Inleiding
Index

Parenteel van Jan Arntssoen van Zanthen


I Jan Arntssoen van Zanthen, * Tricht? ±1455, † ±1522, ±67 jr, zv Arnt Janssoon (Andries) van Sancten.
Functie: 10-04-1510 schepen van Malsen en Tricht (vermeld 10-04-1510 GN 1986/375 en ca. 1522 (Bu/1-2e)).
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, * Buren of Tricht ±1490. Volgt II.
II Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen, * Buren of Tricht ±1490, zv Jan Arntssoen van Zanthen (zie I).
Kind van Arijes uit onbekende relatie:
1 Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, * Buren of Tricht ±1520. Volgt III.
III Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen, * Buren of Tricht ±1520, zv Arijes (Janse, Aert Jansz) van Santen (zie II).
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, * Buren of Tricht ±1550. Volgt IV.
IV Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen, * Buren of Tricht ±1550, † «4 apr 1608, «58 jr, zv Jan Aert (Arris, Arijes) van Santen (zie III).
Beroepen: van 1592 tot 1608 leenman van Buren te Tricht, 1607 brouwer te Zaltbommel.
Andries x Agnesa (Agnies) Jansdr., † «3 dec 1641.
Kinderen van Andries en Agnies:
1 Neeltgen Andriess van Santen. Volgt V-a.
2 Aert Andriessen (Arijs) van Santen, * ±1580. Volgt V-b.
3 Dirck Andriess van Santen, * ±1580. Volgt V-c.
4 Maeijken Arijs van Santen, * ±1580. Volgt V-d.
5 Jan Arrisz. van Santen, * Buren of Tricht? ±1583. Volgt V-e.
6 Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, * ±1584. Volgt V-f.
V-a Neeltgen Andriess van Santen, dv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie IV) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Neeltgen x Jan Stevenss de Helt.
V-b Aert Andriessen (Arijs) van Santen, * ±1580, † 1662, ±82 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie IV) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Aert x , ‡ kerk van Buren 6 feb 1673.
Kinderen van Aert en :
1 Allaert Aertsen van Santen. Volgt VI-a.
2 Jan Aertsen van Santen. Volgt VI-b.
V-c Dirck Andriess van Santen, * ±1580, † «1 dec 1630, «50 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie IV) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
1 Jan Dirckss van Santen, * ±1610. Volgt VI-c.
V-d Maeijken Arijs van Santen, * ±1580, dv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie IV) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Maeijken x, «22 jr, «12 nov 1602 Aert Huijbertsz, 0 dag, * Buren «11 sept 1592.
Beroep: van 1602 tot 1608 leenman van Buren te Tricht.
Kind van Maeijken en Aert:
1 Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, * ±1610. Volgt VI-d.
V-e Jan Arrisz. van Santen, * Buren of Tricht? ±1583, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie IV) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Jan x Maria Sweeren.
Kind van Jan en Maria:
1 Anthonis Janss Arris van Santen, * «1600. Volgt VI-e.
V-f Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen, * ±1584, † Tricht 5 apr 1668, ±84 jr, zv Andries (Arris, Erris) Jansz. van Santen (zie IV) en Agnesa (Agnies) Jansdr..
Functies: van 1608 tot 1647 Leenman van Buren te Tricht (handschrift onduidelijk: tot 1647 of 1687), van 24-09-1628 tot « 1648 Schepen van Buurmalsen en Tricht.
Hendrick x Deliana Jansdr., † Tricht «1667, dv Jan.
Kinderen van Hendrick en Deliana:
1 Anneken van Santen.
2 Mariken van Santen.
3 Peterken van Santen.
4 Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, * ±1610. Volgt VI-f.
VI-a Allaert Aertsen van Santen, †, zv Aert Andriessen (Arijs) van Santen (zie V-b) en .
Functie: 1666 buurmeester van de polder van Buren en Erichem.
Allaert:
(1) x «1640 Fijcke Walravens, † «1 apr 1640.
(2) x Buren 1 apr 1640 Lijsken Jeurifaes Crauwel, dv Jerefaes Crauwel † 1627 x Maria Geurts ‡ Buren 13 aug 1649.
Kinderen van Allaert en Fijcke:
1 Arien van Santen, ~ Buren 9 jan 1639.
2 Fijken Alerts van Santen, ‡ Buren 12 okt 1662.
3 Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, * Buren? ±1631. Volgt VII-a.
Kinderen van Allaert en Lijsken:
4 van Santen, ‡ Buren 31 okt 1646.
5 van Santen, ‡ Buren 24 sept 1650.
6 van Santen, ‡ Buren 14 nov 1644.
7 Willemken van Santen, ~ Buren 1 aug 1641, †, ±2 jr.
VI-b Jan Aertsen van Santen, ‡ kerk van Buren 23 feb 1665, zv Aert Andriessen (Arijs) van Santen (zie V-b) en .
Functie: 1664 buurmeester van de polder van Buren en Erichem.
Jan x Cornelissen.
VI-c Jan Dirckss van Santen, * ±1610, † »1663, »53 jr, zv Dirck Andriess van Santen (zie V-c).
Functie: van 1650 tot 1652 arm- en maanmeester belast met het opstellen van inkomsten en uitgaven.
Jan x Cuijntje Cornelisdr van Maurick, dv Cornelis Segersz van Maurick x Anthonia Jansdr..
Beroep: 1663 gerechtsbode van Culemborg.
VI-d Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen, * ±1610, †, ±72 jr, zv Aert Huijbertsz en Maeijken Arijs van Santen (zie V-d).
Functies: van 1656 tot 1666 buurmeester van de polder van Buren en Erichem, van ?-12-1664 tot ?-12-1666 diaken van de Nederduits Gereformeerde kerk te Buren.
Andries x, ±31 jr, Buren 10 nov 1641 Jannetje Jans (van de) Harthals, * nabij Cothen, ‡ Buren-Lambertuskerk 28 okt 1678, dv Jan Cornelis Harthals.
Kinderen van Andries en Jannetje:
1 Maijke Andriesse van Santen, * Buren? ±1640. Volgt VII-b.
2 Neeltje Andriesse van Santen, * Buren? ±1640.
3 Ariën van Santen, ~ Buren 20 feb 1642.
4 Aart Andriesse van Santen, ~ Buren 20 dec 1643. Volgt VII-c.
5 Maas (Maes) Andriesz. van Santen, ~ Buren »16 juni 1644. Volgt VII-d.
VI-e Anthonis Janss Arris van Santen, * «1600, zv Jan Arrisz. van Santen (zie V-e) en Maria Sweeren.
Functies: 1616 schepen in de bank van Buurmalsen en Tricht (RAG Buren inv. 297 1616-1622, fol 1.), van 1632 tot 1651 Leenman van Buren te Tricht (zie brief BVH 15-02-1988).
Kind van Anthonis uit onbekende relatie:
1 Anna Thonisdr van Santen. Volgt VII-e.
VI-f Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen, * ±1610, † Tricht 22 mrt 1690, ±80 jr, zv Hendrick Arrisz. (Andriesz., Erris) van Santen (zie V-f) en Deliana Jansdr..
Functies: van 1658 tot 1659 Buurmeester Tricht, 1674 Waarsman en Schepen te Tricht en Buurmalsen (29-09-1660 vermeld op de eerste lidmatenlijst van Tricht; bron Marco Schelling
zie ook ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 303 folio nr 75).
Arris:
(1) x, ±28 jr, Buren ±1638 Huibertjen Jans Verbeek, ±25 jr, * ±1613, † ±1656, ±43 jr, dv Jan Corneliss Verbeeck (Coorencooper) de oude x Maijken Gijsbertsdr (of Hendricksken) Baers.
Van het overlijden is aangifte gedaan «1668.
(2) x, ±45 jr, ±1655 Cornelisken Cornelisse van Eck, † Tricht «1668, dv Cornelis van Eck x Aeltgen Jacobs.
(3) x, ±58 jr, Beusichem 20 feb 1668 Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk), ±39 jr, * Zoelmond ±1629, † Tricht 26 mrt 1677, ±48 jr, dv Cornelis Jansz van Rijnberck * Zoelmond ±1610 ‡ er 4 mei 1700 x ±1624 Adriana Anthonisdr de Raedt * Zoelmond ±1601 † ±sept 1639.
Jantje is weduwe van Aert Imertsen van den Beijert (ovl. vóór 1668), met wie zij trouwde «1668.
(4) x, ±68 jr, Tricht 30 juni 1678 Bastiaantje Willems van IJseren.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asperen 30 juni 1678.
Bastiaantje, * Asperen, † «1686.
Bastiaantje is weduwe van Pieter den Kinder (ovl. vóór 1678), met wie zij trouwde «9 juni 1678.
(5) x, ±76 jr, Tricht 14 mrt 1686 Lijsken Reijers.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asperen 14 mrt 1686.
Lijsken, * Geldermalsen.
Lijsken is weduwe van Jan Goossen (ovl. vóór 1686), met wie zij trouwde «1686.
Kinderen van Arris en Huibertjen:
1 Lambert van Santen.
2 Lijske Arris van Santen, * Buren 3 apr 1638. Volgt VII-l.
3 Hendrick Arisz. van Santhen, * Tricht ±1639, † er 5 apr 1668, ±29 jr.
4 Hendrickske van Santen, * Tricht 4 sept 1640. Volgt VII-g.
5 Jantje Erris van Santen, * Buurmalsen ±1642. Volgt VII-i.
6 Peter Errisz van Santen, ~ Buren 8 juli 1643. Volgt VII-m.
7 Roelof Errisz van Santen, * ±1644. Volgt VII-n.
8 Grietje Erris van Santen, * Tricht «1647.
9 Hendrika van Santen, * 1650.
10 Jantjen (Aeris) van Santen, * Buurmalsen ±1655. Volgt VII-j.
11 Lijntje Erris van Santen, * ±1656. Volgt VII-k.
Kinderen van Arris en Cornelisken:
12 Cornelis Erris van Santen.
13 Jenneke Erris van Santen.
14 Liesbeth Erris van Santen.
15 Huibertje Erris van Santen, * ±1663. Volgt VII-h.
Kind van Arris en Jantje:
16 Hendrick Errisse van Santhen, * Tricht 24 jan 1674. Volgt VII-f.
VII-a Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen, * Buren? ±1631, †, ±67 jr, zv Allaert Aertsen van Santen (zie VI-a) en Fijcke Walravens.
Walraven:
(1) x, ±25 jr, Buren 6 feb 1656 Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden, * Heusden, ‡ Buren 6 nov 1686.
(2) ging in ondertrouw, ±61 jr, Rhenen 13 mrt 1692 Annighjen Gijsberts van Hoolboom, * Agterberg.
Kinderen van Walraven en Hillicken:
1 van Santen, ‡ Buren 25 apr 1661.
2 Aert van Santen, ~ Buren 8 feb 1663.
3 Jan Walraven van Santen, ~ Buren 29 juli 1666. Volgt VIII-a.
4 Aelbert van Santen, ~ Buren 16 dec 1668.
VII-b Maijke Andriesse van Santen, * Buren? ±1640, dv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VI-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Maijke x, ±28 jr, Buren 27 sept 1668 Hendrik Rijcken, * Erichem.
Hendrik is weduwnaar van Maria Peters (ovl. 1660), met wie hij trouwde «1660. Hendrik is weduwnaar van Maria van Deventer (ovl. vóór 1668), met wie hij trouwde «1668.
VII-c Aart Andriesse van Santen, ~ Buren 20 dec 1643, † Tricht 4 feb 1693, 49 jr, zv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VI-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Beroepen: 1673 soldaat te Hoornwijk, 1682 Soldaat op het kasteel van Buren.
Aart:
(1) x, 24 jr, Buren 26 apr 1668 Cornelia Janssen van Soelen, * Den Haag, ‡ Buren 6 feb 1673.
(2) x, 30 jr, Buren 21 dec 1673 Petronella Peters van Alphen, ±38 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 31 dec 1673.
Petronella, * Buren ±1635, † «1682, «47 jr.
(3) x, 38 jr, Buren 25 juni 1682 Deliana Vonck, ±39 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 25 juni 1682.
Deliana, * Buren ±1643.
Kinderen van Aart en Petronella:
1 Peter Aertz van Santen, ~ Buren 27 sept 1674, † er «mrt 1677, «2 jr.
2 Maijke van Santen, ~ Buren 27 okt 1675.
3 Peter Aert Aertsen van Santen, ~ Buren 17 mrt 1677. Volgt VIII-b.
VII-d Maas (Maes) Andriesz. van Santen, ~ Buren »16 juni 1644, † er »juni 1715, 0 mnd, zv Andries (Arris, Aris) Aertsen van Santen (zie VI-d) en Jannetje Jans (van de) Harthals.
Maas:
(1) x Hendrikje.
(2) x, «22 jr, Buren 13 feb 1667 Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels), 22 jr, ~ Buren 16 juni 1644, †, 70 jr, dv Dirck Jeurifaes Crauwel (Crauwels) ‡ Buren 14 juni 1664 x Lijsbeth Jans van Asperen ‡ Buren 27 sept 1663.
Kinderen van Maas en Lijsbeth:
1 Adrianus van Santen, ~ Buren 21 mrt 1683. Volgt VIII-e.
2 Dirk van Santen, ~ Buren 8 dec 1667.
3 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 24 feb 1678. Volgt VIII-c.
4 Evertje Maessen van Santen, ~ Buren 19 nov 1680. Volgt VIII-d.
5 Jannigje van Santen, ~ Buren 29 mrt 1674.
6 Jerefaas (Jerfaas) van Santen, ~ Buren 22 mrt 1676.
7 Maas Maassen van Santen, ~ Buren 5 juni 1687. Volgt VIII-f.
8 Pietertje van Santen, * Buren.
9 Rijcke van Santen, ~ Buren 19 nov 1680.
VII-e Anna Thonisdr van Santen, dv Anthonis Janss Arris van Santen (zie VI-e).
Anna:
(1) x Jan Aerts van Wadenoijen.
(2) x Peter Peters Rootbeen, zv Peter Rootbeen.
VII-f Hendrick Errisse van Santhen, * Tricht 24 jan 1674, † «13 feb 1728, «54 jr, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Jantje Cornelisse van Rijnberck (Rijnberk).
Hendrick x, 21 jr, Beusichem 23 juni 1695 Neeltje Theunisse Sterk, 20 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Beusichem 23 juni 1695.
Neeltje, * Everdingen (aen den Diefdijck), † »13 feb 1728, »53 jr, dv Theunis Stercks * ±1638 x Everdingen 30 nov 1662 Teuntken Pellen van Rijn * Everdingen ±1641.
Kinderen van Hendrick en Neeltje:
1 Andries van Santen, * Beusichem 23 mrt 1697.
2 Anthonij (Teunis) van Zanten, ~ Beusichem 11 feb 1700. Volgt VIII-g.
3 Kornelis van Zanten, * Beusichem 18 feb 1703. Volgt VIII-h.
4 Pelgrom van Zanten, ~ Beusichem 20 sept 1705. Volgt VIII-i.
5 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 17 juli 1707.
6 Jannetje (Jannigje) van Zanten, ~ Beusichem 3 mrt 1709. Volgt VIII-j.
7 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 30 aug 1711. Volgt VIII-k.
8 Jakob van Zanten, ~ Beusichem 17 aug 1713.
9 Roelof van Santen, ~ Beusichem 25 dec 1714.
VII-g Hendrickske van Santen, * Tricht 4 sept 1640, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Hendrickske x, «33 jr, «1673 Peter de Groot.
Kind van Hendrickske en Peter:
1 Cornelisken de Groot.
VII-h Huibertje Erris van Santen, * ±1663, † 19 dec 1705, ±42 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Cornelisken Cornelisse van Eck.
Huibertje x, ±25 jr, Tricht 19 feb 1688 Jan Peterse Stam.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 19 feb 1688.
Jan, * Tricht, † er, zv Peter Willems Stam x Aaltje Dirks van Oort.
Jan is weduwnaar van Neeltje Hendriks (ovl. vóór 1688), met wie hij trouwde «1688.
VII-i Jantje Erris van Santen, * Buurmalsen ±1642, † Tricht 5 apr 1695, ±53 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Jantje x, ±40 jr, Tricht 16 apr 1682 Louis Janse de Hotte, zv Jan Lowiesz de Hotte x Lijsken Jansd van Beest.
Kinderen van Jantje en Louis:
1 Jan Louwisse de Hotte, * Ophemert ±1684.
2 Teuntje de Hotte, ~ Ophemert 12 juni 1684.
3 Erris (Ernst) de Hotte, * ±1693.
VII-j Jantjen (Aeris) van Santen, * Buurmalsen ±1655, † Tricht 5 apr 1695, ±40 jr, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Jantjen x, ±21 jr, Tricht 27 mrt 1676 Cornelis Huibertse Schenk, zv Huijbert Gijsbersz Schenck.
Kinderen van Jantjen en Cornelis:
1 Jannetje Cornelis Schenck, * Tricht 1677.
2 Huibert Schenk, * Tricht 1680.
3 Gijsbert Schenk, * Tricht 1683.
4 Lambert Cornelisz. Schenck, * Tricht 1685. Volgt VIII-l.
5 Maria Schenk, * Tricht 1687.
6 Hendrick Schenk, * Tricht 1688.
7 Eris Hendricks Cornelis Schenk, * Tricht 1691.
VII-k Lijntje Erris van Santen, * ±1656, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Lijntje x, ±25 jr, Tricht 8 mei 1681 Cornelis Petersen van Oort.
Kinderen van Lijntje en Cornelis:
1 Peter van Oort, * 1682.
2 Erris van Oort, * 1684.
3 Teuntje van Oort, * 1687.
VII-l Lijske Arris van Santen, * Buren 3 apr 1638, † Tricht, dv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Lijske x, ±30 jr, 1668 Cornelis Dircksen van Rijnberck, ±22 jr, ~ Tricht 1646, † 1721, ±75 jr, zv Dirck Cornelisz van Rijnberck * Zoelmond ±1630 † «1700.
Beroep: 1668 timmerman (26-12-1671 belijdenis te Tricht).
Kinderen van Lijske en Cornelis:
1 Dirckje Cornelis van Rijnberk, ~ Buurmalsen 25 sept 1670. Volgt VIII-m.
2 Huibert Cornelis van Rijnberck, * Tricht. Volgt VIII-n.
3 Dirck van Rijnberck, ~ Tricht 30 aug 1674.
4 Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, ~ Tricht 10 okt 1675. Volgt VIII-o.
VII-m Peter Errisz van Santen, ~ Buren 8 juli 1643, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Functies: 1764-1765, 1769-1774 Buurmeester van Tricht, van 1760 tot 1775 Schepen van Tricht.
Peter x, «29 jr, «1672 Maria (Marijke) Jans, † Geldermalsen 1719.
Kinderen van Peter en Marijke:
1 Jantien Petersdr van Santen, * ±1668.
2 Huibert Petersz van Santen, * ±1670. Volgt VIII-p.
3 Huibertje Petersdr van Santen, * ±1670, † Geldermalsen 1719, ±49 jr.
4 Gosen Peters (Goossen) van Santen, * Buurmalsen 1 sept 1672, † Geldermalsen 1719, ±47 jr.
Functie: 1719 Schepen van Tricht.
5 Andries Peters van Santen, * Geldermalsen »1672. Volgt VIII-q.
6 Hendrik Peterse van Santen, * Geldermalsen? »1672, † Geldermalsen 1719, «47 jr.
7 Jan Petersz van Santen, * »1672. Volgt VIII-r.
8 Joost Petersz van Santen, * ±1678.
VII-n Roelof Errisz van Santen, * ±1644, † »19 feb 1693, »49 jr, zv Aeris Hendricksen (Arris) van Santhen (zie VI-f) en Huibertjen Jans Verbeek.
Functies: 1692 schepen Bueren-Malsen ende Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 30 - 30v), 1693 Waertsman over den Gemeene Lande van Tricht (zie ORA Buurmalsen, Toegang 0138, inv. nr 304 folio 61v - 62).
Roelof x, ±34 jr, Tricht 17 feb 1678 Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 17 feb 1678.
Gerritje, † Tricht »17 jan 1701, dv Huijbert Gijsbersz Schenck.
Kinderen van Roelof en Gerritje:
1 Huibert Roelofse van Santen, ~ Tricht 8 dec 1678. Volgt VIII-s.
2 Huibertgen (Hubertje) van Santen, ~ Tricht 17 apr 1681. Volgt VIII-t.
3 Hendrik van Santen, ~ Tricht 24 juni 1683.
4 Lambert van Santen, ~ Tricht 3 jan 1686. Volgt VIII-u.
5 Maria van Santen, ~ Tricht 12 feb 1688.
6 Elisabeth Roelofs van Santen, ~ Tricht 28 sept 1690. Volgt VIII-v.
7 Hendrickjen (Hendrickje) van Santen, ~ Tricht 19 feb 1693.
VIII-a Jan Walraven van Santen, ~ Buren 29 juli 1666, zv Walraven Aelberts (Aartsen, Alertz, Aellerts) van Santen (zie VII-a) en Hillicken Egberts (IJmers) van Heusden.
Jan x, 20 jr, Veenendaal 23 apr 1687 Maijchien Claas, * Veenendaal.
Maijchien is weduwe van Jan Geurtsen (ovl. vóór 1687), met wie zij trouwde Veenendaal 7 apr 1680.
Kinderen van Jan en Maijchien:
1 Walraven van Santen, ~ Veenendaal 15 jan 1688.
2 Hilletie van Santen, ~ Veenendaal 3 mrt 1689.
3 Claasje Jansd van Santen, ~ Veenendaal 30 mei 1691. Volgt IX-a.
VIII-b Peter Aert Aertsen van Santen, ~ Buren 17 mrt 1677, zv Aart Andriesse van Santen (zie VII-c) en Petronella Peters van Alphen.
Peter:
(1) x, 27 jr, Buren 23 nov 1704 Weijntje Ariens van Beest.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buren 23 nov 1704.
Weijntje, * Buren 1679, † «1732, «53 jr, dv Arien Theunis van Beest x Reijckje Jansdr..
(2) x, 54 jr, Buren 13 feb 1732 Anna Adelaar, ±43 jr, ~ Buren ±1689.
Kinderen van Peter en Weijntje:
1 Arien van Santen, ~ Buren 13 sept 1705.
2 Hendrickje van Santen, ~ Buren 11 sept 1707, † «1708, «1 jr.
3 Hendrikje van Santen, ~ Buren 3 okt 1708, † er 9 sept 1769, 60 jr.
4 Aart van Santen, ~ Buren 30 aug 1711.
5 Willem van Santen, ~ Buren 30 aug 1711. Volgt IX-b.
6 Neeltje van Santen, ~ Buren 21 feb 1714, † «1718, «4 jr.
7 Antonij van Santen, ~ Buren 24 mei 1716.
8 Neeltje van Santen, ~ Buren 27 nov 1718.
9 Anna Maria van Santen, ~ Buren 29 mrt 1722.
VIII-c Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 24 feb 1678, †, 38 jr, dv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Lijsbeth x, 30 jr, Buren 4 mrt 1708 Cornelis Janss van Baaren (Baeren), 37 jr, ~ Ingen 26 feb 1671, † 1714, ±43 jr.
VIII-d Evertje Maessen van Santen, ~ Buren 19 nov 1680, † »7 feb 1749, »68 jr, dv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Evertje x, 28 jr, Buren 17 feb 1709 Arien Jansen de Vreede, 30 jr, ~ Kapel-Avezaath 6 okt 1678, † Buren «7 feb 1749, «70 jr, zv Jan Barten de Vreede * Zoelen † «1699 x Grietje Hendrixs * Avezaath † er »29 nov 1716.
Kinderen van Evertje en Arien:
1 Jan de Vreede, ~ Buren 25 aug 1709.
2 Lijsbeth de Vreede, ~ Buren 7 juni 1711.
3 Jannighie de Vreede, ~ Buren 11 jan 1713.
4 Jannighje de Vreede, ~ Buren 16 dec 1714.
5 Aeltje de Vreede, ~ Buren 27 sept 1716.
6 Jannighje de Vreede, ~ Buren 18 dec 1718.
7 Aeltje de Vreede, ~ Buren 14 sept 1721.
VIII-e Adrianus van Santen, ~ Buren 21 mrt 1683, †, 33 jr, zv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Adrianus x, 10 jr, Buren 15 apr 1693 Grietje Teunisse van Eck.
Kinderen van Adrianus en Grietje:
1 Dirck van Santen, * 1694.
2 Jannetje van Santen, ~ Buren 25 okt 1696.
3 Theunis van Santen, ~ Buren 16 juni 1700. Volgt IX-c.
4 Aert van Santen, ~ Buren 1 feb 1702.
5 Elisabeth (Lijsbeth) van Santen, ~ Buren 26 dec 1706.
VIII-f Maas Maassen van Santen, ~ Buren 5 juni 1687, zv Maas (Maes) Andriesz. van Santen (zie VII-d) en Elisabeth Dirks (Lijsbeth) Crauwel (Crauwels).
Maas x, ±24 jr, Buren ±1711 Claaske Gompers, ±26 jr, * ±1685.
Kinderen van Maas en Claaske:
1 Lijntje van Santen, ~ Buren 26 nov 1712.
2 Jannetje van Santen, ~ Buren 2 dec 1714.
3 Lijsbeth van Santen, ~ Buren 26 dec 1716.
4 Geertruij van Santen, ~ Buren 26 sept 1717. Volgt IX-d.
5 Maas van Santen, ~ Buren 7 mei 1719.
6 Hendrik van Santen, ~ Buren 27 nov 1720.
7 Clasijna van Santen, ~ Buren 5 mrt 1724, † «1725, «1 jr.
8 Clasijna van Santen, ~ Buren 14 okt 1725.
VIII-g Anthonij (Teunis) van Zanten, ~ Beusichem 11 feb 1700, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Teunis x, 28 jr, Beusichem 17 okt 1728 Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries), 27 jr, ~ Beusichem 2 okt 1701, dv Willem Willemsz Coerius (Koerius) x Willempje Wambaijs.
Kinderen van Teunis en Willempje, Willemijntje:
1 Hendrik Erriszen van Santen, ~ Beusichem 11 mrt 1725.
2 Willem Teunissen van Santen, ~ Culemborg 7 apr 1727. Volgt IX-e.
3 Andries van Santen, * Beusichem 23 jan 1729.
4 Teunis van Santen, ~ Beusichem 19 mrt 1734, † «1735, «1 jr.
5 Teunis van Zanten, ~ Beusichem 29 apr 1735. Volgt IX-f.
6 Jakob van Zanten, ~ Beusichem 10 nov 1737. Volgt IX-g.
7 Roelant van Santen, ~ Beusichem 19 juli 1744.
VIII-h Kornelis van Zanten, * Beusichem 18 feb 1703, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Kornelis x, 18 jr, Beusichem 29 okt 1721 Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf), ±16 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Ophemert 12 nov 1721.
Josijntje, * Ophemert ±1705, dv Kornelis Hogerwerff.
Kinderen van Kornelis en Josijntje:
1 Neeltje van Santen, ~ Beusichem 29 mrt 1722. Volgt IX-h.
2 Hendrik Erriszen van Zanten, ~ Beusichem 11 nov 1725.
3 Cornelis van Zanten, * 1728. Volgt IX-i.
4 Steventje van Zanten, ~ Beusichem 9 mrt 1732.
5 Willempje van Zanten, ~ Beusichem 9 mrt 1732.
6 Willempje van Zanten, ~ Beusichem 20 mrt 1735.
7 Johannes van Zanten, ~ Beusichem 26 jan 1738.
VIII-i Pelgrom van Zanten, ~ Beusichem 20 sept 1705, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Pelgrom x Louisa Meijer.
Kind van Pelgrom en Louisa:
1 Lodewijk van Santen, ~ Culemborg 11 feb 1735.
VIII-j Jannetje (Jannigje) van Zanten, ~ Beusichem 3 mrt 1709, dv Hendrick Errisse van Santhen (zie VII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Jannigje x, 31 jr, Cothen 26 apr 1740 Kornelis Dirksz de Ronde, 44 jr, * Beusichem 27 okt 1695, † er 24 apr 1759, 63 jr.
Kinderen van Jannigje en Kornelis:
1 Gerdina Jolina de Ronde, ~ Beusichem 25 sept 1740. Volgt IX-j.
2 Dirk Adriaan de Ronde, ~ Beusichem 7 jan 1742, † er 15 nov 1820, 78 jr.
3 Kornelis de Ronde, ~ Beusichem 3 sept 1743.
4 Hendrik Nicolaas de Ronde, ~ Beusichem 14 mrt 1745.
Beroep: 1788 procureur.
5 Antonie de Ronde, ~ Beusichem 26 feb 1747. Volgt IX-k.
6 Jan de Ronde, ~ Beusichem 15 mrt 1750. Volgt IX-l.
7 Kornelia Johanna de Ronde, ~ Beusichem 10 feb 1752. Volgt IX-m.
VIII-k Johannes van Zanten, ~ Beusichem 30 aug 1711, zv Hendrick Errisse van Santhen (zie VII-f) en Neeltje Theunisse Sterk.
Johannes x, 28 jr, Beusichem 27 feb 1740 Anna Isabelle van Witsen, ±25 jr, ~ Asch 1715, dv Isak van Witsen x Eva van Leeuwaarden.
VIII-l Lambert Cornelisz. Schenck, * Tricht 1685, † er 24 juni 1740, ±55 jr, zv Cornelis Huibertse Schenk en Jantjen (Aeris) van Santen (zie VII-j).
Lambert x, ±27 jr, Tricht 1712 Hilligje Jans van Santen, † »1749.
VIII-m Dirckje Cornelis van Rijnberk, ~ Buurmalsen 25 sept 1670, dv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VII-l).
Dirckje x, 28 jr, Tricht 18 juni 1699 Ernestus France de Morrée.
Kinderen van Dirckje en Ernestus:
1 Geertruij de Morrée, ~ Tricht 21 jan 1700.
2 Elisabeth de Morrée, ~ Tricht 30 juli 1702.
3 Frans de Morrée, ~ Tricht 3 mei 1705. Volgt IX-n.
4 Cornelia de Morrée, ~ Tricht 27 feb 1707.
5 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1 dec 1709.
VIII-n Huibert Cornelis van Rijnberck, * Tricht, † Buren 12 okt 1734, 61 jr, zv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VII-l).
Beroep: 1702 Soldaat in het staatse leger.
Huibert x, 24 jr, Tricht 14 mrt 1697 Anneken Wouterse van Vrouwerff, † 1734, dv Wouter van Vrouwerf.
Kinderen van Huibert en Anneken:
1 Elisabeth van Rijnberk, ~ Tricht 28 nov 1697.
2 Cornelis van Rijnberk, ~ Tricht 26 mrt 1702. Volgt IX-o.
3 Aartje van Rijnberk, ~ Tricht 21 mrt 1704.
4 Geertje van Rijnberk, ~ Tricht 21 mrt 1704.
5 Dirkje van Rijnberk, ~ Tricht 26 sept 1706.
6 Huibertje van Rijnberk, ~ Tricht 20 jan 1709, † «1711, «2 jr.
7 Huibertje van Rijnberk, ~ Tricht 15 nov 1711.
8 Wouter van Rijnberk, ~ Tricht 10 mei 1714. Volgt IX-p.
VIII-o Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck, ~ Tricht 10 okt 1675, dv Cornelis Dircksen van Rijnberck en Lijske Arris van Santen (zie VII-l).
Anneken x, 24 jr, Tricht 17 mrt 1700 Jan Aartse van Hattum, 23 jr, ~ Tricht 9 juli 1676, zv Aart Wouterse van Hattem alias Verkerck x Maicken Stevens.
Kinderen van Anneken en Jan:
1 Wouter van Hattum, ~ Tricht 12 feb 1701. Volgt IX-q.
2 Elisabeth Jansse van Hattem, * Tricht ±1704. Volgt IX-r.
VIII-p Huibert Petersz van Santen, * ±1670, † Geldermalsen 4 dec 1731, ±61 jr, zv Peter Errisz van Santen (zie VII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Kinderen van Huibert uit onbekende relatie:
1 Peter Huijbertse van Santen van Santen.
2 Goosen Huibertsen van Santen, * ±1681.
VIII-q Andries Peters van Santen, * Geldermalsen »1672, zv Peter Errisz van Santen (zie VII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Andries x, «45 jr, Buurmalsen 18 dec 1717 Jantje Ariëns Huijgen, * Buurmalsen, † 1739, dv Ariën Huijgen * ±1714 x Maaijken Adams.
Kinderen van Andries en Jantje:
1 Marike van Santen, ~ Buurmalsen 15 jan 1718.
2 Claas van Santen, * »1718, † Buurmalsen 21 jan 1724, «6 jr.
3 Peter (Pieter) van Santen (Zanten), ~ Buurmalsen 21 dec 1721. Volgt IX-s.
4 Goosen van Santen, * Eck 1733. Volgt IX-t.
5 Arie van Zante, * Eck ±1734. Volgt IX-u.
6 Maijke van Santen (Xanten), * Eck «1737. Volgt IX-v.
7 Neeltje van Santen, * Meteren 18 aug 1737. Volgt IX-w.
VIII-r Jan Petersz van Santen, * »1672, † Geldermalsen 4 dec 1731, «59 jr, zv Peter Errisz van Santen (zie VII-m) en Maria (Marijke) Jans.
Jan x Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel, ~ Haaften 1 mrt 1674, † »1731, »57 jr, dv Willem Lammers van Kessel.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Geertje van Santen. Volgt IX-x.
2 Gijsbertje van Santen, ~ Geldermalsen. Volgt IX-y.
3 Goosen Jansz. van Santen, † »1762.
4 Jan van Santen, ~ Geldermalsen, † »1762.
5 Marike Jans (Mannetien) van Santen. Volgt IX-z.
6 Willem van Santen, ~ Geldermalsen, † »1762.
7 Peter Jansz van Santen, * Geldermalsen ±1711. Volgt IX-aa.
VIII-s Huibert Roelofse van Santen, ~ Tricht 8 dec 1678, † «14 jan 1714, «35 jr, zv Roelof Errisz van Santen (zie VII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Huibert x, 22 jr, Tricht 17 apr 1701 Geertje Anthonisse Goes, 21 jr, ~ Tricht 9 juni 1679, dv Anthonis Goes † »1702 x Maria van Darthuijsen † »1702.
Kinderen van Huibert en Geertje:
1 Roelof van Santen, ~ Tricht 8 mei 1701, † er «1703, «2 jr.
2 Roelof van Santen (Zanten), ~ Tricht 24 mrt 1703. Volgt IX-ab.
3 Anthonis van Santen, ~ Tricht 28 feb 1706.
4 Agnietje van Santen, ~ Tricht 23 dec 1707.
5 Huijbertje van Santen, * Rumpt. Volgt IX-ac.
VIII-t Huibertgen (Hubertje) van Santen, ~ Tricht 17 apr 1681, dv Roelof Errisz van Santen (zie VII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Huibertgen ging in ondertrouw, 46 jr, Rotterdam 25 mei 1727 Arnoldus van Doeland, zv Paulus Wouterse van Doeland * 1663 † 1737 x Antonia Hendrikse Hol.
Functie: 1736 Kerkmeester te Rumpt.
VIII-u Lambert van Santen, ~ Tricht 3 jan 1686, † »16 mrt 1748, »62 jr, zv Roelof Errisz van Santen (zie VII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Lambert x Trijntje Spaen (Spaan), † »16 mrt 1748.
Kind van Lambert en Trijntje:
1 Geertrui van Zanten, ~ Rumpt 30 mrt 1727. Volgt IX-ad.
VIII-v Elisabeth Roelofs van Santen, ~ Tricht 28 sept 1690, †, 67 jr, dv Roelof Errisz van Santen (zie VII-n) en Gerrigje Huijberts (Gerritje) Schenk.
Elisabeth x, 35 jr, Tricht 28 juli 1726 Dirk Dirks Kasteleijn, ‡ Tricht 1764.
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Roelof Castelein, † »1781.
Beroep: 1773 president- schepen geregte van Trigt.
2 Metje Casteleijn, ~ Tricht 22 sept 1721, † «17 juni 1725, «3 jr.
3 Metje Casteleijn, ~ Ravenswaaij 17 juni 1725. Volgt IX-ae.
4 Dirkje Kasteleijn, * Tricht 15 okt 1730. Volgt IX-af.
IX-a Claasje Jansd van Santen, ~ Veenendaal 30 mei 1691, dv Jan Walraven van Santen (zie VIII-a) en Maijchien Claas.
Claasje:
(1) x, 21 jr, Veenendaal 15 jan 1713 Huijbert Jansen van Heijmensteijn, † «1724.
(2) x, 32 jr, Veenendaal 5 mrt 1724 Jan Roelofse de Loos, * Veenendaal, † «13 apr 1738.
(3) ging in ondertrouw, 46 jr, Veenendaal 13 apr 1738 Geurt Barendsen Bolderman, ±50 jr, * ±1688.
Kinderen van Claasje en Huijbert:
1 Huijbert van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 8 apr 1714.
2 Johanna van Heijmensteijn, ~ Rhenen 1 juli 1716.
3 Wijmke van Heijmensteijn, ~ Rhenen 1 okt 1718.
4 Maegje Claesz van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 7 sept 1721. Volgt X-a.
Kinderen van Claasje en Jan:
5 Crijntje de Loos, ~ Veenendaal Gld 22 apr 1725.
6 Wijntje de Loos, ~ Veenendaal 29 aug 1728.
IX-b Willem van Santen, ~ Buren 30 aug 1711, † er 13 feb 1784, 72 jr, zv Peter Aert Aertsen van Santen (zie VIII-b) en Weijntje Ariens van Beest.
Willem:
(1) x, 25 jr, Buren 19 feb 1737 Geertruij van Santen, 19 jr.Zie IX-d voor persoonsgegevens van Geertruij.
(2) x, 40 jr, Buren 26 mrt 1752 Aaltje Buenders, ±25 jr, * Buren 1727, † er 1779, ±52 jr.
Kinderen van Willem en Geertruij:
1 Aart van Santen, ~ Buren 16 juni 1737.
2 Claasje van Santen, ~ Buren 4 mrt 1739.
3 Wijntje van Santen, * Buren, † «1745, «4 jr.
4 Maasen van Santen, ~ Buren 30 sept 1742. Volgt X-b.
5 Wijntje van Santen, ~ Buren 17 feb 1745.
6 Hendrik van Santen, ~ 11 jan 1747.
IX-c Theunis van Santen, ~ Buren 16 juni 1700, zv Adrianus van Santen (zie VIII-e) en Grietje Teunisse van Eck.
Theunis x, 22 jr, Buren 1 nov 1722 Dirckje van der Sandt.
IX-d Geertruij van Santen, ~ Buren 26 sept 1717, † «1752, «35 jr, dv Maas Maassen van Santen (zie VIII-f) en Claaske Gompers.
Geertruij x, 19 jr, Buren 19 feb 1737 Willem van Santen, 25 jr.
Zie IX-b voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Geertruij en Willem: zie IX-b.
IX-e Willem Teunissen van Santen, ~ Culemborg 7 apr 1727, † Beusichem 18 jan 1782, 54 jr, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie VIII-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Willem:
(1) x, 23 jr, Beusichem 12 juli 1750 Neeltje Dirkse van Lit, 19 jr, ~ Beusichem 8 okt 1730, dv Dirk Ariensen van Lit x Digna Ariens van Rosmalen.
(2) x, 28 jr, Beusichem 6 dec 1755 Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem), 17 jr, ~ Beusichem 19 jan 1738, † er 2 juli 1817, 79 jr, dv Jacob Hendrik van Beusekom (Beusichem) ~ Beusichem 20 feb 1718 ‡ er 16 juli 1759 x Beusichem 21 mei 1735 Maria van Keulen ~ 20 mrt 1712 ‡ 4 juli 1759.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 juli 1817. Johanna trouwde later Beusichem 3 okt 1784 met Gijsbert Jacobus (Gijsbert Gobelzen) van Beusichem (1737-vóór 1817).
Kind van Willem en Neeltje:
1 Aartje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 26 mrt 1752. Volgt X-c.
Kinderen van Willem en Johanna:
2 Maria van Santen, ~ Beusichem 25 juli 1756.
3 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 18 jan 1759.
4 Willemijntje van Santen, * Beusichem 18 jan 1759. Volgt X-d.
5 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 20 mei 1762.
6 Jacob Hendrik van Santen, ~ Beusichem 23 okt 1763.
7 Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 22 mrt 1767. Volgt X-e.
8 Albertus van Santen, ~ Beusichem 29 okt 1769. Volgt X-f.
9 Kûnera van Santen, ~ Beusichem 5 apr 1772. Volgt X-g.
10 Willem van Santen, ~ Beusichem 12 feb 1775.
11 Sara (Clara) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23 feb 1777. Volgt X-h.
IX-f Teunis van Zanten, ~ Beusichem 29 apr 1735, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie VIII-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Teunis x, 26 jr, Beusichem 6 feb 1762 Maria (Ariaantje) van Ingen, 26 jr, ~ Beusichem 30 okt 1735, dv Jan Willemszen van Ingen * ±1700 x Aaltje Jansz van Asch * ±1700.
Kinderen van Teunis en Ariaantje:
1 Willemijntje van Santen, ~ Beusichem 30 jan 1763.
2 Jan van Santen, ~ Beusichem 7 okt 1764, † «12 jan 1766, «1 jr.
3 Jan van Santen, ~ Beusichem 12 jan 1766. Volgt X-i.
4 Aaltje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25 sept 1768. Volgt X-j.
5 Antoni (Toon) van Santen, * Beusichem 3 mrt 1771. Volgt X-k.
6 Willem van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23 mei 1775. Volgt X-l.
7 Maria van Zanten, * Beusichem 1 jan 1781. Volgt X-m.
IX-g Jakob van Zanten, ~ Beusichem 10 nov 1737, † er 4 feb 1820, 82 jr, zv Anthonij (Teunis) van Zanten (zie VIII-g) en Willemina Willems (Willempje, Willemijntje) Koerius (Coeries).
Jakob x Jannetje van Eerden (Eerde), * Beusichem ±1745, † er 3 mrt 1818, ±73 jr, dv Willem van Eerden x Heijltje (Steijntje?) van Hooven (Hooren?).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 mrt 1818.
Kinderen van Jakob en Jannetje:
1 Willem van Zanten (Santen), * Sloterdijk 1768. Volgt X-n.
2 Anthonie van Santen, * Sloterdijk 4 nov 1770. Volgt X-o.
3 Barend (Berend) van Santen, * Beusichem 10 okt 1773. Volgt X-p.
4 Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 24 dec 1775. Volgt X-q.
5 Jacob van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25 okt 1778. Volgt X-r.
6 Willemijntje (Willemina) van Zanten, * Beusichem 1781. Volgt X-s.
7 Hendricus (Hendrik) van Zanten, ~ Beusichem 1 juni 1784. Volgt X-t.
8 Gerdina Gosina van Santen (Zanten), ~ Beusichem 16 okt 1785. Volgt X-u.
9 Johannes van Santen, ~ Beusichem 16 juni 1790. Volgt X-v.
IX-h Neeltje van Santen, ~ Beusichem 29 mrt 1722, † er 19 okt 1813, 91 jr, dv Kornelis van Zanten (zie VIII-h) en Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf).
Neeltje x, 30 jr, Beusichem 2 dec 1752 Teunis van Muiswinkel, 35 jr, ~ Beusichem 21 nov 1717, zv Gijsbert Teuniszen van Muiswinkel * ±1692 x Johanna Willemsz van den Berg.
Teunis is weduwnaar van Ariaantje Jansen Kraaijpoel (geb. 1718), met wie hij trouwde Beusichem 8 jan 1746.
Kinderen van Neeltje en Teunis:
1 Harmeijntje van Santen, ~ Beusichem 13 nov 1749.
2 Kornelis van Muiswinkel, ~ Beusichem 23 nov 1750. Volgt X-w.
3 Steventje (Leentje) van Muiswinkel, ~ Beusichem 30 apr 1752. Volgt X-x.
4 [waarschijnlijk] Johanna Elisabeth Muiswinkel, * Beusichem 1753. Volgt X-y.
5 Gijsbert van Maaswinkel, ~ Beusichem 20 dec 1753.
6 Knelis van Muijswinkel, ~ Beusichem 10 aug 1755.
7 Johannes van Maaswinkel, ~ Beusichem 13 mrt 1757.
8 Zijna van Muijswinkel, ~ Beusichem 3 dec 1758.
9 Hendrik van Muijswinkel, ~ Beusichem 18 juni 1759.
IX-i Cornelis van Zanten, * 1728, † «1816, «88 jr, zv Kornelis van Zanten (zie VIII-h) en Josijn Kornelisz (Josijntje) Hogerwoert (Hogerwerf).
Cornelis x Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil), ~ Ravenswaaij 16 okt 1739, † Beusichem 13 feb 1816, 76 jr, dv Ariën Roelofse Verkuijl(l) (Verkuil) x Maria Joosten van Essenvelt (Werzevet) * ±1714.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 feb 1816.
Kinderen van Cornelis en Jaantje:
1 Cornelis van Santen, ~ Beusichem 13 mrt 1761. Volgt X-z.
2 Arie van Santen, ~ Beusichem 10 apr 1763.
3 Maria van Zanten, ~ Beusichem 26 jan 1766. Volgt X-aa.
4 Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), ~ Beusichem 28 okt 1770. Volgt X-ab.
5 Joost van Santen, ~ Beusichem 23 mei 1773.
6 Johannes van Santen, ~ Beusichem feb 1778.
IX-j Gerdina Jolina de Ronde, ~ Beusichem 25 sept 1740, † er 2 apr 1821, 80 jr, dv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie VIII-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 apr 1821. Gerdina x Cornelis Kemp, † »1784.
Beroep: 1784 meester chirurgijn te Zoelen.
Kind van Gerdina en Cornelis:
1 Cornelia Johanna Kemp, ~ Beusichem 20 apr 1779. Volgt X-ac.
IX-k Antonie de Ronde, ~ Beusichem 26 feb 1747, zv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie VIII-j).
Antonie x, 20 jr, Beusichem 18 apr 1767 Sara van Beusekom, 25 jr, ~ Beusichem 3 sept 1741, † »1779, »38 jr, dv Aart van Beusichem * Beusichem ±1691 † «1783 x Johanna Schutter * Zoelmond ±1695 † «1783.
Kinderen van Antonie en Sara:
1 Jantje Cornelia de Ronde, ~ Beusichem 24 okt 1767. Volgt X-ad.
2 Johanna Mechelina de Ronde, ~ Beusichem 1774. Volgt X-ae.
3 Cornelis de Ronde, ~ Beusichem 13 mei 1777, † er 9 dec 1824, 47 jr.
Beroep: landbouwer.
4 Johannes de Ronde, ~ Beusichem 1779, † er 4 mei 1837, ±58 jr.
IX-l Jan de Ronde, ~ Beusichem 15 mrt 1750, † er 3 feb 1821, 70 jr, zv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie VIII-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 feb 1821. Jan x Alida (Aaltje) Verkerk, dv Verkerk.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Adriana Gijsberta de Ronde, * Beusichem 29 juli 1804. Volgt X-af.
2 Hendrik (Nicolaas) de Ronde, * Beusichem 17 jan 1809. Volgt X-ag.
IX-m Kornelia Johanna de Ronde, ~ Beusichem 10 feb 1752, † er 24 jan 1825, 72 jr, dv Kornelis Dirksz de Ronde en Jannetje (Jannigje) van Zanten (zie VIII-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 jan 1825. Kornelia ging in ondertrouw, 22 jr, kerk van Beusichem 9 apr 1774 Huibert van Muiswinkel, 35 jr, * Beusichem 18 feb 1739, † er 26 jan 1826, 86 jr, zv Jerephaas Huibertsen van Muiswinkel x Elizabeth van Verzendaal.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 jan 1826.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Kornelia en Huibert:
1 Serphaas van Muiswinkel, ~ Beusichem 12 feb 1775. Volgt X-ah.
2 Jantje van Muijswinkel, ~ Beusichem 13 okt 1776.
3 Cornelis van Muijswinkel, ~ Beusichem 25 okt 1778.
4 Gerhardus van Muijswinkel, * Beusichem 5 apr 1781, † er 19 jan 1825, 43 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 jan 1825.
5 Jan van Muiswinkel, ~ Beusichem 30 nov 1783, † er «1 juli 1787, «3 jr.
6 Jan van Muiswinkel, ~ Beusichem 1 juli 1787.
7 Elizabeth van Muiswinkel, ~ Beusichem 25 jan 1790, † er 13 mrt 1821, 31 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 mrt 1821.
8 Anthonij van Muiswinkel, ~ Beusichem 20 jan 1794, † er «28 okt 1796, «2 jr.
9 (Dirk) Anthonij van Muiswinkel, ~ Beusichem 28 okt 1796, † er 6 mrt 1814, 17 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 mrt 1814.
IX-n Frans de Morrée, ~ Tricht 3 mei 1705, † «1773, «68 jr, zv Ernestus France de Morrée en Dirckje Cornelis van Rijnberk (zie VIII-m).
Frans x, 21 jr, Tricht 28 juli 1726 Maijke Casteleijn, † Tricht 13 dec 1773.
Kinderen van Frans en Maijke:
1 Metje de Morrée, ~ Tricht 1727.
2 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1728.
3 Dirkje de Morrée, ~ Tricht 18 sept 1729. Volgt X-ai.
4 Metje de Morrée, ~ Tricht 1731.
5 Dirk de Morrée, ~ Tricht 1732, † »1781, »49 jr.
6 Metje de Morrée, ~ Tricht 1734.
7 Arie de Morrée, ~ Tricht 1736, † »1781, »45 jr.
8 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1737.
9 Cornelis de Morrée, ~ Tricht 1739, † »1781, »42 jr.
IX-o Cornelis van Rijnberk, ~ Tricht 26 mrt 1702, † »1771, »69 jr, zv Huibert Cornelis van Rijnberck (zie VIII-n) en Anneken Wouterse van Vrouwerff.
Beroep: 1771 scholtus van Beusichem en Zoelmond.
Cornelis x, 27 jr, Tricht 22 mei 1729 Lijsbeth Gerritse van Broekhuizen, 20 jr, ~ Beusichem 29 jan 1709.
Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:
1 Annigje van Rijnberk, ~ Beusichem 19 juni 1730.
2 Gerrit van Rijnberk, ~ Beusichem 6 apr 1732.
3 Aartje van Rijnberk, ~ Beusichem 5 juli 1733.
4 Dirkje van Rijnberk, * Beusichem 17 apr 1735.
5 Hendrikje van Rijnberk, ~ Beusichem 31 mrt 1737, † er «1743, «6 jr.
6 Gerritje van Rijnberk, ~ Beusichem 6 mrt 1740.
7 Geertje van Rijnberk, ~ Beusichem 1 jan 1747.
IX-p Wouter van Rijnberk, ~ Tricht 10 mei 1714, † »1756, »42 jr, zv Huibert Cornelis van Rijnberck (zie VIII-n) en Anneken Wouterse van Vrouwerff.
Wouter x, 28 jr, Beusichem 9 sept 1742 Elisabeth Gerritsdr Quint, ~ Rijswijk.
IX-q Wouter van Hattum, ~ Tricht 12 feb 1701, zv Jan Aartse van Hattum en Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (zie VIII-o).
Beroep: 1757 Watermolenaar teTricht.
Wouter x, 35 jr, Tricht 28 mrt 1736 Maijke van Vrouwerff.
Kind van Wouter en Maijke:
1 Ariaantje van Hattum, * Tricht mrt 1740. Volgt X-aj.
IX-r Elisabeth Jansse van Hattem, * Tricht ±1704, † er 1 mrt 1732, ±28 jr, dv Jan Aartse van Hattum en Anna Cornelisse (Anneken) Rijnberck (zie VIII-o).
Elisabeth x, ±21 jr, Tricht 18 mrt 1725 Steven Claesse Kievit, ±22 jr, * Tricht 1703, † er 1783, ±80 jr, zv Claas Willemse Kievit * Tricht mrt 1678 † er 20 feb 1754 x Berente Aartse van Hattum * Tricht sept 1673 † er 14 jan 1754.
Steven trouwde later Tricht 30 nov 1732 met Grietje van Meurs (1706-1793).
IX-s Peter (Pieter) van Santen (Zanten), ~ Buurmalsen 21 dec 1721, † Herwijnen 15 mrt 1805, 83 jr, zv Andries Peters van Santen (zie VIII-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Pieter:
(1) ging in ondertrouw, 21 jr, Haaften 8 nov 1743 Jenneke Verploeg (Verploegh), 23 jr, ~ Herwijnen 28 jan 1720, † «feb 1766, «46 jr, dv Cornelius Hendricus Verploeg x Geertje Gerrits van Cuijlenborg.
(2) x, 44 jr, Herwijnen 24 feb 1766 Judik Verkouw, ±26 jr, * Rumpt ±1740.
Kinderen van Pieter en Jenneke:
1 Cornelis van Zanten, ~ Hellouw 17 jan 1745.
2 Jantje van Zanten, ~ Hellouw 19 mrt 1747.
3 Andries van Zanten, ~ Hellouw 8 mrt 1750. Volgt X-ak.
4 Geertje van Zanten, ~ Herwijnen 15 apr 1753. Volgt X-al.
5 Hendrik van Zanten, ~ Herwijnen 18 jan 1756. Volgt X-am.
6 Maijke van Zanten, ~ Herwijnen 24 dec 1758, †, 17 jr.
7 Neeltje van Zanten, ~ Herwijnen 24 jan 1762.
Kinderen van Pieter en Judik:
8 Hermijntje van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 10 mei 1767. Volgt X-an.
9 Gosen van Zanten, ~ Herwijnen 10 sept 1769. Volgt X-ao.
IX-t Goosen van Santen, * Eck 1733, † Tricht 22 okt 1805, ±72 jr, zv Andries Peters van Santen (zie VIII-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Functie: van 1771 tot 1772 Buurmeester Tricht.
Goosen x, ±34 jr, Tricht 8 mrt 1767 Neeltje Sterk, 29 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Tricht 8 mrt 1767.
Neeltje, ~ Leerdam 20 dec 1737, † Buurmalsen 28 aug 1784, 46 jr, dv Sterk * ±1711.
Neeltje is weduwe van Stoffel van Dien (ovl. vóór 1767), met wie zij trouwde 24 apr 1761.
Kinderen van Goosen en Neeltje:
1 Jantje van Santen, ~ Tricht 1 nov 1767.
2 Dirkje van Santen (Xanten), ~ Tricht 14 jan 1769. Volgt X-ap.
3 Andries van Santen, ~ Tricht 1 jan 1775. Volgt X-aq.
4 Jacob van Zanten (Santen), ~ Tricht 2 juni 1776. Volgt X-ar.
IX-u Arie van Zante, * Eck ±1734, zv Andries Peters van Santen (zie VIII-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Arie x, ±26 jr, Herwijnen 22 mrt 1760 Maria van Breemen, ±22 jr, * Asperen ±1738, † »13 sept 1807, »69 jr, dv van Bremen.
Kinderen van Arie en Maria:
1 Andries van Zanten, ~ Herwijnen 30 nov 1760.
2 Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 26 sept 1762, † «1766, «4 jr.
3 Gerrit van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 29 jan 1764. Volgt X-as.
4 Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 9 jan 1766. Volgt X-at.
5 Jannetje van Zanten, ~ Herwijnen 5 juni 1768.
6 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 18 nov 1772.
IX-v Maijke van Santen (Xanten), * Eck «1737, † »1784, »47 jr, dv Andries Peters van Santen (zie VIII-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Maijke x, »22 jr, Buurmalsen 10 feb 1759 Jacob van den Graaf, † «1784.
Maijke en Jacob bleven kinderloos.
IX-w Neeltje van Santen, * Meteren 18 aug 1737, † »1779, »42 jr, dv Andries Peters van Santen (zie VIII-q) en Jantje Ariëns Huijgen.
Neeltje:
(1) x, ±24 jr, 1761 Jacob Otto Verweij, † 1779.
(2) x Buurmalsen Huibert van Santen.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Buurmalsen.
Huibert, * Rumpt, † »1780.
Huibert is weduwnaar van Catharina Versteeg (ovl. vóór 1779).
Kinderen van Neeltje en Jacob:
1 Jantje Verweij, * Geldermalsen 1768. Volgt X-au.
2 Hendrikus (Andries) Verweij, * Buurmalsen 24 okt 1773. Volgt X-av.
IX-x Geertje van Santen, † Buurmalsen 2 mei 1762, dv Jan Petersz van Santen (zie VIII-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Geertje x Gerrit Gerritsz Coedam, † Buurmalsen 10 nov 1750.
Kinderen van Geertje en Gerrit:
1 Beeligje Coedam. Volgt X-aw.
2 Hessel Gerritsz Coedam, ~ Buurmalsen 26 feb 1699, † »1760, »61 jr.
IX-y Gijsbertje van Santen, ~ Geldermalsen, † »1762, dv Jan Petersz van Santen (zie VIII-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Gijsbertje x Geldermalsen 18 apr 1723 Henricus (Hendrik) Verweij.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Geldermalsen 18 apr 1723.
Hendrik, ~ Erichem 31 okt 1686, †, 68 jr, zv Gerrit Jan Dercksen Verweij x Jannigje Jans van Stuijvenberg.
IX-z Marike Jans (Mannetien) van Santen, † »1762, dv Jan Petersz van Santen (zie VIII-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Mannetien x «1754 Hendrikus van Malzen, † »1762.
IX-aa Peter Jansz van Santen, * Geldermalsen ±1711, † «1759, «48 jr, zv Jan Petersz van Santen (zie VIII-r) en Lijsken Willems (Elisabeth) van Kessel.
Peter x, ±25 jr, Varik 15 juli 1736 Metje Brienens van Beusichem, dv [waarschijnlijk] Brienen Jansse van Beusichem * «1694.
Metje trouwde later Geldermalsen 2 dec 1759 met Berend de Bie (ovl. na 1784).
Kinderen van Peter en Metje:
1 Jan van Santen, ~ Geldermalsen 22 juli 1736, † «29 mrt 1746, «9 jr.
2 Johanna van Santen, ~ Geldermalsen 11 aug 1737. Volgt X-ax.
3 Lambertus van Santen, ~ Geldermalsen 21 okt 1741.
4 Brina (Barendina) van Santen, ~ Geldermalsen 21 mrt 1743.
5 Jan Peterse van Zanten, ~ Geldermalsen 29 mrt 1746. Volgt X-ay.
6 Brienen van Santen, ~ Geldermalsen 24 aug 1749. Volgt X-az.
7 Willem van Santen, ~ Geldermalsen 23 juli 1752.
8 Dirk van Santen (Zanten), ~ Geldermalsen 29 juni 1754. Volgt X-ba.
IX-ab Roelof van Santen (Zanten), ~ Tricht 24 mrt 1703, †, 71 jr, zv Huibert Roelofse van Santen (zie VIII-s) en Geertje Anthonisse Goes.
Beroep: 1774 korenmeter (Zie afbeeldingen. In het beroepenboek staat het volgende over een "korenmeter" : die voor de bepaling van de verschuldigde impost op graan, met een korenmaat graan afmeet. In Amsterdam waren in 1626 "geswore Koren-meters deser stede".
Algemeen: De graanhandel was vanaf het midden van de zestiende eeuw de belangrijkste handel. Niet voor niets werd gesproken van de ’moedernegotie’. Het is vooral deze handel die van Amsterdam de stapelmarkt van Europa maakte. Vanuit verschillende landen werd graan geïmporteerd, met Polen en Rusland via de Baltische zeehavens als belangrijkste leveranciers. Het graan werd over zee aangevoerd, opgeslagen in de vele pakhuizen in Amsterdam en doorverkocht naar andere bestemmingen. De gebouwen van de graanhandelaren, graanmakelaars, korenzetters (de persoon die samen met de korenmeter met het meten van het graan belast was; zijn taak daarbij was het rechtzetten en rechthouden van de korenmaat) en korenmeters waren dicht bij elkaar gelegen in het gedeelte van de stad ten westen van het Damrak, tot aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De transactie zelf vond plaats in de Korenbeurs; deze was vanaf 1617 gesitueerd naast de Oude Brug op het Damrak en bestond uit een open binnenplaats aan drie zijden omgeven door een overdekte houten galerij. Tegen de wanden van de galerijen waren kistjes geplaatst voor de bewaring van de graanmonsters. Voordat het graan werd verhandeld zorgden de korenmeters en korenzetters voor de verdeling van de partijen graan in door het gilde vastgestelde standaardmaten.
Tussen 1589 en 1654 waren de korenmeters en korenzetters verenigd in twee afzonderlijke gilden. Het onderkomen van de korenmeters was rond het midden van de zestiende eeuw gesitueerd in een houten huisje bij de Oude Brug. Al in 1558 nam de Vroedschap het besluit een nieuw Korenmetershuis te bouwen op de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam.).
Roelof x, 27 jr, Rotterdam 9 mei 1730 Anna Maria van Hees, * Wezel-Duitsland, ‡ Rotterdam 23 juni 1783.
Kinderen van Roelof en Anna:
1 Roelofje van Zanten, * Echteld. Volgt X-bb.
2 Geertruij van Zanten, ~ Rotterdam 1 mrt 1731. Volgt X-bc.
3 Anna van Sante, ~ Rotterdam 29 mrt 1733, †, 3 jr.
4 Gerrardus van Santen, ~ Rotterdam 6 nov 1735, †, 6 jr.
5 Huijbert van Santen, ~ Rotterdam 20 mrt 1738, †, 3 jr.
6 Cornelia van Zanten, ~ Rotterdam 17 nov 1740. Volgt X-bd.
7 Maria van Zanten, ~ Rotterdam 26 mei 1743, †, 6 jr.
8 Gerardus van Santen, ~ Rotterdam 21 sept 1745, †, 8 dg.
IX-ac Huijbertje van Santen, * Rumpt, dv Huibert Roelofse van Santen (zie VIII-s) en Geertje Anthonisse Goes.
Huijbertje x, 18 jr, Rumpt 6 nov 1728 Philip van Os, * Rumpt.
Kinderen van Huijbertje en Philip:
1 Gert van Os, ~ Rumpt 1 jan 1730.
2 Grietje van Os, ~ Rumpt 7 sept 1732. Volgt X-be.
3 Anna Margriet van Os, ~ Rumpt 3 mrt 1737.
4 Geertje van Os, ~ Rumpt 17 jan 1740.
5 Geertjen van Os, ~ Rumpt 29 aug 1741.
6 Oth Philip van Os, ~ Rumpt 15 nov 1744.
7 Maijken van Os, ~ Rumpt 6 mrt 1745.
8 Oth van Os, ~ Rumpt 9 feb 1749.
IX-ad Geertrui van Zanten, ~ Rumpt 30 mrt 1727, † »2 sept 1770, »43 jr, dv Lambert van Santen (zie VIII-u) en Trijntje Spaen (Spaan).
Geertrui ging in ondertrouw, 23 jr, Asperen 2 okt 1750 Dirk van Ochten, 23 jr, ~ Deil 1 dec 1726, † »2 sept 1770, »43 jr, zv Johannes van Ochten x Adriaantje Leenderts Jonkers.
Kind van Geertrui en Dirk:
1 Adriana van Ochten, ~ Asperen 3 okt 1751. Volgt X-bf.
IX-ae Metje Casteleijn, ~ Ravenswaaij 17 juni 1725, † «4 juli 1749, «24 jr, dv Dirk Dirks Kasteleijn en Elisabeth Roelofs van Santen (zie VIII-v).
Metje x, 22 jr, Tricht 7 apr 1748 Willem van Asch, 27 jr, * Ravenswaaij 19 sept 1720, † er 16 sept 1807, 86 jr, zv Rijk Stoffelse van Asch ~ Ravenswaaij 28 juli 1678 x Ravenswaaij 29 jan 1715 Lijsbeth Anthonisse van Mourik * Ravenswaaij.
Willem is weduwnaar van Neeltje van der Horst (ovl. vóór 1748). Willem trouwde later Tricht 4 juli 1749 met Dirkje de Morrée (geb. 1729), zie X-ai.
IX-af Dirkje Kasteleijn, * Tricht 15 okt 1730, † Geldermalsen 25 mrt 1816, 85 jr, dv Dirk Dirks Kasteleijn en Elisabeth Roelofs van Santen (zie VIII-v).
Dirkje x Peter Franken van Santen, * ±1700, † »1759, »59 jr, zv Franck van Santhen ~ Tricht 14 nov 1675 † 1733 x Willemke Janse † »1740.
Kinderen van Dirkje en Peter:
1 Dirk van Santen, † »1777.
2 Elizabet van Santen, † »1777.
3 Frank van Santen, † »1777.
4 Willem van Santen, † »1777.
X-a Maegje Claesz van Heijmensteijn, ~ Veenendaal 7 sept 1721, dv Huijbert Jansen van Heijmensteijn en Claasje Jansd van Santen (zie IX-a).
Maegje x, 38 jr, Veenendaal 27 apr 1760 Peter Hendriksz van Hoeven.
Peter is weduwnaar van Kornelia van Efteren (ovl. vóór 1760).
X-b Maasen van Santen, ~ Buren 30 sept 1742, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 10 feb 1813, 70 jr, zv Willem van Santen (zie IX-b) en Geertruij van Santen (zie IX-d).
Maasen x, 29 jr, Buren 22 dec 1771 Jannetje Vos, * Marienwaard, † «1813.
Kinderen van Maasen en Jannetje:
1 Willem van Santen, ~ Buren 11 apr 1773.
2 Zeger van Santen, ~ Buren 20 nov 1774.
3 Geertrui van Santen (Zanten), * Buren 25 feb 1776. Volgt XI-a.
4 Pieter van Santen, ~ Buren 27 feb 1780.
5 Aart van Santen (Zanten), * Buren 16 jan 1782. Volgt XI-b.
6 Abraham van Santen, ~ Buren 6 mrt 1785. Volgt XI-c.
7 Clasijnte van Santen, ~ Buren 25 mei 1788.
X-c Aartje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 26 mrt 1752, † er 18 sept 1826, 74 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie IX-e) en Neeltje Dirkse van Lit.
Aartje:
(1) x, 22 jr, Beusichem 19 mrt 1775 Arie Teunissen van Dee, 30 jr, ~ Kerk Avezaath 20 dec 1744, † «1779, «35 jr, zv Teunis van Dee x Dirkje van Eek.
(2) x, 26 jr, Beusichem 28 feb 1779 Krijn van Utrecht (Uitert), 29 jr, ~ Kapel-Avezaath 8 nov 1749, † Beusichem 19 feb 1829, 79 jr, zv Hendrik van Utrecht (Uitert) x Metje van de Langsteeg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 feb 1829.
Beroepen: veldschutter, schutter, oud veldschutter.
Kind van Aartje en Arie:
1 Willem van Dee, ~ Beusichem 12 apr 1776.
Kinderen van Aartje en Krijn:
2 Hendrik van Utrecht (Uitert), ~ Beusichem 31 okt 1779. Volgt XI-d.
3 Jacob Hendrik van Utrecht, * Beusichem 10 feb 1782. Volgt XI-e.
4 Metje van Utrecht, ~ Beusichem 21 nov 1784.
5 Willem van Utrecht (Uitert), * Beusichem 17 mei 1787. Volgt XI-f.
6 Peter van Utrecht, ~ Beusichem 7 juni 1789.
7 Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), * Beusichem 21 jan 1794. Volgt XI-g.
X-d Willemijntje van Santen, * Beusichem 18 jan 1759, † er 5 apr 1841, 82 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie IX-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 apr 1841. Willemijntje x, 25 jr, Asch 13 juni 1784 Jacob Gielen Petersz.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Asch 13 juni 1784.
Jacob, ~ Zoelmond 11 feb 1759, † Beusichem 21 nov 1842, 83 jr, zv Michiel Johannes Petersen x Elisabeth van Muiswinkel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 nov 1842.
Beroep: werkman.
Kinderen van Willemijntje en Jacob:
1 Merrigje Peterse, ~ Zoelmond 17 okt 1784. Volgt XI-h.
2 Anthonie Petersse, ~ Zoelmond 22 jan 1786. Volgt XI-i.
3 Michiel Peters, ~ Zoelmond 2 sept 1787.
4 Jacob Peterz, ~ Zoelmond 21 juni 1789.
5 Arnoldus Peterse, ~ Zoelmond 22 mei 1791. Volgt XI-j.
6 Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), ~ Zoelmond 7 juli 1793. Volgt XI-k.
7 Willem Petersz, ~ Zoelmond 21 feb 1796. Volgt XI-l.
8 Maria Peterse, ~ Zoelmond 1 okt 1798.
9 Jacobus Peterse, * Zoelmond 30 apr 1801.
10 Elisabeth Petersse, ~ Zoelmond 17 apr 1805, † Beusichem 17 feb 1820, 14 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 feb 1820.
X-e Antonia (Tonia) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 22 mrt 1767, † Tricht 8 apr 1830, 63 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie IX-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Tonia x, 24 jr, Beusichem 4 mrt 1792 Dirk van de Water, 35 jr, ~ Beesd 18 apr 1756, † Buurmalsen 9 aug 1827, 71 jr, zv Jan Gijsbertszn van de Water ~ Beesd 16 feb 1716 † er 9 mei 1797 x Beesd 10 jan 1740 Judith Bron * Beesd 19 jan 1721 † er 7 feb 1799.
Kinderen van Tonia en Dirk:
1 Neeltje van de Water, * Tricht 13 feb 1794. Volgt XI-m.
2 Willemijntje van de Water, * Tricht 1799, † er 18 apr 1817, ±18 jr.
3 Johannes van de Water, ~ Tricht 24 okt 1801. Volgt XI-n.
4 Johanna Magdalena van de Water, * Tricht 1805, † Buren 27 jan 1842, ±37 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 jan 1842.
Beroep: 1842 dienstmeid.
X-f Albertus van Santen, ~ Beusichem 29 okt 1769, † er 1 feb 1812, 42 jr, zv Willem Teunissen van Santen (zie IX-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 feb 1812.
Beroep: voerman.
Albertus x, 27 jr, Beusichem 26 feb 1797 Johanna (Antje) van Asch, 24 jr, * Beusichem 11 feb 1773, † er 3 juni 1847, 74 jr, dv Gerrit van Asch ~ Beusichem 17 mei 1750 x Beusichem 20 jan 1770 Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik * ±1748.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 juni 1847. Antje trouwde later Beusichem 2 juni 1815 met Cornelis van Santen (1790-1846), zie XI-cd.
Kinderen van Albertus en Antje:
1 Johanna (Magdelina) van Santen, * Beusichem 13 juli 1797. Volgt XI-o.
2 Gerrit van Santen, * Beusichem 4 juni 1799.
3 Willemijntje (Willemina) van Santen, * Beusichem 14 mrt 1801. Volgt XI-p.
4 Gerrigje van Zanten, * Beusichem 14 mrt 1801. Volgt XI-q.
5 Willem van Santen, * Beusichem 10 juli 1804. Volgt XI-r.
6 Antonia van Santen, * Beusichem 15 dec 1806, † er «1811, «5 jr.
7 Jacob Hendrik van Santen (Zanten), * Beusichem 28 jan 1809. Volgt XI-s.
8 Antonia van Santen, * Beusichem 18 juni 1811. Volgt XI-t.
X-g Kûnera van Santen, ~ Beusichem 5 apr 1772, † er 16 jan 1847, 74 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie IX-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 jan 1847.
Beroep: kroeghoudster.
Kûnera:
(1) x, 21 jr, Beusichem 4 aug 1793 Willem Vogelpoel, 25 jr, * Beusichem 4 okt 1767, † er 13 sept 1810, 42 jr, zv Dirk Vogelpoel x Cornelia Beekhof.
(2) x, 41 jr, Beusichem 2 juli 1813 Johannes van de Griend, 58 jr, * Varik 15 sept 1754, † Beusichem 3 juni 1827, 72 jr, zv Hendrik van de Griend x Hendrica van Duinen (Balgooij).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 juni 1827. Johannes is weduwnaar van Hendrica van Scherdijk (ovl. vóór 1813), met wie hij trouwde «1813.
Beroepen: werkman, bouwman en voerman.
Kinderen van Kûnera en Willem:
1 Cornelia Vogelpoel, * Beusichem. Volgt XI-u.
2 Johanna Machtalina Vogelpoel, * Beusichem 31 juli 1796. Volgt XI-v.
3 Dirkje Vogelpoel, * Beusichem 28 apr 1798.
4 Antonia Dirkje Vogelpoel, * Beusichem 7 nov 1799.
5 Dirkje Antonia Vogelpoel, * Beusichem 3 juli 1801.
6 Dirk (Derk) Vogelpoel, * Beusichem 14 jan 1804. Volgt XI-w.
7 Willem Vogelpoel, * Beusichem 15 jan 1806. Volgt XI-x.
X-h Sara (Clara) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23 feb 1777, † er 24 juli 1841, 64 jr, dv Willem Teunissen van Santen (zie IX-e) en Johanna Mechtelina van Beusekom (Beusichem).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juli 1841. Sara x, 24 jr, Beusichem 20 sept 1801 Johannis Prijs, 34 jr, ~ Zoelmond 29 mrt 1767, † Beusichem 2 nov 1835, 68 jr, zv Johannis Prijs * Ravenswaaij ±1730 x Antonia Verlee * Zoelmond ±1740 † Beusichem ±1791.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 nov 1835.
Beroep: landman.
Kind van Sara en Johannis:
1 Antonia Prijs, * Beusichem 25 okt 1806. Volgt XI-y.
X-i Jan van Santen, ~ Beusichem 12 jan 1766, † er 23 juli 1839, 73 jr, zv Teunis van Zanten (zie IX-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 juli 1839. Jan x, 24 jr, Beusichem 30 mei 1790 Maaijke de Jong, ±24 jr, * Culemborg 1766, † Beusichem 17 aug 1833, ±67 jr, dv Adrianus de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 aug 1833.
Kinderen van Jan en Maaijke:
1 Elisabeth van Santen, * Beusichem 28 juli 1793. Volgt XI-z.
2 Maria van Santen, * Beusichem 2 mrt 1796. Volgt XI-aa.
3 Anthonij (Anthonie) van Santen, * Beusichem 8 juni 1799. Volgt XI-ab.
4 Adrianus van Santen, * Beusichem 10 aug 1802. Volgt XI-ac.
X-j Aaltje van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25 sept 1768, † er 17 jan 1853, 84 jr, dv Teunis van Zanten (zie IX-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 jan 1853. Aaltje x, 26 jr, Beusichem 19 apr 1795 Jan Udo, 22 jr, ~ Erichem 20 mrt 1773, † Beusichem 31 jan 1809, 35 jr, zv Gerrit Fieren Udo * Rijswijk-G ±1746 † Erichem 13 sept 1809 x Erichem 4 juli 1773 Anneke (Anna) Catharina de Heus ~ Erichem 29 sept 1748.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Gerrit Antonie Udo, * Erichem 8 feb 1795. Volgt XI-ad.
2 Antonij Udo, * Beusichem 10 aug 1798. Volgt XI-ae.
3 Maria Udo, * 1803, † Beusichem 18 okt 1829, ±26 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 okt 1829. Maria bleef ongehuwd.
4 Johannes Udo, * Beusichem 22 nov 1804, † Culemborg 2 aug 1823, 18 jr.
Beroep: schaapherder.
5 Jan Udo, * Beusichem 17 dec 1807.
X-k Antoni (Toon) van Santen, * Beusichem 3 mrt 1771, † er 7 apr 1836, 65 jr, zv Teunis van Zanten (zie IX-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 apr 1836.
Beroepen: landman, veerman, van 1829 tot 1835 arbeider, 1836 werkman.
Toon x, 24 jr, Ravenswaaij 10 jan 1796 Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Ravenswaaij 10 jan 1796.
Elisabeth, * Ravenswaaij, † Beusichem 27 okt 1851, 80 jr, dv Rijk van Winsen * Asch x Rijswijk-G 20 apr 1767 Neeltje van Asch ~ Rijswijk-Maurik 19 juni 1740.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 okt 1851.
Kinderen van Toon en Elisabeth:
1 Neeltje van Santen, * Beusichem 11 mei 1796. Volgt XI-af.
2 Maria van Santen, * Beusichem 5 feb 1799, † er 28 juli 1881, 82 jr.
3 Antonie (Antonie Azn) van Santen, * Beusichem 3 jan 1802. Volgt XI-ag.
4 Rijk van Santen, * Beusichem 12 dec 1804. Volgt XI-ah.
5 Hannes (Stames) van Santen, * Beusichem 15 sept 1808.
6 Johanna van Santen, * Beusichem 5 juni 1811. Volgt XI-ai.
7 Elisabeth van Zanten, * Beusichem 18 feb 1815. Volgt XI-aj.
X-l Willem van Santen (Zanten), ~ Beusichem 23 mei 1775, † er 5 feb 1842, 66 jr, zv Teunis van Zanten (zie IX-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 feb 1842.
Beroep: werkman.
Willem x Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil), * Buurmalsen ±1781, † Beusichem 1 feb 1842, ±61 jr, dv Cornelis Verkuil en Antonia van Zijderveld.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 feb 1842.
Beroep: huisvrouw.
Kinderen van Willem en Angeniet:
1 Maria van Santen (Zanten), * Zoelmond 8 mrt 1801. Volgt XI-ak.
2 Anthonia van Santen, * Beusichem 2 okt 1802. Volgt XI-al.
3 Cornelia van Santen, * Beusichem 1804. Volgt XI-am.
4 Elizabeth van Zanten, * Beusichem 16 feb 1807, † er 30 mrt 1830, 23 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 apr 1830.
5 Adriana Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 16 apr 1816. Volgt XI-an.
X-m Maria van Zanten, * Beusichem 1 jan 1781, † er 15 sept 1852, 71 jr, dv Teunis van Zanten (zie IX-f) en Maria (Ariaantje) van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 sept 1852. Maria x Jan van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 5 feb 1779, † er 8 juli 1832, 53 jr, zv Gijsbert Jansse van Beusichem * Beusichem 12 aug 1736 x Neeltje van Varseveld * ±1756.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 juli 1832.
Beroep: werkman.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Neeltje van Beusekom, * Beusichem 30 juli 1804. Volgt XI-ao.
2 Mietje van Beusekom, * Beusichem 5 jan 1807, † «1822, «15 jr.
3 Gijsberta van Beusichem (Beusekom), * Beusichem 23 okt 1811. Volgt XI-ap.
4 Antonia van Beusekom, * Beusichem 1814. Volgt XI-aq.
5 Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 21 apr 1817. Volgt XI-ar.
6 Mijntje van Beusichem, * 1822. Volgt XI-as.
X-n Willem van Zanten (Santen), * Sloterdijk 1768, † Vreeswijk 19 aug 1833, ±65 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Beroep: zandschipper.
Willem:
(1) x, ±24 jr, Beusichem 10 juni 1792 Jacoba Johanna van Dieën, * Tricht, † «1799.
(2) x, ±31 jr, ±1799 Catharina (Trijntje) de Jong, ±36 jr, * 1763, † Vreeswijk 16 nov 1839, ±76 jr, dv Hendrik de Jong x Johanna Marij.
Kind van Willem en Jacoba:
1 Jacob van Zanten (Santen), * Beusichem 6 aug 1793. Volgt XI-at.
Kinderen van Willem en Trijntje:
2 Johanna van Zanten, * Beusichem 11 okt 1800. Volgt XI-au.
3 Joost Pieter (Pieter) van Santen, * Beusichem 26 okt 1801. Volgt XI-av.
X-o Anthonie van Santen, * Sloterdijk 4 nov 1770, † Culemborg 28 mrt 1840, 69 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Beroepen: schipper, 1813 koekkramer.
Anthonie x, 37 jr, Culemborg 2 feb 1808 Maaigje (Maaijke) van Eck, 25 jr, ~ Cothen 19 mei 1782, † er 10 sept 1827, 45 jr, dv Jacobus van Eck x Alida Maria Hamersveld.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 sept 1827. Maaijke trouwde voorheen Cothen 2 mei 1802 met Theodorus Orlemans.
Kinderen van Anthonie en Maaijke:
1 Alida Maria van Zanten, * Culemborg 26 jan 1809, † Beusichem 12 okt 1813, 4 jr.
2 Jacob van Zanten, * Culemborg 2 juni 1811. Volgt XI-aw.
3 Rijk van Santen, * Culemborg 15 feb 1815. Volgt XI-ax.
X-p Barend (Berend) van Santen, * Beusichem 10 okt 1773, † Culemborg 9 dec 1845, 72 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 dec 1845.
Beroepen: schipper, vanaf 30-03-1796 lidmaat NHkerk te Beusichem, 1822 zandtrekker.
Berend x, 25 jr, Culemborg 12 mrt 1799 Helena Miolée, 23 jr, * Culemborg 17 jan 1776, † er 23 mrt 1863, 87 jr, dv Johannes (Jean, Jan) Mignolet (Miolée) ~ Luik-B. (Eglise St. Veronique) 11 okt 1721 x Culemborg 2 dec 1760 Maria Elisabeth Janse (Lijsje) Parain (Paaraine, Parijn * Bremen ±1732 † Culemborg 15 feb 1825.
Kinderen van Berend en Helena:
1 Maria Elisabeth (Maria) van Santen, * Culemborg 4 juni 1800. Volgt XI-ay.
2 Jansje van Santen (Zanten), ~ Culemborg 17 juli 1802. Volgt XI-az.
3 Helena Bernardina van Santen, * Culemborg 20 jan 1806. Volgt XI-ba.
4 Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20 mrt 1808. Volgt XI-bb.
5 Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), ~ Culemborg 23 apr 1810. Volgt XI-bc.
6 Henricus van Santen, * Culemborg 10 sept 1812. Volgt XI-bd.
7 Lambertus van Santen, * Culemborg 29 aug 1814, † er 3 jan 1854, 39 jr.
Beroep: kledermaker.
8 Jan van Santen, * Culemborg 16 okt 1816. Volgt XI-be.
9 Johanna Maria van Santen, * Culemborg aug 1819, † er 24 okt 1819, 2 mnd.
X-q Roeland (Roelof) van Santen (Zanten), ~ Beusichem 24 dec 1775, † Culemborg 25 sept 1848, 72 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 sept 1848.
Beroep: schipper.
Roeland x Geertje van de Vliet, ~ Nieuwpoort ±1786, † Culemborg 15 sept 1866, ±80 jr.
Kind van Roeland en Geertje:
1 Jannegje van Santen, * 1814, † Culemborg 8 juni 1815, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 juni 1815. Jannegje bleef ongehuwd.
X-r Jacob van Santen (Zanten), ~ Beusichem 25 okt 1778, † er 23 mei 1854, 75 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 mei 1854.
Beroepen: werkman, 1830 arbeider, 1841 opzichter Domeinen, 1848 landman.
Jacob x Cornelia Veltkamp (Veldkamp), * Zoelmond 14 aug 1778, † Beusichem 1 jan 1861, 82 jr, dv Frans Veltkamp (Veldkamp) † «1823 x Johanna (Anna, Maria) van Masijk (Maseijk, Maseijck, Musijk) ~ Zoelmond 1751 † Ravenswaaij 21 sept 1823.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 jan 1861.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Jan van Santen (Zanten), * Beusichem 29 mei 1799. Volgt XI-bf.
2 Ruthgerus van Zanten, * Beusichem 7 mrt 1802. Volgt XI-bg.
3 Anna van Santen, * Beusichem 9 juni 1804. Volgt XI-bh.
4 Jacob van Zanten, * Beusichem 17 jan 1807. Volgt XI-bi.
5 Dirk van Zanten, * Beusichem 18 jan 1811. Volgt XI-bj.
6 Hendrica van Santen (Zanten), * Zoelmond 12 juli 1815. Volgt XI-bk.
7 Cornelis van Zanten, * Beusichem 9 okt 1817. Volgt XI-bl.
8 Jacoba van Santen (Zanten), * Beusichem 5 jan 1820. Volgt XI-bm.
9 Francina Wilhelmina van Santen, * Beusichem 10 mrt 1823. Volgt XI-bn.
X-s Willemijntje (Willemina) van Zanten, * Beusichem 1781, † er 14 sept 1850, ±69 jr, dv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 sept 1850. Willemina x, ±21 jr, Beusichem 30 apr 1802 Johannes van Essen.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Beusichem 30 apr 1802.
Johannes, * Beusichem, † er 25 juni 1834, ±59 jr, zv Huibert van Essen * ±1737 x Johanna van Wezel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 juni 1834.
Beroep: werkman.
Kinderen van Willemina en Johannes:
1 Johannes Jacobus van Essen, * Beusichem 1803, † er 17 apr 1835, ±32 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 apr 1835.
2 Anthonia van Essen, * Beusichem 10 feb 1805. Volgt XI-bo.
3 Huibert van Essen, * Beusichem 13 mrt 1807, † er 3 nov 1831, 24 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 nov 1831.
Beroep: 1831 militair.
4 Jacob van Essen, * Beusichem 4 sept 1811, † er 25 juni 1814, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 juni 1814.
5 Willem van Essen, * Beusichem 23 mei 1814, † er 22 juni 1839, 25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juni 1839.
6 Jantje (Jannigje) van Essen, * Beusichem 12 nov 1817. Volgt XI-bp.
X-t Hendricus (Hendrik) van Zanten, ~ Beusichem 1 juni 1784, † er 8 aug 1874, 90 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 aug 1874.
Beroepen: landman, schipper.
Hendrik x, 31 jr, Beusichem 15 sept 1815 Magdalena (Maria) Neph, 18 jr.
Zie XI-ch voor persoonsgegevens van Magdalena.
Kinderen van Hendrik en Magdalena:
1 Jacob van Zanten, * Beusichem 25 okt 1815, † er 27 apr 1866, 50 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 apr 1866.
Beroep: 1866 landman.
2 Maria van Santen, * Beusichem 30 sept 1816. Volgt XI-bq.
3 Jantje van Zanten, * Beusichem 18 jan 1820. Volgt XI-br.
4 Adriana van Zanten, * Beusichem 16 sept 1822. Volgt XI-bs.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 23 apr 1826. Volgt XI-bt.
6 Hendrik van Zanten, * Beusichem 5 okt 1828. Volgt XI-bu.
X-u Gerdina Gosina van Santen (Zanten), ~ Beusichem 16 okt 1785, † Culemborg 29 jan 1851, 65 jr, dv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 jan 1851. Gerdina x Dirk van Gaasbeek, * Culemborg 1775, † er 13 sept 1851, ±76 jr, zv Johannes (Jan) van Gaasbeek ~ Culemborg 14 aug 1748 † er 8 aug 1831 x Dorothea (Theodora, Doortje) van Heijnsbergen (Hensbergen) ~ Culemborg 14 juli 1751 † er 21 sept 1831.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 sept 1851. Dirk trouwde later «1806 met Dirkje Veltkamp (ovl. vóór 1851).
Beroepen: van 1829 tot 1835 landbouwer, 1851 zakkendrager.
Kinderen van Gerdina en Dirk:
1 Jansje van Gaasbeek, ~ Culemborg 1807, † er 15 mei 1820, ±13 jr.
2 Theodorus Gaasbeek, ~ Culemborg 1808. Volgt XI-bv.
3 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1815. Volgt XI-bw.
4 Jacob (van) Gaasbeek, * Culemborg 1818. Volgt XI-bx.
5 Jan Gaasbeek, * Culemborg sept 1821, † er 13 juli 1822, 10 mnd.
6 Jansje van Gaasbeek, * Culemborg 1824. Volgt XI-by.
X-v Johannes van Santen, ~ Beusichem 16 juni 1790, † er 19 juni 1839, 49 jr, zv Jakob van Zanten (zie IX-g) en Jannetje van Eerden (Eerde).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 juni 1839.
Beroepen: arbeider, werkman.
Johannes x, 23 jr, Beusichem 11 sept 1813 Johanna Prijs, 22 jr, ~ Beusichem 3 mei 1791, † er 30 nov 1865, 74 jr, dv Kuinera (Aritje) Prijs * Zoelmond † Beusichem 12 feb 1820.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 dec 1865. Johanna trouwde later Beusichem 30 apr 1841 met Jacob Verkerk (geb. 1795).
Beroep: naaister.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 19 nov 1813, † er 30 juli 1814, 8 mnd.
2 Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 16 mei 1815. Volgt XI-bz.
3 Cunera van Santen, * Beusichem 9 juli 1818, † er 24 sept 1820, 2 jr.
4 Kuinera van Santen, * Beusichem 6 sept 1821. Volgt XI-ca.
5 Jacoba van Zanten, * Beusichem 24 jan 1824.
6 Gerrit van Santen, * Zoelmond 19 jan 1830, † Beusichem 28 mei 1832, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 mei 1832.
X-w Kornelis van Muiswinkel, ~ Beusichem 23 nov 1750, † Deil 4 feb 1827, 76 jr, zv Teunis van Muiswinkel en Neeltje van Santen (zie IX-h).
Kornelis x Aaltje Koedam, * Tricht 1749, † Deil 18 mei 1823, ±74 jr.
Kind van Kornelis en Aaltje:
1 Jan van Muiswinkel, * Deil 1791, † er 7 dec 1829, ±38 jr.
X-x Steventje (Leentje) van Muiswinkel, ~ Beusichem 30 apr 1752, † er 25 apr 1819, 66 jr, dv Teunis van Muiswinkel en Neeltje van Santen (zie IX-h).
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 apr 1819. Leentje ging in ondertrouw, 22 jr, 16 okt 1774 Dirk van Batenburg, † «1819.
Kinderen van Leentje en Dirk:
1 Sara van Batenburg, * 1774, † Beusichem 14 nov 1834, ±60 jr.
2 Pieter van Batenburg, ~ Beusichem 8 jan 1777. Volgt XI-cb.
X-y Johanna Elisabeth Muiswinkel, * Beusichem 1753, † Buren 24 okt 1832, ±79 jr, dv Teunis van Muiswinkel en [waarschijnlijk] Neeltje van Santen (zie IX-h).
Johanna x, ±33 jr, Asch 12 mrt 1786 Dirk Christiaan Markus, 24 jr, ~ Asch 8 nov 1761, † Buren 10 nov 1817, 56 jr, zv Peter Louis Markus † Asch 1787 x 1761 Jannetje van der Lienden.
Kind van Johanna en Dirk:
1 Josiena Christina (Gosientje) Markus, * Asch 14 nov 1806. Volgt XI-cc.
X-z Cornelis van Santen, ~ Beusichem 13 mrt 1761, † er 13 sept 1818, 57 jr, zv Cornelis van Zanten (zie IX-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 sept 1818.
Beroep: werkman.
Cornelis x, 29 jr, Beusichem 8 juni 1790 Lammertje van Bekkum, 24 jr, ~ Asch 15 dec 1765, † Buren 22 feb 1827, 61 jr, dv Remmert van Bekkum en Anna Peterse van Vlaanderen.
Kinderen van Cornelis en Lammertje:
1 Cornelis van Santen, ~ Beusichem 9 okt 1790. Volgt XI-cd.
2 Remmel van Santen, ~ Beusichem 18 nov 1792.
3 Johanna van Santen, ~ Beusichem 14 feb 1800. Volgt XI-ce.
4 Adrianus van Santen, * Beusichem 27 nov 1802. Volgt XI-cf.
5 Reijntje van Zanten, * Beusichem 16 sept 1806. Volgt XI-cg.
6 Arie van Zanten, * Beusichem 1812, † er 13 juli 1814, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 juli 1814.
X-aa Maria van Zanten, ~ Beusichem 26 jan 1766, † er 28 jan 1838, 72 jr, dv Cornelis van Zanten (zie IX-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 jan 1838. Maria x Johan Hendrik Neph, † «1838.
Kind van Maria en Johan:
1 Magdalena (Maria) Neph, ~ Wezel-Duitsland 30 sept 1796. Volgt XI-ch.
X-ab Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen), ~ Beusichem 28 okt 1770, zv Cornelis van Zanten (zie IX-i) en Adriana (Jaantje) Verkuijl (Verkuil).
Gijsbertus x, 27 jr, Rotterdam 6 mei 1798 Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs, * Rotterdam, † er 7 okt 1807.
Kinderen van Gijsbertus en Gertrudis:
1 Josephus van Zanten, * Rotterdam mei 1798. Volgt XI-ci.
2 Cornelius van Zanten, ~ Rotterdam 8 okt 1801, † er 14 jan 1802, 3 mnd.
X-ac Cornelia Johanna Kemp, ~ Beusichem 20 apr 1779, † er 21 sept 1832, 53 jr, dv Cornelis Kemp en Gerdina Jolina de Ronde (zie IX-j).
Cornelia x, ±23 jr, ±1802 Johannes Koedam, ±36 jr, ~ Buurmalsen 1766, † Beusichem 15 mei 1844, ±78 jr, zv Johannes Koedam * ±1741 x Josina Schaaij * ±1741.
Johannes trouwde later Houten 15 mei 1834 met Anna Maria Kemp (1782-1878).
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Johannes Cornelis Koedam, * Beusichem 28 feb 1802. Volgt XI-cj.
2 Gerardina Jozina Koedam, * Zoelmond 1805. Volgt XI-ck.
3 Cornelis Koedam, * Beusichem 25 dec 1806. Volgt XI-cl.
4 Jozina Koedam, * Beusichem 1810. Volgt XI-cm.
5 Catharina Koedam, * Beusichem jan 1813, † er 17 okt 1813, 9 mnd.
6 Willem Koedam, * Beusichem 1 nov 1814. Volgt XI-cn.
7 Jantje Cornelia Koedam, * Beusichem 1 apr 1817. Volgt XI-co.
8 Jacoba Bardina Koedam, * Beusichem 12 juli 1818. Volgt XI-cp.
X-ad Jantje Cornelia de Ronde, ~ Beusichem 24 okt 1767, † er 13 juli 1833, 65 jr, dv Antonie de Ronde (zie IX-k) en Sara van Beusekom.
Jantje x Willem van Winsen, † »1833.
Beroep: 1831 herbergier.
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Diderika Adriana van Winsen, ~ Beusichem 21 apr 1806. Volgt XI-cq.
2 Antonie van Winsen, ~ 24 okt 1808. Volgt XI-cr.
X-ae Johanna Mechelina de Ronde, ~ Beusichem 1774, † er 4 juli 1820, ±46 jr, dv Antonie de Ronde (zie IX-k) en Sara van Beusekom.
Johanna x Anthonie Stephanus Bresser, † «1820.
X-af Adriana Gijsberta de Ronde, * Beusichem 29 juli 1804, dv Jan de Ronde (zie IX-l) en Alida (Aaltje) Verkerk.
Adriana x, 41 jr, Beusichem 13 sept 1845 Johannes Christoffel van Asch, 48 jr, * Ravenswaaij 16 mrt 1797, † er 21 nov 1882, 85 jr, zv Johannes (Jan) van Asch ~ Maurik 12 apr 1750 † er 9 dec 1825 x Willemina (Willemijntje, Willempje) Timmer * Dodewaard † Ravenswaaij 8 nov 1847.
Beroep: 1845 broodbakker.
X-ag Hendrik (Nicolaas) de Ronde, * Beusichem 17 jan 1809, zv Jan de Ronde (zie IX-l) en Alida (Aaltje) Verkerk.
Hendrik:
(1) x, ±35 jr, 1844 Jansje de Heus, ±37 jr, * Beusichem 4 apr 1807, † «1862, «55 jr, dv Gijsbert de Heus * ±1782 † «1817 x «1817 Jantje Arnolda van der Lingen ~ Beusichem 28 apr 1774 † er 29 apr 1861.
(2) x, ±53 jr, 1862 Elisabeth van Asch, ±56 jr, * ±1806, dv Pieter (Peter) van Asch * Ravenswaaij 6 mrt 1781 † Maurik 16 feb 1853 x Christina Willemina van Asch * Ravenswaaij 9 sept 1788 † er 19 sept 1858.
Kinderen van Hendrik en Jansje:
1 Jan de Ronde, * Beusichem 1844. Volgt XI-cs.
2 Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1848. Volgt XI-ct.
X-ah Serphaas van Muiswinkel, ~ Beusichem 12 feb 1775, zv Huibert van Muiswinkel en Kornelia Johanna de Ronde (zie IX-m).
Serphaas x, 53 jr, Beusichem 24 apr 1828 Elisabeth de Heus, ±50 jr, * Beusichem ±1778, dv Geurt de Heus * ±1752 x Dirkje van Muiswinkel.
Elisabeth is weduwe van Hendrik de Heus (ovl. vóór 1828), met wie zij trouwde «1828.
X-ai Dirkje de Morrée, ~ Tricht 18 sept 1729, dv Frans de Morrée (zie IX-n) en Maijke Casteleijn.
Dirkje x, 19 jr, Tricht 4 juli 1749 Willem van Asch, 28 jr, * Ravenswaaij 19 sept 1720, † er 16 sept 1807, 86 jr, zv Rijk Stoffelse van Asch ~ Ravenswaaij 28 juli 1678 x Ravenswaaij 29 jan 1715 Lijsbeth Anthonisse van Mourik * Ravenswaaij.
Willem is weduwnaar van Neeltje van der Horst (ovl. vóór 1748). Willem is weduwnaar van Metje Casteleijn (1725-vóór 1749), met wie hij trouwde Tricht 7 apr 1748, zie IX-ae.
X-aj Ariaantje van Hattum, * Tricht mrt 1740, dv Wouter van Hattum (zie IX-q) en Maijke van Vrouwerff.
Ariaantje ging in ondertrouw, 19 jr, Tricht 22 sept 1759 Folkert Jansz Kieviet, 24 jr, ~ Tricht 26 dec 1734, zv Jan Claasse Kievit * Tricht feb 1706 † er 24 juli 1754 x Geerte Folkertse van Santen (Zanten) * Tricht ±1706 † er 24 juli 1757.
Kinderen van Ariaantje en Folkert:
1 Geertje Folkertse Kievit, * Tricht mrt 1759. Volgt XI-cu.
2 Maijke Kievit, * Tricht nov 1762.
3 Jan Claassen Volke Kievit, * Tricht aug 1765. Volgt XI-cv.
4 Wouter Kievit, * Tricht juni 1768.
X-ak Andries van Zanten, ~ Hellouw 8 mrt 1750, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie IX-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Andries x, 24 jr, Rumpt 4 apr 1774 Elizabeth Zwamborn, * Rumpt.
Kinderen van Andries en Elizabeth:
1 Jenneke Andriesse van Zanten, * Rumpt ±1773. Volgt XI-cw.
2 Pieternella van Zante (Zanten), * Rumpt ±1781. Volgt XI-cx.
X-al Geertje van Zanten, ~ Herwijnen 15 apr 1753, dv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie IX-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Jan van Zanten, * Herwijnen 17 sept 1775. Volgt XI-cy.
X-am Hendrik van Zanten, ~ Herwijnen 18 jan 1756, † er 26 jan 1846, 90 jr, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie IX-s) en Jenneke Verploeg (Verploegh).
Hendrik:
(1) x, 33 jr, Herwijnen 10 mei 1789 Maaijke Storm, 25 jr, ~ Herwijnen 15 jan 1764, † «1812, «48 jr, dv Adriaan Storm x Anneke van Eeuwijk.
(2) x, 56 jr, Herwijnen 14 nov 1812 Jantje de Graaf, ±50 jr, * Herwijnen 1762, † er 22 aug 1844, ±82 jr, dv Willemijntje de Graaf.
Jantje is weduwe van Willem van Eeuwijk (1761-1809), met wie zij trouwde Herwijnen 17 mei 1789.
Kinderen van Hendrik en Maaijke:
1 Peter van Santen (Zanten), * Herwijnen 28 okt 1789. Volgt XI-cz.
2 Anneke van Zanten, * Herwijnen 9 mrt 1791. Volgt XI-da.
3 Jenneke van Zanten, * Herwijnen 15 nov 1792.
4 Adriana van Zanten, * Herwijnen 10 juli 1796. Volgt XI-db.
5 Arie van Zanten, * Herwijnen 13 jan 1799.
6 Jantje van Zante (Zanten), * Herwijnen 12 nov 1801. Volgt XI-dc.
7 Neeltje van Zanten, * Herwijnen 5 apr 1806.
X-an Hermijntje van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 10 mei 1767, † er 24 sept 1816, 49 jr, dv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie IX-s) en Judik Verkouw.
Hermijntje x, 23 jr, Herwijnen 8 mei 1791 Gerrit van Zante (Zanten), 27 jr.
Zie X-as voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Hermijntje en Gerrit:
1 Jannetje van Zanten, * Herwijnen 7 juni 1791, † er 24 mei 1847, 55 jr.
2 Arie van Zanten, * Herwijnen 8 okt 1793.
3 Judith (Judik) van Zante, * Herwijnen 25 dec 1794, † er 14 apr 1847, 52 jr.
4 Arie van Zante, * Herwijnen 14 feb 1798. Volgt XI-dd.
5 Peter van Zante (Zanten), * Herwijnen 15 okt 1800, † «1807, «7 jr.
6 Maria van Zante (Zanten), * Herwijnen 4 dec 1803. Volgt XI-de.
7 Peter van Zanten, * Herwijnen 12 sept 1807. Volgt XI-df.
8 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 11 juli 1811, † er 7 jan 1812, 5 mnd.
X-ao Gosen van Zanten, ~ Herwijnen 10 sept 1769, zv Peter (Pieter) van Santen (Zanten) (zie IX-s) en Judik Verkouw.
Gosen:
(1) x, 23 jr, Herwijnen 3 mrt 1793 Anneke Bouman, ±22 jr, * Schelluinen 1771, † Herwijnen 27 dec 1807, ±36 jr.
(2) x, 39 jr, Herwijnen 10 sept 1808 Anna Catrina Sloot, ±23 jr, * Doesburg ±1785.
Kinderen van Gosen en Anneke:
1 Aart van Santen, * Hellouw 17 dec 1793. Volgt XI-dg.
2 Peter van Zanten, * Herwijnen 15 apr 1795.
3 Judich van Zanten, * Herwijnen 7 apr 1797.
4 Goossen van Zanten, * Herwijnen 28 apr 1800.
5 Hendrik van Zanten, * Herwijnen 6 dec 1802.
X-ap Dirkje van Santen (Xanten), ~ Tricht 14 jan 1769, † er 22 aug 1852, 83 jr, dv Goosen van Santen (zie IX-t) en Neeltje Sterk.
Dirkje:
(1) x Aart Drost, ~ 1757, † Tricht 10 feb 1813, ±56 jr.
(2) x, 47 jr, Geldermalsen 27 apr 1816 Cornelis van Meteren, ±40 jr, * Tricht 1776, † «1852, «76 jr, zv Gijsbert van Meeteren ~ Tricht 11 nov 1739 x Johanna van Bergen.
Kinderen van Dirkje en Aart:
1 Hendrik Drost, ~ Tricht 1800, † er 12 jan 1850, ±50 jr.
2 Neeltje Drost, ~ Buurmalsen 1802, † Tricht 27 dec 1870, ±68 jr.
3 Goossen Drost, ~ Tricht 1806, † er 15 nov 1845, ±39 jr.
4 Johannes Drost, ~ Buurmalsen 1810, † er 24 sept 1868, ±58 jr.
Beroep: landbouwer.
X-aq Andries van Santen, ~ Tricht 1 jan 1775, † Opijnen 9 dec 1846, 71 jr, zv Goosen van Santen (zie IX-t) en Neeltje Sterk.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 dec 1846.
Beroep: van 20-08-1815 tot 09-12-1846 veldwachter (wordt opgevolgd door getuige bij overlijden, jan pennings).
Andries x, 31 jr, Opijnen 27 juli 1806 Hendrika van der Lee, 22 jr, * Opijnen 10 sept 1783, † er 17 mrt 1838, 54 jr, dv Cornelis van der Lee * Eck en Wiel ±1750 ‡ Opijnen 28 apr 1811 x Geertje van Tusschenbroek * Opijnen 1746 † er 1 apr 1836.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 mrt 1838.
Kinderen van Andries en Hendrika:
1 Neeltje van Santen (Zanten), ~ Opijnen 11 sept 1806. Volgt XI-dh.
2 Gerrit van Santen, * Opijnen 11 jan 1808. Volgt XI-di.
3 Gozewien van Santen, * Opijnen 13 juli 1810. Volgt XI-dj.
4 Cornelis van Santen, * Opijnen 8 feb 1813. Volgt XI-dk.
5 Gozen van Santen, * Opijnen 29 aug 1818. Volgt XI-dl.
6 Klaas Willem van Santen, * Opijnen 18 apr 1821. Volgt XI-dm.
7 Geertje van Santen, * Opijnen 4 apr 1826.
X-ar Jacob van Zanten (Santen), ~ Tricht 2 juni 1776, † er 21 dec 1846, 70 jr, zv Goosen van Santen (zie IX-t) en Neeltje Sterk.
Jacob x Cornelia den Ouden, ~ Asperen 1780, † Tricht 3 apr 1855, ±75 jr, dv Rijk den Ouden x Martijntje de Weerd * ±1755.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Goosen (Goosse) van Zanten (Santen), ~ Asperen 1805, † Arnhem 27 jan 1828, ±23 jr.
Beroep: fuselier.
2 Neeltje van Santen, ~ Buurmalsen 1808, † er 4 feb 1894, ±86 jr.
Neeltje bleef ongehuwd.
3 Rijk van Santen, ~ Buurmalsen 1810, † er 13 okt 1878, ±68 jr.
4 Willem van Santen, * Buurmalsen 1814, † er 24 juni 1830, ±16 jr.
5 Martinus van Zanten, * Tricht 1814. Volgt XI-dn.
6 Cornelis van Santen, * Tricht mei 1817, † er 8 nov 1817, 6 mnd.
7 Jacob van Santen, * Tricht aug 1820, † er 31 jan 1821, 5 mnd.
X-as Gerrit van Zante (Zanten), ~ Herwijnen 29 jan 1764, † er 28 okt 1838, 74 jr, zv Arie van Zante (zie IX-u) en Maria van Breemen.
Beroep: schipper.
Gerrit x, 27 jr, Herwijnen 8 mei 1791 Hermijntje van Zante (Zanten), 23 jr.
Zie X-an voor persoonsgegevens van Hermijntje.
Kinderen van Gerrit en Hermijntje: zie X-an.
X-at Neelke van Zanten, ~ Herwijnen 9 jan 1766, dv Arie van Zante (zie IX-u) en Maria van Breemen.
Neelke x, 22 jr, Herwijnen 11 mei 1788 Gerrit van der Velde(n), ±22 jr, * Hellouw 1766, † Haaften 2 feb 1829, ±63 jr.
Kinderen van Neelke en Gerrit:
1 Geertruij van der Velden, * Herwijnen 13 sept 1788. Volgt XI-do.
2 Arie van der Velden, ~ Herwijnen 16 jan 1791.
3 Jan van der Velde, * Herwijnen 14 mei 1793. Volgt XI-dp.
4 Andries van der Velde, * Hellouw 2 sept 1797. Volgt XI-dq.
5 Maria van der Velde, * Herwijnen 30 apr 1801. Volgt XI-dr.
6 Elizabeth van der Velden, ~ Herwijnen 28 okt 1804.
X-au Jantje Verweij, * Geldermalsen 1768, dv Jacob Otto Verweij en Neeltje van Santen (zie IX-w).
Jantje:
(1) x, «45 jr, «1813 Willem Blok, † «1813.
(2) x, ±45 jr, Geldermalsen 1 apr 1813 Anthonij van Est, ±60 jr, * Buren 1753, zv Baltus van Est x Roelofke van Dijk (Eck).
Anthonij is weduwnaar van Leena van Wijk (ovl. vóór 1813), met wie hij trouwde «1813.
Beroep: 1813 landman.
X-av Hendrikus (Andries) Verweij, * Buurmalsen 24 okt 1773, zv Jacob Otto Verweij en Neeltje van Santen (zie IX-w).
Beroep: dagloner.
Hendrikus:
(1) x, 24 jr, Opijnen 11 mrt 1798 Willemke van der Lee, 18 jr, * Opijnen 28 mrt 1779, † er 4 mei 1821, 42 jr, dv Cornelis van der Lee * Eck en Wiel ±1750 ‡ Opijnen 28 apr 1811 x Geertje van Tusschenbroek * Opijnen 1746 † er 1 apr 1836.
(2) x, 49 jr, Est en Opijnen 30 aug 1823 Stijntje van Berchem, 31 jr, * Opijnen 24 dec 1791, dv Goossen van Berghem * Opijnen 29 sept 1754 † er 28 feb 1817 x Nijmegen 15 nov 1789 Catharina Maria Vonders * Nijmegen 13 jan 1762 † Opijnen 16 dec 1831.
X-aw Beeligje Coedam, † »1751, dv Gerrit Gerritsz Coedam en Geertje van Santen (zie IX-x).
Beeligje x «1751 Anthonij van Versendaal.
X-ax Johanna van Santen, ~ Geldermalsen 11 aug 1737, † ±1765, ±28 jr, dv Peter Jansz van Santen (zie IX-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Johanna x, 22 jr, Geldermalsen 30 mrt 1760 Jan van Gelder, † »1784.
X-ay Jan Peterse van Zanten, ~ Geldermalsen 29 mrt 1746, † »1784, »38 jr, zv Peter Jansz van Santen (zie IX-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Jan x, 28 jr, Geldermalsen 7 aug 1774 Corsje de Wit, 26 jr, ~ Geldermalsen 11 feb 1748, dv Jan de With x Cornelia van der Burgh (Verburg) * «1722 † »1778.
Kinderen van Jan en Corsje:
1 Pieter van Santen, * Geldermalsen 1775. Volgt XI-ds.
2 Jan van Zanten, * Geldermalsen 14 dec 1778. Volgt XI-dt.
X-az Brienen van Santen, ~ Geldermalsen 24 aug 1749, zv Peter Jansz van Santen (zie IX-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Brienen x Gerritje de Wit, * Geldermalsen 8 juli 1742, dv Jan de With x Cornelia van der Burgh (Verburg) * «1722 † »1778.
X-ba Dirk van Santen (Zanten), ~ Geldermalsen 29 juni 1754, † er 15 mrt 1843, 88 jr, zv Peter Jansz van Santen (zie IX-aa) en Metje Brienens van Beusichem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 mrt 1843. Dirk x, 27 jr, Geldermalsen 17 feb 1782 Jenneke van Buuren (Buren, Bueren), 25 jr, * Beusichem 28 nov 1756, † Geldermalsen 12 mei 1823, 66 jr, dv Velten van Buuren * ±1722 x Beusichem 24 dec 1752 Maria van Kuilenburg * Ravenswaaij 1722 † Zoelmond 22 feb 1763.
Kinderen van Dirk en Jenneke:
1 Peter van Zanten, * Geldermalsen 5 juli 1782.
2 Aart (Arend) van Santen (Zanten), * Geldermalsen 29 dec 1784. Volgt XI-du.
3 Johannis van Santen, * Geldermalsen 26 feb 1787. Volgt XI-dv.
4 Metje van Zanten, * Geldermalsen 13 mrt 1788, † «9 apr 1791, «3 jr.
5 Adrianus van Santen (Zanten), * Geldermalsen 13 mei 1788. Volgt XI-dw.
6 Dirk van Santen, ~ Geldermalsen 7 dec 1789, † er 7 dec 1797, 8 jr.
7 Metje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 9 apr 1791. Volgt XI-dx.
8 Willemijntje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 28 nov 1793. Volgt XI-dy.
9 Dirk Willem van Santen, * Geldermalsen 18 nov 1797, † er 7 dec 1797, 19 dg.
X-bb Roelofje van Zanten, * Echteld, ‡ Rotterdam 17 okt 1766, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie IX-ab) en Anna Maria van Hees.
Roelofje x Rotterdam 28 mrt 1751 Jan Dirk Kasseling, * Osnabruck-Duitsland.
Kinderen van Roelofje en Jan:
1 Maria Kasling, ~ Rotterdam 13 juli 1751, † «1754, «3 jr.
2 Gerhardus Kasseling, ~ Rotterdam 12 juli 1752.
3 Maria Kasseling, ~ Rotterdam 6 aug 1754, † «1756, «2 jr.
4 Maria Kasseling, ~ Rotterdam 9 mei 1756.
5 Dirkie Kasseling, ~ Rotterdam 10 feb 1760.
X-bc Geertruij van Zanten, ~ Rotterdam 1 mrt 1731, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie IX-ab) en Anna Maria van Hees.
Geertruij x, 21 jr, Rotterdam 23 nov 1752 Jan van Hoek Junior, * Rotterdam.
Kinderen van Geertruij en Jan:
1 Jannetie van Hoek Junior, ~ Rotterdam 6 sept 1753.
2 Roeloff van Hoek Junior, ~ Rotterdam 18 sept 1757.
X-bd Cornelia van Zanten, ~ Rotterdam 17 nov 1740, †, 59 jr, dv Roelof van Santen (Zanten) (zie IX-ab) en Anna Maria van Hees.
Cornelia x, 21 jr, Rotterdam 12 aug 1762 Huijbert van Os, * Rumpt, ‡ Rotterdam 12 apr 1790.
Beroep: 1790 zakkendrager.
Kinderen van Cornelia en Huijbert:
1 Roelof van Os, ~ Rotterdam 15 mrt 1763. Volgt XI-dz.
2 Anna Maria van Os, ~ Rotterdam 6 dec 1767, † «1774, «7 jr.
3 Anna Maria van Os, ~ Rotterdam 13 feb 1774.
X-be Grietje van Os, ~ Rumpt 7 sept 1732, dv Philip van Os en Huijbertje van Santen (zie IX-ac).
Grietje x, 21 jr, Deijl 1 mrt 1754 Lammert van Herwaarden, 29 jr, ~ Deil 14 mei 1724, zv Gerrit Evertse van Herwaarden x Grietje Hendricks Prickel.
X-bf Adriana van Ochten, ~ Asperen 3 okt 1751, † Den Haag 7 mei 1840, 88 jr, dv Dirk van Ochten en Geertrui van Zanten (zie IX-ad).
Adriana x, 3 jr, Den Haag 2 apr 1755 Coenraad Schmidt, * Langsdorf-Hessen-Duitsland, † Den Haag 30 apr 1825.
Kind van Adriana en Coenraad:
1 Martinus Smit, ~ Den Haag 23 mei 1784. Volgt XI-ea.
XI-a Geertrui van Santen (Zanten), * Buren 25 feb 1776, † Maurik 11 juli 1852, 76 jr, dv Maasen van Santen (zie X-b) en Jannetje Vos.
Geertrui x, 31 jr, Zoelen 9 aug 1807 Martinus (den) Ambtman, 34 jr, * Zoelen 12 jan 1773, † er 25 jan 1847, 74 jr, zv Dirk Janse Amptman ~ Erichem 9 juni 1719 x Zoelen 28 juni 1767 Pieternel (Petertje) van den Heijden ~ Zoelen 2 juni 1738.
Beroep: dagloner, arbeider.
Kind van Geertrui uit onbekende relatie:
1 Maas van Zanten, * Buren 31 mrt 1798. Volgt XII-a.
Kinderen van Geertrui en Martinus:
2 Dirkje Ambtman, ~ Zoelen 9 dec 1807. Volgt XII-b.
3 Jannigje Ambtman, ~ Zoelen 3 juni 1810. Volgt XII-c.
4 Peter Jan den Ambtman, * Zoelen 20 aug 1812. Volgt XII-d.
5 Hendrikus Martinus (den) Ambtman, * Zoelen 12 dec 1814. Volgt XII-e.
6 Willem Ambtman, * Zoelen 26 feb 1817. Volgt XII-f.
XI-b Aart van Santen (Zanten), * Buren 16 jan 1782, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 30 juli 1857, 75 jr, zv Maasen van Santen (zie X-b) en Jannetje Vos.
Functie: dienstknecht, arbeider.
Aart x, ±33 jr, ±1815 Eijke van Maurik (Mourik), ±31 jr, * Meteren 5 juni 1784, † Kapel-Avezaath (Zoelen) 21 nov 1852, 68 jr, dv Cornelis van Maurik (Mourik, Mourick) ~ 1744 † Geldermalsen 22 mei 1819 x Catharina van Hattum ~ 1749 † Meteren 9 mrt 1814.
Kinderen van Aart en Eijke:
1 Maas van Santen, * Kapel-Avezaath 2 feb 1815. Volgt XII-g.
2 Abraham van Santen, * Zoelen 15 mei 1818. Volgt XII-h.
3 Elisabeth Catharina van Santen, * Kapel-Avezaath 16 aug 1821.
4 Arien van Zanten, * Avezaath 1824. Volgt XII-i.
5 Janna van Zanten (Santen), * Avezaath 10 juni 1828. Volgt XII-j.
XI-c Abraham van Santen, ~ Buren 6 mrt 1785, † Utrecht 5 nov 1865, 80 jr, zv Maasen van Santen (zie X-b) en Jannetje Vos.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 nov 1865.
Beroepen: 1823 ritmeester bij het regiment Lauiers 1810, 1865 gepensioneerd luitenant kolonel.
Abraham x, 26 jr, Leiden 5 juni 1811 Elizabeth Broekhuijsen, ±28 jr, * Buurmalsen 1783, † Utrecht 1 mei 1869, ±86 jr, dv Christiaan (Janus) Broekhuijzen (Broekhuisen, Broekhuizen) † «1869 x Neeltje de (| van der) Graaf † «1869.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 mei 1869.
Kinderen van Abraham en Elizabeth:
1 Johanna Neeltje van Santen, * Den Haag 26 mrt 1815, † Utrecht 14 mei 1884, 69 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 mei 1884.
2 Christaan van Santen, * Haarlem 1819, † Utrecht 28 mrt 1865, ±46 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 mrt 1865. Christaan bleef ongehuwd.
Beroep: 1865 rijksambtenaar.
3 Alida Ida Geertruida van Santen, * Mechelen-België 1823, † Utrecht 28 mrt 1876, ±53 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 mrt 1876. Alida bleef ongehuwd.
4 Everdina Elisabeth Jacoba van Santen, * Zaltbommel 28 sept 1823.
5 Hermina Diderica Johanna van Santen, * Utrecht 1826, † Tiel 9 mei 1827, ±1 jr.
XI-d Hendrik van Utrecht (Uitert), ~ Beusichem 31 okt 1779, † er 10 okt 1833, 53 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie X-c).
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 okt 1833.
Beroep: 1833 werkman.
Hendrik:
(1) x Elisabeth Huisman, ~ Culemborg, † Beusichem 29 dec 1814, dv Martinus Huisman x Jenneke van Uitert.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 dec 1814.
(2) x, 35 jr, Beusichem 15 feb 1815 Merrigje Peterse, 30 jr.Zie XI-h voor persoonsgegevens van Merrigje.
XI-e Jacob Hendrik van Utrecht, * Beusichem 10 feb 1782, † er 1811, ±29 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie X-c).
Jacob x Hendrica van Dalen.
XI-f Willem van Utrecht (Uitert), * Beusichem 17 mei 1787, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie X-c).
Beroep: bouwmeester.
Willem x, 26 jr, Zoelen 2 juni 1813 Jantje van Dooijeweerd, 23 jr, ~ Wadenoijen 26 mei 1790, dv Steven van Dooijeweerd x Aaltje van Dooijeweerd.
XI-g Aalbert van Utrecht (Uijtert) (Uijter), * Beusichem 21 jan 1794, † er 26 mei 1860, 66 jr, zv Krijn van Utrecht (Uitert) en Aartje van Santen (Zanten) (zie X-c).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 mei 1860.
Beroepen: 1828 veldschutter, 1860 landman.
Aalbert:
(1) x, 25 jr, Beusichem 3 dec 1819 Maaijke de Braaff, ±23 jr, * Beusichem 1796, † er sept 1826, ±30 jr, dv Klaas de Braaff x Klasientje Kivit.
Beroep: werkman.
(2) x, 34 jr, Beusichem 23 mei 1828 Hermina Verweij, 42 jr, * Asch 5 feb 1786, † «1860, «74 jr, dv Gerrit Verweij * ±1750 x Neeltje van Tricht * ±1750.
XI-h Merrigje Peterse, ~ Zoelmond 17 okt 1784, † Beusichem 1 okt 1850, 65 jr, dv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie X-d).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 okt 1850.
Beroep: boerenmeid.
Merrigje x, 30 jr, Beusichem 15 feb 1815 Hendrik van Utrecht (Uitert), 35 jr.
Zie XI-d voor persoonsgegevens van Hendrik.
XI-i Anthonie Petersse, ~ Zoelmond 22 jan 1786, † Beusichem 27 feb 1816, 30 jr, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie X-d).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 feb 1816. Anthonie x Pieternel van Schaik.
XI-j Arnoldus Peterse, ~ Zoelmond 22 mei 1791, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie X-d).
Beroep: 1815 werkman.
Arnoldus x, 24 jr, Beusichem 24 nov 1815 Wilhelmina Groeben, * Voorthuizen, dv Wilhelmina Groeben.
XI-k Gijsbert (Lijbbartus) Peterse (Peetersz), ~ Zoelmond 7 juli 1793, † Nijmegen 3 jan 1864, 70 jr, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie X-d).
Beroepen: werkman, militair, gepensioneerd adjudant.
Gijsbert x, 27 jr, Nijmegen 16 nov 1820 Elisabeth Meuleman, 22 jr, * Nijmegen 10 okt 1798, † »1864, »66 jr, dv Michael Meuleman x Elisabetha Derksen.
Beroep: dienstmaagd.
XI-l Willem Petersz, ~ Zoelmond 21 feb 1796, zv Jacob Gielen Petersz en Willemijntje van Santen (zie X-d).
Beroep: 1821 werkman.
Willem x, 24 jr, Beusichem 27 jan 1821 Dirkje de Wit, ±22 jr, * Tricht 1799, dv Peter de Wit x Petronella Verweij.
Dirkje trouwde later Utrecht 27 juli 1836 met Henricus Bloemendaal (geb. 1803).
Beroep: 1821 dienstmeid.
XI-m Neeltje van de Water, * Tricht 13 feb 1794, † er 21 mei 1879, 85 jr, dv Dirk van de Water en Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (zie X-e).
Neeltje x, 26 jr, Buurmalsen 26 nov 1820 Dirk van Hemert, ±31 jr, * Buurmalsen 1789, † «1879, «90 jr, zv Metje van Hemert.
XI-n Johannes van de Water, ~ Tricht 24 okt 1801, † er 6 apr 1871, 69 jr, zv Dirk van de Water en Antonia (Tonia) van Santen (Zanten) (zie X-e).
Beroep: Watermolenaar.
Johannes:
(1) x, 22 jr, Buurmalsen 21 aug 1824 Petronella van Dijk, 24 jr, ~ Tricht 18 apr 1800, † «1839, «39 jr, dv Melis van Dijk x Henderijntje Schoordijk.
(2) x, 38 jr, Buurmalsen 14 nov 1839 Aaltje van Kuilenburg, 28 jr, * Deil 15 okt 1811, † «1871, «60 jr.
Kind van Johannes en Petronella:
1 Dirk van de Water, * Buurmalsen 4 dec 1825. Volgt XII-k.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
2 Anthonia Johanna van de Water, * Buurmalsen 20 sept 1841. Volgt XII-l.
3 Hermina van de Water, * Buurmalsen 6 mrt 1845. Volgt XII-m.
4 Arnoldus van de Water, * Buurmalsen 17 feb 1849, † er 15 feb 1922, 72 jr.
5 Melis van de Water, * Buurmalsen 26 juli 1852, † er 15 aug 1891, 39 jr.
6 Wilhelmina Pieternella van de Water, * Beesd 16 juli 1855.
XI-o Johanna (Magdelina) van Santen, * Beusichem 13 juli 1797, † er 16 mrt 1880, 82 jr, dv Albertus van Santen (zie X-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 mrt 1880.
Beroep: 1854 landbouwster.
Johanna x, 25 jr, Beusichem 27 juli 1822 Anthonij (Anthonie) van Santen, 23 jr.
Zie XI-ab voor persoonsgegevens van Anthonie.
Kinderen van Johanna en Anthonie:
1 Jan van Santen, * Beusichem 15 sept 1822, † er 13 okt 1822, 28 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 okt 1822.
2 Maaijke van Santen, * Beusichem 12 nov 1823. Volgt XII-n.
3 Johannes van Santen, * Beusichem 28 okt 1826, † er 5 okt 1854, 27 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 okt 1854. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep: 1854 landbouwer.
4 Jan van Santen, * Beusichem 9 aug 1829. Volgt XII-o.
5 Aalbert van Santen, * Beusichem 13 juli 1833. Volgt XII-p.
6 Elisabeth van Santen, * Beusichem 2 sept 1835, † er 18 apr 1849, 13 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 apr 1849.
7 Anthonij van Santen, * Beusichem 11 jan 1839. Volgt XII-q.
XI-p Willemijntje (Willemina) van Santen, * Beusichem 14 mrt 1801, † Utrecht 12 juni 1866, 65 jr, dv Albertus van Santen (zie X-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 juni 1866.
Beroepen: werkmeid, 1826 naaister.
Willemina:
(1) x, 26 jr, Utrecht 30 mei 1827 Jacobus de Groot, 21 jr, ~ Utrecht 5 mrt 1806, † er 2 mrt 1833, 26 jr, zv Dirk de Groot * Utrecht 1769 † er 28 juli 1841 x Petronella Verheul ~ Utrecht 31 mrt 1768 † er 15 apr 1846.
Beroep: 1827 pottenbakker, koopman.
(2) x, 35 jr, Utrecht 13 apr 1836 Pieter van Basten, 23 jr, * Utrecht 16 apr 1812, † er 29 okt 1870, 58 jr, zv Christiaan van Basten * Utrecht 16 dec 1785 † er 6 mei 1870 x Utrecht 2 okt 1811 Johanna de Geest ~ Utrecht 8 mrt 1791 † er 12 apr 1857.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 okt 1870. Pieter trouwde later Utrecht 6 mei 1868 met Margaretha de Bruijn (1815-1871).
Beroep: 1836 werkman.
Kinderen van Willemina uit onbekende relatie:
1 Aalbert van Santen, * Beusichem 14 dec 1822. Volgt XII-r.
2 Willem van Santen, * Beusichem 23 juni 1825, † Utrecht 26 okt 1826, 1 jr.
Kinderen van Willemina en Jacobus:
3 Johanna Petronella de Groot, * Utrecht 4 sept 1827. Volgt XII-s.
4 Dirk de Groot, * Utrecht 20 apr 1830. Volgt XII-t.
5 Jacobus de Groot, * Utrecht 1833. Volgt XII-u.
Kinderen van Willemina en Pieter:
6 van Basten, levenloos geboren zoon, * Utrecht 27 aug 1836.
7 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 1838. Volgt XII-v.
8 Johannes van Basten, * Utrecht 1842, † er 3 juni 1842, 0 jr.
XI-q Gerrigje van Zanten, * Beusichem 14 mrt 1801, † er 14 mei 1875, 74 jr, dv Albertus van Santen (zie X-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 mei 1875. Gerrigje x, 24 jr, Beusichem 30 apr 1825 Jan Struik, 45 jr, * Beusichem 8 aug 1779, † er 17 aug 1841, 62 jr, zv Frans Struik * Zoelmond? † «1822 x Beusichem 28 apr 1776 Antonia van Asch ~ Beusichem 27 mrt 1746 † er 18 feb 1822.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 aug 1841.
Beroep: landman.
Kinderen van Gerrigje en Jan:
1 Anthonia Struik (van Santen), * Beusichem 3 nov 1822. Volgt XII-w.
2 Alida Struijk, * Beusichem 1 feb 1826. Volgt XII-x.
3 Hendrika Johanna Struik, * Beusichem 1 feb 1826, † er 5 mrt 1831, 5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 mrt 1831.
4 Anna Struik, * Beusichem 18 juni 1828, † er 1 feb 1904, 75 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 feb 1904.
5 Johannes Struijk, * Beusichem 16 okt 1830, † er 20 juni 1898, 67 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 juni 1898.
Beroep: 1898 werkman.
6 Johanna Struik, * Beusichem 16 okt 1830.
7 Gerrit Jan Struik, * Beusichem 1 apr 1837, † er 19 dec 1842, 5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 dec 1842.
XI-r Willem van Santen, * Beusichem 10 juli 1804, † er 9 feb 1874, 69 jr, zv Albertus van Santen (zie X-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Beroepen: 1830 arbeider, 1855 werkman.
Willem x, 26 jr, Beusichem 24 nov 1830 Anna van Santen, 26 jr.
Zie XI-bh voor persoonsgegevens van Anna.
Kinderen van Willem en Anna:
1 Albert van Santen, * Beusichem 8 jan 1831. Volgt XII-y.
2 Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 17 jan 1833. Volgt XII-z.
3 Johanna van Santen, * Beusichem 30 nov 1834. Volgt XII-aa.
4 Johanna (Anna) van Santen (Zanten), * Beusichem 1 dec 1836. Volgt XII-ab.
5 Wilhelmina Hendrica (Hendrica Wilhelmina) van Zanten, * Beusichem 16 jan 1839, † er 29 okt 1840, 1 jr.
6 Dirkje van Santen, * Beusichem 9 apr 1841, † er 7 juni 1846, 5 jr.
7 Wilhelmina van Santen, * Beusichem 25 juli 1843. Volgt XII-ac.
8 Jacob van Zanten, * 28 mrt 1845, † Beusichem 27 aug 1845, 4 mnd.
9 Dirkje van Santen, * Beusichem 20 juli 1848. Volgt XII-ad.
10 Johanna Wilhelmina van Santen, * Beusichem 18 jan 1852.
XI-s Jacob Hendrik van Santen (Zanten), * Beusichem 28 jan 1809, † er 10 juni 1879, 70 jr, zv Albertus van Santen (zie X-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 juni 1879.
Beroep: landman.
Jacob:
(1) x, 33 jr, Beusichem 17 juni 1842 Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk), 24 jr, * Zoelmond 23 sept 1817, † Beusichem 18 feb 1851, 33 jr, dv Aartje van Schaardijk (Scherdijk) (Schordijk).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 feb 1851.
(2) x, 44 jr, Everdingen 4 nov 1853 Beatriks den Hartog (Hertog), 24 jr, * Everdingen 12 feb 1829, † Beusichem 6 aug 1868, 39 jr, dv Arie den Hertog x Jannigje Pesselse.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 aug 1868.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Albert Johannes van Santen, * Beusichem 5 aug 1842.
2 Dirk van Santen, * Beusichem 21 dec 1843. Volgt XII-ae.
3 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 15 nov 1845, † er 12 jan 1852, 6 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 jan 1852.
4 Aartje van Zanten, * Beusichem 29 juli 1850. Volgt XII-af.
Kinderen van Jacob en Beatriks:
5 Jannigje van Santen (Zanten), * Beusichem 1855. Volgt XII-ag.
6 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem apr 1856, † er 30 dec 1856, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 dec 1856.
7 Arie van Zanten, * Beusichem 29 apr 1857. Volgt XII-ah.
8 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 23 apr 1858, † er 15 jan 1860, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 jan 1860.
9 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 3 apr 1860. Volgt XII-ai.
10 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1861. Volgt XII-aj.
11 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Beusichem 25 apr 1862.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 apr 1862.
12 Gerdina Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 23 mei 1863, † er 15 juli 1863, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 juli 1863.
XI-t Antonia van Santen, * Beusichem 18 juni 1811, † Utrecht 8 sept 1891, 80 jr, dv Albertus van Santen (zie X-f) en Johanna (Antje) van Asch.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 sept 1891.
Beroep: dienstbaar.
Antonia x, 23 jr, Utrecht 19 nov 1834 Johannis de Groot, 18 jr, * Utrecht 19 okt 1816, † er 11 okt 1879, 62 jr, zv Jacobus de Groot * Utrecht 15 jan 1785 † er 15 okt 1836 x Aletta van den Raad * 1787 † Utrecht 16 mrt 1837.
Beroep: leerlooijer.
Kinderen van Antonia en Johannis:
1 Albertus de Groot, * Utrecht 14 nov 1837. Volgt XII-ak.
2 Aletta Sophia de Groot, * Utrecht 1840, † er 31 aug 1911, ±71 jr.
3 Anthonius Cornelis de Groot, * Utrecht 1843, † er 8 nov 1848, ±5 jr.
4 Antonia de Groot, * Utrecht 1856, † er 2 apr 1856, 0 jr.
5 Elisabeth de Groot, * Utrecht okt 1846, † er 11 feb 1847, 4 mnd.
6 Elisabeth de Groot, * Utrecht 1848, † er 30 juni 1916, ±68 jr.
7 Jacobus de Groot, * Utrecht 1836, † er 3 nov 1848, ±12 jr.
8 Jacobus de Groot, * Utrecht 1851. Volgt XII-am.
9 Johanna de Groot, * Utrecht okt 1846, † er 7 feb 1847, 4 mnd.
10 Johannes Antonie de Groot, * Utrecht 1842. Volgt XII-al.
XI-u Cornelia Vogelpoel, * Beusichem, † er 2 mrt 1880, 85 jr, dv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie X-g).
Cornelia x, 21 jr, Beusichem 1 dec 1815 Dirk Stevense van der Lingen, 37 jr, * Beusichem 12 nov 1778, † er 4 feb 1863, 84 jr, zv Steven Dirksen van der Lingen x Aresia Christina van Spall.
Dirk is weduwnaar van Johanna Struik (Struijk) (1775-1813), met wie hij trouwde «1805.
Beroepen: 1815 bouwman, 1863 landman.
Kinderen van Cornelia en Dirk:
1 Wilhelmina van der Lingen, * Zoelmond 1817. Volgt XII-an.
2 Kunera Johanna van der Lingen, * Beusichem 26 mrt 1820. Volgt XII-ao.
3 Willem van der Lingen, * Beusichem 15 feb 1825. Volgt XII-ap.
XI-v Johanna Machtalina Vogelpoel, * Beusichem 31 juli 1796, † Ravenswaaij 6 apr 1862, 65 jr, dv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie X-g).
Johanna x, 20 jr, Beusichem 5 okt 1816 Hermanus van der Louw (Schouw), ±20 jr, * Utrecht 1796, † «1862, «66 jr, zv Peter van der Louw x Seijgje de Kruijff.
Beroep: 1816 koetsier.
XI-w Dirk (Derk) Vogelpoel, * Beusichem 14 jan 1804, † er 17 apr 1834, 30 jr, zv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie X-g).
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 apr 1834.
Beroepen: 1804 landman, 1834 werkman.
Derk x, 24 jr, Beusichem 2 mei 1828 Aartje Schaardijk, ±33 jr, * Zoelmond 1795, dv Cornelis Schaardijk x Jannetje van den Berg.
Kinderen van Derk en Aartje:
1 Willem Vogelpoel, * Beusichem 22 okt 1827, † er 17 nov 1854, 27 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 nov 1854.
Beroep: 1854 dienstknecht.
2 Antonie Vogelpoel, * 1833.
XI-x Willem Vogelpoel, * Beusichem 15 jan 1806, † er 31 aug 1881, 75 jr, zv Willem Vogelpoel en Kûnera van Santen (zie X-g).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 sept 1881.
Beroepen: 1836 landman, 1860 wegwerker, 1881 arbeider.
Willem x, 30 jr, Beusichem 10 juni 1836 Jantje (Jannigje) van Essen, 18 jr.
Zie XI-bp voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Willem en Jannigje:
1 Kuinera Vogelpoel, * Beusichem 1838. Volgt XII-aq.
2 Johannes Willem Vogelpoel, * Beusichem 7 apr 1840, † er 13 jan 1849, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 jan 1849.
3 Willem Dirk Vogelpoel, * Beusichem 26 sept 1842, † er 5 dec 1863, 21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 dec 1863.
4 Huibert Jacob Vogelpoel, * Beusichem 24 apr 1845, † er 8 aug 1848, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 aug 1848.
5 Johannes Willem Vogelpoel, * Beusichem 20 feb 1852, † er 1 mei 1860, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 mei 1860.
6 Willemijntje Vogelpoel, * Beusichem 1856. Volgt XII-ar.
7 Willem Vogelpoel, * Beusichem 1858. Volgt XII-as.
XI-y Antonia Prijs, * Beusichem 25 okt 1806, † Est en Opijnen 13 okt 1883, 76 jr, dv Johannis Prijs en Sara (Clara) van Santen (Zanten) (zie X-h).
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 okt 1883. Antonia:
(1) x, 18 jr, Beusichem 25 aug 1825 Anthoni Jansen (Janssen), ±33 jr, * Ewijk 1792, † «6 mrt 1861, «69 jr.
Anthoni trouwde later »1825 met Geertje Kleijn.
Beroepen: boerenknecht, werkman.
(2) x, 54 jr, Beusichem 6 mrt 1861 Willem van Buuren, ±59 jr, * Buren 1802, † Beusichem 26 nov 1880, ±78 jr, zv Harmen van Buuren x Meggelina van Duuren.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 nov 1880.
Kinderen van Antonia en Anthoni:
1 Johanna Magdalena Janssen, * Beusichem 1828. Volgt XII-at.
2 Johannes Jansen, * Beusichem 20 feb 1840.
XI-z Elisabeth van Santen, * Beusichem 28 juli 1793, † Rijswijk (Maurik) 18 dec 1848, 55 jr, dv Jan van Santen (zie X-i) en Maaijke de Jong.
Elisabeth x, 19 jr, Beusichem 27 feb 1813 Willem van Schoordijk, ±31 jr, * Maurik 1782, † Rijswijk (Maurik) 10 juli 1848, ±66 jr, zv Rijk van Schoordijk x Neeltje van Meerten.
Beroep: planter.
Kinderen van Elisabeth en Willem:
1 Rijk van Schoordijk, * Beusichem 1814. Volgt XII-au.
2 Neeltje van Schoordijk, * 1816. Volgt XII-av.
3 Maaike van Schoordijk, * Maurik 1819. Volgt XII-aw.
4 Jannigje van Schoordijk, * Rijswijk 23 mrt 1821, † er 1 juni 1823, 2 jr.
5 Jan van Schoordijk, * Rijswijk 9 okt 1823, † er 13 apr 1824, 6 mnd.
6 Jannigje van Schoor(dijk), * Rijswijk-Maurik 28 apr 1825. Volgt XII-ax.
7 Elisabeth van Schoordijk, * Rijswijk 21 mei 1829, † er 22 okt 1829, 5 mnd.
8 Elisabeth van Schoordijk, * Maurik 10 dec 1830. Volgt XII-ay.
XI-aa Maria van Santen, * Beusichem 2 mrt 1796, † Leerdam 1 juli 1856, 60 jr, dv Jan van Santen (zie X-i) en Maaijke de Jong.
Beroep: dienstmeid.
Maria x, 31 jr, Culemborg 18 apr 1827 Egbert (Bart) van Elferen, ±26 jr, * Driel 1801, † Leerdam 5 mei 1874, ±73 jr, zv Sebastiaan van Elferen x Hendrina Peters.
Beroep: arbeider.
Kinderen van Maria en Bart:
1 van Elferen, levenloos geboren dochter, * Culemborg 8 dec 1827.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 dec 1827. Zij bleef ongehuwd.
2 Hendrika van Elferen, * Culemborg 1829. Volgt XII-az.
3 Bastiaan van Elferen, * Culemborg mrt 1833, † er 18 juni 1833, 3 mnd.
4 Maaike van Elferen, * 1834, † Leerdam 20 juli 1849, ±15 jr.
5 Egbarta van Elferen, * 1837, † Leerdam 24 aug 1849, ±12 jr.
6 Adriana van Elferen, * Culemborg 1839.
7 Cornelia Alida van Elteren, * Leerdam 27 dec 1842.
XI-ab Anthonij (Anthonie) van Santen, * Beusichem 8 juni 1799, † er 30 mei 1854, 54 jr, zv Jan van Santen (zie X-i) en Maaijke de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 mei 1854.
Beroepen: werkman, landman, 1854 landbouwer.
Anthonie x, 23 jr, Beusichem 27 juli 1822 Johanna (Magdelina) van Santen, 25 jr.
Zie XI-o voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Anthonie en Johanna: zie XI-o.
XI-ac Adrianus van Santen, * Beusichem 10 aug 1802, † »1859, »57 jr, zv Jan van Santen (zie X-i) en Maaijke de Jong.
Adrianus x, 26 jr, Schalkwijk 3 juli 1829 Elizabeth den Boer, ±30 jr, * Leerdam 1799, † Everdingen 6 aug 1859, ±60 jr, dv Gerrit den Boer x Aaltje de Vos.
Kinderen van Adrianus en Elizabeth:
1 Aaltje van Zanten, * Everdingen 14 mei 1831, † er 25 apr 1833, 1 jr.
2 Gerrit van Santen, * Everdingen 8 juni 1834, † Culemborg 14 juni 1877, 43 jr.
3 Aaltje van Santen, * Everdingen 13 aug 1838, † er 8 feb 1840, 1 jr.
4 Jan van Zanten, * Everdingen 20 juni 1841.
XI-ad Gerrit Antonie Udo, * Erichem 8 feb 1795, † Leiden 27 nov 1865, 70 jr, zv Jan Udo en Aaltje van Santen (Zanten) (zie X-j).
Gerrit x, 39 jr, Leiden 13 nov 1834 Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans), 37 jr, ~ Leiden 27 nov 1796, dv Leonard Heijman x Sophia Roelofs.
Kinderen van Gerrit en Wilhelmina:
1 Willem Frederik Udo, * Leiden 4 juni 1833.
2 Martinus Antonie Udo, * Leiden 22 aug 1835.
3 Susanne Udo, * Leiden 14 okt 1838. Volgt XII-ba.
XI-ae Antonij Udo, * Beusichem 10 aug 1798, † er 2 juni 1876, 77 jr, zv Jan Udo en Aaltje van Santen (Zanten) (zie X-j).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 juni 1876.
Beroepen: lompensorteerder, 1876 arbeider.
Antonij x, 24 jr, Beusichem 23 juli 1823 Willemke van Kuilenburg (van Beugen), 21 jr, ~ Lienden 11 feb 1802, † Beusichem 27 nov 1889, 87 jr, dv Antonia (Aalbertje) van Kuilenburg ~ 1762 † Beusichem 8 mrt 1812.
Beroep: fruitverkoopster.
Kinderen van Antonij en Willemke:
1 Jannigje Antonia Udo, * Beusichem 30 juli 1823. Volgt XII-bb.
2 Johannes Udo, * Beusichem 27 jan 1826. Volgt XII-bc.
3 Maria Udo, * Beusichem 16 okt 1829, † er 19 okt 1829, 3 dg.
4 Jan Udo, * Beusichem 4 sept 1830. Volgt XII-bd.
5 Antonia Udo, * Beusichem 31 jan 1833. Volgt XII-be.
6 Marinus Udo, * Beusichem 4 jan 1836. Volgt XII-bf.
7 Albertus Udo, * Beusichem 7 mrt 1840, † er 10 jan 1852, 11 jr.
8 Johannes Udo, * Beusichem 11 juni 1843. Volgt XII-bg.
9 Aaltje Udo, * Beusichem 22 okt 1846. Volgt XII-bh.
XI-af Neeltje van Santen, * Beusichem 11 mei 1796, † Culemborg 17 dec 1855, 59 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie X-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 dec 1855. Neeltje x, 36 jr, Culemborg 7 sept 1832 Martinus Holl (Hol), 39 jr, * Tricht 19 dec 1792, † Culemborg 7 mrt 1848, 55 jr, zv Lambert Hol ~ 1760 † Buurmalsen 13 sept 1831 x Jenneke Roelofse ~ Slijk-Ewijk 1763 † Buurmalsen 25 okt 1834.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 mrt 1848. Martinus is weduwnaar van Willemina (Willemke) Spies (1788-1825), met wie hij trouwde Zoelen 5 mrt 1817.
Beroep: van 1817 tot 1848 boerenknecht, arbeider.
Kinderen van Neeltje en Martinus:
1 Elisabeth Holl, * Culemborg 1833. Volgt XII-bi.
2 Antonie Hol, * Culemborg 15 jan 1836. Volgt XII-bj.
XI-ag Antonie (Antonie Azn) van Santen, * Beusichem 3 jan 1802, † er 28 juni 1881, 79 jr, zv Antoni (Toon) van Santen (zie X-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 juni 1881.
Beroepen: 1835 winkelier, 1855 landbouwer, van 1866 tot 1871 werkman, van 1867 tot 1868 veerman, 1881 landman.
Antonie Azn x, 32 jr, Beusichem 29 mrt 1834 Judith van Raaij, 28 jr, * Bergharen 21 mei 1805, † Beusichem 1 juni 1870, 65 jr, dv Jacobus Dirk van Raaij * Bergharen 20 sept 1778 † Tricht 2 juni 1847 x Bergharen 12 mei 1804 Anna Maria (Maria Anna) Buis * Bergharen ±1785 † Beusichem 12 mei 1820.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 juni 1870.
Beroep: 1834 winkelierster.
Kinderen van Antonie Azn en Judith:
1 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 16 sept 1835.
2 Anna Maria van Zanten, * Beusichem 11 juni 1837. Volgt XII-bk.
3 Antonie van Santen, * Beusichem 31 jan 1841. Volgt XII-bl.
4 Jacob Johannes van Zanten, * Beusichem 25 okt 1843. Volgt XII-bm.
5 Wilhelmina van Santen, * Beusichem 19 aug 1845. Volgt XII-bn.
XI-ah Rijk van Santen, * Beusichem 12 dec 1804, † er 30 sept 1860, 55 jr, zv Antoni (Toon) van Santen (zie X-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Beroepen: 1829 arbeider, lanbouwer, 1835 werkman.
Rijk x, 24 jr, Beusichem 20 feb 1829 Neeltje Verweij, 22 jr, * Zoelmond 24 juni 1806, † Beusichem 6 juli 1832, 26 jr, dv Maria Verweij.
Beroep: 1829 naaister.
Kinderen van Rijk en Neeltje:
1 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 27 apr 1829. Volgt XII-bo.
2 Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 17 aug 1831, † er 3 nov 1832, 1 jr.
XI-ai Johanna van Santen, * Beusichem 5 juni 1811, † er 27 mrt 1887, 75 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie X-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 mrt 1887. Johanna x, 28 jr, Beusichem 25 nov 1839 Willem van Bekkem (Bekkum), 29 jr, * Beusichem 11 feb 1810, † er 12 jan 1884, 73 jr, zv Neeltje (Aaltje) van Bekkem * Beusichem 1 juli 1787 † er 7 mei 1832.
Beroep: van 1839 tot 1872 arbeider, werkman.
Kinderen van Johanna en Willem:
1 Elisabeth Maria van Bekkum, * Beusichem 3 feb 1840. Volgt XII-bp.
2 Willem van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 16 nov 1841. Volgt XII-bq.
3 Antonia Maria van Bekkum, * Beusichem 24 aug 1844. Volgt XII-br.
4 Maria Johanna van Bekkum, * Beusichem 14 nov 1848. Volgt XII-bs.
5 Johanna Wilhelmina van Bekkum, * Beusichem 18 jan 1852, † er 10 feb 1852, 23 dg.
6 Johannes van Bekkum, * Beusichem 19 dec 1852, † er 21 dec 1852, 2 dg.
XI-aj Elisabeth van Zanten, * Beusichem 18 feb 1815, † er 6 mei 1890, 75 jr, dv Antoni (Toon) van Santen (zie X-k) en Lisabet (Elisabeth) van Winssen.
Elisabeth x, 20 jr, Beusichem 6 mrt 1835 Jacob van Zanten, 28 jr.
Zie XI-bi voor persoonsgegevens van Jacob.
Kinderen van Elisabeth en Jacob:
1 Jacob van Zanten, * Beusichem 2 juli 1835, † er 11 dec 1903, 68 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 dec 1903.
2 Elizabeth Maria van Zanten, * Beusichem 25 feb 1838, † er 25 mrt 1838, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 mrt 1838.
3 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21 mrt 1839. Volgt XII-bt.
4 Cornelis van Zanten, * Beusichem 22 aug 1841, † er 24 juni 1872, 30 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 juni 1872.
Beroep: 1872 werkman.
5 Anthonij van Zanten, * Beusichem 29 mei 1845, † er 4 aug 1849, 4 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 aug 1849.
6 Rijk van Zanten, * Beusichem 1 mrt 1848, † er 22 sept 1888, 40 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 sept 1888.
Beroep: 1888 werkman.
7 Tonia Maria van Zanten, * Beusichem 9 nov 1850. Volgt XII-bu.
8 Anthonie van Zanten (Santen), * Beusichem 10 mrt 1853. Volgt XII-bv.
9 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Beusichem 12 aug 1855.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 aug 1855.
10 Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten, * Beusichem 2 nov 1856. Volgt XII-bw.
XI-ak Maria van Santen (Zanten), * Zoelmond 8 mrt 1801, † Beusichem 26 juli 1856, 55 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie X-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Maria x, 22 jr, Maurik 12 apr 1823 Johannes Huigen (Huijgen), 24 jr, * Maurik 6 apr 1799, † Culemborg 27 mei 1880, 81 jr, zv Jan Huigen ~ Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert) 28 mrt 1751 † Maurik 21 dec 1835 x Eck (Maurik) 30 apr 1787 Gijsbertje van den Doleweert * Maurik 3 aug 1760.
Beroep: bouwman.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Gijsberta Huigen, * Culemborg 1824, † er 10 mrt 1825, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 mrt 1825.
2 Gijsberta Huijgen, * Culemborg 1826. Volgt XII-bx.
3 Willem Dirk Huijgen, * Culemborg 1829. Volgt XII-by.
4 Jan Hendrik Huijgen, * Culemborg jan 1831, † er 14 juni 1831, 5 mnd.
5 Elisabeth Huijgen, * Culemborg 1832. Volgt XII-bz.
6 Jan Hendrik Huigen, * Culemborg 1835. Volgt XII-ca.
7 Agnieta Cornelia Huigen, * Culemborg mrt 1839, † er 1 sept 1839, 6 mnd.
8 Cornelis Huijgen, * Culemborg 12 mrt 1843, † er 20 mrt 1843, 8 dg.
XI-al Anthonia van Santen, * Beusichem 2 okt 1802, † Maurik 28 nov 1861, 59 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie X-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Anthonia x, 24 jr, Beusichem 21 apr 1827 Hendrik van Remmerden, 24 jr, * Maurik 13 dec 1802, † er 8 apr 1847, 44 jr, zv Aalbert van Remmerden x Jenneke van Wijk.
Beroep: boerenknegt.
Kinderen van Anthonia en Hendrik:
1 Albert van Remmerden, * Beusichem 4 feb 1827. Volgt XII-cb.
2 Elisabeth van Remmerden, * Amerongen 20 mei 1830, † Maurik 25 aug 1846, 16 jr.
3 Jennetje van Remmerden, * Maurik 1834, † er 8 jan 1852, ±18 jr.
4 Angenieta van Remmerden, * Maurik 26 nov 1834. Volgt XII-cc.
5 Hendrika van Remmerden, * Maurik 1837. Volgt XII-cd.
6 Willemina van Remmerden, * Maurik 1843. Volgt XII-ce.
7 Antonia van Remmerden, * Maurik 1846. Volgt XII-cf.
XI-am Cornelia van Santen, * Beusichem 1804, † Tull en ’t Waal 2 dec 1875, ±71 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie X-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Cornelia x, ±22 jr, Beusichem 2 mrt 1826 Teunis van Dijk, 24 jr, * Vreeswijk 8 feb 1802, † Tull en ’t Waal 29 jan 1868, 65 jr, zv Cornelis van Dijk * ±1777 x Willemijntje Homburg.
Beroep: arbeider.
Kinderen van Cornelia en Teunis:
1 Kornelis van Dijk, * Beusichem 7 juni 1826. Volgt XII-cg.
2 Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1828. Volgt XII-ch.
3 Willemeintje (Mijntje) van Dijk, * Tull en ’t Waal 12 feb 1829. Volgt XII-ci.
4 Jan van Dijk, * Tull en ’t Waal 24 juli 1830. Volgt XII-cj.
5 Serphaas Arie van Dijk, * Tull en ’t Waal 25 nov 1832. Volgt XII-ck.
6 Adrianus Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1840. Volgt XII-cl.
7 Gerrigje van Dijk, * Tull en ’t Waal 13 dec 1841. Volgt XII-cm.
XI-an Adriana Wilhelmina van Zanten, * Beusichem 16 apr 1816, † er 6 nov 1885, 69 jr, dv Willem van Santen (Zanten) (zie X-l) en Angeniet (Angenita) Verkuijl (Verkuil, van Kuil).
Adriana x, 33 jr, Beusichem 4 mei 1849 Ruthgerus van Zanten, 47 jr.
Zie XI-bg voor persoonsgegevens van Ruthgerus.
Kind van Adriana uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Cornelia van Santen, * Beusichem 28 jan 1840, † er 22 jan 1847, 6 jr.
Kind van Adriana en Ruthgerus:
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 25 mrt 1850. Volgt XII-cn.
XI-ao Neeltje van Beusekom, * Beusichem 30 juli 1804, † Maurik 18 mrt 1883, 78 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie X-m).
Neeltje x, 29 jr, Maurik 30 aug 1833 Hermanus de Vries, ±26 jr, * Maurik 1807, † »1883, »76 jr, zv Hermen de Vries ~ 18 jan 1761 † Maurik 4 jan 1840 x Jannigje van Arnhem * ±1768 † Maurik 2 mei 1860.
Kind van Neeltje en Hermanus:
1 Hermanus de Vries, * Maurik 1837. Volgt XII-co.
XI-ap Gijsberta van Beusichem (Beusekom), * Beusichem 23 okt 1811, † Zoelmond 21 mei 1891, 79 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie X-m).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 mei 1891. Gijsberta:
(1) x, 31 jr, Wadenoijen 4 mei 1843 Wouter Wielders, ±27 jr, * Drumpt 1816, † «1851, «35 jr, zv Bart Wielders * ±1791 x Alberdina Hoppe * ±1791.
Van het overlijden is aangifte gedaan «1851.
(2) x, 39 jr, Beusichem 1 mrt 1851 Cornelis Vermeulen, ±30 jr, * Zoelmond 1821, † »1891, »70 jr, zv Peter Vermeulen x Lammertje van Bentem.
Beroep: 1851 werkman.
XI-aq Antonia van Beusekom, * Beusichem 1814, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie X-m).
Antonia x, ±29 jr, Beusichem 13 mei 1843 Dirk Reinolt, ±30 jr, * Zoelen 1813, zv Hendrik Reinold (Rijnold) * ±1795 x Hendrika Antonia Stap * ±1795.
Beroep: 1843 kleermaker.
XI-ar Gijsbertus van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 21 apr 1817, † Ravenswaaij (Maurik) 3 juli 1879, 62 jr, zv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie X-m).
Beroep: landbouwer, koopman.
Gijsbertus:
(1) x, 24 jr, Beusichem 18 mrt 1842 Engelina van Ommeren, 26 jr, * Ravenswaaij 29 apr 1815, † Zoelmond 21 mei 1849, 34 jr, dv Gerrit Jan van Ommeren * ±1790 † »1816 x ±1809 Maria de Raad * Culemborg 1784 † Beusichem 31 mei 1816.
(2) x, 33 jr, Beusichem 20 sept 1850 Geertrui van Arkel, ±27 jr, * Zoelmond 1823, † er 26 feb 1856, ±33 jr, dv Hendrik van Arkel * Zoelmond † er 2 apr 1872 x Beusichem 1 dec 1815 Hesse van Zandwijk * Zoelen 1792 † Beusichem 24 feb 1832.
Kinderen van Gijsbertus en Engelina:
1 Gerrit Jan van Beusekom, * Zoelmond 21 mei 1842, † Beusichem 31 okt 1842, 5 mnd.
2 Gerdina Maria van Beusichem, * Zoelmond 31 aug 1843. Volgt XII-cp.
3 Jan Gerrit van Beusekom, * Beusichem dec 1845, † er 3 aug 1846, 8 mnd.
4 Jan Gerrit van Beusekom, * Zoelmond 14 dec 1846. Volgt XII-cq.
5 Willem Jacob van Beusekom, * Zoelmond 6 apr 1848, † Beusichem 21 nov 1852, 4 jr.
6 Antonia van Beusekom, * Zoelmond 30 apr 1849, † er 17 mei 1849, 17 dg.
Kinderen van Gijsbertus en Geertrui:
7 Hesje van Beusichem, * Zoelmond 1851. Volgt XII-cr.
8 Maria van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 1853. Volgt XII-cs.
9 van Beusekom, levenloos geboren dochter, * Zoelmond 14 mrt 1854.
10 van Beusekom, levenloos geboren zoon, * Beusichem 24 feb 1856.
XI-as Mijntje van Beusichem, * 1822, † Beusichem 7 dec 1889, ±67 jr, dv Jan van Beusekom (Beusichem) en Maria van Zanten (zie X-m).
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 dec 1889.
Beroep: 1852 dienstmeid.
Mijntje x, ±30 jr, Beusichem 6 nov 1852 Zweer de Heus, 30 jr, * Beusichem 12 sept 1822, † er 18 sept 1888, 66 jr, zv Hermanus de Heus * Beusichem 12 sept 1794 † er 1 aug 1855 x Beusichem 13 nov 1819 Zwerina van Asch (As) * Geldermalsen † Beusichem 20 okt 1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 sept 1888.
Beroep: 1852 werkman.
Kinderen van Mijntje en Zweer:
1 Hermanus de Heus, * Beusichem 11 juli 1853, † er 18 juli 1853, 7 dg.
2 Maria Antonia de Heus, * Beusichem 23 juni 1854. Volgt XII-ct.
3 Hermanus de Heus, * Beusichem 1858. Volgt XII-cu.
4 Jan de Heus, * Beusichem 1860. Volgt XII-cv.
5 Antonie de Heus, * Beusichem 16 okt 1861, † er 23 juni 1863, 1 jr.
XI-at Jacob van Zanten (Santen), * Beusichem 6 aug 1793, † Vreeswijk 22 nov 1834, 41 jr, zv Willem van Zanten (Santen) (zie X-n) en Jacoba Johanna van Dieën.
Beroepen: 1818 zandschipper, 1823 schipper aan boord van het vaartuig genaamd Johannes (liggende te utrecht buiten Tolsteeg).
Jacob x, 25 jr, Vreeswijk 4 okt 1818 Jannigje van Dijk, 21 jr, * Vreeswijk 10 jan 1797, † Loenen 29 apr 1860, 63 jr, dv Jan van Dijk x Johanna van Dijk.
Kinderen van Jacob en Jannigje:
1 Jacoba Johanna van Zanten, * Vreeswijk 26 juni 1819, † er 12 nov 1819, 4 mnd.
2 Johannes van Zanten, * Vreeswijk 15 dec 1820. Volgt XII-cw.
3 Willem van Santen, * Utrecht 8 feb 1823, † er 26 mrt 1823, 1 mnd.
4 Trijntje (Catharina) van Zanten, * Vreeswijk 25 feb 1824, † Loenen 25 apr 1861, 37 jr.
5 Jan Jacob van Zanten, * Vreeswijk 31 aug 1826. Volgt XII-cx.
6 Jannigje van Santen, * Utrecht 12 sept 1828.
7 Johanna van Zanten, * 1830, † Utrecht 25 aug 1830, 0 jr.
8 Jacoba Johanna van Santen, * 1832, † Rhenen 22 mrt 1832, 0 jr.
9 Hendrik van Santen, * Langerak 15 juni 1833, † Culemborg 15 nov 1833, 5 mnd.
XI-au Johanna van Zanten, * Beusichem 11 okt 1800, † Vreeswijk 29 juli 1866, 65 jr, dv Willem van Zanten (Santen) (zie X-n) en Catharina (Trijntje) de Jong.
Johanna x, 18 jr, Vreeswijk 23 mei 1819 Dirk de Kieviet, 20 jr, * Vreeswijk 22 jan 1799, † er 9 okt 1873, 74 jr, zv Adrianus de Kieviet * ±1774 x Maria de Coole.
Kind van Johanna en Dirk:
1 Maria de Kieviet, * 1820, † Vreeswijk 2 aug 1829, ±9 jr.
XI-av Joost Pieter (Pieter) van Santen, * Beusichem 26 okt 1801, † Veenhuizen (Norg) -Drente 15 dec 1841, 40 jr, zv Willem van Zanten (Santen) (zie X-n) en Catharina (Trijntje) de Jong.
Beroep: arbeider, schipper, kolonist.
Pieter:
(1) x, 21 jr, Vianen 8 juni 1823 Maria Hendrika (Hendrika) van Leer, 19 jr, * Vianen 20 dec 1803, † Vreeswijk 28 apr 1833, 29 jr, dv Hendrik van Leer * Utrecht 1769 † Vreeswijk 1831 x Jacomina van den Berg.
(2) x, 33 jr, Amersfoort 5 aug 1835 Johanna van der Waa, ±25 jr, * Amersfoort 1810, † er 7 sept 1888, ±78 jr, dv Wiegert van der Waa x Margrita van Eijkelenburg.
Johanna trouwde later Maarssen 18 mrt 1853 met Cornelis van der Sluis (1793-1859).
Kinderen van Pieter en Hendrika:
1 van Zanten, levenloos geboren kind, * Vreeswijk 14 jan 1826.
2 Hendrik van Santen, * Vreeswijk 14 jan 1828. Volgt XII-cy.
3 Jacomina van Zanten, * Vreeswijk 9 mei 1830, † er 27 dec 1830, 7 mnd.
Kind van Pieter en Johanna:
4 Willem van Santen, * Amersfoort 12 juni 1836. Volgt XII-cz.
XI-aw Jacob van Zanten, * Culemborg 2 juni 1811, † er 8 feb 1890, 78 jr, zv Anthonie van Santen (zie X-o) en Maaigje (Maaijke) van Eck.
Beroep: schipper.
Jacob:
(1) x, 21 jr, Culemborg 8 feb 1833 Dirkje van Haaren (Verharen), 26 jr, * Culemborg 24 jan 1807, † er 10 feb 1859, 52 jr, dv Hendrik Johannes van Haaren * Amsterdam 8 jan 1787 † Culemborg 2 jan 1856 x Jacomina (Maria) van Gaasbeek ~ Culemborg 15 okt 1786 † er 10 sept 1860.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 feb 1859.
(2) x, 51 jr, Culemborg 3 apr 1863 Annigje Geertrui Vermeulen, »41 jr, * Culemborg «11 apr 1821, † er 14 sept 1894, »73 jr, dv Gerrit Vermeulen * Culemborg 1794 † »1856 x Culemborg 11 apr 1821 Cornelia Borgstein * Culemborg 1800 † er 20 sept 1856.
Kinderen van Jacob en Dirkje:
1 Maria Magdalena van Zanten, * Culemborg 24 dec 1832. Volgt XII-da.
2 Hendrik Johannes van Zanten, * Culemborg 1834, † er 14 mrt 1835, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 mrt 1835.
3 Antonie Marinus van Santen, * Culemborg 15 jan 1836. Volgt XII-db.
4 Mina Hendrica van Zanten, * Culemborg 1838. Volgt XII-dc.
5 Jacob Jan van Zanten, * Culemborg sept 1839, † er 29 jan 1841, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 jan 1841.
6 Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 1842. Volgt XII-dd.
7 Dirk Hendrik van Santen, * Culemborg 1843. Volgt XII-de.
8 Johannes Cornelis van Zanten, * Culemborg sept 1846, † er 31 dec 1866, 20 jr.
Johannes bleef ongehuwd.
Beroep: schippersknecht.
9 Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 4 aug 1849. Volgt XII-df.
XI-ax Rijk van Santen, * Culemborg 15 feb 1815, † er 15 mrt 1848, 33 jr, zv Anthonie van Santen (zie X-o) en Maaigje (Maaijke) van Eck.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 mrt 1848.
Beroep: schipper.
Rijk x, 21 jr, Culemborg 30 dec 1836 Gijsbertje (Gijsje) Brouwer, 22 jr, * Heukelum 6 jan 1814, † Zwolle 23 sept 1884, 70 jr, dv Hendrik Brouwer x Johanna van der Stroom.
Gijsje trouwde later Culemborg 20 juli 1849 met Arie van Haarlem (1814-1855). Gijsje trouwde later Culemborg 26 nov 1858 met Arnoldus Braam (1805-vóór 1884).
Kinderen van Rijk en Gijsje:
1 Antonie van Zanten, * 1836, † Nijmegen 1 jan 1859, ±23 jr.
Beroep: militair.
2 Maaigje van Zanten, * Culemborg 1838, † er 8 nov 1839, ±1 jr.
3 Maaike van Zanten, * Culemborg 1841. Volgt XII-dg.
4 Jacob van Santen, * Culemborg 1845, † er 17 feb 1847, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 feb 1847. Jacob bleef ongehuwd.
XI-ay Maria Elisabeth (Maria) van Santen, * Culemborg 4 juni 1800, † er 7 mrt 1881, 80 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 apr 1881. Maria x, 21 jr, Culemborg 13 feb 1822 Johannes Wammes, ±27 jr, * Culemborg 1795, † er 26 nov 1857, ±62 jr, zv Gerrit Wammes † «1840 x Geertruida Verhoef (van der Hoeff) ~ Culemborg 1770 † er 29 okt 1840.
Beroep: landbouwer, bouwman.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Gerrit Wammes, * Culemborg 1823. Volgt XII-dh.
2 Lena Berendina Wammes, * Culemborg 1825. Volgt XII-di.
3 Bernardus Wammes, * Culemborg aug 1826, † er 8 feb 1827, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 feb 1827. Bernardus bleef ongehuwd.
4 Geertruida Maria Wammes, * Culemborg 1828. Volgt XII-dj.
5 Maria Johanna Wammes, * Culemborg 12 sept 1829. Volgt XII-dk.
6 Bernardus Jacobus Wammes, * Culemborg 1831. Volgt XII-dl.
7 Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 20 juni 1833. Volgt XII-dm.
8 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1835. Volgt XII-dn.
9 Johanna Wammes, * Culemborg 1837. Volgt XII-do.
10 Johanna Maria Wammes, * Culemborg mei 1840, † er 5 juni 1841, 1 jr.
11 Gerarda Wammes, * Culemborg juni 1841, † er 6 aug 1841, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 aug 1841. Gerarda bleef ongehuwd.
12 Gerardus Wammes, * Culemborg juni 1841, † er 6 aug 1841, 2 mnd.
13 Godert Antonie Wammes, * Culemborg 17 mrt 1843. Volgt XII-dp.
XI-az Jansje van Santen (Zanten), ~ Culemborg 17 juli 1802, † er 27 mrt 1861, 58 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Jansje x, 26 jr, Culemborg 8 mei 1829 Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse), 27 jr, ~ Culemborg 3 mei 1802, zv Henricus (Hendrik) Sanders (Sanden, Zanderse) * Harreveld x Cornelia Verhoef (van der Hoeff).
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Jansje en Johannes:
1 Sanders, levenloos geboren dochter, * Culemborg 8 mrt 1847.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 mrt 1847.
2 Bernardus Lambertus Sanders, * Culemborg 1843. Volgt XII-dq.
3 Evert Matthias Sanders, * Culemborg feb 1845, † er 24 mrt 1846, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 mrt 1846.
4 Helena Maria Sanders, * Culemborg 1836, † er 8 apr 1842, ±6 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 apr 1842.
XI-ba Helena Bernardina van Santen, * Culemborg 20 jan 1806, † er 2 apr 1892, 86 jr, dv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Beroep: naaister.
Helena x, 23 jr, Culemborg 8 mei 1829 Nicolaas van Weerdenburg, ±25 jr, * Culemborg 1804, † er 25 juni 1881, ±77 jr, zv Cornelis van Weerdenburg * ±1779 x Jannigje Vermeulen * ±1779.
Beroep: 1875 stoelenmaker.
Kinderen van Helena en Nicolaas:
1 Johanna Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1831. Volgt XII-dr.
2 Bernardus Antonius van Weerdenburg, * Culemborg 1833, † er 4 mrt 1858, ±25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 mrt 1858.
Beroep: stoelenmaker.
3 Helena Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1835, † er 22 juni 1855, ±20 jr.
Helena bleef ongehuwd.
4 Cornelia Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1837, † er 28 mei 1847, ±10 jr.
5 Clasina Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1839, † er 2 juli 1855, ±16 jr.
Clasina bleef ongehuwd.
6 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1 mei 1841, † er 7 mei 1841, 6 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 mei 1841. Cornelis bleef ongehuwd.
7 Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1842. Volgt XII-ds.
8 Nicolaas Hendrikus van Weerdenburg, * Culemborg sept 1845, † er 2 dec 1846, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 dec 1846. Nicolaas bleef ongehuwd.
9 Nicolaas Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 1849, † er 30 jan 1864, ±15 jr.
Beroep: stoelenmaker.
10 van Weerdenburg, levenloos geboren zoon, * Culemborg 11 nov 1849.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 nov 1849. Hij bleef ongehuwd.
XI-bb Johannes Jacobus van Santen, * Culemborg 20 mrt 1808, † er 12 sept 1883, 75 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 sept 1883.
Beroepen: schipper, 1883 huisschilder.
Johannes x, 22 jr, Culemborg 9 feb 1831 Francina Maria Kramer, 29 jr, * Culemborg 28 apr 1801, † er 23 jan 1875, 73 jr, dv Hendrik Antonie Kramer x Johanna Maria van der Maat.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 jan 1875.
Kinderen van Johannes en Francina:
1 Hendrikus Antonius van Zanten, * Culemborg juni 1833, † er 26 okt 1833, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 okt 1833.
2 Nicolaas Hendrikus van Santen, * Culemborg 18 okt 1834. Volgt XII-dt.
3 Johanna Maria van Zanten, * Culemborg 6 dec 1835. Volgt XII-du.
4 Helena Elisabeth van Zanten, * Culemborg 24 mrt 1837, † er 1 dec 1848, 11 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 dec 1848.
5 Johannes Gerardus van Zanten, * Culemborg 16 aug 1838, † er 1 sept 1838, 16 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 sept 1838.
6 Anna Antonia Hendrika van Zanten, * Culemborg okt 1839, † er 3 mei 1840, 7 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 mei 1840.
7 Antonia Alida van Zanten, * Culemborg mrt 1842, † er 8 mei 1842, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 mei 1842.
8 Francina van Zanten, * Culemborg 5 juni 1845, † er 9 okt 1845, 4 mnd.
9 Bernardus Timotheus van Santen, * Culemborg 23 nov 1931. Volgt XII-dv.
XI-bc Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten), ~ Culemborg 23 apr 1810, † er 16 juni 1885, 75 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 juni 1885.
Beroep: stoelenmaker.
Nicolaas x, 25 jr, Culemborg 31 juli 1835 Annigje van Kessel, 21 jr, * Culemborg 29 apr 1814, † er 31 aug 1866, 52 jr, dv Cornelis van Kessel x Aartje (Antje) Oostindien.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 aug 1866.
Kinderen van Nicolaas en Annigje:
1 van Zanten, levenloos geboren dochter, * Culemborg 13 sept 1836.
2 Cornelis van Santen, * Culemborg 31 okt 1837. Volgt XII-dw.
3 van Zanten, levenloos geboren dochter, * Culemborg 31 juli 1839.
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Culemborg 3 juli 1840.
5 van Zanten, levenloos geboren dochter, * Culemborg 3 juli 1840.
6 van Santen, levenloos geboren zoon, * Culemborg 31 mrt 1841.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 mrt 1841.
7 Helena Maria van Zanten, * Culemborg 4 apr 1842, † er 15 apr 1842, 11 dg.
8 Helena Hendrika van Zanten, * Culemborg 11 sept 1843. Volgt XII-dx.
9 Arnolda van Zanten, * Culemborg 5 mrt 1846, † er 16 mrt 1848, 2 jr.
10 Petronella van Zanten, * Culemborg 5 mrt 1846, † er 7 aug 1849, 3 jr.
11 Berend van Zanten, * Culemborg 4 aug 1849, † er 12 aug 1849, 8 dg.
12 Aartje van Zanten, * Culemborg 11 jan 1851. Volgt XII-dy.
13 Barend van Zanten, * Culemborg 13 feb 1853, † er 14 feb 1853, 1 dag.
14 Johannes Jacobus van Zanten, * Culemborg 14 feb 1853. Volgt XII-dz.
15 Johanna Francina van Zanten, * Culemborg 17 feb 1856, † er 15 nov 1859, 3 jr.
16 Bernardus van Zanten, * Culemborg 13 feb 1858, † er 15 nov 1859, 1 jr.
17 Johanna van Zanten, * Culemborg 5 aug 1861. Volgt XII-ea.
XI-bd Henricus van Santen, * Culemborg 10 sept 1812, † er 29 jan 1873, 60 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Henricus x, 28 jr, Culemborg 20 nov 1840 Cornelia Groenewoudt, ±48 jr, * Schalkwijk 1792, † «1873, «81 jr.
Cornelia is weduwe van Arie Verkerk (ovl. vóór 1840).
XI-be Jan van Santen, * Culemborg 16 okt 1816, † er 28 dec 1863, 47 jr, zv Barend (Berend) van Santen (zie X-p) en Helena Miolée.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 dec 1863.
Beroep: stoelenmaker.
Jan x, 31 jr, Culemborg 19 mei 1848 Johanna Flora de Koning, 32 jr, * Culemborg 1 feb 1816, † er 7 sept 1879, 63 jr, dv Johannes (Jan) de Koning x Gerrigje Zielhorst.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 sept 1879. Johanna is weduwe van Willebrordus Wilhelmus Braam (ovl. vóór 1848).
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Helena Elisabeth van Zanten, * Culemborg 24 mrt 1837, † er 1 dec 1848, 11 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 dec 1848. Helena bleef ongehuwd.
2 Helena Gerarda van Santen, * Culemborg 24 feb 1849, † er 25 feb 1849, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 feb 1849. Helena bleef ongehuwd.
3 Gerarda Helena van Santen, * Culemborg 16 mrt 1850, † er 24 juni 1850, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 juni 1850. Gerarda bleef ongehuwd.
4 Johannes van Santen, * Culemborg 29 okt 1851, † er 4 juni 1856, 4 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 juni 1856. Johannes bleef ongehuwd.
5 Gerarda Johanna van Santen, * Culemborg 22 mei 1854, † er 3 aug 1855, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 aug 1855. Gerarda bleef ongehuwd.
6 Fransicus Borgias van Santen, * Culemborg 10 okt 1857, † er 15 okt 1857, 5 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 okt 1857. Fransicus bleef ongehuwd.
XI-bf Jan van Santen (Zanten), * Beusichem 29 mei 1799, † Utrecht 9 feb 1881, 81 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Beroep: werkman.
Jan x, 23 jr, Beusichem 26 apr 1823 Johanna van (den) Andel, ±25 jr, * Beusichem 1798, † er 4 juli 1867, ±69 jr, dv Nicolaas van (den) Andel * 1775.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 juli 1867.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jacob van Santen, * Beusichem 22 feb 1823. Volgt XII-eb.
2 Elizabeth van Santen, * Beusichem 13 juni 1825. Volgt XII-ec.
3 Cornelis Rutgerus van Santen, * Beusichem 13 juli 1828.
4 Nicolasina (Klasina) van Santen, * Beusichem 3 sept 1832, † Leerdam 19 sept 1853, 21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 sept 1853.
Beroep: tot 19-09-1853 dienstbode.
5 Jan van Santen, * Beusichem 1834, † Buurmalsen 29 sept 1863, ±29 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 okt 1863.
Beroep: 1863 schippersknecht.
6 Jan van Santen, * Beusichem 16 sept 1836, † Buurmalsen 29 sept 1863, 27 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 okt 1863.
7 Pietronella van Santen, * Beusichem 1 okt 1840, † Utrecht 13 dec 1875, 35 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 dec 1875. Pietronella bleef ongehuwd.
XI-bg Ruthgerus van Zanten, * Beusichem 7 mrt 1802, † er 5 mrt 1885, 82 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 mrt 1885.
Beroep: 1885 arbeider.
Ruthgerus x, 47 jr, Beusichem 4 mei 1849 Adriana Wilhelmina van Zanten, 33 jr.
Zie XI-an voor persoonsgegevens van Adriana.
Kind van Ruthgerus en Adriana: zie XI-an.
XI-bh Anna van Santen, * Beusichem 9 juni 1804, † er 22 dec 1873, 69 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 dec 1873.
Beroep: 1830 boerenmeid.
Anna x, 26 jr, Beusichem 24 nov 1830 Willem van Santen, 26 jr.
Zie XI-r voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Anna en Willem: zie XI-r.
XI-bi Jacob van Zanten, * Beusichem 17 jan 1807, † er 7 dec 1860, 53 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 dec 1860.
Beroepen: werkman, 1835 arbeider.
Jacob x, 28 jr, Beusichem 6 mrt 1835 Elisabeth van Zanten, 20 jr.
Zie XI-aj voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Jacob en Elisabeth: zie XI-aj.
XI-bj Dirk van Zanten, * Beusichem 18 jan 1811, † Kesteren 20 nov 1896, 85 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Beroepen: schipper, 1835 werkman.
Dirk x, 54 jr, Beusichem 15 nov 1865 Gijsberta Verkerk, 45 jr, * Beusichem 9 apr 1820, † er 10 juli 1890, 70 jr, dv Arie Verkerk x Aaltje Bisdonk.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 juli 1890. Gijsberta is weduwe van Bart van Breda (1819-1852), met wie zij trouwde Beusichem 3 mrt 1843.
Kind van Dirk en Gijsberta:
1 Gerrit Adrianus van Zanten, * Beusichem 1859. Volgt XII-ed.
XI-bk Hendrica van Santen (Zanten), * Zoelmond 12 juli 1815, † er 21 okt 1859, 44 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 nov 1859. Hendrica x, 25 jr, Beusichem 23 jan 1841 Willem van der Linden, ±28 jr, * Zoelmond 1813, zv Gijsbert van der Linden * Zoelmond 1777 † er 3 mrt 1860 x Jenneke Smits † Beusichem 21 nov 1825.
Willem is weduwnaar van Dirkje Helena van Meningen (1802-1839), met wie hij trouwde Beusichem 13 mei 1837. Willem trouwde later Beusichem 19 sept 1860 met Anna Veldkamp (1818-1879).
Beroepen: 1841 broodbakkersknecht, 1860 landman.
Kinderen van Hendrica en Willem:
1 Jacob Johannes van der Linden, * Zoelmond 2 mei 1841, † Beusichem 23 okt 1851, 10 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 okt 1851.
2 Gijsbert van der Linden, * Zoelmond 19 mrt 1843, † Beusichem 27 okt 1855, 12 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 okt 1855.
3 Cornelis van der Linden, * Zoelmond 1845. Volgt XII-ee.
4 Hendrikus van der Linden, * Beusichem 1849. Volgt XII-ef.
5 Rutgerus van der Linden, * Zoelmond 1851, † er 30 jan 1856, ±5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 jan 1856.
6 Jacob van der Linden, * Zoelmond 1 feb 1853, † er 25 nov 1854, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 nov 1854.
7 Jan Willem van der Linden, * Zoelmond 1855. Volgt XII-eg.
8 Jenneke van der Linden, * Zoelmond 23 nov 1857, † er 8 feb 1860, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 feb 1860.
XI-bl Cornelis van Zanten, * Beusichem 9 okt 1817, † er 12 juni 1877, 59 jr, zv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 juni 1877.
Beroep: 1877 arbeider.
Cornelis:
(1) x, 30 jr, Beusichem 8 sept 1848 Aresia Christina van der Lingen, 25 jr, * Beusichem 29 okt 1822, † er 20 jan 1864, 41 jr, dv Aresia Christina van der Lingen * Beusichem 21 mrt 1792 † er 3 aug 1841 x Beusichem 28 apr 1815 Gerrit Dirkse van der Lingen * Beusichem 6 jan 1788 † »1833.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 jan 1864.
(2) x, 56 jr, Beusichem 21 jan 1874 Gerritje van der Lingen, 44 jr, * Beusichem 9 okt 1829, † er 29 apr 1885, 55 jr, dv Gerrit Stevense van der Lingen x Johanna Roeland.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 apr 1885. Gerritje is weduwe van Jan Willem Braakman (ovl. vóór 1874).
Kinderen van Cornelis en Aresia:
1 Jacob(us) van Zanten, * Beusichem 1 okt 1848. Volgt XII-eh.
2 Gerrit Dirk van Zanten, * Beusichem 15 feb 1850. Volgt XII-ei.
3 Cornelia van Zanten, * Beusichem 1851. Volgt XII-ej.
4 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1 mrt 1853, † er 31 jan 1854, 10 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 jan 1854.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 14 apr 1854, † Culemborg 30 sept 1928, 74 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 okt 1928.
Beroep: 1928 arbeider.
6 Nicolaas van Zanten, * Beusichem 28 nov 1857. Volgt XII-ek.
7 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 26 juli 1862. Volgt XII-el.
XI-bm Jacoba van Santen (Zanten), * Beusichem 5 jan 1820, † Wijk bij Duurstede 1 nov 1869, 49 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Jacoba x, 33 jr, Wijk bij Duurstede 14 okt 1853 Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter), ±25 jr, * Wijk bij Duurstede 1828, zv Willem de Ruijter x Petronella Elisabeth Hendriks.
Gerrit trouwde later Wijk bij Duurstede 3 feb 1870 met Cornelia Middelweerd (geb. 1830).
Kinderen van Jacoba en Gerrit:
1 Gerardus Hendricus de Ruijter, * Wijk bij Duurstede 28 okt 1854. Volgt XII-em.
2 Geertruida Cornelia de Ruiter, * Wijk bij Duurstede 24 mei 1856, † er 12 apr 1886, 29 jr.
3 Cornelia de Ruiter, * Wijk bij Duurstede 17 feb 1861, † er 17 feb 1861, 0 dag.
XI-bn Francina Wilhelmina van Santen, * Beusichem 10 mrt 1823, † Zoelmond 31 jan 1916, 92 jr, dv Jacob van Santen (Zanten) (zie X-r) en Cornelia Veltkamp (Veldkamp).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 jan 1916. Francina x, 25 jr, Beusichem 10 nov 1848 Cornelis van Meerten, 25 jr, * Zoelen 18 nov 1822, † Beusichem 7 mei 1895, 72 jr, zv Cornelis van Meerten x Maaijke Versteeg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 mei 1895.
Beroep: 1848 veerknecht.
Kinderen van Francina en Cornelis:
1 Cornelis van Meerten, * Beusichem 5 feb 1849.
2 Cornelia van Meerten, * Beusichem 21 feb 1852.
3 Jacob van Meerten, * Beusichem 8 feb 1858, † er 22 mrt 1858, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 mrt 1858.
4 Jacob van Meerten, * Beusichem 1860, † er 20 mei 1933, ±73 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 mei 1933.
Beroep: 1933 landbouwer.
XI-bo Anthonia van Essen, * Beusichem 10 feb 1805, † er 16 juli 1891, 86 jr, dv Johannes van Essen en Willemijntje (Willemina) van Zanten (zie X-s).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 juli 1891. Anthonia x, 21 jr, Beusichem 4 dec 1826 Arie Udo, 28 jr, * Beusichem, † er 26 feb 1874, 76 jr, zv Arien Udo * 1750 † Beusichem 18 juni 1829 x Johanna van Arkel † «1829.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 feb 1874.
Kinderen van Anthonia en Arie:
1 Antonia Elisabeth Udo, * Beusichem 6 sept 1824, † er 2 juli 1828, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 juli 1828.
2 Arie Udo, * Beusichem 3 juni 1827, † er 28 juni 1827, 25 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 juni 1827.
3 Arie Udo, * Beusichem 3 juni 1827, † er 22 okt 1872, 45 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 okt 1872.
4 Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 3 feb 1830, † er 10 feb 1832, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 feb 1832.
5 Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 1832. Volgt XII-en.
6 Johanna Udo, * Beusichem 1834. Volgt XII-eo.
7 Jenneke Udo, * Beusichem 1839. Volgt XII-ep.
8 Willemina Udo, * Beusichem 1840. Volgt XII-eq.
9 Dirkje Udo, * Beusichem 1843. Volgt XII-er.
10 Johanna Antonia Udo, * Beusichem 12 juli 1846. Volgt XII-es.
11 Jacoba Udo, * Beusichem 27 nov 1848, † er 14 apr 1870, 21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 apr 1870.
XI-bp Jantje (Jannigje) van Essen, * Beusichem 12 nov 1817, † Elst 1 feb 1895, 77 jr, dv Johannes van Essen en Willemijntje (Willemina) van Zanten (zie X-s).
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 mei 1895.
Beroep: arbeidster.
Jannigje x, 18 jr, Beusichem 10 juni 1836 Willem Vogelpoel, 30 jr.
Zie XI-x voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Jannigje en Willem: zie XI-x.
XI-bq Maria van Santen, * Beusichem 30 sept 1816, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie X-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XI-ch).
Maria:
(1) x, 26 jr, Nijmegen 10 mei 1843 Anthonij Peters van Driel.
(2) x, 35 jr, Nijmegen 3 jan 1852 Adam Willem Frederik Rapp.
XI-br Jantje van Zanten, * Beusichem 18 jan 1820, † er 9 okt 1905, 85 jr, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie X-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XI-ch).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 okt 1905. Jantje x, 42 jr, Beusichem 3 dec 1862 Arie van den Berg, 51 jr, * Beusichem 5 okt 1811, † er 13 juni 1877, 65 jr, zv Jacobus Johannes van den Berg * 1786 † Beusichem 18 dec 1850 x Petronella (Pieternella) van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 juni 1877.
Beroep: metselaar.
XI-bs Adriana van Zanten, * Beusichem 16 sept 1822, † er 25 feb 1906, 83 jr, dv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie X-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XI-ch).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 feb 1906. Adriana x, 42 jr, Beusichem 12 juli 1865 Antonie van Asch, 56 jr, * Ravenswaaij 7 feb 1809, † Beusichem 4 juni 1872, 63 jr, zv Johannes Teunisz. van Asch * Ravenswaaij 1784 † Beusichem 20 aug 1860 x Gerrigje van Blitterswijk * Zoelen 1784 † Beusichem 11 nov 1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 juni 1872.
Beroep: schipper.
XI-bt Cornelis van Zanten, * Beusichem 23 apr 1826, † er 11 okt 1892, 66 jr, zv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie X-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XI-ch).
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 okt 1892.
Beroep: schipper.
Cornelis x, 28 jr, Beusichem 12 mei 1854 Lena de Raad, 20 jr, * Beusichem 16 juni 1833, † er 4 dec 1906, 73 jr, dv Coenraad (Coen) de Raad * Culemborg 19 mrt 1802 † Beusichem 2 dec 1889 x Culemborg 5 mrt 1829 Cornelia Sterk * Culemborg 9 juni 1807 † Beusichem 12 feb 1882.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 dec 1906.
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Hendricus van Zanten, * Beusichem 12 sept 1854. Volgt XII-et.
2 Cornelia van Zanten, * Beusichem 20 juni 1856. Volgt XII-eu.
3 Coenraad van Zanten, * Beusichem 3 sept 1858. Volgt XII-ev.
4 Magdalena van Zanten, * Beusichem 6 juli 1861. Volgt XII-ew.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 23 nov 1864. Volgt XII-ex.
6 Speijer van Zanten, * Beusichem 14 feb 1866. Volgt XII-ey.
7 Jacob van Zanten, * Beusichem 24 feb 1868. Volgt XII-ez.
8 Jan van Zanten, * Beusichem 2 okt 1870, † er 4 dec 1906, 36 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 dec 1906.
Beroep: 1906 landbouwer.
9 Gijsbert Markus van Zanten, * Beusichem 12 mrt 1874. Volgt XII-fa.
10 Alida Cornelia Engelina van Zanten, * Beusichem 30 mei 1878, † er 3 apr 1879, 10 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 apr 1879.
XI-bu Hendrik van Zanten, * Beusichem 5 okt 1828, † Maarsseveen 8 sept 1900, 71 jr, zv Hendricus (Hendrik) van Zanten (zie X-t) en Magdalena (Maria) Neph (zie XI-ch).
Beroep: schipper.
Hendrik x, 37 jr, Beusichem 15 nov 1865 Cornelia van Dijk, ±36 jr, * Ravenswaaij 1829, † Maarssen 8 feb 1913, ±84 jr, dv Cornelis van Dijk * ±1804 x Cornelia Hak.
Kind van Hendrik en Cornelia:
1 Cornelis Hendrikus van Zanten, * Beusichem, † Tull en ’t Waal 21 juli 1884.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 juli 1884.
Beroep: 1884 schipper.
XI-bv Theodorus Gaasbeek, ~ Culemborg 1808, † er 30 aug 1866, ±58 jr, zv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie X-u).
Beroepen: 1829 stoelenmaker, 1866 nachtwaker.
Theodorus x, ±21 jr, Culemborg 22 mei 1829 Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg), ±22 jr, * Culemborg 1807, dv Jan Bleijenberg x Alida Koedam ~ Zoelmond 22 jan 1775 † Beusichem 2 apr 1855.
Kinderen van Theodorus en Seijntje, Josina:
1 Dirk Gaasbeek, * Culemborg okt 1829, † er 11 sept 1830, 11 mnd.
2 Aaltje Gaasbeek, * Culemborg 1832. Volgt XII-fb.
3 Gerdina Josina Gaasbeek, * Culemborg 1833. Volgt XII-fc.
4 Jan Jacobus Gaasbeek, * Culemborg apr 1834, † er 12 jan 1835, 9 mnd.
5 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1835, † er 5 mei 1838, ±3 jr.
6 Dirk Gaasbeek, * Culemborg 1839, † er 15 juni 1840, ±1 jr.
7 Johannes Gaasbeek, * Culemborg mrt 1841, † er 9 aug 1841, 5 mnd.
8 Clasina Gaasbeek, * Culemborg 1843, † er 27 aug 1866, ±23 jr.
9 Theodorus Gaasbeek, * Culemborg 1846. Volgt XII-fd.
10 Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1849, † er 20 okt 1852, ±3 jr.
11 Dirk Gaasbeek, * Culemborg mei 1853, † er 25 juni 1853, 1 mnd.
XI-bw Dirkje Gaasbeek, * Culemborg 1815, † er 21 okt 1889, ±74 jr, dv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie X-u).
Dirkje x, ±21 jr, Culemborg 4 mei 1836 Stephanus van Logchem, ±20 jr, * Culemborg 1816, † er 5 mrt 1886, ±70 jr, zv Gerrit van Logchem x Stijntje van den Ham.
Beroep: 1863 nachtwacht.
Kinderen van Dirkje en Stephanus:
1 Gerarda Cornelia van Logchem, * Culemborg 1838. Volgt XII-fe.
2 Cornelis van Logchem, * Culemborg 1843. Volgt XII-ff.
3 Dirk van Logchem, * Culemborg 1845. Volgt XII-fg.
4 Stephanus van Logchem, * Culemborg 1858. Volgt XII-fh.
XI-bx Jacob (van) Gaasbeek, * Culemborg 1818, † er 19 okt 1907, ±89 jr, zv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie X-u).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 okt 1907. Jacob x, ±34 jr, Culemborg 22 okt 1852 Magdalena Johanna Alberta Groeneveldt, ±31 jr, * Utrecht 1821, † «1907, «86 jr, dv Hendricus Johannes Groeneveldt x Jacoba Theodora Storm.
XI-by Jansje van Gaasbeek, * Culemborg 1824, † er 6 apr 1881, ±57 jr, dv Dirk van Gaasbeek en Gerdina Gosina van Santen (Zanten) (zie X-u).
Jansje:
(1) x, ±19 jr, Culemborg 4 aug 1843 Johannes van Kleef, ±21 jr, * Culemborg 1822, † er 22 sept 1855, ±33 jr, zv Cornelis van Kleef x Margaretha van den Ham.
Beroep: stoelenmaker.
(2) x, ±35 jr, Culemborg 27 mei 1859 Martinus Verrips, ±49 jr, * Culemborg 1810, † er 16 nov 1887, ±77 jr, zv Aart Gerritse Verrips x Geertrui de Jong.
Martinus is weduwnaar van Johanna de Weerd (Weerdt) (ovl. vóór 1859), met wie hij trouwde «1859.
Kinderen van Jansje en Johannes:
1 Cornelia van Kleef, * Culemborg 1843, † er 25 nov 1848, ±5 jr.
2 Dirk Hendrik van Kleef, * Culemborg 1844, † er 29 nov 1848, ±4 jr.
3 Margrieta van Kleef, * Culemborg 1847, † er 8 dec 1848, ±1 jr.
4 Cornelia Jacoba van Kleef, * Culemborg 1850. Volgt XII-fi.
5 Gerdina van Kleef, * Culemborg mrt 1851, † er 13 feb 1852, 11 mnd.
6 Cornelis Johannes van Kleef, * Culemborg aug 1852, † er 31 mei 1853, 9 mnd.
7 Cornelis van Kleef, * Culemborg 1854. Volgt XII-fj.
8 Johannes van Kleef, * Culemborg dec 1855, † er 16 jan 1856, 1 mnd.
XI-bz Jantje Cornelia van Santen, * Beusichem 16 mei 1815, † Buren 12 nov 1853, 38 jr, dv Johannes van Santen (zie X-v) en Johanna Prijs.
Beroep: dienstbode.
Jantje x, 36 jr, Buren 1 nov 1851 Pieter van Meenen, ±25 jr, * Buren 1826, zv Evert van Meenen x Maria Cornelia van Hoorn * Buren 1804 † er 9 apr 1887.
Pieter trouwde later Buren 19 mei 1855 met Elisabeth van Schoordijk (1830-1885), zie XII-ay.
Kind van Jantje en Pieter:
1 Evert Johannes van Meenen, * Buren 27 jan 1853. Volgt XII-fk.
XI-ca Kuinera van Santen, * Beusichem 6 sept 1821, † Zoelmond 10 feb 1899, 77 jr, dv Johannes van Santen (zie X-v) en Johanna Prijs.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 feb 1899. Kuinera x, 29 jr, Beusichem 15 aug 1851 Dirk Pieters van der Goot, 44 jr, * Oosterzee-Friesland 11 juni 1807, † Zoelmond 2 okt 1882, 75 jr, zv Pieter Jans van der Goot en Geeske Jans.
Dirk is weduwnaar van Elisabeth van Heest, met wie hij trouwde «1851.
Beroepen: wegwerker, 1851 veldwachter.
Kinderen van Kuinera en Dirk:
1 Johannes van der Goot, * Zoelmond 28 apr 1852, † er 5 apr 1878, 25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 apr 1878.
2 Johanna Cunera van der Goot, * Zoelmond 20 sept 1861, † Beusichem 11 nov 1876, 15 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 nov 1876.
3 Antje van der Goot, * Beusichem 1864. Volgt XII-fl.
XI-cb Pieter van Batenburg, ~ Beusichem 8 jan 1777, † er 11 mei 1832, 55 jr, zv Dirk van Batenburg en Steventje (Leentje) van Muiswinkel (zie X-x).
Pieter x Teuntje van Essen, * ±1777, † »1832, »55 jr.
XI-cc Josiena Christina (Gosientje) Markus, * Asch 14 nov 1806, † Buren 15 feb 1892, 85 jr, dv Dirk Christiaan Markus en Johanna Elisabeth Muiswinkel (zie X-y).
Gosientje x, 27 jr, Buren 6 sept 1834 Jan Vogelzang, 23 jr, * Opijnen 19 feb 1811, † Buren 5 sept 1846, 35 jr, zv Jan Vogelzang † Opijnen 25 sept 1831 x Martijntje den Otter † Est en Opijnen 27 apr 1813.
Kind van Gosientje en Jan:
1 Dirk Christianus Vogelzang, * Buren 28 feb 1845. Volgt XII-fm.
XI-cd Cornelis van Santen, ~ Beusichem 9 okt 1790, † er 21 juli 1846, 55 jr, zv Cornelis van Santen (zie X-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 juli 1846.
Beroep: werkman.
Cornelis x, 24 jr, Beusichem 2 juni 1815 Johanna (Antje) van Asch, 42 jr, * Beusichem 11 feb 1773, † er 3 juni 1847, 74 jr, dv Gerrit van Asch ~ Beusichem 17 mei 1750 x Beusichem 20 jan 1770 Niesje (Nieske, Bregje) van Mourik * ±1748.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 juni 1847. Antje is weduwe van Albertus van Santen (1769-1812), met wie zij trouwde Beusichem 26 feb 1797, zie X-f.
XI-ce Johanna van Santen, ~ Beusichem 14 feb 1800, † er 19 juli 1830, 30 jr, dv Cornelis van Santen (zie X-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 juli 1830.
Kinderen van Johanna uit onbekende relatie:
1 van Santen.
2 van Santen.
3 Aaltje van Zanten, * Beusichem 10 mei 1821. Volgt XII-fn.
XI-cf Adrianus van Santen, * Beusichem 27 nov 1802, † er 4 apr 1877, 74 jr, zv Cornelis van Santen (zie X-z) en Lammertje van Bekkum.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 apr 1877.
Beroep: arbeider.
Adrianus x, 29 jr, Beusichem 5 mei 1832 Susanna Clazina van Zon, 21 jr, * Culemborg 3 nov 1810, dv Johannes van Zon x Cornelia Jansen.
Kinderen van Adrianus en Susanna:
1 Cornelis van Zanten, * Culemborg apr 1838, † er 15 mei 1838, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mei 1838.
2 Lammertje van Zanten, * Culemborg 1839, † er 20 nov 1842, ±3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 nov 1842.
3 Cornelis van Santen, * Culemborg 1843. Volgt XII-fo.
4 Cornelia van Zanten, * Culemborg 3 sept 1845, † er 12 okt 1845, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 okt 1845.
5 Lammertje van Santen, * Culemborg 1851, † er 29 feb 1856, ±5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 feb 1856.
XI-cg Reijntje van Zanten, * Beusichem 16 sept 1806, † Kedichem 12 mrt 1884, 77 jr, dv Cornelis van Santen (zie X-z) en Lammertje van Bekkum.
Reijntje x, 28 jr, Beusichem 14 feb 1835 Leendert Jzn Bron, 45 jr, ~ Culemborg 22 feb 1789, † Nieuwland 24 dec 1871, 82 jr, zv Jan Bron ~ Beesd 1 aug 1734 † Culemborg 22 jan 1812 x Culemborg 26 dec 1767 Cornelia van der Gragt ~ Culemborg 4 sept 1756 † er 19 juni 1809.
Leendert is weduwnaar van Neeltje Gelderblom (1775-1830), met wie hij trouwde Kedichem 23 mei 1812.
Beroep: kooiman.
Kinderen van Reijntje en Leendert:
1 Lambertus Bron, * Nieuwland 12 feb 1836, † er 23 feb 1836, 11 dg.
2 Lambertus (Bart) Bron, * Nieuwland 26 apr 1837. Volgt XII-fp.
3 Cornelia Bron, * Nieuwland 25 nov 1838. Volgt XII-fq.
4 Cornelis Bron, * Nieuwland 9 sept 1840, † er 9 juli 1842, 1 jr.
5 Bron, levenloos geboren zoon, * Nieuwland 12 nov 1841.
6 Kornelis Bron, * Nieuwland 23 jan 1844, † er 5 feb 1844, 13 dg.
7 Bron, levenloos geboren zoon, * Nieuwland 6 juni 1846.
XI-ch Magdalena (Maria) Neph, ~ Wezel-Duitsland 30 sept 1796, † Beusichem 18 juni 1857, 60 jr, dv Johan Hendrik Neph en Maria van Zanten (zie X-aa).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 juni 1857. Magdalena x, 18 jr, Beusichem 15 sept 1815 Hendricus (Hendrik) van Zanten, 31 jr.
Zie X-t voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Magdalena en Hendrik: zie X-t.
XI-ci Josephus van Zanten, * Rotterdam mei 1798, † er 7 apr 1862, 63 jr, zv Gijsbert (Gijsbertus) van Zanten (Santen) (zie X-ab) en Johanna Geertruijda (Gertrudis) Loohuijs.
Josephus x, 25 jr, Rotterdam 10 mrt 1824 Cornelia Hennekam, ±28 jr, * Rotterdam 1796.
XI-cj Johannes Cornelis Koedam, * Beusichem 28 feb 1802, † er 26 juni 1862, 60 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Johannes x, 25 jr, Beusichem 10 mei 1827 Diderika Adriana van Winsen, 21 jr.
Zie XI-cq voor persoonsgegevens van Diderika.
XI-ck Gerardina Jozina Koedam, * Zoelmond 1805, † «1859, «54 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Gerardina x, ±24 jr, Beusichem 21 aug 1829 Gerrit Dirk de Kruijf, 36 jr, ~ Beusichem 8 okt 1792, † er 7 nov 1859, 67 jr, zv Willem de Kruijf x Beeligje van Rijnberk.
XI-cl Cornelis Koedam, * Beusichem 25 dec 1806, † er 10 apr 1884, 77 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Cornelis x, 28 jr, Zoelen 9 juni 1835 Maria Berta van der Woerd, ±32 jr, * Zoelen 1803, dv Andries Cornelisse van der Woerd x Jenneke Clasina de Haas.
Kind van Cornelis en Maria:
1 Johannes Koedam, * Beusichem 25 okt 1840, † er 10 juni 1863, 22 jr.
XI-cm Jozina Koedam, * Beusichem 1810, † Zoelmond 22 juni 1856, ±46 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Jozina x, ±29 jr, Beusichem 11 jan 1839 Willem van Kuik, ±40 jr, * Zoelmond 1799, zv Dirk van Kuik x Jacoba Ett.
Beroep: meester kleermaker.
XI-cn Willem Koedam, * Beusichem 1 nov 1814, † er 19 okt 1861, 46 jr, zv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Willem x, 28 jr, Tiel 4 aug 1843 Hendrica Maria de Haas, 29 jr, * Zoelen 10 mrt 1814, dv Klaas de Haas x Maijken van Eck.
XI-co Jantje Cornelia Koedam, * Beusichem 1 apr 1817, † er 28 jan 1855, 37 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Jantje x, 19 jr, Beusichem 20 jan 1837 Gerrit Naves, ±21 jr, * Tiel 1816.
XI-cp Jacoba Bardina Koedam, * Beusichem 12 juli 1818, † Asch 8 mei 1869, 50 jr, dv Johannes Koedam en Cornelia Johanna Kemp (zie X-ac).
Jacoba:
(1) x, 22 jr, Beusichem 13 jan 1841 Dirk Jacob van Wijk, ±22 jr, * Beusichem 1819, † «2 okt 1851, «32 jr, zv Aaldert van Wijk ~ Maurik 19 nov 1784 † Beusichem 19 jan 1867 x «1813 Johanna Maria van Buren (Buuren) ~ Beusichem 10 mrt 1792 † er 24 nov 1824.
(2) x, 33 jr, Buren 2 okt 1851 Johannes Adrianus van Reekum, ±25 jr, * Maurik 1826, zv Hendrik van Reekum x Hendrina van Ingen.
Kind van Jacoba en Dirk:
1 van Wijk, * «13 jan 1841.
XI-cq Diderika Adriana van Winsen, ~ Beusichem 21 apr 1806, † er 28 apr 1868, 62 jr, dv Willem van Winsen en Jantje Cornelia de Ronde (zie X-ad).
Diderika x, 21 jr, Beusichem 10 mei 1827 Johannes Cornelis Koedam, 25 jr.
Zie XI-cj voor persoonsgegevens van Johannes.
XI-cr Antonie van Winsen, ~ 24 okt 1808, † Beusichem 22 jan 1859, 50 jr, zv Willem van Winsen en Jantje Cornelia de Ronde (zie X-ad).
Beroep: landbouwer.
Antonie x, 22 jr, Beusichem 16 mei 1831 Aartje van Kempen, ±25 jr, * Beusichem 1806, † »1859, »53 jr, dv Christoffel van Kempen x Willemijntje van Soest.
Kinderen van Antonie en Aartje:
1 Willem van Winsen, * Beusichem 2 sept 1834, † er 7 sept 1834, 5 dg.
2 Willem van Winsen, * Beusichem 1836. Volgt XII-fr.
3 Geertje van Winsen, * 1839. Volgt XII-fs.
XI-cs Jan de Ronde, * Beusichem 1844, † er 24 aug 1931, ±87 jr, zv Hendrik (Nicolaas) de Ronde (zie X-ag) en Jansje de Heus.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 aug 1931.
Beroep: landbouwer.
Jan x Neeltje de Morrée.
Zie XIII-fc voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1880. Volgt XIV-dw.
2 Elisabeth Jansje de Ronde, * Beusichem 1883. Volgt XIV-dx.
3 Jansje de Ronde, * Beusichem 25 mrt 1885, † er 16 mrt 1886, 11 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mrt 1886.
4 Arie de Ronde, * Beusichem 1890. Volgt XIV-dy.
5 Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1891. Volgt XIV-dz.
XI-ct Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1848, † er 31 mrt 1928, ±80 jr, zv Hendrik (Nicolaas) de Ronde (zie X-ag) en Jansje de Heus.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 mrt 1928.
Beroep: landbouwer.
Gijsbert x, ±34 jr, Beusichem 15 nov 1882 Leentje Kievith, ±35 jr, * Beusichem 1847, † er 6 okt 1936, ±89 jr, dv Willem Kievith * Beusichem 26 mrt 1806 † er 31 jan 1886 x Beusichem 30 apr 1841 Dirkje van der Lingen * Beusichem 12 jan 1811 † er 4 jan 1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 okt 1936.
Kinderen van Gijsbert en Leentje:
1 Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1884. Volgt XII-ft.
2 Dirkje de Ronde, * Beusichem 1886. Volgt XII-fu.
3 Jansje de Ronde, * Beusichem 23 nov 1889, † er 4 jan 1890, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 jan 1890.
XI-cu Geertje Folkertse Kievit, * Tricht mrt 1759, dv Folkert Jansz Kieviet en Ariaantje van Hattum (zie X-aj).
Geertje:
(1) x, 22 jr, Beesd 10 juni 1781 Ot van Middelkoop, † Beesd 8 mrt 1805.
(2) x, 47 jr, Beesd 4 mei 1806 Remmert van Dommelen, 48 jr, * Beesd 2 apr 1758, zv Abraham van Dommelen x Trijntje van der Kroon.
XI-cv Jan Claassen Volke Kievit, * Tricht aug 1765, zv Folkert Jansz Kieviet en Ariaantje van Hattum (zie X-aj).
Jan x, 27 jr, Tricht 28 apr 1793 Willemke van ’t Gijn, 27 jr, * Deil 15 sept 1765, dv Lijsbet van ’t Gijn * ±1740.
Kind van Jan en Willemke:
1 Elisabeth (Lijsbeth) Kievit, * ±1806. Volgt XII-fv.
XI-cw Jenneke Andriesse van Zanten, * Rumpt ±1773, dv Andries van Zanten (zie X-ak) en Elizabeth Zwamborn.
Jenneke x, ±25 jr, Haaften 25 feb 1798 Hendrik Franse Donker, * Middelburg.
XI-cx Pieternella van Zante (Zanten), * Rumpt ±1781, dv Andries van Zanten (zie X-ak) en Elizabeth Zwamborn.
Pieternella x, ±24 jr, Herwijnen 21 jan 1805 Jan van der Meijde, ±25 jr, * ±1780, zv Dirk van der Meijde * Herwijnen 3 mei 1751 † er 16 aug 1804 x Engelina van der Salm ~ Brakel 28 dec 1760 † Herwijnen 16 dec 1811.
Kinderen van Pieternella en Jan:
1 Jenneke van der Meijde, * Herwijnen 23 juli 1805. Volgt XII-fw.
2 Elizabeth van der Meijde, ~ Herwijnen 25 okt 1807.
3 Dirk van der Mijden, * Herwijnen 30 juni 1810.
XI-cy Jan van Zanten, * Herwijnen 17 sept 1775, † Goes 29 mei 1860, 84 jr, zv Geertje van Zanten (zie X-al).
Jan:
(1) is de biologische vader van kinderen van Pieternella Welbie, * ±1775.
(2) begon een relatie Gerrigje van der Meijde, * Herwijnen 1781, † er 5 mrt 1814, ±33 jr, dv Dirk van der Meijde * Herwijnen 3 mei 1751 † er 16 aug 1804 x Engelina van der Salm ~ Brakel 28 dec 1760 † Herwijnen 16 dec 1811.
Kinderen van Jan en Pieternella:
1 Cornelis Welbie, * Herwijnen 28 juli 1799. Volgt XII-fx.
2 Welbie, levenloos geboren zoon, * Herwijnen 21 aug 1807.
Kind van Jan en Gerrigje:
3 Jenneke van der Meijde, ~ Herwijnen 1 mrt 1801.
XI-cz Peter van Santen (Zanten), * Herwijnen 28 okt 1789, † Haaften 26 juli 1830, 40 jr, zv Hendrik van Zanten (zie X-am) en Maaijke Storm.
Peter x, 19 jr, Herwijnen 9 sept 1809 Geertruij van der Velden, 20 jr.
Zie XI-do voor persoonsgegevens van Geertruij.
Kinderen van Peter en Geertruij:
1 Maaike van Zante(n) (Santen), ~ Herwijnen 17 okt 1813. Volgt XII-fy.
2 Gerrit van Zanten, ~ Herwijnen 26 apr 1820. Volgt XII-fz.
3 Hendrik van Santen, * 1824. Volgt XII-ga.
XI-da Anneke van Zanten, * Herwijnen 9 mrt 1791, dv Hendrik van Zanten (zie X-am) en Maaijke Storm.
Anneke x, 25 jr, Herwijnen 20 mrt 1816 Rijk Pannekoek, zv Berend Pannekoek x Grietje den Ouden.
Rijk is weduwnaar van Maaijke van Vliet (ovl. vóór 1816), met wie hij trouwde «1816.
Kinderen van Anneke en Rijk:
1 Jantje Pannekoek, * Asperen 1818, † Herwijnen 8 sept 1840, ±22 jr.
2 Kasper Pannekoek, * Asperen 1828. Volgt XII-gb.
XI-db Adriana van Zanten, * Herwijnen 10 juli 1796, † er 22 feb 1877, 80 jr, dv Hendrik van Zanten (zie X-am) en Maaijke Storm.
Adriana x, 31 jr, Waardenburg 16 nov 1827 Gerrit van Dooijeweert, 30 jr, * Waardenburg 9 sept 1797, † er 21 aug 1850, 52 jr, zv Steven van Dooijeweert x Dirkje van de Wal.
XI-dc Jantje van Zante (Zanten), * Herwijnen 12 nov 1801, † er 25 jan 1891, 89 jr, dv Hendrik van Zanten (zie X-am) en Maaijke Storm.
Jantje x, 19 jr, Herwijnen 27 apr 1821 Dirk Huigen, 25 jr, * Herwijnen 2 nov 1795, † er 6 nov 1859, 64 jr, zv Gijsbert Huigen x Adriana van Eijzeren.
Kinderen van Jantje en Dirk:
1 Gijsbert Dirk Huigen, * Herwijnen 1823, † er 19 jan 1891, ±68 jr.
2 Arie Huigen, * Herwijnen 13 nov 1827. Volgt XII-gc.
3 Maaike Huigen, * Herwijnen 3 apr 1831. Volgt XII-gd.
4 Peter Huigen, * Herwijnen 1836. Volgt XII-ge.
5 Jan Albert Huigen, * Herwijnen 1845. Volgt XII-gf.
XI-dd Arie van Zante, * Herwijnen 14 feb 1798, † er 30 juni 1855, 57 jr, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie X-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie X-an).
Arie x, 22 jr, Herwijnen 5 jan 1821 Maaike Vroegh, 38 jr, * Herwijnen 6 feb 1782, † Zuilichem 18 mrt 1858, 76 jr, dv Arie Vroegh x Willemke van der Mel.
Kinderen van Arie en Maaike:
1 Arie van Zante, * Herwijnen 26 jan 1821. Volgt XII-gg.
2 Hermanus van Sante, * Herwijnen 15 juni 1823. Volgt XII-gh.
3 Dirk van Zante, * Herwijnen 1826, † er 7 apr 1848, ±22 jr.
4 Gerritje (Geertje) van Zanten, * Herwijnen 2 feb 1828. Volgt XII-gi.
5 Willemke van Zante, * Herwijnen 5 sept 1833. Volgt XII-gj.
XI-de Maria van Zante (Zanten), * Herwijnen 4 dec 1803, † er 6 jan 1879, 75 jr, dv Gerrit van Zante (Zanten) (zie X-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie X-an).
Beroep: naaister.
Maria x, 31 jr, Herwijnen 20 dec 1834 Arie Cousijn (Kozijn), 23 jr, ~ Herwijnen 19 feb 1811, † er 2 apr 1874, 63 jr, zv Arie Cozijn x Jantje Jansen.
Beroep: griendschipper.
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Gerrit van Zante (Zanten), * Herwijnen 1832. Volgt XII-gk.
Kind van Maria en Arie:
2 Jantje Cousijn, * Herwijnen 9 jan 1835. Volgt XII-gl.
XI-df Peter van Zanten, * Herwijnen 12 sept 1807, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie X-as) en Hermijntje van Zante (Zanten) (zie X-an).
Peter x, 28 jr, Herwijnen 13 mei 1836 Maaike de Joode, 26 jr, * Herwijnen 5 mrt 1810.
Kind van Peter en Maaike:
1 Cornelia van Zante, * Herwijnen 1 jan 1840.
XI-dg Aart van Santen, * Hellouw 17 dec 1793, zv Gosen van Zanten (zie X-ao) en Anneke Bouman.
Beroep: leerloojier.
Aart x, 32 jr, Haarlem 18 jan 1826 Marie Toengronde, ±25 jr, * Haarlem 1801.
XI-dh Neeltje van Santen (Zanten), ~ Opijnen 11 sept 1806, † «29 juni 1854, «47 jr, dv Andries van Santen (zie X-aq) en Hendrika van der Lee.
Beroep: arbeidster.
Neeltje x, 27 jr, Est en Opijnen 14 feb 1834 Gijsbert van Hees, 28 jr, * Gameren 22 apr 1805, zv Gijsbert van Hees x Adriaaantje Roelofsen.
Gijsbert trouwde later Zaltbommel 29 juni 1854 met Maria Margaretha van Zetten (geb. 1831).
Beroep: kleermaker.
Kinderen van Neeltje uit onbekende relatie:
1 Andries van Santen, * Opijnen 9 apr 1830. Volgt XII-gm.
2 Hendrik van Santen, * Opijnen 9 apr 1830. Volgt XII-gn.
Kinderen van Neeltje en Gijsbert:
3 Hendrika van Hees, * Opijnen 1836, † er 10 jan 1850, ±14 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 jan 1850.
4 Willemke van Hees, * Opijnen 22 okt 1837. Volgt XII-go.
XI-di Gerrit van Santen, * Opijnen 11 jan 1808, † 1 feb 1888, 80 jr, zv Andries van Santen (zie X-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 feb 1888.
Beroep: 1887 arbeider.
Gerrit x, 29 jr, Opijnen 2 juli 1837 Carolina van de Werken, 23 jr, * Nederhemert 4 nov 1813, † Opijnen 28 juni 1871, 57 jr, dv Jan van de Werken † 12 sept 1831 x Maria Catharina Keizer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 juni 1871.
Beroep: arbeidster.
Kinderen van Gerrit en Carolina:
1 van Santen, levenloos geboren dochter, * Opijnen 4 mrt 1838.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 mrt 1838.
2 Hendrika van Santen, * Opijnen 1840, † er 30 jan 1841, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 jan 1841.
3 Hendrika van Santen, * Opijnen 4 mrt 1842. Volgt XII-gp.
4 Jan van Santen, * Opijnen 13 feb 1845. Volgt XII-gq.
5 Andries van Santen, * Opijnen 4 sept 1848, † er 22 juni 1850, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 juni 1850.
6 Maria Catharina van Santen, * Opijnen 21 apr 1851, † er 23 dec 1876, 25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 dec 1876. Maria bleef ongehuwd.
7 Andries (Dries) van Santen, * Opijnen 15 juli 1857. Volgt XII-gr.
XI-dj Gozewien van Santen, * Opijnen 13 juli 1810, † er 9 mei 1885, 74 jr, dv Andries van Santen (zie X-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 mei 1885.
Beroep: dienstmeid.
Gozewien x, 28 jr, Est en Opijnen 15 feb 1839 Roelof van de Lang, 36 jr, * Opijnen 13 nov 1802, † er 15 okt 1882, 79 jr, zv Huibert van de Lang(e) * Opijnen 13 sept 1761 † er 1 mrt 1837 x Roelofke de Keijzer † Opijnen 6 apr 1811.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 okt 1882.
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866).
Kinderen van Gozewien en Roelof:
1 Huibert van de Lang, * Opijnen 22 apr 1839.
Huibert bleef ongehuwd.
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1865-1866).
2 Hendrika van de Lang, * Opijnen 1841. Volgt XII-gs.
3 Andries van de Lang, * Opijnen 1849, † er 30 mrt 1882, ±33 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 mrt 1882.
Beroep: arbeider.
XI-dk Cornelis van Santen, * Opijnen 8 feb 1813, † Deil 30 nov 1896, 83 jr, zv Andries van Santen (zie X-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 dec 1896. Cornelis:
(1) x, 48 jr, Herwijnen 30 mrt 1861 Bartje van Asch, 42 jr, * Deil 25 dec 1818, † er 26 mei 1870, 51 jr, dv Rijk Janssen van Asch † »1870 x Maria van Manen (Maren) * Deil 25 dec 1818 † er 26 mei 1870.
(2) x, 58 jr, Opijnen 28 okt 1871 Lena Zuurmond, ±35 jr, * Deil ±1836, † er 6 jan 1921, ±85 jr, dv Jakob Zuurmond * ±1811 x Maria van Kranenburg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 jan 1921.
XI-dl Gozen van Santen, * Opijnen 29 aug 1818, zv Andries van Santen (zie X-aq) en Hendrika van der Lee.
Beroep: arbeider, boerenknecht.
Gozen x, 35 jr, Est en Opijnen 18 feb 1854 Jenneke de Ruiter, ±26 jr, * Neerijnen 1828, dv Gerrit Jan de Ruiter x Hester de Keijzer.
Kinderen van Gozen en Jenneke:
1 Andries Gerrit Jan van Santen, * Waardenburg 1856. Volgt XII-gt.
2 Hester van Santen, * Neerijnen 1859. Volgt XII-gu.
3 Hendrik van Santen, * Neerijnen 1862. Volgt XII-gv.
4 Gerrit Jan van Santen, * Neerijnen 1865. Volgt XII-gw.
XI-dm Klaas Willem van Santen, * Opijnen 18 apr 1821, † er 20 jan 1906, 84 jr, zv Andries van Santen (zie X-aq) en Hendrika van der Lee.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 jan 1906.
Beroepen: 1857 boerenknecht, 1857 schipper, 1863 visser.
Klaas x, 35 jr, Est en Opijnen 7 feb 1857 Christina van Oijen, ±26 jr, * Est en Opijnen 1831, † «1906, «75 jr, dv Hendrikus van Oijen * Opijnen 20 okt 1800 † er 19 feb 1882 x Est en Opijnen 2 okt 1824 Rijkske van Zon ~ Tiel 7 juni 1801 † er 7 okt 1876.
Kinderen van Klaas en Christina:
1 Hendrika van Santen, * Opijnen 1857. Volgt XII-gx.
2 Rijkske van Santen, * Est en Opijnen 7 sept 1858. Volgt XII-gy.
3 Antje van Santen, * Opijnen 1860, † Est en Opijnen 24 jan 1869, ±9 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 jan 1869.
4 Hendrikus van Santen, * Est en Opijnen 8 feb 1863, † er 9 feb 1863, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 feb 1863.
5 Hendrikus van Santen, * Opijnen 1865. Volgt XII-gz.
6 Andries van Santen, * Opijnen 25 feb 1869, † Est en Opijnen 10 mrt 1869, 13 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 mrt 1869.
7 Antje van Santen, * Opijnen 6 feb 1871. Volgt XII-ha.
XI-dn Martinus van Zanten, * Tricht 1814, † er 28 mrt 1891, ±77 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie X-ar) en Cornelia den Ouden.
Beroep: muzikant.
Martinus x, ±37 jr, Buurmalsen 31 okt 1851 Neeltje Hol, 37 jr, * Tricht 29 apr 1814, † Buurmalsen 2 apr 1886, 71 jr, dv Lammert Hol * Haaften 1778 † Buurmalsen 29 jan 1826 x Aaltje van Steenis ~ Tricht 1775 † er 4 mei 1840.
Kind van Martinus en Neeltje:
1 Cornelia van Zanten, * Tricht 16 jan 1852. Volgt XII-hb.
XI-do Geertruij van der Velden, * Herwijnen 13 sept 1788, † Haaften 12 dec 1834, 46 jr, dv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie X-at).
Geertruij:
(1) x, 20 jr, Herwijnen 9 sept 1809 Peter van Santen (Zanten), 19 jr.Zie XI-cz voor persoonsgegevens van Peter.
(2) x, 44 jr, Haaften 4 okt 1832 Jan Aldus, 44 jr, * Haaften 19 mei 1788, † er 20 dec 1840, 52 jr, zv Huibert Aldus ~ Haaften 1759 † er 14 juni 1830 x Teuntje de Wind † «1830.
Jan trouwde later Haaften 5 mei 1836 met Johanna Klop (geb. 1810).
Beroep: Watermolenaar.
Kind van Geertruij uit onbekende relatie:
1 Neeltje van der Velde, ~ Hellouw 4 feb 1807. Volgt XII-hc.
Kinderen van Geertruij en Peter: zie XI-cz.
XI-dp Jan van der Velde, * Herwijnen 14 mei 1793, † Geldermalsen 23 juli 1854, 61 jr, zv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie X-at).
Jan x, 32 jr, Herwijnen 8 apr 1826 Neeltje van der Velde, 19 jr.
Zie XII-hc voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kind van Jan en Neeltje:
1 Geertrui van der Velde, * Herwijnen 1825, † er 27 nov 1847, ±22 jr.
XI-dq Andries van der Velde, * Hellouw 2 sept 1797, † Haaften 11 mei 1877, 79 jr, zv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie X-at).
Andries x, 23 jr, Herwijnen 19 mei 1821 Heilke Keppel, ±23 jr, * Herwijnen 1798, † Haaften 12 sept 1866, ±68 jr, dv Peter (Pieter) Keppel ~ Herwijnen 7 apr 1776 † er 19 juni 1813 x Willemke Appeldoorn.
XI-dr Maria van der Velde, * Herwijnen 30 apr 1801, dv Gerrit van der Velde(n) en Neelke van Zanten (zie X-at).
Maria x, 19 jr, Herwijnen 23 mrt 1821 Jan van Eeuwijk, 22 jr, * Herwijnen 6 nov 1798.
Kind van Maria en Jan:
1 Neeltje van Eewijk, * Herwijnen 24 okt 1830. Volgt XII-hd.
XI-ds Pieter van Santen, * Geldermalsen 1775, zv Jan Peterse van Zanten (zie X-ay) en Corsje de Wit.
Pieter:
(1) x, ±39 jr, Dordrecht 22 juni 1814 Cornelia Bonten, ±31 jr, * Dordrecht 1783.
(2) x, ±49 jr, Dordrecht 21 jan 1824 Hermina van den Berg, ±42 jr, * Dordrecht 1782.
XI-dt Jan van Zanten, * Geldermalsen 14 dec 1778, zv Jan Peterse van Zanten (zie X-ay) en Corsje de Wit.
Beroep: arbeider.
Jan x, 38 jr, Waardenburg 16 jan 1817 Willemijntje Jongbloed, 28 jr, * Tuil 12 nov 1788, dv Dirk Jongbloed x Anna Catharina Zwamborn.
Kinderen van Jan en Willemijntje:
1 Anna Catharina van Zanten, * Waardenburg 1819. Volgt XII-he.
2 Korstina van Zanten, * Waardenburg 1822. Volgt XII-hf.
XI-du Aart (Arend) van Santen (Zanten), * Geldermalsen 29 dec 1784, † Vianen 18 mrt 1860, 75 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie X-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Beroepen: logementhouder, buiten de Zandpoort te Vianen, koopman, 1814 koetsier.
Arend:
(1) x, 29 jr, Utrecht 4 mei 1814 Diderica Gerdina Spies, 30 jr, ~ Lienden 12 feb 1784, † Vianen 13 juni 1828, 44 jr, dv Gerrit Spies † Lienden 1795 x Dirkje Hober † Lienden 1795.
(2) x, 45 jr, Vianen 24 dec 1830 Hendrika Anthonia Blanken, ±32 jr, * Utrecht 1798, † Vianen 7 dec 1851, ±53 jr, dv Leendert Blanke x Dorothea Elizabeth Heldberg.
Kinderen van Arend en Diderica:
1 Dirk van Zanten, * Vianen 19 feb 1815. Volgt XII-hg.
2 Jansje van Zanten, * Vianen 17 nov 1816. Volgt XII-hh.
3 Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 15 juli 1819. Volgt XII-hi.
4 Peter van Zanten, * Vianen 18 juni 1821, † er 15 juli 1822, 1 jr.
5 Peter Antonius (Piet) van Zanten, * Vianen 17 mei 1823. Volgt XII-hj.
6 Diderika Wilhelmina van Zanten, * Vianen 9 juni 1825, † er 2 aug 1826, 1 jr.
Kinderen van Arend en Hendrika:
7 Jacob van Zanten, * Vianen 23 mrt 1831. Volgt XII-hk.
8 Dorothea Margrieta van Zanten, * Vianen 26 mei 1832. Volgt XII-hl.
9 Adrianus van Zanten, * Vianen 14 aug 1833, † er 15 sept 1833, 1 mnd.
10 Metje van Zanten, * Vianen 2 aug 1834, † er 10 sept 1834, 1 mnd.
11 Metje van Zanten, * Vianen 22 aug 1835. Volgt XII-hm.
12 Leendert van Zanten, * Vianen 8 aug 1837, † er 27 aug 1837, 19 dg.
13 Leendert Otto van Zanten, * Vianen 15 jan 1839, † er 27 mrt 1839, 2 mnd.
14 Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 4 juni 1842. Volgt XII-hn.
XI-dv Johannis van Santen, * Geldermalsen 26 feb 1787, † er 18 okt 1843, 56 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie X-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Beroep: werkman, landman, gemeentebode, ambtenaar, [bode, schutter en veldgraaf 1827-1834],.
Johannis x, 28 jr, Geldermalsen 21 okt 1815 Antje Leegemaat, 25 jr, * Zierikzee 21 mrt 1790, † Amsterdam 13 juli 1861, 71 jr, dv Bartel Jansse Leegemaat (Legemaate) * Doorn 11 mei 1732 † 4 nov 1806 x Zierikzee 16 juni 1765 Johanna van der Poel * Brouwershaven ±1744 † 18 juni 1802.
Kinderen van Johannis en Antje:
1 Bartel Johan van Santen, * Geldermalsen 27 apr 1816. Volgt XII-ho.
2 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 1 mrt 1818. Volgt XII-hp.
3 Dirk van Santen, * Geldermalsen 13 sept 1820. Volgt XII-hq.
4 Abraham van Zanten, * Geldermalsen 4 dec 1823. Volgt XII-hr.
5 Angenes Sophia van Santen, * Culemborg 1 apr 1826. Volgt XII-hs.
6 Johanna Martina van Santen, * Geldermalsen 18 mei 1828. Volgt XII-ht.
XI-dw Adrianus van Santen (Zanten), * Geldermalsen 13 mei 1788, † er 8 juni 1865, 77 jr, zv Dirk van Santen (Zanten) (zie X-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Beroep: landman, koopman.
Adrianus x, 31 jr, Geldermalsen 6 mei 1820 Maaijke van Tiffelen (Tippelen), 39 jr, * Deil 2 sept 1780, † Geldermalsen 14 mei 1855, 74 jr, dv Hendrik van Tiffelen x Artje Sluimer (Wagchem).
Maaijke is weduwe van Antonij de Jager (±1782-vóór 1820), met wie zij trouwde «1820.
Beroep: landeigenaresse.
Kinderen van Adrianus en Maaijke:
1 Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 28 aug 1820, † er 7 jan 1822, 1 jr.
2 Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 2 nov 1822. Volgt XII-hu.
3 Maaike Willemina van Santen, * Geldermalsen 20 juni 1825. Volgt XII-hv.
XI-dx Metje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 9 apr 1791, † er 12 aug 1868, 77 jr, dv Dirk van Santen (Zanten) (zie X-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Metje x, 20 jr, Geldermalsen 26 mrt 1812 Dirk Anthonie van Mourik, 31 jr, ~ Rhenen 31 dec 1780, † Geldermalsen 1 apr 1867, 86 jr.
Beroepen: 1813 herbergier, van 1815 tot 1833 bakker, 1838 kastelein, 1848 herbergier, 1851 bruggaarder, 1853 herbergier.
Kinderen van Metje en Dirk:
1 Dirk Anthonij van Mourik, * Geldermalsen 1813. Volgt XII-hw.
2 Willem Dirk van Mourik, * Geldermalsen 1813. Volgt XII-hx.
3 Johanna Hendrika van Mourik, * Geldermalsen 1816. Volgt XII-hy.
4 Metje Adriana van Mourik, * Geldermalsen 1826. Volgt XII-hz.
5 Dirkje van Mourik, * Geldermalsen 1829. Volgt XII-ia.
6 Jacob van Mourik, * Geldermalsen 1829. Volgt XII-ib.
7 Anthonia van Mourik, * Geldermalsen 1832. Volgt XII-ic.
8 Pieternella van Mourik, * Geldermalsen 1834, † er 24 apr 1838, ±4 jr.
XI-dy Willemijntje van Zanten (Santen), * Geldermalsen 28 nov 1793, † er 8 mrt 1823, 29 jr, dv Dirk van Santen (Zanten) (zie X-ba) en Jenneke van Buuren (Buren, Bueren).
Willemijntje x, 20 jr, Geldermalsen 19 mei 1814 Gerrit Lam, ±25 jr, * Buren 1789, † Geldermalsen 29 jan 1857, ±68 jr, zv Gerrit Lam x Lijsbeth van Malsen.
Beroepen: 1814 bakker, 1842 veerschipper.
Kinderen van Willemijntje en Gerrit:
1 Geerdina Pietronella Lam, * 1815. Volgt XII-id.
2 Cornelis Dirk Lam, * Geldermalsen 1819. Volgt XII-ie.
3 Hendrica Lisabetta Lam, * Geldermalsen 1819. Volgt XII-if.
4 Jenneke Antonia Lam, * Geldermalsen 1821. Volgt XII-ig.
XI-dz Roelof van Os, ~ Rotterdam 15 mrt 1763, zv Huijbert van Os en Cornelia van Zanten (zie X-bd).
Roelof x Corenlia Dooremans.
Kind van Roelof en Corenlia:
1 Corenlia van Os, ~ Rotterdam 13 juli 1784.
XI-ea Martinus Smit, ~ Den Haag 23 mei 1784, † er 11 juni 1834, 50 jr, zv Coenraad Schmidt en Adriana van Ochten (zie X-bf).
Beroep: smid.
Martinus x, 23 jr, Den Haag 24 apr 1808 Zwaantje Vogelzang, 24 jr, ~ Den Haag 8 juni 1783, † ’s Gravenhage 2 feb 1850, 66 jr, dv Coenraad Vogelesang x Magdalena Stuijver.
Kind van Martinus en Zwaantje:
1 Zwaantje Smit, * Den Haag 29 aug 1820. Volgt XII-ih.
XII-a Maas van Zanten, * Buren 31 mrt 1798, † Tiel 18 mei 1848, 50 jr, zv Geertrui van Santen (Zanten) (zie XI-a).
Beroep: militair (bij overlijden gepensioneerd).
Maas x, 30 jr, Tiel 14 feb 1829 Maria Barlo, 22 jr, * Deil 4 sept 1806, † Tiel 11 dec 1852, 46 jr, dv Gerrit Jan Barlo x Teuntje van Zijl.
Beroep: naaister.
Kinderen van Maas en Maria:
1 Maria van Zanten, * Tiel 1843. Volgt XIII-a.
2 Geertrui Antonia van Zanten, * Tiel 1845, † Montfoort-Utrecht 15 mei 1855, ±10 jr.
3 Maas van Zanten, * Tiel 1848. Volgt XIII-b.
XII-b Dirkje Ambtman, ~ Zoelen 9 dec 1807, dv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XI-a).
Dirkje x, 26 jr, Maurik 26 feb 1834 Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw), ±29 jr, * Rijswijk-G 1805, zv Roelof Baauw x Petronella van Bruchem.
Beroep: landman.
Kinderen van Dirkje en Dirk:
1 Roelofje Baauw, * Maurik 29 apr 1834. Volgt XIII-c.
2 Geertrui Hendrica Bauw, * Zoelen 1835. Volgt XIII-d.
3 Petronella Cornelia Bauw, * Avezaath 1838. Volgt XIII-e.
4 Peter Jacobus Baauw (Baouw), * Avezaath 1847. Volgt XIII-f.
5 Jannigje Baouw, * Sneek 1849. Volgt XIII-g.
6 Willem Hendrikus Bauw, * Avezaath 1851. Volgt XIII-h.
XII-c Jannigje Ambtman, ~ Zoelen 3 juni 1810, dv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XI-a).
Jannigje x, 23 jr, Maurik 7 feb 1834 Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg), ±23 jr, * Maurik 1811, zv Pier van Stuivenberg (Stuijvenberg) x Jannetje Flipsen.
Kinderen van Jannigje en Dirk:
1 Martinus van Stuijvenberg, * Maurik 1838. Volgt XIII-i.
2 Jannigje van Stuijvenberg, * Maurik 1840. Volgt XIII-j.
3 Geertruida van Stuijvenberg, * Maurik 1841. Volgt XIII-k.
4 Elisabeth van Stuijvenberg, * Maurik 29 mei 1851. Volgt XIII-l.
XII-d Peter Jan den Ambtman, * Zoelen 20 aug 1812, † Maurik 3 apr 1875, 62 jr, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XI-a).
Beroep: dienstbaar.
Peter:
(1) x, 28 jr, Maurik 16 dec 1840 Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek), ±21 jr, * Maurik 1819, † «1852, «33 jr, dv Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) * Rijswijk 15 dec 1772 † «1823 x «1812 Hermijntje de Jong * Deil 25 okt 1786.
(2) x, 40 jr, Maurik 26 nov 1852 Anna Maria Karolina van Hattem, 31 jr, * Lienden 26 nov 1821, † er 25 mrt 1887, 65 jr, dv Asuerus van Hattem (Hattum) x Catharina Spies.
Anna is weduwe van Jan Jansen Rennes (ovl. vóór 1852), met wie zij trouwde «1852.
Beroep: baker (vroedvrouw).
Kinderen van Peter en Hermijntje:
1 Herman Ambtman, * Maurik 26 mrt 1844. Volgt XIII-m.
2 Martinus Ambtman, * Maurik 1847. Volgt XIII-n.
3 Willem Hendrikus den Ambtman, * Maurik 1849. Volgt XIII-o.
Kinderen van Peter en Anna:
4 Jannigje Hermina den Ambtman, * Maurik 1854. Volgt XIII-p.
5 Azuerus den Ambtman, * Maurik 10 apr 1855. Volgt XIII-q.
6 Adriana Catharina den Ambtman, * Maurik 21 jan 1856. Volgt XIII-r.
7 Peter Jan den Ambtman, * Maurik 18 mrt 1858. Volgt XIII-s.
8 Geertruida den Ambtman, * Maurik 1862. Volgt XIII-t.
XII-e Hendrikus Martinus (den) Ambtman, * Zoelen 12 dec 1814, † er 28 feb 1892, 77 jr, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XI-a).
Hendrikus x, 26 jr, Zoelen 17 juni 1841 Johanna van Meeteren, 21 jr, * Zoelen 23 jan 1820, † er 4 aug 1897, 77 jr, dv Herman van Meeteren x Antje van Ingen.
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Geertruij den Ambtman, * Zoelen 7 aug 1842. Volgt XIII-u.
2 Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman, * Zoelen 1844. Volgt XIII-v.
3 Martinus Hendrikus den Ambtman, * Zoelen 10 juni 1847. Volgt XIII-w.
4 Dirkje den Ambtman, * Zoelen 1853. Volgt XIII-x.
5 Herman Cornelis den Ambtman, * Twello 1856. Volgt XIII-y.
6 Gerrit den Ambtman, * Zoelen 7 nov 1860. Volgt XIII-z.
XII-f Willem Ambtman, * Zoelen 26 feb 1817, zv Martinus (den) Ambtman en Geertrui van Santen (Zanten) (zie XI-a).
Willem:
(1) x, 30 jr, Zoelen 26 feb 1847 Elisabeth van Rijnberk, ±31 jr, * Rijswijk-G 1816, † «1859, «43 jr, dv Hermen (Harmen) van Rijnberk (Remberk) * Rijswijk 15 dec 1772 † «1823 x «1812 Hermijntje de Jong * Deil 25 okt 1786.
(2) x, 42 jr, Tiel 30 apr 1859 Johanna Maria de Wit, 30 jr, * Drumpt 26 feb 1829, dv Aaldert de Wit x Antonia Zweenen.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Martinus den Ambtman, * Tiel 1848. Volgt XIII-aa.
2 Willem Hendrikus den Ambtman, * Tiel 1852. Volgt XIII-ab.
Kinderen van Willem en Johanna:
3 Albertus den Ambtman, * Tiel 1867. Volgt XIII-ac.
4 Peter Hendrikus den Ambtman, * Wadenoijen 1872. Volgt XIII-ad.
XII-g Maas van Santen, * Kapel-Avezaath 2 feb 1815, † Deil 5 jan 1855, 39 jr, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XI-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Functie: daggelder.
Maas x, 21 jr, Deil 30 apr 1836 Johanna Geertruij Keij, 20 jr, * Deil 14 okt 1815, † er 21 dec 1895, 80 jr, dv Gerrit Keij ~ Deil 1776 † er 23 okt 1850 x Cornelia van Waghem.
Kinderen van Maas en Johanna:
1 Cornelis van Santen, * Deil 2 okt 1836. Volgt XIII-ae.
2 Margrieta Cornelia van Santen, * Deil 13 aug 1839. Volgt XIII-af.
3 Aart van Santen, * Deil 1842. Volgt XIII-ag.
4 Gerrit Jan van Santen, * Deil 18 dec 1844, † er 30 nov 1854, 9 jr.
5 IJda van Santen, * Deil 13 aug 1848. Volgt XIII-ah.
6 Gerrit van Santen, * Deil 13 dec 1850, † er 13 aug 1917, 66 jr.
7 Johannes van Santen, * Deil 21 nov 1853. Volgt XIII-ai.
XII-h Abraham van Santen, * Zoelen 15 mei 1818, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XI-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: van 1852 tot 1952 militair.
Abraham x, 34 jr, Nijmegen 3 juni 1852 Wilhelmina Christina Petronella van Heel, 29 jr, * Nijmegen 11 mrt 1823, dv Arnoldus van Heel x Wilhelmina Christina Graadt.
Kinderen van Abraham en Wilhelmina:
1 Wilhelmina Ida Christina van Santen, * Nijmegen 25 dec 1842. Volgt XIII-aj.
2 Johannes Hendrikus Abraham van Santen, * Amersfoort 7 aug 1853. Volgt XIII-ak.
3 Jacobus Arnoldus Aart van Santen, * Amersfoort 9 apr 1856, † er 7 jan 1859, 2 jr.
4 Ida Christina Cornelia van Santen, * Amersfoort 5 mrt 1859.
XII-i Arien van Zanten, * Avezaath 1824, zv Aart van Santen (Zanten) (zie XI-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: arbeider.
Arien x, ±24 jr, Zoelen 29 dec 1848 Gerdina Udo, ±32 jr, * Erichem 1816, dv Fier Udo ~ Erichem 16 mei 1776 † er 15 okt 1849 x Neeltje (Aaltje) van de Water ~ 14 apr 1780 † Erichem 14 apr 1850.
Beroep: dienstmeid.
XII-j Janna van Zanten (Santen), * Avezaath 10 juni 1828, † Kapel-Avezaath 14 feb 1897, 68 jr, dv Aart van Santen (Zanten) (zie XI-b) en Eijke van Maurik (Mourik).
Beroep: dienstmeid.
Janna x, 25 jr, Zoelen 22 juli 1853 Hendrik Stap, 26 jr, * Avezaath 6 apr 1827, zv Harmen Stap (Stapraden) * Zoelen 13 mei 1805 † er 14 aug 1863 x Beesd 18 nov 1826 Cornelia de Weerd * Tricht 1799.
Beroep: dienstknecht.
Kinderen van Janna en Hendrik:
1 Ida Cornelia Stap, * Zoelen 1858. Volgt XIII-al.
2 Cornelis Stap, * Avezaath 21 okt 1860. Volgt XIII-am.
3 Aartje Stap, * Avezaath 1863. Volgt XIII-an.
4 Jan Hendrik Stap, * Zoelen 21 apr 1867. Volgt XIII-ao.
5 Hermanus Arie Stap, * Kapel-Avezaath 1872. Volgt XIII-ap.
XII-k Dirk van de Water, * Buurmalsen 4 dec 1825, † Tricht 9 juni 1881, 55 jr, zv Johannes van de Water (zie XI-n) en Petronella van Dijk.
Dirk x, 26 jr, Buurmalsen 29 okt 1852 Arnolda van Zetten, 20 jr, * Deil 5 jan 1832.
Kinderen van Dirk en Arnolda:
1 Lambertus Hermanus van de Water, * Tricht apr 1854, † er 26 juli 1854, 3 mnd.
2 Hermanus van de Water, * Tricht dec 1862, † er 18 feb 1864, 1 jr.
XII-l Anthonia Johanna van de Water, * Buurmalsen 20 sept 1841, † er 4 dec 1915, 74 jr, dv Johannes van de Water (zie XI-n) en Aaltje van Kuilenburg.
Anthonia x, 25 jr, Buurmalsen 11 jan 1867 Johannes (Jan) Huigen, ±27 jr, * Buurmalsen 1840, † er 6 nov 1916, ±76 jr, zv Arie (Arien) Huijgen * 1 mrt 1794 † Buurmalsen 3 mei 1870 x Buurmalsen 9 mrt 1832 Magdalena van Loenen † »1870.
Beroep: kuiper.
XII-m Hermina van de Water, * Buurmalsen 6 mrt 1845, † Tricht 7 apr 1874, 29 jr, dv Johannes van de Water (zie XI-n) en Aaltje van Kuilenburg.
Hermina x, 19 jr, Buurmalsen 21 juli 1864 Cornelis Hol, ±26 jr, * Buurmalsen 1838, † er 28 dec 1920, ±82 jr, zv Cornelis Dirk Hol x Jantje van der Maas.
Cornelis trouwde later Buurmalsen 9 dec 1874 met Drikje van Helten (1839-1912).
Beroep: landbouwer.
XII-n Maaijke van Santen, * Beusichem 12 nov 1823, † Culemborg 17 dec 1889, 66 jr, dv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XI-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XI-o).
Maaijke:
(1) x, 21 jr, Culemborg 4 juli 1845 Cornelis van Eck (Ek), 27 jr, * Culemborg 16 mei 1818, † er 3 apr 1847, 28 jr, zv Johannes van Eck (Ek) † »1819 x Aaltje (Otje) Bron ~ 1780 † Culemborg 11 juni 1819.
(2) x, 25 jr, Beusichem 8 dec 1848 Antonie Konings, 23 jr, * Everdingen 8 jan 1825, † Culemborg 31 jan 1890, 65 jr, zv Hendrikus Konings x Catrina van Iperen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 feb 1890.
Beroep: 1848 werkman.
Kind van Maaijke en Cornelis:
1 Johannes van Eck (Ek), * Beusichem 7 jan 1846. Volgt XIII-aq.
Kinderen van Maaijke en Antonie:
2 Hendrikus Konings, * Culemborg 5 apr 1848. Volgt XIII-ar.
3 Antonia Johanna Konings, * Culemborg 14 okt 1857, † er 20 nov 1857, 1 mnd.
XII-o Jan van Santen, * Beusichem 9 aug 1829, † Zoelmond 20 feb 1897, 67 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XI-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XI-o).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 feb 1897.
Beroepen: 1857 landman, 1897 landbouwer.
Jan x, 27 jr, Beusichem 2 mei 1857 Jannigje van Schoor(dijk), 32 jr.
Zie XII-ax voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Jan en Jannigje:
1 Johanna Magdelina van Santen, * Beusichem 17 juli 1858.
2 Elisabeth Wilhelmina van Santen, * Beusichem 11 dec 1859, † er 23 juni 1864, 4 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 juni 1864.
3 Anthonie Johannes van Santen, * Beusichem 10 aug 1864, † Zoelmond 30 dec 1876, 12 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 dec 1876.
4 Willem van Santen, * Beusichem 1867. Volgt XIII-as.
XII-p Aalbert van Santen, * Beusichem 13 juli 1833, † er 23 okt 1913, 80 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XI-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XI-o).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 okt 1913.
Beroep: 1864 landbouwer.
Aalbert:
(1) x, 30 jr, Beusichem 24 feb 1864 Elizabeth van der Heijden, 28 jr, * Zoelen 7 juni 1835, † Beusichem 30 apr 1867, 31 jr, dv Gijsbert van der Heijden (Heiden) x Dirkje Brinkman.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 apr 1867.
Beroep: 1864 dienstmeid.
(2) x, 41 jr, Beusichem 29 juli 1874 Wilhelmina van Santen, 31 jr.Zie XII-ac voor persoonsgegevens van Wilhelmina.
Kinderen van Aalbert en Elizabeth:
1 Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 1864. Volgt XIII-at.
2 Gijsbertus Johannes van Santen, * Beusichem 21 mrt 1866, † er 9 juli 1866, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 juli 1866.
XII-q Anthonij van Santen, * Beusichem 11 jan 1839, † er 6 mei 1904, 65 jr, zv Anthonij (Anthonie) van Santen (zie XI-ab) en Johanna (Magdelina) van Santen (zie XI-o).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 mei 1904.
Beroepen: arbeider, werkman, 1864 landman, 1904 landbouwer.
Anthonij x, 25 jr, Beusichem 27 juli 1864 IJda van Arnhem, 25 jr, * Zoelen 22 jan 1839, † Beusichem 8 apr 1878, 39 jr, dv Dirk van Arnhem * Maurik 23 mrt 1805 x Buurmalsen 8 okt 1833 Roelofke van den Oever * Buurmalsen 8 apr 1809.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 apr 1878.
Beroep: 1864 dienstmeid.
Kinderen van Anthonij en IJda:
1 Antonie Johannes van Santen, * Beusichem 1865. Volgt XIII-au.
2 Dirk Johannes van Santen, * Beusichem 9 apr 1866, † er 20 aug 1866, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 aug 1866.
3 Dirkje Johanna van Santen, * Beusichem 3 sept 1867, † er 30 jan 1897, 29 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 jan 1897.
4 Johannes van Santen, * Beusichem 1869. Volgt XIII-av.
5 Roelof van Santen, * Beusichem 27 juni 1871. Volgt XIII-aw.
6 van Santen, levenloos geboren zoon, * Beusichem 17 mrt 1873.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 mrt 1873.
7 Aalbert van Santen, * Beusichem 26 sept 1876, † er 20 mrt 1878, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 mrt 1878.
8 van Santen, levenloos geboren zoon, * Beusichem 21 mrt 1878.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 mrt 1878.
XII-r Aalbert van Santen, * Beusichem 14 dec 1822, † Utrecht 11 juni 1891, 68 jr, zv Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XI-p).
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 juni 1891.
Beroep: kleerbleekersknecht.
Aalbert x, 27 jr, Utrecht 16 okt 1850 Elizabeth Achterberg, 27 jr, * Utrecht 18 aug 1823, † Nijkerk 18 mei 1900, 76 jr, dv Adrianus Achterberg (Agterberg) ~ Utrecht 12 apr 1788 † er 14 apr 1837 x Utrecht 1 nov 1809 Gerarda Burgers (Bongers) ~ Arnhem 7 mei 1789 † Utrecht 26 apr 1866.
Kinderen van Aalbert en Elizabeth:
1 Johanna van Santen, * Utrecht 17 juli 1851, † er 8 mrt 1852, 7 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 mrt 1852.
2 Adrianus van Santen, * Utrecht 21 jan 1853. Volgt XIII-ax.
3 Jacobus van Santen, * Utrecht 21 feb 1855. Volgt XIII-ay.
4 Elisabeth van Santen, * Utrecht 30 apr 1858, † er 7 mei 1858, 7 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 mei 1858.
5 Willem van Santen, * Utrecht 22 mei 1859, † er 8 juni 1859, 17 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 juni 1859.
6 Gerarda van Santen, * Utrecht 26 juli 1860, † er 10 feb 1861, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 feb 1861.
7 Cornelia van Santen, * Utrecht 26 juni 1862, † er 16 juni 1866, 3 jr.
8 Johanna Hendrika van Santen, * Utrecht 21 nov 1864, † er 9 mrt 1865, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 mrt 1865.
XII-s Johanna Petronella de Groot, * Utrecht 4 sept 1827, † er 18 feb 1913, 85 jr, dv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XI-p).
Johanna x, 25 jr, Utrecht 13 apr 1853 Govert Soesbergen, ±31 jr, * Utrecht 1822, † er 30 nov 1892, ±70 jr, zv Hendrik van Soesbergen (Soestbergen) * Utrecht 1786 x Utrecht 15 apr 1818 Geertruij Agterberg * Utrecht 1794.
Kinderen van Johanna en Govert:
1 Soesbergen, levenloos geboren zoon, * Utrecht 30 jan 1854.
2 Geertruida Soesbergen, * 1856, † Utrecht 3 jan 1858, ±2 jr.
3 Jacobus Soesbergen, * 1857, † Utrecht 14 nov 1860, ±3 jr.
4 Hendrik Soesbergen, * nov 1858, † Utrecht 5 juni 1859, 7 mnd.
5 Willem Soesbergen, * 1861, † Utrecht 7 juni 1866, ±5 jr.
6 Soesbergen, levenloos geboren zoon, * Utrecht 27 juli 1863.
7 Geertruij Willemina Soesbergen, * Utrecht 1864. Volgt XIII-az.
8 Soesbergen, levenloos geboren zoon, * Utrecht 18 dec 1866.
9 Mijntje Soes(t)bergen, * Utrecht 1868. Volgt XIII-ba.
XII-t Dirk de Groot, * Utrecht 20 apr 1830, † er 11 aug 1901, 71 jr, zv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XI-p).
Beroep: touwslager.
Dirk x, 30 jr, Utrecht 11 apr 1861 Agnes van Schroon, 29 jr, * Utrecht 18 okt 1831, † er 14 jan 1909, 77 jr, dv Hendrik van Schroon x Adriana Atteveld.
Kinderen van Dirk en Agnes:
1 Wilhelmina de Groot, * Utrecht 19 okt 1861, † er 23 mrt 1876, 14 jr.
2 Adriana de Groot, * Utrecht 17 sept 1864. Volgt XIII-bb.
3 Dirk de Groot, * Utrecht 5 mrt 1867, † er 9 mrt 1871, 4 jr.
4 Jacobus de Groot, * Utrecht 30 mrt 1870, † er 22 jan 1874, 3 jr.
XII-u Jacobus de Groot, * Utrecht 1833, † er 16 juli 1866, ±33 jr, zv Jacobus de Groot en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XI-p).
Jacobus x, ±26 jr, Utrecht 11 mei 1859 Alida van Zomeren, ±34 jr, * Utrecht 1825, † »1866, »41 jr, dv Dirk van Zomeren x Hendrica Walbeek.
Alida is weduwe van Reinier Meeuwsen (1824-1854), met wie zij trouwde Utrecht 8 sept 1852.
Kind van Jacobus en Alida:
1 Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1860. Volgt XIII-bc.
XII-v Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 1838, † er 19 juli 1887, ±49 jr, zv Pieter van Basten en Willemijntje (Willemina) van Santen (zie XI-p).
Beroep: touwslager.
Christiaan x, ±23 jr, Utrecht 13 mrt 1861 Johanna Hendrica van den Berg, ±22 jr, * Utrecht 1839, † er 29 apr 1922, ±83 jr, dv Jacobus Johannes van den Berg * Utrecht 1812 x Utrecht 12 mei 1830 Hendrica van Beusekom ~ Utrecht 2 okt 1809.
Kinderen van Christiaan en Johanna:
1 Pieter van Basten, * Utrecht 1862, † er 17 mei 1885, ±23 jr.
2 Johanna van Basten, * Utrecht jan 1863, † er 4 feb 1863, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 feb 1863.
3 Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 1865. Volgt XIII-bd.
4 Wilhelmina van Basten, * Utrecht 17 okt 1867. Volgt XIII-be.
5 Albertus van Basten, * Utrecht 17 apr 1871. Volgt XIII-bf.
6 Christiaan van Basten, * Utrecht 17 okt 1877. Volgt XIII-bg.
7 Hendrikus Jacobus van Basten, * Utrecht 25 mei 1880. Volgt XIII-bh.
XII-w Anthonia Struik (van Santen), * Beusichem 3 nov 1822, † er 6 jan 1904, 81 jr, dv Jan Struik en Gerrigje van Zanten (zie XI-q).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 jan 1904. Anthonia x, 44 jr, Utrecht 6 feb 1867 Dirk van Elst, ±34 jr, * Rhenen 1833, † «6 jan 1904, «71 jr, zv Antonie van Elst x Aartje van Agterberg.
Dirk is weduwnaar van Maria de Heus (ovl. vóór 1867), met wie hij trouwde «1867.
XII-x Alida Struijk, * Beusichem 1 feb 1826, dv Jan Struik en Gerrigje van Zanten (zie XI-q).
Alida x, 30 jr, Beusichem 29 nov 1856 Cornelis Jacob van Buuren, 31 jr, * Beusichem 26 dec 1824, † er 11 nov 1878, 53 jr, zv Hendrikus van Buuren ~ Beusichem 13 aug 1802 † er 28 mrt 1857 x Beusichem 12 aug 1826 Cornelia Verlee * Beusichem 1801.
Kind van Alida en Cornelis:
1 Gerrit Jan van Buuren, * Beusichem 1861. Volgt XIII-bi.
XII-y Albert van Santen, * Beusichem 8 jan 1831, † Utrecht 11 juni 1914, 83 jr, zv Willem van Santen (zie XI-r) en Anna van Santen (zie XI-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 juni 1914.
Beroep: 1855 boerenknecht.
Albert x, 24 jr, Beusichem 4 aug 1855 Rijkje Prijs, ±26 jr, * Zoelmond 1829, † Utrecht 30 juni 1913, ±84 jr, dv Gijsje Prijs.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 juli 1913.
XII-z Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 17 jan 1833, † Buren 18 nov 1914, 81 jr, dv Willem van Santen (zie XI-r) en Anna van Santen (zie XI-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 nov 1914. Jacoba x, 25 jr, Buren 14 mei 1858 Philip Bronk, 22 jr, * Buren 14 dec 1835, † er 2 juli 1912, 76 jr, zv Hendrik Bronk (Sprong) ~ Buren 9 feb 1801 † er 8 juli 1870 x Buren 23 sept 1824 Anna de Jongh (Jong) ~ Buren 31 mrt 1799 † er 6 feb 1872.
Beroep: 1882 landman.
Kinderen van Jacoba uit onbekende relatie:
1 Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 16 sept 1852. Volgt XIII-bj.
2 Anna van Santen, * Beusichem 19 juli 1855, † er 3 feb 1857, 1 jr.
Kinderen van Jacoba en Philip:
3 Hendrik Bronk, * Buren 14 sept 1858. Volgt XIII-bk.
4 Willem Bronk, * Buren 10 aug 1860, † er 7 mei 1861, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 mei 1861.
5 Willem Cornelis Bronk, * Buren 1 mrt 1862. Volgt XIII-bl.
6 Anna Bronk, * Buren 15 nov 1864. Volgt XIII-bm.
7 Dirkje Bronk, * Buren 6 juni 1867, † er 9 juni 1867, 3 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 juni 1867.
8 Johanna Elisabeth Bronk, * Buren 13 juni 1868, † er 6 juli 1930, 62 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 juli 1930.
9 Gerrit Albertus Bronk, * Buren 4 nov 1871. Volgt XIII-bn.
10 Cornelia Bronk, * Buren 10 feb 1875. Volgt XIII-bo.
XII-aa Johanna van Santen, * Beusichem 30 nov 1834, † er 7 apr 1906, 71 jr, dv Willem van Santen (zie XI-r) en Anna van Santen (zie XI-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 apr 1906. Johanna:
(1) x, 23 jr, Beusichem 10 feb 1858 Willem Czn Verkerk, 28 jr, * Beusichem 1 jan 1830, † er 6 apr 1881, 51 jr, zv Cornelis Verkerk ~ Beusichem 27 apr 1797 † er 20 mrt 1861 x »sept 1834 Dirkje Johanna Verkerk * Beusichem 1803 † er 9 apr 1856.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 apr 1881.
Beroepen: 1858 werkman, 1868 koopman, 1881 landman.
(2) x, 47 jr, Beusichem 15 mrt 1882 Jan van Ingen, 48 jr, * IJzendoorn 23 dec 1833, † Beusichem 9 feb 1915, 81 jr, zv Arie van Ingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 feb 1915. Jan is weduwnaar van Neeltje Berné, met wie hij trouwde «1882.
Beroepen: 1882 landman, 1915 koopman.
Kinderen van Johanna en Willem:
1 Dirkje Johanna Verkerk, * Beusichem 9 jan 1859, † er 5 aug 1859, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 aug 1859.
2 Johannes Verkerk, * Beusichem 1860. Volgt XIII-bp.
3 Dirk Verkerk, * Beusichem 1865. Volgt XIII-bq.
4 Willem Verkerk, * Beusichem 17 nov 1865, † er 10 dec 1868, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 dec 1868.
5 Cornelis Verkerk, * Beusichem 1868. Volgt XIII-br.
6 Willem Verkerk, * Beusichem 1870. Volgt XIII-bs.
7 Lucas Johannes Christiaan Verkerk, * Beusichem 1876. Volgt XIII-bt.
8 Anna Wilhelmina Verkerk, * Beusichem 20 juni 1881, † er 29 juli 1881, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 juli 1881.
XII-ab Johanna (Anna) van Santen (Zanten), * Beusichem 1 dec 1836, dv Willem van Santen (zie XI-r) en Anna van Santen (zie XI-bh).
Anna x, 23 jr, Beusichem 7 dec 1859 Cornelis de Kogel, ±25 jr, * Ameide 1834, zv Willem Klaasse de Kogel x Helena van Dokkum.
Kinderen van Anna en Cornelis:
1 Hermanus de Kogel, * Beusichem 1856. Volgt XIII-bu.
2 Willem Klaas de Kogel, * Ameide 1860. Volgt XIII-bv.
XII-ac Wilhelmina van Santen, * Beusichem 25 juli 1843, † er 10 feb 1928, 84 jr, dv Willem van Santen (zie XI-r) en Anna van Santen (zie XI-bh).
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 feb 1928.
Beroep: 1874 dienstmeid.
Wilhelmina x, 31 jr, Beusichem 29 juli 1874 Aalbert van Santen, 41 jr.
Zie XII-p voor persoonsgegevens van Aalbert.
XII-ad Dirkje van Santen, * Beusichem 20 juli 1848, † er 26 nov 1905, 57 jr, dv Willem van Santen (zie XI-r) en Anna van Santen (zie XI-bh).
Dirkje x, 26 jr, Beusichem 28 okt 1874 Dirk van Overbeek, 25 jr, * Beusichem 12 dec 1848, † er 6 nov 1924, 75 jr, zv Johannes van Overbeek * Beusichem 25 juli 1811 † er 10 juni 1872 x Beusichem 22 aug 1839 Anneke van Est * Zoelen 1816.
Beroepen: arbeider, 1904 werkman, van 1912 tot 1917 barbier.
Kinderen van Dirkje en Dirk:
1 Dirk Johannes van Overbeek, * Beusichem 10 sept 1867, † Wijk bij Duurstede 17 juli 1885, 17 jr.
Beroep: 1885 boerenknecht.
2 Anneke van Overbeek, * Beusichem 1875. Volgt XIII-bw.
3 Willem van Overbeek, * Beusichem 1877. Volgt XIII-bx.
4 Johannes van Overbeek, * Beusichem 1879. Volgt XIII-by.
5 Albert van Overbeek, * Beusichem 3 dec 1880, † er 14 jan 1881, 1 mnd.
6 Anna Wilhelmina van Overbeek, * Beusichem 13 mrt 1882, † er 14 mrt 1956, 74 jr.
7 Albert van Overbeek, * Beusichem 1884. Volgt XIII-bz.
8 Dirkje van Overbeek, * Beusichem 1886. Volgt XIII-ca.
9 Jacoba van Overbeek, * Beusichem 16 apr 1888. Volgt XIII-cb.
10 Jan Hendrik van Overbeek, * Beusichem 1891, † Utrecht 20 apr 1917, ±26 jr.
Beroep: 1917 koopman.
XII-ae Dirk van Santen, * Beusichem 21 dec 1843, † er 24 apr 1911, 67 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XI-s) en Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 apr 1911.
Beroep: landbouwer, landman.
Dirk x, 29 jr, Beusichem 7 mei 1873 Teuntje van Asch, 34 jr, * Ravenswaaij 17 juli 1838, † Beusichem 20 juni 1893, 54 jr, dv Cornelis van Asch * ±1813 x Geertrui van Haarlem * ±1813.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 juni 1893.
Kinderen van Dirk en Teuntje:
1 Theodora van Santen, * Ravenswaaij 17 mei 1864. Volgt XIII-cc.
2 Jacob Hendrik van Santen, * Beusichem 1874. Volgt XIII-cd.
3 Cornelis Aart van Santen, * Beusichem 1875. Volgt XIII-ce.
4 Cornelia van Santen, * Beusichem 1876. Volgt XIII-cf.
5 Dirkje Antonia van Santen, * Beusichem 19 jan 1879. Volgt XIII-cg.
6 Geertruida van Santen, * Beusichem 16 juli 1880. Volgt XIII-ch.
7 Aalbert Johannes van Santen, * Beusichem 1883. Volgt XIII-ci.
8 Aartje van Santen, * Beusichem 22 apr 1885. Volgt XIII-cj.
XII-af Aartje van Zanten, * Beusichem 29 juli 1850, † Lienden 19 mrt 1925, 74 jr, dv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XI-s) en Cornelia van Schaardijk (Scherdijk) (Schuurdijk).
Aartje x, 23 jr, Beusichem 25 feb 1874 Cornelis Kievith, ±35 jr, * Beusichem 1839, † Ravenswaaij (Maurik) 13 juli 1914, ±75 jr, zv Willem Kievith * Beusichem 26 mrt 1806 † er 31 jan 1886 x Beusichem 28 dec 1830 Aresia Christina van der Lingen * Beusichem 16 nov 1805 † er 12 mei 1840.
Cornelis is weduwnaar van Jantje van Meerten (ovl. vóór 1874), met wie hij trouwde «1874.
Beroep: landbouwer, landman, koopman.
Kinderen van Aartje en Cornelis:
1 Willem Kievith, * Beusichem 19 jan 1875, † er 18 juli 1875, 5 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 juli 1875.
2 Hendrik Cornelis Kievith, * Beusichem 1877. Volgt XIII-ck.
3 Willem Kievith, * Beusichem 1879. Volgt XIII-cl.
4 Arie Kievith, * Ravenswaaij (Maurik) 1883, † er 9 sept 1894, ±11 jr.
5 Dirk Johannes Kievith, * Beusichem 1883. Volgt XIII-cm.
6 Adrianus Kievith, * Beusichem 1884. Volgt XIII-cn.
7 Geertruida Kievith, * Beusichem 19 mei 1885, † er 30 aug 1885, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 sept 1885.
8 Cornelis Kievith, * Beusichem 15 juli 1886, † er 6 sept 1886, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 sept 1886.
9 Gerrit Kievith, * Ravenswaaij (Maurik) 17 sept 1888, † er 8 feb 1890, 1 jr.
10 Albert Johannes Kievith, * Ravenswaaij 1891. Volgt XIII-co.
11 Gerrit Kievith, * Ravenswaaij 1891. Volgt XIII-cp.
XII-ag Jannigje van Santen (Zanten), * Beusichem 1855, dv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XI-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Jannigje x, ±26 jr, Breda 21 juli 1881 Laerentius Hendrikus Hintzen, ±26 jr, * Usquert 1855, zv Johannes Hendrikus Adolphus Hintzen x Allegonda Maria Theresia van Lintel.
XII-ah Arie van Zanten, * Beusichem 29 apr 1857, † Dordrecht «1926, «69 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XI-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Beroep: 1880 landbouwer.
Arie x, 23 jr, Beusichem 26 mei 1880 Metje van Nuijssenborgch, ±24 jr, * Beusichem 1856, † Dordrecht »1930, »74 jr, dv Cornelis (Kornelis) van Nuijssenborgch (Nuijssenburg) * Beusichem 20 dec 1829 † er 12 mrt 1908 x Beusichem 5 feb 1855 Pietronella Boon * Beusichem 1825 † »1908.
Kinderen van Arie en Metje:
1 Beatriks van Zanten, * Beusichem 1881. Volgt XIII-cq.
2 Cornelis van Zanten, * Culemborg 1882. Volgt XIII-cr.
3 Jacoba Hendrika van Zanten, * Rotterdam 20 okt 1884, † er 3 dec 1884, 1 mnd.
4 Pieter van Zanten, * Rotterdam 26 sept 1885.
5 Jacoba Hendrika van Zanten, * Rotterdam 1 feb 1888. Volgt XIII-cs.
6 Arie van Zanten, * Antwerpen 1890. Volgt XIII-ct.
7 Metje van Zanten, * Dordrecht 22 feb 1893, † «1897, «4 jr.
8 Jannigje van Zanten, * Dordrecht 11 juli 1895. Volgt XIII-cu.
9 Metje van Zanten, * Dordrecht 1 nov 1897. Volgt XIII-cv.
10 Cornelia van Zanten, * Dordrecht 29 aug 1899. Volgt XIII-cw.
11 Martina van Zanten, * Dordrecht 17 jan 1901. Volgt XIII-cx.
XII-ai Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 3 apr 1860, † er 9 juli 1919, 59 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XI-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 juli 1919.
Beroepen: landman, landbouwer, 1919 koopman.
Jacob:
(1) x, 22 jr, Beusichem 8 nov 1882 Elisabeth Maria de Morrée, 24 jr.Zie XIII-ff voor persoonsgegevens van Elisabeth.
(2) x, 33 jr, Beusichem 29 mrt 1894 Maria Johanna van Bekkum, 45 jr.Zie XII-bs voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Jacob en Elisabeth:
1 Beatriks van Zanten, * Beusichem 18 feb 1883, † er 10 okt 1883, 7 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 okt 1883.
2 Beatriks van Zanten, * Beusichem 10 mrt 1884, † er 30 sept 1884, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 okt 1884.
3 Elisabeth Maria van Zanten, * Beusichem 5 apr 1885, † er 9 juli 1885, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 juli 1885.
4 Arie van Zanten, * Beusichem 26 apr 1886. Volgt XIII-cy.
5 Beatriks van Zanten, * Beusichem 15 okt 1888, † er 15 nov 1888, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 nov 1888.
6 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 24 nov 1889. Volgt XIII-cz.
7 Elisabeth Maria van Zanten, * Beusichem 13 mei 1891, † er 24 okt 1918, 27 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 okt 1918.
XII-aj Cornelis van Zanten, * Beusichem 1861, † er 4 mrt 1933, ±72 jr, zv Jacob Hendrik van Santen (Zanten) (zie XI-s) en Beatriks den Hartog (Hertog).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 mrt 1933.
Beroep: landbouwer.
Cornelis x, ±21 jr, Beusichem 13 sept 1882 Wilhelmina de Jong, 18 jr, * Zoelmond 22 feb 1864, † Beusichem 10 mei 1938, 74 jr, dv Leendert de Jong * Deil 16 juni 1827 † Beusichem 14 dec 1899 x Culemborg 10 aug 1855 Jenneke Blom * Ravenswaaij 30 juni 1830 † Zoelmond 10 mrt 1881.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 mei 1938.
Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:
1 Beatriks van Zanten, * Beusichem 1884. Volgt XIII-da.
2 Leendert van Zanten, * Beusichem 1885. Volgt XIII-db.
3 Jenneke van Zanten, * Beusichem 27 jan 1887. Volgt XIII-dc.
4 Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 1889. Volgt XIII-dd.
5 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1892. Volgt XIII-de.
6 Gerrit van Zanten, * Beusichem 1897. Volgt XIII-df.
7 Maria Helena van Zanten, * Beusichem 1902, † er 27 sept 1928, ±26 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 sept 1928.
XII-ak Albertus de Groot, * Utrecht 14 nov 1837, † er 23 apr 1898, 60 jr, zv Johannis de Groot en Antonia van Santen (zie XI-t).
Beroep: leerlooijer, smid.
Albertus x, 25 jr, Utrecht 6 mei 1863 Clasina van Roijen, 20 jr, * Utrecht 1 juni 1842, † Oud-Zuilen 26 okt 1929, 87 jr, dv Antonie van Roijen * Utrecht 19 jan 1809 x Utrecht 30 nov 1836 Gerritje Stuivenberg * Scherpenzeel (Gelderland) 1806 † Utrecht 2 juni 1854.
Kinderen van Albertus en Clasina:
1 Antonia de Groot, * Utrecht 12 mei 1864, † er 20 mei 1866, 2 jr.
2 Gerarda de Groot, * Utrecht 1 feb 1866, † er 23 mei 1866, 3 mnd.
3 Johannes de Groot, * Utrecht 24 apr 1867. Volgt XIII-dg.
4 Albertus de Groot, * Utrecht 15 sept 1869. Volgt XIII-dh.
5 Gerardus de Groot, * Utrecht 12 juni 1872. Volgt XIII-di.
6 Anthonia de Groot, * Utrecht 8 apr 1875. Volgt XIII-dj.
XII-al Johannes Antonie de Groot, * Utrecht 1842, † er 5 apr 1888, ±46 jr, zv Johannis de Groot en Antonia van Santen (zie XI-t).
Beroep: smid.
Johannes x, ±35 jr, Utrecht 18 juli 1877 Elisabeth Anna Mulder, ±21 jr, * Utrecht 1856, dv Joannis Mulder x Anna Elisabeth Westerhoudt.
XII-am Jacobus de Groot, * Utrecht 1851, zv Johannis de Groot en Antonia van Santen (zie XI-t).
Beroep: leerlooier.
Jacobus x, ±46 jr, Utrecht 1 juli 1897 Cornelia Mulder, ±37 jr, * Utrecht 1860, dv Joannis Mulder x Anna Elisabeth Westerhoudt.
XII-an Wilhelmina van der Lingen, * Zoelmond 1817, dv Dirk Stevense van der Lingen en Cornelia Vogelpoel (zie XI-u).
Wilhelmina x, ±33 jr, Beusichem 26 apr 1850 Adrianus Laponder, ±29 jr, * Ravenswaaij 1821, zv Peter Laponder x Anna Catharina van Stuijvenberg * 1785 † Zoelmond 9 nov 1865.
Beroep: 1850 landbouwer.
XII-ao Kunera Johanna van der Lingen, * Beusichem 26 mrt 1820, † er 14 sept 1896, 76 jr, dv Dirk Stevense van der Lingen en Cornelia Vogelpoel (zie XI-u).
Beroep: landman.
Kunera x, 30 jr, Beusichem 26 apr 1850 Willem Hendrik Kievit(h), 31 jr, * Beusichem 20 nov 1818, † er 5 mrt 1876, 57 jr, zv Cornelis Dirk Kievit(h) * Bunnik aug 1782 † Beusichem 12 juni 1832 x Bunnik 13 apr 1806 Dirkje van Deventer * Beusichem 28 juli 1782.
XII-ap Willem van der Lingen, * Beusichem 15 feb 1825, † er 16 apr 1902, 77 jr, zv Dirk Stevense van der Lingen en Cornelia Vogelpoel (zie XI-u).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 apr 1902.
Beroep: landbouwer.
Willem x, 29 jr, Beusichem 23 mrt 1854 Willemijntje van den Berg, 29 jr, * Buren 12 feb 1825, † Beusichem 6 feb 1890, 64 jr, dv Johannes van den Berg * Beusichem 1798 † »1830 x Beusichem 31 juli 1823 Geertje van Kempen * Beusichem † er 16 feb 1830.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 feb 1890.
Kinderen van Willem en Willemijntje:
1 Dirk Stevense van der Lingen, * Beusichem 1855. Volgt XIII-dk.
2 Geertje van der Lingen, * Beusichem 18 aug 1855, † er 28 nov 1876, 21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 nov 1876.
Beroep: dienstbode.
3 Cornelis van der Lingen, * Beusichem 15 juli 1856, † er 22 juni 1857, 11 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 juni 1857.
4 Cornelia van der Lingen, * Beusichem 1858. Volgt XIII-dl.
5 Johanna van der Lingen, * Beusichem 31 juli 1859, † er 25 jan 1877, 17 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 jan 1877.
6 Jan Peter van der Lingen, * Beusichem 1863. Volgt XIII-dm.
7 Neeltje van der Lingen, * Beusichem 12 okt 1864, † er 4 juli 1865, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 juli 1865.
XII-aq Kuinera Vogelpoel, * Beusichem 1838, dv Willem Vogelpoel (zie XI-x) en Jantje (Jannigje) van Essen (zie XI-bp).
Beroep: 1862 werkster.
Kuinera x, ±24 jr, Beusichem 28 mei 1862 Leendert den Hertog, ±31 jr, * Beusichem 1831, zv Cornelis den Hertog x Mijntje van den Berg.
Beroep: 1862 arbeider.
XII-ar Willemijntje Vogelpoel, * Beusichem 1856, dv Willem Vogelpoel (zie XI-x) en Jantje (Jannigje) van Essen (zie XI-bp).
Willemijntje x, ±20 jr, Beusichem 2 aug 1876 Jurrien Brugmans, ±24 jr, * Herwijnen 1852, zv Sijmen Brugmans x Stijntje van Zuidam.
XII-as Willem Vogelpoel, * Beusichem 1858, zv Willem Vogelpoel (zie XI-x) en Jantje (Jannigje) van Essen (zie XI-bp).
Beroep: 1858 werkman.
Willem x, ±23 jr, Beusichem 1 juni 1881 Johanna Maria Cornelia Visscher, dv Dirk Visscher x Petronella van Os.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 N.N. Vogelpoel, levenloos geboren zoon, * Beusichem 12 mrt 1884.
2 Pieter Daniel Vogelpoel, * Beusichem 8 nov 1886, † er 9 jan 1887, 2 mnd.
XII-at Johanna Magdalena Janssen, * Beusichem 1828, † «1865, «37 jr, dv Anthoni Jansen (Janssen) en Antonia Prijs (zie XI-y).
Johanna x, ±29 jr, Beusichem 7 okt 1857 Hendrik Stap, 27 jr, * Tiel 26 juni 1830, † Eck en Wiel 17 jan 1899, 68 jr, zv Gerrit Stap * Zoelen 23 feb 1794 x Tiel 20 nov 1822 Antjen Feritz (Feeris) * Tiel 6 nov 1803.
Hendrik trouwde later Tiel 5 aug 1865 met Janna Stap (1829-1911).
Beroep: steenovensgezel.
Kind van Johanna en Hendrik:
1 Anthonia Hendrika Stap, * Tiel 19 dec 1860. Volgt XIII-dn.
XII-au Rijk van Schoordijk, * Beusichem 1814, † Rijswijk (Maurik) 20 mei 1897, ±83 jr, zv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XI-z).
Rijk x, ±30 jr, Maurik 15 mei 1844 Wilhelmina Antonia van Asch, ±31 jr, * Beusichem 1813, † «1897, «84 jr, dv Pieter (Peter) van Asch * Ravenswaaij 6 mrt 1781 † Maurik 16 feb 1853 x Christina Willemina van Asch * Ravenswaaij 9 sept 1788 † er 19 sept 1858.
XII-av Neeltje van Schoordijk, * 1816, † Harmelen 1 apr 1869, ±53 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XI-z).
Neeltje x Johannes Branger, † »1869.
XII-aw Maaike van Schoordijk, * Maurik 1819, † Ravenswaaij (Maurik) 29 juli 1859, ±40 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XI-z).
Maaike x, ±31 jr, Maurik 19 okt 1850 Adrianus van Delft, ±31 jr, * Ravenswaaij 1819, † »1859, »40 jr, zv Johannes van Delft x Hilligje van Ingen.
Kinderen van Maaike en Adrianus:
1 Willem Johannes van Delft, * Maurik 1852. Volgt XIII-do.
2 Adrianus van Delft, * Maurik 1858. Volgt XIII-dp.
XII-ax Jannigje van Schoor(dijk), * Rijswijk-Maurik 28 apr 1825, † Zoelmond 20 jan 1900, 74 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XI-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 jan 1900. Jannigje x, 32 jr, Beusichem 2 mei 1857 Jan van Santen, 27 jr.
Zie XII-o voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Jannigje en Jan: zie XII-o.
XII-ay Elisabeth van Schoordijk, * Maurik 10 dec 1830, † Beusichem 17 nov 1885, 54 jr, dv Willem van Schoordijk en Elisabeth van Santen (zie XI-z).
Elisabeth x, 24 jr, Buren 19 mei 1855 Pieter van Meenen, ±29 jr, * Buren 1826, zv Evert van Meenen x Maria Cornelia van Hoorn * Buren 1804 † er 9 apr 1887.
Pieter is weduwnaar van Jantje Cornelia van Santen (1815-1853), met wie hij trouwde Buren 1 nov 1851, zie XI-bz.
Kinderen van Elisabeth en Pieter:
1 Willem van Meenen, * Zoelmond 19 mei 1856, † er 1 juli 1866, 10 jr.
2 Pieter van Meenen, * Zoelmond 29 jan 1858, † er 30 juni 1866, 8 jr.
3 Rijk van Meenen, * Beusichem 1860. Volgt XIII-dq.
4 Marinus van Meenen, * Zoelmond 5 juni 1862, † er 1 juli 1866, 4 jr.
5 Johannes van Meenen, * Beusichem 1865. Volgt XIII-dr.
6 Willem Pieter van Meenen, * Beusichem 1867, † Arnhem 19 juni 1904, ±37 jr.
7 van Meenen, levenloos geboren kind, * Beusichem 19 juli 1870.
8 Willem van Meenen, * Beusichem 1872. Volgt XIII-ds.
9 Elisabeth van Meenen, * Beusichem 1875. Volgt XIII-dt.
10 Marinus van Meenen, * Beusichem 1878. Volgt XIII-du.
XII-az Hendrika van Elferen, * Culemborg 1829, † Leerdam 4 jan 1902, ±73 jr, dv Egbert (Bart) van Elferen en Maria van Santen (zie XI-aa).
Hendrika x, ±25 jr, Leerdam 20 mei 1854 Jan van den Bos, ±43 jr, * Dordrecht 1811, † «1902, «91 jr.
XII-ba Susanne Udo, * Leiden 14 okt 1838, dv Gerrit Antonie Udo (zie XI-ad) en Wilhelmina Frederica Sophia Heijman (Heijmans).
Susanne x, 18 jr, Leiden 25 jan 1857 Franciscus Matthijs Oostveen.
Kinderen van Susanne uit onbekende relatie:
1 Susanne Frederika Udo, * Leiden 1 feb 1855.
2 Maria Elizabeth Udo, * Leiden 25 jan 1857.
XII-bb Jannigje Antonia Udo, * Beusichem 30 juli 1823, † er 11 juli 1909, 85 jr, dv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Jannigje x, 31 jr, Geldermalsen 30 sept 1854 Jan van Zoelen, ±26 jr, * Maurik 1828, zv Cornelia van Zoelen.
XII-bc Johannes Udo, * Beusichem 27 jan 1826, † er 16 mei 1882, 56 jr, zv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Johannes x, 26 jr, Culemborg 11 juni 1852 Johanna (Jannigje) Wansing, 25 jr, * Culemborg 6 mei 1827, † Beusichem 24 feb 1887, 59 jr, dv Gerrit Wansing * IJsselstein 1791 † Culemborg 25 juli 1833 x Culemborg 20 juli 1814 Gerrigje Borgstijn * Culemborg 1793 † er 25 mrt 1874.
Kinderen van Johannes en Jannigje:
1 Alberta Udo, * Beusichem 1853. Volgt XIII-dv.
2 Gerrigje Udo, * Beusichem 1856. Volgt XIII-dw.
3 Antonie Udo, * Beusichem 22 sept 1858. Volgt XIII-dx.
4 Gerrit Jan Udo, * Beusichem 1864. Volgt XIII-dy.
XII-bd Jan Udo, * Beusichem 4 sept 1830, † er 15 aug 1886, 55 jr, zv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Jan x, 33 jr, Beusichem 25 mei 1864 Elisabeth Abramina Haagsman, ±28 jr, * Maurik 1836, † Beusichem 2 nov 1925, ±89 jr, dv Abraham Haagsman * Asch 10 okt 1791 † Zoelmond 14 mei 1862 x Buurmalsen 8 mrt 1821 Elisabeth (van) Merkestein (Markesteijn, Markestein) * Tricht 14 mei 1786 † Zoelmond 21 nov 1871.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Willemina Udo, * Beusichem 1865. Volgt XIII-dz.
2 Elisabeth Abramina Udo, * Beusichem 1867. Volgt XIII-ea.
3 Angenita Udo, * Beusichem 1868. Volgt XIII-eb.
4 Antonie Udo, * Beusichem 26 juli 1870, † er 26 jan 1872, 1 jr.
5 Antonia Udo, * 1875. Volgt XIII-ec.
6 Antonie Udo, * Beusichem 1876, † er 9 jan 1932, ±56 jr.
7 Cornelia Alida Udo, * Beusichem 28 dec 1877, † er 17 nov 1883, 5 jr.
8 Jan Udo, * Beusichem 13 sept 1880, † er 1 dec 1881, 1 jr.
9 Jacoba Udo, * Beusichem 1882. Volgt XIII-ed.
XII-be Antonia Udo, * Beusichem 31 jan 1833, dv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Antonia x, 26 jr, Beusichem 23 mei 1859 Daniël van Ee, 25 jr, * Leersum 1 mrt 1834.
XII-bf Marinus Udo, * Beusichem 4 jan 1836, † Utrecht 3 sept 1898, 62 jr, zv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Marinus x, 41 jr, Zuilen-Utrecht 28 dec 1877 Francina van der Hoek, ±46 jr, * Utrecht ±1831, dv Wilhelmus van der Hoek x Hendrica Buijen.
XII-bg Johannes Udo, * Beusichem 11 juni 1843, † Culemborg 21 feb 1909, 65 jr, zv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Beroep: 1878 schaapherder.
Johannes x, 35 jr, Buren 7 nov 1878 Gerdina Bronk, ±21 jr, * Buren 1857, † er 26 feb 1939, ±82 jr, dv Hendrikus Bronk * Buren 12 mei 1831 † er 22 juni 1878 x Buren 16 feb 1854 Gerdina Smits * 1832 † »1878.
Kinderen van Johannes en Gerdina:
1 Hendrikus Udo, * Culemborg 1881. Volgt XIII-ee.
2 Willemina Udo, * Culemborg 1884, † er 28 jan 1886, ±2 jr.
3 Johannes Udo, * Culemborg 1886. Volgt XIII-ef.
4 Gerrit Udo, * Culemborg dec 1887, † er 15 okt 1888, 10 mnd.
5 Willemina Udo, * Culemborg 23 aug 1889. Volgt XIII-eg.
6 Gerrit Udo, * Culemborg 15 jan 1893, † er 2 feb 1893, 18 dg.
7 Gerrit Udo, * Culemborg 1895. Volgt XIII-eh.
8 Gerdina Udo, * Culemborg 10 okt 1897. Volgt XIII-ei.
9 Udo, levenloos geboren zoon, * Culemborg 24 mrt 1901.
10 Aaltje Udo, * Culemborg 10 apr 1902, † er 23 apr 1902, 13 dg.
XII-bh Aaltje Udo, * Beusichem 22 okt 1846, † er 11 nov 1930, 84 jr, dv Antonij Udo (zie XI-ae) en Willemke van Kuilenburg (van Beugen).
Aaltje x, 30 jr, Beusichem 22 aug 1877 Adrianus de Heus, ±28 jr, * Beusichem 1849, zv Gijsbert de Heus * ±1824 x Christina van der Lingen.
Kind van Aaltje en Adrianus:
1 Wilhelmina de Heus, * Beusichem 7 okt 1878. Volgt XIII-ej.
XII-bi Elisabeth Holl, * Culemborg 1833, dv Martinus Holl (Hol) en Neeltje van Santen (zie XI-af).
Elisabeth x, ±23 jr, Culemborg 1856 Willem van Bemmel, ±30 jr, * Culemborg 1826.
XII-bj Antonie Hol, * Culemborg 15 jan 1836, zv Martinus Holl (Hol) en Neeltje van Santen (zie XI-af).
Antonie x, 29 jr, Ameide 15 nov 1865 Annigje Brouwer, 24 jr, * Ameide 6 sept 1841.
XII-bk Anna Maria van Zanten, * Beusichem 11 juni 1837, † Culemborg 21 mrt 1894, 56 jr, dv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XI-ag) en Judith van Raaij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 mrt 1894.
Beroep: 1855 winkelierster.
Anna:
(1) x, 17 jr, Beusichem 29 mrt 1855 Steven van Wakeren, 18 jr.
De scheiding werd uitgesproken Tiel 8 mei 1863
Steven, * Culemborg 19 juni 1836, zv Johannes van Wakeren x Hendrika Knoop.
Beroep: 1855 molenaarsknecht.
(2) x, 29 jr, Culemborg 12 okt 1866 Johannes Jägers, 28 jr, * Culemborg 31 juli 1838, † er 2 dec 1885, 47 jr, zv Fredericus (Frederik) Jaigers (Jägers) * Wijk bij Duurstede 17 dec 1787 † Culemborg 9 juli 1854 x Culemborg 3 mei 1833 Mechtelina (Magdalena) de Klerk ~ Culemborg 24 aug 1807 † er 21 feb 1879.
Beroep: 1866 arbeider.
Kind van Anna en Steven:
1 Johannes Hendrikus Cornelis van Wakeren, * Beusichem 1856, † Zutphen 22 sept 1880, ±24 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 sept 1889.
Kinderen van Anna en Johannes:
2 Frederik Jägers, * Culemborg 3 feb 1867. Volgt XIII-ek.
3 Mechtelina Jägers, * Culemborg 1872. Volgt XIII-el.
4 Johannes Julius Jägers, * Culemborg jan 1874, † er 12 dec 1874, 11 mnd.
5 Judith Jägers, * Culemborg 23 okt 1875. Volgt XIII-em.
6 Johannes Marinus Jägers, * Culemborg ±25 juni 1877, † er 9 aug 1877, ±1 mnd.
XII-bl Antonie van Santen, * Beusichem 31 jan 1841, † er 29 juni 1913, 72 jr, zv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XI-ag) en Judith van Raaij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 juni 1913.
Beroepen: voerman, landman, 1913 veehandelaar.
Antonie x, 30 jr, Beusichem 12 juli 1871 Pietje van der Winkel, 24 jr, * Tricht-Buurmalsen 3 sept 1846, † Beusichem 2 sept 1928, 81 jr, dv Jan van der Winkel x Johanna van Offeren.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 sept 1928.
Beroep: dienstmeid.
Kinderen van Antonie en Pietje:
1 Jan van Santen, * Beusichem 24 jan 1872. Volgt XIII-en.
2 Antonie van Santen, * Beusichem 13 dec 1873, † er 25 sept 1928, 54 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 sept 1928.
Beroep: 1928 landbouwer.
3 Judith van Santen, * Beusichem 17 sept 1875. Volgt XIII-eo.
4 Johanna van Zanten, * Beusichem 6 nov 1877. Volgt XIII-ep.
5 Jacobus van Santen, * Beusichem 29 nov 1879, † er 22 dec 1879, 23 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 dec 1879.
6 Jacobus van Santen, * Beusichem 4 jan 1881, † er 15 mrt 1900, 19 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 mrt 1900. Jacobus bleef ongehuwd.
Beroep: 1900 werkman.
7 Rijk van Zanten, * Beusichem 4 jan 1881. Volgt XIII-eq.
8 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 1 nov 1882, † er 24 feb 1883, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 feb 1883.
9 Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21 dec 1883. Volgt XIII-er.
10 Dirkje van Santen, * Beusichem 22 okt 1886. Volgt XIII-es.
11 Pietje van Santen, * Beusichem 19 juni 1888, † er 2 aug 1888, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 aug 1888.
12 Pieter van Santen, * Beusichem 14 feb 1890. Volgt XIII-et.
13 Adriaan van Santen, * Beusichem 24 apr 1892. Volgt XIII-eu.
XII-bm Jacob Johannes van Zanten, * Beusichem 25 okt 1843, † er 25 okt 1913, 70 jr, zv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XI-ag) en Judith van Raaij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 okt 1913.
Beroep: van 1862 tot 1907 landbouwer, landman, voerman, koopman, landbouwer.
Jacob x, 23 jr, Beusichem 14 aug 1867 Hendrica van Alphen, 28 jr, * Beusichem 20 mrt 1839, † er 1 nov 1920, 81 jr, dv Gerrit Johannes van Alphen * Beusichem 11 apr 1812 † er 5 mrt 1891 x Beusichem 10 mrt 1837 Neeltje van Batenburg * Beusichem 9 aug 1816 † er 4 juni 1900.
Kinderen van Jacob en Hendrica:
1 Judith van Zanten, * Beusichem 12 juni 1868, † er 7 aug 1868, 1 mnd.
2 Gerrit Johannes van Zanten, * Beusichem 21 aug 1869. Volgt XIII-ev.
3 Judith van Zanten, * Beusichem 26 aug 1870, † er 1 sept 1870, 6 dg.
4 Jacobus van Zanten, * Beusichem 8 sept 1871.
Beroep: veehandelaar en/of veeboer.
5 Judith van Zanten, * Beusichem 6 okt 1872. Volgt XIII-ew.
6 Antonie van Zanten, * Beusichem 4 sept 1874, † er 6 okt 1874, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 okt 1874.
7 Neeltje van Zanten, * Beusichem 25 mrt 1876, † er 7 mrt 1877, 11 mnd.
8 Antonie van Zanten, * Beusichem 17 nov 1877, † er 3 feb 1878, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 feb 1878.
9 Neeltje van Zanten, * Beusichem 14 mrt 1879, † er 28 mrt 1879, 14 dg.
10 Neeltje van Zanten, * Beusichem 31 mei 1882, † er 23 nov 1882, 5 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 nov 1882.
11 Antonie (Anton) van Zanten, * Beusichem 30 dec 1883. Volgt XIII-ex.
12 Neeltje van Zanten, * Beusichem 25 feb 1885. Volgt XIII-ey.
XII-bn Wilhelmina van Santen, * Beusichem 19 aug 1845, dv Antonie (Antonie Azn) van Santen (zie XI-ag) en Judith van Raaij.
Wilhelmina:
(1) x, 23 jr, Beusichem 16 sept 1868 Antonius Hoebée, 23 jr, * Loenen 16 mei 1845, † Rotterdam 29 sept 1880, 35 jr, zv Lambertus Hoebée * ’s-Gravenbroek 18 jan 1814 x Maria Christina van Rooij * ±1823.
Beroep: 1868 timmerman.
(2) x, 41 jr, Rotterdam 25 mei 1887 Marinus Romijn, 38 jr, * Culemborg 5 okt 1848, zv Petrus Romijn * Culemborg 4 dec 1797 † er 16 sept 1859 x Culemborg 25 nov 1836 Maria Joanna (Anna) van Raaij * Leur 10 juli 1810 † Culemborg 7 aug 1849.
Marinus is weduwnaar van Cornelia van de Poll (ovl. vóór 1887), met wie hij trouwde «1887.
Kinderen van Wilhelmina en Antonius:
1 Lambertus Hoebée, * Dordrecht 11 sept 1869. Volgt XIII-ez.
2 Alida Hoebée, * Rotterdam 16 mei 1872.
3 Anthonius Hoebée, * Rotterdam 23 jan 1874, † «15 apr 1876, «2 jr.
4 Antonius Hoebée, * Rotterdam 15 apr 1876. Volgt XIII-fa.
5 Juditha Hoebée, * Rotterdam 27 feb 1879. Volgt XIII-fb.
Kind van Wilhelmina en Marinus:
6 Cornelis Franciscus Romijn, * Rotterdam 17 okt 1889.
XII-bo Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 27 apr 1829, † er 18 mei 1904, 75 jr, dv Rijk van Santen (zie XI-ah) en Neeltje Verweij.
Elisabeth x, 21 jr, Beusichem 3 mei 1850 Arie de Morrée, 25 jr, * Beusichem 16 mrt 1825, † er 6 juli 1864, 39 jr, zv Jan Martinus de Morrée x Maaijke (Maaigje) van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 juli 1864.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Elisabeth en Arie:
1 Neeltje de Morrée, * Beusichem 18 okt 1850. Volgt XIII-fc.
2 Maaike de Morrée, * Beusichem 14 jan 1852. Volgt XIII-fd.
3 Rijk de Morrée, * Beusichem 7 okt 1854.
4 Jansje (Jantje) de Morrée, * Beusichem 25 aug 1857. Volgt XIII-fe.
5 Elisabeth Maria de Morrée, * Beusichem 3 sept 1858. Volgt XIII-ff.
6 Jan Marinus de Morrée, * Beusichem 19 nov 1861, † er 15 aug 1924, 62 jr.
XII-bp Elisabeth Maria van Bekkum, * Beusichem 3 feb 1840, † er 26 jan 1922, 81 jr, dv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XI-ai).
Elisabeth x, 41 jr, Beusichem 17 jan 1882 Philippus Albert van der Haar, ±37 jr, * Buren 1845, zv Philippus van der Haar * Buren 1818 † »1875 x Buren 24 feb 1844 Nieske van Malsen * Zoelen 11 feb 1813 † Buren 2 jan 1875.
Philippus trouwde voorheen Buren 23 feb 1870 met Antonia Gerdiena Willemina van der Haar (1843-1891).
Beroep: veldwachter Beusichem.
XII-bq Willem van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 16 nov 1841, † er 8 dec 1932, 91 jr, zv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XI-ai).
Willem x, 27 jr, Beusichem 31 mrt 1869 Geertruida Antonia Kerkhof, ±29 jr, * Deil 1840, dv Aart Kerkhof x Jeannetta Susanna Giliana van Son.
Kind van Willem en Geertruida:
1 Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 1880. Volgt XIII-fg.
XII-br Antonia Maria van Bekkum, * Beusichem 24 aug 1844, † Culemborg 19 mrt 1895, 50 jr, dv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XI-ai).
Antonia x, 25 jr, Culemborg 5 aug 1870 Antoine Woerdenbach, ±29 jr, * Culemborg 1841, zv Johannes Woerdenbach x Hendrika van de Water * ±1816.
XII-bs Maria Johanna van Bekkum, * Beusichem 14 nov 1848, † er 2 apr 1900, 51 jr, dv Willem van Bekkem (Bekkum) en Johanna van Santen (zie XI-ai).
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 apr 1900. Maria x, 45 jr, Beusichem 29 mrt 1894 Jacob Hendrik van Zanten, 33 jr.
Zie XII-ai voor persoonsgegevens van Jacob.
XII-bt Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21 mrt 1839, dv Jacob van Zanten (zie XI-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XI-aj).
Elisabeth x, 24 jr, Wijk bij Duurstede 21 mei 1863 Pieter Antonie Braakman, ±23 jr, * Wijk bij Duurstede 1840, zv Lambertus Braakman x Johanna Knoop.
Kind van Elisabeth en Pieter:
1 Cornelia Braakman, * Utrecht 1881. Volgt XIII-fh.
XII-bu Tonia Maria van Zanten, * Beusichem 9 nov 1850, † er 23 jan 1939, 88 jr, dv Jacob van Zanten (zie XI-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XI-aj).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 jan 1939. Tonia x, 28 jr, Culemborg 28 mrt 1879 Adrianus Cornelis de Heus, ±23 jr, * Culemborg 1856, † er 25 sept 1927, ±71 jr, zv Gijsbert Jan de Heus * ±1831 x Cornelia Christina Vermeulen.
Kinderen van Tonia en Adrianus:
1 Aardina Susanna de Heus, * Culemborg 1879, † er 17 sept 1887, ±8 jr.
2 Elisabeth Cornelia de Heus, * Culemborg 30 jan 1882. Volgt XIII-fi.
3 Gijsbert Jan de Heus, * Culemborg 10 dec 1884. Volgt XIII-fj.
4 Aardina Susanna de Heus, * Culemborg 1888. Volgt XIII-fk.
XII-bv Anthonie van Zanten (Santen), * Beusichem 10 mrt 1853, † er 27 feb 1922, 68 jr, zv Jacob van Zanten (zie XI-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XI-aj).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 feb 1922.
Beroep: 1922 landbouwer.
Anthonie x, 21 jr, Beusichem 1 juli 1874 Gijsbertje van Bekkum, 22 jr, * Zoelmond 2 mei 1852, † Beusichem 28 apr 1918, 65 jr, dv Dirk van Bekkum x Huibertje Koorn (Korn).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 apr 1918.
Kinderen van Anthonie en Gijsbertje:
1 Huibertje van Santen, * Beusichem 16 dec 1874. Volgt XIII-fl.
2 Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 15 juni 1876. Volgt XIII-fm.
3 Cornelis van Zanten, * Beusichem 4 dec 1877. Volgt XIII-fn.
4 Dirk van Zanten, * Beusichem 18 sept 1879. Volgt XIII-fo.
5 Jacobus (Jap) van Zanten, * Beusichem 17 mrt 1881. Volgt XIII-fp.
6 Jenneke van Zanten, * Beusichem 28 jan 1883. Volgt XIII-fq.
7 Gijsbertje van Zanten, * Beusichem 2 dec 1884. Volgt XIII-fr.
8 Jacoba Elisabeth (Coosje) van Zanten, * Beusichem 12 aug 1886. Volgt XIII-fs.
9 Antonia (Anna) van Santen, * Beusichem 31 aug 1888. Volgt XIII-ft.
10 Jacomijntje van Zanten (Santen), * Beusichem 3 juli 1890. Volgt XIII-fu.
11 Tonia Maria van Santen, * Beusichem 6 mei 1892, † er 26 juli 1892, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 juli 1892.
12 Hermanus van Zanten, * Beusichem 14 juli 1894. Volgt XIII-fv.
13 Anthonie van Zanten, * Beusichem 7 dec 1898, † er 14 jan 1899, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 jan 1899.
XII-bw Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten, * Beusichem 2 nov 1856, † Amsterdam 27 apr 1943, 86 jr, dv Jacob van Zanten (zie XI-bi) en Elisabeth van Zanten (zie XI-aj).
Kossie van Bettemeui x, 22 jr, Beusichem 19 juni 1879 Nicolaas (Klaas) Ligtermoet, 23 jr, * Culemborg 9 apr 1856, † Amsterdam 20 mrt 1929, 72 jr, zv Marinus Martinus Ligtermoet * Culemborg 1825 † er 9 aug 1910 x Culemborg 21 juli 1848 Alberdina Johanna van Kuijk * Culemborg 10 okt 1821 † er 26 nov 1897.
Kinderen van Kossie van Bettemeui en Klaas:
1 Rijk Jacob Cornelis Ligtermoet, * Culemborg 7 jan 1890, † Amsterdam 27 apr 1943, 53 jr.
Beroep: sigarenmaker.
2 Nicolaas Cornelis Ligtermoet, * Culemborg 1892. Volgt XIII-fw.
XII-bx Gijsberta Huijgen, * Culemborg 1826, dv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XI-ak).
Gijsberta x, ±26 jr, Culemborg 4 juni 1852 Gerrit Pels, ±24 jr, * Opheusden 1828, zv Theodoris Pels x Antonia de Man.
XII-by Willem Dirk Huijgen, * Culemborg 1829, † er 1900, ±71 jr, zv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XI-ak).
Beroep: landbouwer.
Willem x, ±32 jr, Culemborg 26 apr 1861 Adriana van Blitterswijk, ±28 jr, * Culemborg 1833, † er 22 feb 1912, ±79 jr, dv Jodocus van Blitterswijk * Culemborg 28 sept 1801 † er 17 mrt 1886 x Culemborg 14 mrt 1830 Cuijnera van Wijk * Erichem 28 mrt 1803 † Culemborg 26 aug 1884.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 feb 1912.
Kind van Willem en Adriana:
1 Johannes Huijgen, * Culemborg 1862. Volgt XIII-fx.
XII-bz Elisabeth Huijgen, * Culemborg 1832, † er 27 juli 1889, ±57 jr, dv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XI-ak).
Elisabeth x, ±24 jr, Culemborg 8 aug 1856 Jan Borgstijn (Borgstein), ±23 jr, * Culemborg 1833, zv Abraham Borgstijn * ±1808 x Philippina Wilhelmina van Eijseren.
Kinderen van Elisabeth en Jan:
1 Abraham Borgstijn, * Culemborg 1860. Volgt XIII-fy.
2 Willem Dirk Borgstein, * Culemborg 8 okt 1867. Volgt XIII-fz.
XII-ca Jan Hendrik Huigen, * Culemborg 1835, † er 12 mrt 1911, ±76 jr, zv Johannes Huigen (Huijgen) en Maria van Santen (Zanten) (zie XI-ak).
Beroep: winkelier.
Jan x, ±27 jr, Culemborg 24 dec 1862 Hendrica van Selm, ±28 jr, * Wijk bij Duurstede 1834, † «1911, «77 jr, dv Teunis van Selm x Aartje van Oorschot.
XII-cb Albert van Remmerden, * Beusichem 4 feb 1827, † Maurik 9 juni 1908, 81 jr, zv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XI-al).
Albert x, 36 jr, Lienden 24 apr 1863 Hendrika van Kegelaar, ±25 jr, * Lienden 1838, † »1908, »70 jr, dv Cornelis van Kegelaar x Antonia van Hoeven.
XII-cc Angenieta van Remmerden, * Maurik 26 nov 1834, † Lienden 17 nov 1910, 75 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XI-al).
Beroep: dienstmeid.
Angenieta:
(1) x, 38 jr, Maurik 2 mei 1873 Gijsbertus van Oorschot, ±53 jr, * Rijswijk-Maurik 1820, † «1881, «61 jr, zv Aart van Oorschot x Elizabeth van Brink.
Beroep: schoenmaker.
(2) x, 46 jr, Maurik 20 okt 1881 Dirk van Meerten, 65 jr, * Lienden 6 feb 1816, † er 4 feb 1885, 68 jr, zv Jan Dirk van Meerten * Lienden 1786 † er 29 okt 1871 x 21 apr 1815 Antonia (Teuntje, Toontje) Brouwer ~ Axel 4 aug 1789 † Lienden 14 feb 1875.
Dirk is weduwnaar van Willemina van Zetten (1819-1859), met wie hij trouwde Lienden 20 nov 1840.
Beroep: arbeider.
(3) x, 51 jr, Lienden 14 apr 1886 Albertus Kramp, ±53 jr, * Lienden 1833, † «1910, «77 jr, zv Gerrit Jan Kramp x Otje van Eck.
Angenieta en Albertus bleven kinderloos.
XII-cd Hendrika van Remmerden, * Maurik 1837, † er 23 aug 1896, ±59 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XI-al).
Hendrika x, ±29 jr, Maurik 13 sept 1866 Wouter van Toorn, ±25 jr, * Maurik 1841, † »1896, »55 jr, zv Cornelis van Toorn x Aaltje van Dolderen.
Kinderen van Hendrika en Wouter:
1 Cornelis van Toorn, * Maurik 13 nov 1866. Volgt XIII-ga.
2 Antonia van Toorn, * Maurik 1875.
XII-ce Willemina van Remmerden, * Maurik 1843, † er 16 juli 1903, ±60 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XI-al).
Willemina x, ±29 jr, Maurik 26 jan 1872 Hermanus de Vries, ±35 jr.
Zie XII-co voor persoonsgegevens van Hermanus.
XII-cf Antonia van Remmerden, * Maurik 1846, † Rijswijk (Maurik) 8 mrt 1914, ±68 jr, dv Hendrik van Remmerden en Anthonia van Santen (zie XI-al).
Antonia x, ±21 jr, Maurik 10 okt 1867 Arie Ousen, ±27 jr, * Rijswijk-G 1840, † »1914, »74 jr, zv Arend Ousen * 10 juni 1787 x Maurik 6 nov 1833 Petronella Koetsier * Ravenswaaij 1807.
Kinderen van Antonia en Arie:
1 Petronella Ousen, * Rijswijk-Maurik 16 juli 1868. Volgt XIII-gb.
2 Agnita Arendina Ousen, * Maurik 1872. Volgt XIII-gc.
XII-cg Kornelis van Dijk, * Beusichem 7 juni 1826, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Kornelis x, 32 jr, Houten 22 dec 1858 Sophia Swanink, ±36 jr, * Houten 1822, dv Hermanus Swanink x Gijsbertje Lagerweij.
XII-ch Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1828, † er 22 juni 1876, ±48 jr, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 juni 1876. Willem x, ±48 jr, Tull en ’t Waal 16 feb 1876 Maria van Wakeren, ±42 jr, * Culemborg 1834, † »1876, »42 jr, dv Arent van Wakeren * Culemborg 1800 † «1882 x Culemborg 29 apr 1825 Christina de Raad * Culemborg 1804 † er 11 mei 1882.
XII-ci Willemeintje (Mijntje) van Dijk, * Tull en ’t Waal 12 feb 1829, † Beusichem 15 okt 1858, 29 jr, dv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 okt 1858. Mijntje x Martinus van Ojen, † »15 okt 1858.
XII-cj Jan van Dijk, * Tull en ’t Waal 24 juli 1830, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Jan x, 31 jr, Houten 31 okt 1861 Hendrika van Dijk, ±31 jr, * Hagestein 1830, dv Boudewijn van Dijk * ±1805 x Cornelia de Leeuw.
XII-ck Serphaas Arie van Dijk, * Tull en ’t Waal 25 nov 1832, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Serphaas x Johanna van Ek, * De Bilt 1834, dv Willem van Ek x Johanna van Ingen.
XII-cl Adrianus Willem van Dijk, * Tull en ’t Waal 1840, zv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Adrianus x Hermina Versteeg, * Veenendaal 1844, dv Jan Versteeg x Evertje Dikkenberg.
XII-cm Gerrigje van Dijk, * Tull en ’t Waal 13 dec 1841, dv Teunis van Dijk en Cornelia van Santen (zie XI-am).
Gerrigje x, 21 jr, 6 nov 1863 Roelof Gerrit Pater, 27 jr, * Renswoude 9 aug 1836.
Kind van Gerrigje en Roelof:
1 Antonia Wilhelmina Pater, * Houten 15 mrt 1876. Volgt XIII-gd.
XII-cn Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 25 mrt 1850, † er 9 dec 1937, 87 jr, dv Ruthgerus van Zanten (zie XI-bg) en Adriana Wilhelmina van Zanten (zie XI-an).
Elisabeth x, 16 jr, Beusichem 4 juli 1866 Jerphaas Laponder, 25 jr, * Beusichem 7 aug 1840, † er 12 mrt 1896, 55 jr, zv Karel Laponder * Buren 20 sept 1812 † Zoelmond 31 mrt 1880 x Belia Cornelia Knobbout.
Kinderen van Elisabeth en Jerphaas:
1 Karel Laponder, * Beusichem 14 okt 1866, † Utrecht 19 mei 1924, 57 jr.
Karel bleef ongehuwd.
Beroep: landbouwer.
2 Rutgerus Laponder, * Beusichem 25 dec 1868. Volgt XIII-ge.
3 Cornelis Laponder, * Beusichem 23 okt 1870. Volgt XIII-gf.
4 Adriana Wilhelmina Laponder, * Beusichem 1 feb 1872. Volgt XIII-gg.
5 Belia Cornelia Laponder, * Beusichem 6 aug 1875. Volgt XIII-gh.
6 Willem Johannes Laponder, * Beusichem 3 nov 1877.
7 Theodora Pietronella Laponder, * Beusichem 1879. Volgt XIII-gi.
8 Elisabeth Cornelia Laponder, * Beusichem 5 mrt 1880. Volgt XIII-gj.
9 Peter Laponder, * Beusichem 1885. Volgt XIII-gk.
10 Johanna Christina Laponder, * Beusichem 1889. Volgt XIII-gl.
11 Christina Laponder, * Beusichem 7 juni 1892, † er 3 sept 1892, 2 mnd.
XII-co Hermanus de Vries, * Maurik 1837, † »1903, »66 jr, zv Hermanus de Vries en Neeltje van Beusekom (zie XI-ao).
Hermanus x, ±35 jr, Maurik 26 jan 1872 Willemina van Remmerden, ±29 jr.
Zie XII-ce voor persoonsgegevens van Willemina.
XII-cp Gerdina Maria van Beusichem, * Zoelmond 31 aug 1843, dv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XI-ar) en Engelina van Ommeren.
Gerdina x, 18 jr, Tiel 7 nov 1861 Gerrit Adrianus Pijsselman, 30 jr, * Tiel 2 sept 1831.
Beroep: logementhouder.
Kind van Gerdina en Gerrit:
1 Engelina Pijsselman, * Tiel 2 apr 1850. Volgt XIII-gm.
XII-cq Jan Gerrit van Beusekom, * Zoelmond 14 dec 1846, † er 10 jan 1913, 66 jr, zv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XI-ar) en Engelina van Ommeren.
Jan x, 27 jr, Beusichem 13 mei 1874 Dina van Mourik, 29 jr, * Zoelmond 7 sept 1844, † Beusichem 16 juni 1919, 74 jr.
Kind van Jan en Dina:
1 Gijsbert van Beusekom, * Beusichem 1875. Volgt XIII-gn.
XII-cr Hesje van Beusichem, * Zoelmond 1851, dv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XI-ar) en Geertrui van Arkel.
Hesje x, ±22 jr, Tiel 20 nov 1873 Matthijs Barend Heimans, ±24 jr, * Tiel 1849, zv Jacob Heimans x Tiel 31 mrt 1849 Maria Stap * Maurik 18 jan 1824.
Beroep: bloemist.
XII-cs Maria van Beusekom (Beusichem), * Beusichem 1853, † Asch-Buren 9 feb 1927, ±74 jr, dv Gijsbertus van Beusekom (Beusichem) (zie XI-ar) en Geertrui van Arkel.
Maria x, ±22 jr, Buren 11 juni 1875 Teunis van Gessel, ±24 jr, * Asch-Buren 1851, † er 6 nov 1912, ±61 jr, zv Gerrit van Gessel * Zoelen 21 feb 1819 † Asch-Buren 27 feb 1888 x Buren 23 juni 1849 Neeltje van Mourik * Ravenswaaij 2 dec 1824 † Asch-Buren 7 apr 1900.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Maria en Teunis:
1 Gijsbert van Gessel, * Buren 1878. Volgt XIII-go.
2 Geert van Gessel, * Buren 1879. Volgt XIII-gp.
3 Antonie Nicolaas van Gessel, * Buren 1881, † er 19 mrt 1940, ±59 jr.
Antonie bleef ongehuwd.
Beroep: 1940 landbouwer.
4 Neeltje van Gessel, * Buren 1884. Volgt XIII-gq.
5 Hestera Hendrika van Gessel, * Asch-Buren 11 nov 1887, † er 14 nov 1887, 3 dg.
6 Hessel Hendrikus van Gessel, * Buren 1892. Volgt XIII-gr.
XII-ct Maria Antonia de Heus, * Beusichem 23 juni 1854, † er 18 juli 1891, 37 jr, dv Zweer de Heus en Mijntje van Beusichem (zie XI-as).
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 juli 1891. Maria x, 36 jr, Beusichem 29 okt 1890 Antonie Johannes van Gent, ±32 jr, * Ravenswaaij 1858, † Beusichem 17 jan 1927, ±69 jr, zv Jan Anthonie van Gent * Ravenswaaij 18 sept 1824 † Zoelmond 26 aug 1892 x Buren 16 jan 1852 Johanna van Alphen (Alfen) * Asch 23 dec 1826 † Zoelmond 25 apr 1894.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 jan 1927. Antonie is weduwnaar van Dirkje van Bekkum (1857-1889), met wie hij trouwde Beusichem 3 mrt 1880.
Beroep: werkman.
Kind van Maria en Antonie:
1 Johannes Marinus van Gent, * Zoelmond 1 juli 1891, † er 2 aug 1891, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 aug 1891.
XII-cu Hermanus de Heus, * Beusichem 1858, zv Zweer de Heus en Mijntje van Beusichem (zie XI-as).
Beroep: landbouwer.
Hermanus x, ±28 jr, Beusichem 2 juni 1886 Cornelia Hendrika van de Waardt, ±30 jr, * Beusichem 1856, dv Hendrik van de Waardt * Beusichem 29 okt 1827 † er 18 mei 1895 x Beusichem 7 mrt 1851 Judith van Zetten * Beusichem 16 mrt 1829 † er 14 sept 1888.
Kind van Hermanus en Cornelia:
1 Hendrik Justus de Heus, * Beusichem 1890. Volgt XIII-gs.
XII-cv Jan de Heus, * Beusichem 1860, zv Zweer de Heus en Mijntje van Beusichem (zie XI-as).
Jan x, ±30 jr, Beusichem 22 jan 1890 Elisabeth Wilhelmina Haagsman, ±24 jr, * Beusichem 1866, dv Anthonij Hendrikus Haagsman * Maurik 18 feb 1829 † Beusichem 25 juni 1911 x Beusichem 21 mrt 1860 Jannetje van Ojen * Beusichem 1830 † »1911.
XII-cw Johannes van Zanten, * Vreeswijk 15 dec 1820, † Utrecht 27 mei 1892, 71 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie XI-at) en Jannigje van Dijk.
Johannes x, 25 jr, Utrecht 3 juni 1846 Johanna Lancee, 24 jr, * Utrecht 23 mrt 1822, † er 15 nov 1905, 83 jr, dv Johannes Lancee x Johanna de Klerk.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Johannes van Zanten, * Utrecht 24 juni 1847. Volgt XIII-gt.
2 Maria Johanna van Zanten, * Utrecht 25 jan 1852, † Koog aan de Zaan 21 juni 1854, 2 jr.
3 Jan Willem van Zanten, * Utrecht 30 jan 1855.
4 Maria Johanna van Zanten, * Maarssen 9 nov 1857.
5 Wilhelmina van Zanten, * Utrecht 15 sept 1864, † er 19 sept 1864, 4 dg.
XII-cx Jan Jacob van Zanten, * Vreeswijk 31 aug 1826, † Utrecht 12 feb 1865, 38 jr, zv Jacob van Zanten (Santen) (zie XI-at) en Jannigje van Dijk.
Jan x, 28 jr, Utrecht 22 aug 1855 Fenneke Hendrika de Liefde, ±28 jr, * Utrecht 1827, † »1865, »38 jr, dv Hendrik de Liefde x Neeltje van der Valk.
XII-cy Hendrik van Santen, * Vreeswijk 14 jan 1828, † Utrecht 28 dec 1900, 72 jr, zv Joost Pieter (Pieter) van Santen (zie XI-av) en Maria Hendrika (Hendrika) van Leer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 dec 1900.
Beroepen: 1861 schipper, 1900 bleeker.
Hendrik:
(1) x, 33 jr, Culemborg 24 mei 1861 Willemina Wouterina Hermandina van Gelder, ±21 jr, * Culemborg 1840, † er 4 apr 1872, ±32 jr, dv Simon Adrianus van Gelder * Culemborg 9 mrt 1811 † er 29 apr 1856 x Culemborg 5 aug 1836 Jacoba Bernardina Dionisa van Malssen * Culemborg 13 sept 1817 † er 30 nov 1858.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 apr 1872.
(2) x, 53 jr, Utrecht 2 feb 1881 Hendrica Elisabeth Rosenberg, 51 jr, * Utrecht 26 okt 1829, † »1900, »71 jr, dv Sijbrandus Rosenberg x Petronella Mansveld.
Hendrica is weduwe van Hendrikus Nicolaas Beunders (ovl. vóór 1881), met wie zij trouwde Utrecht 4 juni 1856.
Kinderen van Hendrik en Willemina:
1 Simon van Santen, * Culemborg 21 apr 1861, † er 13 juli 1861, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 juli 1861.
2 Jacoba Barnardina Dionijsia van Santen, * Culemborg 1 juni 1862. Volgt XIII-gu.
3 Petrus van Zanten, * Culemborg 1864. Volgt XIII-gv.
4 Simon Adrianus van Santen, * Culemborg 22 dec 1866, † er 1 jan 1867, 10 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 jan 1867.
5 Simon Adrianus van Santen, * Culemborg 1868. Volgt XIII-gw.
6 Johanna Maria van Santen, * Culemborg 28 nov 1870. Volgt XIII-gx.
XII-cz Willem van Santen, * Amersfoort 12 juni 1836, zv Joost Pieter (Pieter) van Santen (zie XI-av) en Johanna van der Waa.
Beroep: 1863 metselaar.
Willem x, 27 jr, Amsterdam 9 sept 1863 Arnolda van der Muts, ±26 jr, * Amersfoort 1837.
Kinderen van Willem en Arnolda:
1 Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 1864. Volgt XIII-gy.
2 Hermanus van Santen, * Amsterdam 1877. Volgt XIII-gz.
XII-da Maria Magdalena van Zanten, * Culemborg 24 dec 1832, † er 1 jan 1870, 37 jr, dv Jacob van Zanten (zie XI-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Maria x, 33 jr, Culemborg 2 feb 1866 Joseph Maas, ±23 jr, * Warmond 1843, † »1870, »27 jr.
Beroep: 1866 polderwerker.
Kind van Maria en Joseph:
1 Maria Theresia Maas, * Culemborg 9 feb 1866, † er 23 feb 1866, 14 dg.
XII-db Antonie Marinus van Santen, * Culemborg 15 jan 1836, † Delft 24 apr 1903, 67 jr, zv Jacob van Zanten (zie XI-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Antonie x, 31 jr, Delft 27 feb 1867 Catharina van Dam, 26 jr, * Delft 4 jan 1841, † er 18 dec 1924, 83 jr, dv Bart van Dam x Elizabeth Scheening.
Kind van Antonie en Catharina:
1 Antonie Marinus van Santen, * Delft 27 feb 1868. Volgt XIII-ha.
XII-dc Mina Hendrica van Zanten, * Culemborg 1838, † er 27 jan 1908, ±70 jr, dv Jacob van Zanten (zie XI-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 jan 1908. Mina x, ±20 jr, Culemborg 24 dec 1858 Thomas van Son, ±21 jr, * Culemborg 1837, † er 27 feb 1896, ±59 jr, zv Maria van Son.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 feb 1896.
Kinderen van Mina en Thomas:
1 Jacob Dirk van Son, * Culemborg nov 1858, † er 26 feb 1859, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 feb 1859.
2 Dirkje Jacoba van Son, * Culemborg 12 sept 1861. Volgt XIII-hb.
3 Dirk Gerrit van Son, * Culemborg 15 feb 1869. Volgt XIII-hc.
4 Johannes Hendrik van Son, * Culemborg 9 sept 1871. Volgt XIII-hd.
5 Jacoba Johanna van Son, * Culemborg 16 mrt 1874, † er 17 mrt 1874, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 mrt 1874.
6 van Son, levenloos geboren zoon, * Culemborg 15 apr 1875.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 apr 1875.
7 van Son, levenloos geboren zoon, * Culemborg 12 mrt 1876.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 mrt 1876.
8 Jacob Dirk van Son, * Culemborg 22 apr 1877, † er 24 apr 1877, 2 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 apr 1877.
9 Jacob Paulus van Son, * Culemborg 13 okt 1878, † er 14 okt 1878, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 okt 1878.
10 Magdalena Maria van Son, * Culemborg 19 dec 1879. Volgt XIII-he.
XII-dd Jacob Jan van Zanten, * Culemborg 1842, zv Jacob van Zanten (zie XI-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Beroep: schipper.
Jacob:
(1) x, ±27 jr, Culemborg 8 okt 1869 Paulina Dina Saltzherr, 25 jr, * Culemborg 12 juni 1844, † er 8 apr 1871, 26 jr, dv Johannes Saltzherr * Culemborg 5 mei 1806 † er 2 juli 1871 x Paulina Ligtermoet * Maassluis 1810 † Culemborg 15 apr 1886.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 apr 1871.
(2) x, ±31 jr, Culemborg 6 juni 1873 Maartje Christina Saltzherr, 24 jr, * Culemborg 6 juli 1848, dv Johannes Saltzherr * Culemborg 5 mei 1806 † er 2 juli 1871 x Paulina Ligtermoet * Maassluis 1810 † Culemborg 15 apr 1886.
Kinderen van Jacob en Maartje:
1 Johannes Paulus van Zanten, * Culemborg 27 mrt 1874. Volgt XIII-hf.
2 Maarten van Zanten, * Culemborg 18 nov 1877, † er 20 nov 1877, 2 dg.
XII-de Dirk Hendrik van Santen, * Culemborg 1843, † er 13 aug 1899, ±56 jr, zv Jacob van Zanten (zie XI-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 aug 1899.
Beroep: schipper.
Dirk x, ±23 jr, Culemborg 18 mei 1866 Gerritje van Laar, ±33 jr, * Wageningen 1833, † »1899, »66 jr, dv Teunis van Laar x Gerritje Meinders.
Kinderen van Dirk en Gerritje:
1 Jakob Johan van Zanten, * 1867, † Culemborg 31 jan 1869, ±2 jr.
2 Gardina Wouterina van Santen, * Culemborg okt 1869, † er 27 feb 1871, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 1 mrt 1871.
3 Gerdina Paulina van Santen, * Culemborg 7 aug 1870. Volgt XIII-hg.
4 Johanna Hendrika van Santen, * Culemborg 11 mei 1875, † er 2 juni 1875, 22 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 juni 1875.
5 Mina Hendrica van Santen, * Culemborg 11 mei 1875, † er 29 mei 1875, 18 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 mei 1875. Mina bleef ongehuwd.
XII-df Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 4 aug 1849, † Rotterdam 24 juli 1932, 82 jr, zv Jacob van Zanten (zie XI-aw) en Dirkje van Haaren (Verharen).
Beroep: schipper.
Hendrik x, 24 jr, Culemborg 8 aug 1873 Antje Blitterswijk, 23 jr, * Culemborg 30 aug 1849, † Rotterdam 3 mrt 1936, 86 jr, dv Jodocus van Blitterswijk * Culemborg 28 sept 1801 † er 17 mrt 1886 x Culemborg 14 mrt 1830 Cuijnera van Wijk * Erichem 28 mrt 1803 † Culemborg 26 aug 1884.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Jacob (Job) van Santen, * Culemborg 26 apr 1874. Volgt XIII-hh.
2 Jodocus van Santen, * Culemborg juli 1875, † er 19 sept 1875, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 sept 1875.
3 Kuinera Cornelia van Santen, * Culemborg jan 1878, † er 12 juli 1878, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 juli 1878.
4 Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 5 mei 1879. Volgt XIII-hi.
5 Kunera Cornelia van Santen, * Culemborg apr 1881, † er 3 juli 1881, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 juli 1881.
6 Cornelis van Santen, * Culemborg nov 1882, † er 23 mrt 1883, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 mrt 1883.
7 Dirkje van Santen, * Culemborg 10 jan 1884. Volgt XIII-hj.
8 Cunera Cornelia van Santen, * Culemborg juli 1885, † er 6 aug 1885, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 aug 1885.
XII-dg Maaike van Zanten, * Culemborg 1841, † Ameide 8 feb 1917, ±76 jr, dv Rijk van Santen (zie XI-ax) en Gijsbertje (Gijsje) Brouwer.
Maaike x, ±25 jr, Culemborg 3 aug 1866 Willem Veldhuijzen (Veldhuizen), ±34 jr, * Ameide 1832, zv Frederik van Es Veldhuijzen x Johanna Metz.
Beroep: schoenmaker.
Kind van Maaike uit onbekende relatie:
1 Rijk Antonie van Zanten, * Culemborg 1864. Volgt XIII-hk.
Kinderen van Maaike en Willem:
2 Frederik Alexander Veldhuizen, * Culemborg mrt 1867, † er 22 nov 1867, 8 mnd.
3 Klazina Veldhuizen, * Ameide 4 feb 1877. Volgt XIII-hl.
XII-dh Gerrit Wammes, * Culemborg 1823, † er 18 okt 1900, ±77 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 okt 1900.
Beroep: arbeider.
Gerrit:
(1) x, ±29 jr, Culemborg 28 mei 1852 Hendrika Sterkenburg, ±25 jr, * Culemborg 1827, † er 11 jan 1857, ±30 jr, dv IJsbrand Sterkenburg * Culemborg 1792 † er 3 feb 1864 x Maria de Groot.
(2) x, ±35 jr, Culemborg 25 juni 1858 Johanna Bosch (Bos), ±23 jr, * 1835, † »1900, »65 jr, dv Arnoldus Bosch x IJda Terneuse.
Johanna is weduwe van Petrus Renks (ovl. vóór 1858).
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Alida Wammes. Volgt XIII-hm.
2 Johanna Wammes, * Culemborg 1867. Volgt XIII-hn.
3 Gerrit Johannes Wammes, * Culemborg 1874. Volgt XIII-ho.
XII-di Lena Berendina Wammes, * Culemborg 1825, † er 17 mei 1907, ±82 jr, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mei 1907. Lena:
(1) x, ±23 jr, Culemborg 26 mei 1848 Arien Piek, zv Jan Piek x Catarina Verhoef.
(2) x, ±33 jr, Culemborg 1 okt 1858 Johannes Alblas, ±30 jr, * Culemborg 1828, † «1907, «79 jr, zv Aartje Terneuse.
XII-dj Geertruida Maria Wammes, * Culemborg 1828, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Geertruida x, ±25 jr, Culemborg 29 apr 1853 Johannes Anthonius van Haren, ±30 jr, * Culemborg 1823.
XII-dk Maria Johanna Wammes, * Culemborg 12 sept 1829, † er 2 mrt 1897, 67 jr, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Maria x, 23 jr, Culemborg 13 mei 1853 Jacobus Vermeulen, 29 jr, * Culemborg 28 juni 1823, † er 26 nov 1878, 55 jr, zv Anthonie Vermeulen * Culemborg 1788 † er 4 sept 1831 x Culemborg 29 juli 1820 Jannigje van Hillo (Hillen) ~ Culemborg 1795 † er 16 dec 1877.
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Maria en Jacobus:
1 Jannigje Vermeulen, * Culemborg 12 nov 1853. Volgt XIII-hp.
2 Johanna Maria Vermeulen, * Culemborg 12 okt 1857.
3 Antonia Vermeulen, * Culemborg 21 feb 1861. Volgt XIII-hq.
4 Maria Vermeulen, * Culemborg 20 mrt 1866. Volgt XIII-hr.
5 Johannes Jacobus Vermeulen, * Culemborg 1 dec 1869.
6 Jacobus Vermeulen, * Culemborg 11 aug 1872.
XII-dl Bernardus Jacobus Wammes, * Culemborg 1831, † er 30 dec 1906, ±75 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 dec 1906. Bernardus x, ±31 jr, Culemborg 2 mei 1862 Hendrika van Kuik, ±32 jr, * Culemborg 1830, dv Cornelis van Kuik * Culemborg 1796 † er 23 nov 1847 x Culemborg 4 okt 1820 Theodora (Dirckje) Hulskes * Culemborg 1799 † er 11 jan 1880.
Kinderen van Bernardus en Hendrika:
1 Wammes, levenloos geboren dochter, * Culemborg 7 sept 1862.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 sept 1862.
2 Maria Wammes, * Culemborg 1 apr 1864. Volgt XIII-hs.
3 Cornelia Johanna Wammes, * Culemborg 1866, † er 18 apr 1871, ±5 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 apr 1871.
4 Johannes Bernardus Wammes, * Culemborg 3 nov 1868. Volgt XIII-ht.
XII-dm Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 20 juni 1833, † er 5 aug 1904, 71 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Johannes x, 24 jr, Culemborg 30 apr 1858 Anna Maria Snoek, 24 jr, * Culemborg 12 okt 1833, † er 27 juli 1909, 75 jr, dv Bart Snoek * Culemborg 1779 † er 7 jan 1846 x Culemborg 8 feb 1816 Maria van den Ham * Culemborg 1791 † er 22 apr 1854.
XII-dn Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1835, † er 10 jan 1909, ±74 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 jan 1909.
Beroep: arbeider.
Lambertus x, ±26 jr, Culemborg 17 mei 1861 Margaretha Snoek, ±25 jr, * Culemborg 1836, † er 21 dec 1911, ±75 jr, dv Bart Snoek * Culemborg 5 sept 1804 † er 3 apr 1884 x Culemborg 7 aug 1835 Jannigje van Gelderen * Wijk bij Duurstede 12 apr 1806 † Culemborg 28 juli 1875.
Kinderen van Lambertus en Margaretha:
1 Bartje Wammes, * Culemborg 1860, † er 28 dec 1873, ±13 jr.
2 Lambertus Wammes, * Culemborg 23 feb 1862. Volgt XIII-hu.
3 Anna Maria Wammes, * Culemborg 1864. Volgt XIII-hv.
4 Maria Wammes, * Culemborg 1864, † Culemburg 24 juli 1866, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juli 1866.
5 Johanna Wammes, * Culemborg 1866, † er 13 apr 1867, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 apr 1867.
6 Johannes Antonius Wammes, * Culemborg 1868, † er 14 feb 1894, ±26 jr.
7 Metje Wammes, * Culemborg sept 1872, † er 10 apr 1873, 7 mnd.
8 Johanna Wammes, * Culemborg 1873. Volgt XIII-hw.
9 Antonia Wammes, * Culemborg 1877, † er 2 nov 1881, ±4 jr.
10 Wammes, levenloos geboren kind, * Culemborg 12 jan 1878.
11 Wammes, levenloos geboren kind, * Culemborg 6 jan 1879.
12 Wammes, levenloos geboren kind, * Culemborg 5 jan 1881.
XII-do Johanna Wammes, * Culemborg 1837, † er 5 dec 1925, ±88 jr, dv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Johanna x, ±21 jr, Culemborg 8 okt 1858 Cornelis Vermeulen, ±27 jr, * Culemborg 1831, † «1925, «94 jr, zv Johannes Vermeulen x Sophia van Hoogwaarden.
XII-dp Godert Antonie Wammes, * Culemborg 17 mrt 1843, † er 8 sept 1883, 40 jr, zv Johannes Wammes en Maria Elisabeth (Maria) van Santen (zie XI-ay).
Godert x, 32 jr, Culemborg 14 mei 1875 Johanna Wilhelmina Smits, 23 jr, * Culemborg 11 mei 1852, † er 22 dec 1919, 67 jr, dv Jan Willem Smits * Buren 3 juli 1823 † Culemborg 1 mrt 1854.
Kind van Godert en Johanna:
1 Maria Gijsberta Wammes, * Culemborg 14 juni 1881. Volgt XIII-hx.
XII-dq Bernardus Lambertus Sanders, * Culemborg 1843, † er 4 aug 1881, ±38 jr, zv Johannes Franciscus Sanderse (Zanderse) en Jansje van Santen (Zanten) (zie XI-az).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 aug 1881.
Beroep: stoelenmaker.
Bernardus x, ±25 jr, Culemborg 25 sept 1868 Antonia Koteris, ±30 jr, * Montfoort-Utrecht 1838, dv Jacobus Koteris x Petronella van Baaren.
XII-dr Johanna Maria van Weerdenburg, * Culemborg 1831, † er 17 mrt 1890, ±59 jr, dv Nicolaas van Weerdenburg en Helena Bernardina van Santen (zie XI-ba).
Johanna:
(1) x, ±23 jr, Culemborg 26 mei 1854 Johannes van Veen, ±25 jr, * Culemborg 1829, † er 4 okt 1865, ±36 jr, zv Otto van Veen * Culemborg 1809 † er 3 dec 1847 x Culemborg 5 dec 1828 Maria Hermans ~ Culemborg 25 sept 1809 † er 10 apr 1878.
Beroep: stoelenmaker.
(2) x, ±46 jr, Culemborg 12 okt 1877 Cornelis Kootkar, ±25 jr, * Culemborg 1852, zv Hermanus Kootkar x Maria van Bemmel.
Cornelis trouwde later Culemborg 29 mei 1891 met Gerarda Brouwer (geb. 1864).
Beroep: 1877 mandenmaker.
XII-ds Cornelis Lambertus van Weerdenburg, * Culemborg 1842, † Utrecht 4 juli 1911, ±69 jr, zv Nicolaas van Weerdenburg en Helena Bernardina van Santen (zie XI-ba).
Beroep: stoelenmaker.
Cornelis x, ±33 jr, Culemborg 7 mei 1875 Johanna Schoonderwoerd, ±26 jr, * Culemborg 1849, † »4 juli 1911, »62 jr, dv Hendrikus Schoonderwoerd x Hendrina Catharina Spronk.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 van Weerdenburg, levenloos geboren zoon, * Culemborg 26 mrt 1876.
2 Hendrina Johanna van Weerdenburg, * Culemborg 4 mrt 1877. Volgt XIII-hy.
3 Helena Bernardina van Weerdenburg, * Culemborg 1880. Volgt XIII-hz.
4 Henricus Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 14 aug 1882. Volgt XIII-ia.
5 Cornelis Theodorus van Weerdenburg, * Culemborg 1894. Volgt XIII-ib.
XII-dt Nicolaas Hendrikus van Santen, * Culemborg 18 okt 1834, † Utrecht 26 apr 1894, 59 jr, zv Johannes Jacobus van Santen (zie XI-bb) en Francina Maria Kramer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 apr 1894.
Beroep: kunstschilder.
Nicolaas x, 38 jr, Utrecht 6 nov 1872 Geertruij van Lexmond, 35 jr, * IJsselstein 29 aug 1837, † Utrecht 14 mrt 1914, 76 jr, dv Gijsbertus van Lexmond * IJsselstein 1805 † er 9 apr 1847 x IJsselstein 25 apr 1830 Belia van Dijk * IJsselstein 1 jan 1807 † er 4 apr 1883.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mrt 1914.
Kinderen van Nicolaas en Geertruij:
1 Jacobus Gijsbertus van Santen, * Utrecht 3 mei 1874, † er 14 mei 1874, 11 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 mei 1874.
2 Francina Maria Belia van Santen, * Utrecht 22 okt 1875. Volgt XIII-ic.
3 Gijsbertus Nicolaas (Bertus) van Santen, * Utrecht 2 feb 1879. Volgt XIII-id.
XII-du Johanna Maria van Zanten, * Culemborg 6 dec 1835, † Den Haag 25 feb 1927, 91 jr, dv Johannes Jacobus van Santen (zie XI-bb) en Francina Maria Kramer.
Beroep: huisvrouw.
Johanna x, 24 jr, Culemborg 10 aug 1860 Johannes Peperkamp, 27 jr, * Utrecht 16 dec 1832, † Ommen 27 dec 1869, 37 jr, zv Gerardus Peperkamp x Petronella Jaspers.
Beroep: smidsknecht.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Petronella Gerarda Peperkamp, * Culemborg 17 sept 1860. Volgt XIII-ie.
2 Francina Maria Peperkamp, * nov 1862, † Utrecht 5 juni 1863, 7 mnd.
3 Peperkamp, levenloos geboren dochter, * Utrecht 12 dec 1863.
4 Francina Maria Peperkamp, * juli 1865, † Utrecht 9 okt 1865, 3 mnd.
5 Johannes Gerardus Peperkamp, * Amsterdam 15 juli 1866, † Culemborg 19 dec 1867, 1 jr.
XII-dv Bernardus Timotheus van Santen, * Culemborg 23 nov 1931, † Utrecht 7 mei 1891, 40 jr, zv Johannes Jacobus van Santen (zie XI-bb) en Francina Maria Kramer.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 mei 1891.
Beroep: schilder.
Bernardus x, 69 jr, Utrecht 11 juni 1862 Anthonia Cornelia Smit, ±24 jr, * Utrecht 1838, † er 11 nov 1911, ±73 jr, dv Gerardus Smit † «1911 x Clasina van Vessel † «1911.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 nov 1911.
Kind van Bernardus en Anthonia:
1 Gerardus Jacobus van Santen, * Utrecht 11 mei 1863, † er 5 mei 1876, 12 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 mei 1876.
XII-dw Cornelis van Santen, * Culemborg 31 okt 1837, † er 23 apr 1917, 79 jr, zv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XI-bc) en Annigje van Kessel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 apr 1917.
Beroep: tot 1917 stoelenmaker.
Cornelis x, 23 jr, Culemborg 21 juni 1861 Adriana (Aartje) van Stigt, 23 jr, * Culemborg 5 juli 1837, † er 28 jan 1927, 89 jr, dv Johannes Franciscus van Stigt ~ Culemborg 1798 † er 25 apr 1856 x Culemborg 3 jan 1821 Johanna (Jannigje) Mastbraak ~ Culemborg 1798 † er 30 sept 1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 jan 1927.
Kinderen van Cornelis en Aartje:
1 Anna van Santen, * Culemborg 6 apr 1862. Volgt XIII-if.
2 Johanna Francina van Santen, * Culemborg 15 jan 1864. Volgt XIII-ig.
3 Klasina van Santen, * Culemborg juni 1866, † er 13 juli 1866, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 juli 1866. Klasina bleef ongehuwd.
4 Adriana van Santen, * Culemborg 18 aug 1869. Volgt XIII-ih.
5 Clara van Santen, * Culemborg 9 aug 1871. Volgt XIII-ii.
6 Johannes van Santen, * Culemborg 2 apr 1874. Volgt XIII-ij.
7 Petronella van Santen, * Culemborg juni 1878, † er 9 sept 1878, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 sept 1878. Petronella bleef ongehuwd.
8 Pieternella van Santen, * Culemborg feb 1880, † er 12 apr 1881, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 apr 1881. Pieternella bleef ongehuwd.
XII-dx Helena Hendrika van Zanten, * Culemborg 11 sept 1843, † er 2 jan 1927, 83 jr, dv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XI-bc) en Annigje van Kessel.
Helena:
(1) x, 21 jr, Culemborg 11 nov 1864 Cornelis Antonius van der Veer, ±26 jr, * Culemborg 1838, † er 22 aug 1866, ±28 jr, zv Evert van der Veer * ±1813 x Cornelia van Wijngaarden.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 aug 1866.
Beroep: van 1864 tot 1866 mandenmaker.
(2) x, 25 jr, Culemborg 13 aug 1869 Gerrit Romijn, 32 jr, * Culemborg 22 mrt 1837, † Utrecht 11 sept 1914, 77 jr, zv Martinus Romijn * Culemborg 9 juli 1803 x Culemborg 17 juni 1836 Gerarda (Gerrigje) Smits ~ Culemborg 15 nov 1810.
Gerrit is weduwnaar van Engelina Snoek (1844-vóór 1869), met wie hij trouwde Culemborg 6 sept 1867.
Beroep: bierbrouwersknecht.
Kind van Helena en Cornelis:
1 Evert van der Veer, * Culemborg 1866. Volgt XIII-ik.
Kinderen van Helena en Gerrit:
2 Gerarda Romijn, * Culemborg 1870. Volgt XIII-il.
3 Johanna Romijn, * Culemborg 1872. Volgt XIII-im.
4 Martinus Romijn, * Culemborg 1874, † er 27 apr 1878, ±4 jr.
5 Nicolaas Romijn, * Culemborg nov 1875, † er 29 aug 1876, 9 mnd.
6 Nicolaas Romijn, * Culemborg 3 juni 1877. Volgt XIII-in.
7 Arnolda Pieternella Romijn, * Culemborg 18 sept 1879. Volgt XIII-io.
8 Maria Pieternella Romijn, * Culemborg 1882. Volgt XIII-ip.
9 Martina Romijn, * Culemborg 9 feb 1886. Volgt XIII-iq.
10 Maarten Martinus Romijn, * Culemborg 1889. Volgt XIII-ir.
XII-dy Aartje van Zanten, * Culemborg 11 jan 1851, † Amsterdam 26 mrt 1922, 71 jr, dv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XI-bc) en Annigje van Kessel.
Aartje x, 23 jr, Culemborg 10 juli 1874 Johannes Wilhelmus Martinus Melkert, ±40 jr, * Culemborg 1834, zv Christiaan Melkert x Catrina Zant (Zante) * Monnickendam?.
Beroep: schipper.
XII-dz Johannes Jacobus van Zanten, * Culemborg 14 feb 1853, † er 27 mei 1912, 59 jr, zv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XI-bc) en Annigje van Kessel.
Beroep: mandenmaker.
Johannes x, 31 jr, Culemborg 13 feb 1885 Cornelia Barbara Smits, 26 jr, * Culemborg 17 mei 1858, † er 13 mrt 1932, 73 jr, dv Lambertus Smits x Antonia Nieuwenhuizen (Nieuwenhuijsen).
Beroep: mandenmaker.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Nicolaas Lambertus van Zanten, * Culemborg 1886, † er 24 jan 1912, ±26 jr.
Beroep: mandenmaker.
2 Antonia Barbara van Zanten, * Culemborg 23 juli 1887. Volgt XIII-is.
3 Anna Cornelia van Zanten, * Culemborg jan 1889, † er 17 apr 1890, 1 jr.
4 Lambertus Cornelis van Zanten, * Culemborg dec 1890, † er 8 apr 1891, 4 mnd.
5 Lambertus Cornelis van Zanten, * Culemborg 1892. Volgt XIII-it.
6 Anna Pieternella van Zanten, * Culemborg 1894, † er 2 nov 1899, ±5 jr.
7 Cornelis Petrus Johannes van Zanten, * Culemborg 1896. Volgt XIII-iu.
XII-ea Johanna van Zanten, * Culemborg 5 aug 1861, † Amsterdan »1907, »46 jr, dv Klaas (Nicolaas) van Santen (Zanten) (zie XI-bc) en Annigje van Kessel.
Johanna x, 20 jr, Culemborg 16 juni 1882 Willem Philippi, 24 jr, * Culemborg 19 mrt 1858, † Amsterdam »1907, »49 jr, zv Johannes Philippi * Culemborg 1826 † er 9 nov 1860 x Culemborg 19 jan 1849 Jannigje Bosman † »1860.
Beroep: sigarenmaker.
XII-eb Jacob van Santen, * Beusichem 22 feb 1823, † Utrecht 5 dec 1880, 57 jr, zv Jan van Santen (Zanten) (zie XI-bf) en Johanna van (den) Andel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 dec 1880.
Beroep: 1880 koopman.
Jacob x, 34 jr, Utrecht 13 mei 1857 Christina ten Geusendam, ±41 jr, * Wassenaar 1816, † Utrecht 13 mrt 1898, ±82 jr, dv Johannes ten Geusendam † «1898 x Aaltje Timmermans † «1898.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 mrt 1898.
XII-ec Elizabeth van Santen, * Beusichem 13 juni 1825, dv Jan van Santen (Zanten) (zie XI-bf) en Johanna van (den) Andel.
Elizabeth x, 27 jr, Culemborg 1 okt 1852 Jan Franse van Mourik, 27 jr, * Buren 9 apr 1825, † er 18 feb 1891, 65 jr, zv Gerrit Adrianus van Mourik * ±1800 x Elizabeth van Alphen * ±1800.
Beroep: schoenmaker.
Kinderen van Elizabeth en Jan:
1 Elizabeth Johanna van Mourik, * Buren 29 nov 1852, † er 12 apr 1853, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 apr 1853.
2 Elisabeth Clasina van Mourik, * Buren 1856. Volgt XIII-iv.
3 Gerrit Adrianus van Mourik, * Buren 13 apr 1857. Volgt XIII-iw.
4 Jansje Jacoba van Mourik, * Buren 1861. Volgt XIII-ix.
5 Jacob-Johannes van Mourik, * Buren 1863. Volgt XIII-iy.
6 Jan Cornelis Rutgerus van Mourik, * Buren 25 nov 1864. Volgt XIII-iz.
7 Pieter Jacobus van Mourik, * Buren 1870. Volgt XIII-ja.
XII-ed Gerrit Adrianus van Zanten, * Beusichem 1859, † Vreeswijk 31 mei 1938, ±79 jr, zv Dirk van Zanten (zie XI-bj) en Gijsberta Verkerk.
Beroep: schipper.
Gerrit x, ±28 jr, Beusichem 25 mei 1887 Annigje Salomons, 26 jr, * Hoogeveen 8 juni 1860, dv Jan Alberts Salomons x Catharina Booij.
Kinderen van Gerrit en Annigje:
1 Derk van Zanten, * Arnhem 1890. Volgt XIII-jb.
2 van Zanten, levenloos geboren dochter, * Rotterdam 28 mei 1891.
3 Catharina van Zanten, * Rotterdam 18 feb 1893, † «1899, «6 jr.
4 Jan Catharinus van Zanten, * Duisburg-Ruhrort Duitsland 1895. Volgt XIII-jc.
5 Gijsbertus van Zanten, * Rotterdam 6 mei 1896. Volgt XIII-jd.
6 Catharina van Zanten, * Deventer 1899. Volgt XIII-je.
XII-ee Cornelis van der Linden, * Zoelmond 1845, † Beusichem 3 juni 1930, ±85 jr, zv Willem van der Linden en Hendrica van Santen (Zanten) (zie XI-bk).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 juni 1930. Cornelis x, ±39 jr, Beusichem 5 mrt 1884 Johanna van Gent, ±31 jr, * Zoelmond 1853, † «1930, «77 jr, dv David Adrianus van Gent x Johanna van der Horst.
Beroep: 1884 werkman.
XII-ef Hendrikus van der Linden, * Beusichem 1849, zv Willem van der Linden en Hendrica van Santen (Zanten) (zie XI-bk).
Hendrikus x, ±32 jr, Tull en ’t Waal 21 dec 1881 Jannigje van den Berg, ±26 jr, * Tull en ’t Waal 1855, † er 11 nov 1920, ±65 jr.
XII-eg Jan Willem van der Linden, * Zoelmond 1855, † Zeist 28 nov 1941, ±86 jr, zv Willem van der Linden en Hendrica van Santen (Zanten) (zie XI-bk).
Jan:
(1) x, ±24 jr, Beusichem 5 feb 1879 Cornelia Verbeek, ±19 jr, * Buren 1860, † «1941, «81 jr, dv Jacobus Marinus Verbeek * Buren 9 okt 1824 † Erichem x Buren 1 okt 1853 Dirkje Stap * Kerk Avezaath 23 jan 1829 † Erichem 25 nov 1895.
Beroep: 1879 werkman.
(2) x, »24 jr, »1879 Anna Catharina Slager.
XII-eh Jacob(us) van Zanten, * Beusichem 1 okt 1848, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Jacob(us):
(1) x, 34 jr, Zuidzande 26 okt 1882 Wilhelmina Cathalintje de Gellekens (Gillekens), ±22 jr, * Zuidzande 1860, † «1892, «32 jr, dv Jannis de Gellekens x Maria Geelhoed.
(2) x, 43 jr, Biggekerke zld. 22 juli 1892 Cornelia van der Burght, ±25 jr, * Poortvliet 1867, dv Izaak van der Burght x Cornelia Breure * ±1845.
Kind van Jacob(us) en Wilhelmina:
1 Jannis Cornelis van Zanten, * Zuidzande 13 juni 1882.
XII-ei Gerrit Dirk van Zanten, * Beusichem 15 feb 1850, † er 17 dec 1916, 66 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 dec 1916.
Beroepen: arbeider, werkman, 1916 landman.
Gerrit x, 27 jr, Beusichem 4 juli 1877 Johanna van Tuil, 23 jr, * Beusichem 11 dec 1853, † er 5 mei 1920, 66 jr, dv Jan van Tuil * Buren 1817 x Beusichem 29 juni 1850 Dirkje Bronk * Buren 6 mrt 1822 † Beusichem 10 sept 1896.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 mei 1920.
Beroep: dienstbode.
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Aresia Christina (Tresia) van Zanten, * Beusichem 8 okt 1877. Volgt XIII-jf.
2 Jantje Dirkje van Zanten, * Beusichem 7 nov 1880, † er 16 jan 1899, 18 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 jan 1899.
3 Cornelis van Zanten, * Beusichem 6 mei 1882, † »1921, »39 jr.
Beroep: 1921 landbouwer.
4 Dirk Gerrit Johannes van Zanten, * Beusichem 25 sept 1884, † er 3 okt 1884, 8 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 okt 1884.
5 Dirkje van Zanten, * Beusichem 3 sept 1885, † er 25 jan 1887, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 jan 1887.
6 Nicolaas Jacob (Klaas) van Zanten, * Beusichem 1 jan 1888. Volgt XIII-jg.
7 Dirk Johannes Antonie van Zanten, * Beusichem 25 apr 1890. Volgt XIII-jh.
8 Cornelia Jenneke van Zanten, * Doorn 13 sept 1892. Volgt XIII-ji.
9 Jantje Dirkje van Zanten, * Beusichem 18 mei 1899. Volgt XIII-jj.
XII-ej Cornelia van Zanten, * Beusichem 1851, † Renkum 2 dec 1915, ±64 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XI-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Cornelia x, ±29 jr, Beusichem 17 nov 1880 Marinus Johannes van Ingen, ±25 jr, * Eck en Wiel 1855, † er 1939, ±84 jr, zv Jan van Ingen * IJzendoorn 23 dec 1833 † Beusichem 9 feb 1915 x «1882 Neeltje Berné.
Marinus is weduwnaar van Catrina Johanna van Druten (ovl. vóór 1880).
Beroep: werkman.
Kinderen van Cornelia en Marinus:
1 van Ingen, levenloos geboren zoon, * Beusichem 15 apr 1881.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 apr 1881.
2 van Ingen, levenloos geboren dochter, * Beusichem 17 mei 1882.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mei 1882.
3 van Ingen, levenloos geboren dochter, * Beusichem 17 mei 1882.
4 van Ingen, levenloos geboren zoon, * Beusichem 23 mei 1883.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 mei 1883.
5 van Ingen, levenloos geboren zoon, * Beusichem 16 apr 1884.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 apr 1884.
6 van Ingen, levenloos geboren dochter, * Beusichem 27 mei 1885.
7 van Ingen, levenloos geboren dochter, * Beusichem 5 mrt 1888.
8 Neeltje van Ingen, * Beusichem 6 juli 1889, † er 11 feb 1890, 7 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 feb 1890.
9 van Ingen, levenloos geboren kind, * Elden-Elst 19 okt 1890.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 okt 1890.
10 van Ingen, levenloos geboren kind, * Elst 12 aug 1892.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 aug 1892.
11 van Ingen, levenloos geboren kind, * Elst 5 apr 1896.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 apr 1896.
XII-ek Nicolaas van Zanten, * Beusichem 28 nov 1857, † er 16 nov 1945, 87 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Beroepen: arbeider, werkman, landbouwer.
Nicolaas x, 34 jr, Beusichem 26 okt 1892 Anneke Johanna van Deest, 23 jr, * Buren 6 sept 1869, dv Gerrit van Deest * Buren 29 jan 1835 † Beusichem 22 jan 1886 x Buren 22 feb 1866 Jenneke Everdina van Overbeek * Zoelen 1839 † »1886.
Kinderen van Nicolaas en Anneke:
1 Cornelis van Santen, * Beusichem juni 1894, † Renkum 30 okt 1894, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 nov 1894.
2 Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 24 nov 1895. Volgt XIII-jk.
3 Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1897. Volgt XIII-jl.
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Beusichem 23 okt 1902.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 okt 1902.
5 Jacob van Zanten, * Beusichem 21 sept 1905. Volgt XIII-jm.
6 Nicolaas van Zanten, * Beusichem 14 nov 1909, † er 8 juli 1910, 7 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 juli 1910.
XII-el Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 26 juli 1862, † Vianen 12 aug 1943, 81 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XI-bl) en Aresia Christina van der Lingen.
Aresia x, 40 jr, Vianen 30 apr 1903 Johannis Wiggers, ±41 jr, * Vianen 1862, zv Jan Hendrik Wiggers x Neeltje Brouwer.
XII-em Gerardus Hendricus de Ruijter, * Wijk bij Duurstede 28 okt 1854, zv Gerardus (Gerrit) de Ruijter (Ruiter, Ruyter) en Jacoba van Santen (Zanten) (zie XI-bm).
Gerardus x, 33 jr, Gorinchem 18 nov 1887 Neeltje Elizabeth Slomp, ±20 jr, * Hoogblokland 1867.
Kind van Gerardus en Neeltje:
1 Gerrit de Ruijter, * «18 nov 1887.
XII-en Wilhelmina Antonia Udo, * Beusichem 1832, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XI-bo).
Wilhelmina x, ±28 jr, Beusichem 31 okt 1860 Barend de Bruijn, ±29 jr, * Culemborg 1831.
XII-eo Johanna Udo, * Beusichem 1834, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XI-bo).
Johanna x, ±32 jr, Beusichem 18 juli 1866 Marinus Adrianus van Asch, ±33 jr, * Ravenswaaij 1833, zv Johannes van Asch * ±1808 x Dirkje Verkuil * ±1808.
Beroep: werkman.
XII-ep Jenneke Udo, * Beusichem 1839, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XI-bo).
Jenneke:
(1) x Hendrik Verbaust, † «1881.
(2) x, ±42 jr, Beusichem 10 mrt 1881 Hendrik van Verseveld, ±52 jr, * Lienden 1829.
Hendrik is weduwnaar van Klasina van Eck (ovl. vóór 1881).
XII-eq Willemina Udo, * Beusichem 1840, † Culemborg 13 nov 1921, ±81 jr, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XI-bo).
Willemina x, ±26 jr, Beusichem 20 juni 1866 Cornelis van Logchem, ±23 jr.
Zie XII-ff voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kinderen van Willemina en Cornelis:
1 Willemina van Logchem, * Beusichem 20 apr 1862. Volgt XIII-jn.
2 Stephanus van Logchem, * Culemborg 5 sept 1867. Volgt XIII-jo.
3 van Logchem, levenloos geboren zoon, * Culemborg 2 nov 1868.
4 van Logchem, levenloos geboren zoon, * Culemborg 14 okt 1869.
5 Arie van Logchem, * Culemborg 1871, † er 7 apr 1879, ±8 jr.
6 Dirkje van Logchem, * Culemborg 1873, † er 30 dec 1938, ±65 jr.
7 Antonie van Logchem, * Culemborg 1875, † er 1 okt 1900, ±25 jr.
Beroep: pakkistenmaker.
8 Gerdina van Logchem, * Culemborg 24 apr 1876. Volgt XIII-jp.
9 Cornelis van Logchem, * Culemborg 1879, † er 9 feb 1881, ±2 jr.
10 Dirk van Logchem, * Culemborg mei 1885, † er 3 juli 1885, 2 mnd.
XII-er Dirkje Udo, * Beusichem 1843, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XI-bo).
Beroep: 1863 dienstmeid.
Dirkje x, ±20 jr, Beusichem 18 feb 1863 Jan Johannes Mesker, ±21 jr, * Ameide 1842, zv Mesker x van Dijk * ±1817.
Beroep: 1863 kleermaker.
XII-es Johanna Antonia Udo, * Beusichem 12 juli 1846, † er 16 juli 1916, 70 jr, dv Arie Udo en Anthonia van Essen (zie XI-bo).
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 juli 1916. Johanna x, 26 jr, Beusichem 7 mei 1873 Johannis Dirksen, 25 jr, * Beusichem 29 mrt 1848, † er 25 juni 1918, 70 jr, zv Arie Dirksen * Beusichem 1820 † er 31 okt 1888 x Beusichem 29 mrt 1844 Jannigje Bronk * Buren 6 apr 1820 † Beusichem 27 feb 1897.
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Johanna en Johannis:
1 Jannigje Dirksen, * Beusichem 1874. Volgt XIII-jq.
2 Arie Antonie Dirksen, * Beusichem 24 nov 1875, † er 9 juni 1880, 4 jr.
3 Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 3 feb 1878, † er 2 sept 1878, 6 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 sept 1878.
4 Antonia Dirksen, * Beusichem 1879. Volgt XIII-jr.
5 Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 1881. Volgt XIII-js.
6 Arie Antonie Dirksen, * Beusichem 4 okt 1882, † er 11 feb 1887, 4 jr.
7 Dirk Dirksen, * Beusichem 8 mrt 1885, † er 11 aug 1919, 34 jr.
8 Johannes Dirksen, * Beusichem 1886. Volgt XIII-jt.
XII-et Hendricus van Zanten, * Beusichem 12 sept 1854, † Echteld 9 mrt 1939, 84 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 mrt 1939.
Beroep: schipper.
Hendricus x, 28 jr, Beusichem 17 jan 1883 Dirkje van Zetten, 20 jr, * Zoelmond 7 okt 1862, † Rotterdam 27 jan 1927, 64 jr, dv Johannes van Zetten * Zoelmond 1836 † »1909 x Beusichem 28 mei 1862 Dirkje van Muiswinkel * Beusichem 6 dec 1840 † Zoelmond 1 nov 1909.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 feb 1927.
Kinderen van Hendricus en Dirkje:
1 Lena Johanna van Zanten, * Zoelmond 10 mei 1883, † er 2 aug 1883, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 aug 1883.
2 Dirkje Johanna van Zanten, * Beusichem 3 juni 1884. Volgt XIII-ju.
3 Magdalena van Zanten, * Nijmegen sept 1885, † Arnhem 18 okt 1885, 1 mnd.
4 Cornelis Hendricus van Zanten, * Beusichem 14 nov 1886. Volgt XIII-jv.
5 Lena van Zanten, * Beusichem 7 mei 1888, † Zoelmond 27 apr 1891, 2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 apr 1891.
6 Antonia Elisabeth van Zanten, * Beusichem 11 apr 1890. Volgt XIII-jw.
7 van Zanten, levenloos geboren dochter, * Zoelmond 6 okt 1891.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 okt 1891.
8 Hendrikus Cornelis van Zanten, * Weesp 6 okt 1892. Volgt XIII-jx.
9 Lena van Zanten, * Beusichem 21 okt 1894. Volgt XIII-jy.
10 Johannes van Zanten, * Ruhrort-D. 21 sept 1896. Volgt XIII-jz.
11 van Zanten, * Beusichem 20 aug 1898, † er 20 aug 1898, 0 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 aug 1898.
12 Cornelia van Zanten, * Beusichem 27 aug 1900. Volgt XIII-ka.
13 Gijsbertus van Zanten, * 1906, † Everdingen 23 mrt 1906, 0 jr.
XII-eu Cornelia van Zanten, * Beusichem 20 juni 1856, † Everdingen 21 jan 1937, 80 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Cornelia x, 26 jr, Beusichem 4 apr 1883 Jan Marinus Nout, ±28 jr, * Rijswijk-Maurik 1855, † Everdingen 13 feb 1935, ±80 jr, zv Gerrit Nout * Beusichem 1816 x Beusichem 17 mei 1848 Janna Koch * Maurik 1822.
Beroep: schipper.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Johanna Maria Nout, * Beusichem 7 sept 1883, † er 4 dec 1906, 23 jr.
2 Lena Cornelia Nout, * 1887, † Zeist 20 jan 1945, ±58 jr.
3 Gerrit Nout, * Beusichem 1889.
4 Cornelia Nout, * Vreeswijk 9 dec 1890, † Zeist 3 mei 1945, 54 jr.
Cornelia bleef ongehuwd.
Beroep: schipper.
5 Teuntje Francina Nout, * Vreeswijk 13 feb 1892.
6 Teuntje Francina Nout, * Vreeswijk 23 feb 1893, † er 24 juni 1893, 4 mnd.
7 Jan Marinus Nout, * Hagestein 11 mei 1894, † er 28 juni 1894, 1 mnd.
8 Jan Marinus Nout, * 1898, † Utrecht 20 dec 1921, ±23 jr.
9 Gijsbert Nout, * Everdingen 11 aug 1902, † er 10 apr 1903, 7 mnd.
XII-ev Coenraad van Zanten, * Beusichem 3 sept 1858, † er 13 juli 1945, 86 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Beroep: schipper.
Coenraad x Jacoba Hendrika van Zanten.
Kinderen van Coenraad en Jacoba:
1 Cornelia van Zanten, * Beusichem 12 dec 1924, † er 26 dec 1924, 14 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 dec 1924.
2 Cornelis van Zanten, * Beusichem 12 dec 1924, † er 16 jan 1925, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 jan 1925.
XII-ew Magdalena van Zanten, * Beusichem 6 juli 1861, † Echteld 14 juni 1935, 73 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 juni 1935. Magdalena x, 36 jr, Beusichem 21 okt 1897 Gerrit Cornelis van Stuivenberg, 30 jr, * Kesteren 30 sept 1867, † »1935, »68 jr, zv Adrianus Cornelis van Stuivenberg x Angenies van Doorn.
Beroep: broodbakker.
Kinderen van Magdalena en Gerrit:
1 Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, * Echteld 27 juli 1898. Volgt XIII-kb.
2 Lena van Stuijvenberg, * 1899, † 1969, ±70 jr.
XII-ex Cornelis van Zanten, * Beusichem 23 nov 1864, † er 16 juni 1948, 83 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Beroep: schipper.
Cornelis x, 25 jr, Beusichem 7 mei 1890 Cornelia Elisabeth de Raad, ±23 jr, * Beusichem 1867, dv Coenraad de Raad * Beusichem 3 juli 1839 † er 26 nov 1919 x Beusichem 9 mei 1866 Cornelia Jacoba Kraijpoel (Kraaijpoel) * Beusichem 23 mrt 1842 † er 18 feb 1878.
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Cornelis van Zanten, * Beusichem 1890. Volgt XIII-kc.
2 Hendrikus Gijsbert Gerrit van Zanten, * Beusichem 16 apr 1894, † er 7 sept 1939, 45 jr.
Beroep: schipper.
XII-ey Speijer van Zanten, * Beusichem 14 feb 1866, † er 29 aug 1934, 68 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Beroep: schipper.
Speijer x, 30 jr, Beusichem 25 mei 1896 Marretje Baars, ±22 jr, * Millingen 1874, † Beusichem 7 jan 1949, ±75 jr.
Kind van Speijer en Marretje:
1 Cornelis van Zanten, * Rotterdam 2 apr 1900.
XII-ez Jacob van Zanten, * Beusichem 24 feb 1868, † er 17 apr 1930, 62 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 apr 1930.
Beroepen: schipper, 1930 winkelier.
Jacob:
(1) x, 29 jr, Beusichem 12 jan 1898 Cornelia Catharina van Mourik, ±21 jr, * Zoelmond 1877, † Krimpen a/d Lek 10 jan 1902, ±25 jr, dv Cornelis van Mourik * Zoelmond 6 sept 1836 † er 4 jan 1904 x Catharina van Arkel * Zoelmond 24 okt 1842 † Beusichem 3 dec 1919.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 jan 1902.
(2) x, 34 jr, Hoedekenskerke 21 aug 1902 Johanna Kooman, ±17 jr, * Kloetinge 1885, † Amsterdam 11 apr 1905, ±20 jr, dv Anthonie Kooman x Gina Christina den Dekker.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 apr 1905.
(3) x, 42 jr, Poederoijen 7 sept 1910 Jannigje van Ooijen (Oijen), ±19 jr, * Poederoijen 1891, dv Willem van Ooijen x Anneke Clement.
Kind van Jacob en Cornelia:
1 Lena van Zanten, * Amsterdam 23 apr 1898, † Beusichem 4 dec 1906, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 dec 1906.
Kind van Jacob en Jannigje:
2 Willem van Zanten, * Beusichem 1 sept 1913, † Amsterdam 2 sept 1913, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 sept 1913.
XII-fa Gijsbert Markus van Zanten, * Beusichem 12 mrt 1874, † Wijk bij Duurstede 4 mrt 1961, 86 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XI-bt) en Lena de Raad.
Beroepen: Hij was de baas van het veer en woonde in het grote witte huis op de dijk, vlak voor je Wijk bij D. in gaat., 1911 landbouwer.
Gijsbert x, 30 jr, Beusichem 25 mei 1904 Dirkje Nout, ±23 jr, * Ravenswaaij 1881, † Wijk bij Duurstede 22 juni 1955, ±74 jr, dv Arie Nout x Jannetje van Malsen.
Kinderen van Gijsbert en Dirkje:
1 Jannetje van Zanten, * 1906, † Beusichem 22 aug 1944, ±38 jr.
2 Jan Cornelis van Zanten, * 1907, † Wijk bij Duurstede 13 dec 1934, ±27 jr.
3 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Beusichem 12 juni 1911.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 juni 1911.
XII-fb Aaltje Gaasbeek, * Culemborg 1832, dv Theodorus Gaasbeek (zie XI-bv) en Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg).
Aaltje x, ±27 jr, Vreeswijk 2 apr 1859 Gerrit van Zoelen, ±21 jr, * Vreeswijk 1838, zv Arie van Zoelen x Neeltje de Jong.
XII-fc Gerdina Josina Gaasbeek, * Culemborg 1833, † er 12 juli 1899, ±66 jr, dv Theodorus Gaasbeek (zie XI-bv) en Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg).
Gerdina:
(1) x, ±21 jr, Culemborg 27 okt 1854 Johannes Antonius van Suijlekom, ±25 jr, * Culemborg 1829, † er 23 juni 1878, ±49 jr, zv Jan van Suijlekom x Antonia van Hateren.
Beroep: arbeider.
(2) x, ±46 jr, Culemborg 9 mei 1879 Jan Willem Camijn, ±54 jr, * Beusichem 1825, † Culemborg 6 okt 1911, ±86 jr, zv Willem Frederik Camijn x Helena Christina Timmerman.
Jan is weduwnaar van Margaretha Molders (1822-1869), met wie hij trouwde Culemborg 18 juli 1845. Jan is weduwnaar van Margaretha Mennekes (1822-vóór 1879), met wie hij trouwde Culemborg 15 okt 1869.
Kinderen van Gerdina en Johannes:
1 Theodora van Suijlekom, * Culemborg mrt 1855, † er 10 feb 1856, 11 mnd.
2 Theodorus van Suijlekom, * Culemborg 7 jan 1859. Volgt XIII-kd.
3 Antonie van Suijlekom, * Culemborg feb 1861, † er 7 apr 1861, 2 mnd.
4 Jan van Suijlekom, * Culemborg 1866. Volgt XIII-ke.
5 Arie van Suijlekom, * 1869. Volgt XIII-kf.
6 Clasina van Suijlekom, * Culemborg 30 apr 1872. Volgt XIII-kg.
XII-fd Theodorus Gaasbeek, * Culemborg 1846, † er 18 sept 1870, ±24 jr, zv Theodorus Gaasbeek (zie XI-bv) en Francina (Seijntje, Josina) Blijenberg (Bleijenberg).
Beroep: stoelenmaker.
Theodorus x, ±24 jr, Culemborg 13 mei 1870 Alida de Jong, ±21 jr, * Culemborg 1849.
Kind van Theodorus en Alida:
1 Petronella Antonia Gaasbeek, * 1871, † Utrecht 11 nov 1875, ±4 jr.
XII-fe Gerarda Cornelia van Logchem, * Culemborg 1838, † er 20 feb 1905, ±67 jr, dv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XI-bw).
Gerarda x, ±25 jr, Culemborg 15 mei 1863 Carel Willem Frederik Severin, 28 jr, * Culemborg 4 aug 1834, † er 5 mrt 1907, 72 jr, zv Jeremias George Severin * Den Haag 31 mei 1801 † Culemborg 20 mrt 1884 x Culemborg 9 feb 1825 Christina Braam ~ Culemborg 24 juni 1803 † er 8 juli 1845.
Beroep: 1863 kleermaker.
XII-ff Cornelis van Logchem, * Culemborg 1843, † er 24 okt 1938, ±95 jr, zv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XI-bw).
Beroep: timmerman, pakkistenmaker.
Cornelis x, ±23 jr, Beusichem 20 juni 1866 Willemina Udo, ±26 jr.
Zie XII-eq voor persoonsgegevens van Willemina.
Kinderen van Cornelis en Willemina: zie XII-eq.
XII-fg Dirk van Logchem, * Culemborg 1845, † er 5 sept 1881, ±36 jr, zv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XI-bw).
Beroep: timmerman.
Dirk x, ±24 jr, Culemborg 5 nov 1869 Cornelia Peek, ±22 jr, * Culemborg 1847, dv Peter Peek x Geertje van Eck.
Kind van Dirk en Cornelia:
1 Stephanus van Logchem, * Culemborg 3 apr 1870. Volgt XIII-kh.
XII-fh Stephanus van Logchem, * Culemborg 1858, † er 1 okt 1939, ±81 jr, zv Stephanus van Logchem en Dirkje Gaasbeek (zie XI-bw).
Beroep: 1858 sigarenmaker.
Stephanus x, ±23 jr, Culemborg 8 apr 1881 Carolina Johanna van Hillo, 22 jr, * Culemborg 23 dec 1858, † er 21 mei 1919, 60 jr, dv Anthonie Johannes (Johannes) van Hillo * Culemborg 1822 † er 6 juni 1892 x Culemborg 13 aug 1847 Johanna Hoogsteder (Hoogsteden) * Culemborg 1825 † er 29 mrt 1913.
Kinderen van Stephanus en Carolina:
1 Johannes van Logchem, * Culemborg 10 jan 1879. Volgt XIII-ki.
2 Johanna Carolina van Logchem, * Culemborg feb 1883, † er 29 dec 1883, 10 mnd.
3 Dirkje van Logchem, * Culemborg 1885. Volgt XIII-kj.
XII-fi Cornelia Jacoba van Kleef, * Culemborg 1850, † er 28 feb 1890, ±40 jr, dv Johannes van Kleef en Jansje van Gaasbeek (zie XI-by).
Cornelia x, ±22 jr, Utrecht 2 aug 1872 Pieter van der Winkel, ±25 jr, * Culemborg 1847, † «1890, «43 jr, zv Pieter van der Winkel x Gerarda (Gerritje) van Eck.
Beroep: mandenmaker.
Kind van Cornelia en Pieter:
1 van der Winkel, * Culemborg «2 aug 1872.
XII-fj Cornelis van Kleef, * Culemborg 1854, † er 16 okt 1934, ±80 jr, zv Johannes van Kleef en Jansje van Gaasbeek (zie XI-by).
Cornelis x, ±23 jr, Culemborg 23 nov 1877 Johanna Cornelia van Beuzekom (Beusekom), ±19 jr, * Culemborg 1858, † «1934, «76 jr, dv Johannes Hendrikus van Beuzekom x Johanna van Son.
XII-fk Evert Johannes van Meenen, * Buren 27 jan 1853, † er 1 sept 1886, 33 jr, zv Pieter van Meenen en Jantje Cornelia van Santen (zie XI-bz).
Beroep: klompenmaker.
Evert x, 25 jr, Buren 2 mei 1878 Willemina Elisabeth Segveld, 22 jr, * Lienden 4 dec 1855, † Buren 16 sept 1900, 44 jr, dv Antony Segveld (Zegveld) * Zegveld 1822 x Lienden 28 okt 1854 Elisabeth Gosina Smits * Lienden 1832.
Kinderen van Evert en Willemina:
1 Elisabeth Wilhelmina van Meenen, * Buren 8 mrt 1881, † er 29 okt 1882, 1 jr.
2 Evert Johannes van Meenen, * Buren 1882. Volgt XIII-kk.
3 Antonie van Meenen, * Buren 1884. Volgt XIII-kl.
4 Maria Cornelia van Meenen, * Buren 21 juni 1885, † er 15 mei 1887, 1 jr.
5 Elisabeth van Meenen, * Buren 12 feb 1887, † er 22 mrt 1901, 14 jr.
XII-fl Antje van der Goot, * Beusichem 1864, dv Dirk Pieters van der Goot en Kuinera van Santen (zie XI-ca).
Antje:
(1) x, ±19 jr, Beusichem 5 sept 1883 Cornelis van Arkel, 31 jr, * Zoelmond 14 jan 1852, † er 7 sept 1891, 39 jr, zv Wouter van Arkel * Zoelmond 1808 † «1884 x Beusichem 10 mei 1837 Jantje van Arkel * Zoelmond 20 jan 1814 † er 29 juni 1884.
(2) x, ±36 jr, Zoelen 18 juli 1900 Evert Koenen, ±39 jr, * Avezaath 1861, † «1915, «54 jr, zv Willem Koenen x Anna Cornelia Hendrika Boudewijn.
Beroep: tuinman.
(3) x, ±51 jr, Zoelen 10 juni 1915 Joost Bontam, ±54 jr, * Beusichem 1861, † Erichem 14 mei 1928, ±67 jr, zv Jan Bontan * Maurik 1826 x Maurik 15 sept 1860 Neeltje van Alphen * Beusichem 18 sept 1838 † Maurik 28 apr 1890.
Joost is weduwnaar van Bartje van Heerwaarden (1863-vóór 1915), met wie hij trouwde Buren 25 sept 1885.
XII-fm Dirk Christianus Vogelzang, * Buren 28 feb 1845, † er 11 jan 1918, 72 jr, zv Jan Vogelzang en Josiena Christina (Gosientje) Markus (zie XI-cc).
Dirk x, 28 jr, Buren 27 nov 1873 Jenneke Cornelia Merkens (Markus), 22 jr, * Buurmalsen 3 okt 1851, † Buren 11 juli 1894, 42 jr, dv Arien Markus * Buurmalsen 21 nov 1806 † er 9 mei 1863 x Maurik 30 mrt 1850 Fenna van Lienden * Maurik 24 sept 1822 † Buurmalsen 17 dec 1857.
Kind van Dirk en Jenneke:
1 Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, * Buren 7 apr 1880. Volgt XIII-km.
XII-fn Aaltje van Zanten, * Beusichem 10 mei 1821, † Buren 28 dec 1895, 74 jr, dv Johanna van Santen (zie XI-ce).
Aaltje x, 23 jr, Beusichem 14 mrt 1845 Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen), 24 jr, * Buren 5 jan 1821, † er 23 juli 1879, 58 jr, zv Johannes Cornelis van Loon * Buren 1 dec 1792 † er 21 mrt 1860 x Buren 9 feb 1821 Engeltje Regina (Engel Gerdina) Nieuwenhuizen (Nieuwenhuijzen) * 1797 † Buren 17 jan 1829.
Beroepen: werkman, 1845 boerenknecht.
Kinderen van Aaltje en Willem:
1 Anthonij Johannes van Loon, * Beusichem 28 okt 1843, † Zaltbommel 19 juli 1866, 22 jr.
2 Engelina van Loon, * Beusichem 29 nov 1846, † er 11 mrt 1847, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 mrt 1847.
3 Johanna Machelina van Loon, * Beusichem 30 jan 1848, † er 16 mei 1848, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mei 1848.
4 Engelina van Loon, * Buren 1851. Volgt XIII-kn.
5 Johanna Magdalena van Loon, * Buren 24 aug 1852, † er 23 okt 1852, 1 mnd.
6 Gerrit Jan van Loon, * Buren 1854, † er 24 apr 1923, ±69 jr.
7 Johannes van Loon (alias van Nieuwenhuijsen), * Buren 6 mei 1856, † er 29 dec 1896, 40 jr.
8 van Loon, levenloos geboren dochter, * Buren 14 apr 1859.
9 Johanna Elizabeth van Loon, * Buren 1862. Volgt XIII-ko.
XII-fo Cornelis van Santen, * Culemborg 1843, zv Adrianus van Santen (zie XI-cf) en Susanna Clazina van Zon.
Cornelis x, ±21 jr, Culemborg 18 nov 1864 Maria van Gasteren, 25 jr.
De scheiding werd uitgesproken Tiel 21 okt 1885
Maria, * Culemborg 4 mrt 1839, † er 24 jan 1922, 82 jr, dv Martinus van Gasteren * Culemborg 28 okt 1801 † er 24 dec 1843 x Culemborg 7 mei 1830 Gerrigje Verbeek * Culemborg 10 apr 1806.
Maria trouwde later Culemborg 24 dec 1886 met Jan Schouw (1851-1935).
XII-fp Lambertus (Bart) Bron, * Nieuwland 26 apr 1837, † Kedichem 22 jan 1872, 34 jr, zv Leendert Jzn Bron en Reijntje van Zanten (zie XI-cg).
Bart x, 26 jr, Leerdam 15 apr 1864 Maria van der Plas, ±26 jr, * Almkerk 1838.
Kinderen van Bart en Maria:
1 Jan Bron, * Kedichem 1866.
2 Jannigje Bron, * Nieuwland 27 jan 1868, † er 8 feb 1868, 12 dg.
3 Jannigje Bron, * Kedichem 1869. Volgt XIII-kp.
4 Bartje Maria Bron, * Kedichem 1872.
XII-fq Cornelia Bron, * Nieuwland 25 nov 1838, dv Leendert Jzn Bron en Reijntje van Zanten (zie XI-cg).
Cornelia x, 27 jr, Arkel 10 feb 1866 Teunis van Bruggen, 30 jr, * Arkel 18 feb 1835, zv Dirk van Brugge * ±1810 x Tonia van Zanten * ±1810.
XII-fr Willem van Winsen, * Beusichem 1836, † Deil 6 juni 1918, ±82 jr, zv Antonie van Winsen (zie XI-cr) en Aartje van Kempen.
Beroep: landbouwer, landman.
Willem:
(1) x, ±29 jr, Beusichem 30 aug 1865 Hendrika Bronk, ±27 jr, * Beusichem 1838, † Geldermalsen 6 okt 1883, ±45 jr, dv Hendrikus Bronk ~ Tricht 11 apr 1802 † Beusichem 18 aug 1869 x Beusichem 20 jan 1832 Johanna (Anna, Antje) van Duuren ~ Beusichem 15 juli 1799 † er 12 juli 1871.
Beroep: dienstmeid.
(2) x, ±48 jr, Geldermalsen 23 feb 1884 Jenneke van Mourik, ±28 jr, * 1856, † »1918, »62 jr, dv Jan Teunis van Mourik x Jenneke Hester Willemke Schrook.
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Antonia van Winsen, * Beusichem 1867. Volgt XIII-kq.
2 Aartje van Winsen, * Geldermalsen apr 1869, † er 28 juni 1870, 1 jr.
3 Anthonie Willem van Winsen, * Geldermalsen 1876. Volgt XIII-kr.
XII-fs Geertje van Winsen, * 1839, † Soest 9 mei 1914, ±75 jr, dv Antonie van Winsen (zie XI-cr) en Aartje van Kempen.
Geertje x Jan Klein, † «1914.
XII-ft Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1884, zv Gijsbert Pieter de Ronde (zie XI-ct) en Leentje Kievith.
Beroep: veekoopman.
Hendrik x, ±30 jr, Beesd 8 apr 1914 Jaantje Hendrika Temminck, ±20 jr, * Beesd 1894, dv Hendrik Theodorus Adrianus Temminck x Pieternella Alijda Bos.
Beroep: landbouwer.
XII-fu Dirkje de Ronde, * Beusichem 1886, dv Gijsbert Pieter de Ronde (zie XI-ct) en Leentje Kievith.
Dirkje x, ±28 jr, Beusichem 19 mrt 1914 Dirk Cornelis Kievith, ±25 jr, * Nieuwerkerk a/d IJssel 1889, zv Adrianus Kievith * Beusichem 12 jan 1836 x Leerbroek 31 dec 1878 Heiltje Bel * Schoonrewoerd 27 jan 1843.
Beroep: wagenmaker.
XII-fv Elisabeth (Lijsbeth) Kievit, * ±1806, † «1879, «73 jr, dv Jan Claassen Volke Kievit (zie XI-cv) en Willemke van ’t Gijn.
Beroep: dienstmeid.
Lijsbeth x, ±24 jr, Buren 19 feb 1830 Antonie van Cuilenborg, 28 jr, ~ Erichem 12 dec 1801, † er 31 dec 1879, 78 jr, zv Hendrik van Cuilenborg * ±1776 † «1837 x Buren 26 feb 1798 Hillegonda (Hilleke) van Bemmel * 1774 † Buren 29 dec 1837.
Beroep: arbeider.
Kinderen van Lijsbeth en Antonie:
1 Hendrik van Cuilenborg, * Erichem 2 mei 1830. Volgt XIII-ks.
2 Jan van Culenborg, * Erichem 1838. Volgt XIII-kt.
XII-fw Jenneke van der Meijde, * Herwijnen 23 juli 1805, † Gameren 29 sept 1843, 38 jr, dv Jan van der Meijde en Pieternella van Zante (Zanten) (zie XI-cx).
Jenneke x, 28 jr, Gameren 12 juli 1834 Wouter van Zuidam, 26 jr, * Gameren 19 dec 1807, † »1843, »36 jr, zv Gerrit van Zuidam * ±1778 x Hendrika Valk.
XII-fx Cornelis Welbie, * Herwijnen 28 juli 1799, † Heenvliet 17 mrt 1881, 81 jr, zv Jan van Zanten (zie XI-cy) en Pieternella Welbie.
Cornelis x, 39 jr, Heenvliet 31 mei 1839 Jacoba Simarina Bouwman, ±34 jr, * 1805.
XII-fy Maaike van Zante(n) (Santen), ~ Herwijnen 17 okt 1813, † Strijen 7 mrt 1882, 68 jr, dv Peter van Santen (Zanten) (zie XI-cz) en Geertruij van der Velden (zie XI-do).
Maaike:
(1) x, 21 jr, Groede-Zld 30 okt 1834 Bastiaan van Horssen, ±31 jr, * Herwijnen 1803, † Strijen 9 apr 1843, ±40 jr, zv Nicolaas (Klaas) van Horssen ~ 1775 † Herwijnen 10 aug 1819 x Grietje Vroegh ~ 1780 † Herwijnen 2 feb 1831.
(2) x, 32 jr, Strijen 13 juni 1846 Cornelis van Herwijnen, ±38 jr, * 1808, † Strijen 18 mei 1879, ±71 jr.
XII-fz Gerrit van Zanten, ~ Herwijnen 26 apr 1820, † Gorinchem 6 juni 1900, 80 jr, zv Peter van Santen (Zanten) (zie XI-cz) en Geertruij van der Velden (zie XI-do).
Beroep: Watermolenaar op de Herwijnsche watermolen.
Gerrit:
(1) begon een relatie Geertrui Vroegh, * Herwijnen 21 nov 1820, † Dalem 3 feb 1861, 40 jr, dv Aart van Holten * Oud-Alblas 24 aug 1796 † Herwijnen 1 mei 1839 x Herwijnen 3 mrt 1825 Hendrika Vroegh * Herwijnen 24 dec 1793 † Asperen 21 feb 1864.
(2) x, 41 jr, Gorinchem 7 dec 1861 Teuntje Henke, 32 jr, * Vuren 2 feb 1829, † Gorinchem 23 nov 1912, 83 jr, dv Bastiaan Henke * Poederoijen 7 jan 1802 † Barsingerhorn-Vuren 26 jan 1846 x Vuren 15 juni 1828 Cornelia van der Giessen * Dalem 20 nov 1806 † Spijk 5 dec 1838.
Teuntje is weduwe van Albertus (Bart) Verbrugge (1829-vóór 1861), met wie zij trouwde Vuren 15 nov 1851.
Kinderen van Gerrit en Geertrui:
1 Geertrui Vroegh, * Herwijnen 4 dec 1842, † er 23 dec 1842, 19 dg.
2 Geertrui Vroegh, * Herwijnen 1844. Volgt XIII-ku.
3 Hendrik van Zante, * Vuren 1 apr 1848. Volgt XIII-kv.
4 Peter Vroege, * Vuren mei 1849, † er 20 aug 1850, 1 jr.
5 Aart Vroege, * Vuren 30 mei 1850, † Werkendam 5 okt 1881, 31 jr.
Aart bleef ongehuwd.
6 Pietje Vroege, * Vuren 1853, † er 10 juni 1856, ±3 jr.
7 Pietje Vroege, * Vuren 2 jan 1857. Volgt XIII-kw.
8 van Zante, levenloos geboren dochter, * Dalem 3 feb 1861.
XII-ga Hendrik van Santen, * 1824, † Strijen 12 nov 1856, ±32 jr, zv Peter van Santen (Zanten) (zie XI-cz) en Geertruij van der Velden (zie XI-do).
Hendrik x, ±23 jr, Strijen 23 okt 1847 Geertruij Heijkoop, ±22 jr, * 1825.
XII-gb Kasper Pannekoek, * Asperen 1828, zv Rijk Pannekoek en Anneke van Zanten (zie XI-da).
Kasper:
(1) x, ±37 jr, Deventer 4 mei 1865 Maria Sophia Kuilen (Keulen), ±37 jr, * Geleen 1828, † «1894, «66 jr, dv Theodoor Keulen x Maria Joanna Tummers.
(2) x, ±66 jr, Venlo 20 aug 1894 Hilleke Vink, 64 jr, * Tuil-Haaften 14 feb 1830, dv Teunis Corneliszoon Vink * Gameren 1 mrt 1794 † Haaften 17 nov 1869 x Haaften 7 apr 1820 Jenneke Brugman * Haaften 26 dec 1790 † »1869.
Hilleke is weduwe van Frans van Trigt (1822-1883), met wie zij trouwde Haaften 16 sept 1858.
XII-gc Arie Huigen, * Herwijnen 13 nov 1827, zv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XI-dc).
Arie x, 23 jr, Herwijnen 1 mei 1851 Maria Bergakker, 24 jr, * Herwijnen 15 nov 1826, dv Steven Bergakker x Artje van Woerkum.
XII-gd Maaike Huigen, * Herwijnen 3 apr 1831, dv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XI-dc).
Maaike x, 24 jr, Herwijnen 13 dec 1855 Hendrik van Vliet, 44 jr, * Waddinxveen 1 juli 1811.
Beroep: veldwachter.
XII-ge Peter Huigen, * Herwijnen 1836, † Tiel 27 apr 1864, ±28 jr, zv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XI-dc).
Beroep: schipper.
Peter x, ±27 jr, Herwijnen 22 mei 1863 Peterke van Woerkom, ±25 jr, * Zuilichem 1838, † «1910, «72 jr.
Peterke trouwde later Brakel 24 jan 1868 met Willem van Zanten (1831-1910).
XII-gf Jan Albert Huigen, * Herwijnen 1845, † 22 juni 1883, ±38 jr, zv Dirk Huigen en Jantje van Zante (Zanten) (zie XI-dc).
Jan x, ±25 jr, Vuren 20 aug 1870 Maria Henke, ±24 jr, * Vuren 1846.
XII-gg Arie van Zante, * Herwijnen 26 jan 1821, zv Arie van Zante (zie XI-dd) en Maaike Vroegh.
Beroep: schipper.
Arie x, 28 jr, Haaften 27 juni 1849 Hendrika van Hemert, 31 jr, * Haaften 14 feb 1818, dv Teunis van Hemert x Antje van Heusden.
Kind van Arie en Hendrika:
1 Antje Adriana van Sante, ~ Herwijnen 1852, † Rotterdam 18 juni 1854, ±2 jr.
XII-gh Hermanus van Sante, * Herwijnen 15 juni 1823, † er 17 aug 1852, 29 jr, zv Arie van Zante (zie XI-dd) en Maaike Vroegh.
Beroep: schipper.
Hermanus x, 27 jr, Haaften 16 aug 1850 Arnolda van Hemert, 24 jr, * Haaften 19 okt 1825, † »1852, »27 jr, dv Teunis van Hemert x Antje van Heusden.
XII-gi Gerritje (Geertje) van Zanten, * Herwijnen 2 feb 1828, † Zuilichem 14 sept 1907, 79 jr, dv Arie van Zante (zie XI-dd) en Maaike Vroegh.
Beroep: dienstbode.
Geertje x, 22 jr, Zuilichem 14 sept 1850 Gijsbert van Pouderoijen, 27 jr, * Zuilichem 16 feb 1823, zv Dirk van Pouderoijen x Geertruij de Hoog.
Kinderen van Geertje en Gijsbert:
1 Dirk van Pouderoijen, * Zuilichem 1852. Volgt XIII-kx.
2 Arie Marianus van Pouderoijen, * Herwijnen 25 dec 1853. Volgt XIII-ky.
3 Bastiaan van Pouderoijen, * Zuilichem 1855. Volgt XIII-kz.
4 Maaijke van Pouderoijen, * Zuilichem 1864. Volgt XIII-la.
XII-gj Willemke van Zante, * Herwijnen 5 sept 1833, dv Arie van Zante (zie XI-dd) en Maaike Vroegh.
Willemke x, 18 jr, Herwijnen 15 nov 1851 Goossen van Pouderoijen, 31 jr, * Zuilichem 27 aug 1820, zv Dirk van Pouderoijen x Geertruij de Hoog.
XII-gk Gerrit van Zante (Zanten), * Herwijnen 1832, † er 23 mrt 1882, ±50 jr, zv[waarschijnlijk] Maria van Zante (Zanten) (zie XI-de).
Beroep: schipper, arbeider.
Gerrit x, ±34 jr, Herwijnen 2 juni 1866 Neeltje van Eewijk, 35 jr.
Zie XII-hd voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Gerrit en Neeltje:
1 Marinus van Zante, * Haaften 1867. Volgt XIII-lb.
2 Maria Willemina van Zante, * Haaften 1871. Volgt XIII-lc.
XII-gl Jantje Cousijn, * Herwijnen 9 jan 1835, † Brakel 22 aug 1880, 45 jr, dv Arie Cousijn (Kozijn) en Maria van Zante (Zanten) (zie XI-de).
Jantje x, 22 jr, Brakel 31 jan 1857 Cornelis van Dalen, 35 jr, * Brakel 1 aug 1821, † «1880, «59 jr, zv Jacob van Dalen x Maria van der Vliet.
XII-gm Andries van Santen, * Opijnen 9 apr 1830, † Tricht 4 dec 1884, 54 jr, zv Neeltje van Santen (Zanten) (zie XI-dh).
Beroep: arbeider, panovenbaas.
Andries x, 33 jr, Buurmalsen 25 feb 1864 Dirkje de Lang, 25 jr, * Buurmalsen 29 mrt 1838, † er 3 aug 1911, 73 jr, dv Cornelis de Lang * Buurmalsen ±1808 † Tricht 2 mei 1865 x Buurmalsen 26 mrt 1836 Hijltje van Helten ~ Buurmalsen 10 aug 1808.
Kinderen van Andries en Dirkje:
1 van Santen, levenloos geboren dochter, * Tricht 4 feb 1865.
2 Cornelis van Santen, * Buurmalsen 12 apr 1866. Volgt XIII-ld.
3 Neeltje van Santen, * Buurmalsen 24 sept 1867. Volgt XIII-le.
XII-gn Hendrik van Santen, * Opijnen 9 apr 1830, † «1889, «59 jr, zv Neeltje van Santen (Zanten) (zie XI-dh).
Beroep: 1871 smidsknecht.
Hendrik:
(1) x, 28 jr, Heerewaarden 18 nov 1858 Neeske (Nieske) de Wijs, 23 jr, * Heerewaarden 22 apr 1835, † «1871, «36 jr, dv Gradus de Wijs * Heerewaarden 27 juli 1786 † er 5 mrt 1849 x Rossum 30 mei 1819 Adriana Ton * Heerewaarden 23 dec 1792 † er 19 jan 1863.
Van het overlijden is aangifte gedaan «1871.
(2) x, 40 jr, Beusichem 22 feb 1871 Willemina (Willemijntje) van Bekkem, 48 jr, * Beusichem 15 sept 1822, dv Dirk van Bekkem * Beusichem † er 31 aug 1870 x Beusichem 4 sept 1812 Sara (Saartje) van Batenburg ~ Beusichem 16 apr 1786 † er 26 feb 1853.
Willemijntje is weduwe van Johannes Koedam (1813-1870), met wie zij trouwde Beusichem 21 dec 1849. Willemijntje trouwde later Tiel 15 juni 1889 met Jan Geurts (geb. 1826).
Kinderen van Hendrik en Nieske:
1 Andries van Santen, * Buurmalsen 1 jan 1859. Volgt XIII-lf.
2 Gradus van Santen, * Heerewaarden 1862. Volgt XIII-lg.
3 Adriana van Santen, * Tiel 1865. Volgt XIII-lh.
4 Cornelis van Santen, * Tiel 1870. Volgt XIII-li.
XII-go Willemke van Hees, * Opijnen 22 okt 1837, dv Gijsbert van Hees en Neeltje van Santen (Zanten) (zie XI-dh).
Willemke x, 29 jr, Zaltbommel 14 dec 1866 Commerinus Kemp, 28 jr, * Buurmalsen 28 sept 1838, zv Cornelis Kemp x Margaretha Aaltje Nout.
XII-gp Hendrika van Santen, * Opijnen 4 mrt 1842, dv Gerrit van Santen (zie XI-di) en Carolina van de Werken.
Hendrika x, 33 jr, Rossum 6 aug 1875 Gerrit Jan van der Zalm, 29 jr, * Rossum 24 apr 1846, zv Arie van der Zalm x Hermke de Leeuw.
Kinderen van Hendrika en Gerrit:
1 Carolina van der Zalm.
2 Hermien van der Zalm.
3 Carolina Maria van der Zalm, * Rossum 22 dec 1877. Volgt XIII-lj.
4 Arie van der Zalm, * Rossum 1880. Volgt XIII-lk.
5 Gerrit van der Zalm, * Rossum 1882. Volgt XIII-ll.
XII-gq Jan van Santen, * Opijnen 13 feb 1845, † Est en Opijnen 17 mrt 1935, 90 jr, zv Gerrit van Santen (zie XI-di) en Carolina van de Werken.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 mrt 1935.
Beroepen: 1877 visser, 1882 tuinman bij de burgemeester.
Jan x, 32 jr, Opijnen 2 mei 1877 Maria van der Heijden, ±33 jr, * Opijnen 1844, † Est en Opijnen 19 jan 1933, ±89 jr, dv Arie van der Heijden x Maria de Goeij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 jan 1933.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Geertje van Santen.
2 Carolina van Santen, * Opijnen 1879. Volgt XIII-lm.
3 Maria van Santen, * Opijnen 1881. Volgt XIII-ln.
4 Gerrit van Santen, * Opijnen 1883, † er 20 nov 1886, ±3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 nov 1886.
5 Hijltje van Santen, * Opijnen 16 feb 1886, † er 17 feb 1886, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 feb 1886.
XII-gr Andries (Dries) van Santen, * Opijnen 15 juli 1857, † er 6 sept 1929, 72 jr, zv Gerrit van Santen (zie XI-di) en Carolina van de Werken.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 sept 1929.
Beroepen: arbeider, veldwachter.
Dries x, 26 jr, Opijnen 30 aug 1883 Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch, 28 jr.
Zie XIV-jk voor persoonsgegevens van Mieke.
Kinderen van Dries en Mieke:
1 Carolina Maria van Santen, * Opijnen 17 mei 1884. Volgt XIII-lo.
2 Govert Jan van Santen, * Opijnen 16 feb 1887. Volgt XIII-lp.
3 Elisabeth van Santen, * Opijnen 14 dec 1889. Volgt XIII-lq.
4 Geertje van Santen, * Opijnen 3 juli 1893. Volgt XIII-lr.
5 Hendrika van Santen, * Opijnen 12 jan 1897. Volgt XIII-ls.
6 Adrianus Hendrikus van Santen, * Opijnen 17 dec 1899. Volgt XIII-lt.
XII-gs Hendrika van de Lang, * Opijnen 1841, † er 28 dec 1891, ±50 jr, dv Roelof van de Lang en Gozewien van Santen (zie XI-dj).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 dec 1891. Hendrika x Frederik Beenen, † »1891.
XII-gt Andries Gerrit Jan van Santen, * Waardenburg 1856, † Est en Opijnen 1 mei 1933, ±77 jr, zv Gozen van Santen (zie XI-dl) en Jenneke de Ruiter.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 mei 1933.
Beroep: voerman.
Andries x Judig Zondag, * Geldermalsen 1853, † Est en Opijnen 18 sept 1923, ±70 jr, dv Arie Zondag * Geldermalsen 1810 † er 9 jan 1886 x Neeltje Hak † «1886.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 sept 1923.
Kinderen van Andries en Judig:
1 Dirkje Johanna van Santen, * Waardenburg 1882. Volgt XIII-lu.
2 Jenneke van Santen, * Neerijnen 1883, † Est en Opijnen 8 mrt 1914, ±31 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 9 mrt 1914.
3 Cornelia van Santen, * Neerijnen (gem Waardenburg) 14 mei 1885. Volgt XIII-lv.
4 Gozewina Hendrika van Santen, * Waardenburg 1887. Volgt XIII-lw.
5 Areke van Santen, * Opijnen jan 1890, † er 13 juni 1891, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 juni 1891.
6 Hesterke van Santen, * Opijnen apr 1891, † er 9 feb 1892, 10 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 feb 1892.
7 Hesterke van Santen, * Opijnen 1894. Volgt XIII-lx.
XII-gu Hester van Santen, * Neerijnen 1859, dv Gozen van Santen (zie XI-dl) en Jenneke de Ruiter.
Hester x, ±19 jr, Waardenburg 1 mrt 1878 Dirk Jan Struiken, ±22 jr, * Neerijnen 1856, zv Willem Hendrik Struiken x Cornelia Johanna Frieling.
Kind van Hester en Dirk:
1 Struiken, * «1 mrt 1878.
XII-gv Hendrik van Santen, * Neerijnen 1862, zv Gozen van Santen (zie XI-dl) en Jenneke de Ruiter.
Beroep: 1890 arbeider.
Hendrik x, ±28 jr, Haaften 12 sept 1890 Mareke Zwamborn, ±22 jr, * Tuil 1868, dv Hendrik Zwamborn x Geertje de Fokkert.
Kinderen van Hendrik en Mareke:
1 Jenneke van Santen, * Opijnen jan 1891, † er 24 feb 1891, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 feb 1891.
2 Jenneke van Santen, * Waardenburg 1894. Volgt XIII-ly.
3 Geertje van Santen, * Waardenburg 1 aug 1899. Volgt XIII-lz.
XII-gw Gerrit Jan van Santen, * Neerijnen 1865, † »1945, »80 jr, zv Gozen van Santen (zie XI-dl) en Jenneke de Ruiter.
Beroep: arbeider, landbouwer.
Gerrit x, ±21 jr, Waardenburg 11 dec 1886 Lijntje van Leerdam, ±21 jr, * Waardenburg 1865, † Buurmalsen 17 feb 1945, ±80 jr, dv Aart van Leerdam * Waardenburg 1830 x Est en Opijnen 2 juli 1853 Artje van Leeuwen * Est 1830.
Kinderen van Gerrit en Lijntje:
1 Gosen van Santen, * 1888.
2 Dirk Jan van Santen, * Neerijnen okt 1888, † Opijnen 26 feb 1889, 4 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 feb 1889.
3 Aart van Santen, * Waardenburg 1890. Volgt XIII-ma.
4 Dirk Jan van Santen, * Waardenburg 1892. Volgt XIII-mb.
5 Cornelis van Santen, * 1895, † Utrecht 8 mei 1925, ±30 jr.
Cornelis bleef ongehuwd.
6 Jenneke van Santen, * Neerijnen 1900. Volgt XIII-mc.
XII-gx Hendrika van Santen, * Opijnen 1857, † Est en Opijnen 16 mei 1935, ±78 jr, dv Klaas Willem van Santen (zie XI-dm) en Christina van Oijen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mei 1935. Hendrika x, ±21 jr, Est en Opijnen 22 aug 1878 Marcus van Acquoij, ±23 jr, * Waardenburg 1855, † Est en Opijnen 13 okt 1921, ±66 jr, zv Jan van Acquoij x Johanna Catharina Post.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 okt 1921.
Kinderen van Hendrika en Marcus:
1 Janna Catharina van Acquoij, * Opijnen nov 1878, † er 21 jan 1879, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 jan 1879.
2 Jan van Acquoij, * Opijnen okt 1879, † er 9 dec 1879, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 dec 1879.
3 Nicolaas Willemse van Acquoij, * Opijnen 18 sept 1880. Volgt XIII-md.
4 Janna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1882. Volgt XIII-me.
5 Christiana Maria van Acquoij, * Opijnen 1883. Volgt XIII-mf.
6 Hanna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1885. Volgt XIII-mg.
7 Elisabeth Cornelia van Acquoij, * Opijnen 1886. Volgt XIII-mh.
8 Dirkje Adriana van Acquoij, * Opijnen 1894. Volgt XIII-mi.
9 Marcus van Acquoij, * Opijnen dec 1898, † er 28 mei 1899, 5 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 mei 1899.
XII-gy Rijkske van Santen, * Est en Opijnen 7 sept 1858, † Rossum 14 juni 1899, 40 jr, dv Klaas Willem van Santen (zie XI-dm) en Christina van Oijen.
Rijkske x, 27 jr, Rossum 6 nov 1885 Gerrit Pieter van der Zalm, 26 jr, * Rossum 18 juni 1859, zv Arie van der Zalm x Hermke de Leeuw.
Kinderen van Rijkske en Gerrit:
1 Catrina Maria van der Zalm, * Rossum 1887. Volgt XIII-mj.
2 Hermke van der Zalm, * Rossum 1890. Volgt XIII-mk.
3 Arendje van der Zalm, * Rossum 1894. Volgt XIII-ml.
XII-gz Hendrikus van Santen, * Opijnen 1865, † er 24 apr 1911, ±46 jr, zv Klaas Willem van Santen (zie XI-dm) en Christina van Oijen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 apr 1911. Hendrikus x, ±31 jr, Est en Opijnen 10 sept 1896 Geurtje van Eck, ±28 jr, * Opijnen 1868, † Est en Opijnen 16 dec 1935, ±67 jr, dv Korsje Weigerse.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 dec 1935.
Kinderen van Hendrikus en Geurtje:
1 Koosje Hendrika van Santen, * Opijnen 1887. Volgt XIII-mm.
2 Nicolaas Willem van Santen, * Opijnen 1897. Volgt XIII-mn.
XII-ha Antje van Santen, * Opijnen 6 feb 1871, † Est en Opijnen 4 jan 1925, 53 jr, dv Klaas Willem van Santen (zie XI-dm) en Christina van Oijen.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 jan 1925. Antje x, 21 jr, Est en Opijnen 12 jan 1893 Andries Verweij, 27 jr, * Est en Opijnen 14 juli 1865, † Opijnen 12 jan 1962, 96 jr, zv Antonie Verweij x Gozewien van der Pol.
Beroep: 1922 onderbaas baggerwerk.
Kinderen van Antje en Andries:
1 Antonie Verweij, * Opijnen 1893. Volgt XIII-mo.
2 Nicolaas Willem Verweij, * 23 okt 1894, † 10 jan 1972, 77 jr.
3 Gozewina Christina Verweij, * Opijnen 23 aug 1896. Volgt XIII-mp.
4 Christina Gozewina Verweij, * Opijnen 18 aug 1898. Volgt XIII-mq.
5 Maria Verweij, * Opijnen 11 aug 1902, † er 21 jan 1982, 79 jr.
6 Hendrikus Verweij, * Opijnen dec 1903, † er 30 jan 1905, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 mei (jaar onbekend).
7 Hendrikus Verweij, * Opijnen 7 nov 1905, † er 21 nov 1905, 14 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 nov 1905.
8 Verweij, levenloos geboren dochter, * Opijnen 18 nov 1906.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 nov 1906.
9 Andries Verweij, * Opijnen 22 mrt 1908. Volgt XIII-mr.
10 Antje Hendrika Johanna Verweij, * Opijnen 17 juni 1913, † er 15 apr 1993, 79 jr.
XII-hb Cornelia van Zanten, * Tricht 16 jan 1852, † Schiedam 6 sept 1930, 78 jr, dv Martinus van Zanten (zie XI-dn) en Neeltje Hol.
Cornelia x, 23 jr, Buurmalsen 2 juli 1875 Gerrit Hendrik Huigen, 21 jr, * Zoelen 22 apr 1854, † Schiedam 5 feb 1932, 77 jr, zv Bernardus Adrianus Huijgen * Geldermalsen 26 feb 1812 † Zoelen 2 mrt 1871 x Zoelen 14 juni 1837 Klara Rijnold * Zoelen 22 okt 1816 † er 23 aug 1865.
Beroep: fabrieksarbeider, loswerkman, stoker, glasblazer.
Kinderen van Cornelia en Gerrit:
1 Kaatje Huigen, * Tricht 15 nov 1875. Volgt XIII-ms.
2 Martinus Huigen, * Leerdam 11 apr 1877. Volgt XIII-mt.
3 Albertus (Bart) Huigen, * Buurmalsen 1 aug 1878. Volgt XIII-mu.
4 Lammert Huigen, * Tricht 2 okt 1879, † er 14 jan 1880, 3 mnd.
5 Neeltje Huigen, * Buurmalsen okt 1880, † Tricht 2 feb 1882, 1 jr.
6 Gerrit Hendrik Huigen, * Buurmalsen 8 okt 1881. Volgt XIII-mv.
7 Neeltje Huigen, * Tricht 14 apr 1883, † Breda 4 mrt 1970, 86 jr.
8 Cornelis Huigen, * Tricht 2 dec 1885, † er 15 aug 1887, 1 jr.
9 Johan (Jan) Huigen, * Buurmalsen 6 dec 1886. Volgt XIII-mw.
10 Cornelia Huigen, * Tricht 14 mrt 1888, † er 16 jan 1889, 10 mnd.
11 Cornelis (Kees) Huigen, * Leerdam 27 aug 1891. Volgt XIII-mx.
12 Adrianus (Janus) Huigen, * Leerdam 19 jan 1894. Volgt XIII-my.
XII-hc Neeltje van der Velde, ~ Hellouw 4 feb 1807, † Herwijnen 4 sept 1880, 73 jr, dv Geertruij van der Velden (zie XI-do).
Neeltje:
(1) x, 19 jr, Herwijnen 8 apr 1826 Jan van der Velde, 32 jr.Zie XI-dp voor persoonsgegevens van Jan.
(2) x, »47 jr, »1854 Johannes den Hollander.
Kind van Neeltje en Jan: zie XI-dp.
XII-hd Neeltje van Eewijk, * Herwijnen 24 okt 1830, † er 21 mrt 1897, 66 jr, dv Jan van Eeuwijk en Maria van der Velde (zie XI-dr).
Neeltje:
(1) x, 25 jr, 13 okt 1856 Gijsbert de Jong, † «1866.
(2) x, 35 jr, Herwijnen 2 juni 1866 Gerrit van Zante (Zanten), ±34 jr.Zie XII-gk voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Neeltje en Gerrit: zie XII-gk.
XII-he Anna Catharina van Zanten, * Waardenburg 1819, † er 7 feb 1892, ±73 jr, dv Jan van Zanten (zie XI-dt) en Willemijntje Jongbloed.
Anna bleef ongehuwd.
Kind van Anna uit onbekende relatie:
1 Dirk van Zanten, * Waardenburg 15 dec 1851. Volgt XIII-mz.
XII-hf Korstina van Zanten, * Waardenburg 1822, dv Jan van Zanten (zie XI-dt) en Willemijntje Jongbloed.
Korstina x, ±27 jr, Waardenburg 3 mrt 1849 Jan Polman, ±36 jr, * Waardenburg 1813, zv Willem Polman x Aaltje van Beusekom.
Beroep: bouwman.
Kinderen van Korstina en Jan:
1 Aaltje Polman, * Neerijnen 5 juli 1849. Volgt XIII-na.
2 Wilhelmina Hendrika Polman, * Neerijnen 1851. Volgt XIII-nb.
XII-hg Dirk van Zanten, * Vianen 19 feb 1815, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Diderica Gerdina Spies.
Dirk x, 24 jr, Middelburg 24 jan 1840 Maatje Volkers, 30 jr, * Middelburg 16 feb 1809, dv Jan Volkers x Lena Johanna van Hadegem.
Kinderen van Dirk en Maatje:
1 Hendrika van Zanten, * Middelburg 1840. Volgt XIII-nc.
2 Maria Adriana van Zanten, * Middelburg ±1845. Volgt XIII-nd.
XII-hh Jansje van Zanten, * Vianen 17 nov 1816, † er 28 jan 1890, 73 jr, dv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Diderica Gerdina Spies.
Jansje x, 27 jr, Vianen 7 dec 1843 Willem Schouten, ±35 jr, * Vianen 1808, † er 5 jan 1884, ±76 jr.
Willem is weduwnaar van Adriana Homburg (ovl. vóór 1843).
XII-hi Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 15 juli 1819, † Meerkerk 21 feb 1877, 57 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Diderica Gerdina Spies.
Gerrit:
(1) x, 27 jr, Meerkerk 12 juni 1847 Klasina Hoeijenbos, ±24 jr, * Meerkerk 1823, † er 14 okt 1858, ±35 jr, dv Willem Hoeijenbos x Anna Helena Donkersloot.
(2) x, 41 jr, Vianen 3 mei 1861 Reintje Kosterman, 35 jr, * Wijk bij Duurstede 1 feb 1826, † Meerkerk 14 feb 1882, 56 jr, dv Cornelis Kosterman x Johanna Hunniks.
Kinderen van Gerrit en Klasina:
1 Klazina van Zanten, * Meerkerk 17 mrt 1846. Volgt XIII-ne.
2 Hendrika Gerdina van Zanten, * Meerkerk 2 okt 1847, † Ameide 3 jan 1914, 66 jr.
3 Willem van Zanten, * Meerkerk 31 mei 1849. Volgt XIII-nf.
4 Anna Helena van Zanten, * Meerkerk 4 sept 1850. Volgt XIII-ng.
5 Jenneke van Zanten, * Meerkerk 6 mei 1852. Volgt XIII-nh.
6 Aart van Zanten, * Meerkerk 5 dec 1853, † er 13 feb 1854, 2 mnd.
7 Gerrit van Zanten, * Meerkerk 5 dec 1853, † er 2 mrt 1854, 2 mnd.
8 Aart van Zanten, * Meerkerk 1856. Volgt XIII-ni.
9 Adriana van Zanten, * Meerkerk 17 jan 1856, † er 7 feb 1856, 21 dg.
10 Adriana van Zanten, * Meerkerk 23 jan 1857. Volgt XIII-nj.
11 Klaas van Zanten, * Meerkerk 14 okt 1858, † er 18 mrt 1859, 5 mnd.
Kinderen van Gerrit en Reintje:
12 Johanna Gelderina van Zanten, * Meerkerk 21 mrt 1862. Volgt XIII-nk.
13 Gerrit Hendrik van Zanten, * Meerkerk 21 apr 1864, † er 15 mei 1883, 19 jr.
14 Cornelia Gijsberta van Zanten, * Meerkerk 14 okt 1865. Volgt XIII-nl.
15 Jansje van Zanten, * Meerkerk 22 feb 1867, † er 8 nov 1867, 8 mnd.
16 Jansje van Zanten, * Meerkerk 23 apr 1870, † er 31 mei 1870, 1 mnd.
XII-hj Peter Antonius (Piet) van Zanten, * Vianen 17 mei 1823, † er 21 mei 1897, 74 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Diderica Gerdina Spies.
Beroepen: werkman, voerman.
Piet x, 26 jr, Vianen 25 apr 1850 Jannetje Homburg, 21 jr, * Vianen 23 jan 1829, † Utrecht 25 mei 1906, 77 jr, dv Servaas Homburg x Neeltje van Veen.
Kinderen van Piet en Jannetje:
1 Aart van Zanten, * Vianen 23 nov 1851. Volgt XIII-nm.
2 Servaas van Zanten, * Vianen 12 mei 1854. Volgt XIII-nn.
3 Diderika van Zanten, * Vianen 8 mrt 1857. Volgt XIII-no.
4 Neeltje van Zanten, * Vianen 18 mrt 1860. Volgt XIII-np.
5 Jansje (Jannetje) van Zanten, * Vianen 8 okt 1862, † er 26 mei 1863, 7 mnd.
6 Dirk Peter van Zanten, * Vianen 21 aug 1865, † er 9 jan 1867, 1 jr.
7 Maria van Zanten, * Vianen 14 aug 1868. Volgt XIII-nq.
8 Gerrit Hendrik van Zanten, * Vianen 19 mei 1872, † Utrecht 7 juli 1928, 56 jr.
Gerrit bleef ongehuwd.
XII-hk Jacob van Zanten, * Vianen 23 mrt 1831, † er 17 apr 1884, 53 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Beroep: werkman.
Jacob:
(1) x, 26 jr, Vianen 5 feb 1858 Elizabeth Heggie, 26 jr, * Vianen 23 sept 1831, † er 9 mei 1866, 34 jr, dv Johannes Petrus Jacobus Heggi * 1804 † Vianen 15 aug 1849 x Vianen 27 feb 1825 Maria van den Bosch * Zijderveld 1801 † Vianen 26 juni 1885.
(2) x, 39 jr, Vianen 3 mrt 1871 Christina Versteeg, 41 jr, * Hagestein 25 dec 1829, † Vianen 17 feb 1909, 79 jr, dv Gerrit Versteeg x Hendrica Baars.
Kinderen van Jacob en Elizabeth:
1 Maria van Zanten (Heggie), * Vianen 18 nov 1854. Volgt XIII-nr.
2 Janna van Zanten (Heggie), * Vianen 12 dec 1857. Volgt XIII-ns.
Kinderen van Jacob en Christina:
3 Gerarda Adriana van Zanten, * Vianen 14 juli 1871, † er 30 juli 1889, 18 jr.
4 Aart van Zanten, * Vianen 6 mei 1874. Volgt XIII-nt.
5 Bartus Johannes van Zanten, * Vianen 24 mrt 1876. Volgt XIII-nu.
XII-hl Dorothea Margrieta van Zanten, * Vianen 26 mei 1832, † er 25 sept 1918, 86 jr, dv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Dorothea x, 24 jr, Vianen 26 sept 1856 Dirk Peter van Rooijen, ±27 jr, * Vianen 1829, zv Dirk van Rooijen x Maria de Graaff.
XII-hm Metje van Zanten, * Vianen 22 aug 1835, † er 10 dec 1879, 44 jr, dv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Metje x, 23 jr, Vianen 21 jan 1859 Pieter van Iperen, ±23 jr, * Willige Langerak 1836, † Vianen 24 jan 1913, ±77 jr, zv Pieter van Iperen x Lena Speksnijder.
Kinderen van Metje en Pieter:
1 Pieter van Iperen, * Vianen 30 apr 1859. Volgt XIII-nv.
2 Johannes Adrianus van Iperen, * Vianen 1871. Volgt XIII-nw.
XII-hn Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 4 juni 1842, † er 22 jan 1874, 31 jr, zv Aart (Arend) van Santen (Zanten) (zie XI-du) en Hendrika Anthonia Blanken.
Johannes x, 23 jr, Vianen 11 mei 1866 Johanna Adriana van Rooijen, ±24 jr, * Vianen 1842, † Utrecht 14 apr 1904, ±62 jr, dv Dirk van Rooijen x Maria de Graaff.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Hendrika Maria van Zanten, * Vianen 2 sept 1866. Volgt XIII-nx.
2 Maria Petronella van Zanten, * Vianen 5 sept 1868. Volgt XIII-ny.
3 Berdina Theodora van Zanten, * Vianen 10 mei 1870.
4 Johannes Adrianus van Zanten, * Vianen 29 jan 1872, † er 10 sept 1872, 7 mnd.
5 Adrianus Johannes van Zanten, * Vianen 13 juli 1873. Volgt XIII-nz.
XII-ho Bartel Johan van Santen, * Geldermalsen 27 apr 1816, † Amsterdam 11 nov 1881, 65 jr, zv Johannis van Santen (zie XI-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: kleermaker.
Bartel:
(1) x, 26 jr, Geldermalsen 11 nov 1842 Dirkje Bussink, 26 jr, * Meteren 8 juli 1816, † Amsterdam 14 apr 1865, 48 jr, dv Hendrik Jan Bussink x Jantje de Kock.
(2) x, 49 jr, Amsterdam 21 juni 1865 Elisabeth Mans, 39 jr, * Hasselt 21 apr 1826, † Amsterdam 14 sept 1886, 60 jr.
Kinderen van Bartel en Dirkje:
1 Aaltje van Santen, * Geldermalsen 18 juni 1843. Volgt XIII-oa.
2 Jantje van Santen, * Geldermalsen 11 aug 1845, † er 18 juli 1853, 7 jr.
XII-hp Jenneke van Santen, * Geldermalsen 1 mrt 1818, † Deil 30 mei 1907, 89 jr, dv Johannis van Santen (zie XI-dv) en Antje Leegemaat.
Jenneke x, 24 jr, Geldermalsen 10 aug 1842 Gerrit de Jong, 26 jr, * Deil 16 dec 1815, † er 25 feb 1901, 85 jr, zv Ruth de Jong * Deil 16 jan 1791 † er 2 okt 1865 x Deil 10 mei 1815 Beligje Verkerk * Beusichem 20 dec 1789 † «1865.
Kinderen van Jenneke en Gerrit:
1 Jan de Jong.
2 Aaltje Johanna de Jong, * Deil 1846. Volgt XIII-ob.
3 Bart de Jong, * Deil 1849.
XII-hq Dirk van Santen, * Geldermalsen 13 sept 1820, † er 12 mrt 1885, 64 jr, zv Johannis van Santen (zie XI-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: dagloner.
Dirk x, 32 jr, Buurmalsen 21 jan 1853 Geertje van Gelder(en), 20 jr, * Haaften 14 sept 1832, † Geldermalsen 23 sept 1870, 38 jr, dv Klaas van Gelder(en) * Wadenoijen 18 juni 1796 † Haaften 23 juni 1844 x Wadenoijen 2 apr 1823 Geertje de Weijer ~ Tiel 29 mrt 1798 † Haaften 6 aug 1840.
Kinderen van Dirk en Geertje:
1 Johannis van Santen, * Geldermalsen 10 nov 1853, † er 20 dec 1855, 2 jr.
2 Klaas van Santen, * Geldermalsen 2 jan 1855. Volgt XIII-oc.
3 Johanna Gerdina van Santen, * Geldermalsen 13 aug 1857, † er 10 dec 1870, 13 jr.
4 Johannis Aalbert van Santen, * Geldermalsen 27 nov 1859. Volgt XIII-od.
5 Dirkje van Santen, * Geldermalsen 10 jan 1862. Volgt XIII-oe.
6 Geerit van Santen, * Geldermalsen 18 mei 1863. Volgt XIII-of.
7 Aaltje van Santen, * Geldermalsen 26 mrt 1866. Volgt XIII-og.
8 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 25 okt 1868, † Amsterdam 14 aug 1872, 3 jr.
XII-hr Abraham van Zanten, * Geldermalsen 4 dec 1823, † Amsterdam 18 feb 1885, 61 jr, zv Johannis van Santen (zie XI-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: pakhuisknecht.
Abraham x, 38 jr, Amsterdam 7 mei 1862 Hendrika Wilhelmina Vonk, ±26 jr, * Zutphen 1836, † »1885, »49 jr, dv Stephanus Vonk x Aaltje Leegemaat.
Beroep: winkelierster te Haarlem(1888).
Kind van Abraham en Hendrika:
1 Abraham van Santen, * Amsterdam 8 okt 1865. Volgt XIII-oh.
XII-hs Angenes Sophia van Santen, * Culemborg 1 apr 1826, † er 27 okt 1859, 33 jr, dv Johannis van Santen (zie XI-dv) en Antje Leegemaat.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 okt 1859. Angenes x, 27 jr, Culemborg 29 apr 1853 Pieter Breij, 29 jr, * Geldermalsen 22 juni 1823, † Culemborg 20 aug 1874, 51 jr, zv Cornelis Breij * Vreeswijk 1796 † Culemborg 20 jan 1848 x Culemborg 13 juni 1821 Johanna Hendrika van Haaren ~ Amsterdam 22 apr 1792 † Culemborg 9 jan 1848.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 aug 1874. Pieter trouwde later 31 aug 1866 met Johanna Bleijenberg (1820-na 1874).
Beroep: stoelenmaker.
Kind van Angenes uit onbekende relatie:
1 Johannes van Santen, * Geldermalsen 16 nov 1848. Volgt XIII-oi.
Kinderen van Angenes en Pieter:
2 Johanna Hendrika Breij, * Culemborg 1855. Volgt XIII-oj.
3 Cornelis Breij, * Culemborg 1857, † er 15 okt 1859, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 okt 1859.
XII-ht Johanna Martina van Santen, * Geldermalsen 18 mei 1828, † Amsterdam 22 dec 1883, 55 jr, dv Johannis van Santen (zie XI-dv) en Antje Leegemaat.
Beroep: dienstbode.
Johanna x, 27 jr, Amsterdam 30 jan 1856 Carl West, 44 jr, * Rönne - Denemarken 17 mei 1811, † Amsterdam 3 feb 1862, 50 jr.
Beroep: zeeman.
XII-hu Jenneke Adriana van Santen, * Geldermalsen 2 nov 1822, † er 16 apr 1876, 53 jr, dv Adrianus van Santen (Zanten) (zie XI-dw) en Maaijke van Tiffelen (Tippelen).
Jenneke:
(1) x, 32 jr, Geldermalsen 15 juli 1855 Aart Cornelis Vermeulen, ±30 jr, * Geldermalsen 1825, † Leeuwarden 13 mei 1876, ±51 jr, zv Abraham Vermeulen x Roelofke van den Oever.
(2) x, 44 jr, Geldermalsen 14 sept 1867 Gerrit Steenis, ±45 jr, * Geldermalsen 1822, zv Jan Steenis * Geldermalsen 1788 x Geldermalsen 1 mrt 1814 Maria Ganzeman * Erichem 1788.
Gerrit is weduwnaar van Jenneke van Mameren (ovl. vóór 1867).
Kind van Jenneke uit onbekende relatie:
1 Adrianus van Santen, * Geldermalsen 15 mei 1850, † er 20 aug 1850, 3 mnd.
Kind van Jenneke en Aart:
2 Vermeulen, * »15 juli 1855.
XII-hv Maaike Willemina van Santen, * Geldermalsen 20 juni 1825, dv Adrianus van Santen (Zanten) (zie XI-dw) en Maaijke van Tiffelen (Tippelen).
Maaike x, 50 jr, Amsterdam 22 juli 1875 Jan Christiaan Hasse, 55 jr, * Loenen 13 juli 1820, † Amsterdam 3 dec 1882, 62 jr, zv Pieter Christiaan Hasse x Engelina Post.
Jan is weduwnaar van Margaretha Smit (1813-1875), met wie hij trouwde Amsterdam 14 sept 1843.
Beroep: smidsknecht.
Kinderen van Maaike en Jan:
1 Maria Christina van Santen, * Amsterdam 11 okt 1854.
2 Jan Christiaan van Santen, * Amsterdam 13 mrt 1860. Volgt XIII-ok.
3 Engelina van Santen, * Amsterdam 26 feb 1861, † er 27 okt 1862, 1 jr.
4 Pieter Christiaan (Pieter) van Santen, * Amsterdam 4 mei 1866. Volgt XIII-ol.
XII-hw Dirk Anthonij van Mourik, * Geldermalsen 1813, zv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Beroep: koopman.
Dirk x, ±49 jr, Geldermalsen 18 jan 1862 Helena Aletta Marianna Cox, ±32 jr, * Amsterdam 1830, dv Johann Herman Cox x Catharina Maria de Graaf.
Helena trouwde voorheen «1862 met Jan Minne. Dit huwelijk werd ontbonden «1862 (echtscheiding).
Beroep: naaister.
XII-hx Willem Dirk van Mourik, * Geldermalsen 1813, zv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Beroepen: bediende, van 1860 tot 1870 koetsier te Amsterdam.
Willem x, ±20 jr, Geldermalsen 26 okt 1833 Maria Elisabeth Tepe, ±26 jr, * Utrecht 1807, dv Hermanus Hendricus Tepe x Maria Elisabeth Breiman.
Kind van Willem en Maria:
1 Elizabeth van Mourik, * Meteren 15 apr 1834. Volgt XIII-om.
XII-hy Johanna Hendrika van Mourik, * Geldermalsen 1816, † er 9 mei 1902, ±86 jr, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Johanna x, ±23 jr, Geldermalsen 8 feb 1839 Peter van Aken, ±22 jr, * Brakel 1817, † «1902, «85 jr, zv Joost van Aken x Alida de Jongh.
Beroep: molenaar.
XII-hz Metje Adriana van Mourik, * Geldermalsen 1826, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Metje x, ±22 jr, Geldermalsen 14 dec 1848 Arnoldus Antonie Winkelman, ±24 jr, * Mijdrecht 1824.
Beroep: koopman.
XII-ia Dirkje van Mourik, * Geldermalsen 1829, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Dirkje x, ±22 jr, Geldermalsen 29 nov 1851 Gijsbertus Jan Willem van Lakerveld, ±27 jr, * Vianen 1824, zv Jan Willem van Lakerveld x Elisabeth van As.
Beroep: brugwachter.
Kind van Dirkje en Gijsbertus:
1 van Lakerveld, * «29 nov 1851.
XII-ib Jacob van Mourik, * Geldermalsen 1829, † Utrecht 3 okt 1882, ±53 jr, zv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Jacob:
(1) x, ±23 jr, Buurmalsen 21 jan 1852 Juliana Louisa Sophia Monhémius, ±23 jr, * Buurmalsen 1829, † «1875, «46 jr, dv Simon Gerardus Monhémius x Maria van Meteren.
(2) x, ±46 jr, Utrecht 13 okt 1875 Margarita van Beusekom, ±62 jr, * Breukelen-Nijenrode 1813, † »1882, »69 jr, dv Jan van Beusekom x Petronella Boer.
Margarita is weduwe van Cornelis Griffioen (ovl. vóór 1875), met wie zij trouwde «1875.
XII-ic Anthonia van Mourik, * Geldermalsen 1832, dv Dirk Anthonie van Mourik en Metje van Zanten (Santen) (zie XI-dx).
Anthonia x, ±21 jr, Geldermalsen 2 dec 1853 Johannes Hendricus Beijer, ±25 jr, * Amsterdam 1828, zv Meijndert Beijer x Anna Haverdink.
Beroep: winkelier.
XII-id Geerdina Pietronella Lam, * 1815, dv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XI-dy).
Geerdina x, ±27 jr, Bellingwolde-Gr. 18 juni 1842 Durk Klazes Osinga, ±28 jr, * 1814.
Beroep: 1842 belastingambtenaar.
XII-ie Cornelis Dirk Lam, * Geldermalsen 1819, † Utrecht 17 jan 1884, ±65 jr, zv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XI-dy).
Cornelis:
(1) x, ±25 jr, Utrecht 8 mei 1844 Maria Cornelia Coops, ±28 jr, * Utrecht 1816, † «1852, «36 jr, dv Gerrit Coops x Antonie Nieuwenhuijsen.
Maria is weduwe van Johannes Adam (Jan Adam) Wilhelms (Wilhelm) (1813-vóór 1844), met wie zij trouwde Utrecht 19 aug 1835.
(2) x, ±33 jr, Utrecht 19 mei 1852 Berendina Rikkers, ±32 jr, * Barneveld 1820, † «1884, «64 jr.
XII-if Hendrica Lisabetta Lam, * Geldermalsen 1819, † er 10 juni 1874, ±55 jr, dv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XI-dy).
Hendrica x, ±50 jr, Geldermalsen 13 aug 1869 Hendrikus van Hemert, ±57 jr, * Geldermalsen 1812.
Hendrikus is weduwnaar van Willemke van As (ovl. vóór 1869), met wie hij trouwde «1869.
XII-ig Jenneke Antonia Lam, * Geldermalsen 1821, † Est en Opijnen 26 juli 1894, ±73 jr, dv Gerrit Lam en Willemijntje van Zanten (Santen) (zie XI-dy).
Jenneke x, ±36 jr, Geldermalsen 1 mei 1857 Cornelis van Oort, ±46 jr, * Zuilichem 1811, † «1894, «83 jr, zv Dirk van Oort x Petronella Leonora Teegman de Bisparoode.
Cornelis is weduwnaar van Jacoba de Pater (ovl. vóór 1857), met wie hij trouwde «1857.
Beroep: molenaarsknecht.
XII-ih Zwaantje Smit, * Den Haag 29 aug 1820, † er 27 juni 1904, 83 jr, dv Martinus Smit (zie XI-ea) en Zwaantje Vogelzang.
Beroep: wasvrouw.
Zwaantje x Gerardus Hartman, ~ Bergen op Zoom 5 sept 1810, † Oegstgeest (militaire strafgevangenis) 1 juni 1850, 39 jr, zv Joseph Hartman x Adriana Clasina Bremers.
Beroep: sergeant der jagers (nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht, overleden in de militaire strafgevangenis te Oegstgeest).
Kind van Zwaantje en Gerardus:
1 Adriana Gerardina Smit, * ’s Gravenhage 30 jan 1846. Volgt XIII-on.
XIII-a Maria van Zanten, * Tiel 1843, † er 25 jan 1907, ±64 jr, dv Maas van Zanten (zie XII-a) en Maria Barlo.
Beroep: naaister.
Maria x, ±28 jr, Tiel 6 mei 1871 Jan van Deijsen, ±26 jr, * Tiel 1845, zv Johanna Deijsen.
Kind van Maria en Jan:
1 Johanna Maria van Deijsen, * Tiel 1871. Volgt XIV-a.
XIII-b Maas van Zanten, * Tiel 1848, † Valburg 29 nov 1905, ±57 jr, zv Maas van Zanten (zie XII-a) en Maria Barlo.
Beroep: kleermaker.
Maas x, ±34 jr, Valburg 23 nov 1882 Teuntje Cornelisse, ±38 jr, * Dodewaard 1844, † Valburg 10 jan 1928, ±84 jr.
XIII-c Roelofje Baauw, * Maurik 29 apr 1834, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XII-b).
Roelofje x, 28 jr, Tiel 13 sept 1862 Gerrit Stap, 31 jr, * Zoelen 2 mrt 1831, zv Harmen Stap (Stapraden) ~ Zoelen 26 aug 1804 † Ingen 10 apr 1887 x Zoelen 6 mei 1830 Helena (Leena) van Roosmalen * Rossum 6 sept 1808.
Gerrit trouwde later Zoelen 20 aug 1870 met Angeniet van Schaik.
Kinderen van Roelofje en Gerrit:
1 Helena Stap, * Avezaath 19 dec 1862. Volgt XIV-b.
2 Dirk Lodewijk Stap, * Zoelen 1865.
XIII-d Geertrui Hendrica Bauw, * Zoelen 1835, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XII-b).
Geertrui x, ±48 jr, Zoelen 21 sept 1883 Ages Simkes van Dijk, ±64 jr, * Harlingen 1819.
Ages is weduwnaar van Geertje Ike (ovl. vóór 1883), met wie hij trouwde «1883.
Beroep: rijksboekhouder.
XIII-e Petronella Cornelia Bauw, * Avezaath 1838, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XII-b).
Petronella x, ±36 jr, Zoelen 19 juni 1874 Willem van Weelderen, ±35 jr, * Avezaath 1839.
XIII-f Peter Jacobus Baauw (Baouw), * Avezaath 1847, zv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XII-b).
Beroep: landbouwer.
Peter x, ±28 jr, Zoelen 18 okt 1875 Anna Margaretha Reiërina Stap, ±27 jr, * Maurik 1848, dv Nicolaas Stap * Maurik 1819 x Maurik 5 apr 1848 Maria Martha van Sandwijk * Maurik 1818.
Kinderen van Peter en Anna:
1 Anna Margaretha Reiërina Baauw, * 1886, † Wassenaar 14 feb 1887, ±1 jr.
2 Pieter Jacobus Baauw, * 1887. Volgt XIV-c.
3 Anton Baauw, * Wassenaar 9 aug 1889, † er 29 sept 1889, 1 mnd.
XIII-g Jannigje Baouw, * Sneek 1849, dv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XII-b).
Jannigje x, ±27 jr, Zaltbommel 13 okt 1876 Arie van Oosterom, ±23 jr, * Zaltbommel 1853.
XIII-h Willem Hendrikus Bauw, * Avezaath 1851, zv Dirk Lodewijk Baauw (Baouw, Bauw) en Dirkje Ambtman (zie XII-b).
Willem x, ±30 jr, Zoelen 24 juni 1881 Maria Catharina van Waardenburg, ±30 jr, * 1851.
XIII-i Martinus van Stuijvenberg, * Maurik 1838, zv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XII-c).
Martinus x, ±26 jr, Maurik 10 nov 1864 Alida den Hartogh, ±23 jr, * Eck en Wiel 1841, dv Cornelis Johannes den Hartogh x Cornelia van Eck.
XIII-j Jannigje van Stuijvenberg, * Maurik 1840, dv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XII-c).
Jannigje x, ±23 jr, Maurik 2 okt 1863 Martinus de Keijzer, ±34 jr, * Opijnen 1829, † Maurik 14 dec 1896, ±67 jr, zv Robert de Keijzer x Catharina (Kaatje) Zondag.
XIII-k Geertruida van Stuijvenberg, * Maurik 1841, dv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XII-c).
Geertruida x, ±36 jr, Maurik 4 okt 1877 Cornelis van der Berg, ±29 jr, * Maurik 1848, zv Rijk van den Berg * Maurik 1827 x Maurik 7 juni 1848 Jenneke van Remmerden * Zoelen 1823.
XIII-l Elisabeth van Stuijvenberg, * Maurik 29 mei 1851, † Ingen 9 aug 1909, 58 jr, dv Dirk van Stuivenberg (Stuijvenberg) en Jannigje Ambtman (zie XII-c).
Elisabeth x, 22 jr, Maurik 5 juli 1873 Jan Dirk den Otter, ±22 jr, * Ingen 1851, zv Martinus den Otter x Adriana de Haas.
Beroep: veerknecht.
XIII-m Herman Ambtman, * Maurik 26 mrt 1844, † Lienden 6 okt 1900, 56 jr, zv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek).
Beroep: planter.
Herman:
(1) x, 26 jr, Lienden 29 sept 1870 Gerritje Spies, 30 jr, * Lienden 21 nov 1839, † er 15 mei 1886, 46 jr, dv Willem Spies * 1794 x Dirkje Spies * 1799.
Gerritje is weduwe van Johannes van Raven (ovl. vóór 1870), met wie zij trouwde «1870.
(2) x, 45 jr, Hilversum 28 aug 1889 Elisabeth van Zetten, ±43 jr, * Maurik 1846, † »1900, »54 jr, dv Jan Hendrik van Zetten * Ingen 1808 x Maurik 25 juli 1834 Johanna van Rijnberk * Rijswijk-G 1812.
XIII-n Martinus Ambtman, * Maurik 1847, zv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek).
Martinus x, ±23 jr, Zoelen 24 juni 1870 Christina van Dijk, ±32 jr, * Avezaath 1838.
Kind van Martinus en Christina:
1 Peter Jan Ambtman, * Kerk Avezaath 1871. Volgt XIV-d.
XIII-o Willem Hendrikus den Ambtman, * Maurik 1849, zv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Hermijntje van Rijnberk (Rijnbeek).
Willem x, ±45 jr, Lienden 7 juni 1894 Teuntje Klasina van Dijk, ±36 jr, * Ingen 1858.
Kind van Willem en Teuntje:
1 Klasina Alida den Ambtman, * Lienden 14 juni 1897, † er 10 nov 1897, 4 mnd.
XIII-p Jannigje Hermina den Ambtman, * Maurik 1854, dv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Beroep: huishoudster.
Jannigje x, ±34 jr, Lienden 11 mei 1888 Frederik Johan van Dodeweerd, ±32 jr, * Kesteren 1856.
Frederik is weduwnaar van Hendrika van de Weerd (ovl. vóór 1888), met wie hij trouwde «1888.
Beroep: koopman.
XIII-q Azuerus den Ambtman, * Maurik 10 apr 1855, zv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Azuerus x, 27 jr, Maurik 11 mei 1882 Anna Johanna van Stuijvenberg, 29 jr, * Maurik 10 apr 1853.
XIII-r Adriana Catharina den Ambtman, * Maurik 21 jan 1856, dv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Adriana x, 25 jr, Maurik 25 feb 1881 Cornelis de Vree, 22 jr, * Maurik 12 sept 1858, zv Cornelis de Vree x Roelofje van Blitterswijk.
XIII-s Peter Jan den Ambtman, * Maurik 18 mrt 1858, zv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Peter x, 24 jr, Maurik 5 apr 1882 Gosewina Alberta de Vries, 20 jr, * Maurik 24 okt 1861.
XIII-t Geertruida den Ambtman, * Maurik 1862, dv Peter Jan den Ambtman (zie XII-d) en Anna Maria Karolina van Hattem.
Geertruida x, ±22 jr, Wadenoijen 22 aug 1884 Lambertus van Kessel, ±26 jr, * Avezaath 1858, † «1905, «47 jr.
XIII-u Geertruij den Ambtman, * Zoelen 7 aug 1842, † Kerk Avezaath 27 nov 1910, 68 jr, dv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XII-e) en Johanna van Meeteren.
Geertruij x, 21 jr, Zoelen 7 mei 1864 Dirk Jan Snoek, 29 jr, * Kerk Avezaath 28 dec 1834, † er 29 okt 1893, 58 jr, zv Jan Snoek x Aaltje Spies.
Kinderen van Geertruij en Dirk:
1 Jan Snoek, * Kerk Avezaath 7 feb 1865.
2 Hendrikus Snoek, * Kerk Avezaath 19 dec 1866. Volgt XIV-e.
3 Alida Johanna Snoek, * Kerk Avezaath 17 jan 1869. Volgt XIV-f.
4 Johannes Snoek, * Kerk Avezaath 19 feb 1871. Volgt XIV-g.
5 Christiaan Snoek, * Kerk Avezaath 27 juli 1873. Volgt XIV-h.
6 Geertruida Snoek, * Kerk Avezaath 31 juli 1875. Volgt XIV-i.
7 Dirkje Snoek, * Kerk Avezaath 15 juli 1878. Volgt XIV-j.
8 Martinus Snoek, * Kerk Avezaath 7 mrt 1881. Volgt XIV-k.
9 Dirk Jan Snoek, * Kerk Avezaath 13 apr 1885, † 28 apr 1909, 24 jr.
10 Herman Cornelis Snoek, * Kerk Avezaath 15 feb 1886, † 1917, ±31 jr.
XIII-v Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman, * Zoelen 1844, dv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XII-e) en Johanna van Meeteren.
Anna Hermina x, ±26 jr, Wadenoijen 21 okt 1870 Bart van Mourik, 24 jr, * Wadenoijen 20 dec 1845, zv Artje van Mourik * Wadenoijen ±1817 † er 14 okt 1885.
Kind van Anna Hermina en Bart:
1 Artje van Mourik, * Wadenoijen 1872. Volgt XIV-l.
XIII-w Martinus Hendrikus den Ambtman, * Zoelen 10 juni 1847, zv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XII-e) en Johanna van Meeteren.
Martinus x, 28 jr, Kesteren 3 sept 1875 Hendrina van der Linden, 23 jr, * Kesteren 20 juli 1852.
Kinderen van Martinus en Hendrina:
1 Hendrina Martina den Ambtman, * Kesteren «3 sept 1875. Volgt XIV-m.
2 Hendrikus Martinus den Ambtman, * Zoelen 1876. Volgt XIV-n.
XIII-x Dirkje den Ambtman, * Zoelen 1853, dv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XII-e) en Johanna van Meeteren.
Dirkje:
(1) x, ±21 jr, Maurik 5 mrt 1874 Willem Jan Onink, ±21 jr, * Maurik 1853, † «1886, «33 jr.
(2) x, ±33 jr, Zoelen 18 juni 1886 Paulus van Bekkem, ±37 jr, * Zoelen 1849.
Paulus is weduwnaar van Metje Beekman (ovl. vóór 1886), met wie hij trouwde «1886.
XIII-y Herman Cornelis den Ambtman, * Twello 1856, zv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XII-e) en Johanna van Meeteren.
Herman x, ±25 jr, Voorst 5 nov 1881 Christina Johanna Schoneveld, ±22 jr, * Twello 1859.
XIII-z Gerrit den Ambtman, * Zoelen 7 nov 1860, zv Hendrikus Martinus (den) Ambtman (zie XII-e) en Johanna van Meeteren.
Gerrit x, 22 jr, Maurik 4 mei 1883 Johanna (Eva Janna) Udo, 21 jr, * Rijswijk 27 aug 1861, dv Nicolaas Udo x Gijsberta Vermeulen.
Kind van Gerrit en Eva Janna:
1 Johanna Hendrika den Ambtman, * Maurik 1888. Volgt XIV-o.
XIII-aa Martinus den Ambtman, * Tiel 1848, zv Willem Ambtman (zie XII-f) en Elisabeth van Rijnberk.
Martinus x, ±24 jr, Wadenoijen 2 mei 1872 Hendrika Maria van Schalkwijk, ±30 jr, * Tiel 1842.
XIII-ab Willem Hendrikus den Ambtman, * Tiel 1852, zv Willem Ambtman (zie XII-f) en Elisabeth van Rijnberk.
Willem x, ±24 jr, Tiel 23 sept 1876 Jacomina Stam, ±25 jr, * Tiel 1851.
XIII-ac Albertus den Ambtman, * Tiel 1867, zv Willem Ambtman (zie XII-f) en Johanna Maria de Wit.
Beroep: sigarenmaker.
Albertus x, ±24 jr, Tiel 20 juni 1891 Helena Dirkje van Meerten, ±26 jr, * Tiel 1865.
XIII-ad Peter Hendrikus den Ambtman, * Wadenoijen 1872, zv Willem Ambtman (zie XII-f) en Johanna Maria de Wit.
Beroep: sigarenmaker.
Peter x, ±25 jr, Tiel 11 juni 1897 Elizabeth Bertha den Daas, ±24 jr, * Tiel 1873.
XIII-ae Cornelis van Santen, * Deil 2 okt 1836, † er 29 apr 1915, 78 jr, zv Maas van Santen (zie XII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Cornelis x, 27 jr, Deil 3 mrt 1864 Geerke de Raat (Maat), 28 jr, * Deil 6 nov 1835, † er 23 aug 1887, 51 jr, dv Hermanus de Raat * Beesd 8 dec 1809 † «1871 x Deil 12 okt 1833 Roelofke Hakkert * Deil 14 okt 1814.
Kinderen van Cornelis en Geerke:
1 Johanna Maria van Santen, * Deil 5 jan 1865. Volgt XIV-p.
2 Roelofke Hermina van Santen, * Deil 22 feb 1869. Volgt XIV-q.
3 Maas van Santen, * Deil 1 mrt 1873. Volgt XIV-r.
4 Hermanus Jan van Santen, * Deil 15 jan 1879. Volgt XIV-s.
XIII-af Margrieta Cornelia van Santen, * Deil 13 aug 1839, † er 20 okt 1908, 69 jr, dv Maas van Santen (zie XII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: dagloonster, landvrouw.
Margrieta x, 27 jr, Deil 18 mei 1867 Kornelis van Dooijewaard, ±31 jr, * Deil 1836, † er 11 jan 1917, ±81 jr, zv Gerrit van Dooijewaard x Maaike Blanken.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 jan 1917. Kornelis is weduwnaar van Catrina van Asch (±1836-vóór 1867), met wie hij trouwde «1867.
Kind van Margrieta uit onbekende relatie:
1 Gerrit Jan van Santen, * Deil 25 okt 1864. Volgt XIV-t.
Kinderen van Margrieta en Kornelis:
2 Maas van Dooijewaard, * Deil 1868. Volgt XIV-u.
3 Johannes van Dooijewaard, * Deil feb 1872, † er 27 juli 1872, 5 mnd.
4 Johannis van Dooijewaard, * Deil juni 1873, † er 30 sept 1873, 3 mnd.
5 Johanna Geertrui van Dooijewaard, * Deil 27 apr 1877. Volgt XIV-v.
XIII-ag Aart van Santen, * Deil 1842, † er 9 juli 1926, ±84 jr, zv Maas van Santen (zie XII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: landbouwer, landman.
Aart x, ±32 jr, Geldermalsen 6 mrt 1874 Maria van Wagchem, 28 jr, * Geldermalsen 21 dec 1845, † Deil 21 sept 1908, 62 jr, dv Jan Cornelis van Wagchem ~ Deil 1809 † Geldermalsen 22 jan 1849 x Geldermalsen 20 mei 1843 Jantje Sofia van Meeteren * Geldermalsen 1814 † er 8 juli 1866.
Kinderen van Aart en Maria:
1 van Santen, levenloos geboren zoon, * Deil 21 juli 1874.
2 Johanna Sophia (Hanneke) van Santen, * Deil 3 jan 1876. Volgt XIV-w.
3 Janna Geertruida van Santen, * Deil 1877. Volgt XIV-x.
4 van Santen, levenloos geboren zoon, * Deil 10 aug 1880.
5 van Santen, levenloos geboren zoon, * Deil 9 okt 1884.
XIII-ah IJda van Santen, * Deil 13 aug 1848, † Geldermalsen 22 apr 1923, 74 jr, dv Maas van Santen (zie XII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: dienstbode.
IJda x, 20 jr, Beesd 4 mrt 1869 Hendrik Verzijl, 25 jr, * Beesd 22 dec 1843, † Meteren 18 sept 1872, 28 jr, zv Hendrikus Verzijl x Jannigje van der Horst.
Beroep: koopman, winkelier.
Kind van IJda en Hendrik:
1 Hendrik Verzijl, * Beesd 1870, † Geldermalsen 19 okt 1940, ±70 jr.
XIII-ai Johannes van Santen, * Deil 21 nov 1853, † er 20 apr 1897, 43 jr, zv Maas van Santen (zie XII-g) en Johanna Geertruij Keij.
Beroep: landman.
Johannes x, 30 jr, Deil 27 mrt 1884 Elizabeth Verbeek, ±26 jr, * Geldermalsen 1858, † Deil 20 dec 1926, ±68 jr, dv Wouter Verbeek * Geldermalsen 1821 † Wijk bij Duurstede 15 apr 1899 x Geldermalsen 28 feb 1852 Jantje Sofia van Meeteren * Geldermalsen 1814 † er 8 juli 1866.
Kinderen van Johannes en Elizabeth:
1 Johanna Sophia van Santen, * Deil 1884. Volgt XIV-y.
2 Jan Pieter van Santen, * Deil 1885, † er 21 dec 1914, ±29 jr.
3 van Santen, levenloos geboren dochter, * Deil 14 jan 1891.
4 Elizabeth Johanna van Santen, * Deil 1896, † er 31 aug 1912, ±16 jr.
XIII-aj Wilhelmina Ida Christina van Santen, * Nijmegen 25 dec 1842, † Venlo 8 dec 1873, 30 jr, dv Abraham van Santen (zie XII-h) en Wilhelmina Christina Petronella van Heel.
Wilhelmina x, 23 jr, Den Haag 22 aug 1866 Joseph Jacob van den Miesen.
Kind van Wilhelmina en Joseph:
1 van den Miesen, levenloos geboren zoon, * Amersfoort 4 sept 1870.
XIII-ak Johannes Hendrikus Abraham van Santen, * Amersfoort 7 aug 1853, † Rotterdam 7 mei 1921, 67 jr, zv Abraham van Santen (zie XII-h) en Wilhelmina Christina Petronella van Heel.
Beroep: kapper.
Johannes x, 22 jr, Rotterdam 10 mei 1876 Johanna Cornelia Lammers, 24 jr, * Rotterdam 18 feb 1852, † er 10 apr 1908, 56 jr.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Wilhelmina Johanna Maria van Santen, * Rotterdam 20 nov 1878. Volgt XIV-z.
2 Wilhelmus Johannes Abraham van Santen, * Rotterdam 7 aug 1881.
3 Johannes Abraham Josephus van Santen, * Rotterdam 13 okt 1883.
4 Margaretha Theodora Catharina van Santen, * Rotterdam 19 jan 1886.
5 Agnes Anna Maria van Santen, * Rotterdam 8 apr 1888. Volgt XIV-aa.
6 Henriette Huberdina van Santen, * Rotterdam 6 apr 1891.
7 Jacobus Johannes van Santen, * Rotterdam 6 apr 1891, † er 23 apr 1892, 1 jr.
8 Christina Guillemette Maria van Santen, * Rotterdam 6 nov 1893, † Groenlo 30 dec 1970, 77 jr.
Christina bleef ongehuwd.
XIII-al Ida Cornelia Stap, * Zoelen 1858, † «1884, «26 jr, dv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XII-j).
Ida x, ±21 jr, Wadenoijen 7 nov 1879 Huibert Thomas van Lith, ±23 jr, * Wadenoijen 1856, zv Jan Willem van Lith x Judith van Eck.
Huibert trouwde later Zoelen 4 dec 1884 met Aartje Stap (geb. 1863), zie XIII-an.
XIII-am Cornelis Stap, * Avezaath 21 okt 1860, zv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XII-j).
Beroep: 1891 koopman.
Cornelis x, 30 jr, Ophemert 22 mei 1891 Rijkske van Heerewaarden, ±24 jr, * Ophemert 1867, dv Gerrit van Heerewaarden x Janna Stevenia van Kuilenburg.
XIII-an Aartje Stap, * Avezaath 1863, dv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XII-j).
Aartje x, ±21 jr, Zoelen 4 dec 1884 Huibert Thomas van Lith, ±28 jr, * Wadenoijen 1856, zv Jan Willem van Lith x Judith van Eck.
Huibert is weduwnaar van Ida Cornelia Stap (1858-vóór 1884), met wie hij trouwde Wadenoijen 7 nov 1879, zie XIII-al.
XIII-ao Jan Hendrik Stap, * Zoelen 21 apr 1867, † er 30 dec 1948, 81 jr, zv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XII-j).
Beroep: koopman, fruithandelaar.
Jan:
(1) x, 27 jr, Zoelen 7 mrt 1895 Grietje van Dijk, 27 jr, * Buren 29 mrt 1867, † Zoelen 13 sept 1907, 40 jr, dv Peter van Dijk x Adriana Zondag.
(2) x, 44 jr, Maurik 5 mei 1911 Alieda Nout, ±48 jr, * Maurik 1863, † «1948, «85 jr, dv Krijn Nout * Maurik 1822 † «1873 x Beusichem 16 jan 1857 Maaijke van Arkel * Zoelmond 1829.
Alieda is weduwe van Dirk Johannes van Keulen (ovl. vóór 1911), met wie zij trouwde «1911.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Adriana Stap, * Zoelen 19 aug 1896, † er 12 dec 1985, 89 jr.
2 Hendrik Stap, * Zoelen 6 dec 1897. Volgt XIV-ab.
3 Peter Stap, * Zoelen 21 juni 1900. Volgt XIV-ac.
4 Ida Stap, * Zoelen 13 jan 1901, † 7 apr 1983, 82 jr.
5 Pieter Stap, * Zoelen 11 okt 1905, † Meyerton, Transvaal, South Africa 28 mrt 1993, 87 jr.
XIII-ap Hermanus Arie Stap, * Kapel-Avezaath 1872, zv Hendrik Stap en Janna van Zanten (Santen) (zie XII-j).
Hermanus x, ±23 jr, Zoelen 7 mrt 1895 Gerdina Mechtelina Kuipers, ±22 jr, * Ravenswaaij 1873.
XIII-aq Johannes van Eck (Ek), * Beusichem 7 jan 1846, † Culemborg 30 dec 1914, 68 jr, zv Cornelis van Eck (Ek) en Maaijke van Santen (zie XII-n).
Johannes x, 46 jr, Everdingen 29 dec 1892 Teuntje Goedhart, ±50 jr, * Everdingen ±1842, † er 11 aug 1896, ±54 jr, dv Peter Goedhart x Elisabeth Schenkel.
XIII-ar Hendrikus Konings, * Culemborg 5 apr 1848, † er 24 jan 1924, 75 jr, zv Antonie Konings en Maaijke van Santen (zie XII-n).
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 jan 1924.
Beroep: landbouwer, bierhuishouder.
Hendrikus x, 27 jr, Culemborg 3 dec 1875 Adriana Sleeuwenhoek, 22 jr, * Culemborg 12 aug 1853, † er 18 feb 1898, 44 jr, dv Antonie (Toon) Sleeuwenhoek * Lexmond (Vianen) 23 aug 1806 † Beesd 19 juni 1885 x Culemborg 23 apr 1838 Teuntje den Hartog * Culemborg 30 juni 1817 † er 9 sept 1873.
Kinderen van Hendrikus en Adriana:
1 Antonie Konings, * Culemborg 1876. Volgt XIV-ad.
2 Teuntje Konings, * Culemborg 15 feb 1877. Volgt XIV-ae.
3 Marinus Konings, * Culemborg 24 okt 1878, † er 26 dec 1878, 2 mnd.
4 Antonia Konings, * Culemborg 5 jan 1880, † er 31 okt 1886, 6 jr.
5 Maria Hendrika Konings, * Culemborg 1882. Volgt XIV-af.
6 Konings, levenloos geboren kind, * Culemborg 11 nov 1883.
XIII-as Willem van Santen, * Beusichem 1867, † er 2 juni 1939, ±72 jr, zv Jan van Santen (zie XII-o) en Jannigje van Schoor(dijk) (zie XII-ax).
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 juni 1939.
Beroep: 1894 landbouwer.
Willem x, ±27 jr, Beusichem 29 mrt 1894 Jannigje Dirksen, ±20 jr.
Zie XIII-jq voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Willem en Jannigje:
1 Alida Adriana van Santen, ‡ Amsterdam 11 feb 1980.
2 Jannigje van Santen, * Zoelmond 14 mrt 1895, † er 28 mrt 1910, 15 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 mrt 1910.
3 Johanna Magdalena van Santen, * Zoelmond 6 aug 1898, † er 2 apr 1910, 11 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 apr 1910.
4 Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 3 juni 1900. Volgt XIV-ag.
5 N.N. van Santen, levenloos geboren zoon, * Beusichem 20 juli 1910.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 juli 1910.
XIII-at Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 1864, † Almelo 4 okt 1924, ±60 jr, dv Aalbert van Santen (zie XII-p) en Elizabeth van der Heijden.
Antonia x, ±25 jr, Breda 13 juni 1889 Hendrik Carel Oolbekkink, ±31 jr, * Holden 1858, † Almelo 22 feb 1909, ±51 jr.
XIII-au Antonie Johannes van Santen, * Beusichem 1865, † Maurik 27 feb 1938, ±73 jr, zv Anthonij van Santen (zie XII-q) en IJda van Arnhem.
Beroep: 1902 landbouwer.
Antonie x, ±37 jr, Beusichem 7 mei 1902 Willemina van Zijderveld, ±24 jr, * Zoelmond 1878, † »1938, »60 jr, dv Willem van Zijderveld x Hendrika van Tricht.
Beroep: 1902 dienstbode.
XIII-av Johannes van Santen, * Beusichem 1869, zv Anthonij van Santen (zie XII-q) en IJda van Arnhem.
Beroep: landbouwer.
Johannes:
(1) x, ±26 jr, Beusichem 6 nov 1895 Judith Gerdina van de Waardt, 21 jr, * Beusichem 16 dec 1873, † er 6 sept 1897, 23 jr, dv Hendrik van de Waardt * Beusichem 29 okt 1827 † er 18 mei 1895 x Beusichem 7 mrt 1851 Judith van Zetten * Beusichem 16 mrt 1829 † er 14 sept 1888.
(2) x, ±29 jr, Beusichem 16 nov 1898 Gerdina Serina de Graaf, ±25 jr, * Beusichem 1873, dv Gerrit Johannes de Graaf * Beusichem 26 feb 1834 † er 28 mrt 1902 x Beusichem 13 mrt 1861 Steventje Brentjes * Waardenburg 28 juli 1833 † Beusichem 5 feb 1914.
Kinderen van Johannes en Gerdina:
1 Stijntje Alida van Santen, * Beusichem 23 sept 1899, † er 2 juni 1917, 17 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 2 juni 1917. Stijntje bleef ongehuwd.
2 Antonie van Santen, * Beusichem 18 apr 1902, † er 15 feb 1921, 18 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 feb 1921.
XIII-aw Roelof van Santen, * Beusichem 27 juni 1871, † er 18 juli 1913, 42 jr, zv Anthonij van Santen (zie XII-q) en IJda van Arnhem.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 juli 1913.
Beroep: 1913 landbouwer.
Roelof x Maria van Vlissingen (Wissingen).
Kind van Roelof en Maria:
1 Elisabeth van Santen, * Beusichem 10 mrt 1911, † er 22 nov 1911, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 23 nov 1911.
XIII-ax Adrianus van Santen, * Utrecht 21 jan 1853, † Schiedam 29 juli 1916, 63 jr, zv Aalbert van Santen (zie XII-r) en Elizabeth Achterberg.
Beroepen: 1875 smid, 1898 bankwerker.
Adrianus x, 22 jr, Utrecht 12 mei 1875 Dina Gerritje Geul, 25 jr, * Utrecht 14 nov 1849, † Schiedam 10 jan 1934, 84 jr, dv Martinus Johannes Geul * Brielle 24 sept 1820 † Utrecht 11 juli 1866 x Utrecht 5 mei 1847 Gerritje Denters * IJsselstein 8 aug 1814 † Utrecht 24 juni 1852.
Beroepen: dienstbode, 1905 geen.
Kinderen van Adrianus en Dina:
1 Albertus Cornelis van Santen, * Utrecht 4 apr 1876. Volgt XIV-ah.
2 Gerardus Jacobus van Santen, * Utrecht 23 okt 1878. Volgt XIV-ai.
3 Cornelis Martinus (Cees) van Santen, * Utrecht 9 mrt 1881. Volgt XIV-aj.
4 Dina Adriana van Santen, * Utrecht 13 okt 1883. Volgt XIV-ak.
5 Cornelia Wilhelmina van Santen, * Utrecht 28 juni 1887. Volgt XIV-al.
6 Martina Adriana van Santen, * Utrecht 17 dec 1892. Volgt XIV-am.
7 Adriana Dina van Santen, * Utrecht 19 mrt 1895. Volgt XIV-an.
XIII-ay Jacobus van Santen, * Utrecht 21 feb 1855, † er 16 mrt 1932, 77 jr, zv Aalbert van Santen (zie XII-r) en Elizabeth Achterberg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mrt 1932.
Beroep: 1886 smid.
Jacobus x, 31 jr, Utrecht 6 okt 1886 Johanna Willemina Heijn, 33 jr, * Utrecht 30 jan 1853, † er 19 feb 1917, 64 jr, dv Johannes Wilhelmus Heijn * Doesburg 1828 † Utrecht 8 nov 1874 x Utrecht 12 mei 1852 Maria Uilenbroek * Utrecht 1827 † »1874.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 feb 1917.
Beroep: 1886 naaister.
Kind van Jacobus en Johanna:
1 Cornelia Wilhelmina Theodora van Santen, * Utrecht 7 okt 1887. Volgt XIV-ao.
XIII-az Geertruij Willemina Soesbergen, * Utrecht 1864, † er 19 mrt 1934, ±70 jr, dv Govert Soesbergen en Johanna Petronella de Groot (zie XII-s).
Geertruij x, ±50 jr, Utrecht 28 dec 1914 Machiel van den Bedem, ±63 jr, * Utrecht 1851, † «1934, «83 jr, zv Wilhelmus Willemse van den Bedem x Catharina Bresser.
Machiel is weduwnaar van Aaltje Weerdenburg (geb. 1851), met wie hij trouwde Utrecht 21 juli 1875.
XIII-ba Mijntje Soes(t)bergen, * Utrecht 1868, † er 18 mrt 1910, ±42 jr, dv Govert Soesbergen en Johanna Petronella de Groot (zie XII-s).
Mijntje x, ±26 jr, Utrecht 12 sept 1894 (Adrianus) Jan Hendrik Verhagen, ±24 jr, * Alkemade 1870, zv Verhagen x Elsgeest.
Kinderen van Mijntje en (Adrianus):
1 Jacoba Johanna Petronella Verhagen, * Utrecht 22 feb 1895. Volgt XIV-ap.
2 Anna Petronella Maria Verhagen, * Utrecht 6 juni 1896. Volgt XIV-aq.
3 Johannes Hendrikus Verhagen, * Utrecht 19 okt 1897.
4 Govert Verhagen, * Utrecht 9 juni 1899, † er 16 okt 1903, 4 jr.
5 Geertruida Willemina Joseph Verhagen, * Utrecht 19 mrt 1901.
XIII-bb Adriana de Groot, * Utrecht 17 sept 1864, † er 24 juli 1915, 50 jr, dv Dirk de Groot (zie XII-t) en Agnes van Schroon.
Adriana x, 27 jr, Utrecht 21 okt 1891 Martinus Hendrikus Schoonhoven, 27 jr, * Utrecht 26 jan 1864, † er 2 apr 1922, 58 jr, zv Johannes Jacobus Schoonhoven x Catharina Atteveld.
Kind van Adriana en Martinus:
1 Agnes Adriana Schoonhoven, * Utrecht 3 okt 1893. Volgt XIV-ar.
XIII-bc Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1860, † «1899, «39 jr, zv Jacobus de Groot (zie XII-u) en Alida van Zomeren.
Jacobus x, ±24 jr, Utrecht 6 feb 1884 Maria Galesloot, ±24 jr, * Utrecht 1860, dv Gerrit Galesloot x Johanna van der Linden.
Maria trouwde later Utrecht 25 jan 1899 met Bastiaan Oskam (geb. 1862).
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1885. Volgt XIV-as.
2 Alida de Groot, * Utrecht 1889. Volgt XIV-at.
3 Gerrit Johannes de Groot, * Utrecht 1891. Volgt XIV-au.
4 Johannes de Groot, * Utrecht 1893. Volgt XIV-av.
5 Maria de Groot, * Utrecht 1896. Volgt XIV-aw.
XIII-bd Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 1865, dv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Johanna x, ±18 jr, Utrecht 6 juni 1883 Roelof de Keijzer, ±19 jr, * Deil 1864, zv Theodorus de Keijzer * Beesd 2 jan 1829 † Deil 19 dec 1864 x Beesd 2 mei 1861 Petronella Franken * Beesd 15 feb 1836 † er 6 okt 1909.
Kinderen van Johanna en Roelof:
1 Theodorus de Keijzer, * Utrecht. Volgt XIV-ax.
2 Petronella de Keijzer, * Zuilen-Utrecht 1883. Volgt XIV-ay.
3 Christianus Willebrordus de Keijzer, * Utrecht 1885. Volgt XIV-az.
4 Petrus Roelof de Keijzer, * 1885, † Zuilen-Utrecht 7 jan 1919, ±34 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 jan 1919.
5 Roelof de Keijzer, * Utrecht 1889. Volgt XIV-ba.
6 Theodora Johanna de Keijzer, * Utrecht 1892. Volgt XIV-bb.
7 de Keijzer, * Utrecht 2 mrt 1901.
8 de Keijzer, * Utrecht 25 mrt 1906.
9 Albertus Jozef de Keijzer, * 1908, † Zuilen-Utrecht 11 sept 1910, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 13 sept 1910.
XIII-be Wilhelmina van Basten, * Utrecht 17 okt 1867, † er 17 mei 1935, 67 jr, dv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroep: dienstbode.
Wilhelmina x, 23 jr, Utrecht 12 nov 1890 Johannes Gadella, 25 jr, * Utrecht 29 nov 1864, † er 28 jan 1923, 58 jr, zv Antonius (Teunis) Gadella x Willemina Schiltmans.
Beroep: schilder bij de spoorwegen.
XIII-bf Albertus van Basten, * Utrecht 17 apr 1871, † er 14 apr 1937, 65 jr, zv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroepen: werkman bij de gasfabriek, 1893 winkelknecht.
Albertus x, 22 jr, De Bilt 28 apr 1893 Geertruij van den Hoeven, 22 jr, * De Bilt 18 feb 1871, dv Hendricus van den Hoeven * Utrecht 1832 x Utrecht 16 aug 1854 Geertruij Steiner * Utrecht 1828.
Kinderen van Albertus en Geertruij:
1 Christiaan van Basten, * Utrecht sept 1893, † er 10 okt 1893, 1 mnd.
2 Geertruij van Basten, * Utrecht 15 okt 1894. Volgt XIV-bc.
3 Johanna Hendrica van Basten, * 1896, † Utrecht 23 mrt 1897, ±1 jr.
4 Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 16 juni 1897. Volgt XIV-bd.
5 Hendrica van Basten, * Utrecht 1 feb 1899. Volgt XIV-be.
6 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 31 juli 1901, † er 29 okt 1902, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 okt 1902.
7 Albertus van Basten, * Utrecht mrt 1903, † er 16 sept 1903, 6 mnd.
8 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 12 juli 1904, † er 4 mei 1916, 11 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 mei 1916.
9 Albertus van Basten, * Utrecht 26 jan 1906. Volgt XIV-bf.
10 Cornelia van Basten, * Utrecht 24 jan 1908.
11 Petronella van Basten, * Utrecht 5 apr 1910.
XIII-bg Christiaan van Basten, * Utrecht 17 okt 1877, † er 7 jan 1970, 92 jr, zv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroep: leerlooier.
Christiaan x, 22 jr, Utrecht 13 juni 1900 Catharina de Klein, 22 jr, * Utrecht 31 dec 1877, dv Theodorus de Klein * Odijk 1850 x Utrecht 11 mei 1870 Geetruida Pot * Utrecht 1848.
Kinderen van Christiaan en Catharina:
1 Johanna Hendrika Maria van Basten, * Utrecht 29 sept 1900. Volgt XIV-bg.
2 Geertruida Johanna Maria van Basten, * Utrecht 31 okt 1901. Volgt XIV-bh.
3 Christina Wilhelmina van Basten, * Utrecht 18 nov 1903. Volgt XIV-bi.
4 Theodorus Johannes van Basten, * apr 1905, † Utrecht 18 jan 1907, 1 jr.
5 Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 26 aug 1906. Volgt XIV-bj.
6 Theodora van Basten, * Utrecht 6 apr 1908. Volgt XIV-bk.
7 Catharina Johanna van Basten, * Utrecht 19 okt 1909.
Beroep: winkeljuffrouw.
8 Theodorus Johannes van Basten, * Utrecht 29 sept 1911, † er 8 aug 1983, 71 jr.
Beroep: kantoorbediende.
9 Albertus Johannes van Basten, * Utrecht 31 okt 1913. Volgt XIV-bl.
10 Johannes Wilhelmus Antonius van Basten, * Utrecht 20 apr 1919, † er 10 okt 1923, 4 jr.
11 Roelof Aloysius van Basten, * Utrecht 21 juni 1922, † Bilthoven 13 sept 1984, 62 jr.
XIII-bh Hendrikus Jacobus van Basten, * Utrecht 25 mei 1880, zv Christiaan Willebrordus van Basten (zie XII-v) en Johanna Hendrica van den Berg.
Beroep: monteur, bankwerker.
Hendrikus x, 20 jr, Utrecht 4 juli 1900 Geertruida de Jong, 21 jr, * Haarlemmerliede en Spaarnwoude 17 mrt 1879, dv Hendrik de Jong x Cornelia Oostrom.
Kinderen van Hendrikus en Geertruida:
1 Johanna Maria van Basten, * Utrecht 22 nov 1900.
2 Cornelia Jacoba van Basten, * Utrecht 18 nov 1902.
3 Christianus Willebrordus van Basten, * Utrecht 21 aug 1905. Volgt XIV-bm.
4 Wilhelmina Geertruida Maria van Basten, * Utrecht.
XIII-bi Gerrit Jan van Buuren, * Beusichem 1861, † »1929, »68 jr, zv Cornelis Jacob van Buuren en Alida Struijk (zie XII-x).
Gerrit x, ±25 jr, Beusichem 3 mrt 1886 Metje van Nuijssenborgh, ±29 jr, * Beusichem 1857, † er 12 mrt 1929, ±72 jr, dv Elis van Nuijsenborgh * Beusichem 13 nov 1818 † er 20 feb 1895 x Beusichem 19 aug 1854 Kristina de Heus * Beusichem 11 jan 1829 † er 20 nov 1869.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 mrt 1929.
Kind van Gerrit en Metje:
1 Cornelia van Buuren, * Beusichem 1887. Volgt XIV-bn.
XIII-bj Jacoba Cornelia van Santen, * Beusichem 16 sept 1852, † Geldermalsen 9 jan 1931, 78 jr, dv Jacoba Cornelia van Santen (zie XII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 dec 1931. Jacoba x, 28 jr, Buren 3 juni 1881 Willem Marinus van Haarlem, 32 jr, * Buren 9 aug 1848, † er 27 mrt 1920, 71 jr, zv Willem Geurtse van Haarlem * Buren 23 aug 1803 † er 5 nov 1877 x Buren 23 apr 1836 Geertrui van der Haar ~ Buren 11 aug 1802 † er 27 sept 1847.
Willem is weduwnaar van Geertrui Steenis (1845-1876), met wie hij trouwde Buren 8 dec 1866.
Beroep: arbeider.
Kinderen van Jacoba en Willem:
1 van Haarlem, levenloos geboren zoon, * Buren 26 aug 1882.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 aug 1882.
2 van Haarlem, levenloos geboren zoon, * Buren 3 apr 1885.
3 van Haarlem, levenloos geboren zoon, * Buren 7 aug 1887.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 aug 1887.
4 van Haarlem, levenloos geboren dochter, * Buren 8 jan 1889.
5 van Haarlem, levenloos geboren zoon, * Buren 23 feb 1897.
6 Anna Jacoba van Haarlem, * Buren 30 jan 1891. Volgt XIV-bo.
XIII-bk Hendrik Bronk, * Buren 14 sept 1858, † Hatert (Nijmegen) 5 juli 1925, 66 jr, zv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XII-z).
Beroepen: 1886 Wachtmeester bij de Huzaren, 1894 gemeente veldwachter, 1908 klerk, 1913 handelsreiziger.
Hendrik:
(1) x, 27 jr, Amersfoort 4 aug 1886 Alijda de Bree, 21 jr, * Amersfoort 13 feb 1865, † er 14 dec 1891, 26 jr, dv Arris de Bree x Grietje Hartgerse.
(2) x, 34 jr, Amersfoort 9 nov 1892 Petronella Francisca van de Gevel, 28 jr, * ’s-Hertogenbosch 24 juli 1864, † Amsterdam 20 dec 1938, 74 jr, dv Gerardus van de Gevel x Aloïsia Joanna Decades.
Kinderen van Hendrik en Alijda:
1 Margaretha Jacoba Cornelia Bronk (de Bree), * Amersfoort 18 feb 1886. Volgt XIV-bp.
2 Jacoba Cornelia Bronk, * Amersfoort 9 feb 1888. Volgt XIV-bq.
3 Arris Bronk, * Amersfoort 23 feb 1889. Volgt XIV-br.
4 Pilippus Bronk, * Amersfoort 20 mrt 1891, † Buren 22 mrt 1908, 17 jr.
Pilippus bleef ongehuwd.
Beroep: 1908 stoker.
Kind van Hendrik en Petronella:
5 Hendrik Petrus Bronk, * Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert) 20 juni 1894. Volgt XIV-bs.
XIII-bl Willem Cornelis Bronk, * Buren 1 mrt 1862, † er 22 sept 1921, 59 jr, zv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 sept 1921.
Beroep: los werkman, landman (1882), landarbeider.
Willem x, 20 jr, Zoelen 6 juli 1882 Helena Stap, 19 jr.
Zie XIV-b voor persoonsgegevens van Helena.
Kinderen van Willem en Helena:
1 Bronk, levenloos geboren dochter, * Buurmalsen 1 jan 1883.
2 Jacoba Cornelia Bronk, * Buren 19 jan 1884. Volgt XV-a.
3 Gerdiena Agnieta Bronk, * Buren 21 dec 1886. Volgt XV-b.
4 Willem Philippus Bronk, * Buren 23 sept 1889. Volgt XV-c.
5 Gerrigje Bronk, * Buren 7 juli 1892. Volgt XV-d.
6 Cornelia Bronk, * Buren 28 dec 1894. Volgt XV-e.
7 Roelof Bronk, * Buren 26 juni 1897. Volgt XV-f.
8 Hendrika Pietronella Christina Bronk, * Buren 17 nov 1899, † er 31 okt 1910, 10 jr.
9 Helena Wilhelmina Bronk, * Buren 1 juli 1902. Volgt XV-g.
10 Gerrit (Gert) Bronk, * Buren 18 mei 1904. Volgt XV-h.
XIII-bm Anna Bronk, * Buren 15 nov 1864, † Culemborg 3 apr 1933, 68 jr, dv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XII-z).
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 apr 1933. Anna x, 20 jr, Culemborg 12 juni 1885 Willem Balvers, 22 jr, * Culemborg 19 nov 1862, † er 16 nov 1922, 59 jr, zv Hendrikus Balvers x Maria van Veen.
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Anna en Willem:
1 Maria Wilhelmina Bronk, * Culemborg 27 mei 1885, † er 27 mei 1885, 0 dag.
2 Jacob Philip Balvers, * Culemborg 15 mei 1886, † er 5 sept 1886, 3 mnd.
3 Hendrikus Balvers, * Culemborg 13 mei 1887. Volgt XIV-bt.
4 Philippus Balvers, * Culemborg 25 mei 1889. Volgt XIV-bu.
5 Wilhelmus Marinus Balvers, * Culemborg 24 feb 1891. Volgt XIV-bv.
6 Jacoba Cornelia Balvers, * Culemborg 14 mrt 1893, † er 27 nov 1899, 6 jr.
7 Maria Balvers, * Culemborg 25 dec 1894. Volgt XIV-bw.
8 Gerrit Albertus Balvers, * Culemborg 9 dec 1896, † er 18 juli 1897, 7 mnd.
9 Gerrit Albertus Balvers, * Culemborg 31 mei 1898.
10 Jacoba Cornelia Balvers, * Culemborg 1 aug 1900.
11 Antoon Balvers, * Culemborg 22 okt 1904.
12 Cornelis Balvers, * Culemborg 16 juni 1906.
XIII-bn Gerrit Albertus Bronk, * Buren 4 nov 1871, † Zoelen 9 nov 1944, 73 jr, zv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XII-z).
Beroep: landbouwer.
Gerrit x, 27 jr, Buren 9 juni 1899 Bartha Johanna Rijnberk, 21 jr, * Maurik 9 juli 1877, † Tiel 11 juli 1934, 57 jr, dv Jan Jansz. Rijnberk * Maurik 1824 x Maurik 13 juli 1854 Johanna van Sandijk (Santwijk) * Maurik 1834.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 juli 1934.
Kinderen van Gerrit en Bartha:
1 Gerrit Albertus Bronk, * Buren 1 juli 1900. Volgt XIV-bx.
2 Johanna Jacoba Cornelia Bronk, * Buren 29 aug 1902. Volgt XIV-by.
XIII-bo Cornelia Bronk, * Buren 10 feb 1875, † Naarden 6 mei 1946, 71 jr, dv Philip Bronk en Jacoba Cornelia van Santen (zie XII-z).
Cornelia x, 38 jr, Weesp 21 aug 1913 Pieter van Rossum, 54 jr, * Weesp 19 mei 1859, † er 30 juni 1941, 82 jr, zv Jan van Rossum x Maria Luijf.
Pieter is weduwnaar van Reintje Dogger (1860-1911), met wie hij trouwde Weesp 1 mei 1884.
Beroep: magazijnbaas.
Cornelia en Pieter bleven kinderloos.
XIII-bp Johannes Verkerk, * Beusichem 1860, † Arnhem 24 dec 1938, ±78 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XII-aa).
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 dec 1938.
Beroep: groentenkoopman.
Johannes:
(1) x, ±26 jr, Utrecht 12 mei 1886 Theodora Maria Willems, 30 jr, * Beusichem 14 nov 1855, † Arnhem 28 mei 1921, 65 jr, dv Johannes Willems * Utrecht 11 juli 1831 † er 27 nov 1889 x Utrecht 11 okt 1854 Maria Mechtelina Lemmens * Utrecht 24 dec 1833 † er 30 juni 1866.
(2) x, »69 jr, Arnhem? »23 nov 1929 Carolina Frederika Bock, »50 jr, * Middachtersteeg (Rheden) 1879, dv August Bock x Jansje Verbeek.
Carolina is weduwe van Gerrit Jan Sprukkelhorst (1880-1929), met wie zij trouwde Diepenheim 9 okt 1903.
Kinderen van Johannes en Theodora:
1 Willem Johannes Verkerk, * Zwolle 14 juli 1887. Volgt XIV-bz.
2 Maria Madelina Verkerk, * Zierikzee 23 juni 1889. Volgt XIV-ca.
3 Johanna Theodora Verkerk, * Utrecht 9 aug 1891. Volgt XIV-cb.
4 Lucas Verkerk, * »1891.
Beroep: telegrafist met als hobby schilderen.
5 Johannes Cornelis (Jo) Verkerk, * Utrecht 21 sept 1894, †.
XIII-bq Dirk Verkerk, * Beusichem 1865, † er 19 juni 1939, ±74 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XII-aa).
Beroep: koopman.
Dirk x, ±30 jr, Arnhem 23 jan 1895 Petronella Johanna Jansen, ±27 jr, * Valburg 1868, dv Gerrit Johannes Janssen x Johanna Blom.
Kinderen van Dirk en Petronella:
1 Johanna Verkerk, * 1900. Volgt XIV-cc.
2 Geertje Willemina Verkerk, * Buren 25 apr 1905, † Beusichem 28 nov 1918, 13 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 nov 1918.
XIII-br Cornelis Verkerk, * Beusichem 1868, † er 8 feb 1944, ±76 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XII-aa).
Beroep: 1896 koopman.
Cornelis x, ±28 jr, Beusichem 20 mei 1896 Helena de Jong, 26 jr, * Zoelmond 25 apr 1870, † »1944, »74 jr, dv Leendert de Jong * Deil 16 juni 1827 † Beusichem 14 dec 1899 x Culemborg 10 aug 1855 Jenneke Blom * Ravenswaaij 30 juni 1830 † Zoelmond 10 mrt 1881.
Beroep: 1896 dienstbode.
Kind van Cornelis en Helena:
1 Willem Verkerk, * Beusichem 1896. Volgt XIV-cd.
XIII-bs Willem Verkerk, * Beusichem 1870, † Utrecht 16 sept 1933, ±63 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XII-aa).
Willem:
(1) x, ±23 jr, De Bilt 19 mei 1893 Teuntje Jacoba Hartman, ±22 jr, * De Bilt 1871, † «1920, «49 jr, dv Gijsbert Hartman x Jacoba den Besten.
(2) x, ±50 jr, Utrecht 7 apr 1920 Maagje Sloesarwij, 40 jr, * Kockengen 14 juni 1879, † »1933, »54 jr, dv Willem Sloesarwij * Kockengen 10 juni 1846 † Utrecht 17 nov 1925 x Kockengen 4 okt 1872 Maagje Stigter * Kockengen 14 sept 1851 † Utrecht 19 sept 1894.
Maagje is weduwe van Cornelis Hubert (1882-1908), met wie zij trouwde Utrecht 21 okt 1903.
XIII-bt Lucas Johannes Christiaan Verkerk, * Beusichem 1876, † Utrecht 7 apr 1918, ±42 jr, zv Willem Czn Verkerk en Johanna van Santen (zie XII-aa).
Beroep: spoorwegbeambte.
Lucas:
(1) x, ±26 jr, Arnhem 8 jan 1902 Geertruida Faas, ±29 jr, * Hoogeveen 1873, † Utrecht 27 okt 1911, ±38 jr, dv Jacob Faas x Aaltje Lensen.
(2) x, ±37 jr, Utrecht 21 mei 1913 Maria Bookelman, ±32 jr, * Polsbroek 1881, † »7 apr 1918, »37 jr, dv Johannes Frederik Bookelman x Jannigje van der Meijden.
Kind van Lucas en Geertruida:
1 Verkerk, levenloos geboren dochter, * Utrecht 11 apr 1902.
XIII-bu Hermanus de Kogel, * Beusichem 1856, zv Cornelis de Kogel en Johanna (Anna) van Santen (Zanten) (zie XII-ab).
Hermanus x, ±24 jr, Schalkwijk 2 dec 1880 Hendrika Antonia de Heus, ±20 jr, * Schalkwijk-Houten 1860, dv Willem de Heus * ±1835 x Teuntje Steenbeek.
XIII-bv Willem Klaas de Kogel, * Ameide 1860, zv Cornelis de Kogel en Johanna (Anna) van Santen (Zanten) (zie XII-ab).
Willem x, ±25 jr, Utrecht 4 nov 1885 Wilhelmina van Hattem, ±19 jr, * Abcoude-Proosdij 1866, dv Pieter van Hattem x Cornelia van der Poel.
XIII-bw Anneke van Overbeek, * Beusichem 1875, dv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XII-ad).
Anneke x, ±40 jr, Apeldoorn 18 nov 1915 Pieter Wijmna, ±41 jr, * Amsterdam 1874, zv Gerrit Wijmna x Jansje Ballee.
Pieter is weduwnaar van Huberta de Haas (ovl. vóór 1915), met wie hij trouwde «1915.
Beroep: 1915 machinist.
XIII-bx Willem van Overbeek, * Beusichem 1877, zv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XII-ad).
Beroep: 1904 werkman.
Willem x, ±27 jr, 2 nov 1904 Willemina Hendrika Putters, ±20 jr, * Beusichem 1884, dv Gerrit Jan Putters x Willemina Bokhoven.
XIII-by Johannes van Overbeek, * Beusichem 1879, zv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XII-ad).
Johannes x, ±27 jr, Den Helder 1 nov 1906 Neeltje van der Veer, ±19 jr, * Den Helder 1887, dv IJtje Bruul.
XIII-bz Albert van Overbeek, * Beusichem 1884, zv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XII-ad).
Albert x, ±28 jr, Beusichem 31 juli 1912 Cornelia Alida van ’t Hart, ±24 jr.
Zie XIV-da voor persoonsgegevens van Cornelia.
XIII-ca Dirkje van Overbeek, * Beusichem 1886, dv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XII-ad).
Dirkje x, ±23 jr, Utrecht 4 aug 1909 Hermanus Wilschut, ±21 jr, * Utrecht 1888, zv Adrianus Wilschut x Theodora van Toorn.
XIII-cb Jacoba van Overbeek, * Beusichem 16 apr 1888, † Delft 3 dec 1992, 104 jr, dv Dirk van Overbeek en Dirkje van Santen (zie XII-ad).
Beroep: dienstbode.
Jacoba x, 27 jr, Delft 13 okt 1915 Nicolaas Johannes Ouwerling, 22 jr, * Delft 26 okt 1892, † er 3 juli 1979, 86 jr.
Kinderen van Jacoba en Nicolaas:
1 Dirkje Jacoba Ouwerling, * Delft 14 sept 1917, † Rijswijk-ZH 2 juni 1996, 78 jr.
2 Rijnandus Ouwerling, * Delft 24 mei 1921, †.
3 Clasina Jacoba Ouwerling, * Delft 30 juli 1929, † er 17 juli 1983, 53 jr.
XIII-cc Theodora van Santen, * Ravenswaaij 17 mei 1864, dv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroep: dienstbode.
Theodora x, 27 jr, Ransdorp 3 sept 1891 Leendert Ottevanger, ±35 jr, * Papendrecht 1856, zv Arie Ottevanger x Pieternella Verdoren.
Leendert is weduwnaar van Anna Maria Kolk (ovl. vóór 1891).
Beroep: timmerman.
XIII-cd Jacob Hendrik van Santen, * Beusichem 1874, † «1968, «94 jr, zv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroepen: jachtopziener, 1901 landman.
Jacob x, ±27 jr, Beusichem 3 juli 1901 Maagje van Wakeren, ±22 jr, * Herwijnen 1879, † Geldermalsen 1 juli 1968, ±89 jr, dv Johannes van Wakeren x Hendrika van Leeuwen.
Kinderen van Jacob en Maagje:
1 van Santen, † «1968.
2 Teuntje van Santen, * Beusichem 2 aug 1901. Volgt XIV-ce.
3 Johannes van Santen, * Culemborg 19 feb 1904.
4 Dirk van Santen, * Culemborg 7 aug 1905.
5 Johannes van Santen, * ±1917. Volgt XIV-cf.
XIII-ce Cornelis Aart van Santen, * Beusichem 1875, zv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Cornelis x, ±32 jr, Reeuwijk 23 aug 1907 Jannetje Stouthart, ±18 jr, * Reeuwijk 1889, dv Arie Stouthart x Jaantje van Donselaar.
XIII-cf Cornelia van Santen, * Beusichem 1876, † 27 nov 1947, ±71 jr, dv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Cornelia x, ±32 jr, Beusichem 19 feb 1908 Jacob Martinus Haagsman, ±27 jr, * Beusichem 1881, † 1972, ±91 jr, zv Jan Haagsman x Johanna Elisabeth van Buuren.
Beroep: 1908 landman.
XIII-cg Dirkje Antonia van Santen, * Beusichem 19 jan 1879, † Scherpenzeel (Gelderland) 4 dec 1962, 83 jr, dv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroep: landman.
Dirkje x, 22 jr, Beusichem 6 nov 1901 Jan Veer, 23 jr, * Scherpenzeel (Gelderland) 21 nov 1877, † er 22 sept 1970, 92 jr, zv Geurt Veer x Alberta Osnabrugge.
Beroep: 1901 landman.
Kinderen van Dirkje en Jan:
1 Alberdina Geertruida Veer, * Wassenaar 1 feb 1902, † Scherpenzeel (Gelderland) 13 juli 1991, 89 jr.
2 Dirk Antonius Veer, * Wassenaar 12 aug 1903, † Scherpenzeel (Gelderland) 22 dec 1903, 4 mnd.
3 Dirk Antonius Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 24 juli 1904, † er 26 apr 1912, 7 jr.
4 Gerrit Jan Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 27 feb 1906, † er 2 okt 1992, 86 jr.
5 Teunis Theodoor Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 6 feb 1908, † Veenendaal 25 nov 1976, 68 jr.
6 Jacob Hendrik Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 13 juni 1909, † er 15 mei 1945, 35 jr.
7 Jan Albertus Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 13 juni 1909, † er 1 sept 1911, 2 jr.
8 Theodora Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 12 aug 1910, † er 17 feb 1911, 6 mnd.
9 Jan Albertus Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 28 mrt 1912, † Utrecht 7 okt 1984, 72 jr.
10 Theodora Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 28 mrt 1912, † er 29 juli 1992, 80 jr.
11 Dirk Antonius (Dirk) Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 8 apr 1913, † Woudenberg 14 feb 1955, 41 jr.
12 Everdina Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 31 juli 1914, † er 23 nov 1914, 3 mnd.
13 Everdina Veer, * Scherpenzeel (Gelderland) 22 okt 1920, † er 4 juni 2011, 90 jr.
XIII-ch Geertruida van Santen, * Beusichem 16 juli 1880, dv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroep: landman.
Geertruida x, 21 jr, Beusichem 9 okt 1901 Evert Dirksen, ±25 jr, * Beusichem 1876, zv Hermanus Dirksen * Beusichem 1847 x Beusichem 29 okt 1873 Neeltje van de Glind * 30 juni 1855.
Beroep: 1901 werkman.
Kind van Geertruida en Evert:
1 Hermanus Dirksen, * Maarn 18 jan 1902.
XIII-ci Aalbert Johannes van Santen, * Beusichem 1883, zv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Beroep: 1911 landbouwer.
Aalbert x, ±28 jr, Beusichem 1 mrt 1911 Huibertje Knobbout, ±23 jr, * Beusichem 1888, dv Dirk Johannis Knobbout * Beusichem 1862 x Beusichem 11 nov 1887 Berendina Brand * Wijhe 1863.
Beroep: koopman.
XIII-cj Aartje van Santen, * Beusichem 22 apr 1885, dv Dirk van Santen (zie XII-ae) en Teuntje van Asch.
Aartje x, 24 jr, Beusichem 27 okt 1909 Cornelis Gijsbertsen, 24 jr, * Bunnik 10 apr 1885, zv Jan Gijsbertsen x Stijntje Catharina van den Heuvel.
Beroep: 1909 schipper.
XIII-ck Hendrik Cornelis Kievith, * Beusichem 1877, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XII-af).
Hendrik x, ±25 jr, Beusichem 30 apr 1902 Johanna Verkerk, ±27 jr, * Eck en Wiel 1875, dv Adrianus Verkerk x Alida van Ewijk.
XIII-cl Willem Kievith, * Beusichem 1879, † Barneveld 21 mrt 1934, ±55 jr, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XII-af).
Van het overlijden is aangifte gedaan 22 mrt 1934. Willem:
(1) x Heintje Burgers, † »1934.
(2) x Wilhelmina van Tintelers.
XIII-cm Dirk Johannes Kievith, * Beusichem 1883, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XII-af).
Dirk x, ±25 jr, Beusichem 4 mrt 1908 Dirkje Johanna van Gent, ±22 jr, * Ravenswaaij 1886, dv Antonie Johannes van Gent * Ravenswaaij 1858 † Beusichem 17 jan 1927 x Beusichem 3 mrt 1880 Dirkje van Bekkum * Zoelmond 11 mrt 1857 † er 16 juli 1889.
XIII-cn Adrianus Kievith, * Beusichem 1884, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XII-af).
Adrianus x, ±33 jr, Beusichem 31 okt 1917 Janna Huiberta Haagsman, ±29 jr, * Beusichem 1888, dv Jan Haagsman x Johanna Elisabeth van Buuren.
XIII-co Albert Johannes Kievith, * Ravenswaaij 1891, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XII-af).
Albert x, ±29 jr, Beusichem 28 apr 1920 Elisabeth Gijsberta van Beusekom, ±30 jr, * Beusichem 1890, dv Gijsbert Peter van Beusekom * Beusichem 1854 † er 16 mrt 1938 x Beusichem 12 dec 1877 Maria de Jong * Ravenswaaij 16 feb 1856 † Beusichem 5 apr 1931.
XIII-cp Gerrit Kievith, * Ravenswaaij 1891, zv Cornelis Kievith en Aartje van Zanten (zie XII-af).
Gerrit x, ±23 jr, Beusichem 11 mrt 1914 Gerritje Johanna van Zetten, ±24 jr, * Zoelmond 1890, dv Steven van Zetten * Beusichem 1869 † er 19 mei 1940 x Beusichem 10 mrt 1897 Hendrika Hestera van Arkel * Zoelmond 1872 † Beusichem 27 nov 1927.
XIII-cq Beatriks van Zanten, * Beusichem 1881, dv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Beatriks x, ±25 jr, Dordrecht 11 okt 1906 Willem Boljé, ±30 jr, * Dordrecht 1876.
XIII-cr Cornelis van Zanten, * Culemborg 1882, zv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Cornelis x, ±21 jr, Dordrecht 3 dec 1903 Maartje Marina Busink, ±18 jr, * Dubbeldam 1885.
Kinderen van Cornelis en Maartje:
1 Metje van Zanten, * Dordrecht 1905. Volgt XIV-cg.
2 Aartje van Zanten, * Dordrecht 1906. Volgt XIV-ch.
3 Cornelia van Zanten, * Dordrecht 1910. Volgt XIV-ci.
XIII-cs Jacoba Hendrika van Zanten, * Rotterdam 1 feb 1888, dv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Jacoba x, 24 jr, Dordrecht 30 mei 1912 Cornelis de Pagter, ±25 jr, * Sliedrecht 1887, † 1953, ±66 jr.
XIII-ct Arie van Zanten, * Antwerpen 1890, zv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Beroep: koetsier.
Arie:
(1) x, ±22 jr, Dordrecht 7 nov 1912 Jacoba van Leen, ±17 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Dordrecht 7 feb 1918 (echtscheiding)
Jacoba, * Dordrecht 1895.
(2) x, ±31 jr, Dordrecht 3 feb 1921 Lena Robbemond, ±26 jr, * Dubbeldam 1895.
XIII-cu Jannigje van Zanten, * Dordrecht 11 juli 1895, dv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Jannigje:
(1) x, 26 jr, Dordrecht 4 aug 1921 Nicolaas van den Berg, ±39 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Dordrecht 6 jan 1925 (echtscheiding)
Nicolaas, * Langerak 1882.
(2) x, 34 jr, Dordrecht 27 mrt 1930 Govert Marinus van Zeven, ±36 jr, * Dordrecht 1894.
XIII-cv Metje van Zanten, * Dordrecht 1 nov 1897, dv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Metje x, 23 jr, Dordrecht 22 sept 1921 Adrianus Volkert, ±29 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Dordrecht 23 feb 1924 (echtscheiding)
Adrianus, * Dordrecht 1892.
XIII-cw Cornelia van Zanten, * Dordrecht 29 aug 1899, dv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Cornelia x, 26 jr, Dordrecht 24 juni 1926 Pieter Cornelis Smits, ±28 jr, * Dordrecht 1898.
XIII-cx Martina van Zanten, * Dordrecht 17 jan 1901, dv Arie van Zanten (zie XII-ah) en Metje van Nuijssenborgch.
Martina x, 20 jr, Dordrecht 11 aug 1921 Geuchien Koops, ±21 jr, * Dordrecht 1900.
XIII-cy Arie van Zanten, * Beusichem 26 apr 1886, † Amersfoort 22 nov 1944, 58 jr, zv Jacob Hendrik van Zanten (zie XII-ai) en Elisabeth Maria de Morrée (zie XIII-ff).
Beroep: koopman.
Arie x, 25 jr, Beusichem 17 jan 1912 Rika Mauritz, 25 jr, * Maurik 24 nov 1886, † 21 jan 1955, 68 jr, dv Floris Mauritz * Kesteren 1833 x Maurik 24 aug 1859 Christina Elisabeth Hol * Ravenswaaij 1842.
Kinderen van Arie en Rika:
1 Elisabeth Maria van Zanten, * 22 juli 1915. Volgt XIV-cj.
2 Flora van Zanten, * »1915. Volgt XIV-ck.
3 Rika van Zanten, * »1916. Volgt XIV-cl.
4 Arie van Zanten, * »1917. Volgt XIV-cm.
5 Florus van Zanten, * Beusichem 17 feb 1922. Volgt XIV-cn.
6 Jan van Zanten, * 17 feb 1922, † 13 okt 1991, 69 jr.
7 Elias Marinus van Zanten, * 27 juli 1922, † 13 okt 1991, 69 jr.
8 Martha van Zanten, * »1923. Volgt XIV-co.
9 IJda Jacoba van Zanten, * 30 okt 1930, † 3 apr 2005, 74 jr.
IJda bleef ongehuwd.
XIII-cz Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 24 nov 1889, zv Jacob Hendrik van Zanten (zie XII-ai) en Elisabeth Maria de Morrée (zie XIII-ff).
Beroep: koopman.
Jacob x, 26 jr, Maurik 22 nov 1916 Christina Elisabeth Mauritz, 21 jr, * Maurik 20 okt 1895, dv Jan Mauritz * Maurik 1864 x Maurik 11 juli 1895 Aaltje van Dijk * Beesd 1865.
XIII-da Beatriks van Zanten, * Beusichem 1884, † Culemborg 16 apr 1936, ±52 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Beatriks x, ±32 jr, Culemborg 30 juni 1916 Gijsbertus Everhardus de Kruijff, ±24 jr, * Culemborg 1892, † »1936, »44 jr, zv Gerrit de Kruijff x Elisabeth Bosboom.
Beroep: sigarenmaker.
Kind van Beatriks en Gijsbertus:
1 Wilhelmina de Kruijf, * Culemborg dec 1924, † er 3 juni 1926, 1 jr.
XIII-db Leendert van Zanten, * Beusichem 1885, † er 17 nov 1933, ±48 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 nov 1933.
Beroep: 1933 landbouwer.
Leendert x, ±32 jr, Beusichem 18 okt 1917 Maria Cornelia van Nuijssenborgh, ±26 jr, * Beusichem 1891, † er 9 aug 1927, ±36 jr, dv Ottolina Wilhelmina van Nuijssenborgh.
Kind van Leendert en Maria:
1 Cornelis van Zanten, * Beusichem 5 mei 1923, † er 9 mei 1924, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 mei 1924.
XIII-dc Jenneke van Zanten, * Beusichem 27 jan 1887, † Tiel 13 juni 1947, 60 jr, dv Cornelis van Zanten (zie XII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Jenneke x, 26 jr, Culemborg 1 okt 1913 Klaas Eegdeman, ±23 jr, * Culemborg 1890, † er 28 dec 1934, ±44 jr, zv Willem Eegdeman x Marrigje Mudde.
Beroep: bierbottelaar, caféhouder.
XIII-dd Jacob Hendrik van Zanten, * Beusichem 1889, † er 27 okt 1947, ±58 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Jacob x, ±26 jr, Kesteren 18 mrt 1915 Clara van Doorn, ±48 jr, * Kesteren 1867, † er 28 mrt 1915, ±48 jr, dv Gradus Jan van Doorn x Gerritdina Karellina van der Zande.
XIII-de Cornelis van Zanten, * Beusichem 1892, zv Cornelis van Zanten (zie XII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Beroep: landbouwer.
Cornelis x, ±24 jr, Beusichem 9 feb 1916 Janna Willemina van Arkel, ±21 jr, * Zoelmond 1895, dv Jan Willem van Arkel * Zoelmond 1847 † Beusichem 29 mei 1929 x Johanna van Beem † «1929.
Kind van Cornelis en Janna:
1 Jan Willem van Zanten, * Zoelmond 6 juni 1917, † er 28 sept 1917, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 sept 1917.
XIII-df Gerrit van Zanten, * Beusichem 1897, † Culemborg 5 apr 1948, ±51 jr, zv Cornelis van Zanten (zie XII-aj) en Wilhelmina de Jong.
Gerrit x, ±34 jr, Lopik 5 mrt 1931 Marrigje den Hartogh, ±25 jr, * Lopik 1906.
XIII-dg Johannes de Groot, * Utrecht 24 apr 1867, † er 28 apr 1901, 34 jr, zv Albertus de Groot (zie XII-ak) en Clasina van Roijen.
Beroep: leerlooier, huidenzouter, timmerman.
Johannes x, 25 jr, Utrecht 31 aug 1892 Theodora van Os, 32 jr, * Utrecht 23 sept 1859, † er 23 dec 1933, 74 jr, dv Jan Hendrik van Os * ±1834 x Jacoba Catharina de Vos.
Theodora trouwde later »1902 met Pieter Dielissen (ovl. vóór 1933).
Kinderen van Johannes en Theodora:
1 Johannes de Groot, * Utrecht 31 jan 1894, † er 15 juli 1894, 5 mnd.
2 Johannes de Groot, * Utrecht 6 feb 1895, † er 13 mei 1895, 3 mnd.
3 Johannes de Groot, * Utrecht 24 apr 1896. Volgt XIV-cp.
4 Clasina de Groot, * Utrecht 6 juli 1897. Volgt XIV-cq.
XIII-dh Albertus de Groot, * Utrecht 15 sept 1869, zv Albertus de Groot (zie XII-ak) en Clasina van Roijen.
Beroep: huidenkoopman, kleermaker.
Albertus x, 23 jr, Utrecht 16 aug 1893 Alberdina Geertruida van Sandwijk, ±24 jr, * Utrecht 1869, dv Marinus Johannes van Sandwijk x Geertruida Alberdina Claver.
Kinderen van Albertus en Alberdina:
1 Alberdina Geertruida de Groot, * Utrecht 4 juli 1894.
2 Albertus de Groot, * Utrecht 2 okt 1895.
3 Clazina de Groot, * Utrecht 1897. Volgt XIV-cr.
4 Maria Johanna de Groot, * Utrecht 9 mrt 1899.
5 Theodora de Groot, * Utrecht 5 okt 1900.
XIII-di Gerardus de Groot, * Utrecht 12 juni 1872, zv Albertus de Groot (zie XII-ak) en Clasina van Roijen.
Beroep: kleermaker.
Gerardus x, 22 jr, Utrecht 8 aug 1894 Antonia Cornelia Kuipers, ±28 jr, * Maurik 1866, dv Lodewijk Kuipers x Antonia Cornelia Jansen.
XIII-dj Anthonia de Groot, * Utrecht 8 apr 1875, † er 19 apr 1925, 50 jr, dv Albertus de Groot (zie XII-ak) en Clasina van Roijen.
Anthonia x, 21 jr, Utrecht 4 nov 1896 Jacobus Kerkmeester, 28 jr, * Utrecht 16 juni 1868, zv Hendrik Kerkmeester * Utrecht 1837 x Utrecht 14 feb 1866 Clasina van Rojen * Utrecht 1845.
Beroep: sigarenmaker.
Kinderen van Anthonia en Jacobus:
1 Albertus Kerkmeester, * Utrecht 6 mrt 1893. Volgt XIV-cs.
2 Hendrik Kerkmeester, * Utrecht 1897. Volgt XIV-ct.
3 Gerardus Kerkmeester, * Utrecht jan 1899, † er 6 apr 1899, 3 mnd.
4 Gerardus Kerkmeester, * Utrecht 1901, † er 24 mrt 1901, 0 jr.
5 Clasina Kerkmeester, * Utrecht 1902. Volgt XIV-cu.
XIII-dk Dirk Stevense van der Lingen, * Beusichem 1855, † er 6 mei 1929, ±74 jr, zv Willem van der Lingen (zie XII-ap) en Willemijntje van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 mei 1929.
Beroep: landbouwer.
Dirk x, ±42 jr, Beusichem 21 apr 1897 Gerrigje Alida van der Zande, ±40 jr, * Beusichem 1857, † Culemborg 13 feb 1931, ±74 jr, dv Dirk van der Zande * Beusichem 28 aug 1829 † er 2 juli 1911 x Beusichem 16 mrt 1855 Wilhelmina van Asch * Beusichem 27 jan 1829 † er 21 feb 1910.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 feb 1931.
XIII-dl Cornelia van der Lingen, * Beusichem 1858, † er 2 sept 1933, ±75 jr, dv Willem van der Lingen (zie XII-ap) en Willemijntje van den Berg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 4 sept 1933. Cornelia x, ±39 jr, Beusichem 9 apr 1897 Dirk Arie van der Zande, 38 jr, * Beusichem 5 jan 1859, † er 11 nov 1908, 49 jr, zv Dirk van der Zande * Beusichem 28 aug 1829 † er 2 juli 1911 x Beusichem 16 mrt 1855 Wilhelmina van Asch * Beusichem 27 jan 1829 † er 21 feb 1910.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 nov 1908.
Beroep: landbouwer.
Kind van Cornelia en Dirk:
1 Willemina van der Zande, * 1897. Volgt XIV-cv.
XIII-dm Jan Peter van der Lingen, * Beusichem 1863, zv Willem van der Lingen (zie XII-ap) en Willemijntje van den Berg.
Jan x, ±43 jr, Beusichem 1 feb 1906 Alida Catharina van Mourik, ±38 jr, * Asch 1868, dv Jan Pieter van Mourik * Asch 1831 x Beusichem 26 apr 1865 Francina Pietronella de Morrée * Beusichem 1836.
Alida is weduwe van Evert Quint (1859-1900), met wie zij trouwde Buren 18 mei 1893.
XIII-dn Anthonia Hendrika Stap, * Tiel 19 dec 1860, † Ingen 16 mrt 1899, 38 jr, dv Hendrik Stap en Johanna Magdalena Janssen (zie XII-at).
Anthonia x, 21 jr, Maurik 19 mei 1882 Dirk Honders, 25 jr, * Eck en Wiel 26 okt 1856, zv Dirk Honders * Maurik 1816 x Maurik 30 sept 1843 Clasina van Dijk * Zoelen 1823.
Dirk is weduwnaar van Anna van Doleweerd (ovl. vóór 1882).
XIII-do Willem Johannes van Delft, * Maurik 1852, † Culemborg 30 mrt 1937, ±85 jr, zv Adrianus van Delft en Maaike van Schoordijk (zie XII-aw).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 mrt 1937.
Beroep: koopman, landman.
Willem:
(1) x, ±28 jr, Buren 13 okt 1880 Hendrina van Druten, ±23 jr, * Buren 1857, † «1901, «44 jr, dv Gosijna Krasenberg.
(2) x, ±49 jr, Maurik 25 sept 1901 Cornelia Udo, 37 jr, * Ravenswaaij 2 mrt 1864, † er 30 jan 1926, 61 jr, dv Cornelis Udo * Wijk bij Duurstede 4 sept 1820 † Ravenswaaij 26 jan 1901 x Maurik 14 aug 1846 Jenneke van Asch * Rijswijk-Maurik 21 okt 1824 † Ravenswaaij 2 feb 1890.
XIII-dp Adrianus van Delft, * Maurik 1858, † Werkhoven 13 okt 1942, ±84 jr, zv Adrianus van Delft en Maaike van Schoordijk (zie XII-aw).
Adrianus x, ±37 jr, Werkhoven 20 dec 1895 Elisabeth Maria Denkers, ±25 jr, * Nijmegen 1870, † Werkhoven 27 feb 1936, ±66 jr, dv Jan Hendrik Denkers x Elisabeth Anneveldt.
Kinderen van Adrianus en Elisabeth:
1 Jan Pieter van Delft, * Werkhoven 1899, † er 18 okt 1906, ±7 jr.
2 van Delft, levenloos geboren dochter, * Werkhoven 25 nov 1902.
XIII-dq Rijk van Meenen, * Beusichem 1860, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XII-ay).
Rijk x, ±40 jr, Maurik 21 sept 1900 Willemina Baars, 31 jr, * Maurik 25 aug 1869.
XIII-dr Johannes van Meenen, * Beusichem 1865, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XII-ay).
Johannes x, ±42 jr, Buurmalsen 7 mrt 1907 Wilhelmina Hendrika Prijs, ±40 jr, * Buurmalsen 1867, † er 5 jan 1922, ±55 jr, dv Wouter Prijs * Buurmalsen 1830 † Tricht 27 feb 1894 x Wilhelmina Helena de Heus * Buren 1833 † Buurmalsen 11 mei 1906.
Wilhelmina is weduwe van Petrus Heikoop (geb. 1853), met wie zij trouwde Buurmalsen 8 mei 1894.
XIII-ds Willem van Meenen, * Beusichem 1872, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XII-ay).
Willem x, ±27 jr, Buurmalsen 17 mrt 1899 Catharina Heikoop, ±31 jr, * Buurmalsen 1868, dv Cornelia Heikoop.
XIII-dt Elisabeth van Meenen, * Beusichem 1875, dv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XII-ay).
Elisabeth x, ±27 jr, Maurik 14 mei 1902 Jan van Rijswijk, ±31 jr, * Maurik 1871.
XIII-du Marinus van Meenen, * Beusichem 1878, zv Pieter van Meenen en Elisabeth van Schoordijk (zie XII-ay).
Marinus x, ±29 jr, Maurik 26 apr 1907 Antonia de Bruin, ±24 jr, * Maurik 1883.
XIII-dv Alberta Udo, * Beusichem 1853, dv Johannes Udo (zie XII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Alberta x, ±20 jr, Wijk bij Duurstede 16 okt 1873 Marinus Spee, ±24 jr, * Wijk bij Duurstede 1849, zv Johannes Spee x Helena van Aalten * ±1824.
Kind van Alberta en Marinus:
1 Hermanus Spee, * Wijk bij Duurstede 1877. Volgt XIV-cw.
XIII-dw Gerrigje Udo, * Beusichem 1856, dv Johannes Udo (zie XII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Gerrigje x, ±18 jr, Beusichem 28 okt 1874 Johannes Spee, ±23 jr, * Wijk bij Duurstede 1851, zv Johannes Spee x Helena van Aalten * ±1824.
XIII-dx Antonie Udo, * Beusichem 22 sept 1858, † er 24 juni 1902, 43 jr, zv Johannes Udo (zie XII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Antonie x, 23 jr, Culemborg 23 juni 1882 Catharina Cornelia Vermeulen, 20 jr, * Culemborg 28 feb 1862, † Beusichem 27 dec 1925, 63 jr, dv Antonie Vermeulen x Geertruida Verkerk.
Catharina trouwde later Beusichem 22 mei 1907 met Gerrit Jan Udo (1864-1932), zie XIII-dy.
Kinderen van Antonie en Catharina:
1 Jannigje Udo, * Beusichem 1883. Volgt XIV-cx.
2 Johannes Udo, * Culemborg apr 1884, † er 2 juli 1884, 3 mnd.
3 Antonio Udo, * Beusichem 20 juni 1885, † er 14 okt 1885, 3 mnd.
4 Johanna Geertruida Udo, * Beusichem 27 nov 1887, † er 25 dec 1887, 28 dg.
5 Geertruida Udo, * Beusichem 1889. Volgt XIV-cy.
6 Johannes Udo, * Beusichem 2 dec 1892, † er 21 nov 1923, 30 jr.
7 Antonia Cornelia Udo, * Beusichem 2 okt 1895, † er 2 okt 1895, 0 dag.
8 Catharina Cornelia Udo, * Beusichem 1899. Volgt XIV-cz.
9 Gerrit Jan Udo, * Beusichem 1 feb 1902, † er 23 mei 1902, 3 mnd.
10 Udo, levenloos geboren zoon, * Beusichem 20 dec 1903.
XIII-dy Gerrit Jan Udo, * Beusichem 1864, † Culemborg 13 okt 1932, ±68 jr, zv Johannes Udo (zie XII-bc) en Johanna (Jannigje) Wansing.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 okt 1932. Gerrit x, ±43 jr, Beusichem 22 mei 1907 Catharina Cornelia Vermeulen, 45 jr, * Culemborg 28 feb 1862, † Beusichem 27 dec 1925, 63 jr, dv Antonie Vermeulen x Geertruida Verkerk.
Catharina is weduwe van Antonie Udo (1858-1902), met wie zij trouwde Culemborg 23 juni 1882, zie XIII-dx.
Kind van Gerrit en Catharina:
1 Gerrit Jan Udo, * Beusichem 7 juli 1907, † er 10 apr 1910, 2 jr.
XIII-dz Willemina Udo, * Beusichem 1865, dv Jan Udo (zie XII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Willemina:
(1) x, ±23 jr, Beusichem 8 feb 1888 Willem Appeldoorn, ±40 jr, * Zeist 1848, zv Roelof van Appeldoorn * Leersum 1806 x Maarn 10 nov 1842 Hendrijntje van Ginkel * Maarn 1820.
(2) x, ±37 jr, De Bilt 27 juni 1902 Gerrit van Ginkel, ±43 jr, * De Bilt 1859, zv Paulus van Ginkel * Leersum 4 nov 1821 † De Bilt 20 nov 1880 x De Bilt 12 nov 1842 Margrieta (Grietje) van Rheenen * De Bilt 21 apr 1818 † er 18 mrt 1880.
Gerrit is weduwnaar van Neeltje Warps (1858-1901), met wie hij trouwde De Bilt 17 feb 1882.
XIII-ea Elisabeth Abramina Udo, * Beusichem 1867, dv Jan Udo (zie XII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Elisabeth x, ±21 jr, Beusichem 18 jan 1888 Jan van ’t Hart, ±26 jr, * Heukelum 1862, zv Frans van ’t Hart x Cornelia Hol.
Beroep: van 1888 tot 1912 rietdekker.
Kind van Elisabeth en Jan:
1 Cornelia Alida van ’t Hart, * Beusichem 1888. Volgt XIV-da.
XIII-eb Angenita Udo, * Beusichem 1868, dv Jan Udo (zie XII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Angenita x, ±26 jr, Beusichem 5 dec 1894 Johannes de Ruiter, ±24 jr, * Houten 1870, zv Johannes de Ruiter x Willempje Middag.
Beroep: boerenknecht.
XIII-ec Antonia Udo, * 1875, † IJsselstein 24 jan 1910, ±35 jr, dv Jan Udo (zie XII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Antonia x Gerrit Brouwer, † »1910.
XIII-ed Jacoba Udo, * Beusichem 1882, dv Jan Udo (zie XII-bd) en Elisabeth Abramina Haagsman.
Jacoba x, ±24 jr, Kockengen 7 dec 1906 Johannes van Rooijen, ±26 jr, * Kockengen 1880, zv Cornelis van Rooijen x Wilhelmina Stam.
XIII-ee Hendrikus Udo, * Culemborg 1881, zv Johannes Udo (zie XII-bg) en Gerdina Bronk.
Hendrikus x, ±22 jr, Beusichem 2 dec 1903 Margaretha van den Oever, ±27 jr, * Culemborg 1876.
Margaretha is weduwe van Hendrik Bonouvrié (ovl. vóór 1903), met wie zij trouwde «1903.
XIII-ef Johannes Udo, * Culemborg 1886, † er 26 nov 1945, ±59 jr, zv Johannes Udo (zie XII-bg) en Gerdina Bronk.
Beroep: fabrieksarbeider.
Johannes x, ±25 jr, Culemborg 30 juni 1911 Gerarda Maria Collé, ±21 jr, * Culemborg 1890, dv Cornelis Collé x Maria van Veen.
XIII-eg Willemina Udo, * Culemborg 23 aug 1889, dv Johannes Udo (zie XII-bg) en Gerdina Bronk.
Willemina x, 22 jr, Culemborg 16 aug 1912 Leendert van Haaften, 32 jr, * Zoelen 3 nov 1879, † Culemborg 10 okt 1921, 41 jr, zv Adrianus van Haaften * Zoelen 18 sept 1853 † Culemborg 18 mrt 1937 x Zoelen 4 juli 1879 Jenneke van Zetten * Zoelen 1858 † Culemborg 11 juni 1940.
Beroep: fabrieksarbeider.
Kinderen van Willemina en Leendert:
1 Gerdina van Haaften, * Culemborg 7 aug 1910. Volgt XIV-db.
2 Adrianus Johannes Jacobus van Haaften, * Culemborg 10 mrt 1913. Volgt XIV-dc.
3 Johannes van Haaften, * Culemborg 8 sept 1915, † er 21 okt 1944, 29 jr.
4 Leendert van Haaften, * Culemborg 4 apr 1918, † er 16 aug 1924, 6 jr.
5 Willemina van Haaften, * Culemborg 3 juli 1920. Volgt XIV-dd.
6 Leendert Willem van Haaften, * Culemborg 19 dec 1921, † .
XIII-eh Gerrit Udo, * Culemborg 1895, zv Johannes Udo (zie XII-bg) en Gerdina Bronk.
Gerrit x, ±27 jr, Zaltbommel 26 okt 1922 Steventje Gerdina van Leeuwen, ±26 jr, * Zaltbommel 1896, dv Antonie Adrianus van Leeuwen * Zaltbommel 19 jan 1873 x Zaltbommel 1 feb 1894 Hendrika Bronk * Buren 2 feb 1860.
Steventje is weduwe van Egen Paerls (ovl. vóór 1922), met wie zij trouwde «1922.
Beroep: lompensorteerder.
XIII-ei Gerdina Udo, * Culemborg 10 okt 1897, dv Johannes Udo (zie XII-bg) en Gerdina Bronk.
Gerdina x, 21 jr, Culemborg 1 nov 1918 Hendrik Wilhelm Langen, ±27 jr, * Nieuweschans 1891.
Beroep: trambestuurder.
XIII-ej Wilhelmina de Heus, * Beusichem 7 okt 1878, † Schoonrewoerd 6 aug 1949, 70 jr, dv Adrianus de Heus en Aaltje Udo (zie XII-bh).
Wilhelmina x, 31 jr, Beusichem 20 okt 1909 Willem Marcelis van Zanten, 35 jr, * IJsselstein 25 mei 1874, † er 28 jan 1943, 68 jr, zv Hendrik van Zanten * IJsselstein 26 apr 1848 † er 5 aug 1920 x Jaarsveld 25 apr 1873 Maagje Verbaan * Jaarsveld 24 apr 1848 † IJsselstein 20 sept 1913.
Beroep: koopman.
Kind van Wilhelmina en Willem:
1 Gijsbertus van Zanten, * Beusichem 6 sept 1903. Volgt XIV-de.
XIII-ek Frederik Jägers, * Culemborg 3 feb 1867, † »1938, »71 jr, zv Johannes Jägers en Anna Maria van Zanten (zie XII-bk).
Beroep: van 1907 tot 1916 glasblazer.
Frederik x, 28 jr, Culemborg 20 mei 1895 Elisabeth Antonia Vermeulen, 21 jr, * Culemborg 22 juli 1873, † er 30 okt 1938, 65 jr, dv Cornelis Vermeulen x Cornelia van Vuuren.
Kinderen van Frederik en Elisabeth:
1 Johannes Frederik Jägers, * Culemborg juni 1895, † er 2 sept 1895, 3 mnd.
2 Frederik Johannes Jägers, * Culemborg 16 mei 1896, † er 23 mei 1896, 7 dg.
3 Cornelis Antonie Jägers, * Culemborg 1901, † er 4 okt 1907, ±6 jr.
4 Johannes Antonie Jägers, * Culemborg okt 1902, † er 29 jan 1904, 1 jr.
5 Antonia Elisabeth Jägers, * Culemborg jan 1904, † er 3 feb 1904, 1 mnd.
6 Cornelia Anna Elisabeth Jägers, * Culemborg 1908, † er 18 mrt 1910, ±2 jr.
7 Elisabeth Cornelia Jägers, * Culemborg mrt 1915, † er 21 feb 1916, 11 mnd.
XIII-el Mechtelina Jägers, * Culemborg 1872, dv Johannes Jägers en Anna Maria van Zanten (zie XII-bk).
Mechtelina:
(1) x, ±24 jr, Utrecht 5 aug 1896 Hendrik Theodorus Visee, ±24 jr, * Utrecht 1872, † er «sept 1913, «41 jr, zv Krijn Visee * Wijk bij Duurstede 6 nov 1834 † Utrecht 14 mrt 1907 x Utrecht 14 sept 1870 Adriana Helena Hanssen * Utrecht 1832 † er 29 mei 1896.
(2) x, ±41 jr, Utrecht 3 sept 1913 Hubertus Petrus Kools, ±52 jr, * Utrecht 1861, zv Petrus Cornelis Kools x Hendrica van den Berg.
XIII-em Judith Jägers, * Culemborg 23 okt 1875, † Utrecht-Zuilen 1957, ±82 jr, dv Johannes Jägers en Anna Maria van Zanten (zie XII-bk).
Judith x, 22 jr, Amsterdam 20 apr 1898 Lambertus Hoebée, 28 jr.
Zie XIII-ez voor persoonsgegevens van Lambertus.
Kinderen van Judith en Lambertus:
1 Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, * Amsterdam 6 apr 1899. Volgt XIV-df.
2 Johannes Antonius Hoebée, * Amsterdam 13 juli 1900.
3 Anna Maria Juditha Hoebée, * Amsterdam 27 sept 1901. Volgt XIV-dg.
4 Johannes Lambertus Hoebée, * Amsterdam 11 juli 1902.
5 Juditha Lambertina Hoebée, * Amsterdam 26 dec 1904, † er.
XIII-en Jan van Santen, * Beusichem 24 jan 1872, † Utrecht 18 aug 1922, 50 jr, zv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 aug 1922. Jan x, 34 jr, Beusichem 23 mei 1906 Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, 26 jr.
Zie XIII-km voor persoonsgegevens van Neeltje.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Toon van Santen.
Toon bleef kinderloos.
2 Pieter van Zanten, * Beusichem 16 nov 1910, † er 24 juli 1911, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juli 1911.
3 Judith van Zanten, * Beusichem 6 juli 1918, † er 16 aug 1918, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 aug 1918.
4 Neeltje Dirkje Christiana van Zanten, * Beusichem 6 juli 1918, † er 7 apr 1919, 9 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 apr 1919.
XIII-eo Judith van Santen, * Beusichem 17 sept 1875, dv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Beroep: apothekersbediende.
Judith x, 23 jr, Beusichem 10 aug 1899 Maarten Zeijlmans van Emmickhoven, ±35 jr, * Brielle 1864, zv Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmickhoven x Geertruida van den Berg.
XIII-ep Johanna van Zanten, * Beusichem 6 nov 1877, dv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Johanna x, 22 jr, Beusichem 17 okt 1900 Nicolaas Adrianus van Veen, ±20 jr, * Beusichem 1880, zv Adrianus van Veen x Johanna van Lienden.
Kind van Johanna en Nicolaas:
1 Pietje van Veen, * Beusichem 27 feb 1902, † er 24 mrt 1910, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 mrt 1910.
XIII-eq Rijk van Zanten, * Beusichem 4 jan 1881, † er, zv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Rijk x, 48 jr, Beusichem 1 mei 1929 Jantje van Leeuwen, 37 jr, * Geldermalsen 20 nov 1891, dv Gerrit Jan van Leeuwen x Helena Wilhelmina Alida van Iterson.
Kind van Rijk en Jantje:
1 Antonie (Toon) van Zanten, * Beusichem 3 feb 1930, † 8 jan 2005, 74 jr.
XIII-er Elisabeth Maria van Santen, * Beusichem 21 dec 1883, dv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Elisabeth x, 31 jr, Beusichem 3 nov 1915 Hendrik Justus de Heus, ±25 jr.
Zie XIII-gs voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kind van Elisabeth en Hendrik:
1 Cornelia de Heus, * Beusichem 23 apr 1916, † Wormer 1 dec 2001, 85 jr.
XIII-es Dirkje van Santen, * Beusichem 22 okt 1886, † er 23 jan 1944, 57 jr, dv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Dirkje x, 23 jr, Beusichem 23 mrt 1910 Gerrit Roelof Janssen, 30 jr, * Elst 5 jan 1880, zv Gerrit Johannes Janssen x Johanna Blom.
Beroep: 1910 Remmer bij de Nederlandse Spoorwegen.
Kind van Dirkje en Gerrit:
1 Johanna Janssen, * »1910. Volgt XIV-dh.
XIII-et Pieter van Santen, * Beusichem 14 feb 1890, † Amsterdam, zv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Pieter x Adriana Clasina van Arkel, * Beusichem 1897, † Amsterdam-Osdorp 30 juni 1985, ±88 jr.
XIII-eu Adriaan van Santen, * Beusichem 24 apr 1892, † Alkmaar 28 okt 1981, 89 jr, zv Antonie van Santen (zie XII-bl) en Pietje van der Winkel.
Beroep: Remmer bij de Nederlandse Spoorwegen.
Adriaan x, 30 jr, Amsterdam 28 dec 1922 Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, 23 jr.
Zie XIV-df voor persoonsgegevens van Mina.
Kind van Adriaan en Mina:
1 Judith Pietje Wilhelmina van Santen, * Amsterdam 15 sept 1924, † er 19 mei 1925, 8 mnd.
XIII-ev Gerrit Johannes van Zanten, * Beusichem 21 aug 1869, † Wadenoijen 27 apr 1914, 44 jr, zv Jacob Johannes van Zanten (zie XII-bm) en Hendrica van Alphen.
Beroep: van 1893 tot 1914 schoenmaker.
Gerrit x, 23 jr, Buren 10 mrt 1893 Andrieka Willemiena Buunders (Beunders), 24 jr, * Buren 5 dec 1868, † >1918, dv Andries Buunders * ±1843 x Cornelia Burgers (Bugers).
Kinderen van Gerrit en Andrieka:
1 Hendrika van Zanten, * Buurmalsen 27 nov 1893. Volgt XIV-di.
2 Cornelia van Zanten, * Wadenoijen 8 juni 1895. Volgt XIV-dj.
3 Jacoba Johanna van Zanten, * Buren 1897. Volgt XIV-dk.
4 Andries van Zanten, * Buren 1899. Volgt XIV-dl.
XIII-ew Judith van Zanten, * Beusichem 6 okt 1872, † Driebergen-Rijsenburg 26 feb 1944, 71 jr, dv Jacob Johannes van Zanten (zie XII-bm) en Hendrica van Alphen.
Judith x, 30 jr, Beusichem 26 nov 1902 Albert (Bart) van Dijk, 23 jr, * Rhenen 18 nov 1879, zv Arie van Dijk * ±1854.
Beroep: 1902 landman.
XIII-ex Antonie (Anton) van Zanten, * Beusichem 30 dec 1883, † Utrecht 10 dec 1968, 84 jr, zv Jacob Johannes van Zanten (zie XII-bm) en Hendrica van Alphen.
Beroep: van 1915 tot 1917 beambte Staats Spoorweg, tevens winkelier (fruit- en aardappelhandel).
Anton x, 23 jr, Utrecht 3 juli 1907 Mijntje Gazenbeek, 19 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Utrecht 1907.
Mijntje, * Maarn 10 okt 1887, † Utrecht 2 mrt 1962, 74 jr, dv Herman Gazenbeek * Woudenberg 2 jan 1859 † Eindhoven 8 feb 1933 x Renswoude 23 aug 1883 Cornelia Boers * Leersum 20 apr 1862 † Vleuten 5 feb 1937.
Kinderen van Anton en Mijntje:
1 Hendrika (Riek) van Zanten, * Abcoude 21 jan 1909. Volgt XIV-dm.
2 Hermanus (Harrie, Herman) van Zanten, * Utrecht 30 juli 1910. Volgt XIV-dn.
3 Jacobus Johannes (Co) van Zanten, * Heer 25 juli 1912. Volgt XIV-do.
4 Cornelius Antonie (Kees, Bob) van Zanten, * Utrecht 6 okt 1914, † er 22 mei 1999, 84 jr.
Beroep: koopman, winkelier (lederwaren).
5 Mijntje (Wil) van Zanten, * Utrecht 9 apr 1916. Volgt XIV-dp.
6 Cornelia (Corrie) van Zanten, * Utrecht 1 okt 1917. Volgt XIV-dq.
7 Antonie van Zanten, * Utrecht 2 juni 1920. Volgt XIV-dr.
8 Adriana (Adri) van Zanten, * Utrecht 17 juni 1921. Volgt XIV-ds.
9 Gerard van Zanten, * Utrecht 1 feb 1925. Volgt XIV-dt.
10 Nellie Marie (Nell) van Zanten, * Utrecht 24 apr 1933. Volgt XIV-du.
XIII-ey Neeltje van Zanten, * Beusichem 25 feb 1885, dv Jacob Johannes van Zanten (zie XII-bm) en Hendrica van Alphen.
Neeltje x, 21 jr, Beusichem 7 mrt 1906 Hendrik Warps, 29 jr, * Buren 12 aug 1876, † Maastricht 4 okt 1939, 63 jr, zv Hendrik Warps * Zoelmond 1853 x Buren 8 nov 1876 Anna Elisabeth Vogelenzang (Vogelzang).
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 okt 1939.
Beroep: 1906 werkman.
XIII-ez Lambertus Hoebée, * Dordrecht 11 sept 1869, † Amsterdam 9 mei 1905, 35 jr, zv Antonius Hoebée en Wilhelmina van Santen (zie XII-bn).
Beroep: 1898 varensgezel (1899 Zeeman, 1900 barbier, 1901 matroos).
Lambertus x, 28 jr, Amsterdam 20 apr 1898 Judith Jägers, 22 jr.
Zie XIII-em voor persoonsgegevens van Judith.
Kinderen van Lambertus en Judith: zie XIII-em.
XIII-fa Antonius Hoebée, * Rotterdam 15 apr 1876, zv Antonius Hoebée en Wilhelmina van Santen (zie XII-bn).
Beroep: schaapsscheerder.
Antonius x, 26 jr, Culemborg 11 juli 1902 Christina Theodora Alida van Pompe, 21 jr, * Culemborg 26 mrt 1881, dv Petrus Gregorius Pompe * Culemborg 1841 † er 6 jan 1895 x Culemborg 11 nov 1870 Maria Hoebée * Loenen 1848 † »1895.
XIII-fb Juditha Hoebée, * Rotterdam 27 feb 1879, dv Antonius Hoebée en Wilhelmina van Santen (zie XII-bn).
Juditha x, 20 jr, 24 juli 1899 Cornelis de Vries, 23 jr, * Culemborg 2 aug 1875, zv Wilhelmus de Vries x Cornelia Hermans.
Kinderen van Juditha en Cornelis:
1 Cornelia Wilhelmina de Vries, * Culemborg 1901. Volgt XIV-dv.
2 Lamberta Antonia Maria de Vries, * Culemborg dec 1907, † er 21 sept 1908, 9 mnd.
XIII-fc Neeltje de Morrée, * Beusichem 18 okt 1850, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XII-bo).
Neeltje x Jan de Ronde.
Zie XI-cs voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Neeltje en Jan: zie XI-cs.
XIII-fd Maaike de Morrée, * Beusichem 14 jan 1852, † er 20 mrt 1904, 52 jr, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XII-bo).
Maaike x, 31 jr, Beusichem 30 mei 1883 Cornelis Johannes Verkerk, ±33 jr, * Zoelmond 1850, † Beusichem 20 mei 1936, ±86 jr, zv Cornelis Johannes Verkerk † «1908 x Anna Catharina van Mourik ~ Zoelmond 24 jan 1808 † er 12 mei 1908.
Beroep: 1883 landbouwer.
Kind van Maaike en Cornelis:
1 Cornelia Johanna Verkerk, * 1892. Volgt XIV-ea.
XIII-fe Jansje (Jantje) de Morrée, * Beusichem 25 aug 1857, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XII-bo).
Beroep: tapster.
Jantje:
(1) x, 23 jr, Culemborg 4 feb 1881 Cornelis van Glabbeek, 29 jr, * Culemborg 19 dec 1851, † er 6 juli 1892, 40 jr, zv Cornelis Aart van Glabbeek * Culemborg 1820 † er 3 sept 1856 x Wilhelmina Lamberta Ruijs * Culemborg 1819 † er 13 juli 1902.
Beroepen: 1881 sigarenmaker, 1892 tapper.
(2) x, 37 jr, Culemborg 25 jan 1895 Dirk van Deventer, 41 jr, * Culemborg 1 okt 1853, † er 20 jan 1941, 87 jr, zv Gerrit van Deventer x Roelofje Cornelia Verkuil.
Dirk is weduwnaar van Cornelia Veenendaal (ovl. vóór 1857), met wie hij trouwde «1857.
Kinderen van Jantje en Cornelis:
1 Wilhelmina Lamberta van Glabbeek, * Culemborg 10 feb 1882. Volgt XIV-eb.
2 Elisabeth Maria Alida van Glabbeek, * Culemborg ±1883. Volgt XIV-ec.
3 Cornelis Aart van Glabbeek, * Culemborg 1885, † er 27 apr 1890, ±5 jr.
4 Adriana Jansje Glabbeek, * Culemborg 6 jan 1886. Volgt XIV-ed.
5 Cornelia van Glabbeek, * Culemborg 16 juni 1892. Volgt XIV-ee.
Kind van Jantje en Dirk:
6 Dirk van Deventer, * Culemborg ±1896.
XIII-ff Elisabeth Maria de Morrée, * Beusichem 3 sept 1858, † er 6 dec 1893, 35 jr, dv Arie de Morrée en Elisabeth Maria van Santen (zie XII-bo).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 dec 1893. Elisabeth x, 24 jr, Beusichem 8 nov 1882 Jacob Hendrik van Zanten, 22 jr.
Zie XII-ai voor persoonsgegevens van Jacob.
Kinderen van Elisabeth en Jacob: zie XII-ai.
XIII-fg Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), * Beusichem 1880, dv Willem van Bekkum (Bekkem) (zie XII-bq) en Geertruida Antonia Kerkhof.
Maria x, ±28 jr, Beusichem 28 okt 1908 Rutgerus Laponder, 39 jr.
Zie XIII-ge voor persoonsgegevens van Rutgerus.
XIII-fh Cornelia Braakman, * Utrecht 1881, dv Pieter Antonie Braakman en Elisabeth Maria van Santen (zie XII-bt).
Cornelia x, ±20 jr, Utrecht 11 sept 1901 Pieter Jacobus van Doorn, ±23 jr, * Jutphaas 1878.
XIII-fi Elisabeth Cornelia de Heus, * Culemborg 30 jan 1882, dv Adrianus Cornelis de Heus en Tonia Maria van Zanten (zie XII-bu).
Elisabeth x, 24 jr, Culemborg 26 sept 1906 Arie Jan de Geus, 24 jr, * Hardinxveld 6 dec 1881, zv Pieter de Geus x Janna Corstiana van der Meijden.
Beroep: opzichter.
XIII-fj Gijsbert Jan de Heus, * Culemborg 10 dec 1884, zv Adrianus Cornelis de Heus en Tonia Maria van Zanten (zie XII-bu).
Beroep: sigarenmaker.
Gijsbert x, 24 jr, Culemborg 5 nov 1909 Alida Romijn, 25 jr, * Culemborg 31 okt 1884, dv Jacobus Johannes Romijn * Culemborg 1841 † er 21 mrt 1920 x Culemborg 10 okt 1873 Johanna Kootkar * Culemborg 1849 † er 27 apr 1935.
XIII-fk Aardina Susanna de Heus, * Culemborg 1888, dv Adrianus Cornelis de Heus en Tonia Maria van Zanten (zie XII-bu).
Beroep: knecht bij Gerrit Jan Kelderman.
Aardina x, ±32 jr, Culemborg 16 juni 1920 Gerrit Jan Kelderman, ±28 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Groningen 10 apr 1953
Gerrit, * Rheden 1892, zv Jacobus Johannes Kelderman x Jantje Scholten.
Beroep: timmerman.
XIII-fl Huibertje van Santen, * Beusichem 16 dec 1874, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Huibertje x, 38 jr, Beusichem 16 juli 1913 Jan van Buuren, ±37 jr, * Beusichem 1876, zv Hendrikus van Buuren * 1852 † Beusichem 28 feb 1931 x Beusichem 8 mrt 1876 Anna van Burik † «2 mrt 1931.
Jan is weduwnaar van Adriana Elisabeth van der Zande (geb. 1875), met wie hij trouwde Beusichem 30 nov 1904.
XIII-fm Elisabeth Cornelia van Zanten, * Beusichem 15 juni 1876, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Elisabeth x, 23 jr, Zandvoort 10 mei 1900 Maarten Cornelis Snijer, 23 jr, * Zandvoort 14 nov 1876, † Rheden 14 okt 1921, 44 jr, zv Jan Snijer x Willempje van der Schinkel.
Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep: tramconducteur.
Kinderen van Elisabeth en Maarten:
1 Jan Snijer, * Heemstede 4 mrt 1901.
2 Anthonie Snijer, * Haarlem 11 aug 1902. Volgt XIV-ef.
XIII-fn Cornelis van Zanten, * Beusichem 4 dec 1877, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Cornelis x, 26 jr, Sloten (NH) 15 juni 1904 Elisabeth Stoet, 24 jr, * Weesperkarspel 30 apr 1880, † Leidschendam/Stompwijk 15 apr 1950, 69 jr.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Antonie van Zanten, * Heemstede 1905. Volgt XIV-eg.
2 Gerardus Cornelis van Zanten, * Stompwijk 8 mrt 1915, † .
XIII-fo Dirk van Zanten, * Beusichem 18 sept 1879, † Haarlem 26 aug 1924, 44 jr, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Beroep: wisselloper.
Dirk x, 36 jr, Bloemendaal 2 feb 1916 Elisabetha Gepkens, ±25 jr, * Arnhem 1891, † «1924, «33 jr, dv Hendricus Petrus Gepkens x Johanna Petronella Versteeg.
Beroep: dienstbode.
XIII-fp Jacobus (Jap) van Zanten, * Beusichem 17 mrt 1881, † er 8 aug 1969, 88 jr, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Jap x, 32 jr, Beusichem 5 nov 1913 Cornelia Verkuil, 25 jr, * Zoelmond 13 nov 1887, † Beusichem 13 mei 1960, 72 jr, dv Gerrit Hendrik Verkuil * Zoelmond 12 okt 1846 † er 16 dec 1909 x Buren 13 nov 1872 Antonia van Welij * Asch 1847 † Culemborg 27 mrt 1929.
Kinderen van Jap en Cornelia:
1 Gijsbertje (Gijsje) van Zanten, * Beusichem 19 juli 1917. Volgt XIV-eh.
2 Antonia Jacoba (Toos) van Zanten, * Beusichem 2 juni 1918. Volgt XIV-ei.
XIII-fq Jenneke van Zanten, * Beusichem 28 jan 1883, † Haarlem 10 sept 1945, 62 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Jenneke x, 21 jr, Beusichem 24 nov 1904 Adrianus Delissen, 37 jr, * Haarlem 14 sept 1867, † er 3 jan 1945, 77 jr, zv Winandus Delissen x Christina Strijbos.
Adrianus is weduwnaar van Wilhelmina Slobbe (1867-1903), met wie hij trouwde Haarlem 7 feb 1892.
Kind van Jenneke en Adrianus:
1 Wilhelmina Delissen, * Heemstede okt 1905, † er 2 nov 1905, 1 mnd.
XIII-fr Gijsbertje van Zanten, * Beusichem 2 dec 1884, † er 2 feb 1952, 67 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Gijsbertje x, 27 jr, Beusichem 11 sept 1912 Dirk Bosschaart, 31 jr, * Zoelmond 12 mrt 1881, † Beusichem 15 mrt 1964, 83 jr, zv Pieter Gerard Bosschaart * Zoelmond 6 jan 1841 † er 22 jan 1894 x Beusichem 29 sept 1869 Gijsberta Veltkamp * Zoelmond 1843 † »22 jan 1894.
Kind van Gijsbertje en Dirk:
1 Pieter Antonie Bosschaart, * Beusichem.
XIII-fs Jacoba Elisabeth (Coosje) van Zanten, * Beusichem 12 aug 1886, † Den Haag 27 nov 1962, 76 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Coosje x, 34 jr, Den Haag 3 aug 1921 Arnoldus Nicolaas (Klaas) Claassen, 34 jr, * Arnhem 19 mei 1887, † Den Haag 1957, ±70 jr, zv Nicolaas Claassen * Heteren 1857 x Reintje Hendriks * Almelo-stad 1860.
Kind van Coosje en Klaas:
1 Nicolaas Arnoldus (Niek) Claassen, * Den Haag 20 feb 1922, † er 1 mei 1979, 57 jr.
XIII-ft Antonia (Anna) van Santen, * Beusichem 31 aug 1888, † Den Haag, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Anna x, 29 jr, Den Haag 30 jan 1918 Christiaan Johannes van Beekum, 22 jr, * Den Haag 22 apr 1895, zv Johannes van Beekum * 1865 x Christina Johanna Krouwels * 1862.
XIII-fu Jacomijntje van Zanten (Santen), * Beusichem 3 juli 1890, † Haarlem 23 mrt 1974, 83 jr, dv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Jacomijntje x, 21 jr, Beusichem 6 dec 1911 Hendrikus Dirk Jansen, 22 jr, * Culemborg 6 nov 1889, † Haarlem 16 mrt 1960, 70 jr, zv Hendrikus Jansen x ±1889 Maria van Blitterswijk.
Kinderen van Jacomijntje en Hendrikus:
1 Hendrikus Antonie Jansen, * Heemstede 21 okt 1912. Volgt XIV-ej.
2 Gijsberta Maria Jansen, * Heemstede 14 jan 1915. Volgt XIV-ek.
3 Michiel (Giel) Jansen, * Heemstede 16 juni 1917, † Haarlem 24 dec 1985, 68 jr.
XIII-fv Hermanus van Zanten, * Beusichem 14 juli 1894, zv Anthonie van Zanten (Santen) (zie XII-bv) en Gijsbertje van Bekkum.
Beroep: conducteur E.S.M. (N.Z.H.).
Hermanus x Christine Lakerveld, * Sliedrecht 11 okt 1895.
Kinderen van Hermanus en Christine:
1 Hermanus van Zanten, * Sliedrecht 5 juni 1917, † .
2 Antonie van Zanten, * Heemstede 10 nov 1918, † .
XIII-fw Nicolaas Cornelis Ligtermoet, * Culemborg 1892, zv Nicolaas (Klaas) Ligtermoet en Jacoba Elisabeth (Kossie van Bettemeui) van Zanten (zie XII-bw).
Nicolaas x, ±22 jr, Beverwijk 15 okt 1914 Wilhelmina Elisabeth van Laar, ±18 jr, * Rhenen 1896.
XIII-fx Johannes Huijgen, * Culemborg 1862, zv Willem Dirk Huijgen (zie XII-by) en Adriana van Blitterswijk.
Johannes x, ±29 jr, Culemborg 20 mrt 1891 Pieternella van der Linden, ±31 jr, * Culemborg 1860, dv Marinus van der Linden * Culemborg 1826 † er 6 aug 1907 x Culemborg 27 mrt 1852 Hendrina van den Ham * Culemborg 1824 † er 27 jan 1900.
XIII-fy Abraham Borgstijn, * Culemborg 1860, † er 5 mrt 1925, ±65 jr, zv Jan Borgstijn (Borgstein) en Elisabeth Huijgen (zie XII-bz).
Abraham x, ±26 jr, Culemborg 28 mei 1886 Cornelia Struijk, ±34 jr, * Culemborg 1852, † er 27 sept 1913, ±61 jr, dv Frans Struijk * Beusichem 1809 † «1887 x Beusichem 28 apr 1843 Jennigje Kemp * Rotterdam 1811 † Culemborg 2 dec 1887.
Kinderen van Abraham en Cornelia:
1 Jan Borgstijn, * Culemborg juni 1886, † er 3 aug 1886, 2 mnd.
2 Francina Borgstijn, * Culemborg 1888. Volgt XIV-el.
3 Elisabeth Borgstijn, * Culemborg 1889. Volgt XIV-em.
4 Jan Borgstijn, * Culemborg 1891. Volgt XIV-en.
XIII-fz Willem Dirk Borgstein, * Culemborg 8 okt 1867, † »1913, »46 jr, zv Jan Borgstijn (Borgstein) en Elisabeth Huijgen (zie XII-bz).
Beroep: landbouwer.
Willem x, 28 jr, Culemborg 25 juni 1896 Antonia Maria Blitterswijk, 28 jr, * Culemborg 18 okt 1867, † er 12 sept 1913, 45 jr, dv Wouter Blitterswijk * Culemborg 1835 † er 13 nov 1913 x Culemborg 6 mei 1864 Maria Antonia Struik * Culemborg 1838 † er 6 nov 1910.
XIII-ga Cornelis van Toorn, * Maurik 13 nov 1866, zv Wouter van Toorn en Hendrika van Remmerden (zie XII-cd).
Beroep: gemeenteveldwachter.
Cornelis x, 24 jr, Maurik 20 feb 1891 Hendrika Stap, 18 jr, * Maurik 7 juli 1872, dv Gerrit Stap * Zoelen 1825 † Wijk bij Duurstede 21 okt 1896 x Buren 26 feb 1859 Gilia Janse * Avezaath 1833 † «1896.
XIII-gb Petronella Ousen, * Rijswijk-Maurik 16 juli 1868, † Leersum 31 jan 1937, 68 jr, dv Arie Ousen en Antonia van Remmerden (zie XII-cf).
Petronella x, 20 jr, Maurik 16 nov 1888 Johannes van Amerongen, 26 jr, * Eck en Wiel 20 dec 1861, † Leersum 31 jan 1937, 75 jr, zv Jan van Amerongen * Maurik 1822 x 25 sept 1861 Wilhelmina Quint (Kwint) * Maurik 1836.
Beroep: boerenknecht.
Kinderen van Petronella en Johannes:
1 Wilhelmina Antonia van Amerongen, * Langbroek 12 juli 1890. Volgt XIV-eo.
2 Arie Hendrikus van Amerongen, * Maurik 1893. Volgt XIV-ep.
3 Anthonia van Amerongen, * Amerongen 1897. Volgt XIV-eq.
4 Jan van Amerongen, * Amerongen 30 juli 1899, † er 22 feb 1920, 20 jr.
5 Johannes van Amerongen, * Amerongen 23 okt 1901.
6 Petronella van Amerongen, * 18 okt 1903. Volgt XIV-er.
XIII-gc Agnita Arendina Ousen, * Maurik 1872, dv Arie Ousen en Antonia van Remmerden (zie XII-cf).
Agnita x, ±22 jr, Maurik 22 nov 1894 Adrianus Johannes Verkuijl.
Kind van Agnita en Adrianus:
1 Arie Hendrikus Verkuijl.
XIII-gd Antonia Wilhelmina Pater, * Houten 15 mrt 1876, † Utrecht 6 juni 1956, 80 jr, dv Roelof Gerrit Pater en Gerrigje van Dijk (zie XII-cm).
Antonia x, 17 jr, Houten 19 jan 1894 Jan Jacob van Doorn, 20 jr, * Odijk 30 sept 1873, † Utrecht 12 okt 1946, 73 jr.
Kind van Antonia en Jan:
1 Gerrit Jan van Doorn, * Houten 25 juni 1918, † 4 okt 1991, 73 jr.
Beroep: loonspuiter (loonspuiter (bespuiten van fruitbomen tegen insecten)).
XIII-ge Rutgerus Laponder, * Beusichem 25 dec 1868, zv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Rutgerus x, 39 jr, Beusichem 28 okt 1908 Maria Johanna van Bekkum (Bekkem), ±28 jr.
Zie XIII-fg voor persoonsgegevens van Maria.
XIII-gf Cornelis Laponder, * Beusichem 23 okt 1870, zv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Cornelis x, 35 jr, Beusichem 1 nov 1905 Gerritje Sophia Boon, ±27 jr, * Beusichem 1878, dv Johannes Boon * Beusichem 19 juli 1836 † er 9 juli 1915 x Beusichem 22 jan 1873 Willemijntje van Alphen * Beusichem 19 okt 1842 † er 4 mei 1935.
Beroep: wegwerker.
XIII-gg Adriana Wilhelmina Laponder, * Beusichem 1 feb 1872, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Adriana x, 26 jr, Beusichem 9 nov 1898 Johannes Cornelis van Lunteren, 30 jr, * Ravenswaaij 18 juli 1868, † Beusichem 25 juni 1916, 47 jr, zv Jan van Lunteren x Teuntje Drost.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 juni 1916.
Beroep: koopman.
XIII-gh Belia Cornelia Laponder, * Beusichem 6 aug 1875, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Belia x, 25 jr, Beusichem 29 mei 1901 Albertus Johannes de Graaf, ±31 jr, * Beusichem 1870, † er 14 jan 1929, ±59 jr, zv Gerrit Johannes de Graaf * Beusichem 26 feb 1834 † er 28 mrt 1902 x Beusichem 13 mrt 1861 Steventje Brentjes * Waardenburg 28 juli 1833 † Beusichem 5 feb 1914.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 jan 1929.
XIII-gi Theodora Pietronella Laponder, * Beusichem 1879, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Theodora x, ±28 jr, Beusichem 15 mei 1907 Theunis van Mourik, ±28 jr, * Asch 1879, zv Aart van Mourik * Asch 1851 † »1913 x Buren 19 nov 1875 Maaijke van Meerten * Beusichem 1852 † Asch 23 jan 1913.
XIII-gj Elisabeth Cornelia Laponder, * Beusichem 5 mrt 1880, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Elisabeth x, 26 jr, Beusichem 22 aug 1906 Cornelis van Dijk, ±27 jr, * Beusichem 1879, zv Willem van Dijk * ±1854 x Judith van Nifterik.
XIII-gk Peter Laponder, * Beusichem 1885, zv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Beroepen: werkman, bode.
Peter x, ±21 jr, Beusichem 21 mrt 1906 Jacoba van Mourik, ±22 jr, * Buren 1884, dv Aart van Mourik * Asch 1851 † »1913 x Buren 19 nov 1875 Maaijke van Meerten * Beusichem 1852 † Asch 23 jan 1913.
Beroep: dienstbode.
Kinderen van Peter en Jacoba:
1 Maaike Laponder, * Beusichem 1909, † er 14 jan 1930, ±21 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 jan 1930.
2 Laponder, levenloos geboren zoon, * Beusichem 26 mrt 1909.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 mrt 1909.
3 Jacobus Laponder, * Beusichem 2 juli 1917, † er 18 mei 1918, 10 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 mei 1918.
XIII-gl Johanna Christina Laponder, * Beusichem 1889, dv Jerphaas Laponder en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XII-cn).
Johanna x, ±21 jr, Beusichem 23 mrt 1910 Arie Adrianus Dirksen, ±29 jr.
Zie XIII-js voor persoonsgegevens van Arie.
XIII-gm Engelina Pijsselman, * Tiel 2 apr 1850, † »1907, »57 jr, dv Gerrit Adrianus Pijsselman en Gerdina Maria van Beusichem (zie XII-cp).
Engelina x, 35 jr, Culemborg 9 okt 1885 Nicolaas Adrianus Koedam, 35 jr, * Culemborg 6 jan 1850, † er 23 sept 1907, 57 jr, zv Dirk Koedam * Culemborg 1824 † er 13 feb 1854 x Beusichem 4 juni 1847 Cornelia Clasina Kemp * Beusichem 1822 † Culemborg 20 jan 1892.
XIII-gn Gijsbert van Beusekom, * Beusichem 1875, zv Jan Gerrit van Beusekom (zie XII-cq) en Dina van Mourik.
Gijsbert x, ±41 jr, Buurmalsen 12 okt 1916 Cornelia van der Netten van Stigt, ±33 jr, * Buurmalsen 1883, dv Andries van der Netten van Stigt * Buurmalsen ±24 okt 1849 † er 23 feb 1931 x Buurmalsen 12 nov 1878 Maria Gerdina Bronk * Buurmalsen 1854 † er 29 mei 1937.
XIII-go Gijsbert van Gessel, * Buren 1878, † Echteld 27 mrt 1927, ±49 jr, zv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XII-cs).
Beroep: 1927 landbouwer.
Gijsbert x, ±28 jr, Echteld 3 mei 1906 Hendrikje van den Brink, ±21 jr, * Ochten 1885, † »1927, »42 jr, dv Hendrik van den Brink x Johanna Gerdina van Lent.
Kind van Gijsbert en Hendrikje:
1 Teunis van Gessel, * Echteld 16 apr 1907, † er 15 mei 1907, 29 dg.
XIII-gp Geert van Gessel, * Buren 1879, zv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XII-cs).
Geert x, ±36 jr, Echteld 11 nov 1915 Gerritje van Blijderveen, ±30 jr, * Echteld 1885, dv Hendrik Cornelis van Blijderveen x Jantje van Toorn.
Kind van Geert en Gerritje:
1 Teunis van Gessel, * Echteld dec 1920, † er 12 mrt 1922, 1 jr.
XIII-gq Neeltje van Gessel, * Buren 1884, dv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XII-cs).
Neeltje x, ±38 jr, Buren 24 mei 1922 Matthijs van Blijderveen, ±38 jr, * Echteld 1884, zv Hendrik Cornelis van Blijderveen x Jantje van Toorn.
XIII-gr Hessel Hendrikus van Gessel, * Buren 1892, zv Teunis van Gessel en Maria van Beusekom (Beusichem) (zie XII-cs).
Beroep: hoofdonderwijzer.
Hessel x, ±28 jr, Hoogwoud-NH 14 sept 1920 Dieuwertje van der Gragt, ±28 jr, * Oude Niedorp 1892.
Beroep: onderwijzeres.
XIII-gs Hendrik Justus de Heus, * Beusichem 1890, zv Hermanus de Heus (zie XII-cu) en Cornelia Hendrika van de Waardt.
Beroep: 1915 landbouwer.
Hendrik x, ±25 jr, Beusichem 3 nov 1915 Elisabeth Maria van Santen, 31 jr.
Zie XIII-er voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kind van Hendrik en Elisabeth: zie XIII-er.
XIII-gt Johannes van Zanten, * Utrecht 24 juni 1847, † »1913, »66 jr, zv Johannes van Zanten (zie XII-cw) en Johanna Lancee.
Beroep: graveur (1880-1913), zendeling (1916).
Johannes x, 30 jr, Leiden 15 aug 1877 Antoinetta Piket, 21 jr, * Leiden 16 feb 1856, † »1913, »57 jr, dv Klaas Piket * Leiden 29 mei 1822 x Leiden 27 aug 1840 Alida Essers * Leiden 1 mei 1821.
Kinderen van Johannes en Antoinetta:
1 Johanna van Zanten, * Utrecht 17 dec 1878. Volgt XIV-es.
2 Nicolaas van Zanten, * Utrecht 3 juni 1880. Volgt XIV-et.
3 Johannes van Zanten, * Utrecht 2 aug 1881, † er 13 okt 1882, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 okt 1882.
4 Alida van Zanten, * Utrecht 19 jan 1883.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 jan 1883.
5 NN van Zanten, levenloos geboren zoon, * Utrecht 5 apr 1885.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 apr 1885.
6 Johannes van Zanten, * Utrecht 30 mei 1886. Volgt XIV-eu.
7 Antoinette van Zanten, * Utrecht 17 mrt 1888, † er 27 apr 1888, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 apr 1888.
8 Wilhelmina Catharina van Zanten, * Utrecht 11 jan 1890, † er 9 feb 1893, 3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 feb 1893.
9 Pieter van Zanten, * Utrecht 24 sept 1893, † »1921, »28 jr.
10 Antoinetta van Zanten, * Utrecht 4 nov 1894, † er 31 dec 1894, 1 mnd.
XIII-gu Jacoba Barnardina Dionijsia van Santen, * Culemborg 1 juni 1862, † er 23 juni 1932, 70 jr, dv Hendrik van Santen (zie XII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juni 1932. Jacoba x, 23 jr, Culemborg 1 juni 1885 Emanuel de Boef, 23 jr, * Culemborg 3 apr 1862, † Arnhem 12 dec 1948, 86 jr, zv Cornelis de Boef x Culemborg 6 juni 1851 Geertje Saltzherr * Culemborg 29 mrt 1829 † er 31 mei 1902.
Beroep: steendrukker.
Kind van Jacoba en Emanuel:
1 Cornelis de Boef, * Culemborg 1886, † er 13 juni 1911, ±25 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 juni 1911.
Beroep: boekdrukker.
XIII-gv Petrus van Zanten, * Culemborg 1864, zv Hendrik van Santen (zie XII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Petrus x, ±28 jr, Utrecht 21 sept 1892 Maria Haarmans, ±23 jr, * Utrecht 1869.
Kinderen van Petrus en Maria:
1 Maria van Zanten, * Utrecht 3 feb 1892.
2 Theodora van Zanten, * Zeist 1896. Volgt XIV-ev.
XIII-gw Simon Adrianus van Santen, * Culemborg 1868, † Arnhem 24 apr 1921, ±53 jr, zv Hendrik van Santen (zie XII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Simon x, ±24 jr, Arnhem 16 nov 1892 Magdalena Bekker, ±23 jr, * Arnhem 1869, † er 19 feb 1952, ±83 jr, dv Hermanus Bekker x Petronella Arnoud.
Kinderen van Simon en Magdalena:
1 Hermanus van Santen, * Arnhem 1893, † er 20 jan 1911, ±18 jr.
2 Willem van Santen, * Arnhem 1895, † er 24 feb 1920, ±25 jr.
3 Petronella Magdalena van Santen, * Arnhem 1900, † er 1 jan 1914, ±14 jr.
4 Lambertus Paulus van Santen, * Arnhem 1901, † Joure 13 juni 1921, ±20 jr.
5 Leendert van Santen, * Arnhem 1903. Volgt XIV-ew.
6 Jacobus van Santen, * Arnhem 1904. Volgt XIV-ex.
7 Josina van Santen, * Arnhem mrt 1906, † er 3 sept 1906, 6 mnd.
XIII-gx Johanna Maria van Santen, * Culemborg 28 nov 1870, dv Hendrik van Santen (zie XII-cy) en Willemina Wouterina Hermandina van Gelder.
Johanna x, 23 jr, Utrecht 9 mei 1894 Johannes van Schevikhoven, ±34 jr, * Ouder Amstel 1860, † Zuilen-Utrecht 6 mei 1941, ±81 jr, zv Joannes van Schevikhoven * ±1835 x Jannetje Borst.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Jannetje Wilhelmina van Schevikhoven, * Utrecht 28 mei 1892.
2 Johannes van Schevikhoven, * Utrecht 7 feb 1895. Volgt XIV-ey.
3 van Schevikhoven, * Utrecht 6 aug 1897.
XIII-gy Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 1864, † Zeist 4 aug 1951, ±87 jr, dv Willem van Santen (zie XII-cz) en Arnolda van der Muts.
Johanna:
(1) x, ±22 jr, Amsterdam 21 jan 1886 Hendrik Johannes Ras, ±21 jr, * Amsterdam 1865, † «1931, «66 jr.
(2) x, ±67 jr, Amsterdam 11 mrt 1931 Pieter Jacobus van Piggelen, ±65 jr, * Utrecht 1866, † «1951, «85 jr.
XIII-gz Hermanus van Santen, * Amsterdam 1877, zv Willem van Santen (zie XII-cz) en Arnolda van der Muts.
Beroep: sigarenmaker.
Hermanus x, ±28 jr, Amsterdam 1 mrt 1905 Neeltje Susanna de Gilde, ±31 jr, * Amsterdam 1874.
XIII-ha Antonie Marinus van Santen, * Delft 27 feb 1868, zv Antonie Marinus van Santen (zie XII-db) en Catharina van Dam.
Antonie x, 29 jr, Delft 13 okt 1897 Frederika Poot, 19 jr, * Delft 22 apr 1878, † er 15 mei 1910, 32 jr.
XIII-hb Dirkje Jacoba van Son, * Culemborg 12 sept 1861, dv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XII-dc).
Dirkje x, 21 jr, Culemborg 27 juli 1883 Gerrit de Jager, 25 jr, * Culemborg 10 juni 1858, zv Gerrigje de Jager * ±1823.
Kind van Dirkje en Gerrit:
1 de Jager, * «1883.
XIII-hc Dirk Gerrit van Son, * Culemborg 15 feb 1869, zv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XII-dc).
Dirk x, 31 jr, Culemborg 21 mei 1900 Antonia Adriana Ansems, 29 jr, * Culemborg 20 feb 1871, dv Hendrikus Franciscus Ansems x Cornelia Johanna van Beusekom * ±1846.
XIII-hd Johannes Hendrik van Son, * Culemborg 9 sept 1871, zv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XII-dc).
Johannes x, 23 jr, Culemborg 25 jan 1895 Metje Gudde, 21 jr, * Loosdrecht 18 dec 1873, dv Willem Gudde x Elisabeth Zevenboom.
XIII-he Magdalena Maria van Son, * Culemborg 19 dec 1879, † er 5 sept 1909, 29 jr, dv Thomas van Son en Mina Hendrica van Zanten (zie XII-dc).
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 sept 1909. Magdalena x, 28 jr, Culemborg 12 juni 1908 Dirk Antonie Vermeulen, 24 jr, * Culemborg 5 okt 1883, † »1909, »26 jr, zv Otto Vermeulen x Elisabeth Hak.
XIII-hf Johannes Paulus van Zanten, * Culemborg 27 mrt 1874, † »1937, »63 jr, zv Jacob Jan van Zanten (zie XII-dd) en Maartje Christina Saltzherr.
Beroep: timmerman.
Johannes x, 26 jr, Culemborg 18 mei 1900 Adriana van Emmerik, 28 jr, * Culemborg 4 juli 1871, † er 13 okt 1937, 66 jr, dv Sophia van Emmerik.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 okt 1937.
XIII-hg Gerdina Paulina van Santen, * Culemborg 7 aug 1870, dv Dirk Hendrik van Santen (zie XII-de) en Gerritje van Laar.
Gerdina x, 26 jr, Culemborg 11 dec 1896 Stephanus van Logchem, 26 jr.
Zie XIII-kh voor persoonsgegevens van Stephanus.
XIII-hh Jacob (Job) van Santen, * Culemborg 26 apr 1874, † Rotterdam 10 mei 1948, 74 jr, zv Hendrik Johannes van Santen (zie XII-df) en Antje Blitterswijk.
Job x, 30 jr, Waspik (gem.Waalwijk) 20 mei 1904 Jacoba Petronella Ruijtenberg, 24 jr, * Waspik (gem.Waalwijk) 9 feb 1880, † Rotterdam 12 feb 1951, 71 jr.
Kinderen van Job en Jacoba:
1 Hendrik Johannis van Santen, * Maurik 28 okt 1904. Volgt XIV-ez.
2 Cornelia Adriana van Santen, * Waspik (gem.Waalwijk) 18 juli 1906. Volgt XIV-fa.
3 Antoon Dirk van Santen, * Rotterdam 2 jan 1908, † Vught 16 jan 1971, 63 jr.
4 Johanna Alida Wilhelmina van Santen, * Rotterdam 17 dec 1910, † Dusseldorf-Duitsland 29 mei 1914, 3 jr.
5 Alida Adriana van Santen, * Rotterdam 17 apr 1917. Volgt XIV-fb.
6 Jacob van Santen, * Amsterdam 25 dec 1921, † Wesel (D) 15 jan 1922, 21 dg.
7 Nelly Pietronella van Santen, * Rotterdam 21 feb 1923, † er 20 mrt 1989, 66 jr.
XIII-hi Hendrik Johannes van Santen, * Culemborg 5 mei 1879, † Rotterdam 27 dec 1970, 91 jr, zv Hendrik Johannes van Santen (zie XII-df) en Antje Blitterswijk.
Beroep: schipper, bevrachter.
Hendrik x, 29 jr, Rotterdam 20 mei 1908 Dirkje Johanna van Zanten, 23 jr.
Zie XIII-ju voor persoonsgegevens van Dirkje.
Kinderen van Hendrik en Dirkje:
1 Hendrik Johannes van Santen, * Rotterdam 21 okt 1908. Volgt XIV-fc.
2 Hendricus Dirk van Santen, * Rotterdam 30 juni 1912. Volgt XIV-fd.
XIII-hj Dirkje van Santen, * Culemborg 10 jan 1884, † Rotterdam 29 jan 1977, 93 jr, dv Hendrik Johannes van Santen (zie XII-df) en Antje Blitterswijk.
Dirkje x, 26 jr, Rotterdam 10 aug 1910 Cornelis Hendricus van Zanten, 23 jr.
Zie XIII-jv voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kind van Dirkje en Cornelis:
1 Dirkje van Zanten, * Rotterdam 22 mei 1912. Volgt XIV-fe.
XIII-hk Rijk Antonie van Zanten, * Culemborg 1864, zv Maaike van Zanten (zie XII-dg).
Rijk x, ±24 jr, Dalfsen 1 mrt 1888 Hendrika de Graaf, ±25 jr, * Dalfsen 1863.
Kinderen van Rijk en Hendrika:
1 Johanna Suzanna van Zanten, * Dalfsen «1 mrt 1888. Volgt XIV-ff.
2 Wilhelmus Antonius Hendrikus van Zanten, * Dalfsen 1891. Volgt XIV-fg.
3 Gerrit Jan Martinus van Zanten, * Dalfsen 1895. Volgt XIV-fh.
4 Marinus Gijsbertus van Zanten, * Dalfsen 1898. Volgt XIV-fi.
XIII-hl Klazina Veldhuizen, * Ameide 4 feb 1877, dv Willem Veldhuijzen (Veldhuizen) en Maaike van Zanten (zie XII-dg).
Klazina x, 21 jr, Ameide 4 nov 1898 Hendrik van Vliet, ±22 jr, * Nieuw-Lekkerland 1876.
XIII-hm Alida Wammes, dv Gerrit Wammes (zie XII-dh) en Johanna Bosch (Bos).
Alida:
(1) x «1888 Johannes Ooms, † «1888.
(2) x Culemborg 31 aug 1888 Johannes van der Hoeff, ±29 jr, * Culemborg 1859, zv Johannes van der Hoeff * ±1834 x Johanna van Sterkenburg.
Kind van Alida en Johannes (2):
1 Johannes Hendrikus van der Hoeff, * Culemborg okt 1890, † er 5 mrt 1892, 1 jr.
XIII-hn Johanna Wammes, * Culemborg 1867, † er 25 mei 1926, ±59 jr, dv Gerrit Wammes (zie XII-dh) en Johanna Bosch (Bos).
Johanna x, ±19 jr, Culemborg 21 mei 1886 Gerrit Camijn, ±23 jr, * Culemborg 1863, zv Jan Willem Camijn * Beusichem 1825 † Culemborg 6 okt 1911 x Culemborg 18 juli 1845 Margaretha Molders * Culemborg 1822 † er 31 aug 1869.
XIII-ho Gerrit Johannes Wammes, * Culemborg 1874, † er 18 dec 1927, ±53 jr, zv Gerrit Wammes (zie XII-dh) en Johanna Bosch (Bos).
Gerrit x Angenitha Jansen.
Kinderen van Gerrit en Angenitha:
1 Michiel Gerardus Wammes, * Culemborg okt 1898, † er 21 jan 1899, 3 mnd.
2 Thomas Hendricus Wammes, * Culemborg 1903, † er 18 dec 1907, ±4 jr.
XIII-hp Jannigje Vermeulen, * Culemborg 12 nov 1853, † er 11 jan 1926, 72 jr, dv Jacobus Vermeulen en Maria Johanna Wammes (zie XII-dk).
Jannigje x, 30 jr, Culemborg 23 mei 1884 Jan Pin, 30 jr, * Culemborg 18 nov 1853, † er 1 dec 1926, 73 jr, zv Evert Pin * Culemborg 1821 † er 23 juli 1894 x Culemborg 23 mrt 1849 Alida Borgstein * Culemborg 1823 † er 24 okt 1893.
Kinderen van Jannigje en Jan:
1 Evert Jacobus Pin, * Culemborg 1886, † er 26 feb 1923, ±37 jr.
2 Jacobus Johannes Pin, * Culemborg 1887. Volgt XIV-fj.
3 Alida Pin, * Culemborg 1888. Volgt XIV-fk.
4 Maria Johanna Pin, * Culemborg 1891. Volgt XIV-fl.
5 Antonia Maria Pin, * Culemborg 1893. Volgt XIV-fm.
6 Johanna Pin, * Culemborg 8 dec 1895. Volgt XIV-fn.
XIII-hq Antonia Vermeulen, * Culemborg 21 feb 1861, dv Jacobus Vermeulen en Maria Johanna Wammes (zie XII-dk).
Antonia x, 27 jr, Culemborg 25 mei 1888 Antonie Aloijsius de Beus, 24 jr, * Culemborg 22 juni 1863, † Den Haag 18 aug 1942, 79 jr, zv Wouter Antonius de Beus * Culemborg 1827 † er 5 juli 1892 x Culemborg 4 mei 1860 Jenneke Philipphi (Philippi) * Culemborg 27 mei 1830 † er 15 apr 1911.
Beroep: 1920 tabaksbewerker.
Kind van Antonia en Antonie:
1 Johanna Alberta de Beus, * Culemborg 14 aug 1897. Volgt XIV-fo.
XIII-hr Maria Vermeulen, * Culemborg 20 mrt 1866, † Utrecht 29 okt 1940, 74 jr, dv Jacobus Vermeulen en Maria Johanna Wammes (zie XII-dk).
Maria x Adrianus Johannes Lodewicus Lambermont, * Utrecht 10 juli 1865, † er 26 juli 1926, 61 jr.
Beroep: besteller van Gend en Loos.
XIII-hs Maria Wammes, * Culemborg 1 apr 1864, † er 28 juni 1934, 70 jr, dv Bernardus Jacobus Wammes (zie XII-dl) en Hendrika van Kuik.
Van het overlijden is aangifte gedaan 30 juni 1934. Maria x, 36 jr, Culemborg 28 mei 1900 Gerrit Piek, 51 jr, * Culemborg 20 nov 1848, † «1934, «86 jr, zv Jan Piek x Johanna Werkhoven.
Gerrit is weduwnaar van Hendrica van den Heiligenberg (ovl. vóór 1900), met wie hij trouwde «1900.
XIII-ht Johannes Bernardus Wammes, * Culemborg 3 nov 1868, † er 11 jan 1929, 60 jr, zv Bernardus Jacobus Wammes (zie XII-dl) en Hendrika van Kuik.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 jan 1929. Johannes x, 35 jr, Culemborg 16 mei 1904 Maria van Panwijk, 27 jr, * Culemborg 21 juni 1876, † er 15 apr 1938, 61 jr, dv Antonie van Panwijk x Willemina Maria Verweij.
Van het overlijden is aangifte gedaan 16 apr 1938.
XIII-hu Lambertus Wammes, * Culemborg 23 feb 1862, zv Lambertus Antonius Wammes (zie XII-dn) en Margaretha Snoek.
Beroep: mandenmaker.
Lambertus x, 22 jr, Culemborg 16 mei 1884 Cornelia Theodora van Kuik (Kruk), 28 jr, * Culemborg 24 dec 1855, dv Jozef van Kuik * Culemborg 1825 † er 15 nov 1893 x Culemborg 14 dec 1855 Margaritha Westerhout (Westhout) * Beusichem 1826 † «1893.
Kinderen van Lambertus en Cornelia:
1 Marinus Wammes, * Culemborg 1870. Volgt XIV-fp.
2 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg mei 1885, † er 27 sept 1886, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 sept 1886.
3 Jozef Marinus Wammes, * Culemborg 1888. Volgt XIV-fq.
4 Lambertus Antonius Wammes, * Culemborg 1890. Volgt XIV-fr.
5 Gerardus Johannes Wammes, * Culemborg 1893, † er 16 dec 1895, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 dec 1895.
6 Gradus Johannes Wammes, * Culemborg 1897. Volgt XIV-fs.
XIII-hv Anna Maria Wammes, * Culemborg 1864, † er 10 feb 1914, ±50 jr, dv Lambertus Antonius Wammes (zie XII-dn) en Margaretha Snoek.
Anna x Theodorus Bernardus Ignatius van Tienoven, † »1914.
XIII-hw Johanna Wammes, * Culemborg 1873, † er 11 mei 1901, ±28 jr, dv Lambertus Antonius Wammes (zie XII-dn) en Margaretha Snoek.
Johanna x Johannes van Unen, † »1901.
XIII-hx Maria Gijsberta Wammes, * Culemborg 14 juni 1881, dv Godert Antonie Wammes (zie XII-dp) en Johanna Wilhelmina Smits.
Maria x, 20 jr, Culemborg 21 mrt 1902 Leendert van Unen, 33 jr, * Culemborg 8 jan 1869, zv Andries van Unen * Culemborg 1841 † er 27 jan 1897 x Culemborg 5 feb 1864 Hendrika Severin * Culemborg 8 mei 1841 † Utrecht 25 okt 1909.
Beroep: 1902 kleermaker.
XIII-hy Hendrina Johanna van Weerdenburg, * Culemborg 4 mrt 1877, dv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Hendrina x, 1 jr, Culemborg 15 aug 1878 Johannes Adrianus Collé, 5 mnd, * Culemborg 22 feb 1878, zv Bernardus Evert Collé x Cornelia Maria van den Ham.
Beroep: borstelmaker.
XIII-hz Helena Bernardina van Weerdenburg, * Culemborg 1880, † er 12 juni 1932, ±52 jr, dv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Helena x Gerrit Vermeulen, † »1932.
XIII-ia Henricus Bernardus van Weerdenburg, * Culemborg 14 aug 1882, zv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Beroep: sigarensorteerder.
Henricus x, 25 jr, Culemborg 2 sept 1907 Geertruida Jansen, 22 jr, * Beesd 24 aug 1885, dv Gerardus Jansen x Maria van Arnhem.
XIII-ib Cornelis Theodorus van Weerdenburg, * Culemborg 1894, zv Cornelis Lambertus van Weerdenburg (zie XII-ds) en Johanna Schoonderwoerd.
Cornelis x, ±22 jr, Wageningen 12 mei 1916 Catharina Anna Coops, ±19 jr, * Ede 1897, dv Dirk Jan Gerardus Mechtilinus Coops x Maria Romijn.
XIII-ic Francina Maria Belia van Santen, * Utrecht 22 okt 1875, dv Nicolaas Hendrikus van Santen (zie XII-dt) en Geertruij van Lexmond.
Francina x, 32 jr, Utrecht 23 apr 1908 Jacobus Johannes la Maitre, ±26 jr, * Utrecht 1882, zv Jacobus la Maitre * Utrecht 1833 x Utrecht 7 nov 1866 Johanna Lancee * Utrecht 1841.
XIII-id Gijsbertus Nicolaas (Bertus) van Santen, * Utrecht 2 feb 1879, † Amsterdam 12 juni 1962, 83 jr, zv Nicolaas Hendrikus van Santen (zie XII-dt) en Geertruij van Lexmond.
Beroep: trambestuurder.
Bertus x, 31 jr, Utrecht 2 feb 1910 Wilhelmina Carolina Pot, 32 jr, * Utrecht 29 juli 1877, † Amsterdam 7 jan 1947, 69 jr, dv Johannes Pot * Utrecht 11 mrt 1848 † er 10 mei 1909 x Utrecht 18 nov 1874 Anna Catharina Sick * Ootmarsum 13 mei 1854 † Amsterdam 26 mrt 1915.
Kinderen van Bertus en Wilhelmina:
1 Gijsbertus Nicolaas Johannes van Santen, * Amsterdam 26 juni 1911. Volgt XIV-ft.
2 Catharina Anna Wilhelmina (Catrien) van Santen, * Amsterdam 15 okt 1912, † er 12 nov 1993, 81 jr.
3 Jan Karel Willem van Santen, * Amsterdam 2 aug 1916. Volgt XIV-fu.
XIII-ie Petronella Gerarda Peperkamp, * Culemborg 17 sept 1860, † Den Haag 12 apr 1941, 80 jr, dv Johannes Peperkamp en Johanna Maria van Zanten (zie XII-du).
Beroep: dienstbode.
Petronella x, 28 jr, Gouda 17 okt 1888 Jacob Heinrich Lamers, 24 jr, * Elten-Pruisen 28 apr 1864, † Den Haag 5 apr 1933, 68 jr, zv Gerhard Hermann Lamers x Helena Catharina Welsing.
Beroep: stratenmaker.
XIII-if Anna van Santen, * Culemborg 6 apr 1862, † er 24 okt 1917, 55 jr, dv Cornelis van Santen (zie XII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 okt 1917. Anna x, 20 jr, Culemborg 2 feb 1883 Martinus de Klerk, 26 jr, * Culemborg 31 jan 1857, † er 28 juli 1930, 73 jr, zv Martinus Hermanus de Klerk x Lamberta (Lammertje) van der Mispel.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 juli 1930.
Beroepen: 1883 stoelenmaker, 1913 stoelenfabrikant;, 1930 meubelmaker.
Kinderen van Anna en Martinus:
1 Lambertha C. M. (Bertha) de Klerk, * Culemborg 1 nov 1883, † Tilburg 17 mei 1975, 91 jr.
2 Adriana Johanna (Catharina) de Klerk, * Culemborg 24 sept 1885. Volgt XIV-fv.
3 Martina Maria Christina (Martien) de Klerk, * Culemborg 19 feb 1887, † Heeswijk Dinther 1 mrt 1938, 51 jr.
4 Cornelis Martinus (Cor) de Klerk, * Culemborg 26 juli 1889. Volgt XIV-fw.
5 Martinus Cornelis (Tinus) de Klerk, * Culemborg 6 apr 1891. Volgt XIV-fx.
6 Johannes C. (Jo) de Klerk, * Culemborg 8 nov 1893, † er 6 feb 1916, 22 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 feb 1916.
Beroep: 1916 sigarenmaker.
7 de Klerk, levenloos geboren zoon, * Culemborg 23 juni 1895.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juni 1895.
8 Maria Christina (Marie) de Klerk, * Culemborg 30 apr 1896. Volgt XIV-fy.
9 Leonardus Nicolaas (Leo) de Klerk, * Culemborg 15 sept 1898. Volgt XIV-fz.
10 Anna Petronella (Anna) de Klerk, * 1901, † Oostenrijk 10 juni 1973, ±72 jr.
11 Arnoldus Antonius (Arnold) de Klerk, * 1904. Volgt XIV-ga.
12 Agnetina Lambertha Maria (Agnes) de Klerk, * 1906. Volgt XIV-gb.
XIII-ig Johanna Francina van Santen, * Culemborg 15 jan 1864, † er 11 juni 1938, 74 jr, dv Cornelis van Santen (zie XII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan 14 juni 1938. Johanna x, 25 jr, Culemborg 15 feb 1889 Nicolaas van Gasteren, 25 jr, * Culemborg 6 apr 1863, † er 4 jan 1900, 36 jr, zv Dirk van Gasteren * Culemborg 22 feb 1833 † er 8 juni 1907 x Culemborg 22 dec 1855 Elisabeth Hardenbol * Culemborg 1835 † er 18 mrt 1904.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 jan 1900.
Beroep: 1889 stoelenmaker.
Kinderen van Johanna en Nicolaas:
1 Dirk van Gasteren, * Culemborg juni 1889, † er 23 nov 1889, 5 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 nov 1889.
2 Dirk van Gasteren, * Culemborg mrt 1892, † er 19 aug 1892, 5 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 aug 1892. Dirk bleef ongehuwd.
3 Nicolaas van Gasteren, * Culemborg okt 1897, † er 18 dec 1897, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 dec 1897. Nicolaas bleef ongehuwd.
4 Nicolaas van Gasteren, * Culemborg 1899. Volgt XIV-gc.
XIII-ih Adriana van Santen, * Culemborg 18 aug 1869, † er 15 mrt 1910, 40 jr, dv Cornelis van Santen (zie XII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 mrt 1910. Adriana x, 23 jr, Culemborg 15 mei 1893 Johannes Ratterman, 25 jr, * Culemborg 21 jan 1868, zv Gerardus Ratterman x Johanna Maria van den Berg.
Johannes trouwde later Culemborg 14 juni 1911 met Johanna Romijn (geb. 1872), zie XIII-im.
Beroep: 1893 klompenmaker.
Kinderen van Adriana en Johannes:
1 Johanna Adriana Ratterman, * Culemborg 1894. Volgt XIV-gd.
2 Catharina Johanna Ratterman, * Culemborg 1896. Volgt XIV-ge.
3 Gerarda Cornelia Ratterman, * Culemborg 1899. Volgt XIV-gf.
4 Cornelia Gerarda Ratterman, * Culemborg 1901. Volgt XIV-gg.
5 Johannes Hermanus Ratterman, * Culemborg okt 1903, † er 24 nov 1903, 1 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 nov 1903. Johannes bleef ongehuwd.
XIII-ii Clara van Santen, * Culemborg 9 aug 1871, † Utrecht 2 nov 1954, 83 jr, dv Cornelis van Santen (zie XII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Clara x, 23 jr, Culemborg 13 aug 1894 Jan van Doorn, 29 jr, * Maartensdijk 30 juli 1865, † Utrecht 21 dec 1943, 78 jr, zv Jan van Doorn x Hendrina Wennekes.
Beroep: 1894 bloemist.
XIII-ij Johannes van Santen, * Culemborg 2 apr 1874, † Amsterdam 20 feb 1960, 85 jr, zv Cornelis van Santen (zie XII-dw) en Adriana (Aartje) van Stigt.
Van het overlijden is aangifte gedaan «1908.
Beroep: letterzetter.
Johannes:
(1) x, 27 jr, Amsterdam 26 juni 1901 Woutera Johanna Maria Nederveen, 26 jr, * ’s-Hertogenbosch 2 dec 1874, † Amsterdam 29 jan 1908, 33 jr.
(2) x, 34 jr, Utrecht 14 okt 1908 Maria Wilhelmina Jacoba van Ertrijck, 28 jr, * ’s-Hertogenbosch 9 dec 1879, † Amsterdam 24 mrt 1959, 79 jr, dv Antonius Joannes Wilhelmus van Ertrijck x Anna Maria Wilhelmina Peeters.
Kinderen van Johannes en Woutera:
1 Catharina Susanna Maria van Santen, * Amsterdam 13 apr 1902. Volgt XIV-gh.
2 Susanna Catharina Johanna van Santen, * Amsterdam 4 mrt 1903, † er 11 okt 1903, 7 mnd.
3 Susanna Cornelia Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 18 sept 1905. Volgt XIV-gi.
Kinderen van Johannes en Maria:
4 Maria Cornelia Theodora van Santen, * Amsterdam 7 nov 1909.
Beroep: verkoopster herenmode.
5 Cornelis Antonius Johannes van Santen, * Amsterdam 15 mrt 1911.
6 Antonius Josephus van Santen, * Amsterdam 3 nov 1913, † .
7 Josephina Johanna Maria van Santen, * Amsterdam 28 feb 1918. Volgt XIV-gj.
XIII-ik Evert van der Veer, * Culemborg 1866, † er 26 mei 1940, ±74 jr, zv Cornelis Antonius van der Veer en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 mei 1940. Evert x, ±25 jr, Culemborg 4 mei 1891 Johanna van Meerwijk, ±26 jr, * Vianen 1865, † Culemborg 8 okt 1936, ±71 jr, dv Theodorus van Meerwijk x Bartje van Dragenbroek.
XIII-il Gerarda Romijn, * Culemborg 1870, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Gerarda x, ±21 jr, Culemborg 24 apr 1891 Johannes Willem Groen, ±24 jr, * Culemborg 1867, † er 5 juni 1929, ±62 jr, zv Willem Groen * Culemborg 1837 † er 26 juli 1908 x Culemborg 1 mei 1863 Johanna van Stigt * Culemborg 1842 † er 24 nov 1877.
Beroep: stoelenmaker.
Kinderen van Gerarda en Johannes:
1 Helena Anna Groen, * Culemborg 10 jan 1893. Volgt XIV-gk.
2 Johanna Arnolda Groen, * Culemborg 1899. Volgt XIV-gl.
XIII-im Johanna Romijn, * Culemborg 1872, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Johanna x, ±39 jr, Culemborg 14 juni 1911 Johannes Ratterman, 43 jr, * Culemborg 21 jan 1868, zv Gerardus Ratterman x Johanna Maria van den Berg.
Johannes is weduwnaar van Adriana van Santen (1869-1910), met wie hij trouwde Culemborg 15 mei 1893, zie XIII-ih.
Beroep: 1893 klompenmaker.
XIII-in Nicolaas Romijn, * Culemborg 3 juni 1877, zv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Beroep: sigarenmaker.
Nicolaas x, 24 jr, Culemborg 30 aug 1901 Johanna Adriana van der Berg, 27 jr, * Culemborg 23 jan 1874, dv Nicolaas van der Berg.
Johanna is weduwe van Cornelis van Tricht (ovl. vóór 1901), met wie zij trouwde «1901.
XIII-io Arnolda Pieternella Romijn, * Culemborg 18 sept 1879, † Utrecht 18 apr 1956, 76 jr, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Arnolda x, 22 jr, Culemborg 25 aug 1902 Wilhelminus Derks, 22 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Utrecht 18 nov 1931
Wilhelminus, * Culemborg 16 feb 1880, † Amsterdam 5 feb 1964, 83 jr, zv Nicolaas Derks * Rotterdam 1845 x Culemborg 16 apr 1869 Jansje Vermeulen * Culemborg 1844.
Beroep: sigarenmaker.
Kinderen van Arnolda en Wilhelminus:
1 Johanna Wilhelmina (Jo) Derks, * Utrecht 18 mei 1903. Volgt XIV-gm.
2 Gerrit Leendert Martinus (Gerrit) Derks, * Utrecht 23 nov 1904. Volgt XIV-gn.
XIII-ip Maria Pieternella Romijn, * Culemborg 1882, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Maria x, ±29 jr, Culemborg 7 aug 1911 Willem de Kroon, ±26 jr, * Tiel 1885.
Beroep: klompenmaker.
XIII-iq Martina Romijn, * Culemborg 9 feb 1886, dv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Martina x, 23 jr, Culemborg 21 apr 1909 Nicolaas Gerardus Johannes van der Veer, 23 jr, * Culemborg 26 sept 1885, zv Johannes Cornelis van der Veer x Maria Anna de Vette.
Beroep: sigarenmaker.
XIII-ir Maarten Martinus Romijn, * Culemborg 1889, zv Gerrit Romijn en Helena Hendrika van Zanten (zie XII-dx).
Beroep: sigarenmaker.
Maarten x, ±21 jr, Culemborg 31 jan 1910 Catharina Hoolmans, 22 jr, * Culemborg 18 juli 1887, † er 21 okt 1939, 52 jr, dv George Reinhardt Hoolmans * Culemborg 11 dec 1864 † er 2 feb 1899 x Culemborg 12 mrt 1886 Johanna Rodermans * Culemborg 23 jan 1865 † er 24 mei 1932.
XIII-is Antonia Barbara van Zanten, * Culemborg 23 juli 1887, dv Johannes Jacobus van Zanten (zie XII-dz) en Cornelia Barbara Smits.
Antonia x, 18 jr, Culemborg 1 juni 1906 Marinus Johannes Terwoert, 24 jr, * Culemborg 21 juni 1881, zv Pieter Terwoert * Vlissingen 15 juli 1854 † Culemborg 9 aug 1941 x Culemborg 3 mei 1875 Anneke Catharina Keij * Buurmalsen 1853 † Culemborg 23 dec 1937.
Beroep: tabaksbewerker.
XIII-it Lambertus Cornelis van Zanten, * Culemborg 1892, zv Johannes Jacobus van Zanten (zie XII-dz) en Cornelia Barbara Smits.
Beroep: sigarenmaker.
Lambertus x, ±28 jr, Culemborg 9 juni 1920 Johanna Jacoba van IJzendoorn, ±26 jr, * Arnhem 1894, dv Adrianus Hendrikus van IJzendoorn x Elizabeth van Osenbruggen.
XIII-iu Cornelis Petrus Johannes van Zanten, * Culemborg 1896, † er 11 juli 1939, ±43 jr, zv Johannes Jacobus van Zanten (zie XII-dz) en Cornelia Barbara Smits.
Beroep: sigarenmaker.
Cornelis x, ±22 jr, Culemborg 21 aug 1918 Antonia Gerarda Maria van Munster, ±21 jr, * Culemborg 1897, † »1939, »42 jr, dv Johannes van Munster * Culemborg 10 feb 1870 x Culemborg 25 okt 1895 Wilhelmina van Arnhem * Culemborg 10 juli 1869 † er 3 apr 1932.
Kinderen van Cornelis en Antonia:
1 Wilhelmina Cornelis van Zanten, * Culemborg apr 1921, † er 24 dec 1922, 1 jr.
2 Antonia Gerards Maria van Zanten, * Culemborg feb 1930, † er 20 juli 1930, 5 mnd.
XIII-iv Elisabeth Clasina van Mourik, * Buren 1856, dv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XII-ec).
Elisabeth x, ±34 jr, Utrecht 26 mrt 1890 Johannus ten Geuzendam, ±38 jr, * Veenhuizen (Norg) -Drente 1852, zv Hermanus ten Geuzendam x Wijntje Hakkert.
XIII-iw Gerrit Adrianus van Mourik, * Buren 13 apr 1857, † er 8 mrt 1909, 51 jr, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XII-ec).
Beroep: schoenmaker.
Gerrit x, 45 jr, Buren 6 nov 1902 Antonia Cornelia van Mourik, ±43 jr, * Buren 1859, dv Gerrit Cornelis van Mourik x Jacoba Maria Deenik.
XIII-ix Jansje Jacoba van Mourik, * Buren 1861, dv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XII-ec).
Jansje x, ±29 jr, 13 nov 1890 Harmen Schram, ±29 jr, * Naarden 1861, zv Jan Aart Schram x Maria Vloetgraven.
Beroep: gaswerker.
XIII-iy Jacob-Johannes van Mourik, * Buren 1863, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XII-ec).
Jacob-Johannes x, ±31 jr, Heemstede 2 mei 1894 Maria Anna van Rijn, ±31 jr, * Naarden 1863.
XIII-iz Jan Cornelis Rutgerus van Mourik, * Buren 25 nov 1864, † Utrecht 4 mei 1938, 73 jr, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XII-ec).
Jan x, 24 jr, Utrecht 30 jan 1889 Elisabeth Stuijvenberg, ±22 jr, * Utrecht 1867, dv Theodorus Stuijvenberg x Elisabeth van Velthoven.
XIII-ja Pieter Jacobus van Mourik, * Buren 1870, zv Jan Franse van Mourik en Elizabeth van Santen (zie XII-ec).
Beroep: godsdienstonderwijzer.
Pieter x, ±28 jr, Hilversum 3 dec 1898 Cornelia van Rijn, ±31 jr, * Naarden 1867, dv Dirk van Rijn x Antje Vloetgraven.
XIII-jb Derk van Zanten, * Arnhem 1890, zv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XII-ed) en Annigje Salomons.
Derk x, ±22 jr, De Bilt 17 mei 1912 Jannigje Brouwer, ±33 jr, * De Bilt 1879, † er 24 nov 1942, ±63 jr, dv Wouter Brouwer x Marrigje van Ek.
XIII-jc Jan Catharinus van Zanten, * Duisburg-Ruhrort Duitsland 1895, zv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XII-ed) en Annigje Salomons.
Beroep: schipper.
Jan x, ±24 jr, Waardenburg 10 juli 1919 Jantje van Os, ±21 jr, * Waardenburg 1898, dv Huibert van Os x Jantje van Oort.
Kind van Jan en Jantje:
1 Annigje Catharina van Zanten, * dec 1919, † Rotterdam 20 sept 1920, 9 mnd.
XIII-jd Gijsbertus van Zanten, * Rotterdam 6 mei 1896, zv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XII-ed) en Annigje Salomons.
Gijsbertus x, 23 jr, Utrecht 17 mrt 1920 Bartje van den Broek, 24 jr, * Oldetrijne-Weststellingwerf 24 apr 1895, dv Wouter van den Broek * Ermelo 1855 x Putten 20 aug 1880 Aaltje Dokter * Nijkerk 1857.
XIII-je Catharina van Zanten, * Deventer 1899, dv Gerrit Adrianus van Zanten (zie XII-ed) en Annigje Salomons.
Catharina x, ±21 jr, Utrecht 19 mei 1920 Adrianus Kombrink, ±23 jr, * Oud-Beijerland 1897, zv Jan Kombrink * Meppel 1868 † er 28 dec 1948 x Oud-Beijerland 10 juli 1891 Cornelia Maria Vervelde * ’s-Gravendeel 1867 † Meppel 29 sept 1940.
XIII-jf Aresia Christina (Tresia) van Zanten, * Beusichem 8 okt 1877, dv Gerrit Dirk van Zanten (zie XII-ei) en Johanna van Tuil.
Tresia x, 39 jr, Beusichem 22 nov 1916 Hendrik (Henk) Kraaijpoel, 38 jr, * Beusichem 19 sept 1878, † er 30 dec 1969, 91 jr, zv Dirk Johannes Kraaijpoel * Beusichem 23 mei 1846 † er 13 juli 1925 x Beusichem 1 mei 1878 Antonia van Ginkel * Beusichem 1851 † er 28 sept 1932.
Beroepen: landbouwer, arbeider.
Kind van Tresia en Henk:
1 Dirkje Johanna Kraaijpoel, * Beusichem 19 feb 1920, † er 26 okt 1920, 8 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 26 okt 1920.
XIII-jg Nicolaas Jacob (Klaas) van Zanten, * Beusichem 1 jan 1888, zv Gerrit Dirk van Zanten (zie XII-ei) en Johanna van Tuil.
Klaas x, 33 jr, Vianen 14 apr 1921 Maaike van Ieperen, 31 jr.
Zie XIV-ii voor persoonsgegevens van Maaike.
Kind van Klaas en Maaike:
1 Pieter van Zanten, * Vianen 27 feb 1924, † er 27 okt 2002, 78 jr.
XIII-jh Dirk Johannes Antonie van Zanten, * Beusichem 25 apr 1890, zv Gerrit Dirk van Zanten (zie XII-ei) en Johanna van Tuil.
Beroep: kruidenier.
Dirk x, 31 jr, Zeist 11 aug 1921 Antonia Petronella Catharina van Asselt, ±32 jr, * Langbroek 1889, dv Theodorus Jacobus van Asselt x Hillegonda Lamfers.
Kinderen van Dirk en Antonia:
1 Theo van Zanten.
Theo bleef ongehuwd. Theo bleef kinderloos.
2 Gerrit Dirk van Zanten, * 1 juni 1922. Volgt XIV-go.
XIII-ji Cornelia Jenneke van Zanten, * Doorn 13 sept 1892, † Zeist 21 mei 1994, 101 jr, dv Gerrit Dirk van Zanten (zie XII-ei) en Johanna van Tuil.
Cornelia x, 38 jr, Zeist 18 dec 1930 Arie Koetsier, 51 jr, * Doorn 10 apr 1879, † Zeist 14 feb 1972, 92 jr.
Arie is weduwnaar van Maria de Geest (ovl. vóór 1930).
XIII-jj Jantje Dirkje van Zanten, * Beusichem 18 mei 1899, † Vianen 22 feb 1973, 73 jr, dv Gerrit Dirk van Zanten (zie XII-ei) en Johanna van Tuil.
Jantje x, 22 jr, Vianen 26 jan 1922 Pieter van Iperen (Ieperen), 23 jr.
Zie XIV-ij voor persoonsgegevens van Pieter.
XIII-jk Gerrit Jan van Zanten, * Beusichem 24 nov 1895, †, ±92 jr, zv Nicolaas van Zanten (zie XII-ek) en Anneke Johanna van Deest.
Beroepen: assistent directe belastingen, onbezoldigd gemeenteveldwachter.
Gerrit:
(1) x Cornelia van den Berg.
(2) x, 33 jr, 5 feb 1929 Elisabeth van Nunen, 37 jr, * Oisterwijk 30 nov 1891, dv Josephus van Nunen x J.A. Hoppenbrouwers.
XIII-jl Aresia Christina van Zanten, * Beusichem 1897, † Utrecht 29 aug 1994, ±97 jr, dv Nicolaas van Zanten (zie XII-ek) en Anneke Johanna van Deest.
Aresia x, ±23 jr, Beusichem 14 apr 1920 Franciscus Hendricus Ederveen, ±20 jr, * Maartensdijk 1900, zv Karel Christiaan Ederveen x Jacoba Geertruida Broekman.
Beroep: groentenkweker.
XIII-jm Jacob van Zanten, * Beusichem 21 sept 1905, zv Nicolaas van Zanten (zie XII-ek) en Anneke Johanna van Deest.
Jacob x Roeltje van Hoorn.
Zie XVI-b voor persoonsgegevens van Roeltje.
XIII-jn Willemina van Logchem, * Beusichem 20 apr 1862, dv Cornelis van Logchem (zie XII-ff) en Willemina Udo (zie XII-eq).
Willemina x, 21 jr, Culemborg 12 okt 1883 Johannes Karel Frederik Stevens, 26 jr, * Den Haag 25 nov 1856.
XIII-jo Stephanus van Logchem, * Culemborg 5 sept 1867, zv Cornelis van Logchem (zie XII-ff) en Willemina Udo (zie XII-eq).
Stephanus x, 26 jr, Culemborg 30 mrt 1894 Hendrika Johanna Hazendonk, 21 jr, * Culemborg 10 apr 1872.
XIII-jp Gerdina van Logchem, * Culemborg 24 apr 1876, dv Cornelis van Logchem (zie XII-ff) en Willemina Udo (zie XII-eq).
Gerdina x, 21 jr, Culemborg 8 okt 1897 Jan Leffef, 33 jr, * Culemborg 21 aug 1864.
XIII-jq Jannigje Dirksen, * Beusichem 1874, † er 26 sept 1952, ±78 jr, dv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XII-es).
Beroep: 1894 landbouwer.
Jannigje x, ±20 jr, Beusichem 29 mrt 1894 Willem van Santen, ±27 jr.
Zie XIII-as voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Jannigje en Willem: zie XIII-as.
XIII-jr Antonia Dirksen, * Beusichem 1879, dv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XII-es).
Antonia x, ±31 jr, Beusichem 6 okt 1910 Jan Gerrit Knobbout, ±35 jr, * Beusichem 1875, zv Gerrit Knobbout Janszoon * Beusichem 1841 x Beusichem 12 sept 1866 Neeltje de Morrée * Beusichem 1833.
XIII-js Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 1881, zv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XII-es).
Beroep: 1910 landbouwer.
Arie x, ±29 jr, Beusichem 23 mrt 1910 Johanna Christina Laponder, ±21 jr.
Zie XIII-gl voor persoonsgegevens van Johanna.
XIII-jt Johannes Dirksen, * Beusichem 1886, zv Johannis Dirksen en Johanna Antonia Udo (zie XII-es).
Beroep: landbouwer.
Johannes x, ±29 jr, Buren 6 mei 1915 Huiberta Antonia van Mourik, ±18 jr, * Buren 1897, dv Huibert Johannes van Mourik * Zoelmond 1866 † Beusichem 14 aug 1939 x Beusichem 27 apr 1892 Neeltje Knobbout * Beusichem 1864 † Buren 13 dec 1942.
Kind van Johannes en Huiberta:
1 Arie Adrianus Dirksen, * Beusichem 1923, † er 26 dec 1927, ±4 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 dec 1927.
XIII-ju Dirkje Johanna van Zanten, * Beusichem 3 juni 1884, † Rotterdam 21 aug 1951, 67 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Dirkje x, 23 jr, Rotterdam 20 mei 1908 Hendrik Johannes van Santen, 29 jr.
Zie XIII-hi voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Dirkje en Hendrik: zie XIII-hi.
XIII-jv Cornelis Hendricus van Zanten, * Beusichem 14 nov 1886, † Rotterdam 12 sept 1938, 51 jr, zv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Cornelis x, 23 jr, Rotterdam 10 aug 1910 Dirkje van Santen, 26 jr.
Zie XIII-hj voor persoonsgegevens van Dirkje.
Kind van Cornelis en Dirkje: zie XIII-hj.
XIII-jw Antonia Elisabeth van Zanten, * Beusichem 11 apr 1890, † Hengelo 9 mrt 1981, 90 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Antonia x, 34 jr, Beusichem 26 feb 1925 Barthus Marius van Alphen, 23 jr, * Beusichem 8 juli 1901, † er 3 juli 1963, 61 jr.
Kind van Antonia en Barthus:
1 Bertus Marius van Alphen, * Beusichem 30 nov 1925. Volgt XIV-gp.
XIII-jx Hendrikus Cornelis van Zanten, * Weesp 6 okt 1892, † Terneuzen 11 juni 1968, 75 jr, zv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Beroep: schipper, reder.
Hendrikus x, 23 jr, Beusichem 24 feb 1916 Rika Rijksen, 18 jr, * Wageningen 17 mrt 1897, † »1968, »71 jr, dv Rijk Rijksen x Johanna Jaantje Rookhuizen.
Kinderen van Hendrikus en Rika:
1 Dirkje van Zanten, * Wageningen 3 nov 1916. Volgt XIV-gq.
2 Hendrikus Cornelis van Zanten, * Wageningen juni 1930, † Druten 11 aug 1930, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 12 aug 1930.
3 Rika van Zanten, * Maastricht 26 juni 1931, † Dendermond-België 19 apr 1932, 9 mnd.
XIII-jy Lena van Zanten, * Beusichem 21 okt 1894, † Capelle a/d IJssel 27 mei 1983, 88 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Lena x, 26 jr, Rotterdam 12 jan 1921 Bastiaan Schram, 25 jr, * Sliedrecht 29 nov 1895, † Rotterdam 11 okt 1974, 78 jr.
XIII-jz Johannes van Zanten, * Ruhrort-D. 21 sept 1896, † Rotterdam? 17 mrt 1977, 80 jr, zv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Johannes x, 24 jr, Rotterdam 17 nov 1920 Metje Immink, ±25 jr, * Beusichem 1895.
XIII-ka Cornelia van Zanten, * Beusichem 27 aug 1900, † Tiel 16 apr 1972, 71 jr, dv Hendricus van Zanten (zie XII-et) en Dirkje van Zetten.
Cornelia x, 32 jr, Beusichem 10 aug 1933 Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, 35 jr.
Zie XIII-kb voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kind van Cornelia en Gerrit:
1 van Stuivenberg, levenloos geboren zoon, * Echteld 16 juli 1939.
Van het overlijden is aangifte gedaan 18 juli 1939.
XIII-kb Gerrit Cornelis Adrianus van Stuijvenberg, * Echteld 27 juli 1898, † Beesd 8 nov 1973, 75 jr, zv Gerrit Cornelis van Stuivenberg en Magdalena van Zanten (zie XII-ew).
Beroep: veehouder, kastelein.
Gerrit x, 35 jr, Beusichem 10 aug 1933 Cornelia van Zanten, 32 jr.
Zie XIII-ka voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kind van Gerrit en Cornelia: zie XIII-ka.
XIII-kc Cornelis van Zanten, * Beusichem 1890, zv Cornelis van Zanten (zie XII-ex) en Cornelia Elisabeth de Raad.
Beroep: schippersknecht.
Cornelis x, ±26 jr, Buren 7 dec 1916 Catharina van Mourik, ±22 jr, * Beusichem 1894, dv Huibert Johannes van Mourik * Zoelmond 1866 † Beusichem 14 aug 1939 x Beusichem 27 apr 1892 Neeltje Knobbout * Beusichem 1864 † Buren 13 dec 1942.
Kind van Cornelis en Catharina:
1 Cornelia Neeltje van Zanten, * Beusichem 3 juni 1917, † er 21 sept 1917, 3 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 21 sept 1917.
XIII-kd Theodorus van Suijlekom, * Culemborg 7 jan 1859, zv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XII-fc).
Beroep: sigarenmaker.
Theodorus x, 22 jr, Culemborg 10 juni 1881 Cornelia Pieternella de Jong, 23 jr, * Culemborg 11 aug 1857, dv Hendrik de Jong x Mechelina Wammes.
XIII-ke Jan van Suijlekom, * Culemborg 1866, zv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XII-fc).
Jan x, ±20 jr, Culemborg 5 feb 1886 Willemina Balvers, ±25 jr, * Culemborg 1861, dv Hendrikus Balvers x Maria van Veen.
Willemina is weduwe van Theodorus Johannes Gansinga (ovl. vóór 1886), met wie zij trouwde «1886.
XIII-kf Arie van Suijlekom, * 1869, zv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XII-fc).
Arie x, ±20 jr, Culemborg 9 aug 1889 Willemina van Hillo, ±17 jr, * 1872, dv Hermandus van Hillo * 1835 † Culemborg 2 dec 1895 x Culemborg 26 mei 1871 Hendrika van Zomeren * Culemborg 1849 † er 14 juli 1914.
XIII-kg Clasina van Suijlekom, * Culemborg 30 apr 1872, dv Johannes Antonius van Suijlekom en Gerdina Josina Gaasbeek (zie XII-fc).
Clasina x, 23 jr, Culemborg 3 mei 1895 Johannes Martinus Hoogendoorn, 22 jr, * Culemborg 8 mrt 1873, zv Cornelis Johannes Hoogendoorn * Culemborg 1837 † er 13 apr 1909 x Culemborg 20 dec 1861 Gerrigje Slotboom * Amerongen 1838 † Culemborg 25 okt 1893.
Kind van Clasina en Johannes:
1 Jan Willem Hoogendoorn, * Culemborg 25 okt 1897. Volgt XIV-gr.
XIII-kh Stephanus van Logchem, * Culemborg 3 apr 1870, zv Dirk van Logchem (zie XII-fg) en Cornelia Peek.
Beroep: pakkistenmaker.
Stephanus x, 26 jr, Culemborg 11 dec 1896 Gerdina Paulina van Santen, 26 jr.
Zie XIII-hg voor persoonsgegevens van Gerdina.
XIII-ki Johannes van Logchem, * Culemborg 10 jan 1879, zv Stephanus van Logchem (zie XII-fh) en Carolina Johanna van Hillo.
Johannes x, 18 jr, Culemborg 12 nov 1897 Mietje Koedam, 20 jr, * Culemborg 13 dec 1876, dv Antonie Koedam * ±1851 x Catharina Collée.
XIII-kj Dirkje van Logchem, * Culemborg 1885, dv Stephanus van Logchem (zie XII-fh) en Carolina Johanna van Hillo.
Dirkje x, ±20 jr, Culemborg 3 mrt 1905 Gerrit Hulskes, 21 jr, * Culemborg 3 juli 1883, zv Gerardus Bernardus Hulskes * Culemborg 1840 † «1920 x Culemborg 29 mei 1868 Maria Johanna van Beurden * Culemborg 1840 † er 16 dec 1920.
XIII-kk Evert Johannes van Meenen, * Buren 1882, † Utrecht 11 mei 1926, ±44 jr, zv Evert Johannes van Meenen (zie XII-fk) en Willemina Elisabeth Segveld.
Evert x, ±30 jr, Utrecht 17 apr 1912 Johanna Hendrika van Zijl, ±25 jr, * Utrecht 1887, † »1926, »39 jr, dv Dirk van Zijl * Utrecht 20 sept 1851 † er 28 dec 1926 x Utrecht 14 aug 1878 Margaretha Catharina Wagenvoord * Utrecht 25 aug 1847 † er 10 dec 1896.
XIII-kl Antonie van Meenen, * Buren 1884, zv Evert Johannes van Meenen (zie XII-fk) en Willemina Elisabeth Segveld.
Beroep: spoorwegarbeider.
Antonie x, ±22 jr, Lienden 13 sept 1906 Cornelia van Kuilenburg, ±24 jr, * Lienden 1882.
XIII-km Neeltje Dirkje Christina Vogelzang, * Buren 7 apr 1880, † Beusichem 10 sept 1930, 50 jr, dv Dirk Christianus Vogelzang (zie XII-fm) en Jenneke Cornelia Merkens (Markus).
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 sept 1930. Neeltje x, 26 jr, Beusichem 23 mei 1906 Jan van Santen, 34 jr.
Zie XIII-en voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Neeltje en Jan: zie XIII-en.
XIII-kn Engelina van Loon, * Buren 1851, dv Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen) en Aaltje van Zanten (zie XII-fn).
Engelina x, ±25 jr, Culemborg 15 juli 1876 Antonie Pin, ±26 jr, * Culemborg 1850, † er 13 nov 1890, ±40 jr, zv Johannes Pin * Culemborg 1822 † er 23 dec 1898 x Culemborg 18 mrt 1842 Wilhelmina van Es * Culemborg 1822 † er 3 juli 1894.
XIII-ko Johanna Elizabeth van Loon, * Buren 1862, † Warnsveld 9 feb 1940, ±78 jr, dv Willem Hendrikus van Loon (alias van Nieuwenhuizen) en Aaltje van Zanten (zie XII-fn).
Johanna x, ±20 jr, Buren 31 mrt 1882 Johannes Cornelis van Loon, 42 jr, * Buren 7 apr 1839, † er 29 mei 1890, 51 jr, zv Johannes Cornelis van Loon * Buren 1 dec 1792 † er 21 mrt 1860 x Buren 27 sept 1833 Jannigje Sprongk (Spronk, Sprong, Bronk, van Haarlem) * Buren 31 okt 1800 † er 4 mrt 1871.
Johannes is weduwnaar van Wilhelmina Zwart (1836-1878), met wie hij trouwde Buren 28 mei 1863.
Beroep: arbeider.
Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Jan Hendrik van Loon, * Buren 29 mrt 1883. Volgt XIV-gs.
2 Gerrigje van Loon, * Buren 22 nov 1885, † er 29 aug 1886, 9 mnd.
XIII-kp Jannigje Bron, * Kedichem 1869, dv Lambertus (Bart) Bron (zie XII-fp) en Maria van der Plas.
Jannigje x, ±22 jr, Kedichem 29 mei 1891 Willem Bogerd, ±27 jr, * Beesd 1864, zv Jan Bogerd x Annigje van der Linden.
XIII-kq Antonia van Winsen, * Beusichem 1867, † Geldermalsen 5 apr 1906, ±39 jr, dv Willem van Winsen (zie XII-fr) en Hendrika Bronk.
Beroep: landbouwer.
Antonia x, ±27 jr, Geldermalsen 23 nov 1894 Jan Adrianus van Helten, ±38 jr, * Geldermalsen 1856, † Buurmalsen 27 nov 1939, ±83 jr, zv Willem van Helten * Buurmalsen 30 aug 1820 † Deil 15 apr 1887 x Gijsberta Cornelia Nout * Geldermalsen 1821 † er 30 apr 1882.
Jan is weduwnaar van Jacoba Dirkje van Riemsdijk (1852-vóór 1894), met wie hij trouwde Geldermalsen 24 feb 1881. Jan trouwde later Geldermalsen 20 okt 1911 met Anna Elisabeth van den Berg (geb. 1862).
Kind van Antonia en Jan:
1 Willem van Helten, * Geldermalsen mei 1904, † er 18 sept 1904, 4 mnd.
XIII-kr Anthonie Willem van Winsen, * Geldermalsen 1876, zv Willem van Winsen (zie XII-fr) en Hendrika Bronk.
Beroep: landbouwer.
Anthonie x, ±30 jr, Buurmalsen 13 dec 1906 Geertje Wildemans, ±24 jr, * Buurmalsen 1882, dv Arend Wildemans * Geldermalsen 1852 † Buurmalsen 4 aug 1913 x Buurmalsen 5 aug 1881 Roelofke Huijbertse * Buurmalsen 6 nov 1849 † er 11 sept 1909.
XIII-ks Hendrik van Cuilenborg, * Erichem 2 mei 1830, † Buren 24 mei 1904, 74 jr, zv Antonie van Cuilenborg en Elisabeth (Lijsbeth) Kievit (zie XII-fv).
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 mei 1904. Hendrik x, 30 jr, Buren 13 mrt 1861 Hermina de Heus, 28 jr, * Beusichem 14 okt 1832, † Erichem 27 feb 1888, 55 jr, dv Hermanus de Heus * Beusichem 12 sept 1794 † er 1 aug 1855 x Beusichem 13 nov 1819 Zwerina van Asch (As) * Geldermalsen † Beusichem 20 okt 1854.
Van het overlijden is aangifte gedaan 28 feb 1888.
Kinderen van Hendrik en Hermina:
1 Antonie van Cuilenborg, * Buren 13 aug 1861. Volgt XIV-gt.
2 Hermanus van Cuilenborg, * Erichem 16 sept 1864. Volgt XIV-gu.
XIII-kt Jan van Culenborg, * Erichem 1838, † «1911, «73 jr, zv Antonie van Cuilenborg en Elisabeth (Lijsbeth) Kievit (zie XII-fv).
Beroep: landbouwer.
Jan:
(1) x, ±35 jr, Buren 21 feb 1873 Christina Stap, 34 jr, * Avezaath 31 dec 1838, † Erichem 27 mei 1882, 43 jr, dv Gerrit Stap (Stapraden) * Zoelen 7 nov 1805 x Zoelen 10 apr 1834 Petertje van den Burg * Avezaath 1815.
(2) x, ±46 jr, Buren 1 mei 1884 Maaijke Buijs, ±38 jr, * Asch 1846, † Buren 19 sept 1911, ±65 jr.
Beroep: dienstmaagd.
Kind van Jan en Christina:
1 Anthonie van Culenborg, * Avezaath 9 nov 1873, † Erichem 23 feb 1882, 8 jr.
Kind van Jan en Maaijke:
2 Jacob van Culenborg, * Asch 1873. Volgt XIV-gv.
XIII-ku Geertrui Vroegh, * Herwijnen 1844, dv Gerrit van Zanten (zie XII-fz) en Geertrui Vroegh.
Geertrui x, ±18 jr, Herwijnen 14 nov 1862 Cornelus Overheul, ±41 jr, * Hellouw 1821.
XIII-kv Hendrik van Zante, * Vuren 1 apr 1848, † Werkendam 15 apr 1914, 66 jr, zv Gerrit van Zanten (zie XII-fz) en Geertrui Vroegh.
Van het overlijden is aangifte gedaan 15 apr 1914.
Beroep: varensgezel, schipper.
Hendrik x, 30 jr, Werkendam 20 apr 1878 Cornelia Kraaijeveld, 26 jr, * Hardinxveld 7 jan 1852, † Werkendam 5 mei 1919, 67 jr, dv Cornelis Kraaijeveld x Agatha Swets.
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Gerrit Cornelis van Zante, * Werkendam 6 aug 1877. Volgt XIV-gw.
2 Cornelis van Zante, * Werkendam 15 mei 1879. Volgt XIV-gx.
3 Geertje van Zante, * Werkendam 22 juli 1882. Volgt XIV-gy.
4 Agatha Cornelia van Zante, * Werkendam 24 okt 1884. Volgt XIV-gz.
5 Aartje van Zante, * Werkendam 1 mei 1887. Volgt XIV-ha.
6 Adriana van Zante, * Werkendam 6 mrt 1890. Volgt XIV-hb.
7 Florus Arie van Zanten, * Werkendam 24 juni 1893. Volgt XIV-hc.
XIII-kw Pietje Vroege, * Vuren 2 jan 1857, dv Gerrit van Zanten (zie XII-fz) en Geertrui Vroegh.
Pietje x, 18 jr, Werkendam 8 mei 1875 Jacob Johannes Buller, 25 jr, * Giessendam 26 sept 1849.
Kind van Pietje en Jacob:
1 Geertrui Cornelia Buller Buller, * Werkendam 20 nov 1877.
XIII-kx Dirk van Pouderoijen, * Zuilichem 1852, zv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XII-gi).
Dirk x, ±23 jr, Zuilichem 21 mei 1875 Wilhelmina van Tilborg, ±24 jr, * Rijswijk 1851.
XIII-ky Arie Marianus van Pouderoijen, * Herwijnen 25 dec 1853, zv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XII-gi).
Arie x, 27 jr, Varik 1 sept 1881 Artje Wilhelmina den Otter, 21 jr, * Opijnen 28 sept 1859, dv Jan den Otter * Opijnen 19 mrt 1816 x Est 9 juli 1846 Dirkje (Ditje) van Toorn * Heesselt 2 feb 1815.
XIII-kz Bastiaan van Pouderoijen, * Zuilichem 1855, zv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XII-gi).
Beroep: schipper.
Bastiaan x, ±31 jr, Est en Opijnen 1 juli 1886 Johanna den Otter, ±33 jr, * Opijnen 1853, dv Jan den Otter * Opijnen 19 mrt 1816 x Est 9 juli 1846 Dirkje (Ditje) van Toorn * Heesselt 2 feb 1815.
Johanna is weduwe van Gijsbert Schaaij (±1828-vóór 1886), met wie zij trouwde «1886.
Beroep: naaister.
XIII-la Maaijke van Pouderoijen, * Zuilichem 1864, dv Gijsbert van Pouderoijen en Gerritje (Geertje) van Zanten (zie XII-gi).
Maaijke x, ±24 jr, Zuilichem 20 sept 1888 Lucas Joost Ekelman, ±21 jr, * Zuilichem 1867, zv Karel Ekelman x Maria van Brakel.
XIII-lb Marinus van Zante, * Haaften 1867, zv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XII-gk) en Neeltje van Eewijk (zie XII-hd).
Marinus x, ±25 jr, Herwijnen 28 juli 1892 Johanna Pieternella Millenaar, ±21 jr, * Herwijnen 1871.
XIII-lc Maria Willemina van Zante, * Haaften 1871, † Herwijnen 21 feb 1892, ±21 jr, dv Gerrit van Zante (Zanten) (zie XII-gk) en Neeltje van Eewijk (zie XII-hd).
Maria x, ±17 jr, Herwijnen 1 nov 1888 Matthijs Appeldoorn, ±28 jr, * Herwijnen 1860.
XIII-ld Cornelis van Santen, * Buurmalsen 12 apr 1866, † Rotterdam 30 jan 1945, 78 jr, zv Andries van Santen (zie XII-gm) en Dirkje de Lang.
Beroep: van 1888 tot 1893 spoorwegarbeider.
Cornelis x, 22 jr, Geldermalsen 20 juli 1888 Marianna Elisabeth van Hattem, 20 jr, * Geldermalsen 14 feb 1868, † Rotterdam 19 sept 1941, 73 jr, dv Cornelis van Hattem * Buurmalsen 27 okt 1836 † Geldermalsen 19 apr 1906 x Geldermalsen 29 juli 1865 Jantje Verbeek.
Kinderen van Cornelis en Marianna:
1 Dries van Santen.
2 Cornelis Dirk (Cees) van Santen, * Geldermalsen 17 mrt 1890.
3 Dirkje van Santen, * Geldermalsen dec 1891, † er 11 feb 1893, 1 jr.
4 Dirkje (Dit) van Santen, * Geldermalsen 24 feb 1894.
5 Jenneke van Santen, * Geldermalsen 13 aug 1895.
6 Jan Hendrik (Jan) van Santen, * Geldermalsen 20 aug 1897. Volgt XIV-hd.
7 Dirk van Santen, * Rotterdam 13 dec 1900.
8 Jacob Antonie (Jaap) van Santen, * Rotterdam 25 juni 1902.
9 Hendrik van Santen, * Rotterdam 12 jan 1907. Volgt XIV-he.
XIII-le Neeltje van Santen, * Buurmalsen 24 sept 1867, dv Andries van Santen (zie XII-gm) en Dirkje de Lang.
Neeltje x, 18 jr, Buurmalsen 29 okt 1885 Anthonie de Jager, 23 jr, * Zuilen-Utrecht 27 mrt 1862, zv Hendrik de Jager * Zuilen-Utrecht 1827 † Geldermalsen 29 dec 1885 x Zuilen-Utrecht 19 juni 1858 Jannigje (Jannetje) van Alphen * Zuilen-Utrecht 3 aug 1837 † Maarssen 4 jan 1915.
Kinderen van Neeltje en Anthonie:
1 Hendrika de Jager, * Utrecht 1889, † er 29 okt 1890, ±1 jr.
2 Hendrika de Jager, * Utrecht 1892, † er 7 juni 1892, 0 jr.
3 Hendrik de Jager, * Barwoutswaarder 1 juni 1897. Volgt XIV-hf.
4 Andries de Jager, * Barwoutswaarder 30 mei 1899.
5 de Jager, levenloos geboren zoon, * Barwoutswaarder 4 feb 1901.
6 Willem de Jager, * Utrecht 9 juli 1904.
XIII-lf Andries van Santen, * Buurmalsen 1 jan 1859, zv Hendrik van Santen (zie XII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Andries x, 26 jr, Utrecht 11 mrt 1885 Maria Petronella van de Leur, 21 jr.
De scheiding werd uitgesproken Tiel 6 mrt 1914
Maria, * ’s-Hertogenbosch 3 mrt 1864.
XIII-lg Gradus van Santen, * Heerewaarden 1862, † »1935, »73 jr, zv Hendrik van Santen (zie XII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Beroep: tabakskerver.
Gradus x, ±24 jr, Tiel 29 mei 1886 Elizabeth Gerdina Baggerman, ±22 jr, * Buren 1864, † Tiel 8 okt 1935, ±71 jr, dv Jan Baggerman x Maaike Hol.
Kind van Gradus en Elizabeth:
1 Elizabeth Gerdina van Santen, * Tiel 1897. Volgt XIV-hg.
XIII-lh Adriana van Santen, * Tiel 1865, dv Hendrik van Santen (zie XII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Beroep: dienstbode.
Adriana x, ±22 jr, Tiel 8 okt 1887 Wilhelmus Franciscus van Hesteren, ±25 jr, * Tiel 1862.
Beroep: metselaar.
Kinderen van Adriana en Wilhelmus:
1 van Hesteren.
2 Johanna Maria van Hesteren, * 1890. Volgt XIV-hh.
3 Dionisius Franciscus van Hesteren, * Tiel 1892. Volgt XIV-hi.
XIII-li Cornelis van Santen, * Tiel 1870, zv Hendrik van Santen (zie XII-gn) en Neeske (Nieske) de Wijs.
Beroep: sigarenmaker.
Cornelis:
(1) x, ±19 jr, Tiel 9 mrt 1889 Jannetje Hendrika Wethlij, ±24 jr, * Helder 1865, † «1905, «40 jr.
(2) x, ±35 jr, Lith 14 juni 1905 Maria Adriana Wilhelmina van Dinther, * Lith- Nbr..
XIII-lj Carolina Maria van der Zalm, * Rossum 22 dec 1877, dv Gerrit Jan van der Zalm en Hendrika van Santen (zie XII-gp).
Carolina x, 21 jr, Rossum 14 apr 1899 Antonie Weijgertze, 33 jr, * Rossum 15 apr 1865, zv Jan Weijgertze x Gijsbertje Donker.
XIII-lk Arie van der Zalm, * Rossum 1880, zv Gerrit Jan van der Zalm en Hendrika van Santen (zie XII-gp).
Arie x, ±38 jr, Driel 2 mei 1918 Jacoba Koers, ±29 jr, * Driel 1889, dv Bastiaan Koers x Gerreke van de Pol.
XIII-ll Gerrit van der Zalm, * Rossum 1882, zv Gerrit Jan van der Zalm en Hendrika van Santen (zie XII-gp).
Gerrit x, ±32 jr, Rossum 15 okt 1914 Aaltje Hoedmans, ±24 jr, * Rossum 1890, dv Jan Hoedmans x Cornelia Hermina de Wit.
XIII-lm Carolina van Santen, * Opijnen 1879, dv Jan van Santen (zie XII-gq) en Maria van der Heijden.
Carolina x, ±30 jr, Est en Opijnen 18 sept 1909 Jan Willem de Hoog, ±32 jr, * Heusden 1877, zv Jeroen de Hoog x Wilhelmina Antonia van Offenbeek.
XIII-ln Maria van Santen, * Opijnen 1881, dv Jan van Santen (zie XII-gq) en Maria van der Heijden.
Maria x, ±34 jr, Est en Opijnen 22 mei 1915 Ruth Breddels, ±32 jr, * Zaltbommel 1883, zv Ruth Breddels * Zaltbommel 1 nov 1841 † «1916 x Zaltbommel 23 juni 1864 Grietje van Maren * Zaltbommel 29 aug 1837 † Geldermalsen 17 nov 1916.
XIII-lo Carolina Maria van Santen, * Opijnen 17 mei 1884, † Geldermalsen 21 okt 1972, 88 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XIV-jk).
Carolina x, 22 jr, Est en Opijnen 28 juni 1906 Gerrit van den Berg, † Amsterdam, zv Leendert van den Berg x Neeltje van Spanje.
Beroep: bierbrouwersknecht.
XIII-lp Govert Jan van Santen, * Opijnen 16 feb 1887, † Geldermalsen 20 jan 1976, 88 jr, zv Andries (Dries) van Santen (zie XII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XIV-jk).
Beroepen: visser, veldwachter, kapitein van de pont Henriette.
Govert x Johanna Maria van Horssen, † Opijnen «1976.
Beroep: baker (vroedvrouw) in opijnen.
XIII-lq Elisabeth van Santen, * Opijnen 14 dec 1889, † Geldermalsen 6 dec 1976, 86 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XIV-jk).
Elisabeth x Eimert van der Heijden, † Geldermalsen «1976.
Beroep: fruitplukker.
XIII-lr Geertje van Santen, * Opijnen 3 juli 1893, † 23 mei 1967, 73 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XIV-jk).
Geertje x, 27 jr, Est en Opijnen 23 dec 1920 Pieter Cornelis de Graaf, ±27 jr, * Rotterdam-Kralingen 1893, † «1967, «74 jr, zv Cornelis de Graaf x Elisabeth Schallenburg.
Beroep: trambestuurder rotterdam.
XIII-ls Hendrika van Santen, * Opijnen 12 jan 1897, † Geldermalsen 4 juli 1956, 59 jr, dv Andries (Dries) van Santen (zie XII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XIV-jk).
Hendrika x Bartus de Bie, † »1956.
XIII-lt Adrianus Hendrikus van Santen, * Opijnen 17 dec 1899, † Rotterdam 21 juli 1985, 85 jr, zv Andries (Dries) van Santen (zie XII-gr) en Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch (zie XIV-jk).
Beroep: trambestuurder rotterdam laatste paardentram naar overschie.
Adrianus x, 23 jr, 23 aug 1923 Adriana Belia van der Lee, 19 jr, * Est en Opijnen 30 aug 1903, † »1989, »86 jr, dv Jan Hendrik van der Lee * Est en Opijnen 6 mrt 1870 † er 16 okt 1915 x Est en Opijnen 1 aug 1896 Hijltje van Berghem * Est en Opijnen 19 nov 1875 † Rotterdam 21 mei 1966.
Beroep: dienstbode bij een familie in Kralingen.
XIII-lu Dirkje Johanna van Santen, * Waardenburg 1882, † Zennewijnen-Ophemert 1968, ±86 jr, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XII-gt) en Judig Zondag.
Dirkje x, ±40 jr, Est en Opijnen 30 nov 1922 Louis van Tussenbroek, ±40 jr, * Wadenoijen 1882, † Zennewijnen-Ophemert 1961, ±79 jr, zv Barend van Tussenbroek * Ophemert 1855 † er 1929 x Wadenoijen 25 okt 1878 Johanna de Bruin * Ophemert 1858 † 1925.
XIII-lv Cornelia van Santen, * Neerijnen (gem Waardenburg) 14 mei 1885, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XII-gt) en Judig Zondag.
Cornelia x, 34 jr, Est en Opijnen 2 okt 1919 Jan van Heusden, 49 jr, * Zuilichem 9 nov 1869, zv Martinus van Heusden x Kornelia van der Sluis.
Jan is weduwnaar van Cornelia van Haaften (1866-1918).
XIII-lw Gozewina Hendrika van Santen, * Waardenburg 1887, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XII-gt) en Judig Zondag.
Gozewina x, ±21 jr, Est en Opijnen 13 aug 1908 Jacobus Hendrikus Werner, ±21 jr, * Rossum 1887, zv Jan Werner * ±1862 x Maria Jonkerman.
XIII-lx Hesterke van Santen, * Opijnen 1894, dv Andries Gerrit Jan van Santen (zie XII-gt) en Judig Zondag.
Hesterke x, ±28 jr, Est en Opijnen 12 okt 1922 Jan Arie van Doesburg, ±25 jr, * Est en Opijnen 1897, zv Gijsbert van Doesburg * Est en Opijnen 1858 † er 1 okt 1935 x Est en Opijnen 10 mrt 1881 Cornelia Scheffers * Tuil 1859 † Est en Opijnen 29 apr 1939.
XIII-ly Jenneke van Santen, * Waardenburg 1894, dv Hendrik van Santen (zie XII-gv) en Mareke Zwamborn.
Jenneke x, ±22 jr, Waardenburg 19 okt 1916 Willem Hendrik de Jongh, ±22 jr, * De Bilt 1894, zv Aalbert de Jongh x Willemina van Empel.
XIII-lz Geertje van Santen, * Waardenburg 1 aug 1899, † Est en Opijnen 14 sept 1949, 50 jr, dv Hendrik van Santen (zie XII-gv) en Mareke Zwamborn.
Geertje x Rijk van Verseveld, * 1 juni 1898, † Opijnen 19 mei 1980, 81 jr.
Rijk trouwde later met Jacomina Maria van der Weiden (ovl. na 1980).
Beroep: landbouwer.
Kinderen van Geertje en Rijk:
1 Ruth Huibert van Verseveld, * Est en Opijnen 13 okt 1924, † Menden (D) 12 jan 1944, 19 jr.
Beroep: kalkbrander.
2 Huibert van Verseveld, * Est en Opijnen aug 1929, † er 5 okt 1929, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 5 okt 1929.
3 Huibert van Verseveld, * 13 apr 1933, † 19 sept 1969, 36 jr.
XIII-ma Aart van Santen, * Waardenburg 1890, zv Gerrit Jan van Santen (zie XII-gw) en Lijntje van Leerdam.
Beroep: fabrieksarbeider.
Aart x, ±24 jr, Est en Opijnen 23 mei 1914 Willemina den Otter, ±20 jr, * Varik 1894, dv Sander Theodorus den Otter x Johanna Catharina Janssen.
Kinderen van Aart en Willemina:
1 Gerrit Jan van Santen, * Est en Opijnen 1919, † er 20 mrt 1937, ±18 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 20 mrt 1937.
Beroep: landarbeider.
2 Willemina van Santen, * Opijnen 5 jan 1922, † er 6 jan 1922, 1 dag.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 jan 1922.
3 van Santen, levenloos geboren kind, * Est en Opijnen 1 okt 1927.
Van het overlijden is aangifte gedaan 3 okt 1927.
4 Aafje Christina van Santen, * Est en Opijnen 1929, † er 6 mei 1931, ±2 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 mei 1931.
5 Aart van Santen, * Est en Opijnen 1930, † er 6 mei 1931, ±1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 7 mei 1931.
6 Aafje Christina van Santen, * Est en Opijnen okt 1933, † er 27 apr 1935, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 29 apr 1935.
XIII-mb Dirk Jan van Santen, * Waardenburg 1892, † «1968, «76 jr, zv Gerrit Jan van Santen (zie XII-gw) en Lijntje van Leerdam.
Beroep: arbeider.
Dirk x, ±23 jr, Haaften 5 aug 1915 Cornelia Klop, ±21 jr, * Haaften 1894, † »1968, »74 jr, dv Adriaan Klop * Haaften 16 feb 1866 † er 2 mei 1906 x Haaften 13 juli 1895 Neeltje Hol * Haaften 27 sept 1871 † er 20 juli 1960.
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Dirk Jan van Santen, * »1915, † .
2 Gerrit Jan van Santen, * »1915, † .
3 Gozen van Santen, * »1915, † .
4 Leonard van Santen, * »1915, † .
5 Adriaan van Santen, * 1918. Volgt XIV-hj.
XIII-mc Jenneke van Santen, * Neerijnen 1900, † »1923, »23 jr, dv Gerrit Jan van Santen (zie XII-gw) en Lijntje van Leerdam.
Jenneke x, ±19 jr, Waardenburg 7 aug 1919 Rijk de Ruiter, ±22 jr, * Waardenburg 1897, † Utrecht 7 nov 1923, ±26 jr, zv Gerrit Jan de Ruiter x Aaltje de Waal.
Beroep: landbouwer.
XIII-md Nicolaas Willemse van Acquoij, * Opijnen 18 sept 1880, † er 10 mei 1977, 96 jr, zv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XII-gx).
Nicolaas x, 28 jr, Est en Opijnen 16 sept 1909 Frederika Willemina de Gram, 22 jr, * Zaltbommel 25 feb 1887, † Opijnen 26 aug 1973, 86 jr, dv Aart Cornelis de Gram x Martina van Woerkom.
XIII-me Janna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1882, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XII-gx).
Janna x, ±19 jr, Est en Opijnen 21 feb 1901 Jonas van Riemsdijk, ±21 jr, * Est en Opijnen 1880, zv Gijsbert van Riemsdijk x Willeke Drieka Brugman.
XIII-mf Christiana Maria van Acquoij, * Opijnen 1883, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XII-gx).
Christiana x, ±20 jr, Est en Opijnen 23 apr 1903 Christiaan Zweeris, zv Jan Zweeris x Adriana van Burk.
XIII-mg Hanna Catharina van Acquoij, * Opijnen 1885, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XII-gx).
Hanna x, ±22 jr, Est en Opijnen 26 sept 1907 Willem Wakker, ±24 jr, * Opijnen 1883, zv Jan Wakker x Johanna van Meurs.
XIII-mh Elisabeth Cornelia van Acquoij, * Opijnen 1886, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XII-gx).
Elisabeth x, ±19 jr, Est en Opijnen 28 dec 1905 Johan van de Wetering, ±26 jr, * Rossum 1879, zv Cornelis Arien van de Wetering x Maria Beenen.
XIII-mi Dirkje Adriana van Acquoij, * Opijnen 1894, dv Marcus van Acquoij en Hendrika van Santen (zie XII-gx).
Dirkje x, ±21 jr, Est en Opijnen 9 jan 1915 Johannes de Graaf, zv Hubregt de Graaf x Janna Catharina Dunk.
XIII-mj Catrina Maria van der Zalm, * Rossum 1887, dv Gerrit Pieter van der Zalm en Rijkske van Santen (zie XII-gy).
Catrina x, ±26 jr, Rossum 27 feb 1913 Goossen Cornelis Crouwel, ±27 jr, * Heerewaarden 1886, zv Gerrit Cornelis Crouwel * ±1861 x Jenneke Vermeulen * ±1861.
Beroep: koetsier.
XIII-mk Hermke van der Zalm, * Rossum 1890, dv Gerrit Pieter van der Zalm en Rijkske van Santen (zie XII-gy).
Hermke x, ±22 jr, Rossum 17 mei 1912 Dirk de Wit, ±26 jr, * Rossum 1886, zv Cornelis de Wit x Elisabeth van Gameren.
XIII-ml Arendje van der Zalm, * Rossum 1894, dv Gerrit Pieter van der Zalm en Rijkske van Santen (zie XII-gy).
Arendje x, ±19 jr, Rossum 19 nov 1913 Johannes Liebrecht, ±32 jr, * Rossum 1881, zv Lodewijk Liebrecht x Arida Cornelia van de Wetering.
XIII-mm Koosje Hendrika van Santen, * Opijnen 1887, † er 19 dec 1917, ±30 jr, dv Hendrikus van Santen (zie XII-gz) en Geurtje van Eck.
Van het overlijden is aangifte gedaan 19 dec 1917. Koosje x, ±20 jr, Opijnen 5 sept 1907 Dirk Thijne Smits, ±23 jr, * Opijnen 1884, † »1917, »33 jr, zv Steven Smits * Opijnen ±1854 † er 9 sept 1895 x Est en Opijnen 7 juni 1883 Derkje Hendrika Pothuijzen * ±1843.
Kind van Koosje en Dirk:
1 Alida Stevina Smits, * Opijnen aug 1915, † er 11 juli 1917, 1 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 11 juli 1917.
XIII-mn Nicolaas Willem van Santen, * Opijnen 1897, zv Hendrikus van Santen (zie XII-gz) en Geurtje van Eck.
Nicolaas x, ±23 jr, Est en Opijnen 12 mrt 1920 Artje Janssen, ±19 jr, * Opijnen 1901, dv Marinus Janssen x Maria Hendrika de Haas.
XIII-mo Antonie Verweij, * Opijnen 1893, zv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XII-ha).
Beroep: 1922 steenfabriekarbeider.
Antonie x, ±29 jr, Varik 22 dec 1922 Wilhelmina van Maren, ±25 jr, * Varik 1897, dv Jan van Maren x Sijke van Maren.
XIII-mp Gozewina Christina Verweij, * Opijnen 23 aug 1896, † er 13 juli 1986, 89 jr, dv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XII-ha).
Gozewina x, 19 jr, Est en Opijnen 27 nov 1915 Hendrik Jan Stappershoef, ±25 jr, * Opijnen 1890, zv Gijsbert Stappershoef * ±1865 x Christina de Keijzer.
XIII-mq Christina Gozewina Verweij, * Opijnen 18 aug 1898, † Zeist, dv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XII-ha).
Christina x, 19 jr, Est en Opijnen 22 sept 1917 Gerrit Cornelis Koudijs, ±24 jr, * Maarn 1893, zv Hendrik Koudijs x Gerrigje van Soest.
XIII-mr Andries Verweij, * Opijnen 22 mrt 1908, † er 3 jan 1974, 65 jr, zv Andries Verweij en Antje van Santen (zie XII-ha).
Andries x, 31 jr, Utrecht 1939 Nelly Greta Vermeeren.
XIII-ms Kaatje Huigen, * Tricht 15 nov 1875, † Leerdam 13 jan 1947, 71 jr, dv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Kaatje x, 18 jr, Leerdam 17 aug 1894 Adrianus Sprong, 22 jr, * Leerdam 10 okt 1871, † er 1 nov 1954, 83 jr, zv Jan Sprong x Geertrui Kruis.
XIII-mt Martinus Huigen, * Leerdam 11 apr 1877, † er 9 feb 1958, 80 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Martinus x, 21 jr, Leerdam 26 nov 1898 Johanna Maria ’t Hart, ±22 jr, * Leerdam 1876, dv Willem ’t Hart x Hendrika Everdina de Weerd.
XIII-mu Albertus (Bart) Huigen, * Buurmalsen 1 aug 1878, † Schiedam 27 dec 1958, 80 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Beroep: glasblazer.
Bart x, «23 jr, Leerdam «1901 Johanna Martijna Clements, † «15 mei 1924.
Kinderen van Bart en Johanna:
1 Cornelia Hendrika Huigen, * Leerdam 13 jan 1901.
2 Steventje Huigen, * Leerdam 13 jan 1901. Volgt XIV-hk.
XIII-mv Gerrit Hendrik Huigen, * Buurmalsen 8 okt 1881, † Schiedam 17 aug 1971, 89 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Beroep: glasblazer.
Gerrit x, 26 jr, Schiedam 9 apr 1908 Marrigje van Munster, 18 jr, * Capelle a/d IJssel 17 jan 1890, dv Gijsbert van Munster † »1909 x Trijntje Romein † »1909.
XIII-mw Johan (Jan) Huigen, * Buurmalsen 6 dec 1886, † Schiedam 25 mrt 1953, 66 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Beroep: loswerkman.
Jan x, 23 jr, Schiedam 29 sept 1910 Jansje Nels, 24 jr, * Schiedam 16 dec 1885, dv Arnoldus Nels † »1910 x Schiedam 22 nov 1871 Johanna Krommenhoek * Schiedam 5 sept 1845 † er 27 dec 1900.
XIII-mx Cornelis (Kees) Huigen, * Leerdam 27 aug 1891, † Schiedam 1966, ±75 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Beroep: glasblazer te Leerdam.
Kees x, 21 jr, Schiedam 23 jan 1913 Teuntje Hopman, 19 jr, * Schiedam 26 dec 1893, dv Marinus Hopman x Jacoba Johanna Osephius * Schiedam 2 juni 1867.
XIII-my Adrianus (Janus) Huigen, * Leerdam 19 jan 1894, † Schiedam 1967, ±73 jr, zv Gerrit Hendrik Huigen en Cornelia van Zanten (zie XII-hb).
Beroep: fabrieksarbeider.
Janus x, 20 jr, Schiedam 1 okt 1914 Dirkje Wittebol, 23 jr, * Schiedam 10 juni 1891, dv Pieter Wittebol * Schiedam 16 mrt 1857 † »1914 x Schiedam 28 mrt 1883 Gerritje Osephius * Schiedam 3 juli 1862 † »1914.
Kind van Janus en Dirkje:
1 Gerrit Hendrik Huigen, * Schiedam 11 jan 1915. Volgt XIV-hl.
XIII-mz Dirk van Zanten, * Waardenburg 15 dec 1851, † er 18 nov 1932, 80 jr, zv Anna Catharina van Zanten (zie XII-he).
Dirk x, 22 jr, Haaften 27 aug 1874 Cornelia (Neeltje) Vink, 21 jr, * Tuil-Haaften 19 jan 1853, † Waardenburg 15 feb 1891, 38 jr, dv Jacob Vink * Haaften 14 dec 1820 x Haaften 10 okt 1846 Neeltje Kleij * Est en Opijnen 4 aug 1821.
Kinderen van Dirk en Neeltje:
1 Jacob Cornelis van Zanten, * Haaften 23 jan 1875. Volgt XIV-hm.
2 Anna Catharina van Zanten, * 1876, † Haaften 30 juni 1876, 0 jr.
3 Anna Catharina van Zanten, * 1878, † Haaften 27 apr 1878, 0 jr.
4 Teunis van Zanten, * Waardenburg 1879. Volgt XIV-hn.
5 Anna Catharina van Zanten, * Haaften 10 dec 1880. Volgt XIV-ho.
6 Hendrika van Zanten, * Haaften 1883. Volgt XIV-hp.
7 Cornelis van Zanten, * Haaften 1884. Volgt XIV-hq.
8 Jenneke van Zanten, * Waardenburg 1889. Volgt XIV-hr.
XIII-na Aaltje Polman, * Neerijnen 5 juli 1849, dv Jan Polman en Korstina van Zanten (zie XII-hf).
Aaltje x, 31 jr, Culemborg 31 jan 1881 Daniel van Hamburg, 28 jr, * Culemborg 13 dec 1852.
XIII-nb Wilhelmina Hendrika Polman, * Neerijnen 1851, dv Jan Polman en Korstina van Zanten (zie XII-hf).
Wilhelmina x, ±24 jr, Waardenburg 18 sept 1875 Barend Verweij, ±25 jr, * Geldermalsen 1850, zv Cornelis Verweij x Cornelia van Vuurst.
Kind van Wilhelmina en Barend:
1 Verweij, * «18 sept 1875.
XIII-nc Hendrika van Zanten, * Middelburg 1840, dv Dirk van Zanten (zie XII-hg) en Maatje Volkers.
Hendrika x, ±29 jr, Middelburg 29 dec 1869 Joseph Ferdinand de Ries, ±39 jr, * Gorinchem 1830.
Kinderen van Hendrika en Joseph:
1 Jacobus Marinus de Ries, * Middelburg 27 jan 1865. Volgt XIV-hs.
2 Jan Pieter de Ries, * Delfshaven 14 okt 1872. Volgt XIV-ht.
3 Mathilda Maria de Ries, * 1875. Volgt XIV-hu.
XIII-nd Maria Adriana van Zanten, * Middelburg ±1845, dv Dirk van Zanten (zie XII-hg) en Maatje Volkers.
Maria x, ±23 jr, Middelburg 22 apr 1868 Johannes Vermeulen, ±25 jr, * Dordrecht ±1843.
Kind van Maria en Johannes:
1 Jacoba Maria Adriana Vermeulen, * Middelburg 1875.
XIII-ne Klazina van Zanten, * Meerkerk 17 mrt 1846, † er 23 juli 1876, 30 jr, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Klazina x, 21 jr, Meerkerk 23 mei 1867 Cornelis Berm, ±23 jr, * Meerkerk 1844.
XIII-nf Willem van Zanten, * Meerkerk 31 mei 1849, † er 11 mrt 1905, 55 jr, zv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Willem:
(1) x, 23 jr, Meerkerk 4 okt 1872 Annigje van der Heiden, ±21 jr, * Meerkerk 1851, † er 5 juli 1883, ±32 jr, dv Gerrit van der Heiden x Johanna Francina van der Heiden.
(2) x, 34 jr, Lexmond 1 nov 1883 Geertje de Kort, ±24 jr, * Hoornaar 1859, † Meerkerk 26 aug 1938, ±79 jr, dv Cornelis de Kort x Jozijntje Wallaard.
Kinderen van Willem en Annigje:
1 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Meerkerk 7 okt 1872.
2 Gerrit van Zanten, * Meerkerk 22 jan 1874, † er 19 feb 1884, 10 jr.
3 Klazina van Zanten, * Meerkerk 19 apr 1875, † er 25 aug 1875, 4 mnd.
4 Klazina Gerritdina van Zanten, * Meerkerk 27 apr 1877. Volgt XIV-hv.
5 Johanna Francina van Zanten, * Meerkerk 14 feb 1879.
6 Reintje Adriana van Zanten, * Meerkerk 28 okt 1880, † er 23 nov 1882, 2 jr.
7 Hendrika Gerdina van Zanten, * Meerkerk 9 juli 1882, † er 25 apr 1883, 9 mnd.
Kinderen van Willem en Geertje:
8 Gerrit van Zanten, * Meerkerk 10 okt 1885, † er 23 okt 1892, 7 jr.
9 Josina Cornelia van Zanten, * Meerkerk 14 jan 1887. Volgt XIV-hw.
10 Aart van Zanten, * Meerkerk 27 aug 1888.
11 Cornelis van Zanten, * Meerkerk 25 nov 1890.
12 Hendrika Gerdina van Zanten, * Meerkerk 1 juni 1894. Volgt XIV-hx.
13 Gijsberta van Zanten, * Meerkerk 3 dec 1896.
14 Anna Helena van Zanten, * Meerkerk 5 juni 1899.
15 Gerrit Hendrik van Zanten, * Meerkerk 23 nov 1901.
XIII-ng Anna Helena van Zanten, * Meerkerk 4 sept 1850, † De Steeg (Rheden) 22 jan 1944, 93 jr, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Anna x, 28 jr, Meerkerk 30 nov 1878 Adrianus den Otter, ±31 jr, * Heiloo 1847, † «1944, «97 jr, zv Harmen den Otter x Jannetje (van) Ballegoije (Baldegoijen).
Adrianus is weduwnaar van Wilhelmina Schutte (ovl. vóór 1878), met wie hij trouwde Heiloo 1 aug 1869.
Beroep: jager.
XIII-nh Jenneke van Zanten, * Meerkerk 6 mei 1852, † Ameide 7 jan 1941, 88 jr, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Jenneke x, 28 jr, Meerkerk 22 mei 1880 Frederik Diepenhorst, ±29 jr, * Ameide 1851, † er 7 nov 1928, ±77 jr, zv Dirk Diepenhorst x Adriana Kortlever.
XIII-ni Aart van Zanten, * Meerkerk 1856, † er 1 dec 1901, ±45 jr, zv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Aart x, ±22 jr, Meerkerk 30 nov 1878 Willempje Bor, ±23 jr, * 1855, † Meerkerk 31 aug 1929, ±74 jr, dv Dirk Bor x Metje Speijer.
Kinderen van Aart en Willempje:
1 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Meerkerk 26 apr 1879.
2 Klazina Gerdina van Zanten, * Meerkerk 4 juni 1880. Volgt XIV-hy.
3 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Meerkerk 27 dec 1881.
4 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Meerkerk 31 mrt 1883.
5 Dirk van Zanten, * Meerkerk 24 mei 1884. Volgt XIV-hz.
6 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Meerkerk 28 jan 1886.
7 Gerritdina van Zanten, * Meerkerk 5 nov 1887. Volgt XIV-ia.
8 Metje van Zanten, * Meerkerk 21 jan 1893. Volgt XIV-ib.
XIII-nj Adriana van Zanten, * Meerkerk 23 jan 1857, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Klasina Hoeijenbos.
Adriana x, 26 jr, Meerkerk 23 aug 1883 Leendert Arie van Rikxoort, ±30 jr, * IJsselmonde 1853, zv Cornelis van Rikxoort x Maria Koert.
XIII-nk Johanna Gelderina van Zanten, * Meerkerk 21 mrt 1862, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Reintje Kosterman.
Johanna x, 21 jr, Meerkerk 20 mrt 1884 Arie van Peet, 25 jr, * Nieuwpoort 14 juni 1858, zv Izaak van Peet x Geertje Vijver.
Kinderen van Johanna en Arie:
1 Geertje van Peet, * Hoogblokland 13 dec 1884.
2 Reiniera Cornelia van Peet, * Hoogblokland 8 okt 1891.
XIII-nl Cornelia Gijsberta van Zanten, * Meerkerk 14 okt 1865, dv Gerrit Hendrik van Zanten (zie XII-hi) en Reintje Kosterman.
Cornelia x, 19 jr, Meerkerk 23 apr 1885 Leendert Boers, ±22 jr, * Krimpen a/d Lek 1863, zv Cornelis Boers x Annigje Schenk.
XIII-nm Aart van Zanten, * Vianen 23 nov 1851, † er 21 feb 1937, 85 jr, zv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XII-hj) en Jannetje Homburg.
Beroep: jachtopziener.
Aart x, 25 jr, Vianen 4 mei 1877 Jannigje Hak, ±23 jr, * Maurik 1854, † Vianen 6 jan 1932, ±78 jr, dv Dirk Lodewijk Hak x Nieske van Dijk.
Kinderen van Aart en Jannigje:
1 Peter Antonie van Zanten, * Vianen 9 feb 1878, † er 20 aug 1878, 6 mnd.
2 Dirk Lodewijk van Zanten, * Vianen 7 feb 1879. Volgt XIV-ic.
3 Jannetje van Zanten, * Vianen 10 mei 1880. Volgt XIV-id.
4 Niesje van Zanten, * 1882, † Utrecht 1 sept 1909, ±27 jr.
Niesje bleef ongehuwd.
5 Petronella van Zanten, * Vianen 10 mei 1884, † er 7 aug 1884, 2 mnd.
6 Petronella van Zanten, * Vianen 26 juli 1885. Volgt XIV-ie.
7 Anna Maria van Zanten, * Vianen 25 juli 1887.
8 van Zanten, levenloos geboren zoon, * Vianen 12 juli 1889.
9 Aart van Zanten, * Vianen 18 dec 1890. Volgt XIV-if.
10 Arie van Zanten, * Vianen 12 juni 1894. Volgt XIV-ig.
XIII-nn Servaas van Zanten, * Vianen 12 mei 1854, † Utrecht 23 apr 1931, 76 jr, zv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XII-hj) en Jannetje Homburg.
Beroep: metselaar.
Servaas:
(1) x, 36 jr, Breukelen-Nijenrode 20 juni 1890 Everdina Mulder, 35 jr, * Utrecht 3 jan 1855, † er 3 feb 1895, 40 jr, dv Hermanus (Harmen) Mulder x Breukelen-Nijenrode 25 okt 1861 Antje van de Bos(ch).
Everdina is weduwe van Johannes Antonius Lotte (ovl. vóór 1890), met wie zij trouwde «1890.
(2) x, 41 jr, Loenen 6 dec 1895 Maria Ida Hilhorst, ±46 jr, * Eemnes 1849, † Utrecht 4 mei 1923, ±74 jr, dv Jan Hilhorst x Eemnes 20 okt 1847 Gijsje Wiggerts * Eemnes 1827.
Kinderen van Servaas en Everdina:
1 Peter Antonie van Zanten, * 1890, † Utrecht 26 nov 1913, ±23 jr.
Peter bleef ongehuwd.
2 Johannes Antonius van Zanten, * feb 1892, † Breukelen-Nijenrode 14 apr 1892, 2 mnd.
3 Jannetje van Zanten, * Breukelen 1893. Volgt XIV-ih.
4 Antoon van Zanten, * dec 1894, † Breukelen-Nijenrode 20 jan 1895, 1 mnd.
XIII-no Diderika van Zanten, * Vianen 8 mrt 1857, † Utrecht 19 juli 1894, 37 jr, dv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XII-hj) en Jannetje Homburg.
Diderika x, 25 jr, Utrecht 22 mrt 1882 Sijmen Klijn, ±27 jr, * Hilversum 1855, zv Sijmen Klijn x Maria van den Bos.
XIII-np Neeltje van Zanten, * Vianen 18 mrt 1860, † er 19 juli 1894, 34 jr, dv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XII-hj) en Jannetje Homburg.
Neeltje x, 25 jr, Vianen 15 mei 1885 Arie Noordanus, ±28 jr, * Jutphaas 1857, † IJsselstein 20 jan 1892, ±35 jr, zv Antonie Noordanus x Elisabeth Fishauser.
Kinderen van Neeltje en Arie:
1 Antonie Noordanus, * IJsselstein 1886.
2 Peter Anthonie Noordanus, * 1887, † IJsselstein 9 aug 1887, 0 jr.
3 Elisabeth Noordanus, * 1889, † IJsselstein 17 apr 1889, 0 jr.
4 Jannetje Noordanus, * IJsselstein 1890.
5 Elisabeth Noordanus, * 1891, † IJsselstein 7 aug 1891, 0 jr.
XIII-nq Maria van Zanten, * Vianen 14 aug 1868, † Baarn 8 aug 1941, 72 jr, dv Peter Antonius (Piet) van Zanten (zie XII-hj) en Jannetje Homburg.
Maria x, 27 jr, Utrecht 23 okt 1895 Willem Jan Kalff, ±24 jr, * Zoetermeer 1871, zv Jan Kalf x Alijda Adriana Catharina van Houselt.
XIII-nr Maria van Zanten (Heggie), * Vianen 18 nov 1854, dv Jacob van Zanten (zie XII-hk) en Elizabeth Heggie.
Beroep: dienstbode.
Maria x, 25 jr, Amsterdam 26 mei 1880 Jacobus van Delft, ±28 jr, * Zijpe 1852.
XIII-ns Janna van Zanten (Heggie), * Vianen 12 dec 1857, dv Jacob van Zanten (zie XII-hk) en Elizabeth Heggie.
Beroep: dienstbode.
Janna x, 24 jr, Amsterdam 5 apr 1882 Bernardus van Delft, ±23 jr, * Callantsoog 1859.
XIII-nt Aart van Zanten, * Vianen 6 mei 1874, † Zeist 18 dec 1948, 74 jr, zv Jacob van Zanten (zie XII-hk) en Christina Versteeg.
Aart x, 32 jr, Vianen 23 mei 1906 Elisabeth Krouwel, 30 jr, * Vianen 4 feb 1876, † Den Dolder »1948, »72 jr, dv Arie Krauwel * Vianen 8 juni 1845 † er 25 jan 1936 x Vianen 10 okt 1873 Willemijntje Beving * Langbroek 25 nov 1848 † Vianen 9 nov 1913.
XIII-nu Bartus Johannes van Zanten, * Vianen 24 mrt 1876, † er 13 okt 1952, 76 jr, zv Jacob van Zanten (zie XII-hk) en Christina Versteeg.
Beroep: petroleumhandelaar.
Bartus:
(1) x, 29 jr, Vianen 1 sept 1905 Bartje Burggraaf, 22 jr, * Vianen 20 dec 1882, † er 26 mei 1906, 23 jr, dv Pieter Burggraaf x Anna de Vos.
(2) x, 34 jr, Vianen 16 dec 1910 Gerrigje van der Velden, 24 jr, * Hagestein 14 mei 1886, † Lopikerkapel 23 juni 1966, 80 jr.
Kind van Bartus en Bartje:
1 Jacobus Pieter van Zanten, * Vianen 14 mei 1906, † er 28 aug 1911, 5 jr.
Kinderen van Bartus en Gerrigje:
2 Jacobus Gerrit van Zanten, * Vianen 16 feb 1912.
3 Lamberta Johanna Grada van Zanten, * Vianen 3 juni 1921, † 21 feb 2008, 86 jr.
XIII-nv Pieter van Iperen, * Vianen 30 apr 1859, † Utrecht 10 feb 1949, 89 jr, zv Pieter van Iperen en Metje van Zanten (zie XII-hm).
Pieter x, 25 jr, Schoonrewoerd 22 aug 1884 Geertje Antonia ’t Lam, ±27 jr, * Leerdam 1857, † «1949, «92 jr, dv Hermanus ’t Lam x Maaike van de Koppel.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Maaike van Ieperen, * Vianen 29 aug 1889. Volgt XIV-ii.
2 Pieter van Iperen (Ieperen), * Vianen 17 sept 1898. Volgt XIV-ij.
XIII-nw Johannes Adrianus van Iperen, * Vianen 1871, zv Pieter van Iperen en Metje van Zanten (zie XII-hm).
Johannes x, ±25 jr, Vianen 27 mrt 1896 Jannigje van Beusekom, ±20 jr, * Vianen 1876.
XIII-nx Hendrika Maria van Zanten, * Vianen 2 sept 1866, dv Johannes Adrianus van Zanten (zie XII-hn) en Johanna Adriana van Rooijen.
Hendrika x, 23 jr, Utrecht 13 aug 1890 Karel Jacobus Vink, ±29 jr, * Diever-Drente 1861, † Utrecht 17 juli 1926, ±65 jr, zv Martinus Vink x Lena Katrina Houtman.
XIII-ny Maria Petronella van Zanten, * Vianen 5 sept 1868, dv Johannes Adrianus van Zanten (zie XII-hn) en Johanna Adriana van Rooijen.
Maria x, 25 jr, Utrecht 24 apr 1894 Adrianus Albertus Henricus Johannes Grijseels, ±24 jr, * Utrecht 1870, † er 5 dec 1935, ±65 jr.
XIII-nz Adrianus Johannes van Zanten, * Vianen 13 juli 1873, zv Johannes Adrianus van Zanten (zie XII-hn) en Johanna Adriana van Rooijen.
Adrianus x, 26 jr, Middelburg 4 juli 1900 Adriana Catharina Maria van Rooijen, ±27 jr, * Middelburg 1873.
XIII-oa Aaltje van Santen, * Geldermalsen 18 juni 1843, † Abcoude-Baambrugge 2 mrt 1909, 65 jr, dv Bartel Johan van Santen (zie XII-ho) en Dirkje Bussink.
Aaltje x, 21 jr, Amsterdam 24 mei 1865 Fonger Jansen, 33 jr, * Workum 17 feb 1832.
XIII-ob Aaltje Johanna de Jong, * Deil 1846, dv Gerrit de Jong en Jenneke van Santen (zie XII-hp).
Aaltje x, ±24 jr, Deil 12 nov 1870 Antonie Ganzeman, ±30 jr, * Deil 1840, zv Arie Ganzeman.
XIII-oc Klaas van Santen, * Geldermalsen 2 jan 1855, † Buurmalsen 1 mei 1926, 71 jr, zv Dirk van Santen (zie XII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Beroep: landbouwer.
Klaas x, 26 jr, Geldermalsen 19 aug 1881 Cornelia Arendonk, 21 jr, * Hagestein 11 aug 1860, † Buurmalsen 7 feb 1938, 77 jr, dv Aart Arendonk x Emmigje Verhoef.
Kinderen van Klaas en Cornelia:
1 Emmigje Geertruida (Emma) van Santen, * Geldermalsen 30 jan 1881. Volgt XIV-ik.
2 Geertje van Santen, * Geldermalsen 1882, † Buurmalsen 24 apr 1919, ±37 jr.
3 Dirk van Santen, * Geldermalsen 2 okt 1884. Volgt XIV-il.
4 Artje Wilhelmina van Santen, * Geldermalsen 20 jan 1887.
5 Adrianus Marinus (Janus) van Santen, * Geldermalsen 13 sept 1889.
6 Cornelis van Santen, * Geldermalsen 14 apr 1892, † er 26 apr 1892, 12 dg.
7 Cornelis van Santen, * Geldermalsen 19 dec 1893. Volgt XIV-im.
8 Clazina Johanna van Santen, * Geldermalsen 20 aug 1896. Volgt XIV-in.
9 Johannes van Santen, * 1897.
Johannes bleef ongehuwd.
10 Aalbertus Louis (Albert) van Santen, * Geldermalsen 30 apr 1899.
Albert bleef ongehuwd.
11 Anthonia Johanna van Santen, * Geldermalsen 9 jan 1902, † Utrecht 20 mei 1980, 78 jr.
Anthonia bleef ongehuwd.
XIII-od Johannis Aalbert van Santen, * Geldermalsen 27 nov 1859, † Buren 30 mei 1928, 68 jr, zv Dirk van Santen (zie XII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 mei 1928.
Beroepen: 1886 spekslager, 1896 landbouwer, van 1900 tot 1907 mandenmaker, 1916 steenfabriekarbeider, 1924 winkelier.
Johannis x, 26 jr, Geldermalsen 4 feb 1886 Francina Geertrui van Steenis, ±24 jr, * Geldermalsen 1862, † Buren 9 juni 1939, ±77 jr, dv Arie van Steenis * Geldermalsen 1829 † er 22 okt 1910 x Buurmalsen 16 mrt 1860 Geertrui IJserman * Buurmalsen 1834 † «1879.
Van het overlijden is aangifte gedaan 10 juni 1939.
Kinderen van Johannis en Francina:
1 Geertje van Santen, * Geldermalsen 12 feb 1887, † er 27 apr 1900, 13 jr.
2 Geertrui van Santen, * Geldermalsen 2 mei 1888. Volgt XIV-io.
3 Dirkje Johanna Alberdina van Santen, * Geldermalsen 25 sept 1890. Volgt XIV-ip.
4 Alida Cornelia van Santen, * Geldermalsen 23 sept 1892. Volgt XIV-iq.
5 Sophia Johanna Gijsberta van Santen, * Geldermalsen 10 mrt 1894. Volgt XIV-ir.
6 Teuntje Hendrika Francina van Santen, * Geldermalsen 15 mei 1896, † er 10 juni 1896, 26 dg.
7 Johannis Aalbert van Santen, * Geldermalsen 26 mei 1897. Volgt XIV-is.
8 Gerrit Franciscus van Santen, * Geldermalsen 24 sept 1901. Volgt XIV-it.
XIII-oe Dirkje van Santen, * Geldermalsen 10 jan 1862, † Amsterdam 23 jan 1929, 67 jr, dv Dirk van Santen (zie XII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Dirkje x, 30 jr, Amsterdam 13 jan 1892 Arie Ehlert, 25 jr, * Amsterdam 23 sept 1866, † er 18 jan 1900, 33 jr.
Kind van Dirkje uit onbekende relatie:
1 Geesje van Santen, * Amsterdam 2 aug 1891.
XIII-of Geerit van Santen, * Geldermalsen 18 mei 1863, † er 2 mrt 1904, 40 jr, zv Dirk van Santen (zie XII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Geerit x, 25 jr, Geldermalsen 29 dec 1888 Judith Hendrina van Gelderen, ±20 jr, * Geldermalsen 1868, † er 21 mrt 1921, ±53 jr, dv Klaas van Gelderen x Wilhemina Welner (Wellner).
Kinderen van Geerit en Judith:
1 Dirk van Santen, * Geldermalsen 16 juni 1889. Volgt XIV-iu.
2 Klaas van Santen, * Geldermalsen 14 sept 1891. Volgt XIV-iv.
3 Geerit van Santen, * Geldermalsen 14 sept 1891. Volgt XIV-iw.
4 Willem van Santen, * Geldermalsen 1894. Volgt XIV-ix.
5 Johannis van Santen, * Geldermalsen 19 nov 1897, † er 19 nov 1899, 2 jr.
XIII-og Aaltje van Santen, * Geldermalsen 26 mrt 1866, † Amsterdam 15 jan 1954, 87 jr, dv Dirk van Santen (zie XII-hq) en Geertje van Gelder(en).
Aaltje:
(1) x, 24 jr, Amsterdam 23 juli 1890 Aloijsius Jacobus Matthijssen, 26 jr, * Hontenisse 21 mrt 1864, † Amsterdam 1 okt 1890, 26 jr.
(2) x, 29 jr, Amsterdam 11 sept 1895 Lieuwe de Vries, 26 jr, * Sneek 9 feb 1869, † er 5 mei 1915, 46 jr, zv Germen de Vries x Sneek 17 nov 1867 Anna Basstra.
(3) x, 56 jr, Leeuwarden 6 dec 1922 Jelle van der Spoel, 44 jr, * Leeuwarden 15 juni 1878, † Voorburg 18 aug 1947, 69 jr.
Beroep: magazijnbediende bij de gemeentelijke gasfabriek te Leeuwarden.
Kinderen van Aaltje en Lieuwe:
1 Geertje de Vries, * Geldermalsen 1899. Volgt XIV-iy.
2 Jansje de Vries, * Amsterdam 8 okt 1900. Volgt XIV-iz.
XIII-oh Abraham van Santen, * Amsterdam 8 okt 1865, † er 22 apr 1939, 73 jr, zv Abraham van Zanten (zie XII-hr) en Hendrika Wilhelmina Vonk.
Beroepen: koetsier, diamantslijper (1888).
Abraham:
(1) x, 23 jr, Den Haag 24 okt 1888 Hendrika Maria Balder, 23 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Den Haag 18 nov 1930
Hendrika, * Alkmaar 28 sept 1865, † Amsterdam? »1940, »75 jr, dv Willem Balder x Clasina Maria Albrink.
(2) x, 65 jr, Amsterdam 24 dec 1930 Jacoba de Gunst, 47 jr, * Den Haag 19 nov 1883.
Kinderen van Abraham en Hendrika:
1 Hendrik Wilhelm van Santen, * Den Haag 22 okt 1891. Volgt XIV-ja.
2 Francisca Johanna van Santen, * Den Haag 1897. Volgt XIV-jb.
3 Hendrika Theodora van Santen, * Den Haag 1899. Volgt XIV-jc.
4 Gerard Marius van Santen, * Den Haag 1901. Volgt XIV-jd.
5 Elisabeth Maria van Santen, * Den Haag 1902. Volgt XIV-je.
Kind van Abraham en Jacoba:
6 Jacoba de Gunst, * Amsterdam 29 okt 1909. Volgt XIV-jf.
XIII-oi Johannes van Santen, * Geldermalsen 16 nov 1848, zv Angenes Sophia van Santen (zie XII-hs).
Beroep: stoker.
Johannes:
(1) x, 28 jr, Amsterdam 4 juli 1877 Sophia Giere, 29 jr, * Amsterdam 22 juli 1847, † er 15 nov 1901, 54 jr, dv Johannes Frederik Giere x Jacobus van Aken.
(2) x, 53 jr, Amsterdam 1 okt 1902 Nanette Maria Hoppe, 47 jr, * Amsterdam 5 okt 1854.
Kind van Johannes en Sophia:
1 Johanna Sophia van Santen, * Amsterdam 30 nov 1877. Volgt XIV-jg.
XIII-oj Johanna Hendrika Breij, * Culemborg 1855, † er 7 jan 1900, ±45 jr, dv Pieter Breij en Angenes Sophia van Santen (zie XII-hs).
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 jan 1900. Johanna x, ±21 jr, Culemborg 8 dec 1876 Laurens Swaerdens, »23 jr, * Culemborg «1 dec 1853, † 1900, »47 jr, zv Nicolaas Swaerdens * Culemborg 1827 x Culemborg 1 dec 1853 Cornelia Hulskes.
Kind van Johanna en Laurens:
1 Catharina Louisa Swaerdens, * Culemborg 1896. Volgt XIV-jh.
XIII-ok Jan Christiaan van Santen, * Amsterdam 13 mrt 1860, zv Jan Christiaan Hasse en Maaike Willemina van Santen (zie XII-hv).
Beroep: brievenbesteller.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Frederika Wilhelmina van Santen, * Amsterdam 1887. Volgt XIV-ji.
XIII-ol Pieter Christiaan (Pieter) van Santen, * Amsterdam 4 mei 1866, † er 10 sept 1926, 60 jr, zv Jan Christiaan Hasse en Maaike Willemina van Santen (zie XII-hv).
Beroep: wijnkopersknecht.
Pieter x, 22 jr, Amsterdam 12 sept 1888 Femmetje Hendrika (Femmetje) de Wolff, 25 jr, * Amsterdam 7 feb 1863, † er 28 juli 1933, 70 jr, dv Cornelis de Wolff x femma Hendrika Rijnink.
Kinderen van Pieter en Femmetje:
1 Maaike Wilhelmina (Mat) van Santen, * Amsterdam 30 sept 1888.
2 Femmetje Hendrika (Femmetje) van Santen, * Amsterdam 11 jan 1890. Volgt XIV-jj.
3 Gijsbertha (Gees) van Santen, * Amsterdam 6 dec 1891.
4 Pieter Christiaan van Santen, * Amsterdam 12 jan 1895.
5 Cazandra van Santen, * Amsterdam 12 jan 1898, † er 19 sept 1918, 20 jr.
6 Maria Christina (Maria) van Santen, * Amsterdam 1 juli 1900.
XIII-om Elizabeth van Mourik, * Meteren 15 apr 1834, † »1883, »49 jr, dv Willem Dirk van Mourik (zie XII-hx) en Maria Elisabeth Tepe.
Beroep: baker (vroedvrouw) in opijnen.
Elizabeth x, 19 jr, Est 6 aug 1853 Govert van den Bosch, 25 jr, * Opijnen 3 aug 1828, † »1883, »55 jr, zv Adrianus van den Bosch * Rossum 26 mrt 1796 x Est 7 mei 1824 Rina (Reintje) van Willigen * Opijnen 19 feb 1804 † 19 aug 1844.
Beroep: schipper (Niet vermeldt in het patentregister 1866-1867).
Kinderen van Elizabeth en Govert:
1 Maria Elisabeth (Mieke) van den Bosch, * Tiel 3 apr 1855. Volgt XIV-jk.
2 Mettha Anthonia van den Bosch, * Opijnen 1867. Volgt XIV-jl.
XIII-on Adriana Gerardina Smit, * ’s Gravenhage 30 jan 1846, † er 28 feb 1927, 81 jr, dv Gerardus Hartman en Zwaantje Smit (zie XII-ih).
Adriana x, 34 jr, ’s Den Haag 10 nov 1880 Marinus Henri de Reede, 35 jr, * Den Haag 29 juli 1845, † er 25 nov 1926, 81 jr, zv Leendert de Reede x Maria Henriette Kruijt.
Marinus is weduwnaar van Neeltje de Groot (ovl. vóór 1880), met wie hij trouwde «1880.
Beroep: koopman.
Kind van Adriana en Marinus:
1 Zwaantje Martina de Reede, * Den Haag 8 apr 1884. Volgt XIV-jm.
XIV-a Johanna Maria van Deijsen, * Tiel 1871, dv Jan van Deijsen en Maria van Zanten (zie XIII-a).
Johanna x, ±26 jr, Valburg 23 sept 1897 Gerrit Gijsbert de Hartog, ±30 jr, * Valburg 1867, zv Gerrit Hendrikus de Hartog x Paulina Bouwman.
Beroep: postbode.
XIV-b Helena Stap, * Avezaath 19 dec 1862, † Hilvarenbeek 16 mrt 1937, 74 jr, dv Gerrit Stap en Roelofje Baauw (zie XIII-c).
Helena x, 19 jr, Zoelen 6 juli 1882 Willem Cornelis Bronk, 20 jr.
Zie XIII-bl voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Helena en Willem: zie XIII-bl.
XIV-c Pieter Jacobus Baauw, * 1887, zv Peter Jacobus Baauw (Baouw) (zie XIII-f) en Anna Margaretha Reiërina Stap.
Pieter x, ±24 jr, Geervliet-ZH 9 nov 1911 Maria Vermeulen, ±23 jr, * 1888.
XIV-d Peter Jan Ambtman, * Kerk Avezaath 1871, zv Martinus Ambtman (zie XIII-n) en Christina van Dijk.
Peter x, ±24 jr, Buren 24 mei 1895 Cornelia van Deest, ±23 jr, * Erichem 1872.
Kind van Peter en Cornelia:
1 Martinus Ambtman, * Erichem 15 juli 1895, † er 4 aug 1895, 20 dg.
XIV-e Hendrikus Snoek, * Kerk Avezaath 19 dec 1866, † 16 feb 1949, 82 jr, zv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Hendrikus x, 22 jr, Zoelen 6 juni 1889 Anna Cornelia Laponder, ±22 jr, * Avezaath 1867.
XIV-f Alida Johanna Snoek, * Kerk Avezaath 17 jan 1869, † 7 aug 1958, 89 jr, dv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Alida x, 25 jr, Voorst 17 feb 1894 Wolter Bomhof.
XIV-g Johannes Snoek, * Kerk Avezaath 19 feb 1871, † 19 jan 1954, 82 jr, zv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Beroep: koetsier.
Johannes:
(1) x, 25 jr, Beusichem 26 feb 1896 Willemina Haagsman, ±27 jr, * Beusichem 1869, † «1911, «42 jr.
(2) x, 40 jr, Beusichem 22 mrt 1911 Johanna van Alphen, 46 jr, * Asch 14 juni 1864, † Beusichem 7 feb 1939, 74 jr, dv Jan van Alphen * Buren 13 okt 1833 † er 22 mrt 1908 x Buren 27 feb 1860 Teuntje Zondag * ±1852.
Johanna is weduwe van Dirk van Mourik (ovl. vóór 1911), met wie zij trouwde Buren 11 mrt 1887.
XIV-h Christiaan Snoek, * Kerk Avezaath 27 juli 1873, † 9 mrt 1951, 77 jr, zv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Christiaan x, 26 jr, 7 juni 1900 Gerritje Maria van Os.
XIV-i Geertruida Snoek, * Kerk Avezaath 31 juli 1875, † Salt Lake City USA 1 juli 1955, 79 jr, dv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Geertruida x, 19 jr, Zoelen 28 feb 1895 Carel Oliekan, 21 jr, * Utrecht 12 mei 1873, † Salt Lake City USA 17 mrt 1942, 68 jr, zv Peter Oliekan x Jacoba van der Horst.
XIV-j Dirkje Snoek, * Kerk Avezaath 15 juli 1878, dv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Dirkje x, 22 jr, 18 juli 1900 Cornelis van Eck.
XIV-k Martinus Snoek, * Kerk Avezaath 7 mrt 1881, † 26 dec 1956, 75 jr, zv Dirk Jan Snoek en Geertruij den Ambtman (zie XIII-u).
Martinus x, 30 jr, Maurik 5 mei 1911 Johanna Hendrika den Ambtman, ±23 jr.
Zie XIV-o voor persoonsgegevens van Johanna.
XIV-l Artje van Mourik, * Wadenoijen 1872, dv Bart van Mourik en Johanna Willemina (Anna Hermina) (den) Ambtman (zie XIII-v).
Artje x, ±22 jr, Zoelen 4 apr 1894 Cornelis Hendrikus van As, ±40 jr, * Zoelen 1854.
XIV-m Hendrina Martina den Ambtman, * Kesteren «3 sept 1875, dv Martinus Hendrikus den Ambtman (zie XIII-w) en Hendrina van der Linden.
Hendrina x, »20 jr, Zoelen 4 mrt 1896 Martinus Verbeek, ±26 jr, * Erichem 1870.
XIV-n Hendrikus Martinus den Ambtman, * Zoelen 1876, † »1930, »54 jr, zv Martinus Hendrikus den Ambtman (zie XIII-w) en Hendrina van der Linden.
Hendrikus x, ±21 jr, Zoelen 5 aug 1897 Jenneke van Breda, ±22 jr, * Zoelen 1875, † Utrecht 27 aug 1930, ±55 jr.
XIV-o Johanna Hendrika den Ambtman, * Maurik 1888, dv Gerrit den Ambtman (zie XIII-z) en Johanna (Eva Janna) Udo.
Johanna x, ±23 jr, Maurik 5 mei 1911 Martinus Snoek, 30 jr.
Zie XIV-k voor persoonsgegevens van Martinus.
XIV-p Johanna Maria van Santen, * Deil 5 jan 1865, † Est en Opijnen 23 nov 1940, 75 jr, dv Cornelis van Santen (zie XIII-ae) en Geerke de Raat (Maat).
Van het overlijden is aangifte gedaan 25 nov 1940. Johanna x, 34 jr, Deil 17 mrt 1899 Nicolaas Pothuijzen, 32 jr, * Opijnen 24 dec 1866, † 30 okt 1948, 81 jr, zv Dirk Pothuijzen * ±1842 x Cornelia van Rekum.
Kind van Johanna en Nicolaas:
1 Cornelia Gerreke Pothuizen, * Opijnen 1900, † er 29 aug 1903, ±3 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 31 aug 1903.
XIV-q Roelofke Hermina van Santen, * Deil 22 feb 1869, † Beesd 6 feb 1939, 69 jr, dv Cornelis van Santen (zie XIII-ae) en Geerke de Raat (Maat).
Roelofke x, 22 jr, Deil 5 juni 1891 Dirk Cornelis Hakkert, ±24 jr, * Beesd 1867, † er 30 juni 1936, ±69 jr, zv Gerrit Hakkert * Beesd 29 aug 1840 † er 20 mei 1868 x Beesd 19 aug 1865 Jannigje Krul * Beesd 25 juni 1835.
Beroep: manufacturier.
XIV-r Maas van Santen, * Deil 1 mrt 1873, † er 9 apr 1963, 90 jr, zv Cornelis van Santen (zie XIII-ae) en Geerke de Raat (Maat).
Beroep: landman.
Maas x, 26 jr, Deil 7 apr 1899 Johanna Geertrui van Dooijewaard, 21 jr.
Zie XIV-v voor persoonsgegevens van Johanna.
XIV-s Hermanus Jan van Santen, * Deil 15 jan 1879, † Opheusden 21 dec 1948, 69 jr, zv Cornelis van Santen (zie XIII-ae) en Geerke de Raat (Maat).
Beroep: landbouwer.
Hermanus x, 25 jr, Deil 20 mei 1904 Johanna Gerdina Hendrika Verbeek, 19 jr, * Deil 26 sept 1884, † Veenendaal 26 mrt 1957, 72 jr, dv Gerrit Verbeek * Varik 4 aug 1859 † Deil 26 feb 1887 x Deil 24 mei 1883 Catharina van Mourik * Deil 1860 † er 17 nov 1931.
Kinderen van Hermanus en Johanna:
1 Geerke van Santen, * Deil 23 okt 1904.
2 Rien van Santen, * Deil 24 sept 1905.
3 Cornelia van Santen, * Deil 20 juni 1908.
4 Diena Pieternella van Santen, * Deil.
5 Cornelis van Santen, * Deil dec 1914, † er 30 mrt 1915, 3 mnd.
6 Bertha Antonia van Santen, * Deil aug 1920, † er 24 jan 1921, 5 mnd.
XIV-t Gerrit Jan van Santen, * Deil 25 okt 1864, † er 19 nov 1945, 81 jr, zv Margrieta Cornelia van Santen (zie XIII-af).
Gerrit x, 30 jr, Deil 2 aug 1895 Aaltje Hol, 21 jr, * Buurmalsen 8 juni 1874, † Deil 3 okt 1912, 38 jr, dv Floris Jan Hol x Gereeke de Jong.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Gerard van Santen, * Deil 1897. Volgt XV-i.
2 Aart van Santen, * Deil 13 aug 1903, † er 17 feb 1905, 1 jr.
3 Willem Dirk van Santen, * Deil 2 apr 1907, † er 16 nov 1907, 7 mnd.
4 Maas van Santen, * Deil 17 aug 1909. Volgt XV-j.
5 Geereke van Santen, * Deil juli 1911, † er 20 sept 1911, 2 mnd.
6 Aaltje Gereke van Santen, * Deil 2 okt 1912. Volgt XV-k.
XIV-u Maas van Dooijewaard, * Deil 1868, † »1917, »49 jr, zv Kornelis van Dooijewaard en Margrieta Cornelia van Santen (zie XIII-af).
Maas x, ±30 jr, Deil 1 apr 1898 Lijdia van Zandwijk, ±31 jr, * Deil 1867, † er 24 mei 1917, ±50 jr, dv Evert Jan Hendrik van Zandwijk * Deil 9 apr 1816 † er 15 apr 1886 x Deil 1 juli 1843 Antonia van Ooijen * Deil 13 sept 1821 † er 10 aug 1901.
XIV-v Johanna Geertrui van Dooijewaard, * Deil 27 apr 1877, † er 27 apr 1939, 62 jr, dv Kornelis van Dooijewaard en Margrieta Cornelia van Santen (zie XIII-af).
Johanna x, 21 jr, Deil 7 apr 1899 Maas van Santen, 26 jr.
Zie XIV-r voor persoonsgegevens van Maas.
XIV-w Johanna Sophia (Hanneke) van Santen, * Deil 3 jan 1876, † er 10 aug 1941, 65 jr, dv Aart van Santen (zie XIII-ag) en Maria van Wagchem.
Hanneke x, 23 jr, Deil 28 dec 1899 Jan Hendrik Cornelis Werner, 23 jr, * Varik 17 dec 1876, † Deil 11 feb 1957, 80 jr, zv Linus Werner * ±1845 x Teuntje Hendrika Huibertje van Aalst.
Beroep: smid.
Kinderen van Hanneke en Jan:
1 Linus Werner, * Deil 14 nov 1903, † er 5 jan 1904, 1 mnd.
2 Aartje Werner, * Deil 12 mrt 1905, † er 20 aug 1905, 5 mnd.
3 Linus Hendrik Werner, * Deil 1907, † Utrecht 31 dec 1915, 8 jr.
Van het overlijden is aangifte gedaan 6 jan 1916.
XIV-x Janna Geertruida van Santen, * Deil 1877, † er 2 nov 1925, ±48 jr, dv Aart van Santen (zie XIII-ag) en Maria van Wagchem.
Janna x, ±33 jr, Deil 17 mrt 1910 Pieter van Mameren, ±31 jr, * Amsterdam 1879, zv Hendrik Gerardus van Mameren * ±1854 x Johanna Hakkert.
XIV-y Johanna Sophia van Santen, * Deil 1884, † Culemborg 14 sept 1918, ±34 jr, dv Johannes van Santen (zie XIII-ai) en Elizabeth Verbeek.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 sept 1918. Johanna x, ±22 jr, Deil 6 apr 1906 Cornelis Verbeek, ±23 jr, * Ophemert 1883, † »1918, »35 jr.
Beroep: bakker.
Kinderen van Johanna en Cornelis:
1 Geertruida Jantje Verbeek, * Deil 1893, † er 5 juni 1911, ±18 jr.
2 Geertruida Jantje Verbeek, * Culemborg 17 juni 1913, † er 7 juli 1913, 20 dg.
Van het overlijden is aangifte gedaan 8 juli 1913.
XIV-z Wilhelmina Johanna Maria van Santen, * Rotterdam 20 nov 1878, † er 16 aug 1909, 30 jr, dv Johannes Hendrikus Abraham van Santen (zie XIII-ak) en Johanna Cornelia Lammers.
Wilhelmina x, 23 jr, Rotterdam 10 sept 1902 Leonardus Johannes Christianus Vollegraaf, ±23 jr, * Rotterdam 1879.
XIV-aa Agnes Anna Maria van Santen, * Rotterdam 8 apr 1888, † Amsterdam 10 mei 1961, 73 jr, dv Johannes Hendrikus Abraham van Santen (zie XIII-ak) en Johanna Cornelia Lammers.
Beroep: (doorgehaald zijn de beroepen handelsagente, hulp in de huishouding, leesbaar staat "zonder").
Agnes x, 60 jr, Amsterdam 1948 Johannes Wilhelmus Fredericus van der Hall, 67 jr, * Amsterdam 8 okt 1881, † Zutphen 1 nov 1962, 81 jr, zv Wilhelmus Fredericus van der Hall * Ottersum 27 juni 1852 † Bussum 1 juni 1934 x Amsterdam 5 nov 1879 Anna Johanna Spaan * Amsterdam 28 okt 1859 † Boxtel 16 nov 1948.
Johannes is weduwnaar van Klasina Antonia Maria van den Brink (1883-1924), met wie hij trouwde Bussum 12 juli 1905. Johannes is weduwnaar van Allegonda Geertruida Muller (1877-1948), met wie hij trouwde Bussum 25 juni 1924.
Beroep: schoenmaker.
XIV-ab Hendrik Stap, * Zoelen 6 dec 1897, † Tiel 1 nov 1984, 86 jr, zv Jan Hendrik Stap (zie XIII-ao) en Grietje van Dijk.
Beroep: veehandelaar.
Hendrik x, 27 jr, Buren 28 aug 1925 Johanna Jacoba Cornelia Bronk, 22 jr.
Zie XIV-by voor persoonsgegevens van Johanna.
Hendrik en Johanna bleven kinderloos.
XIV-ac Peter Stap, * Zoelen 21 juni 1900, † 27 aug 1980, 80 jr, zv Jan Hendrik Stap (zie XIII-ao) en Grietje van Dijk.
Peter x, ±33 jr, ±1933 Marie van Gessel.
XIV-ad Antonie Konings, * Culemborg 1876, zv Hendrikus Konings (zie XIII-ar) en Adriana Sleeuwenhoek.
Antonie x, ±37 jr, Rotterdam 16 apr 1913 Anna Maria Goossens, 39 jr, * Halsteren 11 jan 1874, dv Willem Goossens x Anna Maria Balk.
XIV-ae Teuntje Konings, * Culemborg 15 feb 1877, dv Hendrikus Konings (zie XIII-ar) en Adriana Sleeuwenhoek.
Teuntje x, 20 jr, Culemborg 17 dec 1897 Floris Donker, 29 jr, * Schoonrewoerd 12 apr 1868, zv Florida Donker.
XIV-af Maria Hendrika Konings, * Culemborg 1882, dv Hendrikus Konings (zie XIII-ar) en Adriana Sleeuwenhoek.
Maria x, ±25 jr, Buren 29 mrt 1907 Mias Mattheus van Hoorn, ±23 jr, * Buren 1884, zv Gerrit van Hoorn x Aartje van Gent.
XIV-ag Antonia Johanna van Santen, * Beusichem 3 juni 1900, † er 8 dec 1985, 85 jr, dv Willem van Santen (zie XIII-as) en Jannigje Dirksen (zie XIII-jq).
Antonia x, 26 jr, Beusichem 11 mei 1927 Leendert de Jong, 27 jr, * Beusichem 5 jan 1900, † er 4 aug 1978, 78 jr, zv Ruth de Jong * Beusichem 4 feb 1861 † er 22 dec 1940 x Beusichem 9 nov 1898 Wendelina van Dam * Asch 1857 † Beusichem 22 apr 1940.
Kind van Antonia en Leendert:
1 Ruth de Jong, * Beusichem 28 dec 1932, † er 3 juli 1987, 54 jr.
XIV-ah Albertus Cornelis van Santen, * Utrecht 4 apr 1876, † Haarlem 6 mei 1952, 76 jr, zv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Beroepen: machine bankwerker, 1911 monteur.
Albertus x, 22 jr, Haarlem 13 juli 1898 Geertruida Maria Sophia Piepenbrink, 22 jr, * Voorburg 11 jan 1876, † »1952, »76 jr, dv Pieter Piepenbrink * Haarlem 1842 † Heemstede 16 juni 1903 x Haarlem 3 nov 1869 Anna Maria Bijster * Haarlem 1843 † Schoten-NH 18 juli 1905.
Kinderen van Albertus en Geertruida:
1 Albertus Cornelis van Santen, * Haarlem 28 okt 1898. Volgt XV-l.
2 Geertruida Maria Sophia van Santen, * Haarlem 22 nov 1900. Volgt XV-m.
3 Adrianus van Santen, * Haarlem 29 mrt 1903. Volgt XV-n.
4 Dina Gerritje van Santen, * Schoten-NH 6 mrt 1909. Volgt XV-o.
5 Gerardus Jacobus van Santen, * Schoten-NH 1 juni 1912. Volgt XV-p.
6 Cornelia van Santen, * Schoten-NH 16 mei 1916, † »1940, »24 jr.
XIV-ai Gerardus Jacobus van Santen, * Utrecht 23 okt 1878, † er 22 aug 1953, 74 jr, zv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Beroep: 1901 timmerman.
Gerardus x, 22 jr, Utrecht 30 jan 1901 Maria Catharina Schilte, 23 jr, * Utrecht 6 okt 1877, † er 20 dec 1944, 67 jr, dv Andries Johannes Schilte * Tiel 1855 † Utrecht 14 aug 1923 x Utrecht 31 jan 1877 Johanna van den Brink * Utrecht 1858 † er 1 nov 1939.
Kinderen van Gerardus en Maria:
1 Dina Adriana (Dien) van Santen, * Utrecht 1 juni 1901. Volgt XV-q.
2 Maria Gerarda (Marie) van Santen, * Utrecht 8 apr 1903. Volgt XV-r.
3 Gerardus Jacobus (Gerard) van Santen, * Utrecht 28 aug 1904. Volgt XV-s.
4 Johannes Andreas van Santen, * Utrecht 22 aug 1906. Volgt XV-t.
5 Martina Adriana (Tinie) van Santen, * Utrecht 26 okt 1909. Volgt XV-u.
6 Adrianus Jacobus (Adriaan) van Santen, * Utrecht 4 okt 1913. Volgt XV-v.
7 Pieternella Cornelia (Petronella) van Santen, * Utrecht 25 okt 1914. Volgt XV-w.
XIV-aj Cornelis Martinus (Cees) van Santen, * Utrecht 9 mrt 1881, † er 18 juni 1957, 76 jr, zv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Beroep: kleermaker.
Cees x, 24 jr, Utrecht 14 juni 1905 Petronella Gerarda (Pietje) van der Steen, 24 jr, * De Bilt 19 mrt 1881, † Utrecht 10 dec 1956, 75 jr, dv Johannes van der Steen * Utrecht 30 juli 1849 † er 28 nov 1914 x Utrecht 24 sept 1873 Gerarda Fonville * Utrecht 14 apr 1848 † De Bilt 3 dec 1938.
Beroep: 1905 geen.
Kinderen van Cees en Pietje:
1 Adrianus Johannes Cornelis van Santen, * Utrecht 29 mei 1906. Volgt XV-x.
2 Johannes Marinus Petrus (Joh) van Santen, * Utrecht 19 juni 1907. Volgt XV-y.
3 Petrus Johannes Cornelis van Santen, * Utrecht 28 juli 1908, † er 26 okt 1908, 2 mnd.
Van het overlijden is aangifte gedaan 27 okt 1908.
4 Cornelis Wilhelmus Petrus (Cees) van Santen, * Utrecht 19 dec 1912. Volgt XV-z.
XIV-ak Dina Adriana van Santen, * Utrecht 13 okt 1883, † Schiedam 8 nov 1961, 78 jr, dv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Dina x, 26 jr, Schiedam 3 nov 1909 Cornelis Johannes Schaap, 22 jr, * Schiedam 20 jan 1887, † er 1 aug 1960, 73 jr, zv Johannes Bernardus Franciscus Schaap * Schiedam 26 aug 1858 † »1909 x Catharina Sophia Maria Bakkers * Delfshaven 9 feb 1859 † »1909.
Beroep: 1909 broodbakker.
Kinderen van Dina en Cornelis:
1 Adrianus Cornelis Schaap, * Leiden.
2 Maria Gerarda Schaap, * Schiedam 16 jan 1920, † er 18 jan 1920, 2 dg.
3 Albertus Cornelis Schaap, * Schiedam 18 aug 1922, † er 11 mrt 1923, 6 mnd.
XIV-al Cornelia Wilhelmina van Santen, * Utrecht 28 juni 1887, † Rotterdam 12 okt 1944, 57 jr, dv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Cornelia x, 24 jr, Schiedam 3 aug 1911 Petrus Johannes Koevermans, 24 jr, * Schiedam 17 juli 1887, † Rotterdam 6 juni 1919, 31 jr, zv Wilhelmus Koevermans x Henrica Jacoba Leenderts.
Beroep: graancontroleur.
XIV-am Martina Adriana van Santen, * Utrecht 17 dec 1892, † Rotterdam 8 jan 1971, 78 jr, dv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Martina x, 20 jr, Schiedam 19 juni 1913 Jacobus Antonius Hersbach, 26 jr, * Schiedam 23 dec 1886, † er 11 dec 1955, 68 jr, zv Martinus Hersbach * Kethel 26 mrt 1861 † »1913 x Schiedam 29 jan 1885 Johanna Margaretha Maria Bras * Schiedam 2 dec 1862.
Beroep: 1913 spoorwegwerker.
Kinderen van Martina en Jacobus:
1 Martinus Antonius Hersbach, * Rotterdam. Volgt XV-aa.
2 Adrianus Jacobus Hersbach, * Alkmaar 4 dec 1916, † »1940, »24 jr.
XIV-an Adriana Dina van Santen, * Utrecht 19 mrt 1895, † Rotterdam 13 feb 1966, 70 jr, dv Adrianus van Santen (zie XIII-ax) en Dina Gerritje Geul.
Adriana:
(1) x, 19 jr, Schiedam 16 juli 1914 Theodorus Peitsman, 22 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Schiedam 15 juni 1934
Theodorus, * Schiedam 20 aug 1891, zv Henricus Peitsman * Schiedam 12 dec 1849 † er 14 juni 1893 x Henriette Adriana Smit * Den Haag 1 juli 1849 † Schiedam 14 apr 1912.
Beroep: 1914 slijper.
(2) x, 42 jr, Rotterdam 14 juli 1937 Cornelis Jan van Houwelingen, 39 jr, * Klaaswaal 24 aug 1897, † »1966, »69 jr.
XIV-ao Cornelia Wilhelmina Theodora van Santen, * Utrecht 7 okt 1887, dv Jacobus van Santen (zie XIII-ay) en Johanna Willemina Heijn.
Cornelia x, 44 jr, Utrecht 20 juni 1932 Jan de Graaf, 41 jr, * 15 dec 1890.
Beroep: machine bankwerker.
XIV-ap Jacoba Johanna Petronella Verhagen, * Utrecht 22 feb 1895, dv (Adrianus) Jan Hendrik Verhagen en Mijntje Soes(t)bergen (zie XIII-ba).
Jacoba x, 25 jr, Utrecht 19 mei 1920 Johannes Jacobus Marinus Brouwer, ±26 jr, * Utrecht 1894, zv Jan Brouwer * Hagestein 1868.
XIV-aq Anna Petronella Maria Verhagen, * Utrecht 6 juni 1896, dv (Adrianus) Jan Hendrik Verhagen en Mijntje Soes(t)bergen (zie XIII-ba).
Anna x, 25 jr, Utrecht 8 sept 1921 Cornelis Hendrikus Franciscus Verweij, ±25 jr, * Utrecht 1896, zv Cornelis Verweij * Breukelen-Nijenrode 1870 x Utrecht 4 mei 1892 Johanna Wilhelmina van Amerongen * Utrecht 1868.
XIV-ar Agnes Adriana Schoonhoven, * Utrecht 3 okt 1893, dv Martinus Hendrikus Schoonhoven en Adriana de Groot (zie XIII-bb).
Agnes x, 26 jr, Utrecht 12 nov 1919 Eduard Johannes Huiden, 24 jr, * Utrecht 21 nov 1894, zv Barend Huiden * Maartensdijk 1855 x Utrecht 14 mei 1879 Willemina van der Linden * Utrecht 1856 † er 24 apr 1917.
XIV-as Jacobus Theodorus de Groot, * Utrecht 1885, zv Jacobus Theodorus de Groot (zie XIII-bc) en Maria Galesloot.
Jacobus x, ±24 jr, Utrecht 29 sept 1909 Cornelia van Schaik, ±23 jr, * Utrecht 1886, dv Henk van Schaik x Anthonia Kippersluis.
XIV-at Alida de Groot, * Utrecht 1889, dv Jacobus Theodorus de Groot (zie XIII-bc) en Maria Galesloot.
Alida x, ±26 jr, Utrecht 29 dec 1915 Adrianus Johannes Boss, ±24 jr, * Utrecht 1891, zv Willem Boss x Sybilla Werkhoven.
XIV-au Gerrit Johannes de Groot, * Utrecht 1891, zv Jacobus Theodorus de Groot (zie XIII-bc) en Maria Galesloot.
Gerrit x, ±25 jr, Utrecht 8 mrt 1916 Maria Louisa Jasperse, ±24 jr, * Amsterdam 1892, dv Franciscus Hendricus Jasperse x Rozalia Elisabeth Sebastiana Hegger.
XIV-av Johannes de Groot, * Utrecht 1893, zv Jacobus Theodorus de Groot (zie XIII-bc) en Maria Galesloot.
Johannes x, ±24 jr, Utrecht 31 okt 1917 Hermina Petronella van Wierst, ±21 jr, * Utrecht 1896, dv Wilhelmus van Wierst x Everdina Wissink.
XIV-aw Maria de Groot, * Utrecht 1896, dv Jacobus Theodorus de Groot (zie XIII-bc) en Maria Galesloot.
Maria x, ±19 jr, Utrecht 24 nov 1915 Gerardus Smeding, ±23 jr, * Maartensdijk 1892, zv Reinier Smeding x Jannigje van den Boogaard.
XIV-ax Theodorus de Keijzer, * Utrecht, zv Roelof de Keijzer en Johanna Hendrica van Basten (zie XIII-bd).
Theodorus x Bergen op Zoom 5 nov 1914 Sophia Isabella van Agtmael, * Bergen op Zoom, dv Johannes Baptista van Agtmael x Elizabeth Dries.
XIV-ay Petronella de Keijzer, * Zuilen-Utrecht 1883, dv Roelof de Keijzer en Johanna Hendrica van Basten (zie XIII-bd).
Petronella x, ±24 jr, Zuilen-Utrecht 13 sept 1907 Cornelis Bernardus J. Willekes, ±24 jr, * Maarsseveen 1883, zv Adrianus Willekes x Hendrina Jacoba van Rijn.
XIV-az Christianus Willebrordus de Keijzer, * Utrecht 1885, zv Roelof de Keijzer en Johanna Hendrica van Basten (zie XIII-bd).
Christianus:
(1) x, ±25 jr, Utrecht 15 juni 1910 Johanna Kemp, ±23 jr, * Utrecht 1887, dv Jacobus Kemp.
(2) x, ±34 jr, Zuilen-Utrecht 16 mei 1919 Petronella van Beek, ±36 jr, * Utrecht 1883, dv Adrianus van Beek * Utrecht 1852 † er 7 mei 1888 x Utrecht 3 nov 1875 Gijsberta Maria Oostveen * Utrecht 1851 † er 6 feb 1911.
XIV-ba Roelof de Keijzer, * Utrecht 1889, zv Roelof de Keijzer en Johanna Hendrica van Basten (zie XIII-bd).
Roelof x, ±24 jr, Utrecht 7 mei 1913 Maria Wilhelmina Lensink, ±22 jr, * Soest 1891, dv Jan Lensink x Wilhelmina Stiegelbeek.
XIV-bb Theodora Johanna de Keijzer, * Utrecht 1892, dv Roelof de Keijzer en Johanna Hendrica van Basten (zie XIII-bd).
Theodora x, ±27 jr, Zuilen-Utrecht 15 aug 1919 Ludovicus Johannes Verhoeven, ±32 jr, * Santhoven-België 1887, zv Adrianus Verhoeven x Joanna Maria Heijlen.
XIV-bc Geertruij van Basten, * Utrecht 15 okt 1894, † er 20 juni 1918, 23 jr, dv Albertus van Basten (zie XIII-bf) en Geertruij van den Hoeven.
Geertruij x, 20 jr, Utrecht 25 nov 1914 Benedictus van Meurs, ±24 jr, * Utrecht 1890, † er 28 juni 1917, ±27 jr, zv Louis van Meurs x Catharina van Tiel.
Kind van Geertruij en Benedictus:
1 Louis van Meurs, * Utrecht 24 dec 1914, † .
Beroep: boekdrukker.
XIV-bd Johanna Hendrica van Basten, * Utrecht 16 juni 1897, dv Albertus van Basten (zie XIII-bf) en Geertruij van den Hoeven.
Johanna x, 19 jr, Utrecht 21 juni 1916 Willem de Ridder, ±21 jr, * Utrecht 1895, zv Theodorus de Ridder * Utrecht 1856 † »1935 x Utrecht 12 aug 1874 Margaretha Ransdorp (Randsdorp) * 1851 † Zuilen-Utrecht 1 nov 1935.
XIV-be Hendrica van Basten, * Utrecht 1 feb 1899, dv Albertus van Basten (zie XIII-bf) en Geertruij van den Hoeven.
Hendrica x, 21 jr, Utrecht 18 aug 1920 Hendrik Rebergen, ±19 jr, * Utrecht 1901, zv Hendrik Rebergen x Johanna van den Brink.
XIV-bf Albertus van Basten, * Utrecht 26 jan 1906, † er 28 aug 1975, 69 jr, zv Albertus van Basten (zie XIII-bf) en Geertruij van den Hoeven.
Beroep: loopknecht, matrassenmaker.
Albertus x, 26 jr, Utrecht 23 nov 1932 Johanna Hendrika van Kalleveen, 26 jr, * Utrecht 30 mei 1906, † er 20 aug 1977, 71 jr.
XIV-bg Johanna Hendrika Maria van Basten, * Utrecht 29 sept 1900, † er 9 apr 1993, 92 jr, dv Christiaan van Basten (zie XIII-bg) en Catharina de Klein.
Johanna x, 23 jr, Utrecht 24 sept 1924 J.W. Jansen, † 28 nov 1987.
XIV-bh Geertruida Johanna Maria van Basten, * Utrecht 31 okt 1901, † er 23 jan 1982, 80 jr, dv Christiaan van Basten (zie XIII-bg) en Catharina de Klein.
Geertruida x, 29 jr, Utrecht 19 aug 1931 J.C. van Arkel.
XIV-bi Christina Wilhelmina van Basten, * Utrecht 18 nov 1903, dv Christiaan van Basten (zie XIII-bg) en Catharina de Klein.
Christina x, 23 jr, Utrecht 26 okt 1927 NN.
XIV-bj Christiaan Willebrordus van Basten, * Utrecht 26 aug 1906, zv Christiaan van Basten (zie XIII-bg) en Catharina de Klein.
Beroep: sigarenmaker, timmerman.
Christiaan x, 29 jr, Utrecht 7 juni 1936 Cornelia Tersteeg, 25 jr, * Utrecht 5 sept 1910, † er 18 dec 1985, 75 jr.
Kind van Christiaan en Cornelia:
1 Christiaan Johannes (Chris) van Basten, * Utrecht 14 feb 1935, † er 17 mrt 1998, 63 jr.
XIV-bk Theodora van Basten, * Utrecht 6 apr 1908, † er 28 sept 1994, 86 jr, dv Christiaan van Basten (zie XIII-bg) en Catharina de Klein.
Theodora x, 21 jr, Utrecht 24 juli 1929 Jacobus Cornelis Rams, 22 jr, * Utrecht 14 feb 1907, † er 3 apr 1975, 68 jr, zv Johannes Rams.
XIV-bl Albertus Johannes van Basten, * Utrecht 31 okt 1913, † er 30 apr 1987, 73 jr, zv Christiaan van Basten (zie XIII-bg) en Catharina de Klein.
Beroep: loodgieter.
Albertus x Johanna Antonia Rutting, * 1912, † Utrecht 8 jan 1988, ±76 jr.
XIV-bm Christianus Willebrordus van Basten, * Utrecht 21 aug 1905, zv Hendrikus Jacobus van Basten (zie XIII-bh) en Geertruida de Jong.
Christianus x, 29 jr, Utrecht 17 juli 1935 Theodora Wilhelmina Gijsberta Carbo, 26 jr, * Utrecht 16 okt 1908, † er 1 mrt 1994, 85 jr.
XIV-bn Cornelia van Buuren, * Beusichem 1887, dv Gerrit Jan van Buuren (zie XIII-bi) en Metje van Nuijssenborgh.
Cornelia x, ±26 jr, Beusichem 5 mrt 1913 Gerrit Verweij, ±25 jr, * Beusichem 1888, zv Gerrit Jan Verweij * Beusichem 1864 † »1936 x Beusichem 17 aug 1887 Johanna Wilhelmina de Graaf * Beusichem 1859 † er 30 aug 1936.
XIV-bo Anna Jacoba van Haarlem, * Buren 30 jan 1891, † »2 aug 1939, »48 jr, dv Willem Marinus van Haarlem en Jacoba Cornelia van Santen (zie XIII-bj).
Anna x, 30 jr, Buren 19 aug 1921 Willem van Mourik, ±41 jr, * Geldermalsen 1880, † er 2 aug 1939, ±59 jr, zv Cornelis Dirk van Mourik * Geldermalsen 1850 † »1938 x Geldermalsen 27 mrt 1875 Clasina van Cuijlenborgh * Geldermalsen 30 juli 1854 † er 27 feb 1938.
Beroepen: 1921 loswerkman, 1932 veldarbeider, 1939 landarbeider.
Kinderen van Anna en Willem:
1 Clazina van Mourik, * Geldermalsen juni 1926, † er 20 aug 1926, 2 mnd.
2 Jacob van Mourik, * Geldermalsen feb 1932, † er 27 feb 1932, 27 dg.
3 Jacob van Mourik, * Geldermalsen juni 1934, † er 20 nov 1934, 5 mnd.
XIV-bp Margaretha Jacoba Cornelia Bronk (de Bree), * Amersfoort 18 feb 1886, † er 14 juni 1962, 76 jr, dv Hendrik Bronk (zie XIII-bk) en Alijda de Bree.
Margaretha x, 31 jr, Amersfoort 21 mrt 1917 Jan Willem Karel van Wandelen, 31 jr, * Hilversum 18 aug 1885, † Zeist 24 juni 1979, 93 jr, zv Jan Willem Karel van Wandelen x Wijntje Koster.
Jan is weduwnaar van Anna Heijs (1883-1916), met wie hij trouwde Amersfoort 10 nov 1915.
Beroep: metselaar gemeentewerken.
Margaretha en Jan bleven kinderloos.
XIV-bq Jacoba Cornelia Bronk, * Amersfoort 9 feb 1888, † Assen 30 mrt 1971, 83 jr, dv Hendrik Bronk (zie XIII-bk) en Alijda de Bree.
Jacoba x, 26 jr, Amersfoort 13 mei 1914 Barend Termaat, 30 jr, * Den Haag 11 apr 1884, † Assen 23 juli 1971, 87 jr, zv Barend Termaat x Evertje van de Gees.
Beroep: PTT-beambte.
XIV-br Arris Bronk, * Amersfoort 23 feb 1889, † Duitsland 26 feb 1945, 56 jr, zv Hendrik Bronk (zie XIII-bk) en Alijda de Bree.
Beroep: handelsreiziger.
Arris x, 24 jr, Enkhuizen 22 mei 1913 Antje Schou, 23 jr, * Rijnsburg 10 dec 1889, † Amersfoort 26 okt 1982, 92 jr, dv Maarten Schou x Sophia Mijnsma.
Kinderen van Arris en Antje:
1 Alijda Bronk, * Enkhuizen 14 sept 1914, † er 13 nov 1914, 1 mnd.
2 Sophia Margaretha Jacoba Bronk, * Amersfoort 5 apr 1917. Volgt XV-ab.
XIV-bs Hendrik Petrus Bronk, * Hemmen (Gem. Hien en Dodeweert) 20 juni 1894, † Sittard 31 mrt 1948, 53 jr, zv Hendrik Bronk (zie XIII-bk) en Petronella Francisca van de Gevel.
Beroep: medewerker KRO, onr. goed makelaar.
Hendrik x, 21 jr, Amsterdam 18 aug 1915 Lucia Johanna Cuijpers, 29 jr, * Rotterdam 14 aug 1886, † Vinkeveen 23 mei 1983, 96 jr, dv Petrus Henricus Hubertus Cuijpers x Antoinetta Jacoba Baltussen.
Kinderen van Hendrik en Lucia:
1 Henri Luciën Louis (Harry) Bronk, * Amsterdam 1 mei 1922, † Breukelen 24 mei 1996, 74 jr.
2 Johan Luciën Henri (Jan) Bronk, * Amsterdam 30 mrt 1927, † Wilnis 11 jan 1985, 57 jr.
Beroep: laborant, toneelspeler, acteur.
XIV-bt Hendrikus Balvers, * Culemborg 13 mei 1887, zv Willem Balvers en Anna Bronk (zie XIII-bm).
Beroep: sigarensorteerder, onderwijzer.
Hendrikus x, 29 jr, Egmond aan Zee 30 nov 1916 IJda Blaauboer, ±28 jr, * Egmond aan Zee ±1888, † Hilversum 22 feb 1967, ±79 jr, dv Jochem Jochemsz Blaauboer x Christina Johanna de Groot.
XIV-bu Philippus Balvers, * Culemborg 25 mei 1889, zv Willem Balvers en Anna Bronk (zie XIII-bm).
Beroep: sigarensorteerder.
Philippus x, 27 jr, Culemborg 29 jan 1917 Hendrina Hoolmans, 19 jr, * Culemborg 12 apr 1897, dv George Reinhardt Hoolmans * Culemborg 11 dec 1864 † er 2 feb 1899 x Culemborg 12 mrt 1886 Johanna Rodermans * Culemborg 23 jan 1865 † er 24 mei 1932.
XIV-bv Wilhelmus Marinus Balvers, * Culemborg 24 feb 1891, zv Willem Balvers en Anna Bronk (zie XIII-bm).
Beroep: sigarenmaker, kantoorloper.
Wilhelmus x, 31 jr, Culemborg 17 mei 1922 Geertruida Louisa van Knotsenburg, ±31 jr, * Culemborg ±1891, dv Willem van Knotsenburg x Johanna Scheepmaker.
XIV-bw Maria Balvers, * Culemborg 25 dec 1894, dv Willem Balvers en Anna Bronk (zie XIII-bm).
Maria x, 26 jr, Culemborg 29 juni 1921 Jacob Schmidt, ±28 jr, * Culemborg ±1893, zv Jacob Schmidt x Antoinetta Smit.
Beroep: sigarenmaker.
XIV-bx Gerrit Albertus Bronk, * Buren 1 juli 1900, † Ermelo 24 juni 1970, 69 jr, zv Gerrit Albertus Bronk (zie XIII-bn) en Bartha Johanna Rijnberk.
Beroep: marine.
Gerrit x, 26 jr, Rotterdam 15 dec 1926 Cornelia Catharina Heetman, 23 jr, * Rotterdam 16 juli 1903, † Amersfoort 25 mrt 1984, 80 jr, dv Johannes Gijsbertus Hendrikus Heetman x Adriana de Voogd.
Cornelia trouwde voorheen Rotterdam 1 sept 1920 met Paulus van den Heuvel (geb. 1892). Dit huwelijk werd ontbonden Rotterdam 16 feb 1926 (echtscheiding).
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Gerrit Albertus Bronk, * Vlissingen 22 nov 1927. Volgt XV-ac.
2 Mofinus (Jef) Bronk, * Buren 18 mei 1929, † Schoorl 5 jan 1990, 60 jr.
3 Cornelis Gerard (Cor) Bronk, * Nederhorst den Berg 22 okt 1938. Volgt XV-ad.
XIV-by Johanna Jacoba Cornelia Bronk, * Buren 29 aug 1902, † Tiel 5 juli 1987, 84 jr, dv Gerrit Albertus Bronk (zie XIII-bn) en Bartha Johanna Rijnberk.
Johanna x, 22 jr, Buren 28 aug 1925 Hendrik Stap, 27 jr.
Zie XIV-ab voor persoonsgegevens van Hendrik.
Johanna en Hendrik bleven kinderloos.
XIV-bz Willem Johannes Verkerk, * Zwolle 14 juli 1887, zv Johannes Verkerk (zie XIII-bp) en Theodora Maria Willems.
Beroep: beeldhouwer.
Willem x, 26 jr, Zwolle 2 juni 1914 Martha Maria Koedijk, ±26 jr, * Zwolle 1888, dv Dorus Koedijk x Anna Catharina Koehorst.
XIV-ca Maria Madelina Verkerk, * Zierikzee 23 juni 1889, dv Johannes Verkerk (zie XIII-bp) en Theodora Maria Willems.
Maria x, 30 jr, Zierikzee 23 juli 1919 Lambertus Johannes Guinee, 55 jr, * Zierikzee 20 juni 1864, zv Pieter Franciscus Guinee x Wilhelmina Cornelia Schouten.
XIV-cb Johanna Theodora Verkerk, * Utrecht 9 aug 1891, † Arnhem 27 apr 1967, 75 jr, dv Johannes Verkerk (zie XIII-bp) en Theodora Maria Willems.
Johanna x, 24 jr, Arnhem 24 mei 1916 Gerrit Gijsbertus van Galen, 24 jr, * Arnhem 18 juni 1891, † Den Haag 20 sept 1955, 64 jr, zv Jan van Galen * Barneveld 1862 † Arnhem 27 nov 1934 x Arnhem 8 apr 1891 Johanna Maria van Koppenhagen * Arnhem 1864 † er 14 juli 1936.
Beroep: brievenbesteller.
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Johanna Theodora (Anna) van Galen, * Arnhem 14 mei 1917, † Amersfoort 30 nov 2003, 86 jr.
2 Johannes (Jo) van Galen, * Winterswijk 5 nov 1919, † Arnhem 30 okt 2001, 81 jr.
3 Theodora Maria (Thea) van Galen, * Arnhem 25 nov 1922, † er 3 sept 1993, 70 jr.
4 Gerrit Gijsbertus (Gerrit) van Galen, * Arnhem 9 mrt 1927, † Roermond 9 aug 1991, 64 jr.
XIV-cc Johanna Verkerk, * 1900, dv Dirk Verkerk (zie XIII-bq) en Petronella Johanna Jansen.
Johanna x, ±19 jr, Beusichem 18 dec 1919 Nicolaas Floris Middag, ±20 jr, * 1899, zv Jan Cornelis Middag * Culemborg 1868 † Utrecht 10 mei 1940 x Maurik 16 jan 1891 Anna Jacoba Mauritz * Ravenswaaij-Maurik 1867 † Culemborg 26 apr 1927.
Beroep: kruidenier.
XIV-cd Willem Verkerk, * Beusichem 1896, zv Cornelis Verkerk (zie XIII-br) en Helena de Jong.
Willem x, ±26 jr, Beusichem 6 dec 1922 Wijntje Cornelia Verweij, ±26 jr, * Beusichem 1896, dv Gerrit Jan Verweij * Beusichem 1864 † »1936 x Beusichem 17 aug 1887 Johanna Wilhelmina de Graaf * Beusichem 1859 † er 30 aug 1936.
XIV-ce Teuntje van Santen, * Beusichem 2 aug 1901, dv Jacob Hendrik van Santen (zie XIII-cd) en Maagje van Wakeren.
Teuntje x, 20 jr, Culemborg 21 okt 1921 Hendrik Kemkes, ±20 jr, * Everdingen 1901, zv Hendrik Kemkes x Johanna Cornelia Kleijn.
XIV-cf Johannes van Santen, * ±1917, † , zv Jacob Hendrik van Santen (zie XIII-cd) en Maagje van Wakeren.
Van het overlijden is aangifte gedaan 17 feb 1942.
Beroep: opzichter.
Kind van Johannes uit onbekende relatie:
1 Jacob Hendrik van Santen, * Everdingen 7 feb 1942, † Utrecht 16 feb 1942, 9 dg.
XIV-cg Metje van Zanten, * Dordrecht 1905, dv Cornelis van Zanten (zie XIII-cr) en Maartje Marina Busink.
Metje x, ±21 jr, Dordrecht 18 feb 1926 Jan Visser, ±23 jr, * Zwijndrecht 1903.
XIV-ch Aartje van Zanten, * Dordrecht 1906, dv Cornelis van Zanten (zie XIII-cr) en Maartje Marina Busink.
Aartje x, ±21 jr, Dordrecht 23 dec 1927 Lambertus Prins, ±21 jr, * Dordrecht 1906.
XIV-ci Cornelia van Zanten, * Dordrecht 1910, dv Cornelis van Zanten (zie XIII-cr) en Maartje Marina Busink.
Cornelia x, ±19 jr, Dordrecht 17 jan 1929 Gerrit Lagerweij, ±20 jr, * Veenendaal 1909.
XIV-cj Elisabeth Maria van Zanten, * 22 juli 1915, † 4 feb 1995, 79 jr, dv Arie van Zanten (zie XIII-cy) en Rika Mauritz.
Elisabeth x Johannes Maarten Martinus Streef, † 6 okt 1979.
XIV-ck Flora van Zanten, * »1915, † 11 dec 2001, «86 jr, dv Arie van Zanten (zie XIII-cy) en Rika Mauritz.
Flora x Jan van Maurik, † 12 feb 2000.
XIV-cl Rika van Zanten, * »1916, † 22 nov 2000, «84 jr, dv Arie van Zanten (zie XIII-cy) en Rika Mauritz.
Rika x Rijk Knobbout, † 14 juli 2003.
XIV-cm Arie van Zanten, * »1917, † 4 juni 1997, «80 jr, zv Arie van Zanten (zie XIII-cy) en Rika Mauritz.
Arie x Johanna Cornelia Eeman, † 29 aug 2006.
XIV-cn Florus van Zanten, * Beusichem 17 feb 1922, † Geldermalsen 19 dec 1983, 61 jr, zv Arie van Zanten (zie XIII-cy) en Rika Mauritz.
Kind van Florus uit onbekende relatie:
1 Johannes Wouter Jan (Hans) van Zanten, * Culemborg 18 mrt 1953, † er 19 apr 1975, 22 jr.
Hans bleef ongehuwd.
XIV-co Martha van Zanten, * »1923, † 13 sept 1981, «58 jr, dv Arie van Zanten (zie XIII-cy) en Rika Mauritz.
Martha x Dirk Jan Immink, † 11 dec 1996.
XIV-cp Johannes de Groot, * Utrecht 24 apr 1896, †, zv Johannes de Groot (zie XIII-dg) en Theodora van Os.
Beroep: coupeur, kleermaker.
Johannes x, 26 jr, Utrecht 11 mei 1922 Wilhelmina Johanna Grasmaijer, ±25 jr, * Utrecht 1897, dv Arie Grasmaijer x Jacoba Verhoeven.
XIV-cq Clasina de Groot, * Utrecht 6 juli 1897, dv Johannes de Groot (zie XIII-dg) en Theodora van Os.
Clasina x, 25 jr, Utrecht 7 sept 1922 Jan Hendrik Wormgoor, ±24 jr, * Utrecht 1898, zv Gerrit Hendrik Wormgoor x Deliana Hendrika van de Weerd.
XIV-cr Clazina de Groot, * Utrecht 1897, dv Albertus de Groot (zie XIII-dh) en Alberdina Geertruida van Sandwijk.
Clazina x, ±24 jr, Utrecht 8 dec 1921 Hermanus Hendrikus F. van den Berg, ±24 jr, * Utrecht 1897, zv Jan van den Berg x Heintje Vermeer.
XIV-cs Albertus Kerkmeester, * Utrecht 6 mrt 1893, † Rotterdam? »1963, »70 jr, zv Jacobus Kerkmeester en Anthonia de Groot (zie XIII-dj).
Albertus x, 19 jr, Utrecht 16 okt 1912 Gerritje van Dam, ±20 jr, * Ede 1892, † Rotterdam? »1963, »71 jr, dv Jacobus van Dam x Grada Koot.
XIV-ct Hendrik Kerkmeester, * Utrecht 1897, zv Jacobus Kerkmeester en Anthonia de Groot (zie XIII-dj).
Hendrik x, ±22 jr, Utrecht 13 aug 1919 Marretje Sophia Everdina de Haan, ±20 jr, * Utrecht 1899, dv Hendrik Johannes de Haan x Willemijntje de Bree.
XIV-cu Clasina Kerkmeester, * Utrecht 1902, dv Jacobus Kerkmeester en Anthonia de Groot (zie XIII-dj).
Clasina x, ±20 jr, Utrecht 22 mrt 1922 Cornelis Carolus Tomassen, ±26 jr, * Utrecht 1896.
XIV-cv Willemina van der Zande, * 1897, dv Dirk Arie van der Zande en Cornelia van der Lingen (zie XIII-dl).
Willemina x, ±22 jr, Beusichem 12 nov 1919 Cornelis van Dijk, ±32 jr, * 1887.
XIV-cw Hermanus Spee, * Wijk bij Duurstede 1877, zv Marinus Spee en Alberta Udo (zie XIII-dv).
Hermanus x, ±26 jr, Wijk bij Duurstede 17 dec 1903 Geertruida Bosschaart, ±28 jr, * Zoelmond 1875, dv Adrianus Bosschaart * Maurik 1842 † Beusichem 28 dec 1926 x Beusichem 27 nov 1867 Dirkje van Bentem * Zoelmond 19 sept 1842 † er 30 jan 1920.
Geertruida is weduwe van Antonie Sleeuwenhoek (1857-1901), met wie zij trouwde Beusichem 12 dec 1900.
XIV-cx Jannigje Udo, * Beusichem 1883, dv Antonie Udo (zie XIII-dx) en Catharina Cornelia Vermeulen.
Jannigje x, ±32 jr, Beusichem 17 nov 1915 Willem van den Berg, 30 jr, * Zoelen 18 aug 1885, zv Joseph van den Berg * Kapel-Avezaath 1856 x Zoelen 30 sept 1875 Jannigje Zondag * Geldermalsen 12 dec 1856.
Beroep: 1920 landman.
Kind van Jannigje en Willem:
1 Antonia Josephina (Toosje) van den Berg, * De Bilt 29 jan 1918. Volgt XV-ae.
XIV-cy Geertruida Udo, * Beusichem 1889, dv Antonie Udo (zie XIII-dx) en Catharina Cornelia Vermeulen.
Geertruida x, ±23 jr, Utrecht 20 nov 1912 Jacobus Jurg, ±43 jr, * Utrecht 1869, zv Willem Jurg x Margaretha Doeser.
XIV-cz Catharina Cornelia Udo, * Beusichem 1899, dv Antonie Udo (zie XIII-dx) en Catharina Cornelia Vermeulen.
Catharina x, ±21 jr, Beusichem 24 nov 1920 Barend Wilhelm Marinus Verspuij, ±31 jr, * Zeist 1889, zv Leendert Johannes Verspuij * Zeist 1856 † Utrecht 25 jan 1928 x De Bilt 18 mei 1883 Jansje van Zanten * Zeist 1859 † Utrecht 20 dec 1930.
Beroep: 1920 hamermachinist.
Kinderen van Catharina en Barend:
1 Barend Verspuij.
2 Cornelis (Cees) Verspuij.
3 Marinus (Rinus) Verspuij.
4 Leendert Johannes Verspuij, * Utrecht 13 feb 1921, † Delft 2003, ±82 jr.
XIV-da Cornelia Alida van ’t Hart, * Beusichem 1888, dv Jan van ’t Hart en Elisabeth Abramina Udo (zie XIII-ea).
Cornelia x, ±24 jr, Beusichem 31 juli 1912 Albert van Overbeek, ±28 jr.
Zie XIII-bz voor persoonsgegevens van Albert.
XIV-db Gerdina van Haaften, * Culemborg 7 aug 1910, † Rotterdam 22 juni 1993, 82 jr, dv Leendert van Haaften en Willemina Udo (zie XIII-eg).
Gerdina:
(1) x, 19 jr, Culemborg 24 jan 1930 Everhardus (Evert) van Maanen, 24 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Culemborg 6 juli 1936 (echtscheiding)
Evert, * Rheden 26 aug 1905, † Arnhem 10 sept 1957, 52 jr.
Evert trouwde later Arnhem 29 juli 1936 met Cornelia Aldegonda de Haas (geb. 1911). Dit huwelijk werd ontbonden 1956 (echtscheiding).
(2) x, 26 jr, Amersfoort 9 juni 1937 Wilhelm Bouwman, 25 jr, * Bottrop-Duitsland 7 aug 1911, † Amsterdam 20 dec 1960, 49 jr.
Beroep: rijwielhersteller, boekbinder, chauffeur, monteur.
Kind van Gerdina en Evert:
1 Everhardus Leendert van Maanen, * Arnhem 19 okt 1930, † er 22 okt 1932, 2 jr.
XIV-dc Adrianus Johannes Jacobus van Haaften, * Culemborg 10 mrt 1913, † Amersfoort 10 mei 1994, 81 jr, zv Leendert van Haaften en Willemina Udo (zie XIII-eg).
Beroep: fabrieksarbeider, lasser, schipper.
Adrianus x, 24 jr, Culemborg 13 aug 1937 Jenneke Jansen, 21 jr, * Nieuwerkerk a/d IJssel 8 juli 1916, † .
XIV-dd Willemina van Haaften, * Culemborg 3 juli 1920, † , dv Leendert van Haaften en Willemina Udo (zie XIII-eg).
Kind van Willemina uit onbekende relatie:
1 Leendert van Haaften, * Arnhem 25 nov 1934, † Culemborg 21 feb 1936, 1 jr.
XIV-de Gijsbertus van Zanten, * Beusichem 6 sept 1903, † Leerdam 14 juni 1972, 68 jr, zv Willem Marcelis van Zanten en Wilhelmina de Heus (zie XIII-ej).
Gijsbertus x, 32 jr, Everdingen 12 sept 1935 Hester Cornelia den Hertog, 26 jr, * Everdingen 6 aug 1909, † Schoonrewoerd 25 jan 1950, 40 jr, dv Thomas Cornelis den Hertog x Adriana de Jong.
XIV-df Wilhelmina Anna Maria Lambertina (Mina) Hoebée, * Amsterdam 6 apr 1899, † Oudorp 3 dec 1983, 84 jr, dv Lambertus Hoebée (zie XIII-ez) en Judith Jägers (zie XIII-em).
Mina x, 23 jr, Amsterdam 28 dec 1922 Adriaan van Santen, 30 jr.
Zie XIII-eu voor persoonsgegevens van Adriaan.
Kind van Mina en Adriaan: zie XIII-eu.
XIV-dg Anna Maria Juditha Hoebée, * Amsterdam 27 sept 1901, † Utrecht 13 sept 1987, 85 jr, dv Lambertus Hoebée (zie XIII-ez) en Judith Jägers (zie XIII-em).
Anna x Wilhelmus Marinus (Willem) de Langen.
XIV-dh Johanna Janssen, * »1910, ‡ Beusichem, dv Gerrit Roelof Janssen en Dirkje van Santen (zie XIII-es).
Johanna x Henk van den Enden.
XIV-di Hendrika van Zanten, * Buurmalsen 27 nov 1893, † Culemborg 10 dec 1930, 37 jr, dv Gerrit Johannes van Zanten (zie XIII-ev) en Andrieka Willemiena Buunders (Beunders).
Hendrika x, 20 jr, Culemborg 27 feb 1914 Cornelis de Ruiter, 22 jr, * Culemborg 7 juni 1891, † er 22 aug 1970, 79 jr, zv Frans de Ruiter * Culemborg 11 mrt 1855 † er 17 juli 1939 x Culemborg 22 juli 1881 Cornelia Hendrika van den Ham * Culemborg 1 feb 1863 † Utrecht 13 dec 1928.
Kinderen van Hendrika en Cornelis:
1 Cornelia Hendrika de Ruiter, * Culemborg 12 juli 1915. Volgt XV-af.
2 Gerrit Johannes de Ruiter, * Nieuwerkerk a/d IJssel 15 apr 1917. Volgt XV-ag.
3 Francina de Ruiter, * 15 juni 1919, † okt 2011, 92 jr.
XIV-dj Cornelia van Zanten, * Wadenoijen 8 juni 1895, dv Gerrit Johannes van Zanten (zie XIII-ev) en Andrieka Willemiena Buunders (Beunders).
Cornelia x, 19 jr, Buren 28 aug 1914 Martinus van den Velden, 22 jr, * Buren 16 dec 1891, zv Maarten van den Velden * Tiel 1865 † Buurmalsen 16 mei 1949 x Aartje Willemse * Buren 1864 † er 10 feb 1945.
Beroep: landarbeider, loswerkman.
Kinderen van Cornelia en Martinus:
1 Gerrit Johannes van den Velden, * Buren 26 nov 1914, † Op zee tussen Ambon en Java 7 okt 1944, 29 jr.
2 Aartje van den Velden, * Buren 6 aug 1916, † er 9 mrt 1917, 7 mnd.
3 Aartje van den Velden, * Buren 27 sept 1917, † er 5 mei 1989, 71 jr.
4 Andrika Willemina van den Velden, * Buren 20 mrt 1919, † er 24 nov 1919, 8 mnd.
5 Maarten van den Velden, * Buren 17 dec 1920, † Culemborg 24 mei 2001, 80 jr.
XIV-dk Jacoba Johanna van Zanten, * Buren 1897, dv Gerrit Johannes van Zanten (zie XIII-ev) en Andrieka Willemiena Buunders (Beunders).
Jacoba x, ±18 jr, 10 sept 1915 Gerrit Stap, ±27 jr, * Buren 1888, zv Jan Stap * Zoelen 4 feb 1846 † Buren 12 feb 1916 x Buren 31 mei 1876 Anna Francina Overdam * Buren 1849 † »1916.
Beroepen: 1915 werkmeester, van 1921 tot 1938 fabrieksarbeider.
Kinderen van Jacoba en Gerrit:
1 Frans Stap, * Buren 1920, † er 1 feb 1922, ±2 jr.
2 Stap, levenloos geboren kind, * Buren 20 feb 1921.
3 Frans Stap, * Buren 1923, † er 2 mrt 1929, ±6 jr.
4 Emma Stap, * Buren 1927, † er 26 feb 1929, ±2 jr.
5 Emma Stap, * Buren 1933, † er 4 feb 1936, ±3 jr.
6 Gerardus Jacobus Stap, * Buren feb 1935, † er 30 jan 1936, 11 mnd.
7 Stap, levenloos geboren kind, * Buren 4 apr 1938.
XIV-dl Andries van Zanten, * Buren 1899, zv Gerrit Johannes van Zanten (zie XIII-ev) en Andrieka Willemiena Buunders (Beunders).
Beroep: fabrieksarbeider.
Andries x, ±23 jr, 13 okt 1922 Cornelia Gerdina Smits, ±21 jr, * Buren 1901, dv Hermanus (Mannus) Smits * Buren 1858 x Buren 9 feb 1883 Geertruij van Haarlem * Buren 20 feb 1861 † er 28 aug 1918.
XIV-dm Hendrika (Riek) van Zanten, * Abcoude 21 jan 1909, † Utrecht 19 mrt 1978, 69 jr, dv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Riek x, 28 jr, Utrecht 26 mei 1937 Cornelis Johannes (Nelis) Haring, 30 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Vrije Evangelische Gemeente, Utrecht 26 mei 1937.
Nelis, * Den Haag 17 juni 1906, † Utrecht 2 feb 1979, 72 jr.
Beroep: kachelsmid / gasfitter.
XIV-dn Hermanus (Harrie, Herman) van Zanten, * Utrecht 30 juli 1910, † Soest 1 okt 1976, 66 jr, zv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Beroep: koopman, winkelier (legerdumpgoederen en lederwaren) (naam winkel in Amersfoort: "Belza").
Harrie, Herman x, 22 jr, Utrecht 26 apr 1933 Antonia Egberta (Bep, bijnaam "de Bels") van de Tol, * Utrecht.
XIV-do Jacobus Johannes (Co) van Zanten, * Heer 25 juli 1912, † Zutphen 20 mrt 2001, 88 jr, zv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Beroep: typograaf, drukker, later eigenaar van eigen drukkerij (Planeta, Zutphen).
Co x, 23 jr, Zutphen 30 okt 1935 Johanna Francisca (Jo) Roefstra, 21 jr, * Utrecht 6 mrt 1914, † Zutphen 13 juni 2001, 87 jr.
XIV-dp Mijntje (Wil) van Zanten, * Utrecht 9 apr 1916, † er 2 feb 2001, 84 jr, dv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Wil x, 25 jr, Utrecht 1941 Johannes Jacobus (Jan) Loffeld, 28 jr, * Utrecht 19 nov 1912, † er 2 juni 1969, 56 jr.
Beroep: bloemist.
XIV-dq Cornelia (Corrie) van Zanten, * Utrecht 1 okt 1917, † er 10 juni 1999, 81 jr, dv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Corrie x, 25 jr, Utrecht 1943 Casparus (Casper) van Veenendaal, 30 jr.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats Vrije Evangelische Gemeente, Utrecht 1943.
Casper, * Utrecht 27 juni 1912, † Vleuten 19 mei 1997, 84 jr.
Beroep: glazenwasser.
XIV-dr Antonie van Zanten, * Utrecht 2 juni 1920, † Maarssen 26 apr 1999, 78 jr, zv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Beroep: schoenmaker, arbeider (chemie).
Antonie x, 27 jr, Utrecht 1947 Pietje (Nel) van der Kreeft, 26 jr, * Zuilen-Utrecht 10 nov 1920, † Maarssen 5 dec 1993, 73 jr, dv Cornelis van der Kreeft * Maarssen ±1888 x 1920 Aagje de Man.
Kind van Antonie en Nel:
1 Antonie (Anton) van Zanten, * Utrecht 16 aug 1948, † Venlo-Blerick 14 juni 2007, 58 jr.
XIV-ds Adriana (Adri) van Zanten, * Utrecht 17 juni 1921, † er 24 juni 2003, 82 jr, dv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Adri x, 26 jr, Utrecht 1948 Reindert (Rein) Land, 29 jr, * Utrecht 24 aug 1918, † er 9 mrt 1997, 78 jr.
Beroep: metaalbewerker.
XIV-dt Gerard van Zanten, * Utrecht 1 feb 1925, † er 22 apr 1991, 66 jr, zv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Beroep: arbeider.
Gerard x, 20 jr, Utrecht 1945 Cornelia (Corrie) Baauw, 22 jr, * Utrecht 3 okt 1922, † er 6 mei 1983, 60 jr.
Kind van Gerard en Corrie:
1 Jan Hendrik (Jan) van Zanten, * Utrecht 24 apr 1947, † er 15 juni 1999, 52 jr.
XIV-du Nellie Marie (Nell) van Zanten, * Utrecht 24 apr 1933, † Adelaide (South Australia) 6 nov 2005, 72 jr, dv Antonie (Anton) van Zanten (zie XIII-ex) en Mijntje Gazenbeek.
Kind van Nell uit onbekende relatie:
1 Johanna Francisca Elizabeth (Joanna) de Greef, * Adelaide (South Australia) 17 okt 1969, † er 5 nov 1977, 8 jr.
XIV-dv Cornelia Wilhelmina de Vries, * Culemborg 1901, dv Cornelis de Vries en Juditha Hoebée (zie XIII-fb).
Cornelia x, ±19 jr, Culemborg 10 juni 1920 Dirk van der Biezen, ±22 jr, * Culemborg 1898, zv Hendrik van der Biezen x Nelida Hiensch.
XIV-dw Hendrik Nicolaas de Ronde, * Beusichem 1880, zv Jan de Ronde (zie XI-cs) en Neeltje de Morrée (zie XIII-fc).
Beroep: koopman.
Hendrik x, ±33 jr, Beusichem 30 apr 1913 Johanna Cornelia van Welie, ±32 jr, * Beusichem 1881, dv Jan Cornelis van Welie * Beusichem 28 mrt 1843 † er 28 aug 1919 x Beusichem 2 juni 1880 Engelina de Raad * Beusichem 1845 † er 3 juli 1928.
XIV-dx Elisabeth Jansje de Ronde, * Beusichem 1883, dv Jan de Ronde (zie XI-cs) en Neeltje de Morrée (zie XIII-fc).
Elisabeth x Cornelis Adrianus van Dijk, * Beusichem 1876, zv Cornelis van Dijk * Zoelmond 1832 † «1909 x Maurik 16 apr 1868 Geertruida Maria Lokhorst * Rijswijk 10 sept 1845 † Beusichem 1 dec 1909.
XIV-dy Arie de Ronde, * Beusichem 1890, zv Jan de Ronde (zie XI-cs) en Neeltje de Morrée (zie XIII-fc).
Arie x Johanna Wilhelmina Vos, * Zaltbommel 1890, dv Frederik Antonie Vos x Helena Holewijn.
XIV-dz Gijsbert Pieter de Ronde, * Beusichem 1891, zv Jan de Ronde (zie XI-cs) en Neeltje de Morrée (zie XIII-fc).
Gijsbert x Neeltje van Dam, * Beusichem 1894, dv Cornelis van Dam * Ravenswaaij 1855 † «1941 x Beusichem 11 okt 1893 Hilligje Knobbout * Beusichem 1863 † er 25 okt 1941.
XIV-ea Cornelia Johanna Verkerk, * 1892, dv Cornelis Johannes Verkerk en Maaike de Morrée (zie XIII-fd).
Cornelia x, ±27 jr, 1 mei 1919 Nicolaas Saltzherr, 22 jr, * Culemborg 11 mrt 1897, † Beusichem 4 dec 1957, 60 jr, zv Johannes Saltzherr * Culemborg 26 aug 1867 † er 3 dec 1952 x Culemborg 5 juni 1896 Lena Mudde.
Beroep: smid.
XIV-eb Wilhelmina Lamberta van Glabbeek, * Culemborg 10 feb 1882, dv Cornelis van Glabbeek en Jansje (Jantje) de Morrée (zie XIII-fe).
Wilhelmina x, 23 jr, Culemborg 30 okt 1905 Hendrikus Lambertus Ansems, 23 jr, * Culemborg 11 okt 1882, zv Hendrikus Franciscus Ansems x Cornelia Johanna van Beusekom * ±1846.
XIV-ec Elisabeth Maria Alida van Glabbeek, * Culemborg ±1883, dv Cornelis van Glabbeek en Jansje (Jantje) de Morrée (zie XIII-fe).
Elisabeth x, ±21 jr, Culemborg 19 sept 1904 Arnoldus Marinus Kuilenburg, 25 jr, * Culemborg 28 nov 1878, zv Gerardus Lambertus Kuilenburg x Hendrika Johanna van der Hoeff.
XIV-ed Adriana Jansje Glabbeek, * Culemborg 6 jan 1886, † er 15 okt 1963, 77 jr, dv Cornelis van Glabbeek en Jansje (Jantje) de Morrée (zie XIII-fe).
Adriana x, 26 jr, Culemborg 13 dec 1912 Wouter Leendert Jan Stavast, 45 jr, * Culemborg 18 juli 1867, † er 2 juni 1943, 75 jr, zv Arie Stavast * Culemborg 5 aug 1855 † er 9 jan 1929 x Culemborg 13 apr 1883 Petronella Christina Johanna den Hartog * Leerdam 21 aug 1857 † Culemborg 18 dec 1926.
Kind van Adriana en Wouter:
1 Cornelis (Kees) Stavast, * 1916, † Culemborg 30 aug 1936, ±20 jr.
XIV-ee Cornelia van Glabbeek, * Culemborg 16 juni 1892, † Tiel 22 aug 1983, 91 jr, dv Cornelis van Glabbeek en Jansje (Jantje) de Morrée (zie XIII-fe).
Cornelia x, 25 jr, Culemborg 23 jan 1918 Adrianus Hendrikus Johannes Bronk, 26 jr, * Culemborg 17 okt 1891, † Tiel 6 sept 1930, 38 jr, zv Jan Bronk * Culemborg 7 sept 1868 † er 27 apr 1942 x Culemborg 2 nov 1888 Adriana van den Ham * Culemborg 1868 † er 16 apr 1938.
Beroep: stoelenmaker.
Kind van Cornelia en Adrianus:
1 Jan Bronk, * Culemborg 19 mrt 1919. Volgt XV-ah.
XIV-ef Anthonie Snijer, * Haarlem 11 aug 1902, † Arnhem 21 juni 1942, 39 jr, zv Maarten Cornelis Snijer en Elisabeth Cornelia van Zanten (zie XIII-fm).
Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep: chauffeur.
Anthonie x Maria Louisa van Andel.
XIV-eg Antonie van Zanten, * Heemstede 1905, zv Cornelis van Zanten (zie XIII-fn) en Elisabeth Stoet.
Antonie x, ±25 jr, Stompwijk 25 feb 1930 Maria van der Oest, 21 jr, * Ouderkerk aan de Amstel 29 mei 1908.
XIV-eh Gijsbertje (Gijsje) van Zanten, * Beusichem 19 juli 1917, † Lunteren 7 apr 1998, 80 jr, dv Jacobus (Jap) van Zanten (zie XIII-fp) en Cornelia Verkuil.
Gijsje x, 26 jr, Lunteren 1943 Antonie Burgers, 28 jr, * Lunteren 20 jan 1915, † er 19 nov 1960, 45 jr, zv Reinder Burgers * Ede 1873 x Meintje Cortus * Barneveld 1879.
XIV-ei Antonia Jacoba (Toos) van Zanten, * Beusichem 2 juni 1918, † er 24 jan 1996, 77 jr, dv Jacobus (Jap) van Zanten (zie XIII-fp) en Cornelia Verkuil.
Toos x, 29 jr, Beusichem 1947 Eef van der Heijden, 29 jr, * Beusichem 18 nov 1917, † Ravenswaaij 28 juni 1978, 60 jr, zv Arie van der Heijden * Beusichem 31 aug 1875 † er 31 dec 1953 x Beusichem 22 feb 1907 Johanna (Hansje) de Heus * Beusichem 15 okt 1880 † er 27 nov 1962.
Kind van Toos en Eef:
1 Arie Jacob (Arie) van der Heijden, * Beusichem 6 okt 1949, † er 29 mei 1999, 49 jr.
XIV-ej Hendrikus Antonie Jansen, * Heemstede 21 okt 1912, † Amsterdam 1994, ±82 jr, zv Hendrikus Dirk Jansen en Jacomijntje van Zanten (Santen) (zie XIII-fu).
Hendrikus x, 22 jr, Deil? 19 juni 1935 Gijsberta (Bep).
XIV-ek Gijsberta Maria Jansen, * Heemstede 14 jan 1915, † Haarlem 24 apr 2006, 91 jr, dv Hendrikus Dirk Jansen en Jacomijntje van Zanten (Santen) (zie XIII-fu).
Gijsberta x, 23 jr, Heemstede 3 aug 1938 Antonius Simon Petrus van Houten, 25 jr, * Heemstede 3 dec 1912, † Haarlem 8 mei 1976, 63 jr, zv Antonius Jacobus Maria van Houten * Heemstede 1870 x Bocholt-België 13 jan 1898 Francisca Nouwen * Bocholt-België 1876.
XIV-el Francina Borgstijn, * Culemborg 1888, dv Abraham Borgstijn (zie XIII-fy) en Cornelia Struijk.
Francina x, ±32 jr, Culemborg 28 apr 1920 Arie Martinus Koes, ±30 jr, * Culemborg 1890.
Beroep: koopman.
XIV-em Elisabeth Borgstijn, * Culemborg 1889, dv Abraham Borgstijn (zie XIII-fy) en Cornelia Struijk.
Elisabeth x, ±21 jr, Culemborg 7 dec 1910 Johan Kemp, ±24 jr, * Culemborg 1886, zv Nicolaas Adrianus Kemp * Culemborg 1847 † er 13 juli 1927 x Culemborg 6 nov 1868 Johanna Ferdinandus * Culemborg 1843 † er 9 mei 1905.
XIV-en Jan Borgstijn, * Culemborg 1891, zv Abraham Borgstijn (zie XIII-fy) en Cornelia Struijk.
Beroep: landbouwer.
Jan x, ±22 jr, Culemborg 13 aug 1913 Cornelia Geertruida van Zanten, ±18 jr, * Culemborg 1895, dv Joost van Zanten * Culemborg 4 apr 1858 † er 23 nov 1945 x Culemborg 18 feb 1881 Antonia Sleeuwenhoek * Culemborg 6 mei 1855 † er 20 nov 1920.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Francina Borgstijn, * Culemborg 27 jan 1922, † er 29 jan 1922, 2 dg.
2 Francina Borgstijn, * Culemborg 19 mrt 1923. Volgt XV-ai.
XIV-eo Wilhelmina Antonia van Amerongen, * Langbroek 12 juli 1890, dv Johannes van Amerongen en Petronella Ousen (zie XIII-gb).
Wilhelmina x, 20 jr, Maurik 16 dec 1910 Arnoldus Johannes van Arkel, ±23 jr, * Zoelmond 1887, zv Johannes van Arkel * Zoelmond 9 apr 1850 † er 31 aug 1894 x Beusichem 17 nov 1880 Johanna Petronella van Beusekom (Deutekom) * Beusichem 6 mrt 1860 † Culemborg 26 apr 1940.
XIV-ep Arie Hendrikus van Amerongen, * Maurik 1893, zv Johannes van Amerongen en Petronella Ousen (zie XIII-gb).
Arie x, ±27 jr, Achttienhoven 30 sept 1920 Wilhelmina van de Meent, ±22 jr, * Achttienhoven 1898, dv Gerrit van de Meent x Veldhuizen.
XIV-eq Anthonia van Amerongen, * Amerongen 1897, dv Johannes van Amerongen en Petronella Ousen (zie XIII-gb).
Anthonia x, ±22 jr, Amerongen 13 nov 1919 Cornelis van Zuidam, ±32 jr, * Beusichem 1887, zv Dirk van Zuidam x Neeltje van der Horst.
XIV-er Petronella van Amerongen, * 18 okt 1903, † Maarn 19 apr 1986, 82 jr, dv Johannes van Amerongen en Petronella Ousen (zie XIII-gb).
Petronella x Hendrik Lieftink, * Maarn 26 apr 1900, † Amersfoort juli 1984, 84 jr.
XIV-es Johanna van Zanten, * Utrecht 17 dec 1878, † De Bilt 21 juni 1946, 67 jr, dv Johannes van Zanten (zie XIII-gt) en Antoinetta Piket.
Van het overlijden is aangifte gedaan 24 juni 1946. Johanna x, 31 jr, Utrecht 3 nov 1910 Willem Jacob van der Burg, 31 jr, * Utrecht 8 mrt 1879, † «1946, «67 jr.
XIV-et Nicolaas van Zanten, * Utrecht 3 juni 1880, zv Johannes van Zanten (zie XIII-gt) en Antoinetta Piket.
Beroep: gepensioneerd militair.
Nicolaas x, 36 jr, Amsterdam 27 juli 1916 Marretje ter Beek, 21 jr.
Het huwelijk werd ontbonden 25 feb 1932 (echtscheiding)
Marretje, * Amsterdam 29 aug 1894, dv Wilhelmus ter Beek * Amsterdam 1869 x Amsterdam 31 aug 1893 Johanna Christina Lefering * Amsterdam 1874.
Marretje trouwde later »1932 met Roos.
Kind van Nicolaas en Marretje:
1 Wilhelmus Johannes Nicolaas van Zanten, * Den Helder 10 jan 1917. Volgt XV-aj.
XIV-eu Johannes van Zanten, * Utrecht 30 mei 1886, zv Johannes van Zanten (zie XIII-gt) en Antoinetta Piket.
Beroep: huisschilder, decoratieschilder.
Johannes:
(1) x, 22 jr, Amsterdam 6 jan 1909 Geerdina Catharina van der Meij, 22 jr.
Het huwelijk werd ontbonden Amsterdam 27 sept 1912 (echtscheiding)
Geerdina, * Amsterdam 15 nov 1886, dv Foeke Albert van der Meij.
Beroep: 1909 linnennaaister.
(2) x, 27 jr, Amsterdam 21 aug 1913 Adriana Johanna Theodora Lieder, 22 jr, * Amsterdam 8 feb 1891.
Beroep: ziekenverpleegster.
Kind van Johannes en Geerdina:
1 Antoinetta van Zanten, * Amsterdam 25 apr 1909.
Kinderen van Johannes en Adriana:
2 Frederika Alberdina Johanna van Zanten, * Amsterdam 30 jan 1914, † .
3 Gerdina van Zanten, * Amsterdam 6 mei 1915, † .
4 Johannes van Zanten, * Amsterdam 6 aug 1916, † .
5 Johannes Petrus van Zanten, * Amsterdam 3 nov 1918, † .
XIV-ev Theodora van Zanten, * Zeist 1896, † Utrecht 7 sept 1929, ±33 jr, dv Petrus van Zanten (zie XIII-gv) en Maria Haarmans.
Theodora x, ±33 jr, Zeist 16 mei 1929 Jacobus van Remmerden, ±31 jr, * Zeist 1898.
XIV-ew Leendert van Santen, * Arnhem 1903, † er 20 sept 1943, ±40 jr, zv Simon Adrianus van Santen (zie XIII-gw) en Magdalena Bekker.
Leendert x Maria Josephina Groeneveld.
XIV-ex Jacobus van Santen, * Arnhem 1904, † er 21 dec 1938, ±34 jr, zv Simon Adrianus van Santen (zie XIII-gw) en Magdalena Bekker.
Jacobus x Wilhelmina Hendrika Jeronimus.
XIV-ey Johannes van Schevikhoven, * Utrecht 7 feb 1895, zv Johannes van Schevikhoven en Johanna Maria van Santen (zie XIII-gx).
Johannes x, 25 jr, Heer 25 mei 1920 Gertrudis Reggers, 24 jr, * Heer 6 aug 1895, dv Koenraad Reggers x Gertruid Haessen.
XIV-ez Hendrik Johannis van Santen, * Maurik 28 okt 1904, † Rotterdam 7 okt 1981, 76 jr, zv Jacob (Job) van Santen (zie XIII-hh) en Jacoba Petronella Ruijtenberg.
Hendrik x, 22 jr, Maurik 23 okt 1927 NN.
XIV-fa Cornelia Adriana van Santen, * Waspik (gem.Waalwijk) 18 juli 1906, † Schiedam 29 mei 1971, 64 jr, dv Jacob (Job) van Santen (zie XIII-hh) en Jacoba Petronella Ruijtenberg.
Cornelia x, 33 jr, Schiedam 1940 Johannis van Wamelen, 53 jr, * Mijnsherenland 26 sept 1886, † Schiedam 7 aug 1957, 70 jr.
Johannis trouwde voorheen Schiedam 22 mei 1919 met Jenneke Smits.
XIV-fb Alida Adriana van Santen, * Rotterdam 17 apr 1917, † er 13 jan 1943, 25 jr,