Vastenavondt, Thérèse Françoise.   VII-a
Wauterquin, Gertrude. Partner of V-g.  V-g
Generated 27 January 2011 with Aldfaer 4.2 by Rob Veldhuyzen van Zanten.