Koninklijk gedecoreerden in gemeente Ouder-Amstel

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (vanaf 1994)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud (tot 1996)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (tot 1996)
Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (tot 1996)

Uit publikaties; vorige eeuwen onvolledig.
* geboren, † overleden.
Deze achtergrond: toegekend in 2020.
Ministerie van voordracht:
(BZ) Binnenlandse Zaken; (BZK) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; (EZ) Economische Zaken; (J) Justitie; (JV) Justitie en Veiligheid; (LNV) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; (OCW) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; (OW) Onderwijs en Wetenschappen; (SZV) Sociale Zaken en Volksgezondheid; (VJ) Veiligheid en Justitie; (VW) Verkeer en Waterstaat; (VWS) Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Woonplaats: Av Amstelveen; D Duivendrecht; O Ouderkerk aan de Amstel.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

ptof. J.A. Castelijns, 21 juni 2019
Ontving in 2017 de "Gold Medal life-time achievement award" van de Europese vereniging voor Hoofd-Hals Radiologie,
Onderzocht retinoblastoom (oogkanker bij kinderen); gaf bijbehorende patiëntenzorg.
prof. dr. A.J. Porsius, 26 april 2002 (OCW) D
Hoogleraar Universiteit Utrecht.
dr. M. R. Reuvers, 29 april 1982 D
Directeur 's Rijksbelastingen van de Provincie Noord-Holland te Diemen.
prof. dr. G.B. Snow, 20 september 2002 O
Ter gelegenheid van zijn afscheidscollege aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor de uitstekende wijze waarop hij werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat. Het betrof werkzaamheden in of gerelateerd aan zijn hoofdfunctie als hoogleraar Keel, neus en oorheelkunde en hoofd van de afdeling KNO van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zowel nationaal als internationaal erkenning gekregen voor de behandeling van hoofd- en halstumoren. Voorts heeft hij ook nog belangrijke wetenschappelijke bijdragen geleverd op zijn vakgebied.
mr. P.R. van Stoffelen, 29 april 1983
Sinds 1994 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

on_commandeur_draag.gifCommandeur in de Orde van Oranje-Nassau

mr. P.R. van Stoffelen, 16 mei 1994 O
Had vele functies, o.a. gemeenteraadslid in Ouder-Amstel 1969–1973, Tweede Kamerlid 11 mei 1971 – 17 mei 1994, Eerste Kamerlid 3 september 1996 – 8 juni 1999.
Sinds 28 april 1983 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uitgereikt door Tweede Kamer voorzitter Dolman.
Pieter Reinhard, * Oldenzaal 14 september 1939, † Sassenheim 5 augustus 2011.

on_officier_draag.gifOfficier in de Orde van Oranje-Nassau

prof. dr. L.N. Bouman, 29 april 2003 (OCW) D
Emeritus hoogleraar fysiologie.
N. de Bruin, 25 april 2014 O
mw. drs. M. Bruyn-Hundt, april 1989 D
P. van den Busken, 7 juni 2001
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van zijn bedrijf. Voor de bijdrage die hij met zijn expertise, zowel nationaal als internationaal, heeft geleverd op zijn vakgebied en inzet op vele andere maatschappelijke terreinen.
drs. A.M. van Dorsser, 29 april 1985 O
Hoofd centrale afdeling middelenbeheer bij de Rijksspaarbank en onderdirectuer van de Rijksspaarbank belast met leiding van het pensioenfonds in oprichting van de Postbank n.v.; 25 jaar in dienst van de PTT.
J.L. Evenhuis, mei 1980 O
Bij 50 jaar Rijksluchtvaartdienst, hoofdinspecteur bij directie luchtverkeersbeveiliging.
mw. prof. dr. J.G. Koppe, 1993
Hoofd afdeling Neonatologie AMC.
P.N. Kruyswijk, 29 april 1966 (J)
drs. A. Kuipers, Den Haag 17 mei 2004 (EZ) O
Ruimtevaarder, vanaf Baikonur naar ISS, 175 maal rond de aarde. Uitreiking in Den Haag, door mr. L.J. Brinkhorst, minister van Economische Zaken.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud, 2004.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uitgereikt 2012 in zijn woonplaats Vijfhuizen.
ing. F.J. Sterk, 29 april 1992 D
Wegens verdiensten voor de Europese en Nederlandse Luchtvaart en de effecten welke die hebben voor de positie die Nederland en Europa op dit gebied innemen. Sinds 1958 bij het Luchtvaartlaboratorium. In 1992 werkzaam als koordinator projecten Europese Gemeenschap bij de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium te Amsterdam. Gemeenteraadslid 1986–1988, penningmeester van de Stichting Pensioenfonds NLR, lid van r.k. parochiebestuur Duivendrecht, secretaris-penningmeester van de NVvL en executive-secretary International Council of the Aeronatical Sciences.
Erelid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNNvL).
Honorary Fellow of the International Council of Aeronautical Sciences (ICAS).
Fred, * Amersfoort 27 februari 1936, † 's-Hertogenbosch 15 maart 2020.
drs. R.P.J. van Tetterode, Utrecht 28 april 1995
Via mr. I.W. Opstelten, burgemeester van Utrecht. Vanwege verdiensten als directeur (1981–1994) van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht. Voorzitter woningstichting.

on_ridder_draag.gifRidder in de Orde van Oranje-Nassau

G.L.J. Agricola, 29 oktober 2010 O
Wegens inzet voor zijn natuursteenbedrijf, Cortlever-Agricola uit Diemen en de hele natuursteenbranche. CAO-onderhandelaar en voorzitter en|of bestuurslid van verschillende stichtingen, die alle met de sociale kant van de natuursteenbranche te maken hebben. Lang actief voor NEA Handbal; oprichter van de Rotaryclub Diemen.
prof. dr. H.A.M. van Alphen, 29 april 2009 (BZK) O
Neuro-chirurg VU. Ere-voorzitter World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS). Voorzitter van het CDA, afdeling Ouder-Amstel. Voorzitter van de Parochie Sint Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel.
* Venlo 21 september 1934, † Ouderkerk aan de Amstel 19 september 2009.
prof. dr. C.A.J. Ammerlaan, 24 april 2015 O
J. van Bodegraven, 1994 O
In zuivelindustrie. Vanaf 1984 voorzitter bestuur Rabobank.
Jan, * 24 oktober 1928, † 30 juli 2015.
P.N. Boomars, 7 september 1982 O
Raadslid 1953–1982, wethouder van 4 september 1962 tot 16 oktober 1979.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud 1975.
Piet, * 30 november 1921, † 5 mei 2010.
J. Bredschneijder, april 1971 D
Ruim 40 jaar bij Sociale Verzekeringsbank, chef hoofdboekhouding met rang referendaris.
mw. J.W.J.P. Brummelhuis-Jansen, 18 april 2002 O
Gemeenteraadslid 1982–2002. Uitgereikt door plv. burgemeester Hoobroeckx.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud, 2006.
Johanna Wilhelmina Josephina Petronella, * Breda 22 juni 1944, † Ouderkerk aan de Amstel 3 februari 2016.
R.R. Dayala, 29 april 2005 (VWS) D
Wegens zijn langdurige inzet onder meer op het terrein van de huisvesting-, welzijns- en zorgvoorzieningen voor Surinaamse ouderen in Nederland.
J. Drubbel, 8 juni 1984
40 jarig jubileum bij de scheepswerf 'De Amstel' in Ouderkerk aan de Amstel.
P.S. van Dijk, 1991 O
Plv. hoofd Corda Systeembeheer K.L.M..
R. Frische, 11 april 2002 D
20 jaar gemeenteraadslid waarvan 12 jaar wethouder.
C. de Groot, 26 april 2002 (BZK) O
Burgemeester. Uit handen van de wnd. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, mr. H. Meijdam, onder andere vanwege zijn verdiensten voor de Vereniging De Hollandsche Molen, de Stichting Nationaal Contact Monumenten, de Stichting Jeugdbuitenverblijven, de ANWB, het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
T. de Haan, 31 januari 1970
Scheidend gemeentesecretaris, 35 jaar.
hr. Hennis, 29 april 1986 D
O.a. goed vaderlander tijdens de oorlog.
E. de Haas, 1995 O
40 jaar bij Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, Atoom- en Molecuulfysica.
P. Kiel, 30 april 2002
Uitvoerend musicus (NOS, CBS ed.) en directeur muziekscholen Haarlemmermeer, Leiden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Gorinchem). Tevens dirigent verschillende oratoriumverenigingen.
J. Koolhaas O
21 jaar wethouder, bestuurslid van diverse verenigingen. Banketbakker. Jan, † 1963
J.C. Niesthoven
Joseph Chrétien, * Den Helder 24 oktober 1922, † Amsterdam 30 september 2003.
P. de Nooij, besluit 13 maart 1998 O
Lid van de gemeenteraad.
J.N. Out
Johannes Nicolaas, * Ouderkerk aan de Amstel 12 mei 1921, † er 10 oktober 2004.
B. Rif, december 2016 D
Vele verdiensten op het gebied van veiligheid. Beleidsmedewerker Nederlandsche Bank.
B.H. Sanders, 29 april 1980
Gemeentesecretaris sinds 1 februari 1970. 12 juni 1980 40 jaar in overheidsdienst.
Drager van de gouden erepenning van de Gemeente Ouder-Amstel.
Berend Hermanus, * 3 oktober 1923, † 3 september 2014.
mw. A. Schrage-Buitenbos, 29 april 2004 (J) O
P.J. Slothouwer, 1966 (OW) D
Inzet voor het vak Lichamelijke opvoeding in het Basisonderwijs en voor de gymnastiekvereniging.
* 1 januari 1906, † 25 maart 1976.
H.W. Sonnenberg, 1995 O
Werkte voor diverse waterschappen.
Hendrik Willem, * 8 april 1931, † 10 oktober 2014.
mw. J.C. Stam-Lazonder, 1994 O
Ned. Christelijke Vrouwenbond.
J.H. van Twisk sr., 29 april 1981 O
O.a. grondlegger jeugdherbergwerk in Nederland.
Jacob Hendrik, * Ouder-Amstel 11 oktober 1931, † Haarlem 15 februari 2014
T.L.Vaal, 24 april 2020 (JV) O
43 jaar inzet bij Gemeentepolitie Amsterdam, regiopolite Amsterdam Amstelland en de Nationale Politieregio Amsterdam.
L. Alvares Vega, 29 april 1970
Bewaarder Portugees Israëlitische gemeente te Amsterdam.
mr. J.M.F.X. van Veggel, 29 april 2003 (BZK) O
P. Verberne, maart 1994
Bij einde 33 jaar raadslid. Raadslid KVP 1960–1974, raadslid CDA 1974–1994, wethouder 1972–1973.
Eremedaille Gemeente Ouder-Amstel in goud, 1986.
Piet, * Enkhuizen 25 november 1927, † Amsterdam 11 december 2009.
A. Vermeer, 20 juni 2019
Wegens professionalisering van bouwbedrijf Dura Vermeer.
J.W. Vogelpoel, 29 april 1985 D
25 jaar administratie griffie arrondissements rechtbank Amsterdam; 25 jaar hoofdbestuurslid Bond van Ambtenaren bij de Rechterlijke Macht en andere met rechtsmacht beklede instellingen.
Jac. Wagenaar, 1986 O
Ter gelegenheid van 40 jaar werkzaamheid bij Sociale Verzekeringsbank.
mw. M.K. Westerheijden-Brandse, 28 april 2000 (BZK) O
Divers vrijwilligerswerk, o.a. sinds 1982 bestuurslid 'Viering Nationale Feestdagen'.

on_lid_draag.gifLid in de Orde van Oranje-Nassau

mw. E.J. van As-Coevert, 29 april 2011 (VWS) O
Besluit 13 december 2010. Sinds 1983 vrijwilligster van het Nederlandse Rode Kruis, 2000–2012 bestuurslid van afdeling Ouder-Amstel. Organiseerde vele sociale activiteiten en uitstapjes. Gaf veel mensen aandacht.
Cornelis Marinus Backer, 3 mei 2013 O
o
KB 16 april 2013. Vele verdiensten voor de sport, met name wielrennen, voetballen en schaatsen.
Cor, * Nieuwer-Amstel 4-5-1926, † Ouderkerk aan de Amstel 17-5-2019.
G-J. Baerents, 26 april 2018 (BZK) D
Wegens inzet voor met name CTO’70 Volleybal en vanwege zijn raadslidmaatschap voor de PvdA gedurende elf jaar.
J. Bakker, 29 april 2003 (BZK) D
T.W. Bakker, 24 april 2020 (LNV) O
39 jaar vrijwilliger en vanaf 1983 voorzitter van Amateur Tuinders Vereniging in Ouderkerk aan de Amstel.
1998-2003 voorzitter van de Christelijke Sportvereniging Ons Samenspel Doet Overwinnen.
mw. M. van Barneveld-Götte, 26 april 2017 (BZK) O
K.B. 17-2-2017.
A. van Beek, 19 november 2010 O
25 jaar bij de vrijwillige brandweer. Voor langdurige inzet voor de veikigheid van de gemeenschap in de regio en in Ouderkerk an de Amstel in het bijzonder.
T.G. Beukeboom, 27 april 2007 (BZK) D
Voor langdurige activiteiten op het gebied van sport, welzijn, cultuur en kerkelijk leven. Hij heeft onder andere zeer veel werk verzet voor CTO'70.
mw. S. Beukema-Kuiper, 29 april 1997 O
30 jaar vrijwilligers werk afdeling Duivendrecht Stichting Unie van Vrijwilligers, vanaf maart 1976 voorzitter van U.V.V. Soos.
Sanne, * Saaksum 11 augustus 1926, † Duivendrecht 31 december 2014.
mw. J.W. Blom-Jaques, 17 april 2009 D
O.a. lerares geschiedenis Spinoza lyceum in Amsterdam, trouwambtenares, voorzitster Historische Kring, medeoprichtster St. Oud-Duivendrecht, medewerkster Gemeentelijk Historisch Museum, flamboyante verschijning.
T. de Boer, 17 november 2017 O
26 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Ouderkerk aan de Amstel
G.J.J. Bosma, 26 april 2016 (VWS) O
25 Jaar vrijwilliger bij badmintonvereniging Ouderkerk (BVO), Sint Urbanusparochie, Stichting Vrienden van het Pontje en de Zonnebloem. Mantelzorger.
mw. G.M. Bouman-Passchier (BZK) 29 april 2011 D
Besluit 23 december 2010. Oprichtster, penningmeester en secretaris van vele organisaties. Secretaris 4-Mei comité Duivendrecht vanaf 1993. Penningmeester Cultuurplatform Ouder-Amstel vanaf 2008. Bestuurslid Muziekcollectief.
A. Brouwer, 27 april 2012 (BZK 27 maart 2012) O
Vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel en de Amstelkerk.
Alex, * 22 november 1930, † 20 februari 2017.
H. de Bruin, 15 maart 2004 O
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum en afscheid als voorzitter van WTC De Amstel, voor zijn inspanningen gedurende geruime tijd ten bate van de samenleving en het stimuleren van anderen.
J. Burggraaf, 27 april 2001 (J) O
Inzet voor het welzijn van leden van de Hervormde Gemeente. 24 Jaar ouderling.
J. Coevert, 26 maart 2014 O
20 Jaar raadslid voor het CDA.
W.J.J. Compier, 24 april 2015 Av
J. Cuiper, 14 oktober 2005
Bij afscheid, na 28 jaar, van de vrijwillige brandweer van Ouder-Amstel. Wegens bijdrage aan de openbare veiligheid in de gemeente en de regio.
mw. T.H. Daemen-Jansen, 25 april 2014 O
S.M.R. Dayala, 25 april 2008 (BZK) D
Voor het zich gedurende geruime tijd inspannen ten bate van de samenleving en het stimuleren van anderen.
mw. G. Dokter-Westerheijden, 26 april 2017 (VJ)
K.B. 19-4-2017. Woonplaats Uithoorn, uitgereikt in Ouder-Amstel.
H.D. Dubbis, 25 april 2014 O
P. Ende, 10 november 2005 D
Ter gelegenheid van zijn functioneel leeftijdsontslag als politieambtenaar op 27 oktober 2005, voor het stimuleren van anderen en omdat hij een zeer wezenlijke bijdrage leverde en levert aan de dagelijkse politiezorg in ons land, in het bijzonder op het gebied van de uitoefening van opsporingsbevoegdheden.
J.M. Gersen, 26 april 2017 (BZK) D
K.B. 17-2-2017.
P.M. Gravemaker, 27 april 2012 (BZK 27 maart 2012) D
Activiteiten bij de vroegere Dorpsraad Duivendrecht en tegenwoordig Coherente.
M. Hagenaar, 28 april 2006 (J) O
Voor zijn bijzondere inzet als 'ambassadeur' van de Portugees-Israëlitische Begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel en zijn activiteiten voor de Nederlands Hervormde Kerk in Gorinchem en Ouderkerk aan de Amstel.
Machiel, * Giessendam 10 juni 1927, † Amstelveen 16 februari2018.
L. Hess, 29 april 2005 (OCW) D
Wegens zijn langdurige muzikale activiteiten die ten goede komen aan de (lokale) samenleving.
Leendert, * 30 oktober1920, † 15 oktober 2011.
mw. M.J. van der Hoek-Out, 28 april 2006 (BZK) O
Voor haar langdurige intensieve inzet voor haar zieke en oudere medemens en haar activiteiten voor het zwembad in Ouderkerk aan de Amstel.
mw. D. Hogenhout-Nagel, 25 april 2014 O
C.J.J. Houweling, 24 april 2015 D
mw. I.G.M. Houweling-Andriessen, 24 spril 2015 D
A.H. Huisman, 17 december 2007 D
Bij afscheid van de vrijwillige brandweer. Wegens zijn langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio.
Arjen Harm, † juli 2012.
mw. M.L.L. Jansen-Bart, 25 april 2008 (VWS) O
Voor haar belangrijke bijdragen aan de voortgang van de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse EHBO-vereniging, afdeling Ouderkerk aan de Amstel. Zij zet zich zowel in als hulpverlener alsook als instructeur voor de jeugd EHBO.
M. de Jong, 14 oktober 2005
Bij afscheid, na 25 jaar, van de vrijwillige brandweer van Ouder-Amstel. Wegens bijdrage aan de openbare veiligheid in de gemeente en de regio.
Kars, april 1992
Ruim 30 jaar actief als kaderlid van de Hout- en Bouwbond CNV, waarvan sinds 1974 als afdelingssecretaris. Ouderling in de Hervormde gemeente Ouderkerk aan de Amstel. Meer dan 40 jaar actief lid van de Ouderkerkse voetbalvereniging OSDO.
R. Klooster, 20 april 2005 O
Versierselen uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VPDM op 20 april 2005 door burgemeester Nawijn. Sinds 1978 penningmeester voor de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (VPDM). Gelijktijdig penningmeester van de Stichting Van de Venfonds en lid van de Raad van Toezicht van de Adolphina Swijterstichting.
mw. A.A. Klopping-de Ruijter, 26 april 2017 (OCW) D
K.B. 16-1-2017.
mw. A. Koetsier-Griffioen, 26 april 2002 (BZK) O
mw. C.C.M. Korrel-Wolvers, 5 juni 2014 O
12 jaar raadslid, beëdigd tot wethouder.
mw. A.H. Kroese-Buijs, 29 april 1999 (VWS) D
Secretaris van De Zonnebloem afdeling Duivendrecht.
mw. C.M.A. de Kuiper-Barlag, 29 april 2005 O
Wegens haar buitengewone inzet voor kwetsbare groepen mensen in Albanië.
H.A. Lammers, 29 april 2010 O
In de zeventiger jaren bestuurslid van de H. Urbanusparochie en het Rooms Katholiek schoolbestuur in Ouderkerk aan de Amstel. Erevoorzitter van het bestuur van de brancheorganisatie Boleka (Bond Leveranciers Kantoorvakhandel) in Den Haag en wegens andere vrijwilligersfuncties.
L.P.J. Landgraf, 29 april 1999 (VWS) O
Vice-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Ouder-Amstel.
mw. C.K. van der Lee-Verheul, 26 april 2012 O
KB 18 december 2012. Werkzaamheden voor de EHBO en de LOTUS-vereniging. Sinds begin jaren 1990 geeft zij op vrijwillige basis les aan leerlingen van de basisscholen in Ouderkerk aan de Amstel.
F.B. van der Linden, 26 april 2019 (BZK) O
wegens een scala aan vrijwilligerswerk.
mw. J.K. Maijenburg-van den Ende, 27 april 2007 (BZK) D
Voor inzet gedurende lange tijd op het gebied van welzijn. Zij was jarenlang vrijwilligster in het Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch.
† mei 2016.
J. Molleman, 28 april 2006 (VWS) O
Wegens zijn langdurige inzet op het terrein van de schaatssport en met name voor IJsclub "De Amstelbocht" te Ouderkerk aan de Amstel.
Jan, * 14 april 1927, † 10 april 2015.
J.J. Nieuwendijk, 25 april 2014 O
J.W. van den Oever, 29 april 2009 (BZK) O
Penningmeester voor Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS) en Stichting Anna Poot. Sinds 1990 verbonden aan het Gemeentelijk Historisch Museum.
H. Out, 27 april 2008 O
Bij 111-jarig bestaan bakkerij. Wegens verdiensten voor Winkeliersvereniging De Amstel en de inwoners van Ouderkerk aan de Amstel.
S.D.A. Paul, 25 april 2014 O
mw. M.D. Pennink-Clous
Marianne Debora, * Oosterbeek 4 september 1940, † Ouderkerk aan de Amstel 9 januari 2004.
W. Pietersen, 18 april 2002 O
16 jaar gemeenteraadslid.
mw. A.H. Quirijnen-Cocx, 10 september 2011 D
Na onthulling beeld met eerste steen. Voor jarenlange organisatie van alles wat Duivendrecht aangaat.
mw. W.H. Roebersen-Prijt, 26 april 2018 (VWS) O
1969–1981 vrijwilliger bij de Nederlandse Vereningng van bioMedisch Laboratoriummedewerkers.
Sinds 1992 aktief voor de EHBO afd. Ouderkerk aan de Amstel en vanaf 1997 voor het Amstelbad.
H. van Rooij, 27 april 2012 (BZK 27 maart 2012) O
Activiteiten voor de Belangenvereniging Sluisvaart-Hoofdenburg.
mw. S.C. van Rookhuijzen-Steensma, 26 april 2005 O
Onder andere wegens haar langdurige (bestuurlijke) activiteiten voor de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. Burgemeester Nawijn reikte de onderscheiding op 26 april 2005 uit tijdens de Bondsdag van CGV.
mw. A.J. Roos-Kramer, 10 mei 2008 O
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Amstelbad. Voor het zich geruime tijd inzetten voor de handbalsport en met name voor de zwemsport als vrijwilliger/coördinator van de Stichting Amstelbad.
mw. A.E.A. Sala-van Os, 29 april 2009 (BZK) O
Bestuurslid van onder andere Stichting Amstelbad. Activiteiten voor het kleinkoor Collegium Vocale Consonant. Telefoonvrijwilliger bij de SAS Telefonische Hulpdienst Amsterdam.
mw. D.N. van 't Schip-Stoeckart, 25 april 2014 O
mw. M.M. Scholte-Tunissen, 26 april 2002 (BZK) O
P. Slager, 26 april 2017 (BZK) O
K.B. 6-2-2017.
W. Slokker, 26 april 2018 (OCW) O
Wegens inzet voor het Oranjecomité en de Protestantse kerk in Ouderkerk aan de Amstel.
H.M. Smit, 26 april 2013 O
KB 19 oktober 2012. Verdiensten voor de IJsclub De Amstelbocht, 33 jaar bestuurslid. Één van de oprichters van de Ronde Hoeploop, die sinds 1984 ieder jaar wordt georganiseerd.
W.W.Smit, 24 april 2020 (JV) D
Bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer Duivendrecht.
L.J. Smits, 28 april 2006 (BZK) D
Voor zijn langdurige activiteiten op het gebied van politiek, welzijn en ten behoeve van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO).
Leo, * 28 november 1940, † Amsterdam 15 maart 2007.
G. Splinter, 26 april 2016 (BZK) O
Vrijwilliger technisch onderhoud bij Stichting Vrienden van het Pontje. Bij organisatie van Oranjeweek, Koningsdag, Amstelzomerfestival en Pure Markt.
K. Stam, besluit 13 maart 1998 O
Lid van de gemeenteraad.
mw. B. van Stegeren-van de Bunt, 29 april 2009 (J) O
Bestuurslid voor Sociale Hulp van de PKN in Ouderkerk. Bestuurslid Afdeling Ouder-Amstel van het Ned. Rode Kruis. Actief voor het India-project van Margreet van Coeverden.
mw. G. Streefkerk-Verkerk, 29 april 2003 (BZK) O
mw. G.J. Stronks-de Mos, 26 april 2002 (BZK) O
W. Teerink, 29 april 2003 (BZK) O
T. Verkaik, november 2012
Wegens zijn vele verdiensten voor de veiligheid van de gemeenschap van Duivendrecht, ouderkerk aan de Amstel en de regio.
1 september 1985 – 1 februari 2012 vrijwilliger bij de brandweer Ouder-Amstel.
H.M.A. Verstegen, 28 april 2006 (BZK) D
Voor zijn langdurige activiteiten op sportief terrein voor CTO'70 en als volksvertegenwoordiger.
A. Vink, 26 april 2002 (J) D
Lid van de kerkeraad / kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Westerkerk, tevens lid van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Amsterdam.
A. Vink, uitreiking in Stichtse Vecht 26 april 2018 (OCW) O
Sinds 1992 korenmolenaar van de Ruiter in Vreeland. Leidt vanaf 1994 molenaars op.
Sinds 1998 bestuurslid en vicevoorzitter van de volkstuinvereniging Natuurgenot in Ouder-Amstel.
mw. E.D. Vink-Touw, 26 april 2013 O
KB 16 november 2012. 26 jaar vrijwilliger in de Openbare bibliotheek in Ouderkerk aan de Amstel.
A.G.C. Vogel, 24 april 2015 O
H.C.J.W. van der Voort, 27 april 2012 (VWS 11 februari 2012) O
Werkzaamheden voor het Koninklijke Visio Expertisecentrum en het Koninklijke Nederlandse Geleidehondenfonds (KNGF).
* Arnhem 12-12-1947, † Ouderkerk aan de Amstel 13-7-2018.
L.J. de Vré, 29 april 2011 (BZK) D
Besluit 6 april 2011. Vrijwilligerswewrk sinds 1973. Voorzitter Stichting Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt Amsterdam 1979-1986. Voorzitter Raad van Toezicht van de Woningstichting Oudere-Amstel (nu Eigen Haard) 1998-2009. Lid Raad van Advies en Toezicht Stichting Vrienden van 't Reijgersbosch 2000-2011. Stichting Dorpsraad Duivendrecht, secretaris en penningmeester 1990-1993, voorzitter -2007. Voorzitter Coherente 2007-2011.
Penningmeester Raad van Toezicht Stichting Cultureel Jongeren Paspoort vanaf 2005.
Bestuurslid Stichting tot bevordering Maatschappelijke Participatie vanaf 2009.
G.A. Vuurmans, 31 oktober 2003 O
Bij zijn afscheid van de vrijwillige brandweer van Ouder-Amstel. De heer Vuurmans heeft gedurende 35 jaar deel uitgemaakt van de brandweer en werd onderscheiden voor zijn langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio.
W.B.M. van der Vuurst, 25 april 2008 (VWS) D
Voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van de sport en met name voor CTO'70.
J. Wagenaar, 5 april 2014 O
Vrijwilligerswerk voor de Protestantse kerk, Stichting Kurk en ijsclub De Amstelbocht.
Joop, * 4 juni 1961, † Ouderkerk aan de Amstel 7 mei 2014.
J.C. Wesseling, 29 april 2005 (BZK) D
Vanwege zijn langdurige activiteiten bij de Vrijwillige Hulpdienst Duivendrecht en de Stichting d' Oude School.
Jan, * Broek in Waterland 7 april 1926, † Amsterdam 25 november 2011.
F.T.W. Westerheijden, 24 april 2015 O
mw. J.A.M.M. Wielinga-Out, 25 april 2014 O
N.A.M. van Wieringen, 24 april 2015 O
T.H.M. Witmond, 26 april 2016 (VWS) D
Jarenlang bestuurslid en instructeur bij EHBO Duivendrecht, gaf kinderen in Duivendrecht jeugd EHBO.

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud

Uitgereikt tot 1996.
T.N. van den Berg, 20 april 1979 O
Bij functioneel leeftijdsontslag. Groepscommandant rijkspolitie Ouder-Amstel.
mw. B.L. van Beugen, Den Haag 1992 (VW) O
Sinds 1954 werkzaam bij de KLM. Het overgrote deel van haar tijd in een secretaressefunctie. In 1992 werkzaam voor het Hoofd Vliegdienst van de Divisie Operations. Uitreiking door de Minister van Verkeer en Waterstaat.
C.J.A. Bieshaar, 1973 D.
Als jong-maatje kwam hij bij wagenmakerij Schipperijn. In 1935 nam hij het bedrijf over, samen met heer Schuttel. Ook was hij actief in verenigingen en in de gemeentelijke politiek (CDA).
† 1987, 75 jaar oud.
J. Bleek, ≤ 1 december 1932
Ambtenaar ter secretarie te Ouder-Amstel
A.G. Bleumink,
Arnoldus Gerardus, * Kornwerderzand 19-3-1933, † Ouderkerk aan de Amstel 28-11-2018.
T.C. van Bodegraven, 29 april 1961 (BZ) O
Wethouder van Ouder-Amstel.
F.H.W. de Bruijn, 29 april 1964 (EZ)
Hoofvertegenwoordiger bij M.H. Boas N.V. te Amsterdam.
G.A. de Graaf, 1995 D.
42 jaar bij Transport- en Verhuisbedrijf van de firma A.J. Deudekom te Duivendrecht. Verdienstelijk voor handbaljeugd.
P.P. Janssen, 27 april 1983
Directeur Rabobank.
C.H. de Jong
Raadslid voor KVP fractie 1934-1962. * Ouder-Amstel 12 november 1891, † 13 augustus 1969.
F. Schreuder
Franciscus, * Amsterdam 9 mei 1927, † Dokkum 8 juni 2007.
J.M. Straver, 1994 O
Bestuurslid polder De Ronde Hoep 1950–1979.
J. van der Velden, 9 mei 1970
Bij 50 jaar jubileum muziekvereniging Crescendo, 45 jaar lid, vele jaren voorzitter.
H.P. Weesendorp, april 1977 O
Bij 150 jaar bestaan Drijfhout edelmetaalbedrijven te Amsterdam, 30 jaar chef laboratorium.
H.L. Wind, 29 april 1959 (J)
Adjunct Rijkspolitie te Ouder-Amstel.
A.J.F. Witmond, 14 mei 1969 O
40 jaar ambulancedienst. † Ouderkerk eind 1980, bijna 80 jaar oud.

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver

Uitgereikt tot 1996.
mw. C. Baas, 1991
Bij 40 jarig bestaan NEA voetbal. Medeoprichter NEA.
H.P. Bakker, 29 april 1982 O
Voorzitter Nationale Feesten.
E.A. van den Berg, 1 augustus 1990 O
40 jaar Geveke Zwaar Materieel, Amsterdam.
H. Bruins, 1989 O
Bij einde loopbaan als Gemeentebode.
H.P. Compier, 29 april 1975 O
Maakte zich 50 jaar verdienstelijk voor diverse feesten op Koninginnedag en Bevrijdingsdag.
Voorzitter ijsclub 1936–1961, voorzitter RK middenstandsvereniging 1941–1953, lid gemeentelijke oudheidskamer.
A. Coops, 1973.
H. van der Drift, 30 augustus 1938
Machinist van het gemaal van de polder "de Nieuwe Bullewijk".
J. Drubbel, 8 juni 1984 O
40 jaar bij Scheepswerf De Amstel.
mw. C.M.W. Geldof, 1976.
K. Hulzebos, augustus 1903
Brigadier-titulair de Rijksveldwacht te Ouder-Amstel. K.B. 27 augustus 1903.
mw. N. de Jager, 1976.
Zuster.
B.M. Jansen, april 1977, goud of zilver D
40 jaar werkverband bij Wifac te Amsterdam, grafische sector.
Chefmonteur, bestuurslid pensioenfonds van de onderneming.
G. de Jong, 6 januari 1981 O
40 jaar bij behangselpapierfabriek, chef inkoop te Amsterdam.
H. Kars, 29 april 1992 O
30 jaar kaderlid Hout- en Bouwbond C.N.V..
K. Kat, 1 juli 1969 D
40 jaar bij Continental Engineering te Amsterdam.
W.S. Metzlar, 29 april 1970
40 jaar bij Amsterdamse Automobiel Industrie.
N. van der Neut, 24 april 1981 O
40 jaar bij lijstenfabriek te Amsterdam.
C. Oudshoorn, 29 april 1985
50 jaar lid, bij viering 65 jarig bestaan muziekvereniging Crescendo.
Spande zich in voor oprichting tamboerscorps.
N.J. Out, 21 januari 1989 O
50 jaar bakker. Een van de oprichters van Winkeliersvereniging Ouder Amstel.
T. Roos, 9 mei 1970
Bij 50 jaar jubileum muziekvereniging Crescendo; 45 jaar lid.
A. Samsom, 1991 O
Brugwachter bij Provincie Noord-Holland. Ab, † 18 juli 2000.
P. Stibbe, 1973.
mw. M.M. van Tol-Roeleveld, 29 april 1992 O
Wegens de wijze waarop zij gedurende met haar man meer dan 42 jaar het beroep van agrarier uitoefende, de laatste 12 jaar alleen. Meer dan 15 jaar actief bij bejaardensoos in Theresia. Vanaf 1970 lid van De Zonnebloem.
K.W. van de Toorren, 1970
40 jaar bij Gemeente Ouder-Amstel. 1 januari 1934 – 11 september 1972 in dienst van gemeente Ouder-Amstel (Gas- en Waterbedrijf).
† 19 september 1989, 79 jaar oud.
W.H. van Veen, 23 januari 1969 D
Sinds 2 januari 1929 bij Perolin Cy te Haarlem, magazijnmeester.
H.Th.C. Wijfjes, 1976

Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons

Uitgereikt tot 1996.
Th. H. Schellings, 29 april 1982 D
Ambtenaar Posterijen te Amsterdam.
R. van Yperen, 29 april 1963 (SZV) O

www.lintjes.nl   Koninklijke onderscheidingen.
www.onderscheidingen.nl
Wikipedia – Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie is welkom.
Gedecoreerden kunnen ter bescherming van hun persoonsgegevens zich laten verwijderen van deze lijst.

Enkele aspecten van Ouder-Amstel