Andries van Santen, Capelle ad IJssel

RAA RBS 387.1 Buren "Fiches Knipscheer"
Transcriptie Begraafboek 1636-1762

Ingericht naar de volgorde der graven, nummering Knipscheer.

Info RAA: Knipscheer was een dominee en archiefambtenaar. Het werk is 'foutloos' en omvat ca 1100 fiches. Knipscheer heeft ook elders (minder omvangrijke) inventarisaties en transcripties gemaakt. Nadere informatie bij RAA niet aanwezig. Origineel in Buren.

Selectie:

1. nov. 1651 dochter van Burgemeester van (der) Lingen
2. 18 [Ju]lij 1653 Peter van der Lingen, vendrich ... van [de] schutteren
3. 25-..-1653 IJnken Ger...d' Vries, de vrouw van de burgemeester
?. febr. 1653 ... van [der] Lingen, de burgemeester
 NB. zie ook nr's 809 t/m 811
 
32. 23-3-1656 Maeijke Verkerck, vrouw van Frans van Limmick
33. 28-6-1670Frans van Limmick, schepen
34. 11-12-1680 de vrouw van burgemeester mr. Cornelis van Limmick, Neeltje van Limmick
35. 28-12-1682Gertje van Limmick
36. 31-3-1684het kind van Frans van Limmick
37. 4-12-1686 Cornelis van Limmick Burgemeester
38. 17-11-1714Frans van Limmick
 
56.fol. 727-2-1644 Rijck van der Lingen, Burgemeester
57.fol. 73-5-1673 de vrouw van Burgemeester Otto van der Lingen
58.fol. 76-10-1679 Otto van der Lingen, Burgemeester
59.fol. 720-10-1681 Ewalt van der Lingen, Burgemeester
 
72 t/m 82.schouten en secretarisgeslacht Ter Borch: Johan, Adriaen, Jan en Bernardt Adriaensz.
83. 26-12-1638 Gerardt van Ewijck, burgemeester
 
90. 21-11-1665 Aryantge, vrouw van Jacob van der Lingen
91. 30-9-1668Jacop van der Lingen
92. 20-10-1670 Eulken Vermaeren, de vrouw van burgemeester Gerit van der Lingen
93. 21-9-1680 Gerit van der Lingen, burgemeester
 
?. 22-12-1643 Rembout de Munter, secretaris van Malsen en Tricht (dat kan niet, zie 772) idem begraven 2-6-1638
 
138. 24-10-1689 Juffrouw Hendrica van der Lingen, vrouw van de heer Philips van Borrevelt
 
141. 14-10-1666 Cornelis Harthals. Het graf behoort aan burgemeester Adraan van Harthals
142.fol.166-2-1673 de vrouw van Aert Andrisse van Santen [dwz. de moeder van 144]
143.fol.1628-10-1678 Jannegen Harthals [zal (zie 144) de vrouw van Andries Aertsen van Santen zijn]
144.fol.1622-8-1682 Andries A[e]rtsen van Santen [diaken NdG-kerk van dec. 1664 tot dec. 1666, bron: Kerkeboek 2, 1645-1685 GA Buren]. Tevens 3 maal buurmeester, ZIE OOK zijn broer Jan nr. 896.
145.fol.1626-10-1700Aert van Santen
 
180. 22-9-1693 Margriet, dochter van Gerrit van Hoove
183. 30-4-1702 de vrouw van Gerrit van Hooven
zie ook 1113 en 1178 t/m 1185
 
302. 19-8-1652 Willem Gerritsen, Burgemeester
305. 26-7-1684vrouw Devree
306. 4-1-1700 de Wedw van Burgemeester Cornelis Vermeulen
313. 17-5-1680 Burgemeester Devree. Dit graf behoort aan burgemeester Cornelis Vermeulen.
 
346.fol.34ca 1660een kind van Antonus De Vreede
359.fol.3427-8-1663 een kind van Antoin De Vreede
360.fol.3422-9-1663 het kind van Antonin De Vreede "bij avont gesoncken"
 
461.fol.3920-1-1694 Aelke van Stuijvenberch, vrouw van Willem Crauwel. De Stuijvenborch's behoren tot een schepenfamilie.
NB. Stuijvenborch heeft een relatie met fam. Sas of Saas.
 
493. 18-4-1716 de dochter van Maes Andriesen van Sante [Lijsbetje * 1678]
495. 4-5-1714 een kind van Arije de Vree [Jannigje of Jan]
497. 18-4-1716 Andries Maase van Santen [Adrianus * 1683]
545. Kersdach 1638 (datum van overlijden) Hendrick Herbertsen
 
597. ... 1640 een kind van Gerardt van der Lingen
599. 1-4-1643 nog een kind van [Gerardt] van der Lingen
 
772. 2-6-1638 Rembout d'Munter, secretaris van Malsen en Tricht, (zie ook na nr. 93: idem, begraven 22-12-1643)
 
809. ... 1636 Cornelis Gerritsen van der Lingen
810. ... 1636 Geertruijt van der Lingen, vrouw van Haijbert Antonis
811. 9-3-1637 een kind van Otto van der Lingen
 NB. zie ook nr's 1 t/m 3
 
847. 16-12-1640 Jan Adriaense van Deventer
 
850. 8-3-1660 Marie Peters, vrouw van Hendrick Rijcken
851. 6-2-1663 het kind van Jan Peetersen van Deventer
852.fol.7714-6-1664 Dirick Jerfasse Krauwel [zie 903 voor vrouw, Lijs Jans]
853.fol.7725-8-1666 het kind van Jilis Peetersen van Deventer
854.fol.771-5-1672 het kind van Jilis Peetersen van Deventer
 zie ook 90-4 t/m 907
 
896.fol.7923-2-1665 Jan A[e]rtsen van Santen [grafreeks wijst op huwelijk met een Cornelissen], zie ook 142 t/m 145
 
903.fol.8027-9-1663 Lijs Jans [de vrouw van Dirck Jeurifaes Krauwel, nr. 852]
904.fol.8015-9-1668 het kind van Jilis Peetersen van Deventer
907.fol.8016-3-1709 Jilis van Deeventer. Zie ook 847, 851 t/m 854
 
955.fol.8817-6-1637 Willem Jerefaessen Crauwel, "dit is de groeff van Jerefaes Crauwel" [Jerefaes Crauwel is vermoedelijk in 1627 gestorven.
Zijn vrouw Maria Geurts [zie 960] komt op 4-1-1628 als weduwe met haar kinderen, waarvan alleen Geurt op dat moment volwassen is, in een akte voor].
956.fol.88... 1643 een kind van Alert Aertsen
957.fol.8814-12-1643 een kind van Dirck Jerefaessen Crauwel
958.fol.8814-11-1644 nog een kind van Aelert Aertsen
959.fol.8831-10-1646 nog een kind van Aert Aertsen [is dan 957/958 ook Aert ?]
960.fol.8813-8-1649 Maeij Geurts "in den Heer gerust" [m.i. is dit Maria Geurts, de weduwe van Jerifaes Crauwel (zie 955)]
961.fol.8824-9-1650 nog een kind van Aellert Aertsen
962.fol.8826-6-1655 Jerefaes, de zoon van Dirck Crauwel
963.fol.8822-11-1661 Geurt Peetersen, zoon van Peter Geurtsen
964.fol.8812-1-1662 Fijken Alerts, dochter van Alert A[e]rtsen
965.fol.885-11-1666 Alert A[e]rtsen van Santen
966.fol.8828-6-1669 Peter Dircksen Crouwel
967.fol.8822-2-1673 Geurt Jerfasse Krauwel (buurmeester 1638)
968.fol.8819-7-1692 een kind van Maes Andriese van Santen
969.fol.884-5-1693 Jannighie Peters Ringel (heeft Peter Geurtsen de naam Ringel aangenomen of gaat het om een ander?)
970.fol.8827-2-1695 een kind van Tijs Bollee [fam. relatie ?]
971.fol.8819-3-1699 (in het origineel van Knipscheer staat bij '3' al een vraagteken geschreven): een kind van Andries van Santen
972.fol.8810-5-1710 een kind van Matijs Bollee [fam. relatie ?]
973.fol.8818-8-1714 De vrouw van Maes Andri[e]ssen van Santen (= Lijsbeth Dircks Crauwel)
974.fol.884-11-1718 Matthijs Bollee [fam. relatie ?]
975.fol.8823-3-1729 Jacob van Erckom
976.fol.8816-1-1739 Anthoni Rijcke van Erckom
977.fol.8830-1-1733 1733 hoe kan dat nou, zal zeer waarschijnlijk 1743 moeten zijn.
De weduwe van Antoni Rijcke (van Erckom)
 
1033. 2-7-1636 de vrouw van burgemeester Pleunis
1034. 31-12-1637 De burgemeester Pleunis
 
1039. 24-8-1635 Jenneken Aerts, weduwe van Jan van Meeten
 
1113. 13-9-1652 Neeltien Aerts, vrouw van Philip van Hoove (zie ook 180/l83)
 
1178. 9-2-1682 het kind van Dirk van Hooven
1181. 6-11-1689 een kind van Dirck van Hooven
1182. 12-3-1691 een kind van Dirck van Hooven
1183. 28-3-1700 een kind van Dirck van Hooven
1184. 5-4-1700 een kind van Dirck van Hooven
1185. 14-3-1710 Dirck van Hooven (zie ook 1113 en 180/183)